Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki."

Transkrypt

1 Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Specjalistyczny ZOZ Beta s.c. Poradnia dla Osób UzaleŜnionych, ul. Herberta 3B, Brzeg, tel , Specjalistyczny ZOZ Dormed Przychodnia Terapii UzaleŜnienia i ul. Słowackiego 5, Grodków, , /Nysa/ Punkt Konsultacyjny ds. UzaleŜnień przy Urzędzie Miejskim, ul. Niepodległości 24, Głubczyce, tel Poradnia Leczenia UzaleŜnień dla Osób z Problemami Alkoholowymi INTER-MED, ul. Sienkiewicza Głubczyce, tel , Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Dla Osób z Problemami Alkoholowymi, ul. Szpitalna 18, Branice, tel Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Całodobowy Oddział Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, ul. Szpitalna 18, Branice, tel , Przychodnia Specjalistyczna IS-MED, Poradnia Terapii WspółuzaleŜnienia, ul. Harcerska 14, Kędzierzyn-Koźle, tel SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna Poradnia dla Osób UzaleŜnionych i WspółuzaleŜnionych od Alkoholu, ul. Harcerska 11, Kędzierzyn-Koźle, tel , SNZOZ "B-med" Poradnia Terapii UzaleŜnień, ul. Racławicka 1, Kędzierzyn-Koźle, tel , Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Poradnia Terapii UzaleŜnienia i ul. M. C. Skłodowskiej 23, Kluczbork, tel Ośrodek Leczenia Odwykowego, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Woskowice Małe 15, Namysłów, tel , Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. i terapia osób współ Leczenie odwykowe i rehabilitacyjne, ambulatoryjne, terapia indywidualna i Czynne w poniedziałek i środę w godz oraz w czwartek w godz Terapia indywidualna i grupowa /Pierwszy Krok/. Konsultacje i poradnictwo indywidualne. Osoby z problemem alkoholowym przyjmowane bez ograniczeń wiekowych. Leczenie ambulatoryjne - poradnia/przychodnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i Konsultacje, terapia indywidualna, opieka poszpitalna grupa wsparcia. Leczenie stacjonarne, oddział detoksykacyjny. Grupa Edukacyjna/podstawowa Grupa After Care Grupa Destrukcji Grupa WspółuzaleŜnionych Terapia grupowa i indywidualna, podstawowa i pogłębiona Grupa dla osób z rodzin alkoholowych, chorych na schizofrenię współuzaleŝnienia Grupa Edukacyjna/podstawowa Grupa After Care Grupa Destrukcji Grupa WspółuzaleŜnionych WspółuzaleŜnienia. Całodobowy oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Poradnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i 1

2 Poradnia Terapii UzaleŜnienia od ul. Wolności 6, Kluczbork, tel Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Dziewięćsił, ul. Zamkowa 6, Kluczbork, tel , Specjalistyczny ZOZ "Dormed" Przychodnia Terapii UzaleŜnienia i ul. Rodziewiczówny 15, Nysa, tel , , Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od ul. Krasickiego 22, Olesno, tel , Stowarzyszenie Zagubieni w Świecie, działające przy Ośrodku Promocji Zdrowia Psychicznego, ul. Oleska 45, Opole, tel Wojewódzki Ośrodek Terapii WspółuzaleŜnienia, ul. Głogowska 25B, Opole, tel , , ZOZ MSWiA, Poradnia Terapii UzaleŜnień, ul. Krakowska 44, Opole, tel Poradnia dla Osób UzaleŜnionych od alkoholu działająca przy Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eliksir, ul. Częstochowska 32, Ozimek, tel Prudnickie Centrum Medyczne S.A. NZOZ Poradnia UzaleŜnienia i ul. Kościuszki 55A, Prudnik tel , SPZOZ Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi, ul. M. C. Skłodowskiej 16, Głuchołazy, tel w.44 NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii WspółuzaleŜnienia, ul. Marka Prawego 48, tel , Krapkowickie Centrum Zdrowia, Spółka z o.o. NZOZ, ul. Szkolna 7, Krapkowice, tel NZOZ Przychodnia Lekarska "Otmęt" Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Jagiellońska 29, Krapkowice, tel , Ośrodek Zdrowia - Poradnia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ul. Strzelecka 20, Gogolin, tel współuzaleŝnionych współ współ współ współ współ współ Poradnia/Przychodnia Terapii WspółuzaleŜnienia, czynne wtorek i czwartek w godz oraz w piątek w godz Pomoc psychologiczna i prawna w punktach konsultacyjnych, pomoc dzieciom i młodzieŝy wychowującym się w rodzinie z problemem uzaleŝnienia. Warsztaty terapeutyczne dla uzaleŝnionych, współ ofiar przemocy. Prowadzenie grup samopomocowych dla współuzaleŝnionych oraz mityngi AA i AL-anon; - młodzieŝowe grupy wsparcia, - wyjazdy terapeutyczne do Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach, - organizowanie obozów integracyjno-terapeutycznych. Psycholog w poniedziałek w godz Terapia grupowa i indywidualna, 3 etapowy program terapeutyczny,wstępny, pogłębiony i zaawansowany. Terapia grupowa i indywidualna dla współ Dzienny oddział terapeutyczny, pobyt na oddziale w godz. od 8 do 14. WspółuzaleŜnienia, terapia indywidualna i z problemem alkoholowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna i Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni - konsultacje prawne. współuzaleŝnienia, leczenie ambulatoryjne, terapia grupowa i indywidualna. Poradnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia, terapia grupowa i indywidualna. Leczenie odwykowe typu ambulatoryjnego. Psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie farmakologiczne. Kompleksowa, ambulatoryjna terapia osób Terapia (równieŝ dla współuzaleŝnionych) indywidualna lub grupowa prowadzona przez psychologa i/lub psychiatrę. Przyjmowani są pacjenci od 18 roku Ŝycia. 2

3 L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Punkt Pomocy Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy przy DDPS, ul. Piastowska 29a, Brzeg, tel NZOZ INTER-MED Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Sienkiewicza1, Głubczyce, tel./fax Punk Konsultacyjny ds. UzaleŜnień przy Urzędzie Miejskim, ul. Niepodległości 14, Głubczyce, tel TRiPDU POWRÓT Z U" Oddział Terenowy Punkt Konsultacyjno Interwencyjny, ul. Rynek 35, Głuchołazy, tel Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił", ul. Zamkowa 6, Kluczbork, tel , Centrum Profilaktyki UzaleŜnień, ul. Bohaterów Warszawy 5, Nysa, tel , współpraca z Specjalistycznym ZOZ "Dormed" Poradnią Terapii UzaleŜnień, ul. Rodziewiczówny 15, Nysa, tel , Przychodnia Terapii UzaleŜnień od ul. Krasickiego 22, Olesno, tel./fax , psychoterapia indywidualna. Programy psychoedukacyjne. Program profilaktyczny Fred obejmujący wczesną interwencję dla osób uŝywających narkotyków. psychoterapia indywidualna. Przyjmowani pacjenci od 14 do 25 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: grupy wsparcia /edukacyjne Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej, współpraca ze szkotami. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym. W placówce istnieje moŝliwość wykonania testu: na obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie umoŝliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji bezpłatnie. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą. Placówka prowadzi badania na: zakaŝenie HIV. Placówka wystawia skierowania na: badania stwierdzające zakaŝenie HIV. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Konsultacje i poradnictwo indywidualne. Osoby z problemem narkotykowym przyjmowane bez ograniczeń wiekowych. z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem od narkotyków. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: grupy zapobiegania nawrotom, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywizacji zawodowej. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społeczne. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem ogólnym, lekarzem psychiatrą. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych. Pomoc psychologiczna i prawna w punktach konsultacyjnych ds. narkomanii, pomoc dzieciom i młodzieŝy wychowującym się w rodzinie z problemem uzaleŝnienia. Warsztaty terapeutyczne dla uzaleŝnionych, współ ofiar przemocy. Prowadzenie grup samopomocowych dla współuzaleŝnionych, oraz młodzieŝowych grupy wsparcia, organizowanie obozów integracyjno-terapeutycznych. Grupa Anonimowych Narkomanów (poniedziałek w godz ). DyŜur psychologa w poniedziałek w godz Kontakt wstępny indywidualny, terapia indywidualna. Terapia z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. 3

4 Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi UzaleŜnionych To Człowiek, ul. Ozimska 71 d, Opole, tel , , Stowarzyszenie Zagubieni w Świecie, działające przy Ośrodku Promocji Zdrowia Psychicznego, ul. Oleska 45, Opole, tel Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Damrota 6, Opole, tel , NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Stowarzyszenia MONAR, ul. Armii Krajowej 9 of. 1, Opole, tel Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi Poradnia Terapii UzaleŜnień od Substancji Psychoaktywnych, ul. Wodociągowa 4, Opole, tel , fax , NZOZ Stowarzyszenia MONAR, Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny w Zbicku, ul. Leśna 2, tel do 92, filia w Graczach, ul. XX-lecia PRL 12, Gracze, tel./fax Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 34, Niemodlin, tel.: Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i ich Rodzin, ul. Świerczewskiego 8, Tułowice, tel Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Kościuszki 55a, Prudnik, tel , fax NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii WspółuzaleŜnienia Poradnia Leczenia Nerwic Poradnia Psychologiczna, ul. Marka Prawego 48, tel , Ośrodek Opieki Społecznej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób UzaleŜnionych od Narkotyków i Członków ich Rodzin, ul. Habryki 11, tel , Autorski program terapeutyczny ambulatoryjny Razem dla całych rodzin w których występuje problem uzaleŝnienia. Diagnostyka, poradnictwo. Diagnostyka, poradnictwo. grupowa (równieŝ terapia osób uzaleŝnionych od hazardu). Zajęcia edukacyjno profilaktyczne w szkołach i Zakładach Karnych, grupy wsparcia na terenach Zakładów Karnych na terenie województwa opolskiego. Terapia odwykowa typu ambulatoryjnego, diagnostyka. z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna i Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni - konsultacje prawne. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny, bezpłatne badania w kierunku HIV. dla : rodzin osób uzaleŝnionych, osób uŝywających narkotyków, osób uzaleŝnionych od narkotyków. Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób Psychoterapia indywidualna dla osób uŝywających narkotyków. Konsultacje lekarskie. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacji. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo. Dla wszystkich klientów /pacjentów poradni: konsultacje. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą, inne: neurologiczne. Placówka prowadzi badania na: zakaŝenie HIV. W placówce istnieje moŝliwość wykonania testu: na obecność metabolitów narkotyków w moczu - bezpłatnie. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych. Leczenie odwykowe typu stacjonarnego. Terapia grupowa i indywidualna (krótkoterminową i długoterminową) w systemie społeczności terapeutycznej, praca z rodziną, terapia zajęciowa, hipoterapia. Pomoc z załatwianiu spraw prawnych. Porady, wstępne rozpoznawanie, motywowanie, kierowanie na terapię. Przyjmowani pacjenci od 18 do 65 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: indywidualne wspieranie i edukacja. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. Kompleksowa, ambulatoryjna terapia osób Indywidualna terapia prowadzona przez terapeutę oraz psychologa. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: grupy zapobiegania nawrotom. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia, edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje moŝliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą, psychologiem. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ŝ.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, porady prawne. Dla osób uzaleŝnionych utrzymujących abstynencję: wsparcie indywidualne. Dla osób uzaleŝnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społeczne, porady psychologiczne. 4

5 L.p. Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] 1. brak brak brak L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie lub innej formy oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Punkt Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A, Brzeg, tel Rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Sobieskiego 5, Głubczyce, tel , Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 6a, Głubczyce, tel Rodzinie, ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn Koźle, tel , , Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn-Koźle, tel/fax , wew. 121,122, Program korekcyjno-edukacyjny dla młodocianych sprawców przemocy w rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata "Poszerz swoje moŝliwości" Konsultacje indywidualne. Mini wykłady, ćwiczenia, prace indywidualne, (kwestionariusze, ankiety, rysunek), Obserwacja, wywiad. Konsultacje indywidualne psychologa Realizacja zlecona Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z poz.4. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy realizowany na zlecenie PCPR-u, konsultacje, wsparcie, poradnictwo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Reja 3, Kędzierzyn-Koźle, tel , fax , SPZOZ Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia dla Osób UzaleŜnionych i WspółuzaleŜnionych od Alkoholu, ul. Harcerska 11, Kędzierzyn-Koźle, tel , Rodzinie, ul. Kilińskiego 1, Krapkowice, tel , Przychodnia Lekarska Otmęt s.c. Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Jagiellońska 29, Krapkowice, tel , Konsultacje indywidualne. Grupa korekcyjna, terapia grupowa dla sprawców przemocy, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne. Realizacja zlecona Przychodni Lekarskiej z poz.9. Działalność realizowana na zlecenie PCPR-u. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy, konsultacje, wsparcie, poradnictwo. Psychoterapia grupowa, indywidualna. 5

6 10. Rodzinie w Namysłowie, Pl. Wolności 12a, Namysłów, tel , , Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Sesje indywidualne, sesje grupowe (zgodnie z programem opracowanym przez osoby realizujące program, tj. terapeutów); Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, samoobserwacja, oglądanie filmów edukacyjnych Rodzinie w Nysie, ul. Słowiańska 17, Nysa tel Specjalistyczny ZOZ "Dormed" Przychodnia Terapii UzaleŜnienia i ul. Mariacka 6, Nysa, tel , , Centrum Profilaktyki UzaleŜnień przy Urzędzie Miasta, ul. Kolejowa 15, Nysa, tel Rodzinie w Kluczborku ul. Jagiellońska 3, Kluczbork, tel Rodzinie w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, Olesno, tel , Przychodnia UzaleŜnienia Od ul. Krasickiego 22, Olesno, tel , Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Damrota 6, Opole, tel , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 36, Opole, tel , Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Małopolska 20a, Opole, tel Rodzinie, ul. Kościuszki 76, Prudnik, , , osrodek.interwencji.kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kościuszki 55a, Prudnik, tel Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5, Strzelce Opolskie, tel , NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii UzaleŜnienia od ul. Marka Prawego 48, tel , Program korekcyjno-edukacyjny To nie góry pokonujemy, lecz samych siebie. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Program autorski oparty na zasadach zgodnych z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych, Program korekcyjno edukacyjny. Program korekcyjno edukacyjny. Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy. Program oparty na koncepcji poznawczo - behawioralnej, psychologiczne sesje indywidualne i grupowe, poradnictwo. Program korekcyjno edukacyjny/ 12-tygodniowy cykl kaŝdego roku. Realizacja zlecona Przychodni Lekarskiej z poz.12. Praca grupowa i indywidualna. Program realizowany na zlecenie PCPR-u, w formie dwóch cyklów jesiennowiosennych. Konsultacje indywidualne, poradnictwo, grupa terapeutyczno korekcyjna. Konsultacje indywidualne. Realizacja zlecona Przychodni UzaleŜnienia Od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Oleśnie z poz. 16. Forma ambulatoryjna organizowana okresowo 1-2 razy w roku,na zlecenie PCPR-u w Oleśnie, ilość spotkań dobierana indywidualnie przez terapeutę. Oddziaływanie indywidualne i grupowe. Program edukacyjno-korekcyjny polegający na spotkaniach indywidualnych z psychologiem, modelowanie zachowań. Realizacja zlecona Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z poz. 18 Pomoc dla sprawców przemocy przebywających równieŝ w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym. Realizacja poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z poz. 21. Program edukacyjno-korekcyjny polegający na spotkaniach grupowych z psychologiem. Program w formie warsztatów odbywa się raz w tygodniu na terenie OIK-u. Ambulatoryjna forma oddziaływania. Terapia realizowana równieŝ w areszcie śledczym. Realizacja zlecona NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia z poz. 23. Terapia psychoedukacyjna i modelowanie zachowań konstruktywnych, wykłady. Program realizowany w formie otwartej i w zakładach karnych. Oddziaływanie indywidualne. 6

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Stowarzyszenie 45-071 Opole Czynne: pon., Êr. 12.00 20.00, wt., Êr., pt. 10.00 18.00, MONAR

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK Nazwa : Dom Dziecka Adres: ul. Powstańców Śląskich 14, Opole Tel.: (77) 441-50-40 http://www.domdziecka.opole.pl Nazwa : Dom Opiekuńczo - Leczniczy Prowadzony Przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Poradnia 20-243 Lublin Czynne: pon., wt., czw. 16.00-19.00 Profilaktyczno- ul. Kleeberga 14 pt. 16.00-20.30 Społeczna przy TRiPDU POWRÓT Z U tel. (081) 748-23-35

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego Pradnia 10-228 Olsztyn Al. Wojska Polskiego 35 Tel. (089) 532-78-37 Dyr. J. Rytlewska Czynne wt.- czw.

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej Informacja na temat organizacji opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia w okresie od 31.12.2012r. do 02.01.2013r. do godziny 8.00 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE. Poradnictwo dla rodzin osób uzaleŝnionych. uŝywających narkotyków (nieuzaleŝnionych) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Placówki ambulatoryjne SP ZOZ Miejski 90-422 Łódź Czynne: pon. pt. 10.00-18.00 ul. Piotrkowska 67 Przyjmowane są osoby w wieku do 24 lat Profilaktyczno tel. (042) 632-75-40 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r. Informacja dla pacjentów województwa opolskiego w sprawie dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r. W związku z niepodpisaniem przez część lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Realizacja kompleksowych. działań profilaktycznych. Realizacja kompleksowych

Realizacja kompleksowych. działań profilaktycznych. Realizacja kompleksowych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 528/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.04.2010 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

I. Sprawcy przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu

I. Sprawcy przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu Informacje dotyczące placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw mogą być poddawani leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizować programy korekcyjno - edukacyjne z art.

Bardziej szczegółowo

-psychologiczne, -prawne, -pedagogiczne, -rodzinne

-psychologiczne, -prawne, -pedagogiczne, -rodzinne WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzia lna Forma pomocy poradnictwo finansowa materialna opieka inna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r.

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. w sprawie ogłoszenia zmian do

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVIII/91/16 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Leczenia Uzale nieƒ TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Dane

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

- które są zagroŝone problemami natury ekonomicznej

- które są zagroŝone problemami natury ekonomicznej Ośrodki interwencji kryzysowej - l.p. Instytucja Kontakt Adres Obszar działalności 1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tel.: 12 421 92 82 (dyŝur całodobowy) www.oik.krakow.pl Radziwiłłowskiego 8b 31-026 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów I. URZĘDY, AGENDY RZĄDOWE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie oleskim Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Lp. Nazwa instytucji Dane teleadresowe 1. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu Ul. Barlickiego 2 42-200 Częstochowa Telefon kontaktowy: (34) 367-50-37 Punkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Adresy szkół średnich, instytucji, wydziałów Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Na każdy adres po 10 egzemplarzy

Adresy szkół średnich, instytucji, wydziałów Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Na każdy adres po 10 egzemplarzy Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki OÊrodek 35-203 Rzeszów Czynne: pon. pt. 8.00 20.00, sob., ndz. 10.00 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Siemieƒskiego 17 1. Przyjmowani pacjenci bez

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dane za rok 2006

Ankieta skierowana do organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dane za rok 2006 Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ankieta skierowana do organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Punkt Konsultacyjny 15 814 Bia ystok Czynne: pon. pt. 9.00 17.00 Stowarzyszenia MONAR ul. Gen. Z. Berlinga 8 1. Przyjmowani pacjenci od 15 r.. tel./fax: (0-85)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 10-521 Olsztyn Czynne: pon., wt. 10.00 14.00, Êr. 10.00

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 WYDATKI 951 757,36 zł (w tym środki dodatkowe na: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, Programu Korekcyjno Edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. Placówki ambulatoryjne WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Ośrodek Profilaktyki i Terapii SP ZOZ Poradnia 80-802 Gdańsk ul. 3 Maja 6 tel. (058) 302-04-42 fax. (058) 302-63-89

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. Gdzie szukać pomocy?

NARKOMANIA. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. Gdzie szukać pomocy? NARKOMANIA Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Gdzie szukać pomocy? Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Warszawa 2015 NARKOMANIA Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji (zł) Lp. Nr wniosku Nazwa organizacji, adres. Ocena merytoryczna (pkt) kwota (zł)

Przyznana kwota dotacji (zł) Lp. Nr wniosku Nazwa organizacji, adres. Ocena merytoryczna (pkt) kwota (zł) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 336/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08.03. 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złoŝone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące)

Zapisy telefonicznie lub osobiście: -indywidualne konsultacje diagnostyczne (kwalifikujące, motywujące) Ogólnomiejska oferta programowa kierowana do w rodzinie na terenie m. st. Warszawy w roku 2011( informacja na dzień 21 lutego 2011 r.) Nazwa placówki/ organizacji realizującej ofertę Stowarzyszenie na

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. dolnośląskie

Baza danych w. dolnośląskie Baza danych w. dolnośląskie 1. Powiat kamiennogórski WOTUW - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 3805 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1584 OGŁOSZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. Na podstawie art. 57 ust. 6, art. 46a i 48a ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii.

Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. Lista przykładowych placówek w województwie opolskim do realizacji praktyk zawodowych z zakresu fizjoterapii. Powiat L.p. Placówka Adres Telefon 1. 116 Szpital Wojskowy z Wróblewskiego Przychodnią SP 46

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Placówki ambulatoryjne Stowarzyszenie MONAR Konsultacyjny Interwencyjno- -Poradniczy dla Dzieci i M odzie y Dom Powrotu NZOZ Poradnia Terapii Uzale nieƒ i Wspó uzale nieƒ 15-750 Bia ystok ul. Ordonówny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Nadzieja Rodzinie 25-206 Kielce Czynne: pon. pt. 9.00 19.00 Poradnia Terapii ul.

Bardziej szczegółowo