Rozmawiamy z Ireną Kopik, Prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmawiamy z Ireną Kopik, Prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie"

Transkrypt

1 IPS w Niemczech spotkanie w Berlinie str. 7 Akademia Rozwoju Kompetencji str. 13 Sukces z Bankiem Spółdzielczym Sukces Sokołowskiego Ośrodka Kultury str. 28 Magazyn Grupy BPS str. 4 Z optymizmem w przyszłość Rozmawiamy z Ireną Kopik, Prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie ISSN NR 10/2014 PAŹDZIERNIK

2 Bank Spółdzielczy może przystąpić do programu w dowolnym miesiącu roku TalentowiSKO.pl

3 Spis treści: ROZMOWA BWS 4 AKTUALNOŚCI Z optymizmem w przyszłość TEMAT NUMERU 7 9 Akademia Rozwoju Kompetencji Akademia wielu możliwości Kazachowie podglądają spółdzielców NASZA GRUPA Przedstawiciele banków spółdzielczych z wizytą w Berlinie Wyzwania to także szansa Skuteczni doradcy Czy korzystać z Facebooka? Concordia partnerem Grupy BPS SUKCES Z BANKIEM 28 Bank otwarty na potrzeby klientów NASZE BANKI Oddział w Płocku Bank ufundował sztandar ZHP Summer Dying Loud z Bankiem w Aleksandrowie NBS w Puławach na Dożynkach w Baranowie Bank Spółdzielczy Sybis Cup Bank w Ostrowi Mazowieckiej sponsorem Ligi Krzeszycka Jesień z GBS Bankiem Nowa Placówka w Tomaszowie Lubelskim Pieniński Bank Spółdzielczy ma Oddział w Nowym Targu Etno judo BS w Staroźrebach zakończył remont siedziby Perły klasyki z BS w Ostrowi Mazowieckiej Hexa Bank sponsorem turnieju oldbojów WBS wita pierwszaków i zaprasza trzecioklasistów Bank w Brodnicy partnerem testu z języka angielskiego BS w Małej Wsi na Dożynkach Gminnych Białoruscy bankowcy poznają polską bankowość spółdzielczą Mikrolotowe Mistrzostwa z Hexa Bankiem Bank w Miliczu i jabłka Hexa Bank sponsorem Soundtracka W Zambrowie przeniesiono filię Miodobranie z Kurpiowskim Bankiem BS w Jastrzębiu-Zdroju laureatem konkursu Marka Śląskie Vistula sadzi drzewa Bank w Chorzelach wędruje Bank w Oleśnicy chroni przed złośliwym oprogramowaniem Teatry w Nowym Sączu Powidlaki z SANBankiem Muzyka modlitwą dzięki Bankowi w Czyżewie BS w Skierniewicach: nowy budynek w Bolimowie Bank w Limanowej wspiera przedsiębiorstwa społeczne BANKOWIEC Z PASJĄ 44 Kurs polowania MEDIA O NAS 46 Media o nas Kontakt z redakcją: fot na okładce: Paweł Wołochowicz/BWS

4 ROZMOWA BWS Z optymizmem w przyszłość IPS rozpala umysły wszystkich spółdzielców z banków spółdzielczych. Aby naocznie się przekonać, jak z IPS-em radzą sobie w sąsiednim kraju, przedstawiciele Grupy BPS udali się do Berlina, by spotkać się z niemieckimi spółdzielcami. Jedną z osób uczestniczących w tych spotkaniach była Irena Kopik, Prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. Rozmawiamy z Ireną Kopik, Prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie Podobno niezależne banki spółdzielcze są koszmarem dla Komisji Nadzoru Finansowego, która nie ma nad nimi kontroli. Z tym zgadza się większość bankowców z sektora spółdzielczego. Zapewne KNF łatwiej jest nadzorować jedną zorganizowaną strukturę, z wewnętrzną kontrolą, poddaną pewnym rygorom oraz z głęboką ingerencją sektorową. Obecnie każdy bank spółdzielczy to samodzielny i niezależny podmiot, tymczasem Dyrektywa CRD IV oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie wymogów ostrożnościowych CRR wymuszają na bankach spółdzielczych zmianę sposobu funkcjonowania. Co konkretnie wymuszają? Wprowadzenie przepisów unijnych, nawet w opinii KNF, ograniczy w pewnym stopniu niezależność banków, które w zamian mają zyskać większe bezpieczeństwo. Banki będą więc zmuszone do wspólnego zarządzania płynnością oraz do zachowania minimalnego poziomu kapitału, wyliczanego w sposób odmienny niż obecnie. Musimy się podporządkować? Funkcjonujemy w określonym porządku prawno-regulacyjnym obowiązującym w Unii Europejskiej, dlatego też jesteśmy zobowiązani do przeniesienia i stosowania tych przepisów w naszym kraju. Niemcy mieli IPS jeszcze przed II wojną światową. My nie jesteśmy przekonani. Niemiecki IPS funkcjonuje od 80 lat, rozwijał się stopniowo, dlatego też wypracowane tam mechanizmy przewidują optymalne rozwiązania dla uczestników tego systemu. Irena Kopik w Powiślańskim Banku Spółdzielczym pracuje od 1972 roku. Prezesem Banku została po 37 latach pracy, w roku (Od 2007 roku pełniła obowiązki Prezesa Zarządu). Pani Prezes ukończyła Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim. fot. Paweł Wołochowicz/BWS W Polsce jesteśmy na początku drogi i wszystko, co nowe, nieznane budzi niechęć i obawę, a w szczególności lęk przed utratą suwerenności i samodzielności w zarządzaniu bankiem. Z reguły akceptujemy sprawdzone i funkcjonujące rozwiązania. Powinniśmy więc zaakceptować u nas model niemiecki? Myślę, że to dobry wzór do naśladowania, ale nie można przenieść wszystkich uregulowań niemieckiego IPS do naszego sektora spółdzielczego. Warunki funkcjonowania obydwu sektorów są zróżnicowane. Jednakże wiele dobrych rozwiązań możemy traktować jako podpowiedź w tworzeniu polskiego IPS. W Niemczech generalnie nie mówi się o bankach spółdzielczych, tylko o Grupie Finansowej Banków Spółdzielczych, którą tworzą: banki spółdzielcze, przedsiębiorstwa Grupy Finansowej Banków Spółdzielczych, związki regionalne i rewizyjne oraz Federalny Związek Niemieckich Banków Spółdzielczych (BVR). Przynależność do związków regionalnych bądź rewizyjnych jest obligatoryjna, natomiast do Federalnego Związku (odpowiednik naszego KZBS) jest dobrowolna, przy czym jest ona jednym z warunków uczestnictwa w systemie IPS. Polskim spółdzielcom brakuje instytucji w rodzaju BVR? BVR ma swoje siedziby w Berlinie, Bonn oraz przedstawicielstwo w Brukseli, dzięki czemu związek ten należycie reprezentuje interesy banków spółdzielczych. Odpowiednie zapisy ustawowe pozwalają na przyjazne rozwiązania systemowe, np. zaliczanie w całości funduszu udziałowego do funduszy podstawowych, własny system gwarantowania depozytów itp. 4 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

5 ROZMOWA BWS Banki jednak się bronią, bo IPS to nie tylko ograniczenie decyzyjności banków spółdzielczych, lecz także znaczne koszty dla nich. IPS nie oznacza konsolidacji, czyli utraty formy prawnej. Wprowadza jednak obowiązek działania banku według wypracowanych w grupie standardów w zamian za gwarancję wypłacalności uczestników IPS. Zapewne stworzenie nowej struktury, jaką jest IPS, wymaga dodatkowych środków finansowych. Obecnie trudno określić wysokość tych kosztów, ponieważ nie znamy szczegółowych zasad funkcjonowania IPS, brakuje ustawowych uregulowań na gruncie polskiego prawa oraz regulacji nadzorczych. Ład organizacyjno-prawny w Polsce sprzyja rozwiązaniu tej kwestii? Nie jesteśmy jeszcze gotowi na wprowadzenie IPS. Jesteśmy u progu zmian zarówno prawnych, jak i organizacyjnych. Brakuje ważnych zapisów regulujących w ustawach oraz aktach wykonawczych. Kluczowym problemem jest możliwość zaliczania funduszu udziałowego do kapitału Tier 1. Rozporządzenie CRR przewiduje, że fundusz udziałowy będzie mógł być zaliczany do funduszy własnych, jeśli będzie możliwość ograniczenia jego wypłaty lub jego zatrzymania. Kto dzisiaj powinien zadbać o zmiany w polskim prawie? Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest statutowo powołany do obrony interesów banków spółdzielczych. KZBS jednak w sposób niewystarczający zabiega o korzystne uregulowania prawne na forum europejskim oraz w prawie polskim. Winą nie należy obarczać jedynie Związku, który nie ma wystarczających środków finansowych, by opłacać wysokiej klasy prawników bądź innych specjalistów do walki o interesy banków spółdzielczych. Można to zmienić poprzez uczestnictwo w KZBS wszystkich banków spółdzielczych oraz regularne opłacanie przez nich składek. Jakie warunki po stronie regulatora i nadzorcy powinny zostać spełnione, by proces wdrażania IPS przebiegał harmonijnie? Wszystkie państwa członkowskie muszą dokonać implementacji do prawa swojego kraju zapisów Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia Parlamentu CRR. Większość sektorów bankowości spółdzielczej w Europie już wypracowała mechanizmy funkcjonowania w nowych realiach. U nas takich rozwiązań jeszcze nie ma. Nadzorca powinien jasno i czytelnie zdefiniować podział ról i odpowiedzialności przy wdrażaniu systemu IPS. Jakie są spodziewane benefity w obszarze zarządzania ryzykiem płynności i wypłacalności, uwolnienia aktywów? Dyrektywa CRD IV dotyczy dwóch obszarów płynności, gdzie aktywa płynne nie zaliczają lokat międzybankowych, a środki stabilne, depozytów instytucji finansowych oraz kapitałów, których fundusze podstawowe nie mają charakteru trwałego. Wprowadzając IPS, banki wygenerują nadwyżkę płynności, fot. Paweł Wołochowicz/BWS a waga ryzyka kredytowego wyniesie zero, co pozwoli na uwolnienie dodatkowego kapitału. Ponadto nadwyżka płynności zostanie zagospodarowana w sposób optymalny. Wdrożenie zasad IPS umożliwia wyliczanie zagregowanej normy wskaźnika LCR dla wszystkich uczestników IPS. Należy też pamiętać o możliwości niższych obciążeń składkowych do KNF czy BFG. Jak w kontekście wymogów unijnych rozumieć zasadę proporcjonalności w sferze regulacji organizacyjnej, biznesowej? Wymogi unijne określają zasady zachowań i uregulowań, wprowadzając regułę proporcjonalności. Obciążenia regulacyjne banków spółdzielczych w Polsce są zbyt duże i nieracjonalne z ekonomicznego oraz ostrożnościowego punktu widzenia. Konieczne jest zbudowanie regulacji i standardów adekwatnych do specyfiki sektora banków spółdzielczych. Zakres tych wytycznych powinien być adekwatny do poziomu złożoności i wielkości generowanego ryzyka oraz rozmiaru banku, bo problem nie leży w wielkości, ale w złożoności banku, a przez to w wielkości ryzyka. Oczekujemy, że nasz nadzorca ustali zakres i wielkość buforów w zależności od rodzaju i wielkości instytucji finansowej oraz zagrożenia, jakie generuje jej działalność. Pozwoli to także poprawić ekonomikę funkcjonowania w obszarze ponoszonych kosztów i konkurencyjności. Tak jest w teorii, a w realnym świecie? Czeka nas przeprowadzenie procesu zmian, aby konkurować na rynku biznesowym i dynamizować stabilny rozwój oraz bezpieczeństwo banku, a nadzorca nam w tym nie pomoże. 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 5

6 ROZMOWA BWS wdrożeń w Grupie Finansowej zostały powołane grupy i podgrupy robocze, które zajmowały się poszczególnymi tematami wdrożenia. Odpowiedzi na nasze pytania były merytoryczne, rozwiewały nasze obawy i niepokoje. Muszę przyznać, że Niemcy byli nawet zdziwieni, że mamy tak wiele obaw. Więc jakie wrażenia przywiozła Pani z tych spotkań? Przed wyjazdem do Berlina miałam o wiele więcej wątpliwości, czy rozwiązanie sugerowane przez KNF, czyli IPS, jest dla banków spółdzielczych dobre. Niektóre wątpliwości pozostały, ale przyszłość naszego sektora nie maluje się już w czarnych barwach Czyli nie taki IPS straszny? Widząc zadowolenie i optymizm naszych sąsiadów, którzy prowadzą działalność bankową w systemie IPS, także nabrałam więcej optymizmu. Dzisiaj naszą energię należy skupić na tworzeniu przyjaznego klimatu i dobrych zapisów w regulacjach. fot. Paweł Wołochowicz/BWS W niemieckim systemie bankowym istnieją przywileje dla członków banków? W Niemczech nie ma zakazu preferencji i przywilejów dla członka banku spółdzielczego. Bank zachęca i obliguje klienta do objęcia udziałów w przypadku korzystania z jego usług. Członek może mieć lepsze warunki przy korzystaniu z oferowanych produktów i usług, partycypuje w podziale zysku, w programach branżowych itp. Monitorowanie zagrożeń i ich prewencja w bankach niemieckich w Systemie Ochrony Instytucjonalnej są skuteczne? Związek Niemieckich Banków Spółdzielczych BVR, realizując system celów, gwarantuje wiarygodność i wypłacalność wszystkich banków członkowskich oraz stabilność finansową spółdzielczej grupy. Głównym zadaniem jest prewencja, czyli zapobieganie grożącym trudnościom ekonomicznym, by nie dopuścić do obniżenia zaufania wobec banków, a w ostateczności usunięcie trudności, czyli naprawa sytuacji. Zadanie to realizuje poprzez obowiązkowe kontrole sprawozdań przez związki badające oraz monitorowanie grożących trudności gospodarczych i zapobieganie im. Stosowne zapisy w Statucie Ochrony BVR dają daleko idące możliwości ingerencji w zrzeszonych bankach spółdzielczych. Uważam, że system prewencji jest metodą skuteczną i bardziej efektywną niż naprawa istniejących zagrożeń. Jakich rozwiązań możemy zazdrościć sąsiadom zza Odry? Silnego lobbowania sektora bankowości spółdzielczej, możliwości twardych i owocnych negocjacji z Niemieckim Nadzorem (BaFin). Wymiernym przykładem jest wydanie rozporządzenia o wynagradzaniu instytucji (u nas odpowiednik polityki zmiennych składników wynagrodzeń), z którego wyłączone są banki spółdzielcze i mniejsze banki komercyjne. BVR zadbał o to, by banki spółdzielcze nie konkurowały między sobą, rynek jest podzielony. Banki spółdzielcze nie należą do Funduszu Ustawowego, który gwarantuje depozyty w banku, ale został utworzony wewnętrzny system gwarantowania środków, który jest akceptowany przez BaFin. Od czasu powstania IPS żaden bank spółdzielczy w Niemczech nie ogłosił upadłości, ale w przypadku niewypłacalności klientowi zostałaby wypłacona cała wartość depozytu. Wyjazd do Niemiec był więc dobrym pomysłem? Szkolenie połączone z wizytą w banku niemieckim uważam za przydatne i poglądowe. Przybliżono nam wiele kwestii i zaprezentowano rozwiązania systemowe w niemieckiej bankowości spółdzielczej. Niektóre z tych rozwiązań powinny być skutecznie zaimplementowane na grunt polski. Ważne jest, żebyśmy nie bali się tego, co nowe, ale skutecznie domagali się rozwiązań podobnych do modeli już sprawdzonych. Bo po co wyważać drzwi, które są już otwarte? Czy pytali Państwo Niemców o to, jak oceniają własny IPS i przed jakimi problemami przestrzegliby Polaków? W zasadzie niemieccy spółdzielcy wyrażają zadowolenie z wdrożenia IPS, dało im ono bezpieczeństwo działania i chociaż ich zdaniem ograniczyło w pewnym stopniu samodzielność, to dalej są suwerennym podmiotem. Do implementacji Igor Morye Dziennikarz 6 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

7 TEMAT NUMERU Przedstawiciele banków spółdzielczych poznawali rozwiązania IPS w Berlinie Przedstawiciele Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu w Berlinie, którego tematem były ważne dla polskich bankowców zagadnienia związane z funkcjonowaniem niemieckiego systemu IPS. Podczas wykładów zaprezentowano m.in. kwestie związane z ochroną instytucjonalną w sektorze niemieckiej bankowości spółdzielczej, Dyrektywą CRD IV, Rozporządzeniem CRR oraz z terminem i zakresem wdrożenia tych regulacji w Niemczech. Cykl wykładów rozpoczęło spotkanie z Thorstenem Reinicke, przedstawicielem Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Banków Spółdzielczych (BVR), odpowiedzialnym m.in. za wdrażanie Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR w zrzeszeniu. Kolejny dzień poświęcono na omówienie Systemu Ochrony Instytucjonalnej funkcjonującego w niemieckiej bankowości spółdzielczej. Wiedzą z uczestnikami podzielił się Frank Kuerten, ekspert zrzeszenia BVR w zakresie systemu gwarancyjnego. Przed powrotem do Polski uczestnicy mieli okazję odwiedzić także jeden z niemieckich banków spółdzielczych VR-Bank Uckermark-Randow eg w Prenzlau. Przedstawiciele zarządu banku przedstawili gościom z Polski, jak w praktyce funkcjonuje niemiecki IPS. Podczas spotkania mówiono także o problemach i konsekwencjach wynikających z wprowadzenia regulacji unijnych. Jeden z wykładów ekspertów z BVR. fot. BODiE Prezentacja banku VR-Bank Uckermark-Randow eg w Prenzlau. fot. Bank goszczący Zarząd banku VR-Bank Uckermark-Randow eg w Prenzlau odpowiada na pytania gości. fot. Bank goszczący 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 7

8 TEMAT NUMERU Pamiątkowe zdjęcie z zarządem przed VR-Bank Uckermark-Randow eg w Prenzlau. fot. Bank goszczący W wyjeździe uczestniczyli: Roman Domański, Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Zdzisław Wojdak, Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów Czesław Swacha, WBS Bank Adam Dudek, Bank Spółdzielczy w Limanowej Kazimierz Majewski, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Gabriela Sołobodowska, Bank Spółdzielczy w Legnicy Józefa Warechowicz, Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich Józef Kapłanek, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Tadeusz Nosek, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Tomasz Łazarski, Małopolski Bank Spółdzielczy Marek Waligóra, Małopolski Bank Spółdzielczy Robert Pacek, Bank Spółdzielczy w Rymanowie Jowita Martyniak-Lech, Bank Spółdzielczy w Jaworze Irena Kopik, Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Urszula Żołnierz, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy Małgorzata Szpejankowska, Bank Spółdzielczy w Przeworsku Elżbieta Jeznach, Vistula Bank Spółdzielczy Bogusława Mrozik, Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bartosz Kublik, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Krzysztof Grzywna, Bank Spółdzielczy w Czyżewie Piotr Kaczyński, Hexa Bank Spółdzielczy Zbigniew Olczyk, Bank Spółdzielczy w Poddębicach Bożenna Gorzkowska, Bank Spółdzielczy w Załuskach Dariusz Gąsior, Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie Anna Zwierzchowska, Bank Spółdzielczy w Tarczynie Dariusz Dylicki, Bank Spółdzielczy w Jasieńcu Jarosław Łaski, Bank Spółdzielczy w Łosicach Dariusz Olkiewicz, Bank BPS S.A. Helena Banaśkiewicz, Bank BPS S.A. Bernadeta Zych, Bank BPS S.A. Struktura banków spółdzielczych w Niemczech Liczba banków spółdzielczych Suma bilansowa w mln euro Średnia suma bilansowa przypadająca na bank w mln euro 708 Liczba placówek bankowych Członkowie Redakcja 8 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

9 TEMAT NUMERU Wyzwania to także szansa P rzed sektorem banków spółdzielczych stoi wiele wyzwań. Zbyt często ich istoty nie dostrzegają sami zainteresowani, a spory i emocje towarzyszące rozmowie na ich temat sprawiają, że z pola widzenia umykają czynniki, które w nieodległej przyszłości rozstrzygną o możliwościach konkurencyjnych na zmieniającym się rynku. Atuty decydujące przez lata o roli i znaczeniu bankowości spółdzielczej, że wspomnę o trwałości relacji z klientem i środowiskiem, w którym działa bank, nabierają w tym kontekście nowego znaczenia. Jako postronny obserwator miałem już sposobność podzielić się na łamach Banku Wspólnych Sił kilkoma opiniami. Warunki działania wszystkich bez wyjątku banków uległy zmianie za sprawą Bazylei III i wymogów w zakresie zarządzania płynnością. To w ich konsekwencji pojawiły się najpierw Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR, a w ślad za nimi konieczność wdrożenia Systemu Ochrony Instytucjonalnej, od angielskiego akronimu tej nazwy zwanego IPS-em. O tym wiedzą i wiedzieli wszyscy. Nie każdy jednak rozumie, że to, co mocą regulacji unijnych nas nie ominie, nie stanowi ani przyczyny, ani panaceum na problemy kluczowego ogniwa polskiego systemu bankowego, jaki stanowią banki spółdzielcze, określane często mianem lokalnych. Zasada proporcjonalności ma kilka odniesień Owa lokalność decyduje w znacznej mierze o ich szczególnej roli, nie tylko w realizacji aspiracji i dążeń społeczności w małych ojczyznach. Poprzez finansowanie projektów samorządowych oraz MŚP budują bowiem wszystko to, co składa się na kapitał społeczny. Skoro tak, to postulat wielostronnego wsparcia ze strony państwa, przez system zachęt i ulg, a tam, gdzie jest to uzasadnione, bezpośredniego dokapitalizowania, wzorem rozwiązań funkcjonujących od lat u naszych zachodnich sąsiadów, wydaje się wart pilnego wdrożenia. Jak zauważył Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, banki spółdzielcze to pozabilansowe aktywa państwa, szczególnie przydatne w momentach nadzwyczajnych, gdy w obliczu klęsk żywiołowych należy bezpośrednio dystrybuować doraźną pomoc dla poszkodowanych od finansowej po rzeczową, a nawet psychologiczną. Wszędzie tam były i są banki spółdzielcze. Przedłużające się dyskusje wokół wyzwań regulacyjnych, wielość poglądów i opinii w tej kwestii oraz częstokroć im towarzyszący poziom emocji nie zbliżały zainteresowanych do optymalnych rozwiązań, a i sam regulator nie zawsze potrafił racjonalnie uzasadnić swoje oczekiwania w tej materii. Nie ulega bowiem wątpliwości, że IPS, tyleż niezbędny, co wymagający znacznych nakładów finansowych, etapowych przygotowań i standaryzacji zarówno w zakresie typologii danych, jak i stosowanych partycji i protokołów bezpieczeństwa, że o softwarze nie wspomnę, rodzi zrozumiałe obawy, a niekiedy sprzeciw. fot. shutterstock Motywacje są o tyle zrozumiałe, że wdrożone w Europie w reakcji na kryzys rozwiązania odnoszą się do banków, które z racji skali działania generują ryzyka o charakterze systemowym. Bolesne niekiedy decyzje stały się również udziałem bankowości spółdzielczej na Zachodzie, ale proces ten przebiegał przy akceptacji środowiska i przewodniej roli banków zrzeszających, które zajmują znaczącą pozycję w gronie najsilniejszych kapitałowo banków we Francji czy w Niemczech. 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 9

10 TEMAT NUMERU W tym względzie rodzime banki spółdzielcze skupiające w swoim ręku 7% aktywów całego sektora tylko tyle i aż tyle domagają się, i słusznie, sankcjonowania zasady proporcjonalności. Jak ma być realizowana w praktyce, po dziś dzień nie do końca wiadomo i to pomimo listów i wezwań uzgadnianych na poziomie zrzeszeń, przy udziale przedstawicieli Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich. Rzecz wydaje się o tyle istotna, że inne są uwarunkowania natury regulacyjnej, gdzie ustalenie optymalnych zapisów okazuje się relatywnie proste, czym innym zaś pozostaje uzyskanie równowagi i podstaw rozwoju w sferze stricte biznesowej. Wymaga to trwałego wsparcia kapitałowego, rozszerzenia wolumenu produktów i usług oraz podniesienia konkurencyjności względem komercyjnych dużych organizacji, coraz bardziej zainteresowanych obszarami tradycyjnie stanowiącymi domenę bankowości spółdzielczej. Adekwatność kapitałowa fundamentem rozwoju Kiedy przed dwoma laty dr Jerzy Pruski, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wskazywał na kłopoty z adekwatnością kapitałową, pozorną nadpłynnością, wysokimi kosztami działalności operacyjnej na jedno stanowisko pracy, wielu miało wątpliwości. Czy w tym względzie udało się uzyskać znaczącą poprawę lub choćby tylko wypracować przejrzystą koncepcję na przyszłość? Wydaje się, że nie! Dobrym punktem wyjścia byłoby w tym obszarze redefiniowanie faktycznych funkcji i roli banku zrzeszającego. Dotychczasowa sytuacja, w której mamy do czynienia ze wspomnianą konkurencją w obszarze działalności operacyjnej, nie stanowi jedynej bariery. Groźniejsza systemowo jest relacja, w której banki odprowadzające wolne środki do banku zrzeszającego uzyskują satysfakcjonującą stopę zwrotu bez konieczności poszukiwania własnych pomysłów na prowadzenie biznesu, podczas gdy bank pozyskujący środki, aby zagwarantować wypłatę profitów z tego tytułu, w zakontraktowanych wysokościach finansuje rosnące koszty i w efekcie zamiast wzmacniać posiadane zasoby, uzyskuje ujemny wynik finansowy. Odpowiedzi wymaga pytanie, czy konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów w związku z oczekiwaniami nadzorcy i regulatora przybliża perspektywę poprawy kondycji i szans rozwojowych oraz konkurencyjności sektora banków spółdzielczych czy może wręcz przeciwnie? Przekłada się to na tak praktyczne kwestie, jak wysokość odpisu na fundusz zapasowy, wolumen oferowanych produktów, jakość portfela, wysokość składki na BFG, współczynnik wypłacalności, wskaźniki płynnościowe, stopę zwrotu, wreszcie bufory bezpieczeństwa depozytów w relacji do udziałów i sumy bilansowej. W tle pojawiają się obawy o utratę autonomii, mobilność rozproszonych struktur i ograniczenie podmiotowości decyzyjnej wobec perspektywy wdrożenia jednolitych standardów korporacyjnych. Pomyślmy o benefitach Zbyt rzadko słyszymy, że wdrożenie IPS-u to z automatu wyższy rating, co wzmacnia wiarygodność na rynkach finansowych, poprawia wizerunek całej grupy i podmiotów zrzeszonych, ułatwia raportowanie, ogranicza lukę bezpieczeństwa, wzmacnia więzi i relacje pomiędzy bankami zrzeszonymi, podnosi mobilność i konkurencyjność, również w ramach grupy. Słowem stanowi dobry fundament wypracowania efektywnego ZBYT RZADKO SŁYSZYMY, ŻE WDROŻENIE IPS-U TO Z AUTOMATU WYŻSZY RATING, CO WZMACNIA WIARYGODNOŚĆ NA RYNKACH FINANSOWYCH, POPRAWIA WIZERUNEK CAŁEJ GRUPY I PODMIOTÓW ZRZESZONYCH modelu biznesowego, pozwalającego konkurować na rynku we wszystkich obszarach, gdzie obecna jest bankowość spółdzielcza, od detalu, przez finansowanie rolnictwa, MŚP, po samorządy. Nie ma tu miejsca na pielęgnowanie obaw zrozumiałych i resentymentów zadawnionych i po wielokroć powtarzających się. Sam tego doświadczałem, gdy na prośbę zainteresowanych usuwałem z wielu publikacji takie chociażby sformułowania jak konsolidacja. Nie aspiruję rzecz jasna do roli jedynego sprawiedliwego, byłoby to tyleż nieuprawnione, co nierealne, godzi się jednak w tym miejscu przypomnieć, że skoro bankowość spółdzielcza radzi sobie w krajach o takim potencjale gospodarczym i stabilnych systemach bankowych, jak Francja, Holandia czy Niemcy, to nie ma żadnego powodu, aby nam nie miało się udać! Dla przykładu IPS w Niemczech obejmuje swoim zasięgiem cały bankowy sektor spółdzielczy, a nie tylko jedną grupę banków zrzeszonych. Jest usytuowany przy BVR, branżowym funduszu gwarancyjnym. Złożone w nim przez poszczególnych członków systemu gwarancje stanowią potwierdzenie faktu, że ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wszystkich pozostałych uczestników. Fundusz gwarancyjny dysponuje wypracowanym systemem monitorowania sytuacji swoich członków, wnikliwie badając ich sprawozdania finansowe i opinie weryfikujących je audytorów. Wielość modeli i rozwiązań organizacyjnych wskazuje, że istnieją różnorakie możliwości i warianty wdrożeniowe. Podobnie jak w przypadku modeli biznesowych. Wszakże wszystkie one muszą spełniać jednolite wymogi w zakresie bezpieczeństwa, przejrzystości, racjonalizacji wydatków, efektywnej komunikacji marketingowej, zarządzania ryzykiem, budowy adekwatności i siły kapitału, wreszcie rozszerzania wolumenu oferowanych produktów i usług, w tym w zakresie bankowości mobilnej. Dobrych, zachęcających przykładów nie brakuje, idzie o to, by je wykorzystać, upowszechnić i wdrożyć. Przestrzeń po temu istnieje, czego dowodzą choćby opinie i oceny zebrane wśród uczestników studyjnego wyjazdu do Niemiec, które prezentujemy obok, ale wątpliwości i pytań nadal pozostaje wiele. Maciej Małek 10 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

11 TEMAT NUMERU Wizyta u niemieckich spółdzielców otworzyła nową perspektywę postrzegania IPS. Nie mam złudzeń, że próba implementacji systemu, który tam tworzono przez lata, to swoisty przewrót majowy w naszym kraju. Budujmy zatem wolniej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki polskiej bankowości spółdzielczej. W Niemczech liczba banków spółdzielczych to 1078 o funduszach własnych w kwocie co najmniej 5 mln euro, a ich udział w rynku stanowi 58%. W Polsce jest 566 banków spółdzielczych, w tym 440 banków posiada fundusze własne poniżej 5 mln euro. Tylko 174 banki spółdzielcze posiadają fundusze własne powyżej 5 mln euro. Udział banków spółdzielczych w rynku bankowym w Polsce wynosi 7%. W bankach spółdzielczych wskaźniki płynnościowe są prawidłowe. Problem mają banki zrzeszające, stąd ograniczyłabym zasięg IPS-u do banków zrzeszających i tych, które chcą przystąpić, ponieważ Rozporządzenie CRR nie wprowadza obowiązku ani przymusu przekształcenia obecnych zrzeszeń w IPS. Twórzmy stopniowo jed- Anna Zwierzchowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie fot. BWS nolite standardy systemu ochrony dla banków spółdzielczych, uwzględniając w Polsce już istniejący system ochrony, jakim jest BFG. W obecnej sytuacji utworzenie w Polsce dodatkowego systemu ochrony dla banków spółdzielczych stworzy niepotrzebnie podwójny system ochrony i dodatkowe podwójne koszty dla banków spółdzielczych. W Polsce postępuje proces nadmiernej regulacji spółdzielczego systemu bankowego, przeregulowanie gorsetem przepisów, które duszą powoli bankowość spółdzielczą. W Niemczech nie ma ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Banki niemieckie obowiązuje wyłącznie ustawa Prawo bankowe, a IPS działa, opierając się tylko na Rozporządzeniu CRR. W tym miejscu należy też zadać pytanie, jak się ma ulgowe traktowanie SKOK-ów, którym udziela się pomocy ze środków, których nie tworzyły, w stosunku do podwójnego obciążania systemami bezpieczeństwa banków spółdzielczych (BFG i IPS). Przykro mi stwierdzić, że bankom spółdzielczym brakuje wsparcia ze strony rządu i samorządów na wzór takiego, jaki otrzymują spółdzielcy niemieccy. Kwintesencję tego, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy u zachodnich sąsiadów, sprowadziłbym do stwierdzenia, że różne uwarunkowania prawne i społeczne, dbałość o wspólnotę rozumianą jako całość to stwarza jakość, którą w naszych realiach dopiero trzeba wypracować. Podobnie w odniesieniu do działań na rzecz członków banku spółdzielczego, które w tamtejszym modelu pełnią wiodącą, wręcz najważniejszą rolę w małych społecznościach. U nas, przez literalne tłumaczenie europejskich zapisów bądź ich nadinterpretację, szczególny nacisk kładzie się na przykład na współczynnik C do I, podczas gdy kolejne rekomendacje, jak ostatnia Rekomendacja D, generują Dariusz Dylicki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu fot. BWS znaczne koszty w krótkim czasie, które ową proporcję rujnują. Z rozwiązań, które widziałbym jako realne do zastosowania, wskazałbym promowanie marki jako dobra wspólnego. Co do danych liczbowych, wszak IPS przekłada się na rating, mamy podobne doświadczenia, a oceny z poziomu BION-u czy punktowe na szczeblu Zrzeszenia pozwalają ustalić, ile kto ma płacić składki. Skoro system niemiecki obywa się bez BFG i uznawany jest za bezpieczny, powstaje pytanie, z jakiego tytułu mamy ponosić wyższe proporcjonalnie koszty? Rzecz jasna czeka nas budowa centrów informatycznych na wzór tych funkcjonujących w Niemczech. A dziś wykorzystajmy jak najlepiej to, co już mamy. 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 11

12 TEMAT NUMERU Rozwiązania niemieckie kształtowały się przez lata w odmiennym systemie prawnym, przy wypracowanych metodach działania i scenariuszach czyniących gospodarkę przewidywalną. U nas po dekadzie funkcjonowania funduszy emerytalnych dokonano ich nacjonalizacji. Stworzyło to poczucie braku stabilizacji. Podobne odczucia mamy w odniesieniu do Dyrektywy CRD IV, która inaczej niż w Niemczech prowadzi do naruszenia wolnej konkurencji, czy też w przypadku definiowania funduszy własnych, które powinny gwarantować poszanowanie praw właścicielskich. Wnosisz udziały uzyskujesz prawo do dywidendy, również w sytuacji, kiedy bank objęty jest programem naprawczym. To kanon tworzenia wspólnoty, co wynika z trwałości gospodarki naszych zachodnich sąsiadów. Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej fot. BWS O jakiej zaś stabilizacji może być mowa w naszym kraju, kiedy organ podatkowy po pięciu latach od wydania decyzji zmienia jej interpretację? Co do skuteczności unijnych dyrektyw, to kwestia ich rozumienia i stosowania. Co innego gwarantowanie depozytów, co innego reklamowanie tego faktu. Nie przypadkiem od roku 2015 niemieckie podmioty świadczyć będą na rzecz funduszy gwarantujących depozyty. To najlepszy dowód braku wiary w skuteczność IPS, który budowano przez 80 lat. Kluczowe znaczenie ma zasada proporcjonalności, gdzie suma depozytów decyduje o zakresie odpowiedzialności. Skoro tak, to twórzmy jednolity system dla obu zrzeszeń, przy zachowaniu z jednej strony pełnej autonomii, z drugiej zaś jednolitych standardów. Wypada zgodzić się z opinią, że system niemiecki dzięki kształtowaniu go na przestrzeni dziesięcioleci zbudował organiczną zdolność implementacji kolejnych rozwiązań bez naruszania spoistości tkanki społecznej i zdolności percepcji samych spółdzielców. Również w odniesieniu do przesłanek, które legły u podstaw tworzenia Unii Europejskiej czy późniejszej globalizacji. My w Polsce z racji historycznie zdeterminowanego braku ciągłości procesów w gospodarce zostaliśmy po raz kolejny zobligowani do wdrażania systemowych rozwiązań relatywnie szybko, co nie tylko generuje ryzyka, lecz także napotyka na zrozumiałe obawy i brak aprobaty. Tym niemniej wniosek, jaki nasuwa się po 25 latach transformacji, gdzie benchmarkiem były rezultaty osiągane w krajach zachodnich w warunkach stabilności społecznej, politycznej i gospodarczej, zbudowaliśmy w wielu obszarach stabilne otoczenie instytucjonalne. I to pomimo wielu porażek, bo i takie przecież były. Tym, co imponuje mi w systemie stworzonym przez zachodnich sąsiadów, jest wspólna Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej fot. BWS dbałość o dobre imię, rzetelność i wiarygodność każdego Volksbanku i Reiffeisenbanku oraz całej wspólnoty. Gwarant stanowi spójny system wczesnego ostrzegania, na co składają się: coroczny controlling, rating i taryfikacja opłat na rzecz IPS zróżnicowana ze względu na rating i poziom ryzyka, jaki dla całego systemu generuje dana jednostka. Takiego systemu powinniśmy się dopracować. Co do BFG, sprawa jest o tyle skomplikowana, że w naszych warunkach to jedyny system cieszący się społeczną akceptacją i zaufaniem, podczas gdy zbudowano go bez różnicowania rozwiązań dla banków komercyjnych, spółdzielczych czy wreszcie SKOK-ów, które ostatnimi czasy, mówiąc kolokwialnie, nieco na gapę stały się jego beneficjentami. Tym samym brak realnej możliwości wyjścia z systemu, który gwarantuje bezpieczeństwo depozytów i stawia na porządku dziennym kwestię uwolnienia części opłat wnoszonych do BFG, w celu skierowania ich do tworzonego systemu bezpiecznego zarządzania płynnością /2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

13 AKTUALNOŚCI Akademia Rozwoju Kompetencji Pod patronatem Wiceprezesa Piotra Chrzanowskiego w Banku Polskiej Spółdzielczości od lipca tego roku trwa program rozwoju potencjału i umiejętności pracowników z obszaru sprzedaży. Uznając kapitał ludzki za największą wartość w organizacji, w Banku BPS zapoczątkowano kompleksowy program rozwoju kompetencji jego pracowników. Takie działanie doskonale wpisuje się w misję i strategię Banku, których integralnym elementem jest inwestowanie w doskonalenie umiejętności pracowników w najróżniejszych obszarach: sprzedażowych, menedżerskich, negocjacyjnych czy przywódczych. Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych, wyników badania 360 stopni kompetencji menedżerskich oraz rozmów z kadrą menedżerską i pracownikami przygotowana została Akademia Rozwoju Kompetencji. Nad zakresem szkoleń pracowali pracownicy Departamentu Zarządzania Sprzedażą, Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Kadr oraz konsultanci i trenerzy z firm szkoleniowych, między innymi z Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Ostatecznie kształt programu został zatwierdzony przez Wiceprezesa Zarządu Banku BPS Piotra Chrzanowskiego, odpowiadającego za Pion Bankowości Komercyjnej. Szkolenia zostały zaprojektowane, tak aby wspierać realizację obranej strategii tworzenia Banku nowoczesnego, uznającego za najwyższe wartości zadowolenie klienta oraz długofalową współpracę z nim. Podnosimy kompetencje menedżerów Każda z Akademii wchodząca w skład programu Akademia Rozwoju Kompetencji to cykl trzech lub dwóch szkoleń dwudniowych skierowanych do poszczególnych grup pracowników. Akademia Strategicznego Zarządzania to cykl szkoleń dedykowany Dyrektorom Oddziałów Regionalnych Zaletą Akademii jest to, że zajęcia prowadzone są na luzie. fot. Bank BPS 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 13

14 AKTUALNOŚCI Uczestnicy Akademii. fot. Bank BPS Od lewej: Paweł Krasuski z Departamentu Zarządzania Sprzedażą, Agnieszka Więcław z Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Kadr i Andrzej Komarowski z Departamentu Zarządzania Sprzedażą Banku BPS. fot. Bank BPS 14 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

15 AKTUALNOŚCI Akademia Rozwoju Kompetencji prowadzi szkolenia dla Doradców Klienta oraz dla Menedżerów. i Wojewódzkiego pozwalający na doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania zespołami. Akademia Zarządzania i Biznesu skierowana jest do Dyrektorów Oddziałów. Wspiera rozwój umiejętności i wiedzy z zakresu przywództwa, efektywności menedżerskiej oraz zarządzania zespołem. Akademia Menedżera na Medal to program podnoszący kompetencje Menedżerów Filii, Menedżerów Sprzedaży Biznesowej oraz Menedżerów Sprzedaży Detalicznej z zakresu planowania sprzedaży i zarządzania zespołem sprzedażowym. Akademia Asów Sprzedaży Biznesowej skierowana jest do wszystkich Doradców Klienta Biznesowego. Dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu sprzedaży relacyjnej, technik sprzedaży, negocjacji oraz telefonicznego umawiania spotkań. Akademia Asów Sprzedaży Detalicznej docelowo przeznaczona jest dla wszystkich Doradców Klienta Detalicznego. Akademia Sprzedaży Detalicznej organizowana jest w kilku edycjach. Do pierwszej edycji szkoleń zaproszeni zostali najlepsi Doradcy z każdego oddziału, wyłonieni w drodze konkursu na pozyskiwanie nowych klientów. Szkolenia obejmują sprzedaż relacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem badania potrzeb oraz Piotr Bałazy, Dyrektor Oddziału w Szczecinie, uczestnik Akademii Zarządzania i Biznesu: Uczestnictwo w Akademii Zarządzania i Biznesu oceniam bardzo pozytywnie. Przekazywane podczas szkolenia informacje uzupełniły i pozwoliły ugruntować nam wiedzę z zakresu szeroko rozumianego efektywnego zarządzania i przywództwa. Jako wysoce pożyteczne oceniam zwłaszcza liczne elementy interakcyjne, np. odgrywanie scenek, które pozwoliły nam otworzyć oczy na wiele zagadnień i zmienić chociażby na chwilę sposób patrzenia na daną sytuację. Tego rodzaju doświadczenia jeżeli weźmiemy sobie do serca płynące z nich wnioski z pewnością pomogą stać się lepszymi menedżerami i prawdziwymi liderami naszych zespołów. zamykania sprzedaży, techniki sprzedaży i negocjacji, metody telefonicznego umawiania spotkań oraz sposoby radzenia sobie z trudnym klientem. Biorąc pod uwagę uporządkowany i kompleksowy sposób diagnozy potrzeb rozwojowych, szeroki zakres merytoryczny programów szkoleniowych oraz kompleksowy zasięg działań, Akademię Rozwoju Kompetencji należy uznać za niezwykle istotny projekt podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowników. Warto zauważyć, że po raz pierwszy w Banku mamy styczność z działaniem tak szeroko zakrojonym, obejmującym pracowników sprzedaży na wszystkich szczeblach. Poszczególne Akademie stanowiące razem Akademię Rozwoju Kompetencji to łącznie blisko 300 uczestników i 1000 godzin szkoleniowych. Uczymy w przyjaznej atmosferze Szkolenia w ramach Akademii odbywają się w piątki i soboty, prowadzone są zarówno przez trenerów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ze strony Banku BPS zajęcia prowadzą Agnieszka Więcław z Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Kadr oraz Paweł Krasuski i Andrzej Komarowski z Departamentu Zarządzania Sprzedażą. Zgodnie z głównymi trendami współcześnie funkcjonującymi w metodach szkoleniowych znaczącą część spotkań stanowią ćwiczenia w grupach mające na celu wypracowywanie wspólnych rozwiązań i samodzielne formułowanie wniosków, które następnie prezentowane są w formie krótkich miniwykładów. Wszelkie ćwiczenia oraz gry szkoleniowe powstały w wyniku konsultacji z firmami szkoleniowymi, a ich zasadność i działanie zostały przetestowane podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez zespół koordynujący przygotowanie Akademii. Uczestnicy w zależności od Akademii, w której uczestniczą, otrzymują wybrany zakres wiedzy wraz z możliwością jej praktycznego wykorzystania podczas szkoleń. Całość przebiega w przyjaznej atmosferze, tak aby uzyskać możliwie jak największe zaangażo- 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 15

16 AKTUALNOŚCI Zajęcia to nie tylko wykłady, ale także ciekawe ćwiczenia. fot. Bank BPS wanie uczestników i ich motywację do swobodnego i otwartego działania. Uczestnicy każdorazowo poznają zakres szkolenia i w związku z nim otrzymują krótkie zadania przedszkoleniowe. Po zakończonym cyklu szkoleniowym dostają materiały utrwalające wiedzę przekazaną na szkoleniach, wsparcie trenerów oraz zadanie poszkoleniowe. Wysokie oczekiwania Uruchomienie szkoleń w ramach Akademii zbiegło się z okresem wielu zmian i wyzwań na rynku bankowym, jak i czasem szczególnej dbałości o stronę kosztową w Banku Polskiej Spółdzielczości. Zarząd Banku tym bardziej za istotne uznał inwestowanie w kapitał ludzki. Inwestycja ta ma wpłynąć na podnoszenie efektywności, a co za tym idzie wyników Banku. Ma sprostać oczekiwaniom Inwestorów oraz pomóc wypełnić oczekiwania Regulatorów. Programy menedżerskie mają wyposażyć kadrę menedżerską w odpowiednie narzędzia zarządzania i motywowania pracowników oraz pomóc dostosować się do zmian w modelu zarządzania siecią sprzedaży. Programy dla doradców mają przygotować ich do obsługi klienta zgodnie z filozofią sprzedaży relacyjnej, na której od zawsze bazuje asprzedażowa myśl bankowości spółdzielczej. Najważniejsze są zatem indywidualne podejście do klienta, rzetelna analiza potrzeb oraz dostosowanie rozwiązań wprost do jego potrzeb, oczekiwań oraz sposobu bycia. Z Akademią Rozwoju Andrzej Pierścionek, Menedżer Sprzedaży Biznesowej w Oddziale w Ząbkowicach Śląskich, uczestnik Akademii Menedżera na Medal: Szkolenie było przeznaczone dla menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania, motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu. Jestem przekonany, że przekazana wiedza pozwoli na znaczne usprawnienie pracy zespołu. Kompetencji wiążą się wysokie oczekiwania co do efektów poszkoleniowych, które będą systematycznie monitorowane i analizowane. Od sukcesu tych szkoleń zależeć będzie dalszy model rozwoju pracowników Banku Polskiej Spółdzielczości. W związku z pierwszymi pozytywnymi rezultatami szkoleń na 2015 rok planowane są kolejne edycje szkoleń nie tylko dla kadry menedżerskiej jednostek wspomagania sprzedaży oraz pracowników sprzedaży, ale także dla pracowników centrali Banku i pracowników zespołów analiz kredytowych. Wierzymy, że w najbliższym czasie każdy pracownik odnajdzie dla siebie ciekawe rozwiązania w ofercie szkoleniowo-rozwojowej Banku Polskiej Spółdzielczości, a inwestycja w kapitał ludzki będzie przynosiła wymierne efekty. Magdalena Sobczak, Doradca Klienta Biznesowego w III Oddziale w Warszawie, uczestniczka Akademii Asów Sprzedaży Biznesowej: Szkolenie dużo mi poukładało, a pierwszy sukces już mam na pierwszym spotkaniu po szkoleniu zastosowałam wskazówki i wniosek się szykuje, a najważniejsze, że spotkanie było udane. Katarzyna Żmudzka Wicedyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Kadr Bank BPS S.A. Dariusz Kwiatek Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą Bank BPS S.A /2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

17 AKTUALNOŚCI Akademia wielu możliwości O d wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania i zrzeszania się banków spółdzielczych nie było w Polsce ośrodka szkoleniowego oferującego własny program edukacyjny. Dlatego w 2012 roku Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej powierzono zbudowanie Akademii Banków Spółdzielczych. Akademia Banków Spółdzielczych posiada nowoczesne i autorskie kursy, które pozwalają poszerzać wiedzę z obszaru bankowości, podnoszą kwalifikacje zawodowe i zarządcze uczestników oraz budują konkurencyjność banków spółdzielczych w sektorze usług finansowych w Polsce. Pomimo niesprzyjającej koniunktury rynkowej do tej pory udało się opracować ponad 100 programów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami. Programy te uwzględniają różne specjalizacje bankowe i układające się w logiczny ciąg interaktywne moduły szkoleniowe. Wszystkie kursy i moduły Akademii są zwolnione z podatku VAT. Wszechstronna edukacja Szkolenia prowadzone w Akademii obejmują cykl kursów w pełni przygotowujących uczestników do pracy w bankach spółdzielczych. Uczestnicy tych kursów uzyskują kompletną wiedzę niezbędną do pełnienia kluczowych stanowisk. Kursy umożliwiają uczestnikom szkoleń zdobycie także praktycznej wiedzy. Projekt powstał na bazie licznych spotkań z ekspertami bankowości, podczas których opracowano programy uwzględniające specyfikę funkcjonowania banku spółdzielczego. Kursy oferowane przez Akademię zawierają bogatą ofertę ćwiczeń i warsztatów, dzięki którym treści szkolenia mają realne przełożenie na codzienność pracy w banku. Opracowując kursy, uwzględniono, że kadra banków spółdzielczych musi być dużo lepiej przygotowana zawodowo niż pracownicy banków komercyjnych, bo większość pracowników w banku spółdzielczym ma szerszy zakres obowiązków niż ich koledzy w bankach komercyjnych. Doradca nie tylko obsługuje klienta, ale też pełni funkcję liniowego analityka kredytowego. Aby zapisać się na kursy realizowane przez Akademię Banków Spółdzielczych, należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony wypełniony wysyłać na adres Na tej stronie znajdą też Państwo aktualną ofertę kursów. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu Akademii Banków Spółdzielczych. W trakcie kursów uczestnicy przygotowują się do uzyskania Certyfikatu Związku Banków Polskich. Wiedza i zaangażowanie Kursy nie tylko budują wiedzę i umiejętności, ale również wzmacniają zaangażowanie w szkolenie, które jest dla kursantów inwestycją. W procesie szkolenia ćwiczenia zajmują minimum 60% czasu, a wiedzę z tych zajęć można od razu zastosować w pracy. Przygotowany system szkoleń składa się z modułów opracowanych w jednym standardzie. Dzięki temu prowadzone są w całym kraju i mają taki sam przebieg. Identyczna dla wszystkich banków ścieżka szkoleniowa umożliwia zarządom zaplanowanie budżetów szkoleniowych w dłuższej perspektywie. Dostosują do możliwości i czasu Moduły można także modyfikować i dostosowywać do indywidualnych wymagań. Korzystając z e-indeksu, uczestnik szkolenia może samodzielnie ustalać proces szkoleniowy. Choć, jak przekonują autorzy projektu, opracowana przez nich kolejność ułatwia proces edukacyjny, ponieważ rozpoczyna się od bazy pojęciowej i dopiero w kolejnych etapach koncentruje się na pogłębianiu wiedzy. Ponieważ dla wielu banków oddelegowanie jednego pracownika na cały kurs może być dużym obciążeniem organizacyjnym, opracowano system, który umożliwia odbycie kursu w dłuższym czasie. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu e-indeksu i platformy do komunikacji z uczestnikami, bankami i trenerami. Przyswajając sobie wiedzę z kolejnych przedmiotów w czasie dostosowanym do możliwości banku i pracownika, nawet w ciągu 2 3 semestrów uczestnik może realizować cały kurs. Celem kursów jest nie tylko zdobycie certyfikatu, lecz także rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników banków spółdzielczych. Akademia przygotowuje oczywiście do egzaminów wymaganych w Systemie Standardów Kwalifikacji Zawodowych ZBP, jednak najważniejsza jest umiejętność funkcjonowania w banku spółdzielczym, a nie zdanie egzaminu. Dlatego kursy, choć obejmują większość zagadnień wymaganych w Systemie Standardów Kwalifikacji Zawodowych ZBP, koncentrują się na tematach dla banków spółdzielczych naprawdę ważnych. Inne zagadnienia, o których mówią Standardy, zwłaszcza w kontekście certyfikatu europejskiego EFCB, traktowane są przez Akademię jako elementy dodatkowe. Redakcja 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 17

18 AKTUALNOŚCI Kazachowie podglądają spółdzielców P ierwsza wrześniowa wizyta w Centrali Banku BPS Ambasadora Republiki Kazachstanu w RP Yerika Utembayeva zaowocowała kolejnym spotkaniem. Prezes Banku BPS Zdzisław Kupczyk zaprosił Ambasadora do odwiedzenia jednego z banków spółdzielczych zajmującego się w głównej mierze wspomaganiem działalności rolnej. Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce Yeriko Utembayev oraz Przewodniczący Kazachsko-Polskiej Izby Handlowej Serik Karymsakov 16 października br. odwiedzili w towarzystwie Prezesa Zdzisława Kupczyka Oddział w Błędowie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. Goście chcieli z bliska przyjrzeć się działalności banków spółdzielczych w Polsce, szczególnie tych współpracujących z rolniczymi spółdzielniami i grupami producenckimi i wspomagających ich tworzenie i funkcjonowanie. Polskie sukcesy wspomagania rozwoju rolnictwa przedstawiciele Kazachstanu chcą przenieść do swojego kraju, dlatego w planie wizyty było również odwiedzenie kilku gospodarstw sadowniczych oraz producentów owoców na Mazowszu. Wizyta zagranicznych gości na Mazowszu była następstwem spotkania Ambasadora Y. Utembayeva z Prezesem Zarządu Banku BPS Zdzisławem Kupczykiem, które miało miejsce w Centrali Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie we wrześniu br. Banki spółdzielcze pomagają sadownikom Gospodarzem spotkania w Oddziale w Błędowie był Witold Morawski, Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. W spotkaniu wzięli również udział: Zdzisław Kupczyk, p.o. Prezesa Banku BPS, Mieczysław Pyta, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, oraz Kazimierz Jakubiak, Członek Rady Nadzorczej w Białej Rawskiej. Prezes Morawski omówił podstawy prawne działania Banku Spółdzielczego oraz jego strukturę. Opowiedział także o związkach Banku z okolicznymi grupami sadowników i rolników indywidualnych. Mazowsze, a szczególnie region, w którym działa Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, jest jednym z największych producentów owoców w Polsce. Jednak jak podkreślał Prezes Morawski, bez zewnętrznego finansowania sadowniczej działalności wielu rolników miałoby problemy z produkcją i sprzedażą owoców. Banki spółdzielcze są najlepszym partnerem małych i średnich przedsiębiorców i inicjatorem działań gospodarczych mówił Prezes Morawski. Gdyby nie nasz Bank, to w okolicy wielu sadowników nie mogłoby działać. Pomagamy im także w złych czasach, bo w banku spółdzielczym ważny jest czynnik społeczny. Bank oczywiście musi mieć zysk, aby być wiarygodny, ale zysku nie należy stawiać ponad wszystko. Służymy także lokalnemu społeczeństwu, wspomagając finansową edukację podkreślał Witold Morawski. O społecznej roli bankowości spółdzielczej mówił także Prezes Kupczyk. Geneza bankowości spółdzielczej to nie niesienie zysku, ale niesienie pomocy. Nie ma woli wśród właścicieli banków spółdzielczych do eskalowania zysku. Od lewej: Ambasador Yerik Utembayev i Serik Karymsakov z wizytą w Zakładzie Grupa Producentów Owoców ROJA. fot. BWS Spotkanie w Oddziale w Błędowie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. Od lewej: Zdzisław Kupczyk, p.o. Prezesa Banku BPS, Ambasador Yerik Utembayev, Serik Karymsakov, Przewodniczący Kazachsko-Polskiej Izby Handlowej, Witold Morawski, Prezes BS w Białej Rawskiej. fot. BWS 18 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

19 AKTUALNOŚCI PODCZAS SPOTKAŃ AMBASADOR ZACHĘCAŁ NIE TYLKO POLSKICH ROLNIKÓW, LECZ TAKŻE BANKOWCÓW DO ZAINTERESOWANIA SIĘ KAZACHSKIM RYNKIEM ROLNYM Nasze banki trwają przy rolnikach i sadownikach i pełnią bardzo ważną rolę w społeczności lokalnej. Taka postawa bankowców sprawdza się od pokoleń podkreślił Prezes Kupczyk. Gościom z Kazachstanu towarzyszyli: Józef Matysiak, Starosta Rawski, Wacław Jacek Adamczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, oraz Tomasz Wojdalski, Wójt Gminy Regnów. fot. BWS Biznes czeka w Kazachstanie Kwestia finansowania sadownictwa była jednym z powodów wizyty zagranicznych gości w Banku. W trakcie spotkania Yerik Utembayev przedstawił bankowcom wizję uruchomienia pilotażowego programu stworzenia w Kazachstanie podobnych do działających w Polsce grup producentów. Ambasador proponuje polskim producentom rolnym możliwość odegrania znaczącej roli w tworzeniu kazachskiego rynku rolnego, oferując rolnikom możliwość osiągnięcia korzyści finansowych. W roli współtwórców systemu, dzielących się wiedzą i doświadczeniami z kazachskimi rolnikami oraz animujących grupy producentów w Kazachstanie, Ambasador widzi także polskie banki spółdzielcze. Podczas spotkań Ambasador zachęcał więc nie tylko polskich rolników, lecz także bankowców do zainteresowania się kazachskim rynkiem rolnym. Po wizycie w Oddziale w Błędowie delegacja odwiedziła indywidualne gospodarstwa sadownicze Krzysztofa Wojdalskiego w Ziemięcinie, gospodarstwo Stanisława Sitarka w Katarzynowie, Grupę Producentów Fatek w Hucie Błędowskiej oraz Grupę Producentów Owoców ROJA w Regnowie. Podczas spotkań prezentowano stosowane przez polskich rolników nowoczesne technologie zbioru, rozładunku, sortowania, przechowywania i pakowania jabłek. Niemałe wrażenie zrobiła na gościach najnowsza technologia komputerowego sortowania jabłek, automatycznie oddzielająca jabłka zielone od czerwonych. Gościom towarzyszyli także Józef Matysiak, Starosta Rawski, Wacław Jacek Adamczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, oraz Tomasz Wojdalski, Wójt Gminy Regnów. Grupa Producentów Fatek w Hucie Błędowskiej. Od lewej: Ambasador Yerik Utembayev, Zdzisław Kupczyk, p.o. Prezes Banku BPS, Kazimierz Jakubiak, Członek RN BS w Białej Rawskiej, Witold Morawski, Prezes BS w Białej Rawskiej. fot. BWS Agnieszka Barbrich Departament Organizacyjno-Prawny i Kadr Bank BPS S.A. 10/2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 19

20 NASZA GRUPA Skuteczni doradcy P rezentujemy sylwetki osiągających ponadprzeciętne wyniki doradców menedżerów Banku BPS, którzy opowiadają nam o swojej pracy, sukcesach oraz o tym, jak radzą sobie z problemami zawodowymi. Lesław Płudowski, Kierownik Zespołu Sprzedaży Biznesowej I Oddziału Banku BPS S.A. we Wrocławiu Zajmuję się przede wszystkim szeroko rozumianą aktywną obsługą klienta korporacyjnego w zakresie usług bankowych. Do moich zadań należą: nawiązanie, utrzymywanie i rozwój partnerskich relacji z klientami biznesowymi banku, a także kreowanie rozwiązań i poszukiwanie odpowiedzi na potrzeby kontrahentów. Poznaję rozmaite dziedziny życia gospodarczego Karierę w sektorze bankowym rozpocząłem w 1995 roku, od stanowiska referenta związanego z obsługą klienta detalicznego i korporacyjnego. Od tamtej pory miałem przyjemność zdobywania doświadczeń w kilku komercyjnych bankach, ale także w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim, do którego powróciłem po dziewięciu latach po jego przekształceniu w Bank BPS. Praca z klientem korporacyjnym daje możliwość poznawania rozmaitych dziedzin życia gospodarczego. To także możliwość obserwacji rozwoju biznesu od wczesnych prac koncepcyjnych i start-upu po kolejne śmiałe inwestycje. Nie ma klientów trudnych Do każdego klienta podchodzę indywidualnie i staram się nie dzielić klientów na trudnych czy zwyczajnych. Jedynie na takich, których potrzeby w zakresie usług bankowych są dla mnie większym czy mniejszym wyzwaniem. Każde spotkanie z klientem daje możliwość wnikliwej analizy przypadku, poszerza moją wiedzę, także specjalistyczną, a przede wszystkim staje się inspiracją do dalszych działań. W sytuacjach niestandardowych ważne jest doświadczenie Sytuacje niestandardowe potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych bankowców. W takich momentach najważniejsze jest sprawne, kreatywne działanie, poparte wcześniejszym doświadczeniem i wiedzą. Pamiętam taką sytuację, kiedy z powodzeniem koordynowałem uwierzytelnianie podpisu zleceniodawcy transakcji na bardzo wysoką kwotę. Zleceniodawcą był kapitan statku, który przebywał na morzu na wysokości Vancouver w Kanadzie. Sukces to współpraca zespołu Sukcesem jest współpraca, zarówno ta, która jest fundamentem partnerskich relacji z klientem, jak i współpraca w ramach zespołu bankowego. Tylko synergia działań całego zespołu jest gwarantem sprawnego przeprowadzenia transakcji, co bezpośrednio przekłada się na zadowolenie naszych klientów. Motywują mnie sukcesy klienta i banku Chwila, w której zawieram z klientem transakcję, daje poczucie satysfakcji i pewności, że przyczyniam się do rozwoju i sukcesu klienta. Z tej transakcji korzyści płyną także dla banku. Cieszy chwila, kiedy klient po zakończeniu długookresowej transakcji wraca do nas z pełną satysfakcją. To wszystko wpływa na mnie bardzo motywująco. Nastawienie z perspektywy klienta Co zrobić, aby osiągnąć cel sprzedażowy? Myślę, że należy nastawić się na myślenie probiznesowe. Spojrzenie na przypadek z perspektywy klienta i znalezienie rozwiązania w ramach palety usług bankowych jest dla mnie kluczowe. Stres mobilizuje Stres jest adekwatny do zadań, jakie realizujemy. Dla mnie zdrowa dawka stresu jest zawsze czynnikiem mobilizującym do działania. Odpoczywam z pasją Najlepiej wypoczywam aktywnie. Pasjonują mnie podróże, które zawsze łączę z inną pasją egzotyczną kawą /2014 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej

Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 1 Czy model bankowości spółdzielczej powinien ulec zmianie?

Bardziej szczegółowo

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS)

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) zarys koncepcji przyjęty przez Międzyzrzeszeniowy Zespół ds. Regulacji PROJEKTOWANE AKTY PRAWNE DYREKTYWA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r.

Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r. Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r. Zdzisław Sokal Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Warszawa, 26 września 2016 r. Zmiana zasad finansowania BFG Regulacje unijne i krajowe 2 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Jacy LUDZIE? Jakie RYZYKO? Kadry BS i BZ LUDZIE Udziałowcy Klienci Historyczne RYZYKO Operacyjne Systemowe 2 Dyskusje o misji bankowości spółdzielczej z lat 90. zdominowane

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Akademia BONY. I. Dlaczego powstaje Akademia BONY? Co to jest Akademia BONY?

Akademia BONY. I. Dlaczego powstaje Akademia BONY? Co to jest Akademia BONY? Akademia BONY BONA Polska sp. z o.o. w trosce o rozwój parkieciarzy jako pierwsza w Polsce rozpoczyna długofalowy program integracyjno-edukacyjny zatytułowany Akademia BONY. Jest on skierowany jest do

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 Bydgoszcz, dn. 29 maja 2013 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2012 W 2012 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014r. Zatwierdzona Uchwałą Nr 33/2014/RN Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy

Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/20713,kondycja-oraz-pe rspektywy-rozwoju-polskiego-sektora-bankowego-w-2012-roku-na-tle.html

Bardziej szczegółowo

Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great Wartości Doradców Alex T. Great Odpowiedzialność za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie wywołuje skutki. Zaufanie jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 1 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Załącznik do Uchwały Nr 75/37/ABC/DBS/2011 Zarządu Banku BPS SA z dnia 19 sierpnia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości

Bardziej szczegółowo