OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "Usługa najmu sal szkoleniowych wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną szkoleń na terenie 4 miast województwa śląskiego w ramach projektu pn. 'Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli eden' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". 1. Ogólne zasady realizacji usługi Usługa najmu obejmuje wynajęcie sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt komputerowy wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną szkoleń Usługa najmu realizowana będzie na terenie miast: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik Zamówienie obejmuje 4 części tj. Część I: Usługa najmu sali szkoleniowej wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną szkoleń w Bielsku-Białej. Zamawiający przewiduje realizację 6 edycji szkoleń dla grup max. 10 osobowych (jedna edycja szkolenia rozumiana weekendowym (soboty, niedziele) Część II: Usługa najmu sali szkoleniowej wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną s szkoleń w Częstochowie. Zamawiający przewiduje realizację 6 edycji szkoleń dla grup max. 10 osobowych (jedna edycja szkolenia rozumiana weekendowym (soboty, niedziele). Część III: Usługa najmu sali szkoleniowej wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną szkoleń w Katowicach. Zamawiający przewiduje realizację 6 edycji szkoleń dla grup max. 10 osobowych (jedna edycja szkolenia rozumiana weekendowym (soboty, niedziele). Część IV: Usługa najmu sali szkoleniowej wraz z obsługą administracyjną i techniczną oraz usługą restauracyjną szkoleń w Rybniku. Zamawiający przewiduje realizację 37

2 6 edycji szkoleń dla grup max. 10 osobowych (jedna edycja szkolenia rozumiana weekendowym (soboty, niedziele) Zajęcia szkoleniowe rozpoczynać będą się o godzinie 8.00, a kończyć będą się o godzinie W jednym szkoleniu przewiduje się udział maksymalnie 10 uczestników i jednego trenera Projekt obejmuje trzy tury szkoleń: I tura w miesiącach październik grudzień 2011 r., II tura w miesiącach styczeń- kwiecień 2012 r., III tura w miesiącach październik grudzień 2012 r Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na wykonanie usługi podstawowego przedmiotu zamówienia dla danej lokalizacji Świadczenie usług przedmiotu zamówienia będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy stosownie do zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2012 r Zapotrzebowanie na rezerwację sal szkoleniowych oraz usługę restauracyjną dokonywane będzie przez Zamawiającego, każdorazowo w formie telefonicznej, elektronicznej ( ) lub faksowej, najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia tego okresu za obustronna zgodą. Jednocześnie Zamawiający przekaże Wykonawcy orientacyjny harmonogram szkoleń dla danej lokalizacji Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu każdorazowo po zrealizowanej edycji szkolenia na podstawie podpisanego częściowego protokołu zdawczo- odbiorczego Protokół zdawczo- odbiorczy będzie zawierał informacje o rodzaju i ilość wykonanych usług według stanu rzeczywistego Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Usługa najmu sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt komputerowy. a) Wykonawca zapewni jedną salę szkoleniową o powierzchni min. 30 m 2 w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli eden. Wykonawca zobowiązuje się także do dysponowania drugą salę szkoleniową, w której będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia w razie zwiększenia liczby uczestników; 38

3 b) każda z sal szkoleniowych będzie wyposażona w min. 12 stanowisk komputerowych dla uczestników szkolenia (w tym dwa zapasowe) i jedno stanowisko komputerowe dla trenera, oprogramowanie, dostęp do Internetu poprzez stałe łącze, projektor multimedialny, ekran, tablicę sucho ścieralną magnetyczną, flamastry. Ekran powinien być usytuowany w miejscu zapewniającym widoczność do prezentowanych treści ze wszystkich stanowisk komputerowych; c) sprzęt komputerowy, o którym mowa w pkt. 2.2 będzie spełniać następujące minimalne wymagania: Komputer i procesor procesor zgodny z wymogami Systemu Operacyjnego, Pamięć min. 1 GB pamięci RAM, Dysk twardy min. 10 GB wolnego miejsca na dysku, Wyświetlanie Monitor o rozdzielczości min x 768, System operacyjny Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack (SP) 2, Dodatkowe oprogramowanie Program Mozilla Firefox 3.6 lub nowsza, dostęp do Internetu min. 1Mb/s, Pakiet MS Office 2007 PL zainstalowany lokalnie, dostęp do MS Office 365 PL, łatwy dostęp do portu USB 2.0, komputery połączone w sieci lokalnej, Java 6, opcjonalnie usługa Active Directory, program Antywirusowy, instalacja komponentów CC SEKAP (instrukcja instalacji dostarczona przez Zamawiającego). Urządzenia peryferyjne- mysz, klawiatura, dostęp do drukarki. d) sale szkoleniowe położone będą w miejscach dostępnych dla wszystkich uczestników, umożliwiających dojazd komunikacją miejską oraz posiadających dostęp do miejsc parkingowych; e) sale szkoleniowe będą znajdować się w tym samym budynku, z możliwością dostępu do bezpłatnego zaplecza sanitarnego i sali cateringowej; f) okna w sali szkoleniowej wyposażone będą w rolety bez względu na porę roku i nasłonecznienie Sali; g) Wykonawca zobowiązuje się w ramach otrzymywanego wynagrodzenia udostępnić Zamawiającemu, w każdym dniu szkolenia, salę na co najmniej 15 39

4 minut przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych i do 45 minut po ich zakończeniu; h) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczeń budynku i pomieszczeń, w których będą odbywać się zajęcia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad oznaczania pomieszczeń i budynków dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, niezbędne oznaczenia dostarczy Zamawiający; i) Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania czystości w udostępnionych pomieszczeniach (sale szkoleniowe, sala cateringowa, zaplecze sanitarne) Obsługa administracyjna i techniczna szkoleń. a) Wykonawca zapewni: co najmniej 1 osobę z wykształceniem min. średnim o kierunku informatyka lub pokrewne. Osoba ta będzie odpowiedzialna za instalację oprogramowań komputerowych oraz nadzór nad prawidłowością działania oprogramowania oraz sprzętu w czasie trwania zajęć. co najmniej 1 osobę z wykształceniem min. średnim. Osoba ta będzie odpowiedzialna za obsługę administracyjną uczestników, gromadzenie dokumentacji szkoleniowej, udzielanie informacji organizacyjnych, wykonanie dokumentacji fotograficznej szkoleń (min. 3 zdjęcia jednej edycji szkolenia), odsyłanie do siedziby Zamawiającego wypełnionej dokumentacji po zakończonym szkoleniu w terminie wcześniej ustalonym. Osoba zostanie przeszkolona i poinstruowana w zakresie zasad realizacji swoich obowiązków przez Zamawiającego w jego siedzibie Usługa restauracyjna. a) podczas szkoleń Wykonawca zapewni usługę restauracyjną dla uczestników w formie dwóch standardowych serwisów kawowych oraz jednodaniowego zestawu obiadowego każdego dnia szkolenia. Jedna edycja szkolenia będzie liczyć max. 10 osób; b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w danym terminie szkolenia (a tym samym korzystających z wyżywienia oraz serwisów kawowych) do 20%. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość 40

5 stanowiącą różnicę między maksymalną liczbą usług dla maksymalnej ilości osób, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie zlecenia Zamawiającego. Rozliczenie kosztów usługi restauracyjnej odbędzie się na podstawie rzeczywistego wykorzystania usługi; c) ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy; d) zakres usługi: Poczęstunek kawowy- dwa serwisy kawowe w ciągu dnia, godziny do ustalenia z Zamawiającym (proponowana I przerwa godz ; II przerwa godz. 14:30): Poczęstunek podany będzie w formie szwedzkiego stołu. Kawa i herbata z dodatkami (cukier, śmietanka do kawy, cytryna) podawana w naczyniach ceramicznych. Nie dopuszcza się używania naczyń jednorazowego użytku (plastikowych, papierowych itp.). Stoły na catering będą udekorowane obrusami materiałowymi (nie dopuszcza się obrusów papierowych i plastikowych). Zestawienie minimalnego poczęstunku kawowego w czasie jednego serwisu kawowego w przeliczeniu na 1 osobę : gorąca (minimum 80ºC) wysokogatunkowa kawa w termosach 300ml z dodatkami (tj. cukier, śmietanka do kawy); gorąca (minimum 80ºC) wysokogatunkowa herbata czarna w termosach 300ml z dodatkami (tj. cukier, cytryna); 500ml wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej w butelkach (zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym); 30g ciastek kruchych ogółem (minimum 3 rodzaje); 300ml soku owocowego 100%. Preferowane smaki: pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka. Poczęstunek obiadowy: obiad będzie podany w formie gotowych porcji przygotowanych dla każdego uczestnika, w przerwie obiadowej w godzinach od 12:30 do 13:00; 41

6 stoły będą przyozdobione zgodne z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym; obiad podany będzie przy stołach na talerzach obiadowych ceramicznych, sztućce metalowe, sok lub kompot do obiadu podany w szklankach. Nie dopuszcza się używania naczyń jednorazowego użytku (plastikowych, papierowych itp.); Obiad dla każdego uczestnika powinien być jednodaniowy, podany na ciepło (minimum 60ºC), składający się z mięsa (150g), dodatku skrobiowego (200g), surówki (150g) oraz soku owocowego 100% lub kompotu (250 ml). obiad bezmięsny powinien być jednodaniowy, podany na ciepło (minimum 60ºC) np. pierogi, naleśniki, z zachowaniem minimalnej wagi porcji na 1 osobę 500g. oraz soku owocowego 100% lub kompotu (250 ml); Wykonawca zapewni przyprawy (pieprz, sól); e) przygotowania karty proponowanych zestawów obiadowych zwierających co najmniej 7 dań mięsnych oraz co najmniej 5 dań jarskich, spośród których Zamawiający będzie dokonywał zamówienia. Przygotowane menu wymaga akceptacji Zamawiającego; f) świadczenia usług restauracyjnych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie; g) wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyką podania; h) produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały aktualną datę przydatności do spożycia. i) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.) oraz norm obowiązujących w powyższym zakresie; j) przygotowania stołów nakrytych obrusami materiałowymi w sposób 42

7 uzgodniony z Zamawiającym. Obrusy powinny być codziennie czyste; k) świadczenia usług restauracyjnych na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych i materiałowych. Zastawa będzie czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; l) wykonawca zapewni przez cały czas świadczenia usługi cateringowej obsługę, w celu zbierania brudnych naczyń, utrzymywanie czystości na stołach itp. Stroje obsługi powinny być schludne i codziennie czyste; m) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu przerw; 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonych usług przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. 4. W razie stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę, który podejmie kroki zmierzające do zapewnienia prawidłowości wykonania umowy. 5. Wszystkie warunki i wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do każdej z wymienionych lokalizacji. 6. W przypadkach losowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość realizacji zadań, o co najmniej równoważnej jakości, na własny koszt, po uprzednim zawiadomieniu i uzyskania zgody od Zamawiającego. 43

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 Załącznik nr 1c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 Przedmiotem Zadania 3 jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem miejsc noclegowych i sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia i świadczenie usługi transportowej podczas wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1. SIWZ OKE/WOA/2150/ 4 /2011 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Warszawa, dnia 13 października 2011 roku W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego na: Kompleksowe przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262527-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 121/2013 Kielce, dn. 13. 03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Wynajem sal szkoleniowych, zapew

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo