KRONIKA 2010 SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA 2010 SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 KRONIKA 2010

2 KRONIKA 2010 SPIS TREŚCI 4 LISTA ŻYCZEŃ 6-10 KALEJDOSKOP MAKRO I BRANŻOWY 11 ZASŁYSZANE 13 NAJCHĘTNIEJ CZYTANE W MMP24 14 WYWIAD O KREACJI Z KAGAMIM OPINIE Z ZEWNĄTRZ: BRZUSZKIEWICZ, WIEWIÓRSKI, WYSZYŃSKI, TRZCIŃSKI & KWIATKOWSKI, BOROWSKI, MAMOT, SANOCKI 25 NOWOMOWA 26 LICZBY, KTÓRE MÓWIĄ NOWY BIZNES W STARYM ROKU RÓŻNE OBLICZA KREACJI 40 PRZEBOJE REKLAMOTEKI 41 HITY WIELKIEGO EKRANU 42 WIĘCEJ NIŻ GADŻETY 43 TV-CHAŁY 44 OKŁADKI NAZNACZONE 2 STYCZEŃ 2011

3 JULIUSZ DONAJSKI Prezes MARZENNA M. REYHER Redaktor naczelny PIOTR WOJCIEROWSKI Dyrektor IT PIOTR JENTKIEWICZ Dyrektor finansowy JACEK PIĄTKOWSKI Zastępca redaktora naczelnego JERZY MINORCZYK Dyrektor marketingu i sprzedaży PAULINA OCHNIO Art director Zespół redagujący Maciej Burlikowski Joanna Dziwisińska Maciej Florek Beata Goczał Aleksandra Grzesiak Agata Małkowska-Szozda Joanna Nowakowska Tomasz Wygnański Sekretariat redakcji Magdalena Matuszewska, Renata Modzelewska-Rewucka, Agnieszka Trzeszkowska-Bereza, Emilia Grochala-Chmiel, korekta Anna Mach, korekta Dział marketingu i reklamy Katarzyna Marchel traffic manager Magdalena Adamowicz Agnieszka Jachowicz-Henke Emilia Klupczyńska Anna Makowska Paweł Wrzosek Mira Ignatowicz, redaktor custom publishing Anna Pastor, project manager Juliusz Łabęcki, projekty internetowe Piotr Łukowski Agnieszka Obłękowska Kierownik produkcji Katarzyna Ciemny 46 PODEJRZANE W INTERNECIE 48 NAGRODY W NASZYCH KONKURSACH 49 IMPREZY Z LOGO MMP 50 LUDZIE MÓWIĄ 52 WYRÓŻNIENI PRZEZ MMP 54 BRANŻA SIĘ BAWI DTP Krzysztof Ciężkowski, Łukasz Jurzysta, Wojciech Mikołajewski Dział finansowy Beata Grzesiak, analityk Katarzyna Kubalska, gł. księgowy Bożena Dybicz Monika Masztalerczyk Magdalena Szczepaniak Administracja Piotr Szymański Rada nadzorcza Kehrt Reyher, przewodniczący Rolf Grisebach, Thomas Berner, Marc Liewehr Druk: Miller Druk, Warszawa Prenumerata tel.: Dystrybucja Tadeusz Janiuk, tel Spro sto wa nia: Polityka redakcyjna MMP zakłada, że każdy błędnie opublikowany fakt powinien zostać sprostowany. Osoby indywidualne bądź firmy mogą w każdej chwili przesłać prośbę o sprostowanie w magazynie. VFP Communications Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński Warszawa tel.: faks: ilustracja: Jan Dziaczkowski STYCZEŃ

4 KRONIKA 2010 LISTA ŻYCZEŃ ilustracja: Jan Dziaczkowski 4 STYCZEŃ 2011

5 PO DRAMATYCZNYM ROKU 2010 MAM DŁUGĄ LISTĘ ŻYCZEŃ, NIEKTÓRYCH IŚCIE POBOŻNYCH, KTÓRĄ PRAGNĘ SIĘ Z WAMI PODZIELIĆ. BYĆ MOŻE MYŚLIMY O TYM SAMYM, A W GRUPIE, CO WIEDZĄ FANI ZAKUPÓW GRUPOWYCH, ŁATWIEJ COŚ OSIĄGNĄĆ NIŻ W POJEDYNKĘ. Marzenna Reyher Abyśmy nadal byli zieloną wyspą na mapie Europy. Oby pogoda nam dopisała, a wielka woda pozostała tylko niemiłym wspomnieniem. Polska prezydencja w UE niech zapisze się wielkimi literami. Oby ha sło Pol ska jest naj waż niej sza nie by ło jedynie propagandową zagrywką. Żeby Palikot był znowu Palikotem. Niech krzyż łą czy, a nie dzie li lu dzi wia ry. Orliki niech rosną w siłę i nie świecą pustkami. Żeby palacze mieli gdzie palić. Oby każ dy przy sta nek był ogrze wa ny. Żeby TVN zamiast kolejnej edycji TzG nakręcił Dom nad rozlewiskiem. Niech nie przerwie się druga nitka warszawskiego metra. A stadiony Euro otworzą się na czas. Abyśmy mieli więcej dobrych dróg, a mniej kampanii o bezpiecznych drogach. Żeby dobry duch natchnął narodową reprezentację piłki nożnej. Szymon Majewski show niech zrobi totalny relaunch. Oby standardem w polityce nie były przecieki z WikiLeaks. Niech nie powtórzy się ekodramat z Zatoki Meksykańskiej. Internet niech trafi wreszcie pod strzechy, szczególnie w Polsce wschodniej. Żeby Stany uprzątnęły bałagan wewnętrzny, który emanuje na resztę świata. Oby wedlowskie ptasie mleczko nie zmieniło się w sushi. Niech szpitale wreszcie przejmą samorządy i skończy się prywatyzacyjna hipokryzja w służbie zdrowia. Niech fundusze regionalne znowu wspierają przedsiębiorców prywatnych. Oby podjęto prace nad wydobyciem gazu łupkowego. Niech wulkan islandzki zamilknie na kolejne 200 lat. Niech re for ma KRUS sta nie się fak tem. Żeby nie zbankrutował kolejny kraj. Niech zima nie zaskoczy drogowców. Niech Dworzec Centralny w Warszawie zakończy remont w terminie. Żeby ipad pomógł wydawcom prasy. Żeby biura polskich agencji zdobiło więcej canneńskich lwów. Polskie dzieci, które wysłały najwięcej listów do św. Mikołaja, niech dalej marzą i piszą. Niech obok wódki na stołach częściej staje polskie wino. Oby UE emitowała mniej papieru z trywialnymi zarządzeniami i krzywiznę bananów pozostawiła naturze. Żeby w sprzedaży pojawiły się telewizory 3D bez okularów i by ło co w nich oglą dać oprócz trzech kre skó wek. Że by mój pies nu mer czte ry z ko tem nu mer je den nie ży ły jak pies z ko tem. Oby zdro wie by ło. STYCZEŃ

6 KRONIKA 2010 KALEJDOSKOP MAKRO DRAMAT Z KRÓTKIM ANTRAKTEM Rok 2010 minął pod znakiem tragedii smoleńskiej. Jej wynik przełożył się z dnia na dzień na politykę, media i życie każdego z nas. Ale co było do przewidzenia reperkusje katastrofy okazały się znacznie bardziej dalekosiężne. Nie brakowało innych ludzkich nieszczęść w minionym roku. Ledwie ustąpiła wyjątkowo sroga i długa zima, tysiące domostw i hektarów ziemi zatonęły pod wodą, gdy spiętrzone fale Wisły i Odry nieubłaganie przedzierały się z południa na północ. Wiosną i na dramatyczny bis latem. Natura przypomniała o swojej sile, gdy wybuchł islandzki wulkan i na wiele tygodni sparaliżował ruch lotniczy na świecie, przynosząc olbrzymie straty finansowe. Czy wobec skali tych wydarzeń warto pochylać się nad czymkolwiek innym? Jak zwykle: życie toczy się dalej i w kraju, i za granicą. 10 KWIE TNIA. Prezydencki tupolew rozbija się na lotnisku wojskowym koło Smoleńska. Katastrofa pochłania 96 ofiar z kręgów politycznych, w tym parę prezydencką i obsługę delegacji. Nie dolecieli na uroczystości katyńskie. Kraj pogrąża się w żałobie, Bronisław Komorowski z urzędu zastępuje Lecha Kaczyńskiego w pałacu prezydenckim. Wielomiesięczne śledztwo prokuratury rozgrzewa emocje. Zarzuty o nieudolność i zaniechania mieszają się z teoriami spiskowymi. Zmarli jeszcze długą nie spoczną w spokoju. Dramat trwa. TRAGEDIA W ROZLEWISKACH. Ulewne wiosenne i letnie deszcze wypełniają koryta Wisły i Odry, woda przerywa wały i za ta pia wszyst ko, co stoi na jej dro dze. Bu dżet kra jo wy, i tak pękający w szwach, musi znaleźć miliardy złotych na pomoc. Nie wszyscy z poszkodowanych spędzali ostatnią Gwiazdkę we własnym domu. ZOSTAŁ W PAŁACU. Przyspieszone wybory prezydenckie wygrywa w drugiej turze kandydat PO Bronisław Komorowski. Łagodniejsza w czasie wyborów retoryka głównego kontrkandydata Jarosława Ka czyń skie go na wieść o prze gra nej oka zu je się pustym PR-em. Wkolejnych miesiącach prezes PiS alienuje wielu współpracowników, którzy w koń cu stop nio wo od cho dzą i two rzą wła sne ugrupowania pod hasłem Polska Jest Najważniejsza. No wła śnie. NIE ZA LEŻ NIE W TE RE NIE. Je sien ne wy bo ry do samorządów to wydarzenie może nie megamedialne, ale na pewno świetna lekcja z wychowania obywatelskiego. Żadna z partii nie powinna czuć się bezpieczna, gdy gra toczy się o stołki wójtów i burmistrzów. Wyjątkowo dobrze radzą sobie kandydaci niezależni, znani i znający swoje podwórko od pod szew ki. Vox po pu li do wo dzi, że War sza wa sobie, a ciału i tak najbliższa koszula. ROCZNICA W PYLE. Zapowiedzi obchodów 600-lecia największej bitwy średniowiecza pod Grunwaldem były co najmniej szumne. Tłumy, które wybrały się, aby obserwować zmagania wojsk sprzymierzonych Władysława Jagiełły i księcia Witolda z rycerzami spod znaku czarnego krzyża, powrót miały bardzo cięż ki. Jak to po bi twie. 6 STYCZEŃ 2011

7 NIEBEZPIECZNY PYŁ. W tydzień po Smoleńsku głośnym echem roznosi się erupcja islandzkiego wulkanu i na wiele tygodni zamyka podniebne korytarze dla ruchu lotniczego. Mocna lek cja dla tych, któ rzy wcze śniej nie wie rzy li, że świat dzia ła jak na czy nia po łą czo ne. Nie ma już: tu i tam, my i oni. Nieujarzmiona natura sprowadza nas do wspólnego mianownika. SPORT TO ZDRO WIE. Mimo kryzysu w piłce nożnej nie zawiedli nas starzy wyjadacze wvancouver w czasie olimpiady zimowej, a i polska lekkoatletyka w Barcelonie pokazała, że wrzuciła trzeci bieg. Najbardziej cieszą jednak coraz to nowe orliki, czyli młodzieżowe boiska piłkarskie, które wyrastają jak grzyby po desz czu. Tym ra zem pre mier Do nald Tusk do trzy - mał obietnicy. PO ZNAŃ GÓ RĄ. No i doczekaliśmy się otwarcia pierwszego stadionu z przeznaczeniem na Euro Stolica Wielkopolski nie pierwszy raz pokazała, na co ją stać. Uro czy stość za szczy cił sam Sting i dał nie za - po mnia ny kon cert. W ogó le, jak by na osło dze nie trudnych chwil, w ub.r. emocje Polaków rozgrzewały także inne wielkie gwiazdy muzyki, m.in.: Metallica, Depeche Mode i kolorowa Lady Gaga. Zdjęcia: Rigamonti/REPORTER, Pitura/REPORTER,, MAREK MICHALAK, GOLLI/MORGUNBLADID/SIPA, MACIEJ KULCZYNSKI, ZBYSZEK KACZMAREK/EAST NEWS ŁUPKI Z GAZEM. Gaz łup ko wy to zwrot, któ ry jak mantrę wypowiadali politycy, licząc, że odwrócą uwagę od co naj mniej kon tro wer syj nej umo wy ga zo wej z Rosją oraz innych niewygodnych zagadnień. Czy będzie my dru gim po St. Zjednoczonych po ten ta tem w wydobyciu gazu łupkowego, okaże się nie wcześniej niż za dzie sięć lat. Ale już te raz wia do mo, że ta ma te - ria przysporzy mediom wielu tematów w ciągu najbliższych lat. Wszak chodzi o wielkie pieniądze. DRUGA NITKA. Uroczyste otwarcia to specjalność naszego zakładu pod nazwą Polska. Szumnie otwarto bu do wę dru giej li nii me tra, któ ra ma po łą czyć War - szawę lewobrzeżną z prawobrzeżną. Z całą powagą przecięto wstęgę w miejscu, gdzie roz pocz nie się bu - do wa sto łecz ne go Pół noc ne go Mo stu. Ra do śnie ogłoszono rozpoczęcie budowy ostatniego odcinka autostrady z Łodzi do Warszawy. Teraz czekamy, jakie to inne kataklizmy obok archeologów, Zielonych i działkowiczów staną na drodze budowniczym III RP. Bo bez pro ble mów się nie obej dzie. To pew ne. KU BRACIOM MOSKALOM. Od tragedii smoleńskiej stosunki polsko-rosyjskie ponoć się ocieplają. Były różne gesty, był Miedwiediew z wizytą na początku grudnia, była długofalowa umowa gazowa, a na RBN zagościł słynny ekspert od Rosji generał Wojciech Jaruzelski. Woli po obu stronach jest bardzo wiele, ale nie łudźmy się, interesy polityczne i ekonomiczne są silniejsze od wszystkich symboli razem wziętych. PALIKOT NA SWOIM. Nie tyl ko PiS prze ży wa kry zys organizacyjny, z PO rozstał się jej medialny frontman poseł Janusz Palikot i utworzył własne ugrupowanie. A potem powiało nudą. W PO zabrakło naczelnego satyryka i klauna, a Palikot na swoim wyciszył się. Na razie wiadomo, że Platforma może istnieć bez Palikota. A odwrotnie? CHOPIN RZĄDZI. Obchody urodzin Fryderyka Chopina to jedno z najprzyjemniejszych wydarzeń tego roku. Wspaniała muzyka pobrzmiewała nie tylko w hermetycznych salach koncertowych, lecz także z grających ławeczek wstolicy. Upajali się nią turyści podpiramidami. Cieniem na obchodach położył się natomiast rejs żaglowca Chopin, gdy wichura strzaskała maszty. Najgorzej może na tym zdarzeniu ucierpieć największy narodowy ubezpieczyciel PZU, który odmówił pokrycia kosztów naprawy. Oby mu to w Facebooku nie wyszło. GIEŁDA NA GIEŁDĘ. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych sama weszła na giełdę. Wten sposób pomoże łatać dziurę budżetową, zwiększając przychody z prywatyzacji. ZIELONA WYSPA. Czy li Pol ska na dal trzy ma się dziel - nie na mapie wskaźników makroekonomicznych, podczas gdy prawdziwa Zielona Wyspa, czyli Irlandia, stoi w obliczu bankructwa. Po tak skutecznej zmianie w geogra fii nie dziw, że PO na dal ma po par cie. KOPERNIK ZAPRASZA. Kolejny miły moment w ub.r. to otwarcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Choć wiosną, gdy wielka woda atakowała miasto, obawia no się, że usy tu owa ne na jej brze gu Cen trum te go nie przeżyje, jesienią nastąpiło oficjalne otwarcie. O co w tym chodzi? Centrum jak zachwalają organizatorzy jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Teraz tę ideę jedności należy przenieść do polskich szkół. Warto tu dodać, że z honorami i w podpisanym grobowcu pochowano w katedrze fromborskiej Mikołaja Kopernika, a przy okazji pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 112 został na cześć astronoma oficjalnie nazwany Copernicum. BRAKUJE TYLKO ITUNES. Choć Apple nadal ignoruje Polaków i nie daje dostępu do itunes, to fani przeróżnych internetowych i konsolowych specjalności do cze ka li się w ub.r. Xbok sa Li ve i An dro id Mar ket. Pla no wa ny na li sto pad ipad był ma ło osią gal ny w skle pach, ale za to ta ble t Sam sun ga Ga la xy Tab można było kupić za kilkadziesiąt złotych w serwisie Ery. Tablety zawojowały umysły właścicieli mediów, szcze gól nie pra sy, ale na pew no nie jest to zło ty śro - dek na rozwiązanie wszystkich problemów. STYCZEŃ

8 KRONIKA 2010 KALEJDOSKOP MAKRO WYCINANKI NA EXPO. Szanghaj, który gościł u siebie światową wystawę Expo, docenił oryginalny polski pawilon, a Polsce przyznał nagrodę w kategorii najlepsza promocja kraju. Wycinanki zrobiły furorę, ale Polska za mało nagłośniła ten sukces. A wystarczyło pogadać z CNN, oni wiedzą, jak to się robi. SZEJK KA SU JE TAI PEI. Zrocznym opóźnieniem, ale za to z wielką pompą, w styczniu w Dubaju został otwarty najwyższy budynek na świecie, wieża Burj Dubai. Budowa 828-metrowego olbrzyma kosztowała 1,5 mld dol. i znacznie przekroczyła planowane fundusze. Trudno się dziwić, rachunek za wystrój hotelu wystawiał sam Armani. WYCIEK WSZECH CZASÓW. Oczy wi ście, nie moż na su mo wać ro ku bez WikiLeaks. Portal, który zadeklarował, że opublikuje ponad ćwierć mi lio na taj nych do ku men tów ad mi ni stra cji ame ry kań skiej, na ra ził na śmieszność i system, i urzędników państwowych, i dyplomatów. Ale i system, i urzędnicy, i dyplomaci to przetrwają. Czy portal przez swo ją nie kon tro lo wa ną ideę po ka za nia praw dy na ra ził czy jeś ży - cie? I czy na tym zarobił? amerykańskich salonów Fiaty. Jest na co popatrzeć! Obok najpiękniejszych krążowników na świecie (według niektórych opinii) stanęły skromne autka, które mają nauczyć mistrza designu, jak robić samochody na miarę dzisiejszych potrzeb. PARADA ŚMIERCI. To, co mia ło być pa ra dą mi ło ści, równości i braterstwa Love Parade 2010 w Duisbur gu, tym ra zem przy nio sło śmierć i znisz cze - nie. 19 zabitych, 500 rannych, stratowanych w tunelu. Czy na praw dę nie ma mi ło ści bez ofiar? SIOSTRA ZIEMI. Amerykanie wreszcie odkryli jakąś sensowną planetę podobną do naszej mateńki Ziemi, choć, niestety, w odległości 20 lat świetlnych. Obie ga ona so bie gwiaz dę, tak jak Zie mia Słoń ce, o nazwie Gliese 581. Dlatego planetę, którą podejrze wa się o to, że na po wierzch ni lub tuż pod nią kry - je wo dę, na zwa no Glie se 581 g. Na do da tek ma po - dobny doziemi rozmiar i zbliżoną grawitację. Astrono mo wie nie do da li, czy już zja wi li się tam pierw si deweloperzy. CZER WONY BASTION ORIENTU. Korea Północna ostrzelała wyspę należącą do Korei Południowej. Japonia i Stany Zjednoczone prowadziły manewry wojskowe na wodzie, wysyłając jasny sygnał, że nie pozostawią sprawy ot, tak sobie. Co jeszcze wymyśli Korea Północna, zanim przyzna, tak jak niedawno Kuba, że potrzebuje chleba, leków i inwestycji? ZNO WU W GRZE. Po przyjęciu wielkiej zapomogi państwowej General Motors spłaca długi i ponownie wchodzi do gry. Co ciekawe, wielkie odbicie odnotował Ford, który z pieniędzy podatników nie skorzystał i zapewne to stanowi część jego marketingowego sukcesu. A Chrysler sprowadza do swoich HAITI W GRUZACH. Najpotężniejsze od 200 lat trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 w skali Richtera zniszczyło jeden z najbiedniejszych krajów półkuli zachodniej. Ofiary szacowano na 230 tys., ale 3 mln straciły dach nad głową, odniosły obrażenia lub padły ofiarą chorób. Haitański dramat zmobilizował świat artystyczny do organizacji licznych koncertów charytatywnych. Przyniosły one ponad 60 mln dol. Niestety, straty szacuje się na 14 mld dol. ZARĘCZYNY ROKU. Książę William oświadczył się wieloletniej narzeczonej Kate Middleton i został przy ję ty. Ślub ma być co praw da w tym ro ku, ale tuż po ogłoszeniu światu tej wielkiej nowiny media, rząd brytyjski i kupcy zaczęli liczyć, ile im wpłynie do kasy dzięki królewskim zaślubinom. Fakt, że wszyscy tego zastrzyku potrzebują. GÓRNICY W OBIEKTY WIE. Żadna z katastrof górniczych nie do cze ka ła się ta kiej opra wy me dial nej jak tragedia w Chile. Dzięki kontaktowi z zasypanymi byliśmy przez prawie cztery miesiące świadkami swoistego reality show, który na szczęście miał dobre zakończenie. Gratulacje należą się i zdyscyplinowanym górnikom, i ekipie ratowniczej, która wykonała niesamowitą wręcz pracę, i to przed czasem. BAK TERIE Z ARSENEM. NA SA od kry ła nie zna ną dotychczas formę życia w jednym z kalifornijskich je zior. To bak te ria, któ rej kod ge ne tycz ny za miast fosforu zawiera trujący arsen. Naukowcy spekulują, że to odkrycie znacznie rozszerza dotychczasową koncepcję życia, a podobne organizmy mogą występować także w innych miejscach w kosmosie. Ciekawe, co Amerykanie robili w tym bajorze, że teraz mieszkają tam takie żyjątka? BP POD PRĘGIERZEM. Katastrofa ekologiczna wzatoce Meksykańskiej zmieniła nie tylko życie fauny, flo ry i lu dzi w tym re jo nie, ale tak że po sta wi ła na gło wie ca ły kon cern, któ re go szef wy ka zał się po - czątkowo niespotykaną wręcz arogancją. To kosztowna nauczka w wielu wymiarach i nieodwracalna strata dla regionu. 8 STYCZEŃ 2011

9 KALEJDOSKOP BRANŻA REKLAMA LAJKI I NIELAJKI W mijającym roku ostatecznie doszło do zatarcia granic realu i wirtualnej rzeczywistości. Facebook zdominował wszystkich i wszystko. Jest wszędzie. Mówią o nim media, myślą o nim marketerzy, zaczynają rozumieć ludzie reklamy. To był rok fejsa. Zdjęcia: An Jiang /Xinhua/Photoshot/REPOR, Cai Yaofang, THOMAS COEX, LISANDRO SUERO/EAST NEWS, KRZYSZTOF PLEBANKIEWICZ, (2), ARCHIWUM PRYWATNE MODA NA FACEBOOK ogarnia polskich internautów. Serwis od stycznia do września podwaja liczbę użytkowników. We wrześniu ub.r. korzystało z niego już 8 mln osób. AWAN TURA WOKÓŁ BADAŃ INTERNETU. GG, NK i kil - kanaście innych serwisów chcą zmiany standardu. Myślą o stworzeniu konkurencyjnego badania, a PBI przyspiesza prace nad unowocześnieniem Megapanelu. STRÖ ER PRZEJ MU JE NEWS OUT DO OR PO LAND. Wielka piątka w polskim outdoorze kurczy się do wielkiej czwór ki, spo śród któ rej wiel ką dwój kę sta no wi Ströer i AMS. HA VAS MEDIA URUCHAMIA W POL- SCE NO WY DOM ME DIO WY. Szefem Areny zostaje Małgorzata Węgierek, dla któ rej ry nek me diów nie ma ta - jemnic. ROZPADA SIĘ IMPERIUM INTERNET GROUP. Wielki CR-ash otwiera upadłość CR Media Consulting. Główny wie rzy ciel BRE Bank nie chce już wy cią gać po moc nej dłoni. PMPG PO LA TACH OBIET NIC I RO JEŃ O AKWI - ZYCJACH WRESZCIE COŚ KUPUJE. Misję ratunko wą ty go dni ka Wprost prze ję te go od ro dzi ny Królów rozpoczyna od zatrudnienia Tomasza Lisa w roli naczelnego. BLAMAŻ SONDAŻY WYBORCZYCH. TVN i Pol sat po - dają skrajnie odległe od rzeczywistości wyniki po I turze wy bo rów pre zy denc kich. Obron ną rę ką wy cho dzi TVP dzię ki ana li zom TNS OBOP. UPADEK KOLASTYNY, która zmienia nazwę na Miraculum. Ry nek ko sme ty ków nie bę dzie już ta ki sam. KONIEC SEGMENTU TYGODNIKÓW PORADNIKO- WYCH. Na rynku zostaje tylko Chwila dla Ciebie Wydawnictwa Bauer. GRZE GORZ WY RZY KOW SKI, były dyrektor marketingu Banku Zachodniego WBK, został szefem marketingu ING Banku Śląskiego. MACIEJ SZCZECHURA, były wiceprezes ds. marketingu Eurobanku, objął analogiczną funkcję w Getin Noble Banku. TOMASZ MARSZAŁŁ, były dyrektor ds. rozwoju produktu i zarządzania ofertą produktów Allianz Banku i dyrektor TU Allianz, objął stanowisko chief marketing office ra (CMO) w ban ku PKO BP. NFI EM PIK ME DIA & FA SHION, właściciel m.in. sieci Empik, kupił Merlin.pl, najstarszy i jeden z największych rodzimych e-sklepów. HISZ PAŃ SKI SAN TAN DER przej mu je BZ WBK za pra wie 3 mld eu ro. Ge tin No ble Bank ku pił Allianz Bank. Kon so li da cja bran ży ban ko wej jest nie unik nio na. UPADA BIURO PODRÓŻY ORBIS TRAVEL. Łezka nostalgii kręci się w oku. CEDC WPRO WADZA NA RYNEK ŻUBRÓWKĘ BIAŁĄ. Czy kto kol wiek był w sta nie wy obra zić so bie tę mar kę bez traw ki? GRZEGORZ BORS, dotychcza so wy dy rek tor za rzą - dza ją cy ds. ryn ku pry wat - ne go PTC, ope ra to ra sie ci Era, został dyrektorem pionu stra te gii mar ke tin gu i sprzedaży w randze członka zarządu. CO CA -CO LA, MCDO NALD S, SHARP, CA STROL I CARLS BERG spon so ra mi Eu ro Go rącz ka przed mi strzo stwa mi Eu ro py w pił ce noż nej za czy na ro snąć. PEPSI ma no we lo go Smi le. Na resz cie do bra de - cyzja numeru dwa. WARKA odbiera Tyskiemu prawa do sponsoringu reprezentacji. Heineken daje prztyczka w nos SABMillerowi.

10 KRONIKA 2010 KALEJDOSKOP BRANŻA AXE zmienia strategię i koncentruje się na flircie. Borys Szyc liczy maślane spojrzenia uwiedzionych kobiet. Zresztą nie tylko on. W POLSCE DEBIUTU JE DO VE FOR MEN. Mężczyzna też chce być praw dzi wie pięk ny. AMBRA kupuje od Carlsberga markę El Sol. Piwo albo wino. Tego nie da się pogodzić. BIEDRONKA RZĄDZI. Od Coca-Coli dostała na 15-lecie specjalną puszkę. Od PZPN sponsoring reprezentacji Polski. GLOBALNA KAMPANIA MARKETINGOWA WYBO- RO WEJ pod ha słem From Po land with Lo ve. Mar ka, jak przystało na skarb narodowy, zyskała nową światową oprawę. NAJ WIĘKSZY PROJEKT W RODZIMYCH SOCIAL MEDIACH. AmRest wydał 100 tys. zł na wyprawę blo ge ra Ko min ka po St. Zjed no czo nych. Wszystko pod auspicjami marki Burger King. EMLAB, agen cja even to wo -am bien to wa, odłą cza się od grupy Change Integrated, wkrótce kupuje Scholz & Friends za 750 tys. zł. DZIESIĘĆ UTWORÓW Z PŁYTY SUGARFREE! ZE SPO ŁU LESS DRESS wy da nej przez agen cję rekla mo wą Gran des Ko cho nos w paź dzier ni - ku 2007 r. tra fi ło na ścież kę dźwię ko wą fil mu Cia cho. Li de rem ze spo łu Less Dress jest Pa weł No wa kow ski, dy rek tor kre atyw ny Gran des Ko - chonos. PIOTR DOMINIEWSKI, dyrektor generalny Draft- FCB + Ad Fa bri ka, przez ostat nich 12 lat za rzą dza ją - cy agencją, odchodzi z firmy. Po jego odejściu zarządzanie agencją przejmą Agnieszka Heidrich, client service director, i Katarzyna Karpiuk, strategic director. AGENCJA REKLAMOWA TE AM ONE kończy swoją działalność, odradza się jako 303 w ramach grupy Y&R. MAREK JANICKI pod jął de cy zję o re zy gna cji z funkcji prezesa McCann Erickson Polska i szefa McCann Worldgroup. Był jedną z ikon polskiej reklamy. MICHAŁ NOWOSIELSKI, dyr. kreacji Gruppa66 Ogi lvy, wkrót ce obej mu je ta kie sa mo sta no wi sko w Y&R. POLSKA TELEFONIA CYFROWA zaprosiła do przetargu jedną z najbardziej utytułowanych agencji reklamowych świata Wieden & Kennedy, jednak jej oferta zostaje odrzucona. JAPOŃSKA FIRMA LOTTE przejmuje polską markę Wedel. Polska słodycz w azjatyckim wydaniu. CHANGE INTEGRATED OTRZYMAŁA PODCZAS GOL DEN DRUM GRAND PRIX w kategorii film za kampanię zrealizowaną dla Skody Superb z portfolio Skoda Auto Poland. Zostaje globalnym partnerem PZ Cussons odpowiedzialnym za międzynarodowe projekty komunikacyjne. Buduje filię agencji reklamowej w Nigerii. ROBERT KOZYRA, były pre zes i re dak tor na - czelny Radia Zet, rozpo czy na no wy etap w swoim życiu. Tym razem został aktorem m.in. serialu Hotel 52 i Czasu honoru. RADA NADZORCZA TVP zawiesza wpełnieniu obowiązków prezesa oraz członka zarządu Romualda Orła i członka zarządu Przemysława Tejkowskiego. 4MO VE zostaje sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Piłkarzom przyda się zastrzyk energii. REC KITT BENC KI SER przejmuje od SSL mar ki Du rex i Scholl. Gi gant ro bi się jesz cze większy. ANDRZEJ ROGOWSKI, wieloletni dyrektor marketingu, odchodzi z Hochland Polska. PRZE MY SŁAW DZIER BIC KI jedynym Polakiem w centrali Procter & Gamble w Bostonie. RADIO ZET wraca do korzeni i wprowadza elementy formatu pamiętające czasy Andrzeja Woyciechowskiego. WINIARY de tro ni zu ją Knor ra w ka te go rii fik sów swoim Pomysłem na... na... wsparcie marki. DO RADIOWEJ TRÓJ KI po kilku latach przygody ze Złotymi Przebojami Agory wraca Marek Niedźwiecki. Niedzwiedź wrócił do domu. ANDRZEJ ZAWADZKI jako nowy dyrektor zarządzający przejmie stery w polskim oddziale JWT. Will Egerton- -King, przez ostat nich sześć lat pro wa dzą cy tę agen cję, wyjeżdża z Polski. Po raz pierw szy w przy go to wy wa nym od 14 lat przez redakcję Media & Marketing Polska raporcie o agencjach reklamowych i domach mediowych NIE ZOSTAŁA WYBRANA AGENCJA REKLAMOWA ROKU. TOMASZ HILT obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego Leo Burnett Warszawa. PIOTR BA TOGOWSKI, szef agencji BBDO, zostaje odznaczony brązowym medalem za zasługi dla policji. AGENCJA RED8 kupuje firmę interaktywną Genero i tworzy grupę komunikacyjną. TRIBAL DDB przy go to wał pro stą fla sho wą grę Obrońca krzyża. MACIEJ KUTAK obejmuje stanowisko wiceprezesa ds. ko mer cyj nych MTV Ne tworks Pol ska. TELEKOMUNIKACJA POLSKA ORAZ GRUPA TVN podpisują umowę o współpracy. TP będzie świadczyła usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz inne usługi telekomunikacyjne na rzecz obecnych i przyszłych klientów platformy satelitarnej N, na to miast Gru pa TVN sta je się głównym partnerem Grupy TP w zakresie dostarczania treści. Nie wy pał w MARQUARD ME DIA POLSKA. Miesięcznik dla kobiet Amelia znika z rynku. Pierwsze aplikacje wydawców prasy na IPADA. Czytelnicy mają dostęp do cyfrowych wersji Wysokich Obcasach Extra i Newsweek Polska. Zdjęcia: PRESS SERWIS 10 STYCZEŃ 2011

11 CYTATY Zdjęcia: PIOTR BLAWICKI /Ostalski/REPORTER/ / Wlodarski/REPORTER/ EAST NEWS (4) CIESZĘ SIĘ, ŻE MŁODZI WPROWADZAJĄ NOWĄ JAKOŚĆ, ODMIENNĄ OD NASZEJ, I ŻE MUSIMY SIĘ Z NIĄ BORYKAĆ, A W KOŃCU NIE NADĄŻYĆ Zbigniew Hołdys, muzyk Śnieg sypał się jak rządowa propaganda Krzysztof Skiba, muzyk TVP KULTURA TO JEDYNY KANAŁ, KTÓRY NIE MA OGRANICZEŃ TYPU: CZY TO SIĘ SPRZEDA, CZY NIE Wojciech Mann, satyryk, gwiazda mediów Gdzie jest krzyż??? tłum przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Im mniej wiemy o tym, po co niektórzy chcą walczyć o prezydenturę, tym więcej zachowamy szacunku i do nich, i do siebie samych. Na razie takich szans nie mamy, bo prezydenckie przedbiegi wyglądają jak robienie kiełbasy myśliwskiej z wymion, kości, skórek i racic Stanisław Janicki, były red. naczelny Wprost Z KOLACJAMI U NAS KRUCHO, BO MY CIĄGLE SIĘ ODCHUDZAMY Małgorzata Tusk, żona premiera Noszę młodość w sercu i głowie, i mam nadzieję, mentalnie jestem młody Grzegorz Skawiński, frontman Kombi Myślę, że miałby więcej sukcesów, gdyby był szefem firmy PR Beata Kempa, posłanka PiS, o Donaldzie Tusku, premierze ŚWIADOMIE NIGDY NIE SIĘGNĘŁABYM PO DOPING Kornelia Marek, polska biegaczka narciarska zdyskwalifikowana za doping na olimpiadzie zimowej 2010 Wszystkie firmy Toyota noszą moje nazwisko. Kiedy uszkodzeniu ulegają samochody, dotyczy to mnie osobiście SĄDZĘ, IŻ W DUŻEJ MIERZE ZOSTAŁ ON WYBRANY PRZEZ NIEPOROZUMIENIE Jarosław Kaczyński, prezes PiS, o wyborze Bronisława Komorowskiego na prezydenta Polski PO PRZYJEŹDZIE POSZEDŁEM NA TRENING I STAMTĄD ZABRANO MNIE NA KONTROLĘ ANTYDOPINGOWĄ. SIEDZIAŁEM TAM DO 23, A POTEM DO RANA SIUSIAŁEM Adam Małysz o pierwszej nocy aklimatyzacyjnej w Vancouver NAZWISKA PONOĆ POWSZECHNIE ZNANE, HULAJĄCE W PRASIE WYSOKONAKŁADOWEJ, SĄ MI BLISKIE JAK GABINET RADY MINISTRÓW W TURCJI BĄDŹ LOASIE Kazik Staszewski, muzyk STYCZEŃ Akio Toyoda, prezes Toyoty

12 RAPORT 2011 AGENCJE REKLAMOWE I DOMY MEDIOWE Wybór Agencji Reklamowej Roku i Domu Mediowego Roku Badania satysfakcji klientów Portrety agencji reklamowych i domów mediowych Data wydania: maj 2011 Data rezerwacji reklam: KONTAKT: tel.: (22) tel.: (22) tel.: (22) tel.: (22) Raport Agencje Reklamowe i Domy Mediowe 2010 opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC. Zdjęcia: Stone+/Getty Images/Flash press Media

13 CZOŁÓWKI MMP24 HEADLINE Y, KTÓRE PRZYCIĄGNĘŁY NAJWIĘCEJ CZYTELNIKÓW NASZEGO DZIENNEGO SERWISU I WYDANIA WEEKENDOWEGO NOWEJ SEKCJI MMP24, W KTÓREJ W KAŻDY PIĄTEK ZAMIESZCZAMY KOMENTARZE Z BRANŻY I INNE CIEKAWOSTKI, NIEKONIECZNIE CAŁKIEM POWAŻNE. ZESTAWIENIE OBEJMUJE WYDANIA TOP 30 INFORMACJI NAJCHĘTNIEJ CZYTANE 1. Odszedł Bartosz Herman Tilk do Polski, Sowa prawdopodobnie do USA MBank z nowym szefem marketingu Heinz przeprasza za reklamę Agros Novej Kir na wizji PKO BP unieważnił przetarg internetowy Wymiana osobowa w Change Integrated Nowy bank szuka marketingowców Ciszę reklamową przerwali tylko pojedynczy klienci 20. Druga agencja dla PKO BP US Pharmacia bez szefów marketingu i sprzedaży 6. Z Hypermedia rozstaje się ok. 10 osób Tomasz Piotrowski ma koordynować marketing Samsunga 22. Szef marketingu BZ WBK przejdzie do Banku ING Czterech do Polbanku Pekao SA przeprowadzi przegląd agencyjny Play bez dyrektora komunikacji marki Polski Dom Mediowy tnie koszty BZ WBK szuka agencji Wyrzuceni za nieczytelny podpis Effie 2010 trzy złota, ale bez grand prix FireFly Group bez kreatywnych Zarobić na tragedii Banner Lecha z błędem Dwie nagrody dla Polski w Cannes Urszula Mucha ma odpowiadać za komunikację Playa 14. Saatchi i Kurt Weill triumfatorami Golden Arrow Flaming podejrzewa przestępstwo, prokuratura odmawia 15. Y&R Brands Grupą Reklamową Roku, Media Direction śledztwa OMD Domem Mediowym Roku Unilever zmienia strategię dla Knorra TOP 30 WEEKEND 1. Julek w operze Mało zwycięzców, zabawa przednia Taki tydzień według Rafała Szysza O Tequili, DDB i celebrytach O ludziach, urlopach i markach Gdy zdjęliśmy flagi Wyjątkowo upalne lato Coraz więcej konsumpcji wideo na WWW Nowe media w natarciu przykazań komunikacji XXI wieku Osheesz w mordę! Tomasz Kanton w pianie Skąd się biorą pieniądze w tej branży Rysuje Swiift Normalnie, czyli Lajt O, mowo... angielska! O prawdziwej obecności w social mediach Dobry uczynek czy product placement? Donos Nudna konsekwencja? Display zmienia stosunek do marki Wiewiórski o purpose brands Pozorowanie badań internetu Z tragedii serial Koniec marketingowego bełkotu? Kilka słów o trendach Małe rewolucje Marki są dziś blisko ludzi F-commerce. Co to takiego? Założyciel BBH nie kryje rozczarowania poziomem Golden Drum Wojciech Borowski z apelem do menedżerów STYCZEŃ

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie.

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie. Nr 1(11)/2008 TEMAT NUMERU Projekt okładek Andrzej Pągowski, KreacjaPro Druk cyfrowy Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża Od redaktora 4 Jak powstała nasza okładka? Kim jest James Bond,

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo