SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM"

Transkrypt

1 Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM NAZWA PLACÓWKI DANE PLACÓWKI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 1. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach 2. Punkt Konsultacyjny w Starej Kamienicy przy Urzędzie Gminy ul. Zamkowa Kowary Tel: (brak fax) Urząd Gminy Stara Kamienica Tel Fax: Adresat programu: osoby uzależnione i współuzależnione, grupa profilaktyczna dla młodzieży, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 2. Nazwa programu: Program Pracy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach w Zakresie Profilaktyki i Terapii Alkoholizmu 3. Podmiot realizujący program: Gabinet Psychologiczny Sylwia Tywonek-Cybulska ul. 1 Maja 10/5 Kowary 4. Odpłatność: finansowane przez Urząd Miasta Kowary ze środków funduszu alkoholowego 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: od stycznia 2009r. do chwili obecnej 195 osób, od stycznia 2010r. do chwili obecnej przyjęto na terapię 236 osób, udzielono 2745 konsultacji 7. Gotowość przyjmowania do programu: przyjmowane są osoby z gminy Kowary i Mysłakowic, również w ramach wymiany z innej gminy 8. Okres trwania w tygodniach: podstawowy okres leczenia trwa około 2 lat 9. Liczba dni w tygodniu: Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień otwarte jest 6 dni w tygodniu (poniedziałeksobota) w tym przez 4 dni terapia uzależnień i 2 dni klubu abstynenta 10. Wymiar dzienny w godzinach: poniedziałki, środy i piątki po 5 godzin dziennie; w czwartki po 4 godziny dziennie 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu 2. Nazwa programu: brak nazwy 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy 5. Forma: grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: 20 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: program trwa cały rok; jeżeli są uwagi, że to nie wystarcza następuje kierowanie do odpowiednich ośrodków 9. Liczba dni w tygodniu: 2 dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny w godzinach: 2 godziny w tygodniu z grupą wsparcia 3. Ośrodek Nowa Nadzieja w ul. Sportowa Adresat programu: osoby dotknięte wszelkimi uzależnieniami 1

2 Janowicach Wielkich 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze Janowice Wielkie Tel Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Tel/fax: ; kom: Nazwa programu: od stwierdzenia jestem uzależniony do wyznania jestem wolny w Jezusie 3. Podmiot realizujący program: Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych 4. Odpłatność: dopłata 580zł miesięcznie; jeśli jest osoba bezdomna to finansuje GOPS 5. Forma: stacjonarne, grupowe i indywidualne 6. Pojemność programu: do 40 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: 6 miesięcy (ok tygodni) 9. Liczba dni w tygodniu: 6 dni 10. Wymiar dzienny w godzinach: ok. 4 godzin dziennie zajęć terapeutycznych oraz ok. 4 godzin ergoterapii 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu i nadużywające alkoholu, współuzależnione 2. Nazwa programu: Program terapeutyczny dla osób uzależnionych 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4. Odpłatność: pomoc nieodpłatna 5. Forma: indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: przed każdym programem prowadzone są indywidualne spotkania z uczestnikami program, którzy wypełniają anonimowo ankietę diagnostyczną; ankieta pozwala zdiagnozować potrzeby i oczekiwania klientów 8. Okres trwania w tygodniach: całoroczny 9. Liczba dni w tygodniu: jeden dzień w tygodniu- wtorek 10. Wymiar dzienny w godzinach: 3 godziny w tygodniu 2

3 5. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze ul. Wolności Jelenia Góra Tel/fax: Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu; osoby współuzależnione; osoby nadużywające alkoholu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) 2. Nazwa programu: a) Kompleksowy Program Terapii Uzależnienia od Alkoholu (autorski) b)program Terapii Uzależnienia w tym od Alkoholu i Współuzależnienia w wymiarze 6 godzin zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu (autorski) c) Dyskompleksowy Program z Zakresu Profilaktyki Uzależnień 3. Podmiot realizujący program: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze 5. Forma: grupowe i indywidualne, ambulatoryjne 6. Pojemność programu: 3 grupy; średnia osób w grupie 5 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna otwartość 8. Okres trwania w tygodniach: termin nieograniczony 9. Liczba dni w tygodniu: dwa dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 2 godziny dziennie Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu 11. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby nadużywające alkoholu 12. Podmiot realizujący program: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze 13. Odpłatność: bezpłatne 14. Forma: grupowe 15. Pojemność programu: grupa od 7 do 12 osób 16. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna otwartość 17. Okres trwania w tygodniach: 8 tygodni 18. Liczba dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku 19. Wymiar dzienny: 5 godzin dziennie 3

4 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA Poradnia Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze ul. Cieplicka Budynek E Jelenia Góra Telefon (075) Fax (075) Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu( pijace szkodliwie,osoby z syndromem współuzależnienia oraz DDA) 2. Nazwa programu: a) Intensywny Program Terapii Dla Osób Uzależnionych (autorski program Jacka Kasprzaka) b) Program Dla Osób Współuzależnionych c) Program Dla DDA d) Program Dla Osób Uzależnionych na Etapie Zapobiegania Nawrotom Choroby 3. Podmiot realizujący program: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA- Poradnia Leczenia Uzależnień 5. Forma: grupowe i indywidualne, ambulatoryjne 6. Pojemność programu: grupa terapeutyczna do 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna gotowość; nie ma terminu oczekiwania na przystąpienie do programu 8. Okres trwania w tygodniach: a) Intensywny Program Terapii Dla Osób Uzależnionych- 33 tygodnie b) Program Dla Osób Współuzależnionych-roczny c) Program Dla DDA-roczny d) Program Dla Osób Uzależnionych na Etapie Zapobiegania Nawrotom Chorobyroczny 9. Liczba dni w tygodniu: a) Intensywny Program Terapii Dla Osób Uzależnionych-3 dni w tygodniu b) Program Dla Osób Współuzależnionych-1 dzień w tygodniu c) Program Dla DDA-1 dzień w tygodniu d) Program Dla Osób Uzależnionych na Etapie Zapobiegania Nawrotom Choroby- 1 dzień w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 3 godziny dziennie` 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze 8. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Tel/fax: ul. Dolna Szklarska Poręba Tel/fax: Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu; nadużywające alkoholu; osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Podmiot realizujący program: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: do 15 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; bez zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: 2 lata 9. Liczba dni w tygodniu: 3 dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: po 3 godziny terapia grupowa ( 1 godzina terapia indywidualna) 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu 2. Nazwa programu: program autorski 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice 4. Odpłatność: świadczenia zdrowotne udzielane w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (bezpłatne) 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: 2 grupy po 15 osób 4

5 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu 11. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Punkt Konsultacyjny MOPS Karpacz 12. Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta Piechowice ul. Sikorskiego Szklarska Poręba Tel: ul. Krótka Karpacz Tel ul. Krótka Karpacz Tel ul. Żymierskiego 49 Piechowice Tel: Fax: Gotowość przyjmowania do programu: placówka ma charakter otwarty; program jest skierowany do osób zmotywowanych na terapii; ośrodek przyjmuje też osoby zobowiązane sądownie do leczenia 8. Okres trwania w tygodniach: 6 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: zajęcia odbywają się codziennie-dla osób w systemie stacjonarnym 10. Wymiar dzienny: 7-8 godzin dziennie 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu i osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Miejski Program Profilaktyki I Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie 3. Podmiot realizujący program: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 5. Forma: indywidualne 6. Pojemność programu: w zależności od potrzeb 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; bez zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: bez ograniczeń 9. Liczba dni w tygodniu: 1 raz w tygodniu 10. Wymiar dzienny: w zależności od potrzeb 1. Adresat programu: osoby dotknięte uzależnieniem alkoholowym, osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Terapia Uzależnień Od Alkoholu 3. Podmiot realizujący program: Grupa Al-Anon ; Grupa Introspekcja AA 5. Forma: indywidualnie, grupowe 6. Pojemność programu: w zależności od potrzeb 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: brak ograniczeń 9. Liczba dni w tygodniu: 2 razy w tygodniu 10. Wymiar dzienny: brak danych 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Intensywny Program Terapii Uzależnień. Terapia Pogłębiona. 3. Podmiot realizujący program: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Punkt Konsultacyjny MOPS Karpacz -refundowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5. Forma: grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: brak danych 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: brak danych 9. Liczba dni w tygodniu: 1 raz w tygodniu-konsultacje indywidualne grupowe 10. Wymiar dzienny: 4 godziny 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 3. Podmiot realizujący program: Urząd Miasta Piechowice 5

6 13. Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 Podgórzyn Tel Brak Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5. Forma: grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: nieograniczona 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: bezterminowo 9. Liczba dni w tygodniu: 3 dni w tygodniu dla osób uzależnionych jeden raz w tygodniu dla osób współuzależnionych 10. Wymiar dzienny: 2-3godziny 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: brak 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie 5. Forma: w zależności od potrzeb klienta-najczęściej poradnictwo indywidualne; grupowe w formie Klubu Abstynenta ( wykłady, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, umacnianie w decyzji dotyczącej trzeźwego życia, kształtowanie postaw prospołecznych, funkcjonowanie w zgodzie z normami, integracja rodziny) 6. Pojemność programu: 20 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: przez cały rok 9. Liczba dni w tygodniu: 2dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 4-6 godzin 14. Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 Janowice Wielkie Tel: lub Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione, osoby nadużywające alkoholu 12. Nazwa programu: brak 13. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Forma: indywidualne, grupowe- w zależności od potrzeb 16. Pojemność programu: w zależności od potrzeb 17. Gotowość przyjmowania do programu: tak; brak zastrzeżeń 18. Okres trwania w tygodniach: przez cały rok 19. Liczba dni w tygodniu: 1 raz w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 2,5 godziny 6

7 15.Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Ul. Aleja 1000-lecia Bolesławiec tel: , fax: Adresat programu : osoby uzależnione od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość o ile występuje uzależnienie krzyżowe, osoby dorosłe współuzależnione 2. Nazwa programu: Podstawowy Program Terapii, Program Pogłębionej Terapii, Program Motywacyjno- Informacyjny Terapii 3. Podmiot realizujący program: 1. Oddział -----Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, tel Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, tel Oddział Leczenia Zatruć Alkoholowych, tel Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: stacjonarne, ambulatoryjne, grupowe, konsultacje indywidualne, konsultacje psychologiczneprzy detoksykacji 6. Pojemność programu: Oddział Leczenia Uzależnień: 12 kobiet, 28 mężczyzn Poradnia Leczenia od Uzależnienia: 6-12 osób Oddział Leczenia Zatruć: wszyscy ze skierowaniem od lekarza 7. Gotowość przyjmowania skazanych do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: Oddział Leczenia od Uzależnień: 6 Poradnia Leczenia od Uzależnień: 26 Oddział Leczenia Zatruć od Alkoholu: wg. zaleceń lekarza 9. Liczba dni w tygodniu: Oddział Leczenia od Uzależnień: 7 dni Poradnia Leczenia od Uzależnienia od Alkoholu: 2 dni program podstawowy 1 dzień program pogłębiony Oddział Leczenia Zatruć od Alkoholu: wg. zaleceń lekarza 10. Wymiar dzienny: Oddział Leczenia od Uzależnienia od Alkoholu: 7-8 godzin Poradnia Leczenia od Uzależnień: 5 godzin- program podstawowy+ ew. konsultacje indywidualne, 3 godziny- program pogłębiony + ew. konsultacje indywidualne Oddział Leczenia Zatruć od Alkoholu: 2 lub więcej godzin 7

8 16. Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji i Uzależnień My Razem w Bolesławcu ul. Widok 1b Bolesławiec tel/ fax Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, rodziny osób uzależnionych, osoby zagrożone alkoholizmem 2. Nazwa Programu: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Alkoholu. Rehabilitacja osób zdrowiejących z uzależnienia od alkoholu 3. Podmiot realizujący program: Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji i Uzależnień My Razem 4. Odpłatność: nieodpłatne 5. Forma: stacjonarne, indywidualne, wg. potrzeb grupowe 6. Pojemność programu: według potrzeb 7. Gotowość przyjmowania do programu: do 20 osób na 1 grupę, według potrzeb liczba ta jest modyfikowana 8. Okres trwania: 56 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: 6 dni 10. Wymiar dzienny w godzinach: 2-4 godziny 17. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodźcu Grupa terapeutyczna Czujność ul. Asnyka 52 tel: lub Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i innych środków odurzających 2. Nazwa programu: Rozwiązywanie Problemów Uzależnień na Terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 3. Podmiot realizujący program: Klub Abstynenta Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: bez zastrzeżeń 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3 godziny 8

9 18.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie Bolesławieckiej poczta Raciborowice Warta Bolesławiecka 40c tel: Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość 2. Nazwa programu: brak 3. Podmiot realizujący program: Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, grupa wsparcia WARTO 4. Odpłatność: nieodpłatnie 5. Forma: ambulatoryjne, grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: bez zastrzeżeń 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: 1 dzień 10. Wymiar dzienny: 3 godziny: 2 zajęcia grupowe, 1 indywidualne 19. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy Osiecznica ul. Lubańska 43 tel Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu i innych środków odurzających, osoby współuzależnione od alkoholu i środków odurzających, osoby nadużywające alkohol, profilaktycznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 12. Nazwa programu: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 13. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14. Odpłatność: nieodpłatnie 15. Forma: ambulatoryjne, grupowe, indywidualne 16. Pojemność programu: do 50 osób rocznie 17. Gotowość przyjmowania do programu: stała 18. Okres trwania: według potrzeb 19. Liczba dni w tygodniu: 3 dni 20. Wymiar dzienny: 3 godziny 9

10 20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruszynie Kruszyn Ul. Kasztanowa 1 A Tel Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione od alkoholu, osoby nadużywające alkohol, profilaktycznie uczniowie szkół podstawowych 22. Nazwa programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bolesławiec 23. Podmiot realizujący program: brak podmiotu: osoby kierowane są do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Bolesławcu 24. Odpłatność: nieodpłatnie 25. Forma: Pojemność programu: Gotowość przyjmowania do programu: Okres trwania: Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: NZOZ Poradnia Terapeutyczna Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lubaniu ul. Zawidowska 4 tel: Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione 2. Nazwa programu: grupa wsparcia wstępna i podstawowa 3. Podmiot realizujący program: Poradnia Terapeutyczna Uzależnienia i Współuzależnienia 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: do 25 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 2-6 godzin 10

11 22. Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZZOZ we Lwówku Śląskim ul.morcinka Lwówek Śląski tel; Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione 2. Nazwa programu: Intensywny Program Terapii Uzależnień od Alkoholu 3. Podmiot realizujący program; Poradnia Leczenia Uzależnień przy SP ZZOZ 4. Odpłatność: bezpłatnie w ramach limitu miejsc zgodnie z kontraktem NFZ 5. Forma: ambulatoryjne, grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: 6-12 osób, indywidualnie-ok.50 osób tygodniowo 7. Gotowość przyjmowania do programu: bez ograniczeń 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3-10 godzin 23. Punkt Konsultacyjny w Świeradowie Zdroju Świeradów Zdrój ul. 11 Listopada 35 tel:/fax ; MOPS 1. Adresaci programu: osoby uzależnione i ich bliscy 2. Nazwa programu: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Podmiot realizujący program: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: poradnictwo 6. Pojemność programu: - 7. Gotowość przyjmowania do programu: - 8. Okres trwania programu: - 9. Liczba dni w tygodniu: dni pracy w MOPS Wymiar dzienny: od 7 do 15 11

12 24. Punkt Konsultacyjny w Kamiennej Górze przy Centrum Kultury ul. Kościuszki Kamienna Góra tel: Adresaci programu; osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy i zainteresowani 2. Nazwa programu; programy indywidualne np. Terapia dla rodzin z problemem alkoholowym 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: porady, terapia indywidualna i grupowa 6. Pojemność programu: 8-13 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: indywidualnie wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3 godziny 25. Punkt Konsultacyjny w Bolkowie Bolków ul. Szpitalna 16 Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacj tel: Adresaci programu: osoby uzależnione, współuzależnione, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 2. Nazwa programu: programy indywidualne 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 5. Forma: porady, rozmowy, terapia indywidualna i grupowa 6. Pojemność programu: do 13 osób, 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: indywidualnie wg. potrzeb dla danego uczestnika lub grupy 9. Liczba dni w tygodniu: wymiar dzienny: 3-4 godziny 12

13 26. Punkt Konsultacyjny w Krzeszowie Dom Kultury w Krzeszowie ul. Kalwaria 1 tel: Adresaci programu: osoby uzależnione, ich rodziny i ofiary przemocy 2. Nazwa programu: programy indywidualne 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: zajęcia indywidualne 6. Pojemność programu: - 7. Gotowość przyjmowania: stała 8. Okres trwania: wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: 1 dzień 10. Wymiar dzienny: 3 godziny 27. Punkt Konsultacyjny w Pisarzowicach Pisarzowice 72 Wiejski Dom Kultury Kamienna Góra tel: Adresaci programu: rodziny z problemem alkoholowym 2. Nazwa programu: programy indywidualne 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: zajęcia indywidualne 6. Pojemność programu: - 7. Gotowość przyjmowania : stała 8. Okres trwania: wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: 1 dzień 10. Wymiar dzienny: 3 godziny 13

14 SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z NARKOMANIĄ NAZWA PLACÓWKI DANE PLACÓWKI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 1. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach 2. Ośrodek Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich ul. Zamkowa Kowary Tel: (brak fax) ul. Sportowa Janowice Wielkie Tel Adresat programu: osoby uzależnione i współuzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: Program Pracy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach w Zakresie Profilaktyki i Terapii Narkomanii 3. Podmiot realizujący program: Gabinet Psychologiczny Sylwia Tywonek-Cybulska ul. 1 Maja 10/5 Kowary 4. Odpłatność: finansowane przez Urząd Miasta Kowary 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: od stycznia 2009r. do chwili obecnej 15 osób, od stycznia do chwili obecnej przyjęto na terapię 236 osób i udzielono 2745 konsultacji 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; przyjmowane są osoby z gminy Kowary i Mysłakowice, również w ramach wymiany z inną gminą 8. Okres trwania w tygodniach: podstawowy okres leczenia trwa około 2 lat 9. Liczba dni w tygodniu: Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień otwarte jest 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) lecz przede wszystkim czwartek jest przeznaczony na kontakt z osobami uzależnionymi od narkotyków 10. Wymiar dzienny w godzinach: poniedziałki, środy i piątki po 5 godzin dziennie; w czwartki po 4 godziny dziennie, głównie dla osób uzależnionych od narkotyków 1. Adresat programu: osoby dotknięte wszelkimi uzależnieniami 2. Nazwa programu: od stwierdzenia jestem uzależniony do wyznania jestem wolny w Jezusie 3. Podmiot realizujący program: Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych 4. Odpłatność: dopłata 580zł miesięcznie; jeśli jest osoba bezdomna to finansuje GOPS 5. Forma: stacjonarne, grupowe i indywidualne 6. Pojemność programu: do 40 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń 14

15 3. Ośrodek Rehabilitacji Monar Mysłakowice 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze 5. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze ul. Czerwony Dworek Mysłakowice Tel/fax: czerwony Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Tel/fax: ; kom: ul. Wolności Jelenia Góra Tel/fax: Okres trwania w tygodniach: 6 miesięcy (ok tygodni) 9. Liczba dni w tygodniu: 6 dni 10. Wymiar dzienny w godzinach: ok. 4 godzin dziennie zajęć terapeutycznych oraz ok. 4 godzin ergoterapii 1. Adresat programu: osoby uzależnione i współuzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: Terapia Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Rehabilitacji Monar Mysłakowice 4. Odpłatność: finansowane przez NFZ 5. Forma: ambulatoryjne, stacjonarne, indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: do 19 uczestników 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; ograniczenia mogą wynikać z limitu wolnych miejsc w placówce 8. Okres trwania w tygodniach: 72 tygodnie (18 miesięcy) 9. Liczba dni w tygodniu: terapia każdego dnia w tygodniu przez okres 18 m-cy 10. Wymiar dzienny w godzinach: pacjenci objęci są całodobowym programem 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków po przebytej podstawowej terapii 2. Nazwa programu: Program terapeutyczny dla osób uzależnionych 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4. Odpłatność: pomoc nieodpłatna 5. Forma: indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: przed każdym programem prowadzone są indywidualne spotkania z uczestnikami programu. Którzy wypełniają anonimowo ankietę diagnostyczną; ankieta pozwala zdiagnozować potrzeby i oczekiwania klientów 8. Okres trwania w tygodniach: całoroczny 9. Liczba dni w tygodniu: jeden dzień w tygodniu- wtorek 10. Wymiar dzienny w godzinach: 3 godziny w tygodniu 1. Adresat programu: osoby uzależnione, nadużywające, eksperymentujące, utrzymujące abstynencję, współuzależnione 2. Nazwa programu: a) Kompleksowy Program Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych b) Specjalistyczny Program Redukcji Szkód Wśród Osób Przyjmujących Środki Narkotyczne c) Program Wczesnej Interwencji FRED dla osób od 14 do 21 r.ż. 3. Podmiot realizujący program: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze 4. Odpłatność: pomoc nieodpłatna 5. Forma: indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: 20 osób ((grupa łączona dla utrzymujących abstynencję i współuzależnionych) do 12 osób (grupa psychoedukacyjna) do 12 osób (grupa terapeutyczna) 6-12 osób w grupie w programie FRED 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: 3 spotkania- dla programu FRED 15

16 6. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Dolna Szklarska Poręba Tel/fax: ul. Cieplicka Budynek E Jelenia Góra Telefon (075) Fax (075) Liczba dni w tygodniu: raz w tygodniu (grupa łączona dla utrzymujących abstynencję i współuzależnionych) raz w tygodniu (grupa terapeutyczna) raz w tygodniu (grupa psychoedukacyjna) 10. Wymiar dzienny w godzinach: 3 godziny w tygodniu (grupa łączona dla utrzymujących abstynencję i współuzależnionych) 3 godziny w tygodniu (grupa psychoedukacyjna) 3 godziny w tygodniu (grupa terapeutyczna) 8 godzin program FRED 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: program autorski 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice 4. Odpłatność: świadczenia zdrowotne udzielane w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (bezpłatne) 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: 2 grupy po 15 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: placówka ma charakter otwarty; program jest skierowany do osób zmotywowanych na terapii; ośrodek przyjmuje też osoby zobowiązane sądownie do leczenia 8. Okres trwania w tygodniach: 6 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: zajęcia odbywają się codziennie (dla osób w systemie stacjonarnym) 10. Wymiar dzienny: 7-8 godzin dziennie 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: Program Leczenia Uzależnień 3. Podmiot realizujący program: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA-Poradnia Leczenia Uzależnień (osoba nie musi być ubezpieczona) 5. Forma: grupowe i indywidualne, 6. Pojemność programu: grupa terapeutyczna do 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna gotowość; 8. Okres trwania w tygodniach: 8 tygodni-program wstępny 20 tygodni program podstawowy roczna grupa zapobiegająca nawrotom choroby 9. Liczba dni w tygodniu: trzy dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 3 godziny dziennie 16

17 8.Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 Podgórzyn Tel Brak 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny 2. Nazwa programu: brak 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie 5. Forma: w zależności od potrzeb klienta-najczęściej poradnictwo indywidualne, doradztwo 6. Pojemność programu: 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: przez cały rok 9. Liczba dni w tygodniu: 4 dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 5 godzin dziennie 9.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Grupa terapeutyczna Czujność w Nowogrodźcu ul. Asnyka Nowogrodziec tel: lub Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i i nnych środków odurzających 2. Nazwa Programu: Rozwiązywanie Problemów Uzależnień na Terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 3. Podmiot realizujący program: Klub Abstynenta Centrum Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 4. Odpłatność: nieodpłatnie 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne, grupowe 6. Gotowość przyjmowania do programu: stała 7. Pojemność programu: osób 8. Okres trwania: 26 tygodni lub dłużej wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3 godziny 17

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania

Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT. z badao w ramach zadania Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu RAPORT z badao w ramach zadania Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo