Prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska Sieć European and Global Engineering Education i jej znaczenie dla Politechniki Śląskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska Sieć European and Global Engineering Education i jej znaczenie dla Politechniki Śląskiej"

Transkrypt

1 Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni Prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska Sieć European and Global Engineering Education i jej znaczenie dla Politechniki Śląskiej 1. Usytuowanie uczelni publicznej Współpraca 2. Trójkąt wiedzy Znaczenie Edukacji 3. (R)ewolucja Edukacji Inżynierskiej - EI (Engineering Education-EE) Adresaci wiedzy (LifeLong Learning-LLL, Continuous Education-CE) Metodyka kształcenia (Project Based Learning-PBL, Technology Based Education-TBE) Programy nauczania (Curriculum Development) 4. Europejskie projekty edukacyjne SIRUS EUGENE 5. Podsumowanie Korzyści płynące z udziału w projektach edukacyjnych

2 Usytuowanie Uczelni Publicznej The Civic University operates on a global scale but uses its location to form its identity * Uczelnia publiczna działa na skalę globalną ale wykorzystuje swą lokalizację dla formowania swej tożsamości Współpraca inter-regionalna Współpraca międzynarodowa * J. Goddard, Towards World Class National Systems of Civic Universities, 2009

3 Współpraca regionalna (Triple Helix Model) Transfer i rozwój innowacyjnych technologii Promocja Edukacji Inżynierskiej, LLL Przemysł Biznes Industry Business Władze (lokalne) Government (Municipal) Programy studiów dopasowane do regionalnych potrzeb Szkolnictwo Wyższe Higher Education

4 Współpraca międzynarodowa Mobilność akademicka jest jednym z priorytetów Procesu Bolońskiego Dziś badania prowadzone są w sieciach interregionalnych i globalnych Uczelnia Złożone problemy wymagają rozwiązań będących wynikiem współpracy Uczelnie Siostrzane Przemysł Biznes Nowadays, research is conducted through inter-regional and global networks Complex problems require collaborative solutions* * E. Hazelkorn, Teaching, Research & Engagement: Strenghtening the Knowledge Triangle, SIRUS, 2010

5 Pracodawcy Przemysł Biznes Współpraca - Interesariusze Akademicy Uczelnia Studenci Pracodawcy Władze centralne i samorządowe Nauczyciele Naukowcy Innowatorzy Edukacja Learning Nauka Research B&R R&D

6 Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni Prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska Sieć European and Global Engineering Education i jej znaczenie dla Politechniki Śląskiej 1. Usytuowanie uczelni publicznej Współpraca 2. Trójkąt wiedzy Znaczenie Edukacji 3. (R)ewolucja Edukacji Inżynierskiej - EI (Engineering Education-EE) Adresaci wiedzy (LifeLong Learning-LLL, Continuous Education-CE) Metodyka kształcenia (Project Based Learning-PBL, Technology Based Education-TBE) Programy nauczania (Curriculum Development) 4. Europejskie projekty edukacyjne SIRUS EUGENE 5. Podsumowanie Korzyści płynące z udziału w projektach edukacyjnych

7 Trójkąt wiedzy (Knowledge Triangle) Tradycyjny Uniwersytet Nauka Naukowcy Wynalazcy Techno-Park Edukacja Nauczyciele? wybór modelu alokacji środków Resource Allocation Model RAM Centrum BR Vocational Institution Wyższa Szkoła Zawodowa B&R Innowatorzy Przedsiębiorcy Inkubator Przedsiębiorczości

8 Trójkąt wiedzy - Alokacja Środków (RAM) Perfekcjonizm, Skuteczność - Marnotrawstwo, Doskonałość, Tandeta You can t be perfect in everything you do! Model alokacji środków RAM should reflect, incentivise & reward any of three activities, at individual, institutional, system level * powinien odzwierciedlać, pobudzać, nagradzać każdy z obszarów aktywności np. (E=40%)+(N=40%)+(B=20%) * E. Hazelkorn, Teaching, Research & Engagement: Strenghtening the Knowledge Triangle, SIRUS, 2010

9 Trójkąt wiedzy - Alokacja środków (RAM), cd. Środki na (innowacyjne) Kształcenie w krajach UE Niedowartościowanie innowacyjnej Edukacji (LLL, PBL, TBE) Peanuts E << B+N Edukacja Nauczyciele Diamonds Tradycyjny Uniwersytet Nauka Naukowcy Wynalazcy? wybór modelu alokacji środków Resource Allocation Model RAM Techno-Park, Centrum BR Wyższa Szkoła Zawodowa Vocational Institution B&R Bananas Innowatorzy Przedsiębiorcy

10 Trójkąt wiedzy siły napędowe (HE Drivers*) Społeczne Societal K Kształcenie Teaching LLL kształcenie ustawiczne CE Badania stosowane (prace wdrożeniowe) B badania Naukowe Research Kształcenie akademickie (BSc, MSc, PhD) Badania podstawowe N * M. Wedgwood, Manchester Metropolitan University Akademickie Academic

11 Trójkąt wiedzy Integracja Kształcenia z Nauką i B&R* Programy nauczania nadążające za rozwojem nauki EI jako dziedzina nauki (EER) Science-informed teaching utilizes real-life research team projects in the classroom Nauka Edukacja dopasowane do potrzeb rynku uwzględniające nauczanie innowacyjności, przedsiębiorczości Wykorzystanie TI Kształcenie ustawiczne Kształcenie w edukacji (TBE) w oparciu o projekty (LLL, CE) (PBL) realizowane w zespołach, zlecane przez realnych klientów osadzone w realiach świata inżynierskiego (przemysł, instytuty BR, władze) Students work on projects with real clients (industry, R&D institutes) B&R * E. Hazelkorn, Teaching, Research & Engagement: Strenghtening the Knowledge Triangle, SIRUS, 2010

12 Trójkąt wiedzy Wyzwania w obszarze Edukacji Edukacja Tradycyjny Uniwersytet Nauka B&R sprostanie wyzwaniom globalnej (r)ewolucji edukacyjnej dotarcie do wszystkich adresatów wiedzy unowocześnianie metod kształcenia, narzędzi dopasowywanie planów studiów do potrzeb rynku

13 Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni Prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska Sieć European and Global Engineering Education i jej znaczenie dla Politechniki Śląskiej 1. Usytuowanie uczelni publicznej Współpraca 2. Trójkąt wiedzy Znaczenie Edukacji 3. (R)ewolucja Edukacji Inżynierskiej - EI (Engineering Education-EE) Adresaci wiedzy (LifeLong Learning-LLL, Continuous Education-CE) Metodyka kształcenia (Project Based Learning-PBL, Technology Based Education-TBE) Programy nauczania (Curriculum Development) 4. Europejskie projekty edukacyjne SIRUS EUGENE 5. Podsumowanie Korzyści płynące z udziału w projektach edukacyjnych

14 Obszary (r)ewolucji Edukacji Inżynierskiej Global Learning Revolution* Adresaci wiedzy Student Słuchacz, Kursant Metodyka kształcenia (formy i narzędzia) Programy studiów * S. Aldridge, Learning Through Technology: From Institutional Course Delivery to Collaborative Knowledge Creation, CATE, 2009

15 Adresaci wiedzy Obywatele kraju z siedzibą uniwersytetu UE: 15% obcokrajowców Polska: 0.5% (10 000) +0.25% (5 000) Erasmus Obcokrajowcy 2 mln studentów studiuje za granicą 1 mln Azjaci, 0.5 mln Europejczycy, 0,2 mln Amerykanie Studia dla dyplomu BSc, MSc, PhD Degree-driven activity Uczenie się przez całe życie LifeLong Learning (LLL) pursuit* Studenci (tradycyjni) Kursanci, Słuchacze Uczestnicy kursów podyplomowych Dzieci, młodzież przedmaturalna Emeryci * S. Aldridge, Learning Through Technology, CATE, 2009

16 Adresaci wiedzy LifeLong Learning (LLL) Changing Educational Structure w przeszłości (XX w.) dziś (XXI w.)

17 Adresaci wiedzy LifeLong Learning (LLL) Studia dla dyplomu BSc, MSc, PhD Degree-driven activity Uczenie się przez całe życie LifeLong Learning (LLL) pursuit Dzieci i młodzież przedmaturalna słuchacze Społeczność akademicka poszukująca stopnia zawodowego/naukowego (BSc, MSc, PhD) Społeczność akademicka Kształcenie formalne pragnąca podnieść Degree-driven kwalifikacje zawodowe education Kształcenie ustawiczne studenci Continuous education kursanci Różne efekty kształcenia (learning outcomes) dla każdej grupy adresatów wiedzy Emeryci słuchacze

18 Metodyka kształcenia: EER, TBE Programy studiów skorelowane z potrzebami rynku Kształcenie poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów inżynierskich L-B-D Curriculum Inn+Ent PBL EER EER Kształcenie aktywne, poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów, eksperymentowanie Experiential Learning (Learning-By-Doing) TBE EER Praca zespołowa EER Collaborative Learning Project Based Learning (PjBL) Problem Based Learning (PBL) Uczenie zawodu + uczenie Innowacyjności Przedsiębiorczości EER

19 Metodyka kształcenia: Stożek Dale a, Taksonomia Blooma Dale s Cone Bloom s Taxonomy Innovative Learning Collaborative Learning, PBL Experiental Learning e-learning, TBE Application-based Learning

20 Passive Active Metodyka kształcenia: Stożek Dale a Dale s Cone of Experience* działania najmniej skuteczne (podczas przyswajania wiedzy/nabywania umiejętności) czytanie słuchanie oglądanie (+słuchanie) obserwowanie uczestniczenie wykonywanie 10% Reading 20% Hearing 30% Looking (+Hearing) 50% Watching 70% Participating 90% Doing tekst słowo działania najskuteczniejsze obraz (+słowo) Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Konfucjusz pokaz (demonstracja) eksperyment projekt Experiential Learning (Learning-By-Doing) * E. Dale, Audio-visual methods in teaching, 1954 D. Treichler, Are you missing the boat in training aids? (pojawiły sie procenty), 1967

21 Metodyka kształcenia: Taksonomia Blooma Bloom s Taxonomy of Educational Objectives* kolejność przyswajania wiedzy/nabywania umiejętności High Order Thinking Skills Medium OTS Low OTS Creating Evaluating Analysing Applying Understanding Remembering!!! Praca zespołowa COLLABORATION 21 st Century Essential** * B. Bloom, Taxonomy of Educational Objectives, 1956 L. Anderson & D. Krathwohl, Bloom s Revised Taxonomy, 2001 ** Edorigami Wiki, Bloom s Digital Taxonomy Tworzenie, konstruowanie, projektowanie, inwencja Ocenianie, monitorowanie eksperymentowanie Analizowanie, znajdowanie porównywanie Stosowanie, wykonywanie Zrozumienie, interpretowanie Zapamiętanie wątków, bez bez pełnego zrozumienia

22 Metodyka kształcenia: Podsumowanie The act of learning itself is no longer seen as simply a matter of information transfer...but rather as a process of dynamic participation...in which students cultivate new ways of thinking and doing...through active discovery and discussion, experimentation and reflection.* Kształcenie nie może być nadal postrzegane tylko jako przekazywanie informacji raczej jako proces dynamicznego uczestniczenia, w którym studenci/kursanci/słuchacze kultywują nowe sposoby myślenia i działania, poprzez aktywne i zespołowe odkrywanie i dyskusję, eksperymentowanie i refleksję. * S. Aldridge, Learning Through Technology, CATE, 2009

23 Programy studiów Efekty Kształcenia oczekiwane kwalifikacje (wiedza, umiejętności) nabyte podczas studiów (Learning Outcomes, European Qualification Framework - EQF) *dopasowane do potrzeb rynku regionalnego/krajowego/globalnego, nadążające za rewolucją technologiczną, zmianami środowiska naturalnego (globalne ocieplenie, kurczenie się zasobów naturalnych) Innowacyjna Edukacja Inżynierska: Programy studiów na bazie Efektów Kształcenia* Innowacyjna Metodyka (formy i narzędzia)!!! Dotarcie do wszystkich adresatów

24 Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni Prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska Sieć European and Global Engineering Education i jej znaczenie dla Politechniki Śląskiej 1. Usytuowanie uczelni publicznej Współpraca 2. Trójkąt wiedzy Znaczenie Edukacji 3. (R)ewolucja Edukacji Inżynierskiej - EI (Engineering Education-EE) Adresaci wiedzy (LifeLong Learning-LLL, Continuous Education-CE) Metodyka kształcenia (Project Based Learning-PBL, Technology Based Education-TBE) Programy nauczania (Curriculum Development) 4. Europejskie projekty edukacyjne SIRUS EUGENE 5. Podsumowanie Korzyści płynące z udziału w projektach edukacyjnych

25 SIRUS - Cele Eligibility period: uczelni z 18 krajów 3 polskie: PŚ, PWr, PŁ Project Objectives* 1. Wspieranie uczelni uczestniczących w projekcie w budowaniu i ulepszaniu strategii LLL Supporting universities in developing and enhancing lifelong learning strategies 2. Implementacja rozwiązań przyjętych przez European Universities Charter on Lifelong Learning Implementing and testing the commitments adopted in the European Universities Charter on Lifelong Learning 3. Zapewnienie rozpowszechniania najlepszych praktyk na polu uczelni, władz i interesariuszy przemysłowych Ensuring the wide dissemination of existing best practices in the field to universities, governments and stakeholders 4. Wkład w dalszy rozwój rekomendacji dla polityki LLL Contributing to the further development of policy recommendations. * Realizacja: Forum dyskusyjne - 6 seminariów, z udziałem ekspertów

26 EUGENE - SEFI 150 uczelni wyższych 11 polskich Working Groups 1. Engineering Education Research (EER) 2. Curriculum Development 3. Continuing Engineering Education (LLL) 4. Mathematics 5. Information & Communication Technologies (ICT-Based Education TBE) 6. Gender and Diversity 7. Physics and Engineering Education 8. Ethics in Engineering Education 9. Attractiveness of Engineering Education

27 EUGENE Cel, zamierzenia Eligibility period: uczelni/organizacji z 31 krajów Main goal: 4 polskie: PW, PŚ, AGH, PRz improving the impact of EEE on competitiveness, innovation and socio-economic growth in a global context Poprawa wpływu Europejskiej Edukacji Inżynierskiej na konkurencyjność, innowacyjność i wzrost socjo-ekonomiczny w kontekście globalnym Overall aim: Setting up a top-level discussion & action forum to follow the continuous evolution of EE in Europe and enhance its competitive profile worldwide (opening the borders) Stworzenie forum dyskusyjnego, na najwyższym poziomie, tak by: nadążać za ciągłą ewolucją Edukacji Inżynierskiej w Europie, wzmacniać jej konkurencyjny profil na całym świecie.* * Zamierzenia te realizowane były poprzez organizację corocznych seminariów, z udziałem światowych ekspertów

28 Obszary działania Activity Lines A) Ph.D. Studies, Structure and Bologna follow-up Leaders: AU Thessaloniki B) Promoting EE in Europe as a Research field (EER) Promocja w Europie EI jako pola badań naukowych in comparison of worldwide developments, to improve entrepreneurship, innovation and competitiveness Leaders: Aalborg Univ. - Anette Kolmos, TU Delft - Erik de Graaff C) Improve Quality and Transnational Mobility of engineering students, graduates and professionals Leaders: ENAEE; ASIIN (europejskie organizacje akredytacyjne) D) LLL & Continuing Education Uczenie się przez całe życie i Kształcenie ustawiczne as a tool to improve competitiveness and innovation of European engineers Leaders: Aalto University - Markku Markkula, KU-Leuven - Wim Van Petegem E) Increase Attractiveness of EE towards an ERASMUS Mundus Network in EE Leaders: Univ. of Birmingham, BEST

29 Działania poprzeczne Transversal Activities T1) Direct involvement of industrial stakeholders (European corporate with global dimensions) in all above activities A) to E), with an active contribution; Bezpośrednie zaangażowanie interesariuszy przemysłowych T2) Promote the establishment of the standing European Engineering Deans Council (as an interlocutory body with the newly established GEDC by IFEES); Promocja powołania Rady Dziekanów Europejskich Uniwersytetów Technicznych T3) Identify and put in practice sustainability tools beyond the 3 years of life of the TN, by means of: 1) ensuring visibility through an interactive web-site (informatic portal), 2) set-up a frequently updated repository of guidelines for the enhancement of EEE visibility world-wide, 3) foster the creation of a Florence EE Group/Network Identyfikacja i wcielenie w życie narzędzi zrównoważonego rozwoju EI, przez: 1. ich udostępnienie na interaktywnej stronie internetowej, 2. stworzenie bazy wytycznych dla zwiększenia widoczności europejskiej EI na świecie 3. wspieranie utworzenia sieci EI: Florence

30 Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni Prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska Sieć European and Global Engineering Education i jej znaczenie dla Politechniki Śląskiej 1. Usytuowanie uczelni publicznej Współpraca 2. Trójkąt wiedzy Znaczenie Edukacji 3. (R)ewolucja Edukacji Inżynierskiej - EI (Engineering Education-EE) Adresaci wiedzy (LifeLong Learning-LLL, Continuous Education-CE) Metodyka kształcenia (Project Based Learning-PBL, Technology Based Education-TBE) Programy nauczania (Curriculum Development) 4. Europejskie projekty edukacyjne SIRUS EUGENE 5. Podsumowanie Korzyści płynące z udziału w projektach edukacyjnych

31 Podsumowanie, korzyści płynące z udziału w projektach 1. Udział w forum dyskusyjnym, możliwość: skonfrontowania stadium rozwoju Edukacji Inżynierskiej w macierzystej uczelni z tendencjami światowymi wymiany poglądów między partnerami znajdującymi się w różnych stadiach rozwoju edukacji inżynierskiej, skopiowania najlepszych wzorców wypracowania strategii optymalnej dla macierzystej uczelni 2. Nawiązanie kontaktów (współpracy) z nowymi uczelniami siostrzanymi, co w przyszłości zaowocuje udziałem w kolejnych sieciowych projektach edukacyjnych (ERAUSME) i innych

32 Dziękuję za uwagę Tato, czy jeśli czegoś nie ma w Googlach to znaczy, że tego czegoś nie ma w ogóle?

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers,

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers, W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Parki naukowo-technologiczne trzeciej generacji.. 3 DOBRE PRAKTYKI Manchaster Science Parks w sercu lokalnego systemu innowacji................................ 6 PROINCOR

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Black. Pantone 326 C CMYK C85 M0 Y41 K0 RGB R20 G71 B58

PROJECT. Black. Pantone 326 C CMYK C85 M0 Y41 K0 RGB R20 G71 B58 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. PROJECT Wspieranie The ClusterCoop efektywnej współpracy logo consists transnarodowej of a round pomiędzy logo

Bardziej szczegółowo

Istota i cele Procesu Bolońskiego: wyzwania na przyszłość

Istota i cele Procesu Bolońskiego: wyzwania na przyszłość Istota i cele Procesu Bolońskiego: wyzwania na przyszłość Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji jako jedno z tych wyzwań Andrzej Kraśniewski Łódź, 12 maja 2009 r. Ogólny obraz szkolnictwa wyższego globalizacja

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT. Mobilność. sposobem zdobywania. od juniora do seniora. Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority

SUPLEMENT. Mobilność. sposobem zdobywania. od juniora do seniora. Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority SUPLEMENT Mobilność sposobem zdobywania od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority SUPLEMENT SUPPLEMENT Potencjał mobilności w edukacji formalnej,

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Kompetencje językowe. podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie. Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe

Kompetencje językowe. podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie. Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego

Bardziej szczegółowo

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Application Form Call: 2014 Note: The data of this application form will be used by the European Commission/ Executive Agency EACEA and National Agencies

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(77)/2012. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: Komentarz Commentary

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(77)/2012. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(77)/2012 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

36,6 Centrum Kompetencji

36,6 Centrum Kompetencji 36,6 Centrum Kompetencji www.36and6.pl Motto Motto (Main idea behind): 36,6 ºC means balance Balance understood as local society quality of life increase through competencies development of its inhabitants

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(86)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Krajowym Organem Koordynującym dla Roku

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2013 PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Pr Komisji Europejskiej José Manuela Barroso Pr Parlamentu Europejskiego Martina Schulza

Bardziej szczegółowo

POLSKA NIEMCY IRLANDIA

POLSKA NIEMCY IRLANDIA W realizacji Projektu RIS Warmia - Mazury zaangażowane są regiony europejskie, które z powodzeniem wprowadziły strategię rozwoju innowacyjności na swoim terenie: Landkreis Osnabrück Władze powiatowe aktywnie

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu parków naukowo-technologicznych w Hiszpanii Evaluating the impact of Science and Technology Parks in Spain

Ocena wpływu parków naukowo-technologicznych w Hiszpanii Evaluating the impact of Science and Technology Parks in Spain NR / N O 4 (18) 2010 www.inqbator.pl Ocena wpływu parków naukowo-technologicznych w Hiszpanii Evaluating the impact of Science and Technology Parks in Spain MIERZYĆ, WYCIĄGAĆ WNIOSKI, ROZWIJAĆ! Measure,

Bardziej szczegółowo

European Language Label

European Language Label European Language Label 3 Spis treści Table of Contents Wstęp 04 Preface Języki to moja pasja. Omówienie projektów 09 Languages Are My Passion. Analysis of Projects nagrodzonych znakiem ELL w latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

Aktywne metody dydaktyczne w zarządzaniu

Aktywne metody dydaktyczne w zarządzaniu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 3/2012 239 Aktywne metody dydaktyczne w zarządzaniu Katarzyna Rupik Słowa kluczowe: uczenie się poprzez działanie i doświadczenia, uniwersytet trzeciej generacji, przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo