Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie"

Transkrypt

1 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne z art. 72 pkt 6 i 6a kk. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne),, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Gorzowie Wlkp. Ul. Okrzei Tel Pomocy Rodzinie w Słubicach ul. Sienkiewicza 28 osób i ich rodzin oraz dla ofiar Rzepinie ul. Sienkiewicza 20. Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki Drezdenko tel Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa. Program prowadzony również dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Program Korekcyjno- Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Partner Program Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Partner Porady specjalisty Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej Partner Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy domowej Partner Edycja Programu obejmuje 60 godzin, w trakcie 2 spotkań grupowych. Forma ambulatoryjna. Program opracowany na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zajęcia warsztatowe raz w tygodniu. Spotkania z psychologiem i specjalistami pracy z rodziną. Dyżury każdy wtorek w godzinach od 3.30 do 6.30 Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Program ma charakter edukacyjno korekcyjny. W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. Program realizowany jest w siedzibie PCPR w Drezdenku ul. Kościuszki 3 w każdy wtorek w godz Program korekcyjno - edukacyjny

2 6. Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, ul. Szpitalna 9. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sulęcinie ul. Dutka 3. Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Partner Forma indywidualnego, program podstawowej, warsztaty, Program jest prowadzony w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. 2. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne),, Złość agresja uzależnienie program terapeutyczny dla osób psychoaktywnych. Forma skierowane do osób psychoaktywnych, którzy ukończyli podstawowy program uzależnienia i posiadają deficyty w zakresie konstruktywnego radzenia sobie ze złością (przejawiające się często w zachowaniach agresywnych werbalnych i fizycznych). 2. Trening asertywności program dla osób psychoaktywnych. Cel programu wyposażenie w umiejętności konstruktywnego kierowania złością. Forma skierowane do osób psychoaktywnych, którzy ukończyli podstawowy program uzależnienia i posiadają deficyty w zakresie asertywnego prezentowania siebie tj. swoich postaw, uczuć, opinii, zachowań. 3. Ul. Aleja Piastów 3 Strzelce Krajeńskie Tel Ośrodek Leczenia Uzależnień Anastasis w Strychach Podstawowy program psycho uzależnień psychotropowych i alkoholu Indywidualna terapia dostosowywana do indywidualnych potrzeb Cel programu nauka zachowań asertywnych będących pożądaną alternatywą dla zachowań agresywnych czy uległych. skierowane do osób psychoaktywnych i alkoholu. Poniedziałki godz , Środy godz , Czwartki godz Leczenie odwykowe, stacjonarne, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sulęcinie ul. Dutka 3. Program podstawowej, warsztaty,. Forma ambulatoryjna

3 GKRPA w Sulęcinie Punkt Konsultacyjny d/s Uzależnień ul. Żeromskiego 7 Konsultacyjny dla org. Przez Urząd Miasta w Kostrzynie ul. Fabryczna (Kręgielnia) ul. Wyszyńskiego (Przychodnia) Konsultacyjny dla w Słubicach ul. Piłsudskiego 3 osób i ich rodzin oraz dla ofiar Rzepinie ul. Sienkiewicza 20. Porady specjalisty,, Terapeuta od uzależnień przyjmuje raz w tygodniu, w środę od 6:00 do 8:00 zgłaszające się kierowane są do odpowiednich placówek. zgłaszające się kierowane są do odpowiednich placówek. Dyżury każdy wtorek w godzinach od 3.30 do Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne),, Złość agresja uzależnienie program terapeutyczny dla osób od alkoholu. Forma skierowane do osób. od alkoholu, którzy ukończyli podstawowy program uzależnienia i posiadają deficyty w zakresie konstruktywnego radzenia sobie ze złością (przejawiające się często w zachowaniach agresywnych werbalnych i fizycznych). Cel programu wyposażenie w umiejętności konstruktywnego kierowania złością. 2. Trening asertywności program dla osób od alkoholu. Forma skierowane do osób psychoaktywnych, którzy ukończyli podstawowy program uzależnienia i posiadają deficyty w zakresie asertywnego prezentowania siebie tj. swoich postaw, uczuć, opinii, zachowań. Cel programu nauka zachowań asertywnych będących pożądaną alternatywą dla zachowań

4 3. Ul. Aleja Piastów 3 Strzelce Krajeńskie Tel Podstawowy program psycho uzależnień psychotropowych i alkoholu agresywnych czy uległych. skierowane do osób psychoaktywnych i alkoholu. Poniedziałki godz , Środy godz , Czwartki godz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach Ogólna terapia odwykowa dla osób od alkoholu Leczen ie odwykowe, stacjonarne trwające 8 tygodni Konsultacyjna dla w Kostrzynie ul. Fabryczna ul. Wyszyńskiego zgłaszające się kierowane są do odpowiednich placówek. 6. Konsultacyjny dla w Słubicach ul. Piłsudskiego 3 zgłaszające się kierowane są do odpowiednich placówek. Grupa AA w Słubicach ul. Piłsudskiego 3 Spotkania osób i ich rodzin oraz dla ofiar Rzepinie ul. Sienkiewicza 20. Klub AA GRZEGORZ w Rzepinie ul. Sienkiewicza 20. Porady specjalisty D yżury każdy wtorek w godzinach od 3.30 do 6.30 Spotkania Środy godz Terapii HORYZONT (dla mężczyzn) oraz HORYZONT BIS (dla kobiet) w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 2 Tel. (68) GKRPA w Sulęcinie od Alkoholu i ich Rodzin ul. Żeromskiego 7 GKRPA w Sulęcinie Grupa A.A. KRPA w Torzymiu Grupa A.A. G Terapia uzależnień od alkoholu Oddziaływanie Ośrodek od roku 200 przyjmuje osoby z rejonu powiatu słubickiego, Instruktor uzależnień przyjmuje raz w tygodniu, w czwartek od 6:00 do 9:00, spotkania grup odbywają się dwa razy w tygodniu,

5 6. GKRPA w Torzymiu od Alkoholu ul. Wojska Polskiego 52 GKRPA w Torzymiu od Środków Odurzających ul. Wojska Polskiego 52 GKRPA w Ośnie Lubuskim. Punkt Informacyjny Pierwszego Kontaktu dla Osób Uzależnionych. GKRPA w Ośnie Lub. Grupa A.A. Wszelkie informacje na temat różnych form leczenia i, spotkania raz w tygodniu, Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne),, brak - - Sprawcy przestępstw z użyciem przemocy. Sprawcy przestępstw z użyciem przemocy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne),, brak Sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne),, brak - - Sprawcy pozostałych przestępstw. Sprawcy pozostałych przestępstw Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne),, 2 3 4

6 . brak - -

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 Września 2005 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP...3 II.POMOC DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ...4 1. DEFINICJA KRYZYSU I INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Strzyżów 2009 r. 1 Spis treści I. Uzasadnienie programu...3 II. Założenia programowe...4

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo