Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.36 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.36 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.36 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.36, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.36 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.36 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. W słowniku Rachunków podmiotu dodano możliwość określenia kategorii dla wyciągu bankowego. 2. Dodano nowy typ dokumentu - Korekta faktury VAT marża. 3. W parametrach dokumentów typu: faktura, rachunek, korekta i zamówienie dodano nową zakładkę "Zmiana VAT", na której można ustawić sposób przeliczania cen po zmianie stawki VAT. Nowy parametr pozwala utrzymywać niezmienioną cenę netto lub brutto. Można także pozostawić dotychczasowy sposób pracy programu poprzez wybór opcji "nie kontroluj"'. 4. Wprowadzono możliwość kopiowania tabeli ze specyfikacją towarową pomiędzy różnymi dokumentami. Kopiowanie obsługuje się

2 skrótem Ctrl+K, a wklejanie na nowym dokumencie skrótem Ctrl+L. Kopiowane są następujące kolumny specyfikacji towarowej: - id towaru/nazwa usługi jednorazowej - opis - ilość - jednostka miary - cena netto/brutto (wkleja się w zależności od sposobu liczenia dokumentu). Mechanizm jest wspierany w dokumentach następujących typów: FS, FSd, RS, FZ, FZr, RZ, PA, PAi, PAf, PW, RW, PZ, PZv, WZ, WZv, ZD, ZK, ZKzal, IWcz. 5. Dodano nową transakcję VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU. 6. Dodano możliwość przypisania adresu dostawy do dokumentu. Jeśli na podstawie dokumentu z przypisanym adresem dostawy powstaje inny dokument, wówczas adres ten jest przenoszony na dokument pochodny. Przykładem może być zamówienie i faktura powstająca na jego podstawie. 7. Dodano możliwość wyliczania zamówień zaliczkowych od cen netto. Nowy sposób wyliczania można włączyć w parametrach zamówień zaliczkowych. 8. W Parametrach Subiekta dodano przełącznik umożliwiający wymuszanie podawania przyczyny korekty. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej (art. 33a ust. o VAT). 2. Dodano obsługę importu dokumentu Korekta faktur VAT marża. 3. Dodano nowe transakcje oraz ewidencje VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny) - ITPUn oraz Import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU. 4. Na deklaracjach VAT-7/7K/7D dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej. 5. W kartotece kontrahenta, w zakładce księgowe dodano możliwość indywidualnego ustawienia znaczników Korekta VAT dla zakupu i sprzedaży oraz znacznika Korekta KUP. 6. Dodano nowy wzorzec wydruku - Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014). 7. W Parametrach Rachmistrza dodano znacznik "Podatek dochodowy na stronie głównej - pobieraj dane o składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne z deklaracji". 8. W schematach importu dokumentów zakupu\przyjęć magazynowych dodano możliwość określenia numeru dokumentu źródłowego. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. W ewidencjach VAT, w opcji Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty dodano możliwość wczytywania danych płatności z rozrachunków. 2. Dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej (art. 33a ust. o VAT). 3. Dodano obsługę importu dokumentu Korekta faktur VAT marża. 4. Dodano nowe transakcje oraz ewidencje VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny) - ITPUn oraz Import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU. 5. Na deklaracjach VAT-7/7K/7D dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej. 6. W słowniku Rachunków podmiotu dodano możliwość określenia kategorii dla wyciągu bankowego. 7. W kartotece kontrahenta, w zakładce księgowe dodano możliwość indywidualnego ustawienia znaczników Korekta VAT dla zakupu i sprzedaży. 8. Dodano nowy wzorzec wydruku - Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014). 9. W schematach importu dokumentów zakupu\przyjęć magazynowych dodano możliwość określenia numeru dokumentu źródłowego. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. W słowniku Rachunków podmiotu dodano możliwość określenia kategorii dla wyciągu bankowego. 2. Usprawniono obsługę wynagradzania uczniów poprzez: - dodanie parametrów z kwotami wynagrodzenia uczniów w I, II i III roku nauki - dodanie atrybutu w umowie mówiącego czy pracownik jest uczniem, z oznaczeniem roku nauki - dodanie w składnikach definiowalnych parametru "wynagrodzenie ucznia" - przyjęcie wynagrodzenia ucznia jako jego pensji minimalnej przy naliczaniu wypłaty - dodanie funkcji zbiorczo przenoszącej uczniów do wyższej klasy 3. W ewidencji osobowej w zakładce "Zatrudnienie" dodano znacznik "Wliczaj do stażu urlopowego", który umożliwia wyłączenie danego okresu zatrudnienia do stażu urlopowego w wypadku pokrywania się tego okresu z pobieraniem nauki. 4. W parametrach czasu pracy rozszerzono możliwość naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych według "stawki godzinowej pracownika - nie mniej niż z pensji minimalnej". 5. Przy wydruku zaświadczenia RP-7 umożliwiono dodanie dokumentu do biblioteki dokumentów. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Wprowadzono możliwość kopiowania tabeli ze specyfikacją towarową pomiędzy różnymi dokumentami. Kopiowanie obsługuje się skrótem Ctrl+K, a wklejanie na nowym dokumencie skrótem Ctrl+L. Kopiowane są następujące kolumny specyfikacji towarowej: - id towaru/nazwa usługi jednorazowej - opis - ilość - jednostka miary - cena netto/brutto (wkleja się w zależności od sposobu liczenia dokumentu). Mechanizm jest wspierany w dokumentach następujących typów: FS, FSd, RS, FZ, FZr, RZ, PA, PAi, PAf, PW, RW, PZ, PZv, WZ, WZv, ZD, ZK, ZKzal, IWcz. Zmiany w wersji 1.36 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną.

3 Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany W ewidencjach VAT, w opcji Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty dodano możliwość wczytywania danych płatności z rozrachunków. Dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej (art. 33a ust. o VAT). Dodano obsługę importu dokumentu Korekta faktur VAT marża. Dodano nowe transakcje oraz ewidencje VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny) - ITPUn oraz Import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU. Na deklaracjach VAT-7/7K/7D dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej. W słowniku Rachunków podmiotu dodano możliwość określenia kategorii dla wyciągu bankowego. W kartotece kontrahenta, w zakładce księgowe dodano możliwość indywidualnego ustawienia znaczników Korekta VAT dla zakupu i sprzedaży oraz znacznika Korekta KUP. W kartotece kontrahenta, w zakładce księgowe dodano możliwość indywidualnego ustawienia znaczników Korekta VAT dla zakupu i sprzedaży. Dodano nowy wzorzec wydruku - Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014). W Parametrach Rachmistrza dodano znacznik "Podatek dochodowy na stronie głównej - pobieraj dane o składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne z deklaracji". Na gridach dokumentów kasowych i operacji bankowych dodano kolumnę "dowód księgowy". W schematach importu dokumentów zakupu\przyjęć magazynowych dodano możliwość określenia numeru dokumentu źródłowego. Poprawiono przenoszenie Miesiąca odliczenia w zakładce VAT przy powielaniu schematów importu. Ustawiono sortowanie wydruków ewidencji VAT wg daty zakończenia dostawy. Umożliwiono edycję zapisów z transakcjami WNT, IMU, OOz w ewidencji VAT zakupu oraz WNTn, IMUn, OOs w ewidencji VAT sprzedaży. Dodano skalowalność okien wszystkich operacji na środkach trwałych. W modułach Dokumenty kasowe i Operacje bankowe dodano możliwość wyszukiwania wg instynktu pracownika, instytucji oraz wspólnika. W Ewidencji składek Wspólników zmieniono ustawienie filtra oraz naliczenia na miesiąc poprzedni, w menu kontekstowym dodano opcje "Księguj naliczenie" oraz "Odksięguj naliczenie". W Ewidencji składek Wspólników zmieniono ustawienie filtra oraz naliczenia na miesiąc poprzedni, w menu kontekstowym dodano opcje "Księguj naliczenie" oraz "Odksięguj naliczenie", dodano pole Opis przy księgowaniu. Dodano nowe statusy deklaracji elektronicznych dotyczące pobierania UPO. Wydzielono osobne uprawnienie do zmiany daty wystawienia faktury zakupu. W parametrach towarów i usług, na zakładce "Podstawowe" dodano znacznik "Ostrzegaj o różnych stawkach VAT sprzedaży i zakupu". Domyślnie znacznik jest zaznaczony, dzięki czemu mechanizm działa tak, jak dotychczas. Odznaczenie pola spowoduje wyłączenie wyświetlania w kartotece towarów dymka ostrzegającego o zastosowaniu stawki VAT zakupu innej niż stawka VAT sprzedaży. Rozwiązano problem z drukowaniem nazwy kontrahenta na wydrukach ewidencji VAT zakupu. W schematach importu udostępniono zakładkę VAT dla transakcji "eksport usług - EU". Poprawiono obsługę próby usuwania grupy towarowej w sytuacji, gdy towar do niej przypisany został użyty na dokumencie inwentaryzacji. Poprawiono opisy cen w informatorze o towarach. Poprawiono działanie parametrów sposobu zapłaty należności i zobowiązań dla walut innych niż PLN. Rozwiązano problem związany z edycją pozycji schematów importu i zmianą kartoteki. Dodano nowy typ dokumentu - Korekta faktury VAT marża. W interfejsie programistycznym sfera poprawiono problem polegający na automatycznym dodawaniu dodatkowego uczestnika do działania. Problem ten pojawiał się wówczas, gdy w momencie dodawania sferą działania w samej aplikacji aktywny był moduł związany z klientami. Usprawniono obsługę wynagradzania uczniów poprzez: - dodanie parametrów z kwotami wynagrodzenia uczniów w I, II i III roku nauki - dodanie atrybutu w umowie mówiącego czy pracownik jest uczniem, z oznaczeniem roku nauki - dodanie w składnikach definiowalnych parametru "wynagrodzenie ucznia" - przyjęcie wynagrodzenia ucznia jako jego pensji minimalnej przy naliczaniu wypłaty - dodanie funkcji zbiorczo przenoszącej uczniów do wyższej klasy Dodano możliwość wprowadzania ujemnych rachunków w module Eksploatacja pojazdów. Dodano nowe uprawnienia: "System - Kopiuj listę towarów", "System - Kopiuj listę kontrahentów", "System - Drukuj listę towarów", "System - Drukuj listę kontrahentów". Uprawnienia te działają na listach prezentujących dane kontrahentów i towarów. Możliwością drukowania i kopiowania pozostałych list sterują uprawnienia będące już we wcześniejszych wersjach systemu: "System - Kopiuj listę" i "System - Drukuj listę".

4 Wprowadzono zestawienie Ślad kartotekowy. Zestawienie prezentuje dane przechowywane w kartotekach kontrahentów, pracowników, wspólników wraz ze wskazaniem daty utworzenia wpisu oraz daty modyfikacji danych, a także osoby, która zmiany wykonała. Dodano parametry ewidencji VAT dotyczące importu towarów w procedurze uproszczonej. Poprawiono Raport eksploatacji pojazdów dla różnych okresów obrachunkowych. Fiskalizacja zdalna - dodano możliwość wyłączenia wydruku identyfikatora nabywcy na paragonie. Na wydruku ewidencji VAT zakupu, w kolumnie "Zakupy bez odliczenia, zwolnione" dodano wartość VAT. W zestawieniach Ewidencja sprzedaży/zakupów VAT dodano kolumnę "Data zakończenia dostawy". Poprawiono występujący sporadycznie błąd podczas zapisu dokumentu sprzedaży sugerujący brak odpowiedniej ilości sprzedawanego towaru. Problem pojawiał się przy włączonej automatycznej dyspozycji i istniejącej rezerwacji towaru. Dodano możliwość sortowania pozycji na dokumencie zamówienia od klienta, zamówienia do dostawcy, przychodu wewnętrznego i rozchodu wewnętrznego. Poprawiono komunikat przy próbie zmiany kraju kontrahenta w sytuacji gdy użytkownik nie ma uprawnienia ""Plan kont - Dodaj konto". Poprawiono działanie uprawnienia 'Dokumenty - zmiana użytkownika (wystawiającego)' na IWc i IWz. Poprawiono działanie uprawnienia 'Dokumenty - Odłóż skutek magazynowy' na IWz. Rozszerzono zakres kontroli minimalnej marży na faktury sprzedaży zbiorcze oraz faktury sprzedaży zaliczkowe końcowe. Wprowadzono uwzględnianie korekt w zestawieniu wydań powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów. W wydruku "Odcinki z wypłat" nazwa składnika pobierana jest teraz z pola "Na wydruku" zamiast z pola "Nazwa". Poprawiono błędne przydzielanie kwot do form płatności w przypadku poprawy paragonu powstałego na podstawie zamówienia od klienta. W parametrach dokumentów typu: faktura, rachunek, korekta i zamówienie dodano nową zakładkę "Zmiana VAT", na której można ustawić sposób przeliczania cen po zmianie stawki VAT. Nowy parametr pozwala utrzymywać niezmienioną cenę netto lub brutto. Można także pozostawić dotychczasowy sposób pracy programu poprzez wybór opcji "nie kontroluj"'. W rachunkach do umów cywilnoprawnych umożliwiono edycję wartości składek na zakładce ZUS. Poprawiono podgląd F9 korekty do nieistniejącego powstałej na bazie faktury sprzedaży detalicznej. Poprawiono wydruk operacji MO środka trwałego. Poprawiono działanie zestawienia Rozrachunki do korekty VAT, w sytuacji gdy występują rozrachunki walutowe. Poprawiono wydruki tekstowe ewidencji vat sprzedaży. Problem dotyczył daty zakończenia dostawy na 2 stronie wydruków. Przyspieszono operację wystawiania dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień od klientów w przypadku dużych baz danych. Rozwiązano problem z aktualizacją waluty rozrachunku po zmianie waluty pozycji na dekrecie. Poprawiono błąd związany z magazynem przy imporcie faktur wewnętrznych z pliku epp. W kontrolkach typu D i DR w zestawieniach własnych przywrócono ustawianie jako daty domyślnej bieżącego dnia w przypadku, gdy nie zdefiniowano lub zdefiniowano błędnie zapytanie definiujące datę domyślną. Poprawiono edycję konta w planie kont. Problem związany był z nadpisywaniem pól nazwa1 i nazwa2. Poprawiono listę kwartałów w zestawieniu Podsumowanie VAT w sytuacji gdy rok obrotowy nie zaczyna się w pierwszym miesiącu kwartału. Rozwiązano problem nienaliczania godzin ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych na część etatu. Zoptymalizowano automatyczne rozliczanie rozrachunków w Homebankingu Poprawiono wczytywanie wyciągów mt940 dla BZWBK. Problem związany był z wczytywaniem transakcji bez danych kontrahenta/rachunku oraz dzieleniem wyciągu na strony. Do sprawozdań RZS dodano Datę początkową. Rozwiązano problem złego wyliczania wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w ciągu roku. Poprawiono podsumowania Raportu kasowego na wydrukach wielostronicowych. Rozwiązano problem nieograniczania składek budżetowych po przekroczeniu limitu składek emerytalnorentowych. W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowe obiekty umożliwiające obsługę raportów kasowych. Dodane obiekty: RaportyKasoweManager, RaportyKasowe, RaportKasowy, RkDokumentyKasowe, RkDokumentKasowy, RkStanyWalut, RkStanWaluty.

5 Przy powielaniu umowy cywilnoprawnej dla tego samego pracownika powielany będzie także numer rachunku bankowego do przelewania wynagrodzenia. W szablonach wiadomości dodano autotekst "Data zakończenia działania". W zestawieniach "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek" i "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek w rozbiciu na pozycje" dodano kolumnę z numerem paragonu, do którego wystawiono zwrot. Na wydrukach graficznych rejestru VAT sprzedaży ustawiono sortowanie dokumentów według daty wystawienia. Poprawiono wydruk Podsumowanie rejestrów VAT w rozbiciu na grupy. Problem dotyczył przenoszenia wartości VAT w kolumnie inwestycje. Wprowadzono możliwość kopiowania tabeli ze specyfikacją towarową pomiędzy różnymi dokumentami. Kopiowanie obsługuje się skrótem Ctrl+K, a wklejanie na nowym dokumencie skrótem Ctrl+L. Kopiowane są następujące kolumny specyfikacji towarowej: - id towaru/nazwa usługi jednorazowej - opis - ilość - jednostka miary - cena netto/brutto (wkleja się w zależności od sposobu liczenia dokumentu). Mechanizm jest wspierany w dokumentach następujących typów: FS, FSd, RS, FZ, FZr, RZ, PA, PAi, PAf, PW, RW, PZ, PZv, WZ, WZv, ZD, ZK, ZKzal, IWcz. Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas odświeżania listy kontrahentów (F5) do bazy danych było wysyłane dwukrotnie takie samo zapytanie. Problem powodował spowolnienie pracy systemu. W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowe obiekty umożliwiające obsługę wyciągów bankowych. Dodane obiekty: WyciagBankowy, WyciagiBankowe, WyciagiBankoweManager, WbDokumentyBankowe, WbDokumentBankowy. Zmieniono nazwę zakładki w parametrach ewidencji VAT: "Odwrotne obciążenie" na "Zapisy powiązane". Dodano nową transakcję VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej - ITPU. W archiwizacji według harmonogramu znacznik "Twórz historię archiwizacji" zastąpiono kontrolką wyboru różnych wariantów nadawania nazw: - nazwa archiwum tworzona na podstawie nazwy podmiotu - nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu, daty i czasu wykonania - nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia miesiąca - nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia tygodnia W mechanizmie archiwizacji zmieniono działanie znacznika "Nadpisuj archiwa o tej samej nazwie bez pytania". W przypadku archiwów umieszczanych w chmurze, ze względu na fakt, że chmura nie udostępnia możliwości nadpisywania plików, zaznaczenie znacznika spowoduje, że najpierw w chmurze zostanie usunięte archiwum o identycznej nazwie, a następnie wysłane nowe. Poprawiono wybór poziomu cen na dokumentach WZ, gdy dokument wystawiany jest poprzez "Wypisz dokument" z poziomu modułu kontrahentów. Poprawiono podgląd F9 skorygowanej faktury zakupu, który zamiast oryginalnych wartości pokazywał wartości z uwzględnieniem korekty. Poprawiono działanie uprawnienia 'Dokumenty - Odłóż skutek magazynowy' na inwentaryzacji zbiorczej (IWz). W module Historia transakcji poprawiono zapamiętywanie ustawień filtrów. Na fakturach zaliczkowych wprowadzono mechanizm blokady zapisu, jeśli wybrane płatności dokumentu nie pochodzą z jednego miesiąca a faktura wystawiana jest z dniem późniejszym niż 15 dzień miesiąca następnego. Działanie programu w tym zakresie uzależnione jest od ustawienia parametru dającego wybór pomiędzy dotychczasowym mechanizmem ostrzegania a nowym mechanizmem blokowania. Poprawiono błąd pozwalający skrótami klawiszowymi wybrać nieaktywne formy płatności. Poprawiono działanie listy towarów wywoływanej klawiszem F2 na korekcie faktury wewnętrznej podatku należnego wystawianej do faktury wewnętrznej podatku należnego do nieistniejącego dokumentu. Poprawiono uwzględnianie rozrachunków dodanych ręcznie ze znacznikiem "Korekta rozrachunku" w odpowiednich kolumnach w modułach rozrachunkowych. Uaktualniono nazwę banku w bankowości on-line z "ibre" na "mbank CompanyNet" Poprawiono niewłaściwe wyświetlanie zawartości tabeli zawierającej rozbicie towaru na dostawy. Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie wartości 9 zamiast pustego pola w kolumnie "VAT (%)" w przypadku, gdy na dokument wprowadzono opakowanie zwrotne z zaznaczonym znacznikiem "Obrót w systemie vat marża". W oknie wydruku zbiorczego poprawiono błędny opis dokumentu typu "kasa wyda". W oknie wydruku zbiorczego poprawiono błędnie podawaną cenę na przyjęciu zewnętrznym powiązanym z korektą. Dodano możliwość przypisania adresu dostawy do dokumentu. Jeśli na podstawie dokumentu z przypisanym adresem dostawy powstaje inny dokument, wówczas adres ten jest przenoszony na dokument pochodny. Przykładem może być zamówienie i faktura powstająca na jego podstawie. W zestawieniach własnych umożliwiono konfigurację widoczności i kolejności wyświetlania poszczególnych kolumn na gridzie. W informatorze o pracowniku na zakładkach "wypłaty" i "rachunki" dodano kolumny "do wypłaty".

6 Informacja o rozrachunkach utworzonych przez dokument handlowy powiązanych z zapisem na koncie, pojawiająca się podczas usuwania lub zapisywania dokumentu, została rozszerzona o dowód księgowy. Informacja o rozrachunkach utworzonych przez dokument handlowy powiązanych z zapisem na koncie, pojawiająca się podczas usuwania lub zapisywania dokumentu, została rozszerzona o dowód księgowy. W interfejsie programistycznym sfera poprawiono problem z usuwaniem uczestnika w obiekcie Insert.Dzialanie. Rozwiązano problem nieodbierania wiadomości z Outlooka przy obsłudze tego samego konta pocztowego z wielu komputerów programem Outlook oraz przy wielu plikach danych programu Outlook. W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono otwieranie informatora towaru na określonej zakładce. W tym celu do interfejsu Towar została dodana metoda WyswietlInformator([in] BSTR bstrzakladka). Poprawiono błąd będący jedną z przyczyn pojawiania się komunikatu "Nie można zapisać dokumentu. Zapis spowodowałby naruszenie integralności danych.". Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w gridzie pól własnych obiektu napisu "Błąd?" po usunięciu wartości z pola własnego typu sql lub słownik. Poszerzono pole Kategoria na obiektach finansowych i rozrachunkowych (m.in dokumenty kasowe, operacje bankowe, raporty kasowe, wyciągi bankowe, kompensaty). Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną dokumentów w formacie ML, które zawierały spację w nazwie. Poprawiono błąd pojawiający się po skopiowaniu kwoty do zawartości dokumentu i zmianie sposobu wyliczania dokumentu. W ewidencji osobowej w zakładce "Zatrudnienie" dodano znacznik "Wliczaj do stażu urlopowego", który umożliwia wyłączenie danego okresu zatrudnienia do stażu urlopowego w wypadku pokrywania się tego okresu z pobieraniem nauki. Przy wydruku naklejek z pozycjami towarowymi umożliwiono wybór pozycji. Na oknie "Drukowanie naklejki" (wywoływanym poleceniem "Drukuj naklejki z towarami") udostępniono link "Wybierz pozycje". Dodatkowo w oknie dokumentu, na gridzie z pozycjami, w menu kontekstowym dodano opcję "Drukuj naklejkę z towarem". Poprawiono błędy pojawiające się po skopiowaniu do tabeli z zawartością dokumentu kwoty, w której do oddzielenia części dziesiętnej zamiast przecinka zastosowano kropkę. Liczba dni, o które został przekroczony wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy w pierwszym roku zatrudnienia nie jest już zaokrąglana w dół do pełnego dnia. Przy wyliczaniu wypłaty dla pracownika już zwolnionego, dla którego w trakcie zatrudnienia stosowano podwyższone koszty uzyskania przychodów, pomniejszono koszty do podstawowych. Poprawiono drukowanie nazwy pełnej kontrahenta na wzorcach wydruku ewidencji VAT zakupu. W parametrach czasu pracy rozszerzono możliwość naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych według "stawki godzinowej pracownika - nie mniej niż z pensji minimalnej". Rozwiązano problem nieprawidłowego wyświetlania osoby, która dokonała korekty w Ewidencji czasu pracy. Dodano możliwość wyliczania zamówień zaliczkowych od cen netto. Nowy sposób wyliczania można włączyć w parametrach zamówień zaliczkowych. Poprawiono przenoszenie daty sprzedaży z paragonów do faktury detalicznej - istotne tylko w przypadku użytkowników korzystających ze starych wzorców wydruku. W ewidencji VAT zakupu dodano kolumnę Data wystawienia. W modułach Raporty kasowe i Wyciągi bankowe dodano kolumnę "Dowód księgowy". Poprawiono wyszukiwanie w kolumnach z kwotami zawierającymi część dziesiętną w sytuacji, gdy do wyszukiwania użyto kropki zamiast przecinka. W zestawieniu "Raport o towarach" dodano kolumnę z dostępną ilością towaru. Przy wydruku zaświadczenia RP-7 umożliwiono dodanie dokumentu do biblioteki dokumentów. W deklaracjach zgłoszeniowych ZUS poprawiono domyślne wypełnianie daty przy rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu członków rodziny gdy operacje te są wykonywane automatycznie po zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu pracownika. W Parametrach Subiekta dodano przełącznik umożliwiający wymuszanie podawania przyczyny korekty. Przy współpracy programów księgowych z Biurem GT dodano możliwość wydruku ewidencji VAT w okresach kwartalnych w przypadku, gdy klient rozlicza się z podatków kwartalnie. Rozwiązano problem z błędnym pokazywaniem kwoty Wartość pierwotna przy zbiorczym rozliczaniu przez skojarzenie. Zaktualizowano listę tytułów ubezpieczeń dla deklaracji ZUS. Poprawiono sposób sortowania pozycji na dokumencie zamówienia do dostawcy powstałym z zamówienia od klienta. Kolejność pozycji ustalana jest zgodnie z kolejnością pierwszego z wybranych zamówień od klienta.

7 We współpracy programów linii GT z Biurem GT przywrócono funkcję otwierania programów w trybie pełnoekranowym.

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo