Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią"

Transkrypt

1 Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND VALIDATIONOF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING, A CHALLENGE FOR POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM University of Gdańsk, 9th December 2011 Tomasz Saryusz-Wolski Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

2 Cechy systemu edukacji w Polsce (z punktu widzenia LLL) System edukacji w Polsce jest (był?) zorientowany na proces kształcenia Kształcenie, uczenie się jest rozumiane jako udział w procesie edukacji formalnej lub poza-formalnej. Świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzają udział w procesie kształcenia a nie zdobyte efekty uczenia się. Jest dyplom ukończenia studiów. a nie dyplom licencjata, magistra czy inżyniera Są wyjątki np. poziom 4 EQF - matura Nie ma (zazwyczaj)rozdziału pomiędzy procesem nauczania a procesem weryfikacji efektów uczenia się 2

3 Kwalifikacje nadawane w Polsce Kwalifikacje nadawane w Polsce Oficjalnie potwierdzone efekty uczenia Edukacja poza-formalna Edukacja formalna Nieformalne uczenie się 9 grudzień 2011 Tomasz Saryusz-Wolski 3

4 Kompetencje społeczeństwa Istniejące ale nie koniecznie potwierdzone efekty uczenia się Kompetencje społeczeństwa Efekty uczenia się Edukacja poza-formalna Edukacja formalna Nieformalne uczenie się 9 grudzień 2011 W tym praktyka, doświadczenie Tomasz Saryusz-Wolski zawodowe 4

5 Kwalifikacje społeczeństwa -stan docelowy (Kwalifikacje w rozumieniu Ramy) Potwierdzone kompetencje KWALIFIKACJE Edukacja poza-formalna Edukacja formalna Nieformalne uczenie się 9 grudzień 2011 Tomasz Saryusz-Wolski 5

6 System walidacji efektów uczenia się uzyskanych w kształceniu pozaformalnym Jak zrealizować taki cel? Potwierdzone kompetencje się nieformalnym KWALIFIKACJE System walidacji efektów uczenia się uzyskanych w uczeniu Edukacja poza-formalna Edukacja formalna Nieformalne uczenie się 9 grudzień 2011 Tomasz Saryusz-Wolski 6

7 Validation of non-formal learning Process of teaching and learning Assessment of Learning Outcomes Learning outcomes and assessment criteria for the process Process of teaching and learning Assessment of Learning Outcomes Learning outcomes and assessment criteria for the process Documentation of the learning outcomes Supplementary learning Assessment of Learning Outcomes Award of Qualification Standard of qualification Learning Outcomes 7

8 Validation of informal learning Supplemental learning Award of Qualification Informal learning Documentation of the learning outcomes Supporting activities Assessment of Learning Outcomes Identification of LO Standard of qualification Learning Outcomes 8

9 Co trzeba, powinno się zrobić? Zbudować, rozwinąć System Kwalifikacji w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji Kwalifikacje muszą być rozumiane jako potwierdzony zbiór efektów kształcenia Standardy kwalifikacji muszą być zapisane za pomocą efektów kształcenia Weryfikacja, (assessment) musi dotyczyć efektów uczenia się Wprowadzić przejrzystą, jasną kategoryzację kwalifikacji Potrzebne są kwalifikacje o zróżnicowanej objętości Wprowadzić spójny system walidacji efektów uczenia się dla Edukacji formalnej i poza-formalnej Nieformalnego uczenia się 9

10 Edukacja formalna, poza-formalna i nieformalne uczenie się Edukacja formalna kształcenie prowadzone przez uprawnione instytucje prowadzące do uzyskania kwalifikacji (wpisanej do Rejestru) Program kształcenia jest tak zaplanowany, że zawiera wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane dla kwalifikacji (w standardzie kwalifikacji) Edukacja poza-formalna -kształcenie które nie prowadzi wprost do uzyskania kwalifikacji Jest program z efektami kształcenia ale nie wypełniają one wymagań dotyczących kwalifikacji Nieformalne uczenie się zamierzone lub niezamierzone uczenie się bez korzystania z programów kształcenia Samodzielna aktywność bez nauczyciela, trenera Najczęściej występuje w wyniku wykonywania pracy zarobkowej 10

11 Kwalifikacja pełna i cząstkowa Dwie podstawowe kategorie kwalifikacji Kwalifikacja pełna Posiada swoją minimalną objętość (może być różna na różnych poziomach) Wymaganiem wstępnym do otrzymania kwalifikacji pełnej na danym poziomie jest posiadanie kwalifikacji pełnej na poprzednim poziomie Kwalifikacja cząstkowa Ma mniejszą objętość od kwalifikacji pełnej na danym poziomie Nie musi rozwijać efektów kształcenia we wszystkich trzech kategoriach ( wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) 11

12 Uznawanie kompetencji zdobytych poza programem studiów i zaliczanie w celu nadania kwalifikacji (pełnej lub cząstkowej) Musi dotyczyć efektów uczenia się niezależnie od sposobu w jaki zostały uzyskane Uznawanie efektów kształcenia zapisanych dla programu kształcenia niezależnie od treści programowych jakie zostały użyte do ich generowania Dotyczy efektów uczenia się niezależnie od formy w jakiej zostały zebrane, czy i jak zostały potwierdzone np. kwalifikacji cząstkowej przedmiotu innego kierunku studiów, innej uczelni Szkolenia organizowanego przez pracodawcę zbióru szkoleń Szkolenia w wyniku uprawiania hobby, dodatkowych zainteresowań Brak jakiejkolwiek formy luźne efekty uczenia się 12

13 Procedura uznawania efektów uczenia się (spoza kształcenia formalnego) w celu nadania kwalifikacji (pełnej lub cząstkowej) Zbiór efektów uzyskany przez uczącego się Identyfikacja i dokumentowanie efektów Pomoc wyspecjalizowanych pracowników uczelni Weryfikacja (assessment) efektów uczenia się Wstępne porównywanie z efektami kształcenia dla programu Potwierdzenie uzyskanych efektów kształcenia Udział kadry akademickiej z obszaru kształcenia Czy potwierdzenie jest też ważne w innych uczelniach? Analiza zgodności efektów kształcenia z efektami kształcenia dla programu (kierunku, studiów podyplomowych) Uczenie się uzupełniające indywidualny program, plan studiów Nadanie kwalifikacji 13

14 Procedura uznawania kwalifikacji cząstkowej w celu nadania kwalifikacji pełnej Kwalifikacja cząstkowa I o określonych, zdefiniowanych efektach kształcenia (Standard Kwalifikacji) Kwalifikacja cząstkowa II o określonych, zdefiniowanych efektach kształcenia (Standard Kwalifikacji) Czy będzie dostateczne zaufanie aby nie sprawdzać efektów kształcenia? (system jakości?) (Standard Kwalifikacji) (Standard Kwalifikacji) aby nie sprawdzać Analiza zgodności efektów kształcenia z efektami kształcenia dla programu (kierunku) Uczenie się uzupełniające dla nadania kwalifikacji Nadanie kwalifikacji (dyplomu) 14

15 Krytyczne elementy procedury uznawania efektów uczenia się.. Zbiór efektów uzyskany przez uczącego się Brak doswiadczenia Tendencje do tradycyjnego egzaminowania Identyfikacja i dokumentowanie efektów Weryfikacja efektów uczenia się Brak doświadczenia i kadry Kto ma za to płacić? Potwierdzenie uzyskanych efektów kształcenia Kultura jakości wzajemne zaufanie Elastyczność programu i planu studiów Odpowiedni zapis efektów Odejście od myślenia treściowego Analiza zgodności efektów kształcenia z efektami kształcenia dla programu (kierunku, studiów podyplomowych) Uczenie się uzupełniające indywidualny program, plan studiów Nadanie kwalifikacji 15

16 Kilka refleksji końcowych Nie ma możliwości włączenia uczelni w system uczenia się przez całe życie bez przejścia na efekty kształcenia Budując opis programów kształcenia powinniśmy tak zapisywać efekty kształcenia aby było możliwe uznawanie efektów uzyskanych poza kształceniem formalnym Potrzebna jest wyspecjalizowana kadra wspomagająca proces identyfikacji, dokumentowania i potwierdzania efektów uczenia się Efektywny proces walidacji efektów uczenia się i ich uznawania może skutecznie skrócić okres studiów i lepiej dopasować plan studiów do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta 16

17 Tomasz Saryusz-Wolski Thank you for your attention 17

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia)

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań 23.02.2012 Dostosowanie modułów, przedmiotów do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji Politechnika Łódzka Ekspert Boloński SEMINARIUM BOLOŃSKIE Łódź, 24 kwietnia 2012 r. Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/modułów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. Jaki jest cel naszego wystąpienia? Jak definiować efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI PROCES BOLOŃSKI Redakcja Forum Akademickiego zwróciła się z prośbą o opublikowanie dwóch artykułów prof. Ewy Chmieleckiej, eksperta bolońskiego. Pierwszy z nich przybliża sens zmian dokonujących się w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA

MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA General and Professional Education 2/2015 pp. 73-83 ISSN 2084-1469 MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA PROCESS QUALITY IMPROVEMENT MODULE FOR

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP

Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP Anna Kaczmarek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Procesy rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego wyniki z międzynarodowego projektu HEI-UP Streszczenie Poprawa jakości zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo