Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.34 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.34 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.34 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.34, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.34 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.34 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. W działaniach dodano możliwość zaplanowania wystawienia faktury lub paragonu na podstawie wskazanego dokumentu wzorcowego. 2. Dodano obsługę bankowości on-line ING Banku Śląskiego. 3. W czasie wypisywania korekt sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość przypisywania każdej pozycji przyczyny korekty (ze słownika przyczyn). Dodano także możliwość zbiorczego ustawiania przyczyny dla wszystkich pozycji. 4. Zaktualizowano działanie handlowych zestawień "Rejestr sprzedaży VAT" oraz "Rejestr zakupu VAT" tak, aby działały zgodnie z

2 przepisami obowiązującymi od roku Wprowadzono także nowe wzorce wydruków dla tych zestawień na rok Wprowadzono kreator zmian VAT na rok 2014 umożliwiający szybkie i łatwe dostosowanie ustawień programu do przepisów obowiązujących w roku Dodano nowe wzorce wydruku dla korekt sprzedaży i zakupu, które dostosowane są do wymogów prawnych na rok Nowe wzorce mają w nazwie frazę "2014". 7. Dodano nowy słownik "Przyczyny korekty" w związku z obowiązkiem wykazywania na fakturach korygujących przyczyn korekty. 8. W modułach korekt sprzedaży i zakupu dodano uwzględnianie przyczyn korekt w opcji filtrowania (dostępnej pod klawiszem F8) i wyszukiwania (F7). 9. Dla faktur zbiorczych sprzedaży i zakupu oraz faktur zaliczkowych wprowadzono opcjonalne zabezpieczenie przed wystawianiem dokumentów w walucie obcej, gdy niemożliwe byłoby ustalenie właściwego (jednego przypisanego do dokumentu) kursu. Ustawianie tego zabezpieczenia dostępne jest w parametrach wyżej wymienionych typów dokumentów na zakładce "Algorytmy". 10. Dodano parametr pozwalający na wykluczanie pozycji o ilości lub wartości zerowej przy wysyłaniu danych do drukarki fiskalnej. Opcja dostępna jest parametrach faktur zbiorczych sprzedaży, na zakładce "Fiskalne" i ma na celu umożliwienie zafiskalizowania faktur zbiorczych, na których wyzerowano ilość wydawanego towaru. 11. Dodano tekstowy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży dokumentujących transakcję odwrotnego obciążenia. 12. Dla kontrahentów jednorazowych wprowadzono możliwość określania ich statusu akcyzowego. Wprowadzono także możliwość podpowiadania domyślnego statusu w parametrach kontrahentów jednorazowych. 13. W parametrach faktur wewnętrznych oraz korekt faktur wewnętrznych podatku należnego wprowadzono opcję "Z faktur 14. Wprowadzono graficzny i tekstowy wzorzec wydruku dla korekt faktur sprzedaży z transakcją odwrotnego obciążenia. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dostosowano program do współpracy z programem Płatnik w wersji Dodano nowe wzory oraz schemy wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych: PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-28(17), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12),PIT-B(12), PIT-D(23), PIT-O(19). 3. W parametrach ewidencji VAT (zakładka Dodatkowe) dodano nowe daty kursów walut do przeliczania dokumentów podczas importu do ewidencji VAT: data zakończenia dostawy oraz dzień poprzedzający datę zakończenia dostawy. 4. W schematach importu dokumentów zakupu (RZ, FZ, FZr, FZz, KFZ, KFZn) dodano nowe wartości miesiąca odliczenia: bieżący wg daty uzyskania prawa do odliczenia oraz następny wg daty uzyskania prawa do odliczenia. Pobierana jest data późniejsza między datą otrzymania a datą zakończenia dostawy importowanego dokumentu. 5. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT zakupu obowiązujące od 1 stycznia 2014r. 6. Do schematu importu "Faktura sprzedaży zaliczkowa końcowa" dodano kwoty importu wartości do KPiR: "do zapłaty netto" oraz "do zapłaty brutto". 7. Wprowadzono kreator zmian VAT na rok 2014 umożliwiający szybkie i łatwe dostosowanie ustawień programu do przepisów obowiązujących w roku Dodano możliwość wskazania korekt KUP w remanencie. 9. Do schematów importu dokumentów zakupu dodano znacznik "Nie importuj pozycji ze stawką OO". 10. Do schematów importu dokumentów sprzedaży dodano znacznik "Twórz zapis OO w ewidencji VAT sprzedaży". 11. W parametrach faktur wewnętrznych oraz korekt faktur wewnętrznych podatku należnego wprowadzono opcję "Z faktur 12. W ewidencji vat zakupu dodano obsługę przypadku szczególnego "zakup pojazdu z 50% odliczeniem". 13. W ewidencji vat zakupu dodano obsługę przypadku szczególnego "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem". Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. W działaniach dodano możliwość zaplanowania wystawienia faktury lub paragonu na podstawie wskazanego dokumentu wzorcowego. 2. Dostosowano program do współpracy z programem Płatnik w wersji Dodano nowe wzory oraz schemy wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych: PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-28(17), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12),PIT-B(12), PIT-D(23), PIT-O(19). 4. Dodano uproszczone sprawozdania Bilans i RZS dla jednostek mikro. 5. Dodano obsługę bankowości on-line ING Banku Śląskiego. 6. W parametrach ewidencji VAT (zakładka Dodatkowe) dodano nowe daty kursów walut do przeliczania dokumentów podczas importu do ewidencji VAT: data zakończenia dostawy oraz dzień poprzedzający datę zakończenia dostawy. 7. W schematach importu dokumentów zakupu (RZ, FZ, FZr, FZz, KFZ, KFZn) dodano nowe wartości miesiąca odliczenia: bieżący wg daty uzyskania prawa do odliczenia oraz następny wg daty uzyskania prawa do odliczenia. Pobierana jest data późniejsza między datą otrzymania a datą zakończenia dostawy importowanego dokumentu.

3 8. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT zakupu obowiązujące od 1 stycznia 2014r. 9. Wprowadzono kreator zmian VAT na rok 2014 umożliwiający szybkie i łatwe dostosowanie ustawień programu do przepisów obowiązujących w roku Do schematów importu dokumentów zakupu dodano znacznik "Nie importuj pozycji ze stawką OO". 11. Do schematów importu dokumentów sprzedaży dodano znacznik "Twórz zapis OO w ewidencji VAT sprzedaży". 12. W parametrach faktur wewnętrznych oraz korekt faktur wewnętrznych podatku należnego wprowadzono opcję "Z faktur 13. W ewidencji vat zakupu dodano obsługę przypadku szczególnego "zakup pojazdu z 50% odliczeniem". 14. W ewidencji vat zakupu dodano obsługę przypadku szczególnego "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem". Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: Dostosowano program do współpracy z programem Płatnik w wersji Dodano nowe wzory oraz schemy wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych: PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-28(17), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12),PIT-B(12), PIT-D(23), PIT-O(19). Dodano obsługę bankowości on-line ING Banku Śląskiego. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. W działaniach dodano możliwość zaplanowania wystawienia faktury lub paragonu na podstawie wskazanego dokumentu wzorcowego. Zmiany w wersji 1.34 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany W działaniach dodano możliwość zaplanowania wystawienia faktury lub paragonu na podstawie wskazanego dokumentu wzorcowego. Dostosowano program do współpracy z programem Płatnik w wersji Dodano nowe wzory oraz schemy wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych: PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-28(17), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12),PIT-B(12), PIT-D(23), PIT-O(19). Dodano uproszczone sprawozdania Bilans i RZS dla jednostek mikro. Dodano obsługę bankowości on-line ING Banku Śląskiego. W czasie wypisywania korekt sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość przypisywania każdej pozycji przyczyny korekty (ze słownika przyczyn). Dodano także możliwość zbiorczego ustawiania przyczyny dla wszystkich pozycji. Zaktualizowano działanie handlowych zestawień "Rejestr sprzedaży VAT" oraz "Rejestr zakupu VAT" tak, aby działały zgodnie z przepisami obowiązującymi od roku Wprowadzono także nowe wzorce wydruków dla tych zestawień na rok W parametrach dokumentów handlowych i magazynowych dodano możliwości ustawiania domyślnego kursu dla walut obcych wg nowych dat: "z daty zakończenia dostawy", "z dnia poprzedzającego datę zakończenia dostawy", "z daty otrzymania zapłaty", "z dnia poprzedzającego datę otrzymania zapłaty", "z daty sprzedaży", "z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży", odpowiednio do typu dokumentu. W parametrach ewidencji VAT (zakładka Dodatkowe) dodano nowe daty kursów walut do przeliczania dokumentów podczas importu do ewidencji VAT: data zakończenia dostawy oraz dzień poprzedzający datę zakończenia dostawy. W schematach importu dokumentów zakupu (RZ, FZ, FZr, FZz, KFZ, KFZn) dodano nowe wartości miesiąca odliczenia: bieżący wg daty uzyskania prawa do odliczenia oraz następny wg daty uzyskania prawa do odliczenia. Pobierana jest data późniejsza między datą otrzymania a datą zakończenia dostawy importowanego dokumentu. Dodano datę zakończenia dostawy w filtrze "Dokumenty wg:" w ewidencjach VAT. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT zakupu obowiązujące od 1 stycznia 2014r. Do schematu importu "Faktura sprzedaży zaliczkowa końcowa" dodano kwoty importu wartości do KPiR: "do zapłaty netto" oraz "do zapłaty brutto". Wprowadzono kreator zmian VAT na rok 2014 umożliwiający szybkie i łatwe dostosowanie ustawień programu do przepisów obowiązujących w roku 2014.

4 W ewidencji VAT zakupu zmieniono ustawienie miesiąca odliczenia. Jest on ustawiany z późniejszej daty pomiędzy datą zakończenia dostawy a datą otrzymania. W przypadku transakcji WNT miesiąc odliczenia jest pobierany z daty wystawienia. Dodano możliwość wskazania korekt KUP w remanencie. W ewidencji VAT sprzedaży zmieniono ustawienie miesiąca odliczenia z daty wystawienia na datę zakończenia dostawy. Wyjątkiem jest transakcja WDT, przy której miesiąc odliczenia jest przepisywany z daty wystawienia. Dodano obsługę kas fiskalnych Novitus PS 3000 Plus oraz PS 3000 Net. Poprawiono wyliczanie potrąceń komorniczych przy wielu wypłatach w miesiącu. Do wydruków schematów importu dokumentów zakupu dodano datę uzyskania prawa do odliczenia. W ewidencji czasu pracy umożliwiono wprowadzenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w jednej operacji zbiorczej. Poprawiono import do ewidencji VAT dokumentów w walucie WZv i PZv przy zaznaczonym parametrze "Przeliczanie dokumentów podczas importu do ewidencji VAT". Do wydruku listy schematów importu dodano nowe daty: "bieżący wg daty uzyskania prawa do odliczenia" oraz "następny wg daty uzyskania prawa do odliczenia". Poprawiono komunikat pojawiający się przy próbie usunięcia roku obrotowego w sytuacji, gdy istnieją naliczone różnice kursowe od środków pieniężnych. Dodano również usuwanie historii bilansu otwarcia. Poprawiono działanie uprawnienia Ewidencja VAT sprzedaży - Dodaj. Nie można było dodać przychodu do KPiR. Poprawiono działanie uprawnienia Ewidencja VAT sprzedaży/zakupu - dodaj. Problem objawiał się brakiem możliwości edycji Przychodów (lub Wydatków) bez zakładki VAT w KPiR. Poprawiono działanie uprawnienia Ewidencja VAT sprzedaży - Dodaj w Ryczałcie. Nie można było dodać przychodu do Ewidencji przychodów. Dodano komunikat przy próbie generowania załączników do deklaracji w zablokowanym okresie. Dla kas Novitus wprowadzono możliwość identyfikowania towarów częściowo po pełnych kodach kreskowych, a częściowo po kodach krótkich (PLU). W zaświadczeniu ZUS Z-3 rozwiązano problem nieprawidłowego pomniejszania liczby dni przepracowanych przez niektóre absencje. Dodano możliwość lepszej parametryzacji poszczególnych pól w zaświadczeniu Rp-7. Dla kas fiskalnych Posnet Neo L EJ wprowadzono obsługę do 19 dodatkowych kodów kreskowych per pozycja asortymentu. Dodano nowe wzorce wydruku dla korekt sprzedaży i zakupu, które dostosowane są do wymogów prawnych na rok Nowe wzorce mają w nazwie frazę "2014". Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną na drukarkach Elzab Mera TE TFT. Rozwiązano problem z usuwaniem plików.bak powstających w katalogu roboczym podczas procesu archiwizacji. Problem występował na systemach operacyjnych: Windows Vista, Windows 7 i Windows 8. Poprawiono odświeżanie salda i daty aktualizacji w historii transakcji (Bankowość on-line) przy braku uprawnienia Operacje bankowe - Popraw rachunek lub przy pracy na kilku stanowiskach. W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono drukowanie naklejek. W tym celu w obiektach aplikacji dodano nową funkcję DrukujNaklejki (long lszablonid, long lzestawdanychid, long lpowielnaklejke, const _variant_t & vrazywartoscpola, VARIANT_BOOL vbdrukujlinieoddzielajace, const _variant_t & vdrukujodwiersza, const _variant_t & vdrukujodkolumny, const _variant_t & vsortowanie, VARIANT_BOOL vbmalejaco). Dodano nowy słownik "Przyczyny korekty" w związku z obowiązkiem wykazywania na fakturach korygujących przyczyn korekty. W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość wprowadzania przyczyn korekty dla faktur sprzedaży i zakupu. W opcji przeglądania dokumentów (dostępnej pod klawiszem F9) dodano prezentowanie przyczyn korekty dla korekt faktur sprzedaży i zakupu. W mechanizmach komunikacji (poprzez pliki wymiany) dodano przenoszenie przyczyn korekt ustawionych na korektach sprzedaży i zakupu W modułach korekt sprzedaży i zakupu dodano uwzględnianie przyczyn korekt w opcji filtrowania (dostępnej pod klawiszem F8) i wyszukiwania (F7). Zmodyfikowano działanie ostrzegania przy wystawianiu faktur zbiorczych dostępnego w parametrach zbiorczych faktur sprzedaży. Do końca 2013r. faktury takie mogą być wystawiane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru, natomiast od 1 stycznia 2014r. datą graniczną będzie 15 dzień miesiąca następnego po dokonaniu dostawy. Dla faktur zbiorczych sprzedaży i zakupu oraz faktur zaliczkowych wprowadzono opcjonalne zabezpieczenie przed wystawianiem dokumentów w walucie obcej, gdy niemożliwe byłoby ustalenie właściwego (jednego przypisanego do dokumentu) kursu. Ustawianie tego zabezpieczenia dostępne

5 jest w parametrach wyżej wymienionych typów dokumentów na zakładce "Algorytmy". Dodano komunikat ostrzegający przed użyciem we wzorcach wydruku czcionki Times New Roman. Na systemach operacyjnych Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 R2 użycie tej czcionki we wzorcu wydruku może powodować problemy z eksportem wydruku do pliku.pdf. Wprowadzono mechanizm przypominania o konieczności wykonania kreatora zmian VAT na 2014r. Komunikat przypominający można odłożyć w czasie lub całkowicie wyłączyć. Naprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną faktur liczonych od cen netto o specyficznych wartościach na drukarkach fiskalnych firmy Novitus. Błąd dotyczył modeli: Bono E, Deon E, Delio Prime E. Poprawiono indywidualny procent na ubezpieczenie wypadkowe wspólnika przekazywany do deklaracji DRA. Poprawiono podpowiadanie kursu waluty podczas wystawiania faktury zwykłej w walucie obcej na podstawie wydania zewnętrznego z vat. Dotychczas zamiast kursu właściwego dla faktury podpowiadany był kurs zastosowany na dokumencie magazynowym. Poprawiono ustawianie domyślnego kursu waluty na wydaniach zewnętrznych (vwz) z VAT podłączanych do zamówień zaliczkowych (ZKzal). Dotychczas program podpowiadał kurs z zamówienia zamiast zastosować kurs według parametrów ustawionych dla vwz. Poprawiono precyzję ustalania "ostatnich cen [...] w walucie obcej" dla asortymentu. W programie mogły wystąpić niedokładności w ustalaniu ceny walutowej w następującej sytuacji: w walucie obcej wystawiono wydanie zewnętrzne, następnie na jego podstawie wystawiono w walucie obcej fakturę, dla której zastosowano inny kurs. Poprawiono wzorce wydruków dla paragonów i zwrotów obowiązujące od października 2013 tak, aby przy modyfikacji zawartości specyfikacji towarowej szerokości nagłówków kolumn były prawidłowe oraz poprawnie drukowana była opcjonalnie włączana kolumna PKWiU. W konfiguracji drukarek fiskalnych pracujących na protokole Posnet wprowadzono możliwość umieszczania nazwiska kasjera i numeru kasy. Zmiana dotyczy drukarek fiskalnych firmy Posnet: Thermal HD FV EJ 1.01, THERMAL FV, THERMAL FV EJ, Thermal HS FV EJ, COMBO DF FV, Thermal HS, Temo HS. Dla kasy Sharp 277PS umożliwiono programowanie i import kodów kreskowych o długości 1-5 znaków. Dla kasy Sharp 277PS umożliwiono programowanie towarów z ceną otwartą. We wzorcach wydruku faktur sprzedaży zawierających dane jak dokument dostawy wprowadzono wykazywanie sprzedanej ilości wyrobów węglowych w kilogramach. Poprawiono proces wystawiania faktury zwykłej do wydania zewnętrznego tak, aby zachowana była kolejność numerów automatycznego wydania zewnętrznego do powstałej faktury. Dodano parametr pozwalający na wykluczanie pozycji o ilości lub wartości zerowej przy wysyłaniu danych do drukarki fiskalnej. Opcja dostępna jest parametrach faktur zbiorczych sprzedaży, na zakładce "Fiskalne" i ma na celu umożliwienie zafiskalizowania faktur zbiorczych, na których wyzerowano ilość wydawanego towaru. Dla faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono wyliczanie i podpowiadanie daty otrzymania zapłaty na podstawie sposobu płatności dokumentu. Do wyliczenia brane są pod uwagę daty płatności ustawione dla podpiętych przedpłat, daty operacji kasowej i bankowej, a program informuje o automatycznym wpisaniu daty otrzymania zapłaty odpowiednim dymkiem. W zestawieniu dokumentów dostawy wprowadzono wykazywanie danych o ilości dostarczonych wyrobów węglowych w kilogramach. Poprawiono także sposób formatowania ilości na wydruku zestawienia tak, aby mieściły się ilości większe niż kilkanaście ton. Poprawiono podpowiadanie daty zakończenia dostawy dla faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie faktur zakupu tak, aby data zakończenia dostawy poprawnie przyporządkowywała dokument do prawidłowego okresu rozliczeniowego w VAT (jako data zakończenia dostawy przyjmowana jest data wystawienia faktury zakupu). Na fakturach zaliczkowych wprowadzono mechanizm ostrzegania, jeśli wybrane płatności dokumentu nie pochodzą z jednego miesiąca a faktura wystawiana jest z dniem późniejszym niż 15 dzień miesiąca następnego. Naprawiono mechanizm numerowania automatycznego dokumentu magazynowego, który przydzielał nowy numer dla dokumentów magazynowych przekształcanych w faktury zwykłe. W Potwierdzeniu sald poprawiono problem z nieprawidłowym uwzględnianiem spłat należności i zobowiązań rozliczanych przez skojarzenie. Poprawiono błąd powodujący znikanie listy dokumentów w handlowym zestawieniu Rejestru zakupu VAT. Błąd pojawiał się wyłącznie w sytuacji, gdy w parametrach zestawienia określono przeliczanie dokumentów po innym kursie niż zastosowano w dokumencie. Poprawiono synchronizację terminu płatności pomiędzy korektą KUP i korektą VAT w zapisach dotyczących wydatków w KPiR. Poprawiono komunikat przy braku uprawnienia KPiR - Popraw. Wcześniej pojawiała się "Odmowa dostępu".

6 Poprawiono domyślne ustawienia precyzji cen na liście towarów dostępnej w dokumentach pod klawiszem F2. Zamiast dotychczasowej domyślnej precyzji trzech miejsc po przecinku, ustawiono dwa miejsca. Do zastosowania zmian na podmiotach konwertowanych z wersji wcześniejszych wymagane jest przywrócenie domyślnych ustawień listy (shift+ctrl+l). Umożliwiono niedrukowanie podtytułu dla przychodu wewnętrznego niepowiązanego z innym dokumentem. Poprawiono estetykę wydruku w sekcji oświadczeń na tekstowych wzorcach wydruku faktur zakupu RR. Poprawiono estetykę wykazu poprzednich faktur zaliczkowych na wydrukach faktur zaliczkowych. Poprawiono mechanizm tworzenia własnych wzorców wydruku cenników tak, aby dodawane do niego kolejne poziomy cen nie były zaokrąglane do pełnych złotych. Na wydruku informacji o kontrahencie (CTRL+P na kontrahencie) dodano drukowanie jego numeru PESEL. W programach linii InsERT GT na pasku programu dodano ikonę usługi e-archiwizacja. W informatorze o kontrahencie poprawiono nieuwzględnianie faktur detalicznych do paragonów zwykłych. Dodano tekstowy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży dokumentujących transakcję odwrotnego obciążenia. Poprawiono wydruki korekt sprzedaży w zakresie drukowania stawki VAT dla opakowań. Zamiast pustego miejsca drukowana była losowa stawka. Błąd występował jedynie na systemach operacyjnych Windows 7. W zestawieniu "Odpisy na fundusze promocji" poprawiono nieuwzględnianie korekt zakupu do dokumentów nieistniejących oraz zwrotów z przyjęcia zewnętrznego. Poprawiono drukowanie reszty na drukarkach fiskalnych. Błędne wartości reszty pojawiały się dla fiskalizowanych dokumentów wystawianych w walutach obcych. Poprawiono import danych o towarach z kasy Posnet Neo L tak, aby zachowywana była pełna 40-znakowa nazwa zaimportowanych towarów. Poprawiono przeliczanie ceny pozycji w dokumencie w sytuacji, gdy zmieniana jest transakcja VAT. W przypadku, gdy zmieniano transakcję z krajowej na odwrotne obciążenie, a dokument liczony był od cen brutto, następowała zmiana podatku na odwrotne obciążenie, lecz w miejsce ceny netto wstawiana była cena brutto. Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis inwentaryzacji cząstkowej (IWc). Występował on w sytuacji, gdy do IWc wczytano zbiorczo towary z kartoteki, określając towary bez nadanej grupy, cechy lub flagi własnej. Zmodyfikowano wzorzec wydruku dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych tak, aby nie był obcinany numer dokumentu. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, jeśli numer dokumentu był co najmniej 3-znakowy oraz ustawiono łamanie numeru dokumentu przez symbol magazynu, miesiąc i rok. Poprawiono mechanizm wczytywania danych dokumentu z pliku wymiany (komunikacja). Poprawka umożliwia ustawienie poprawnych wartości dotyczących podatku akcyzowego dla dokumentu. Usunięto zbędną możliwość określania rodzaju zwrotu, która występowała na korektach do faktur zaliczkowych cząstkowych. Dla kontrahentów jednorazowych wprowadzono możliwość określania ich statusu akcyzowego. Wprowadzono także możliwość podpowiadania domyślnego statusu w parametrach kontrahentów jednorazowych. Naprawiono błąd polegający na niemożności zarejestrowania fiskalnego dokumentu. Błąd pojawiał się przy specyficznych kombinacjach niecałkowitej ilości towaru na pozycji oraz udzielenia rabatu. Zaktualizowano bazę kodów pocztowych. Zmiany w wersji 1.34 HF1 1. Rozwiązano problem z konwersją bazy danych w przypadku wypełnienia ewidencji "świadczeń i przerw" dla wspólników. Zmiany w wersji 1.34 HF2 1. Dodano obsługę nowego wzoru deklaracji elektronicznej CIT Poprawiono działanie podpisu danymi autoryzacyjnymi deklaracji elektronicznej PIT-36L. 3. Rozwiązano problem z wykazywaniem kosztów uzyskania przekraczających przychody z tytułu umów o pracę w informacji rocznej PIT Rozwiązano problem występujący przy generowaniu deklaracji rozliczeniowych ZUS przy współpracy z Płatnikiem w wersji 8.01 jeśli generowana miała być deklaracja ZUS RZA. 5. Poprawiono wydajność funkcji "zmień cenę", dostępnej dla pozycji towarowej w czasie edycji dokumentu (skrót CTRL+E). 6. Poprawiono standardowe wzorce wydruków korekt faktur sprzedaży "tylko korygowane pozycje" obowiązujące przed 2014r., na których zawsze drukowane były wszystkie pozycje (a nie tylko korygowane). 7. Na tekstowym wzorcu wydruku "FS tekst, odwrotne obciążenie 2013" poprawiono nazwę pola z "Data sprzedaży" na "Data zakończenia dostawy". 8. Naprawiono mechanizm powielania wzorców wydruku, który mógł powodować uszkodzenie tworzonych przez użytkownika

7 9. wzorców, w momencie wejścia w czasie edycji w określoną zakładkę lub pole. Poprawka dotyczy wzorców dla korekt sprzedaży i zakupu na 2014r., tekstowego wzorca faktury dla odwrotnego obciążenia, paragonu od października 2013r. oraz noty korygującej od 2013r. Rozwiązano problem występujący przy próbie wydruku informacji ZUS RMUA. Zmiany w wersji 1.34 SP1 1. Do schematów importu dokumentów zakupu dodano znacznik "Nie importuj pozycji ze stawką OO". 2. Do schematów importu dokumentów sprzedaży dodano znacznik "Twórz zapis OO w ewidencji VAT sprzedaży". 3. Zmodyfikowano wydruki schematów importu zakupu i sprzedaży uwzględniając znacznik dotyczący "transakcji VAT oo". 4. W module Windykacja poprawiono błąd objawiający się zamknięciem programu po wybraniu zakładki Powiązania, a następnie Zarządzaj/Anuluj. 5. W deklaracji PIT-11(20) poprawiono opis w części D, w punkcie W bankowości on-line poprawiono generowanie daty realizacji na transakcjach oczekujących tworzonych z operacji bankowych. 7. Poprawiono błąd związany z niepoprawnymi wartościami w kolumnach "Razem zdrowotne" oraz "Razem społeczne i FP" w Ewidencji składek wspólników. 8. Poprawiono ustawienie domyślności wzorca wydruku "Remanent z korektami KUP". 9. W parametrach faktur wewnętrznych oraz korekt faktur wewnętrznych podatku należnego wprowadzono opcję "Z faktur 10. W kreatorze wdrożeniowym umożliwiono wczytanie pracowników programu Płatnik w wersji Poprawiono wypełnianie punktu 6 w raporcie ZUS Z-3 w wypadku absencji chorobowej, w trakcie której pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. 12. Poprawiono wzorce wydruku faktur pełniących rolę dokumentu dostawy tak, aby pozycje inne niż wyroby węglowe nie miały wykazywanych ilości w kilogramach. 13. Poprawiono estetykę standardowych wydruków korekt faktur sprzedaży w rozbiciu na dostawy. Poprawki dotyczyły drukowania linii w obrębie specyfikacji towarowej. 14. Poprawiono wydajność programu w obszarze działania promocji i wstawiania towaru na dokument. Poprawka dotyczy podmiotów, w których zdefiniowane było wiele promocji. 15. Poprawiono mechanizm powielania wzorców wydruku, który mógł powodować uszkodzenie tworzonych przez użytkownika wzorców, w momencie wejścia w czasie edycji w określoną zakładkę lub pole. Poprawka dotyczy wzorców faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych z danymi dokumentu dostawy, korekt sprzedaży w rozbiciu na dostawy oraz korekt sprzedaży tylko korygowane pozycje. 16. Wprowadzono zabezpieczenie przed wpisywaniem ujemnej ilości opakowań zwrotnych na dokumentach: przyjęcie wewnętrzne, rozchód wewnętrznych oraz przesunięcie międzymagazynowe. 17. Wprowadzono graficzny i tekstowy wzorzec wydruku dla korekt faktur sprzedaży z transakcją odwrotnego obciążenia. Zmiany w wersji 1.34 SP2 1. W ewidencji vat zakupu dodano obsługę przypadku szczególnego "zakup pojazdu z 50% odliczeniem". 2. W ewidencji vat zakupu dodano obsługę przypadku szczególnego "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem". 3. W ewidencjach vat poprawiono ustawianie miesiąca odliczenia przy modyfikowaniu innych dat. 4. Poprawiono wyliczanie proporcji bazowej gdy zainstalowany jest SQLServer Poprawiono inicjowanie daty zakończenia dostawy przy odznaczonym znaczniku przepisywania danych vat w parametrach KPiR. 6. W ewidencji vat zakupu poszerzono kontrolkę Przypadek szczególny oraz zmieniono zależność z kontrolką Odliczanie. Po wybraniu przypadku szczególnego "zakup paliwa nie podlegający odliczeniu", w kontrolce Odliczanie ustawia się wartość "bez odliczenia". 7. Poprawiono stopkę na wzorcu wydruku "Remanent z korektami KUP". 8. Poprawiono wydruki faktur sprzedaży (zwykłych oraz zaliczkowych) pełniących rolę dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych. Poprawka wprowadza drukowanie dla pozycji objętych akcyzą zarówno jednostki miary użytej w dokumencie, jak i w przeliczeniu na kilogramy. Oprócz tego, cena jednostkowa dotyczy obecnie jednostki miary użytej na dokumencie, a nie jak do tej pory ceny za jednostkę podstawową. 9. Rozwiązano problem zmiany daty zakończenia umowy o pracę na czas określony z dniem wcześniejszym niż ostatnie naliczone wypłaty. 10. Rozwiązano problem błędnego naliczania wynagrodzenia urlopowego w przypadku gdy w miesiącu pracownik nie przepracował ani jednego dnia. 11. Rozwiązano problem z przesyłaniem do programu Płatnik w wersji 9.01 indywidualnej stawki ubezpieczenia wypadkowego wspólników gdy wynosiła ona 0%.