Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki."

Transkrypt

1 Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Specjalistyczny ZOZ Beta s.c. Poradnia dla Osób UzaleŜnionych, ul. Herberta 3B, Brzeg, tel , Specjalistyczny ZOZ Dormed Przychodnia Terapii UzaleŜnienia i ul. Słowackiego 5, Grodków, , /Nysa/ Punkt Konsultacyjny ds. UzaleŜnień przy Urzędzie Miejskim, ul. Niepodległości 24, Głubczyce, tel Poradnia Leczenia UzaleŜnień dla Osób z Problemami Alkoholowymi INTER-MED, ul. Sienkiewicza Głubczyce, tel , Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Dla Osób z Problemami Alkoholowymi, ul. Szpitalna 18, Branice, tel Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Całodobowy Oddział Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, ul. Szpitalna 18, Branice, tel , Przychodnia Specjalistyczna IS-MED, Poradnia Terapii WspółuzaleŜnienia, ul. Harcerska 14, Kędzierzyn-Koźle, tel SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna Poradnia dla Osób UzaleŜnionych i WspółuzaleŜnionych od Alkoholu, ul. Harcerska 11, Kędzierzyn-Koźle, tel , SNZOZ "B-med" Poradnia Terapii UzaleŜnień, ul. Racławicka 1, Kędzierzyn-Koźle, tel , Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Poradnia Terapii UzaleŜnienia i ul. M. C. Skłodowskiej 23, Kluczbork, tel Ośrodek Leczenia Odwykowego, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Woskowice Małe 15, Namysłów, tel , Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. i terapia osób współ Leczenie odwykowe i rehabilitacyjne, ambulatoryjne, terapia indywidualna i Czynne w poniedziałek i środę w godz oraz w czwartek w godz Terapia indywidualna i grupowa /Pierwszy Krok/. Konsultacje i poradnictwo indywidualne. Osoby z problemem alkoholowym przyjmowane bez ograniczeń wiekowych. Leczenie ambulatoryjne - poradnia/przychodnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i Konsultacje, terapia indywidualna, opieka poszpitalna grupa wsparcia. Leczenie stacjonarne, oddział detoksykacyjny. Grupa Edukacyjna/podstawowa Grupa After Care Grupa Destrukcji Grupa WspółuzaleŜnionych Terapia grupowa i indywidualna, podstawowa i pogłębiona Grupa dla osób z rodzin alkoholowych, chorych na schizofrenię współuzaleŝnienia Grupa Edukacyjna/podstawowa Grupa After Care Grupa Destrukcji Grupa WspółuzaleŜnionych WspółuzaleŜnienia. Całodobowy oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Poradnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i 1

2 Poradnia Terapii UzaleŜnienia od ul. Wolności 6, Kluczbork, tel Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Dziewięćsił, ul. Zamkowa 6, Kluczbork, tel , Specjalistyczny ZOZ "Dormed" Przychodnia Terapii UzaleŜnienia i ul. Rodziewiczówny 15, Nysa, tel , , Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od ul. Krasickiego 22, Olesno, tel , Stowarzyszenie Zagubieni w Świecie, działające przy Ośrodku Promocji Zdrowia Psychicznego, ul. Oleska 45, Opole, tel Wojewódzki Ośrodek Terapii WspółuzaleŜnienia, ul. Głogowska 25B, Opole, tel , , ZOZ MSWiA, Poradnia Terapii UzaleŜnień, ul. Krakowska 44, Opole, tel Poradnia dla Osób UzaleŜnionych od alkoholu działająca przy Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eliksir, ul. Częstochowska 32, Ozimek, tel Prudnickie Centrum Medyczne S.A. NZOZ Poradnia UzaleŜnienia i ul. Kościuszki 55A, Prudnik tel , SPZOZ Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi, ul. M. C. Skłodowskiej 16, Głuchołazy, tel w.44 NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii WspółuzaleŜnienia, ul. Marka Prawego 48, tel , Krapkowickie Centrum Zdrowia, Spółka z o.o. NZOZ, ul. Szkolna 7, Krapkowice, tel NZOZ Przychodnia Lekarska "Otmęt" Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Jagiellońska 29, Krapkowice, tel , Ośrodek Zdrowia - Poradnia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Strzelecka 20, Gogolin, tel współuzaleŝnionych współ współ współ współ współ współ Poradnia/Przychodnia Terapii WspółuzaleŜnienia, czynne wtorek i czwartek w godz oraz w piątek w godz Pomoc psychologiczna i prawna w punktach konsultacyjnych, pomoc dzieciom i młodzieŝy wychowującym się w rodzinie z problemem uzaleŝnienia. Warsztaty terapeutyczne dla uzaleŝnionych, współ ofiar przemocy. Prowadzenie grup samopomocowych dla współuzaleŝnionych oraz mityngi AA i AL-anon; - młodzieŝowe grupy wsparcia, - wyjazdy terapeutyczne do Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach, - organizowanie obozów integracyjno-terapeutycznych. Psycholog w poniedziałek w godz Terapia grupowa i indywidualna, 3 etapowy program terapeutyczny,wstępny, pogłębiony i zaawansowany. Terapia grupowa i indywidualna dla współ Dzienny oddział terapeutyczny, pobyt na oddziale w godz. od 8 do 14. WspółuzaleŜnienia, terapia indywidualna i z problemem alkoholowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna i Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni - konsultacje prawne. współuzaleŝnienia, leczenie ambulatoryjne, terapia grupowa i indywidualna. Poradnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia, terapia grupowa i indywidualna. Leczenie odwykowe typu ambulatoryjnego. Psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie farmakologiczne. Kompleksowa, ambulatoryjna terapia osób Terapia (równieŝ dla współuzaleŝnionych) indywidualna lub grupowa prowadzona przez psychologa i/lub psychiatrę. Przyjmowani są pacjenci od 18 roku Ŝycia. 2

3 L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Punkt Pomocy Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy przy DDPS, ul. Piastowska 29a, Brzeg, tel NZOZ INTER-MED Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Sienkiewicza1, Głubczyce, tel./fax Punk Konsultacyjny ds. UzaleŜnień przy Urzędzie Miejskim, ul. Niepodległości 14, Głubczyce, tel TRiPDU POWRÓT Z U" Oddział Terenowy Punkt Konsultacyjno Interwencyjny, ul. Rynek 35, Głuchołazy, tel Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił", ul. Zamkowa 6, Kluczbork, tel , Centrum Profilaktyki UzaleŜnień, ul. Bohaterów Warszawy 5, Nysa, tel , współpraca z Specjalistycznym ZOZ "Dormed" Poradnią Terapii UzaleŜnień, ul. Rodziewiczówny 15, Nysa, tel , Przychodnia Terapii UzaleŜnień od ul. Krasickiego 22, Olesno, tel./fax , psychoterapia indywidualna. Programy psychoedukacyjne. Program profilaktyczny Fred obejmujący wczesną interwencję dla osób uŝywających narkotyków. psychoterapia indywidualna. Przyjmowani pacjenci od 14 do 25 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: grupy wsparcia /edukacyjne Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej, współpraca ze szkotami. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym. W placówce istnieje moŝliwość wykonania testu: na obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie umoŝliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji bezpłatnie. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą. Placówka prowadzi badania na: zakaŝenie HIV. Placówka wystawia skierowania na: badania stwierdzające zakaŝenie HIV. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Konsultacje i poradnictwo indywidualne. Osoby z problemem narkotykowym przyjmowane bez ograniczeń wiekowych. z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem od narkotyków. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: grupy zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywizacji zawodowej. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społeczne. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem ogólnym, lekarzem psychiatrą. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych. Pomoc psychologiczna i prawna w punktach konsultacyjnych ds. narkomanii, pomoc dzieciom i młodzieŝy wychowującym się w rodzinie z problemem uzaleŝnienia. Warsztaty terapeutyczne dla uzaleŝnionych, współ ofiar przemocy. Prowadzenie grup samopomocowych dla współuzaleŝnionych, oraz młodzieŝowych grupy wsparcia, organizowanie obozów integracyjno-terapeutycznych. Grupa Anonimowych Narkomanów (poniedziałek w godz ). DyŜur psychologa w poniedziałek w godz Kontakt wstępny indywidualny, terapia indywidualna. Terapia z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. 3

4 Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi UzaleŜnionych To Człowiek, ul. Ozimska 71 d, Opole, tel , , Stowarzyszenie Zagubieni w Świecie, działające przy Ośrodku Promocji Zdrowia Psychicznego, ul. Oleska 45, Opole, tel Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Damrota 6, Opole, tel , NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Stowarzyszenia MONAR, ul. Armii Krajowej 9 of. 1, Opole, tel Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi Poradnia Terapii UzaleŜnień od Substancji Psychoaktywnych, ul. Wodociągowa 4, Opole, tel , fax , NZOZ Stowarzyszenia MONAR, Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny w Zbicku, ul. Leśna 2, tel do 92, filia w Graczach, ul. XX-lecia PRL 12, Gracze, tel./fax Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 34, Niemodlin, tel.: Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i ich Rodzin, ul. Świerczewskiego 8, Tułowice, tel Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Kościuszki 55a, Prudnik, tel , fax NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii WspółuzaleŜnienia Poradnia Leczenia Nerwic Poradnia Psychologiczna, ul. Marka Prawego 48, tel , Ośrodek Opieki Społecznej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób UzaleŜnionych od Narkotyków i Członków ich Rodzin, ul. Habryki 11, tel , Autorski program terapeutyczny ambulatoryjny Razem dla całych rodzin w których występuje problem uzaleŝnienia. Diagnostyka, poradnictwo. Diagnostyka, poradnictwo. grupowa (równieŝ terapia osób uzaleŝnionych od hazardu). Zajęcia edukacyjno profilaktyczne w szkołach i Zakładach Karnych, grupy wsparcia na terenach Zakładów Karnych na terenie województwa opolskiego. Terapia odwykowa typu ambulatoryjnego, diagnostyka. z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna i Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni - konsultacje prawne. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny, bezpłatne badania w kierunku HIV. dla : rodzin osób uzaleŝnionych, osób uŝywających narkotyków, osób uzaleŝnionych od narkotyków. Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób Psychoterapia indywidualna dla osób uŝywających narkotyków. Konsultacje lekarskie. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacji. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo. Dla wszystkich klientów /pacjentów poradni: konsultacje. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą, inne: neurologiczne. Placówka prowadzi badania na: zakaŝenie HIV. W placówce istnieje moŝliwość wykonania testu: na obecność metabolitów narkotyków w moczu - bezpłatnie. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych. Leczenie odwykowe typu stacjonarnego. Terapia grupowa i indywidualna (krótkoterminową i długoterminową) w systemie społeczności terapeutycznej, praca z rodziną, terapia zajęciowa, hipoterapia. Pomoc z załatwianiu spraw prawnych. Porady, wstępne rozpoznawanie, motywowanie, kierowanie na terapię. Przyjmowani pacjenci od 18 do 65 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: indywidualne wspieranie i edukacja. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. Kompleksowa, ambulatoryjna terapia osób Indywidualna terapia prowadzona przez terapeutę oraz psychologa. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: grupy zapobiegania nawrotom. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia, edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą, psychologiem. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, porady prawne. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: wsparcie indywidualne. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społeczne, porady psychologiczne. 4

5 L.p. Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] 1. brak brak brak L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Punkt Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A, Brzeg, tel Rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Sobieskiego 5, Głubczyce, tel , Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 6a, Głubczyce, tel Rodzinie, ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn Koźle, tel , , Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn-Koźle, tel/fax , wew. 121,122, Program korekcyjno-edukacyjny dla młodocianych sprawców przemocy w rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata "Poszerz swoje moŝliwości" Konsultacje indywidualne. Mini wykłady, ćwiczenia, prace indywidualne, (kwestionariusze, ankiety, rysunek), Obserwacja, wywiad. Konsultacje indywidualne psychologa Realizacja zlecona Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z poz.4. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy realizowany na zlecenie PCPR-u, konsultacje, wsparcie, poradnictwo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Reja 3, Kędzierzyn-Koźle, tel , fax , SPZOZ Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia dla Osób UzaleŜnionych i WspółuzaleŜnionych od Alkoholu, ul. Harcerska 11, Kędzierzyn-Koźle, tel , Rodzinie, ul. Kilińskiego 1, Krapkowice, tel , Przychodnia Lekarska Otmęt s.c. Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Jagiellońska 29, Krapkowice, tel , Konsultacje indywidualne. Grupa korekcyjna, terapia grupowa dla sprawców przemocy, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne. Realizacja zlecona Przychodni Lekarskiej z poz.9. Działalność realizowana na zlecenie PCPR-u. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy, konsultacje, wsparcie, poradnictwo. Psychoterapia grupowa, indywidualna. 5

6 10. Rodzinie w Namysłowie, Pl. Wolności 12a, Namysłów, tel , , Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Sesje indywidualne, sesje grupowe (zgodnie z programem opracowanym przez osoby realizujące program, tj. terapeutów); Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, samoobserwacja, oglądanie filmów edukacyjnych Rodzinie w Nysie, ul. Słowiańska 17, Nysa tel Specjalistyczny ZOZ "Dormed" Przychodnia Terapii UzaleŜnienia i ul. Mariacka 6, Nysa, tel , , Centrum Profilaktyki UzaleŜnień przy Urzędzie Miasta, ul. Kolejowa 15, Nysa, tel Rodzinie w Kluczborku ul. Jagiellońska 3, Kluczbork, tel Rodzinie w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, Olesno, tel , Przychodnia UzaleŜnienia Od ul. Krasickiego 22, Olesno, tel , Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Damrota 6, Opole, tel , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 36, Opole, tel , Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Małopolska 20a, Opole, tel Rodzinie, ul. Kościuszki 76, Prudnik, , , osrodek.interwencji.kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kościuszki 55a, Prudnik, tel Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5, Strzelce Opolskie, tel , NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii UzaleŜnienia od ul. Marka Prawego 48, tel , Program korekcyjno-edukacyjny To nie góry pokonujemy, lecz samych siebie. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Program autorski oparty na zasadach zgodnych z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych, Program korekcyjno edukacyjny. Program korekcyjno edukacyjny. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy. Program oparty na koncepcji poznawczo - behawioralnej, psychologiczne sesje indywidualne i grupowe, poradnictwo. Program korekcyjno edukacyjny/ 12-tygodniowy cykl kaŝdego roku. Realizacja zlecona Przychodni Lekarskiej z poz.12. Praca grupowa i indywidualna. Program realizowany na zlecenie PCPR-u, w formie dwóch cyklów jesiennowiosennych. Konsultacje indywidualne, poradnictwo, grupa terapeutyczno korekcyjna. Konsultacje indywidualne. Realizacja zlecona Przychodni UzaleŜnienia Od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Oleśnie z poz. 16. Forma ambulatoryjna organizowana okresowo 1-2 razy w roku,na zlecenie PCPR-u w Oleśnie, ilość spotkań dobierana indywidualnie przez terapeutę. Oddziaływanie indywidualne i grupowe. Program edukacyjno-korekcyjny polegający na spotkaniach indywidualnych z psychologiem, modelowanie zachowań. Realizacja zlecona Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z poz. 18 Pomoc dla sprawców przemocy przebywających równieŝ w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym. Realizacja poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z poz. 21. Program edukacyjno-korekcyjny polegający na spotkaniach grupowych z psychologiem. Program w formie warsztatów odbywa się raz w tygodniu na terenie OIK-u. Ambulatoryjna forma oddziaływania. Terapia realizowana równieŝ w areszcie śledczym. Realizacja zlecona NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia z poz. 23. Terapia psychoedukacyjna i modelowanie zachowań konstruktywnych, wykłady. Program realizowany w formie otwartej i w zakładach karnych. Oddziaływanie indywidualne. 6

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT z badao w ramach zadania Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo