Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 BPMN- BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION Narzędzie tworzenia metamodeli procesów biznesowych. Diagram moŝe e być zmieniany na kaŝdym etapie Ŝycia procesu: od stworzenia, poprzez rozwój, wykonanie, monitorowanie i analizę procesu.

2 Graficzna notacja opisująca kroki w procesie biznesowym powstała a w 2000 roku na doświadczeniach: BEA Borland Casewise IBM IDS Scheer igrafx (d. Micrografx) Popkin Stafware

3 Cechy charakterystyczne: Kompromis między modelami biznesowymi a implementacji Bezpłatny standard opisu procesów w i relacji Jednoznaczny sposób b translacji do BPEL MoŜliwo liwość automatycznej implementacji procesów Elastyczność Standaryzacja szkoleń

4 OBIEKTY PRZEPŁYWU: Zdarzenia Events Czynności Activities Bramki Gateways Artefakty Elementy łączenia obiektów Przebieg procesu (Przepływ sekwencyjny) Sequence Flow Przebieg informacji Message Flow Powiązania Association Miejsca realizacji procesu Jednostki (Uczestnicy) Pools Role Biznesowe (Partycje, Tory) Lanes

5 KONCEPCJA śetonu TOKENA Pojedyncza transakcja TokenID Główny Token ID i SubTokenID rodzina Ŝetonów

6 Zdarzenie: Stan jaki pojawia się podczas przebiegu procesu biznesowego Mają wpływ na przebieg procesu, wyzwalają coś lub sąs czegoś rezultatem Mogą zaczynać (zd. początkowe) przerywać (zd. pośrednie) kończy czyć (zd. końcowe) przebieg.

7 ZDARZENIE POCZĄTKOWE: Miejsce generowania transakcji Obrazowane w postaci okręgu o pojedynczej cienkiej linii + ew. symbol oznaczający cy rodzaj zdarzenia Generuje Ŝeton dla kaŝdego przepływu sekwencyjnego. Do zdarzenia start nie mogą być przyłą łączone Ŝadne przepływy z obiektami Wszystkie pozostałe e przepływy muszą wynikać z tego zdarzenia Np. Odebranie wiadomości

8 ZDARZENIE KOŃCOWE Wskazuje zakończenie procesu / gałę łęzi procesu Konsumuje Ŝeton eton wygenerowany przez zdarzenie początkowe MoŜliwo liwość wielu róŝnych r zdarzeń kończ czących cych proces Obrazowane w postaci okręgu o pojedynczej grubej linii + ew. symbol oznaczający cy rodzaj zdarzenia Np: wysłanie wiadomości

9 ZDARZENIA POŚREDNIE: Występuje jedynie wewnątrz procesu. Wpływa na przepływ tokenu ale go nie konsumuje Nie musi występowa pować w procesie Obrazowane w postaci okręgu o podwójnej cienkiej linii + ew. symbol oznaczający cy rodzaj zdarzenia Wykorzystywane np. do: a) wysyłania informacji do innego uczestnika b) pokazania miejsc gdzie oczekiwana jest informacja lub opóźnienie c) pokazania konieczności ci wykonania działań odwołuj ujących stan procesu wynikający z dalszych kroków w (kompensacja) Np. wysłanie/odebranie wiadomości

10 Czynności: Czynność to praca wykonywana podczas realizacji procesu biznesowego. Elementarne lub złoŝonez one Czynnościami w modelu procesu mogą być: proces podproces zadanie Posiadają cechy: a) Bramki dzielącej typu AND (ście( cieŝki równolegr wnoległe) e) b) Bramki decyzyjnej XOR lub OR- czynność z wbudowaną decyzją Np. czynność Typu odebranie / wysłanie wiadomości ci

11 Podproces typu transakcja biznesowa: wspierane protokółem transakcji w rozumieniu Web Services moŝliwo liwość całkowitej automatyzacji Transakcja Biznesowa pokazywana jest podwójn jną krawędzi dzią Normalny przepływ ścieŝki- transakcja zakończenia sukcesem Anulowanie pokazuje ścieŝkę anulowania transakcji Wyjątek pokazuje ścieŝkę jaka będzie b wybrana w wypadku obsługi niestandardowej Czynności kompensacyjne poza normalnym przebiegiem i skojarzone z czynnościami, ciami, których prawidłowe działanie anie naleŝy odwołać na skutek braku moŝliwo liwości zakończenia sukcesem działań w innych gałę łęziach Np. rezerwacji biletów w i noclegu

12 Bramki-kontrola kontrola ście cieŝek: ek: Bramki decyzyjne e określaj lają ile Ŝetonów będzie przechodziło o którymi ścieŝkami. Bramki łącz czącece określaj lają które Ŝetony przejdą dalej lub jak się połą łączą. Nie muszą występowa pować w procesie

13 Bramki decyzyjne i łącz czące ce XOR: 1) Wyzwalana danymi Data-Based - romb z symbolem x albo pusty rombem ew. opis a) pozwala na wybranie tylko jednej ścieŝki wyjść b) wykorzystuje dane przypisane Ŝetonowi by określi lić wybór ścieŝki Np.: Stan awaryjny Tak albo Nie ;butelka duŝa Prawda albo Fałsz 2) Wyzwalana zdarzeniem Event-Based Based- romb z gwiazdką w okręgu z podwójn jną cienką linią a) kolejność warunków, w, ścieŝka domyślna Wybór r wyjścia odbywa się na podstawie informacji ze zdarzenia. 3) Łącz cząca ca bramka XOR, łączy kilka przebiegów w w jeden- romb z X w środku a) Tylko pierwszy zaakceptowany Ŝeton przechodzi dalej, pozostałe e sąs usuwane!!! b) pokazuje sytuacje, gdzie mamy ścieŝki dublujące się i tylko szybsza jest akceptowana

14 Bramka OR: rombu z o w środku definiuje alternatywne ścieŝki przebiegu dla Ŝetonu zg. z przypisaną im logiką kaŝda wychodząca ca ścieŝka jest niezaleŝnym nym przepływem czeka na wszystkie Ŝetony które mają nadejść (synchronizuje je)

15 Bramka AND BRAMKA RÓWNOLEGR WNOLEGŁA A (AND) 1) Bramka łącz cząca ca - rombu z + - łączy ścieŝki równolegr wnoległe - łączy wszystkie Ŝetony i wypuszcza 1 Ŝeton 2)Bramka rozdzielająca - wykorzystywana do tworzenia współbie bieŝnych przepływ ywów

16 Artefakty: pokazują dodatkowe info połą łączone z obiektami przez powiązania 1) Obiekty danych Data Objects 2)Adnotacje Annotations 3)Grupy Groups

17 Sposoby łączenie obiektów Przebieg procesu Sequence Flow, pokazuje kolejności wykon. czynności ci Przebieg wiadomości -Message Flow, pokazuje przekaz informacji między uczestnikami Powiązania Association, łącz czą info i artefakty z czynnościami, ciami, zdarzeniami, bramkami i przebiegami.

18 Miejsca realizacji procesu- elementy nie będącę b obiektami procesu Uczestnicy Pools Role Biznesowe (Partycje, Tory) Lanes

19 Dziękuj kuję za uwagę

20

21

22

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Mariusz Żytniewski Piotr Zadora MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Wprowadzenie W teorii nauk o zarządzaniu jednym z nurtów zarządzania organizacją jest podejście procesowe, które

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

DYSANT Framework - generator aplikacji

DYSANT Framework - generator aplikacji DYSANT Framework - generator aplikacji Standardy architektury aplikacji oraz modelowania procesów biznesowych Wielokanałowy dostęp do danych - Lotus Notes, WWW, BlackBerry www.dysant.com Wprowadzenie Gdybyśmy

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów jak to robić i dlaczego to robić przed wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie? Piotr Biernacki MGX

Analiza procesów jak to robić i dlaczego to robić przed wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie? Piotr Biernacki MGX Analiza procesów jak to robić i dlaczego to robić przed wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie? Piotr Biernacki MGX Infoservice Organizacja nie ucząca się Przypadek z życia nie stosowania

Bardziej szczegółowo

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego mgr inż. Rafał Renk mgr inż. Rafał Knapik prof. dr hab. inż. Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, UAM Poznań Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, ITTI Poznań Standardy

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania msitarska@bsd..ae.wroc.

Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania msitarska@bsd..ae.wroc. ARCHITEKTURA I FUNKCJE APLIKACJI WORKFLOW ZGODNIE ZE STANDARDAMI KOALICJI WFMC (WORKFLOW MANAGEMENT COALITION) Streszczenie Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii

Bardziej szczegółowo

Systemy przepływu pracy (workflow)

Systemy przepływu pracy (workflow) Systemy przepływu pracy (workflow) Definicja Workflow (w języku polskim określany jako przepływ pracy) jest to zautomatyzowany w całości lub części proces biznesowy, w trakcie którego dokumenty, informacje

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie i analiza systemów informatycznych, w3 Dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Model biznesowy Jest to przyjęta przez firmę metoda wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1.

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1. Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego mapowania procesów utrwalenie techniki mapowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Laboratorium Zarządzania wiedzą Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Pierwszym krokiem podczas modelowania procesów biznesowych jest identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Procesy pracy (workflows)

Wykład 8 Procesy pracy (workflows) Wykład 8 Procesy pracy (workflows) Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 1 Zagadnienia Definicja Problemy badawczo-rozwojowe Zastosowanie Przykłady Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0 Katalog szkoleń 2011 Akademia InŜynierii Oprogramowania MCS - Dr Jerzy Roszkowski Autor Jerzy Roszkowski Management Systems Consulting Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5

Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5 Krzysztof Bartecki 2006 1 Ćwiczenie 4 Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5 Celem ćwiczenia jest wstępne zapoznanie się z moŝliwościami

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Procesowe zarządzanie organizacją -Wsparcie systemu ADONIS Dzięki uprzejmości firmy: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo