Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I"

Transkrypt

1 Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I 1

2 Literatura* witryna organizacji odpowiedzialnej m.in. za aktualną wersję BPMN Bruce Silver: BPMN Method and Style Thomas Allwayer: BPMN 2.0 Marek Piotrowski: Notacja modelowania procesów biznesowych Szymon Drejewicz: Zrozumieć BPMN *w prezentacji wykorzystano przykłady z wyżej wymienionych pozycji 2

3 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 3

4 Reguły wyrazem strategii 1/4

5 Reguły wyrazem strategii 2/4

6 Reguły wyrazem strategii 3/4

7 Reguły wyrazem strategii 4/4

8 Standardy i organizacje standaryzujące Workflow Management Coalision (WfMC) model referencyjny standardy składowania, wymiany definicji procesów oparte o XML (XPDL, WAPI, Wf-XML), interoperacyjność Business Process Management Initiative (BPMI) Business Process Modeling Language (BPML) Object Management Group (OMG) Business Process Model and Notation (BPMN) 8

9 Troszeczkę historii 2001 opracowanie BPML przez organizację BPMI 2004 przedłożenie BPMN do akceptacji przez OMG 2006 akceptacja BPMN przez OMG 2011 wersja 2.0 9

10 BPMN vs. diagramy czynności BPMN Diagramy czynności projektowany dla ludzi biznesu czytelny i zrozumiały dla czytelnika duża liczba elementów łatwość modelowania projektowane dla informatyków uniwersalność konstrukcji minimalna liczba elementów trudniejszy w modelowaniu 10

11 Poziomy modelowania w BPMN Model poglądowy ogólny zarys procesu biznesowego, bez szczegółów takich jak typy zadań, parametry bramek, obiektów danych, rozwiniętych podprocesów; służy po to, by szybko zorientować się z czym mamy do czynienia? Model analityczny Dodane szczegóły zadań, parametry bramek, wyspecyfikowane obiekty, uszczegółowiona komunikacja miedzy uczestnikami; służy m.in. do oceny rozmiaru prac koniecznych do wdrożenia Model wykonywalny precyzyjnie opisuje proces, zadania, wszystkie używane dane i konstrukcje oraz metody komunikacji; służy do wdrożenia na silniku procesów 11

12 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 12

13 Bramki Służą do sterowania przebiegiem procesu Sterownie przepływem polega rozgałęzieniu procesu na ścieżki alternatywne, równoległe lub funkcjonujące według praktycznie dowolnej reguły oraz na łączeniu tych ścieżek Z każdej bramki może dochodzić wychodzić wiele przepływów sekwencji BPMN dopuszcza tzw. bramki zdarzeniowe (sterowane zdarzeniami) 13

14 Bramka XOR (decyzyjna, wykluczająca) Bramka XOR (decyzyjna) służy do wybrania tylko jednej z wielu ścieżek Wybór dokonywany jest na podstawie warunku Wybierana jest ścieżka dla której warunek jest prawdziwy Na projektancie leży obowiązek zadbania, żeby warunki nie zachodziły na siebie i pokrywały całą przestrzeń wartości Jest to najczęściej stosowana bramka Jej działanie odpowiada konstrukcji programistycznej if-then-else Bramka może posiadać ścieżki warunkowe i ścieżkę domyślną (wykonywaną wtedy, gdy żadna z alternatyw nie jest prawdziwa) 14

15 Bramka XOR - przykład Przepływ domyślny Bramka XOR Jeśli zlecenie jest poprawne i kwota > 1000 zlecenie zostanie przekazane od BOK Jeśli zlecenie zawiera błędy, zostanie odrzucone W pozostałych przypadkach zlecenie będzie przetwarzane (przepływ domyślny) 15

16 Bramka równoległa Bramka równoległa rozdziela proces na dwie lub więcej ścieżek wykonywanych równolegle Każde z zadań na ścieżkach równoległych zostanie uruchomione Równoległość w BPMN oznacza, że zadania mogą być wykonywane w tym samym czasie, głównie jednak chodzi o to, że zadania są wykonywane niezależnie od siebie Bramka równoległa służy również do synchronizacji niezależnych przebiegów 16

17 Bramka Równoległa przykład Podróż jest możliwa tylko wtedy, kiedy dokonamy rezerwacji samolotu i rezerwacji hotelu Obydwie czynności musza być wykonane, ich kolejność nie ma jednak znaczenia Obydwa zadania będą wykonane (niezależnie) Proces zakończy się tylko wtedy, gdy skończą się obydwa zadania 17

18 Bramka OR Jako bramka rozdzielająca sprawdza warunki na każdej z wychodzących ścieżek i uruchamia te z nich na których warunek jest prawdziwy Jeśli występuje ścieżka domyślna, wówczas jest ona uruchamiana tylko wtedy, gdy żadna z pozostałych nie została uruchomiona Może funkcjonować jako bramka XOR lub równoległa (zależy od wyrażenia na ścieżkach wyjściowych) Jako bramka scalająca działa inteligentnie i synchronizuje tylko te przebiegi, które zostały odpalone na odpowiadającej jej bramce rozdzielającej 18

19 Bramka Or przykład Klient podjeżdża na stację benzynową celem zatankowania samochodu (obowiązkowe) W trakcie tankowanie może uzupełnić płyn do spryskiwacza, może też umyć szyby Możliwe jest realizacja następujących zbiorów zadań: Samochód jest tankowany Samochód jest tankowany, szyby są myte Samochód jest tankowany, płyn jest uzupełniany Samochód jest tankowany, szyby są myte, płyn jest uzupełniany 19

20 Bramka złożona Bramka złożona jako jedyna posiada własne wyrażenie określające zachowanie Pozostałe bramki wykorzystują wyrażenia zdefiniowane na przebiegach Bramka złożona przy rozwidleniu przepływu zachowuje się podobnie jak bramka OR Bramka złożona przy scalaniu przebiegów posiada możliwość weryfikacji warunku na bramce 20

21 Bramka złożona przykład Pracownicy dostali polecenie wyszukania pewnych informacji Informacje mogą być wyszukiwane w Internecie lub bibliotece Należy rozpocząć poszukiwania w obydwu źródłach i zakończyć, kiedy zostanie znaleziona potrzebna informacja Rozpoczęte zostaną dwa zadania: wyszukiwanie w Internecie i wyszukiwanie w bibliotece Proces zakończy się jeśli przynajmniej jedno z równoległych zadań zostanie zakończone 21

22 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 22

23 Zdarzenia Zdarzenie oznacza wystąpienie pewnej sytuacji w przebiegu procesu biznesowego, istotnej z punktu widzenia tego procesu Zdarzenie może oznaczać odebranie lub wysłanie komunikatu, sygnału, nadejście pewnego czasu Zdarzenia mogą rozpoczynać, kończyć, przerywać proces Zdarzenia umożliwiają modelowanie takich elementów jak: Komunikacja Transakcje Wyjątki Kompensacje 23

24 Rodzaje zdarzeń Początkowe oznacza rozpoczęcie procesu lub podprocesu Pośrednie może pojawić się jako krok w procesie Końcowe oznacza zakończenie ścieżki procesu 24

25 Zdarzenia początkowe Istnieje 7 rodzajów zdarzeń początkowych Każde z tych zdarzeń reprezentuje inny sposób i okoliczności w jakich uruchamiany jest proces Zdarzenia początkowe mogą posiadać tylko przepływy wychodzące Zdarzenia początkowe są opcjonalne Proces może posiadać wiele zdarzeń początkowych 25

26 Nieokreślone zdarzenie początkowe Nieokreślonego zdarzenia początkowego używa się w sytuacji, gdy proces ma rozpocząć wewnętrzny uczestnik Każdy proces który w pewnych warunkach będzie funkcjonował jako podproces powinien mieć jedno nieokreślone zdarzenie początkowe Jeśli proces nie posiada nieokreślonego zdarzenia początkowego, to nie może funkcjonować jako podproces Procesy rozpoczynające się od niekreślonego zdarzenia mogą być uruchamiane przez tzw. czynność wywołania, czyli mogą być uruchamiane przez inne procesy 26

27 Zdarzenie początkowe czasowe (Timer) Proces rozpocznie się, kiedy określony warunek związany z czasem zostanie spełniony Warunek może oznaczać konkretną datę i czas, np. 1 styczeń 2013 lub też powtarzającą się datę i/lub czas, np. każdy wtorek o

28 Zdarzenie początkowe warunkowe (Conditional) Pozwala na uruchomienie procesu w sytuacji, gdy pewien warunek stanie się prawdziwy Implementacja zdarzenia wymaga ciągłego monitorowania warunku Zasada działania zdarzenia warunkowego podobna jest do zasady działania wyzwalacza w bazach danych 28

29 Zdarzenie początkowe Komunikat (Message) Proces jest uruchamiany, gdy dotrze odpowiedni komunikat Komunikaty są formą porozumiewania się pomiędzy uczestnikami biznesowymi (pulami) BPMN nie dopuszcza przesyłania komunikatów w obrębie tej samej puli Komunikaty są kierowane do określonego adresata Na diagramie zaznacza się przepływ komunikatu 29

30 Zdarzenie początkowe Sygnał (Signal) Proces jest uruchamiany, gdy dotrze odpowiedni sygnał Sygnały są rozgłaszane (broadcasting) i nie mają określonego adresata Nadawca sygnału nie ma świadomości istnienia odbiorcy (nie ma potrzeby rejestracji odbiorców) Na diagramie nie zaznacza się powiązania pomiędzy nadawcą sygnału a odbiorcą, bo sygnał nie ma adresata 30

31 Komunikat vs. Sygnał Komunikat Komunikat jest kierowany do określonego uczestnika Nadawca musi wiedzieć do kogo chce wysłać komunikat Komunikat może uruchomić co najwyżej jeden proces Sygnał Sygnał jest nie jest kierowany do określonego odbiorcy tylko rozgłaszany (publikowany) Każdy może zasubskrybować się by odbierać sygnał Sygnał może uruchomić wiele procesów Komunikaty mogą być wysyłane tylko pomiędzy pulami (uczestnikami) Sygnały mogą być przesyłane pomiędzy pulami i ramach tej samej puli 31

32 Wielozdarzenie początkowe zwykłe i równoległe (Multiple i Parallel) Wielozdarzenie zwykłe jest zbiorem zdarzeń początkowych funkcjonujących według następującej reguły Wystąpienie jednego z tych zdarzeń powoduje uruchomienie procesu Wielozdarzenie równoległe jest zbiorem zdarzeń początkowych funkcjonujących według następującej reguły: Proces jest uruchamiany tylko wtedy, gdy wystąpią wszystkie zdarzenia 32

33 Zdarzenia końcowe Zdarzenie końcowe reprezentuje koniec przepływu w procesie lub w jednej z jego ścieżek Proces może zawierać dowolną skończona liczbę zdarzeń końcowych (również zero) Zakończenie procesu może oznaczać wytworzenie jakiegoś rezultatu (komunikat, sygnał, itp.) Jeśli nie ma zdarzenia początkowego, wówczas można pominąć zdarzenie końcowe, gdy proces nie wytwarza żadnego rezultatu Jeśli model zawiera zdarzenie początkowe to wymagane jest również zdarzenie końcowe 33

34 Zalecenia projektowe O ile nie zaleca się dużej liczby zdarzeń początkowych, o tyle w przypadku zdarzeń końcowych jest dokładnie odwrotnie Powinno się tworzyć zdarzenia końcowe dla każdej innej wartości zwracanej przez proces Jeśli proces posiada rozgałęzienie równoległe i po złączeniu przebiegów występuje tylko zdarzenie końcowe, wówczas zaleca się nie łączyć przebiegów, tylko zakończyć dwoma lub większą liczbą zdarzeń końcowych 34

35 Zdarzenie końcowe Przerwanie (Terminate) Zdarzenie oznacza zakończenie procesu niezależnie od liczby aktywnych ścieżek Zdarzenie powoduje zakończenie procesu na bieżącym poziomie i wszystkich jego podprocesów Zdarzenie nie przerywa procesów nadrzędnych Po wystąpieniu zdarzenia w podprocesie proces nadrzędny jest kontynuowany tak jakby ukończył się w normalnym trybie 35

36 Zdarzenie końcowe nieokreślone Zdarzenie końcowe Nieokreślone oznacza zakończenie bieżącej ścieżki procesu bez wytwarzania określonego rezultatu lub też zakończenie bieżącej ścieżki procesu z wytworzeniem rezultatu innego niż w pozostałych zdarzeniach końcowych Zdarzenie końcowe Komunikat oznacza zakończenie bieżącej ścieżki procesu i przekazanie określonego komunikatu do innego uczestnika procesu Zdarzenie końcowe Sygnał oznacza zakończenie bieżącej procesu i rozgłoszenie określonego sygnału, który może być odebrany przez dowolnego (w tym tego samego) uczestnika procesu 36

37 Throwing vs. Catching Zdarzenia dzielą się na dwie główne kategorie: Zdarzenia typu catch oczekuje na nadejście określonego komunikatu sygnału, itp., po jego nadejściu proces przechodzi dalej Zdarzenia typu throw wytwarza (generuje, wyrzuca) pewien komunikat sygnał, itp., po wyrzuceniu proces przechodzi dalej Zdarzenia początkowe występują w wersji catch Zdarzenia końcowe występują w wersji throw Zdarzenia pośrednie mogą występować w wersji throw lub catch 37

38 Zdarzenia pośrednie Nieokreślone Komunikat Czas Eskalacja Throw Catch Zdarzenie pośrednie oznacza sytuację w trakcie wykonywania procesu biznesowego, która jest istotna z punktu widzenia tego procesu Sygnał Wielozdarzenie Warunkowe Kompensacja Link Zdarzenia pośrednie służą do modelowania wysyłania i odbierania komunikatów, sygnałów, opóźnień, sytuacji wyjątkowych oraz kompensacji 38

39 Bramka zdarzeniowa (1) Bramka zdarzeniowa reprezentuje rozgałęzienie typu alternatywa, przy czym wybór konkretnej ścieżki zależy od wystąpienia określonego zdarzenia Zdarzenia występujące w bramce muszą być typu catch Bramka zdarzeniowa po aktywacji oczekuje na zajście jednego ze zdefiniowanych zdarzeń Wystąpienie takiego zdarzenia powoduje, że przebieg przechodzi dalej, a pozostałe ścieżki są dezaktywowane 39

40 Bramka zdarzeniowa (2) Autoryzacja przy pomocy kodu np. SMS przebiega zwykle według następującego schematu: System wysyła SMS z kodem autoryzującym i prosi o wprowadzenie kodu do formularza Użytkownik wprowadza kod do formularza wówczas podejmowana jest próba autoryzacji Jeśli w ciągu np. 60 sekund kod nie zostanie wprowadzony proces autoryzacji kończy się 40

41 Bramka zdarzeniowa (3) Działanie bramki przypomina tzw. race condition (wygrywa ta ścieżka, która pierwsza odbierze komunikat Wykorzystuje się często do obsługi przekroczeń czasowych (timeout) oraz do obsługi wyjątków W odróżnieniu od pozostałych bramek nie opiera się na danych tylko na zdarzeniach 41

42 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 42

43 Czynność Czynność to praca wykonana w ramach procesu biznesowego Wykonanie czynności zajmuje określony czas oraz wymaga zaangażowania określonych zasobów Zwykle konieczne jest wprowadzenie pewnych danych wejściowych W efekcie realizacji powstaje też często pewien wynik (produkt, usługa, dokument) 43

44 Rodzaje czynności Zadanie Czynność atomowa Podproces Czynności nie atomowe Czynność wywołania Reprezentuje wywołanie innej czynności 44

45 Zadanie Zadanie jest przykładem czynności, która nie jest dekomponowana na prostsze czynności (czynność atomowa) W modelowanej rzeczywistości dekompozycja zadania na prostsze czynności zwykle istnieje Przyjmuje się jednak, że taka dekompozycja nie jest istotna z punktu widzenia modelowanego procesu Zadanie nie jest funkcją systemu ani nie jest stanem systemu zadanie to praca wykonana w ramach procesu Przykład: Wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego serwisu pocztowego 45

46 Rodzaje zadań Niezdefiniowane (none) Użytkownika (user) wykonuje użytkownik pod kontrolą systemu informatycznego Manualne (manual) wykonuje użytkownik bez kontroli systemu informatycznego Usługowe (service) wywołuje usługę sieciową lub określoną aplikację Wysłania (send) wysyła wiadomość do zewnętrznego uczestnika Odebrania (receive) Oczekuje i odbiera wiadomość od zewnętrznego uczestnika Skryptowe (script) wykonuje dostarczony skrypt Reguły biznesowej (business rules) wykonuje reguły biznesowe na silniku reguł 46

47 Zadanie niezdefiniowane (None lub Abstract) Nie posiada wyspecyfikowanego rodzaju pracy do wykonania Na diagramie może oznaczać każdy rodzaj zadań Jest używane w początkowej fazie odkrywania procesu, kiedy nie znamy jeszcze szczegółów realizacji poszczególnych zadań Jeśli nie jest planowana implementacja procesu zadanie niezdefiniowane może istnieć również w końcowej wersji modelu procesu 47

48 Zadania wykonywane przez człowieka Zadanie użytkownika reprezentuje dowolną pracę w procesie biznesowym, która jest wykonywana przez człowieka z wykorzystaniem systemów komputerowych (np. wysłanie a, opracowanie danych w arkuszu, wprowadzenie danych do CRM) Zadanie manualne reprezentuje dowolną pracę w procesie biznesowym, która jest wykonywana przez człowieka bez używania systemów komputerowych (np. sortowanie listów, dostarczenie przesyłki) 48

49 Zadanie użytkownika Zadanie wykonywane przez użytkownika wiąże się z następującymi operacjami Utworzenie tzw. workitem i dodanie do listy zadań do wykonania przez użytkownika Powiadomienie użytkownika, że pojawiło się nowe zadanie do wykonania Dostarczenie danych procesowych i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania 49

50 Zadanie usługowe (Service) Zadanie wykonywane automatycznie przez zewnętrzny system na żądanie silnika procesów Domyślne zachowanie polega na wywołaniu usługi sieciowej (web service) Możliwe są inne implementacje niż usługa sieciowa (zależy od dostawcy systemu) Usługi sieciowe mogą być wywoływane synchronicznie lub asynchronicznie Wywołanie synchronicznie wstrzymuje proces do momentu powrotu z usługi Wywołanie asynchronicznie nie wstrzymuje procesu Zadanie usługowe służy do modelowania usług wywoływanych w sposób synchroniczny Wywołania asynchroniczne modelowane są przy pomocy zdarzeń wysyłania i odbierania komunikatów 50

51 Zadanie wysłania (Send) Zadanie wysłania polega na wysłaniu komunikatu do innego uczestnika (puli) Zadanie jest realizowane automatycznie przez silnik procesów biznesowych wspierany przez inny system /komponent Człowiek nie uczestniczy w realizacji tego zadania Wysłanie komunikatu może być alternatywnie modelowane przez zdarzenie typu komunikat (throw) 51

52 Zadanie odebrania (Receive) Zadanie polega na odebraniu komunikatu od innego uczestnika Zadanie jest realizowane automatycznie przez silnik procesów biznesowych wspierany przez inny system /komponent Człowiek nie uczestniczy w realizacji tego zadania Odebranie komunikatu może być alternatywnie modelowane przez zdarzenie Komunikat (catch) 52

53 Zadania wysyłania i odbierania Jeśli w przepływ komunikatów zaangażowany jest człowiek (np. wysłanie maila, faksu, rozmowa telefoniczna), wówczas należy używać zadania użytkownika Jeśli przepływ komunikatów odbywa się na linii maszynado-maszyna (np. SOAP, JMS), wówczas należy stosować zadanie wysyłania i odbierania lub zdarzenia typu komunikat (catch + throw) 53

54 Zadanie skryptowe (script) Polega na wykonaniu pewnego skryptu Zadanie jest realizowane automatycznie przez silnik procesów biznesowych Silniki procesów potrafią uruchomić skrypty w JavaScript, Xpath i wiele innych BPMN nie definiuje języka skryptowego Silniki procesów potrafią przekazać dane z procesu do skryptu i odebrać wyniki działania skryptu Skrypty reprezentują zazwyczaj proste zadania przetwarzania danych; stosuje się je tam, gdzie nie opłaca się używać usług 54

55 Reguły biznesowe Przez regułę biznesową należy rozumieć zbiór powiązanych konstrukcji warunkowych typu jeżeli A i B to C Reguły biznesowe są niezależne od procesu: proces reprezentuje przepływ zadań, reguły biznesowe służą wyznaczenia wartości pewnych danych/obiektów Reguły biznesowe mogą reprezentować polityki biznesowe możliwe do wykorzystania w różnych procesach (np. sprawdzanie czy klient może być zaliczony do grupy Premium lub czy klient jest wypłacalny?) Procesy biznesowe się uruchamia; na regułach biznesowych prowadzi się wnioskowanie Reguły biznesowe zwykle są składowane w oddzielnym repozytorium i zarządzane przez System Zarządzania Regułami Biznesowymi Systemy Zarządzania Regułami Biznesowymi są często zintegrowane z Systemami Zarządzania Procesami Biznesowymi Systemy Zarządzania Regułami Biznesowymi oprócz zbiorów reguł udostępniają takie elementy jak siatki, czy tabele decyzyjne 55

56 Zadanie reguły biznesowej (business Rule) Zadanie polega na przeprowadzeniu wnioskowania na bazie reguł biznesowych W zadaniu bierze udział silnik procesu i silnik reguł biznesowych Silnik procesu odpowiada za przygotowanie danych do wnioskowania i odebranie wyniku Silnik reguł odpowiada za przeprowadzenie wnioskowania 56

57 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 57

58 Rodzaje przepływów w procesie Przepływ sekwencji Przepływ komunikatów Przepływ danych 58

59 Przepływ sekwencji Przepływ sekwencji pomiędzy dwoma elementami A i B (od A do B) oznacza, że jeśli element A zakończył działanie, wówczas element B staje się aktywny Przepływ sekwencji może zachodzić pomiędzy czynnościami, zdarzeniami, bramkami, Przepływ sekwencji nie może jednak zachodzić miedzy pulami 59

60 Przepływ komunikatów Przepływ komunikatów reprezentuje wiadomość wysyłaną pomiędzy dwoma pulami (uczestnikami) Komunikaty są wysyłane i odbierane przez dedykowane zadania lub zdarzenia, ale nie jest możliwe by wysyłający i odbiorca znajdowali się w tej samej puli. 60

61 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 61

62 Pule (Baseny) i tory Pula reprezentuje uczestnika, który bierze udział w procesie Pula białej skrzynki zawiera model procesu Pula czarnej skrzynki nie zawiera modelu procesu Pule białej skrzynki zaleca nazywać się nazwą procesu Pule czarnej skrzynki zaleca nazywać się nazwą uczestnika Tory mogą reprezentować rolę uczestnika w organizacji lub dowolny inny aspekt (np. odpowiedzialność) Tory mogą być zagnieżdżane 62

63 Pule i tory Ograniczenia nałożone na pule Pula może zawierać tylko jeden proces Przepływ sekwencji jest ograniczony do jednej puli, nie może przekraczać granic puli Przepływ komunikatów może odbywać się tylko pomiędzy pulami BPMN nie określa dodatkowych ograniczeń na tory niż te wynikające z faktu, że tory znajdują się w puli 63

64 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 64

65 Modelowanie danych w procesie BPMN umożliwia modelowanie obiektów przetwarzanych w procesie biznesowym Pojęcie obiektu w BPMN odnosi się do informacji, danych, dokumentów, obiektów materialnych Do modelowanie obiektów służą następujące konstrukcje: Obiekt danych Magazyn danych Dane wejściowe i wyjściowe 65

66 Obiekt danych Obiekty danych posiadają stan, który służy do oznaczenia jak obiekt zmienia się trakcie procesu, np. obiekt zamówienie może posiadać następujące stany: złożone, zaakceptowane, opłacone, zrealizowane Ten sam obiekt danych może pojawić się w wielu miejscach w procesie, w każdym z tych miejsc może znajdować się w innym stanie Obiekt danych może być powiązany z przepływem sekwencji, komunikatów (zwykła asocjacja), czynnościami i zdarzeniami (asocjacja kierunkowa) Przepływ obiektów w procesie nie ma wpływu na przepływ sekwencji 66

67 Magazyn danych Magazyn danych służy do przechowywania danych procesu niezależnie od tego czy proces trwa, czy też został zakończony Proces może czytać i zapisywać dane do magazynu Magazyn danych może również być przydatny w interakcji procesu z zewnętrznymi systemami 67

68 dane wejściowe i wyjściowe Wejściowe i wyjściowe obiekty są obiektami zewnętrznymi, istniejącymi przed i/lub po zakończeniu procesu Obiekt wejściowy to obiekt wymagany do uruchomienia / działania procesu Obiekt wyjściowy to obiekt powstały lub przetworzony w procesie przekazany do otoczenia Obiekt może jednocześnie występować w roli wejściowego i wyjściowego, np. legitymacja studencka w trakcie procesu prolongaty legitymacji 68

69 Czas życia obiektów Czas życia obiektu danych zależy od jego rodzaju obiektu Obiekty wejściowe i wyjściowe żyją niezależnie od procesu Obiekty wewnętrzne żyją tylko tyle, ile instancja procesu Jeśli obiekt wewnętrzny ma żyć dłużej musi być składowany w magazynie danych 69

70 Obiekt danych przykład 70

71 Literatura Wprowadzenie Bramki Zdarzenia Czynności Przepływy Pule i tory Obiekty Przykład 71

72 72

73 KONIEC 73

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. II

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. II Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. II Plan wykładu Łączenie przepływów Powtarzanie czynności Zdarzenia pośrednie Podprocesy 2 Literatura* http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0/ witryna organizacji odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności

koniec punkt zatrzymania przepływów sterowania na diagramie czynności Diagramy czynności opisują dynamikę systemu, graficzne przedstawienie uszeregowania działań obrazuje strumień wykonywanych czynności z ich pomocą modeluje się: - scenariusze przypadków użycia, - procesy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody?

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody? Modelowanie biznesowe Wprowadzenie (część 1) Co to jest? Każdy model jest błędny. Niektóre modele są użyteczne. George E. P. Box Jak firma generuje przychody? Model biznesowy Sposób generowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML Jakub Morkis, Piotr Chmielewski BPMN - Historia Formowanie grumy tworzącej notację Sierpień 2001, 58 członków reprezentujących 35 firm,

Bardziej szczegółowo

BPMN- BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION Narzędzie tworzenia metamodeli procesów biznesowych. Diagram moŝe e być zmieniany na kaŝdym etapie Ŝycia procesu: od stworzenia, poprzez rozwój, wykonanie, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial

Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial Diagramy czynności Na podstawie UML 2.0 Tutorial http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/ Zofia Kruczkiewicz 1 Diagramy czynności 1. Diagramy czyności UML http://sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych Standard BPMN Specyfikacja BPMN 1.2 3 01 2009 (OMG, BPMI) Specyfikacja BPMN 2.0 3 01 2011 (OMG) Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, Marek Piotrowski, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH 1. Diagram przepływu danych (DFD) 2. Weryfikacja modelu strukturalnego za pomocą DFD Modelowanie SI - GHJ 1 Definicja i struktura DFD Model części organizacji rozważany z punktu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zalety projektowania obiektowego

Zalety projektowania obiektowego Zalety projektowania obiektowego Łatwe zarządzanie Możliwość powtórnego użycia klas obiektów projektowanie/programowanie komponentowe W wielu przypadkach występuje stosunkowo proste mapowanie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Systemy przepływu pracy (workflow)

Systemy przepływu pracy (workflow) Systemy przepływu pracy (workflow) Definicja Workflow (w języku polskim określany jako przepływ pracy) jest to zautomatyzowany w całości lub części proces biznesowy, w trakcie którego dokumenty, informacje

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2010 Spis treści 1 Wprowadzenie do UML 2 3 4 5 6 Diagramy UML Język UML definiuje następujący zestaw diagramów: diagram przypadków użycia - służy

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Java Developers Day. Implementacja ESB przy użyciu Mule. ESB Mule Obsługa zamówień DEMO

Java Developers Day. Implementacja ESB przy użyciu Mule. ESB Mule Obsługa zamówień DEMO Java Developers Day Implementacja ESB przy użyciu Mule Michał Majcher michal.majcher@altkom.pl Łukasz Krawczyk lukasz.krawczyk@altkom.pl slide 1 Tematy ESB Mule Obsługa zamówień DEMO Opis problemu Przepływ

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 4. Po co mi to, przecież wiem, co system ma robić? - czyli o diagramach UML. DIAGRAM CZYNNOŚCI (Activity Diagram)

LABORATORIUM 4. Po co mi to, przecież wiem, co system ma robić? - czyli o diagramach UML. DIAGRAM CZYNNOŚCI (Activity Diagram) LABORATORIUM 4. Po co mi to, przecież wiem, co system ma robić? - czyli o diagramach UML 1. Słownik pojęć DIAGRAM CZYNNOŚCI (Activity Diagram) Czynność specyfikacja sparametryzowanych zachowań (akcje,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

sms-api.pl Zastosowania SMS w rozwiązaniach biznesowych www.sms-api.pl niezawodna bramka SMS

sms-api.pl Zastosowania SMS w rozwiązaniach biznesowych www.sms-api.pl niezawodna bramka SMS sms-api.pl Zastosowania SMS w rozwiązaniach biznesowych Agenda Możliwości bramki SMS Zastosowania Możliwości integracyjne Wskaźniki jakościowe Korzyści Do kogo skierowana jest usługa Źródła dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Identyfikacja i modelowanie procesów

Wykład 4. Identyfikacja i modelowanie procesów Wykład 4 Identyfikacja i modelowanie procesów Plan wykładu Modelowe podejście do zarządzania przypomnienie z ostatniego wykładu Przykład wdrożenia nowej architektury procesów w TP SA Identyfikowanie (mapowanie

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 6 Wskazówki i sugestie Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Wyzwania podczas pisania przypadków

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu

Inżynieria wymagań. Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia. Część 5 Definicja systemu Inżynieria wymagań Wykład 3 Zarządzanie wymaganiami w oparciu o przypadki użycia Część 5 Definicja systemu Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ480: Mastering Requirements Management with Use

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 1. Rola modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 2. Przegląd notacji (BPMN, UML w zast. biznesowym) 3. Powiązania modeli biznesowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

UML cz. III. UML cz. III 1/36

UML cz. III. UML cz. III 1/36 UML cz. III UML cz. III 1/36 UML cz. III 2/36 Diagram współpracy Diagramy współpracy: prezentują obiekty współdziałające ze sobą opisują rolę obiektów w scenariuszu mogą prezentować wzorce projektowe UML

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe

Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe XVII Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2011 Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska Streszczenie: Oracle

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Diagramy języka UML 2.1 11. Wstęp 7. Rozdział 1. Studia przypadków 13. Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia 29

Spis treści. Część I Diagramy języka UML 2.1 11. Wstęp 7. Rozdział 1. Studia przypadków 13. Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia 29 Spis treści Wstęp 7 Część I Diagramy języka UML 2.1 11 Rozdział 1. Studia przypadków 13 1.1. Składanie zleceń przez Dom Maklerski 13 1.2. System Informatyczny GPW 16 1.3. Integracja systemów firm z systemem

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Katalog usług epuap. Michał Bukowski Analityk epuap. Serock, 28 października 2009 r.

Katalog usług epuap. Michał Bukowski Analityk epuap. Serock, 28 października 2009 r. Katalog usług epuap Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Wprowadzenie do tematyki Katalogu Usług epuap (KU). 2. Omówienie zakresu opisu usługi w KU. 3. Przegląd proponowanych

Bardziej szczegółowo

Logika Temporalna i Automaty Czasowe

Logika Temporalna i Automaty Czasowe Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Logika Temporalna i Automaty Czasowe (7) Automaty czasowe NuSMV Paweł Głuchowski, Politechnika Wrocławska wersja 2.3 Treść wykładu NuSMV NuSMV symboliczny

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOAP

Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja techniczna 1.0 Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill w oparciu o komunikację według protokołu SOAP CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Coraz częściej można się spotkać w firmach z potrzebą

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Część II: Android. Wykład 2

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Część II: Android. Wykład 2 Programowanie Urządzeń Mobilnych Część II: Android Wykład 2 1 Aplikacje w systemie Android Aplikacje tworzone są w języku Java: Skompilowane pliki programów ( dex ) wraz z plikami danych umieszczane w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Spis treści Wprowadzenie... 1 Architektura Repozytorium Zasobów Wiedzy... 1 Mapy Wiedzy... 4 Wprowadzanie zasobów wiedzy do repozytorium... 7 Prezentacja zasobów wiedzy

Bardziej szczegółowo

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1.

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1. Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego mapowania procesów utrwalenie techniki mapowania

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 5 - Projektowanie programów zorientowanych obiektowo. Indywidualny projekt programistyczny

Laboratorium 5 - Projektowanie programów zorientowanych obiektowo. Indywidualny projekt programistyczny Laboratorium 5 - Projektowanie programów zorientowanych obiektowo. Indywidualny projekt programistyczny mgr inż. Kajetan Kurus 15 kwietnia 2014 1 Dostępne techniki programowania Tworząc program należy

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna Wersja 1.0 Copyright: Poczta Polska S.A. Data aktualizacji: 2015-08-06 Wstęp WebApi EZwroty Poczty Polskiej jest zrealizowane w technologii SOAP i pozwala na zautomatyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Punkt widzenia (Point of View) Systemy oprogramowania mają zwykle kilku różnych użytkowników. Wielu

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak. Mapowanie procesów

Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak.  Mapowanie procesów Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Mapowanie procesów Źródło: G. Jokiel, AE Wrocław Podejście funkcjonalne i procesowe Proces Proces to uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo