SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM"

Transkrypt

1 Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM NAZWA PLACÓWKI DANE PLACÓWKI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 1. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach 2. Punkt Konsultacyjny w Starej Kamienicy przy Urzędzie Gminy ul. Zamkowa Kowary Tel: (brak fax) Urząd Gminy Stara Kamienica Tel Fax: Adresat programu: osoby uzależnione i współuzależnione, grupa profilaktyczna dla młodzieży, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 2. Nazwa programu: Program Pracy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach w Zakresie Profilaktyki i Terapii Alkoholizmu 3. Podmiot realizujący program: Gabinet Psychologiczny Sylwia Tywonek-Cybulska ul. 1 Maja 10/5 Kowary 4. Odpłatność: finansowane przez Urząd Miasta Kowary ze środków funduszu alkoholowego 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: od stycznia 2009r. do chwili obecnej 195 osób, od stycznia 2010r. do chwili obecnej przyjęto na terapię 236 osób, udzielono 2745 konsultacji 7. Gotowość przyjmowania do programu: przyjmowane są osoby z gminy Kowary i Mysłakowic, również w ramach wymiany z innej gminy 8. Okres trwania w tygodniach: podstawowy okres leczenia trwa około 2 lat 9. Liczba dni w tygodniu: Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień otwarte jest 6 dni w tygodniu (poniedziałeksobota) w tym przez 4 dni terapia uzależnień i 2 dni klubu abstynenta 10. Wymiar dzienny w godzinach: poniedziałki, środy i piątki po 5 godzin dziennie; w czwartki po 4 godziny dziennie 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu 2. Nazwa programu: brak nazwy 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy 5. Forma: grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: 20 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: program trwa cały rok; jeżeli są uwagi, że to nie wystarcza następuje kierowanie do odpowiednich ośrodków 9. Liczba dni w tygodniu: 2 dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny w godzinach: 2 godziny w tygodniu z grupą wsparcia 3. Ośrodek Nowa Nadzieja w ul. Sportowa Adresat programu: osoby dotknięte wszelkimi uzależnieniami 1

2 Janowicach Wielkich 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze Janowice Wielkie Tel Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Tel/fax: ; kom: Nazwa programu: od stwierdzenia jestem uzależniony do wyznania jestem wolny w Jezusie 3. Podmiot realizujący program: Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych 4. Odpłatność: dopłata 580zł miesięcznie; jeśli jest osoba bezdomna to finansuje GOPS 5. Forma: stacjonarne, grupowe i indywidualne 6. Pojemność programu: do 40 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: 6 miesięcy (ok tygodni) 9. Liczba dni w tygodniu: 6 dni 10. Wymiar dzienny w godzinach: ok. 4 godzin dziennie zajęć terapeutycznych oraz ok. 4 godzin ergoterapii 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu i nadużywające alkoholu, współuzależnione 2. Nazwa programu: Program terapeutyczny dla osób uzależnionych 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4. Odpłatność: pomoc nieodpłatna 5. Forma: indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: przed każdym programem prowadzone są indywidualne spotkania z uczestnikami program, którzy wypełniają anonimowo ankietę diagnostyczną; ankieta pozwala zdiagnozować potrzeby i oczekiwania klientów 8. Okres trwania w tygodniach: całoroczny 9. Liczba dni w tygodniu: jeden dzień w tygodniu- wtorek 10. Wymiar dzienny w godzinach: 3 godziny w tygodniu 2

3 5. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze ul. Wolności Jelenia Góra Tel/fax: Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu; osoby współuzależnione; osoby nadużywające alkoholu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) 2. Nazwa programu: a) Kompleksowy Program Terapii Uzależnienia od Alkoholu (autorski) b)program Terapii Uzależnienia w tym od Alkoholu i Współuzależnienia w wymiarze 6 godzin zorganizowanych zajęć terapii w tygodniu (autorski) c) Dyskompleksowy Program z Zakresu Profilaktyki Uzależnień 3. Podmiot realizujący program: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze 5. Forma: grupowe i indywidualne, ambulatoryjne 6. Pojemność programu: 3 grupy; średnia osób w grupie 5 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna otwartość 8. Okres trwania w tygodniach: termin nieograniczony 9. Liczba dni w tygodniu: dwa dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 2 godziny dziennie Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu 11. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby nadużywające alkoholu 12. Podmiot realizujący program: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze 13. Odpłatność: bezpłatne 14. Forma: grupowe 15. Pojemność programu: grupa od 7 do 12 osób 16. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna otwartość 17. Okres trwania w tygodniach: 8 tygodni 18. Liczba dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku 19. Wymiar dzienny: 5 godzin dziennie 3

4 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA Poradnia Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze ul. Cieplicka Budynek E Jelenia Góra Telefon (075) Fax (075) Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu( pijace szkodliwie,osoby z syndromem współuzależnienia oraz DDA) 2. Nazwa programu: a) Intensywny Program Terapii Dla Osób Uzależnionych (autorski program Jacka Kasprzaka) b) Program Dla Osób Współuzależnionych c) Program Dla DDA d) Program Dla Osób Uzależnionych na Etapie Zapobiegania Nawrotom Choroby 3. Podmiot realizujący program: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA- Poradnia Leczenia Uzależnień 5. Forma: grupowe i indywidualne, ambulatoryjne 6. Pojemność programu: grupa terapeutyczna do 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna gotowość; nie ma terminu oczekiwania na przystąpienie do programu 8. Okres trwania w tygodniach: a) Intensywny Program Terapii Dla Osób Uzależnionych- 33 tygodnie b) Program Dla Osób Współuzależnionych-roczny c) Program Dla DDA-roczny d) Program Dla Osób Uzależnionych na Etapie Zapobiegania Nawrotom Chorobyroczny 9. Liczba dni w tygodniu: a) Intensywny Program Terapii Dla Osób Uzależnionych-3 dni w tygodniu b) Program Dla Osób Współuzależnionych-1 dzień w tygodniu c) Program Dla DDA-1 dzień w tygodniu d) Program Dla Osób Uzależnionych na Etapie Zapobiegania Nawrotom Choroby- 1 dzień w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 3 godziny dziennie` 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze 8. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Tel/fax: ul. Dolna Szklarska Poręba Tel/fax: Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu; nadużywające alkoholu; osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Podmiot realizujący program: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: do 15 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; bez zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: 2 lata 9. Liczba dni w tygodniu: 3 dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: po 3 godziny terapia grupowa ( 1 godzina terapia indywidualna) 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu 2. Nazwa programu: program autorski 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice 4. Odpłatność: świadczenia zdrowotne udzielane w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (bezpłatne) 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: 2 grupy po 15 osób 4

5 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu 11. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Punkt Konsultacyjny MOPS Karpacz 12. Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta Piechowice ul. Sikorskiego Szklarska Poręba Tel: ul. Krótka Karpacz Tel ul. Krótka Karpacz Tel ul. Żymierskiego 49 Piechowice Tel: Fax: Gotowość przyjmowania do programu: placówka ma charakter otwarty; program jest skierowany do osób zmotywowanych na terapii; ośrodek przyjmuje też osoby zobowiązane sądownie do leczenia 8. Okres trwania w tygodniach: 6 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: zajęcia odbywają się codziennie-dla osób w systemie stacjonarnym 10. Wymiar dzienny: 7-8 godzin dziennie 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu i osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Miejski Program Profilaktyki I Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie 3. Podmiot realizujący program: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 5. Forma: indywidualne 6. Pojemność programu: w zależności od potrzeb 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; bez zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: bez ograniczeń 9. Liczba dni w tygodniu: 1 raz w tygodniu 10. Wymiar dzienny: w zależności od potrzeb 1. Adresat programu: osoby dotknięte uzależnieniem alkoholowym, osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Terapia Uzależnień Od Alkoholu 3. Podmiot realizujący program: Grupa Al-Anon ; Grupa Introspekcja AA 5. Forma: indywidualnie, grupowe 6. Pojemność programu: w zależności od potrzeb 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: brak ograniczeń 9. Liczba dni w tygodniu: 2 razy w tygodniu 10. Wymiar dzienny: brak danych 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Intensywny Program Terapii Uzależnień. Terapia Pogłębiona. 3. Podmiot realizujący program: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Punkt Konsultacyjny MOPS Karpacz -refundowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5. Forma: grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: brak danych 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: brak danych 9. Liczba dni w tygodniu: 1 raz w tygodniu-konsultacje indywidualne grupowe 10. Wymiar dzienny: 4 godziny 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 3. Podmiot realizujący program: Urząd Miasta Piechowice 5

6 13. Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 Podgórzyn Tel Brak Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5. Forma: grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: nieograniczona 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: bezterminowo 9. Liczba dni w tygodniu: 3 dni w tygodniu dla osób uzależnionych jeden raz w tygodniu dla osób współuzależnionych 10. Wymiar dzienny: 2-3godziny 1. Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: brak 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie 5. Forma: w zależności od potrzeb klienta-najczęściej poradnictwo indywidualne; grupowe w formie Klubu Abstynenta ( wykłady, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, umacnianie w decyzji dotyczącej trzeźwego życia, kształtowanie postaw prospołecznych, funkcjonowanie w zgodzie z normami, integracja rodziny) 6. Pojemność programu: 20 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: przez cały rok 9. Liczba dni w tygodniu: 2dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 4-6 godzin 14. Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 Janowice Wielkie Tel: lub Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione, osoby nadużywające alkoholu 12. Nazwa programu: brak 13. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Forma: indywidualne, grupowe- w zależności od potrzeb 16. Pojemność programu: w zależności od potrzeb 17. Gotowość przyjmowania do programu: tak; brak zastrzeżeń 18. Okres trwania w tygodniach: przez cały rok 19. Liczba dni w tygodniu: 1 raz w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 2,5 godziny 6

7 15.Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Ul. Aleja 1000-lecia Bolesławiec tel: , fax: Adresat programu : osoby uzależnione od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość o ile występuje uzależnienie krzyżowe, osoby dorosłe współuzależnione 2. Nazwa programu: Podstawowy Program Terapii, Program Pogłębionej Terapii, Program Motywacyjno- Informacyjny Terapii 3. Podmiot realizujący program: 1. Oddział -----Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, tel Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, tel Oddział Leczenia Zatruć Alkoholowych, tel Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: stacjonarne, ambulatoryjne, grupowe, konsultacje indywidualne, konsultacje psychologiczneprzy detoksykacji 6. Pojemność programu: Oddział Leczenia Uzależnień: 12 kobiet, 28 mężczyzn Poradnia Leczenia od Uzależnienia: 6-12 osób Oddział Leczenia Zatruć: wszyscy ze skierowaniem od lekarza 7. Gotowość przyjmowania skazanych do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: Oddział Leczenia od Uzależnień: 6 Poradnia Leczenia od Uzależnień: 26 Oddział Leczenia Zatruć od Alkoholu: wg. zaleceń lekarza 9. Liczba dni w tygodniu: Oddział Leczenia od Uzależnień: 7 dni Poradnia Leczenia od Uzależnienia od Alkoholu: 2 dni program podstawowy 1 dzień program pogłębiony Oddział Leczenia Zatruć od Alkoholu: wg. zaleceń lekarza 10. Wymiar dzienny: Oddział Leczenia od Uzależnienia od Alkoholu: 7-8 godzin Poradnia Leczenia od Uzależnień: 5 godzin- program podstawowy+ ew. konsultacje indywidualne, 3 godziny- program pogłębiony + ew. konsultacje indywidualne Oddział Leczenia Zatruć od Alkoholu: 2 lub więcej godzin 7

8 16. Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji i Uzależnień My Razem w Bolesławcu ul. Widok 1b Bolesławiec tel/ fax Adresat programu: osoby uzależnione od alkoholu, rodziny osób uzależnionych, osoby zagrożone alkoholizmem 2. Nazwa Programu: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Alkoholu. Rehabilitacja osób zdrowiejących z uzależnienia od alkoholu 3. Podmiot realizujący program: Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji i Uzależnień My Razem 4. Odpłatność: nieodpłatne 5. Forma: stacjonarne, indywidualne, wg. potrzeb grupowe 6. Pojemność programu: według potrzeb 7. Gotowość przyjmowania do programu: do 20 osób na 1 grupę, według potrzeb liczba ta jest modyfikowana 8. Okres trwania: 56 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: 6 dni 10. Wymiar dzienny w godzinach: 2-4 godziny 17. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodźcu Grupa terapeutyczna Czujność ul. Asnyka 52 tel: lub Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i innych środków odurzających 2. Nazwa programu: Rozwiązywanie Problemów Uzależnień na Terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 3. Podmiot realizujący program: Klub Abstynenta Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: bez zastrzeżeń 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3 godziny 8

9 18.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie Bolesławieckiej poczta Raciborowice Warta Bolesławiecka 40c tel: Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość 2. Nazwa programu: brak 3. Podmiot realizujący program: Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, grupa wsparcia WARTO 4. Odpłatność: nieodpłatnie 5. Forma: ambulatoryjne, grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: bez zastrzeżeń 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: 1 dzień 10. Wymiar dzienny: 3 godziny: 2 zajęcia grupowe, 1 indywidualne 19. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy Osiecznica ul. Lubańska 43 tel Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu i innych środków odurzających, osoby współuzależnione od alkoholu i środków odurzających, osoby nadużywające alkohol, profilaktycznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 12. Nazwa programu: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 13. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14. Odpłatność: nieodpłatnie 15. Forma: ambulatoryjne, grupowe, indywidualne 16. Pojemność programu: do 50 osób rocznie 17. Gotowość przyjmowania do programu: stała 18. Okres trwania: według potrzeb 19. Liczba dni w tygodniu: 3 dni 20. Wymiar dzienny: 3 godziny 9

10 20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruszynie Kruszyn Ul. Kasztanowa 1 A Tel Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione od alkoholu, osoby nadużywające alkohol, profilaktycznie uczniowie szkół podstawowych 22. Nazwa programu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bolesławiec 23. Podmiot realizujący program: brak podmiotu: osoby kierowane są do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Bolesławcu 24. Odpłatność: nieodpłatnie 25. Forma: Pojemność programu: Gotowość przyjmowania do programu: Okres trwania: Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: NZOZ Poradnia Terapeutyczna Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lubaniu ul. Zawidowska 4 tel: Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione 2. Nazwa programu: grupa wsparcia wstępna i podstawowa 3. Podmiot realizujący program: Poradnia Terapeutyczna Uzależnienia i Współuzależnienia 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: do 25 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 2-6 godzin 10

11 22. Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZZOZ we Lwówku Śląskim ul.morcinka Lwówek Śląski tel; Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione 2. Nazwa programu: Intensywny Program Terapii Uzależnień od Alkoholu 3. Podmiot realizujący program; Poradnia Leczenia Uzależnień przy SP ZZOZ 4. Odpłatność: bezpłatnie w ramach limitu miejsc zgodnie z kontraktem NFZ 5. Forma: ambulatoryjne, grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: 6-12 osób, indywidualnie-ok.50 osób tygodniowo 7. Gotowość przyjmowania do programu: bez ograniczeń 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3-10 godzin 23. Punkt Konsultacyjny w Świeradowie Zdroju Świeradów Zdrój ul. 11 Listopada 35 tel:/fax ; MOPS 1. Adresaci programu: osoby uzależnione i ich bliscy 2. Nazwa programu: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3. Podmiot realizujący program: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: poradnictwo 6. Pojemność programu: - 7. Gotowość przyjmowania do programu: - 8. Okres trwania programu: - 9. Liczba dni w tygodniu: dni pracy w MOPS Wymiar dzienny: od 7 do 15 11

12 24. Punkt Konsultacyjny w Kamiennej Górze przy Centrum Kultury ul. Kościuszki Kamienna Góra tel: Adresaci programu; osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy i zainteresowani 2. Nazwa programu; programy indywidualne np. Terapia dla rodzin z problemem alkoholowym 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: porady, terapia indywidualna i grupowa 6. Pojemność programu: 8-13 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: indywidualnie wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3 godziny 25. Punkt Konsultacyjny w Bolkowie Bolków ul. Szpitalna 16 Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacj tel: Adresaci programu: osoby uzależnione, współuzależnione, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 2. Nazwa programu: programy indywidualne 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 5. Forma: porady, rozmowy, terapia indywidualna i grupowa 6. Pojemność programu: do 13 osób, 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: indywidualnie wg. potrzeb dla danego uczestnika lub grupy 9. Liczba dni w tygodniu: wymiar dzienny: 3-4 godziny 12

13 26. Punkt Konsultacyjny w Krzeszowie Dom Kultury w Krzeszowie ul. Kalwaria 1 tel: Adresaci programu: osoby uzależnione, ich rodziny i ofiary przemocy 2. Nazwa programu: programy indywidualne 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: zajęcia indywidualne 6. Pojemność programu: - 7. Gotowość przyjmowania: stała 8. Okres trwania: wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: 1 dzień 10. Wymiar dzienny: 3 godziny 27. Punkt Konsultacyjny w Pisarzowicach Pisarzowice 72 Wiejski Dom Kultury Kamienna Góra tel: Adresaci programu: rodziny z problemem alkoholowym 2. Nazwa programu: programy indywidualne 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: zajęcia indywidualne 6. Pojemność programu: - 7. Gotowość przyjmowania : stała 8. Okres trwania: wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: 1 dzień 10. Wymiar dzienny: 3 godziny 13

14 SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z NARKOMANIĄ NAZWA PLACÓWKI DANE PLACÓWKI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 1. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach 2. Ośrodek Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich ul. Zamkowa Kowary Tel: (brak fax) ul. Sportowa Janowice Wielkie Tel Adresat programu: osoby uzależnione i współuzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: Program Pracy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach w Zakresie Profilaktyki i Terapii Narkomanii 3. Podmiot realizujący program: Gabinet Psychologiczny Sylwia Tywonek-Cybulska ul. 1 Maja 10/5 Kowary 4. Odpłatność: finansowane przez Urząd Miasta Kowary 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: od stycznia 2009r. do chwili obecnej 15 osób, od stycznia do chwili obecnej przyjęto na terapię 236 osób i udzielono 2745 konsultacji 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; przyjmowane są osoby z gminy Kowary i Mysłakowice, również w ramach wymiany z inną gminą 8. Okres trwania w tygodniach: podstawowy okres leczenia trwa około 2 lat 9. Liczba dni w tygodniu: Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień otwarte jest 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) lecz przede wszystkim czwartek jest przeznaczony na kontakt z osobami uzależnionymi od narkotyków 10. Wymiar dzienny w godzinach: poniedziałki, środy i piątki po 5 godzin dziennie; w czwartki po 4 godziny dziennie, głównie dla osób uzależnionych od narkotyków 1. Adresat programu: osoby dotknięte wszelkimi uzależnieniami 2. Nazwa programu: od stwierdzenia jestem uzależniony do wyznania jestem wolny w Jezusie 3. Podmiot realizujący program: Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych 4. Odpłatność: dopłata 580zł miesięcznie; jeśli jest osoba bezdomna to finansuje GOPS 5. Forma: stacjonarne, grupowe i indywidualne 6. Pojemność programu: do 40 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń 14

15 3. Ośrodek Rehabilitacji Monar Mysłakowice 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze 5. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze ul. Czerwony Dworek Mysłakowice Tel/fax: czerwony Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Tel/fax: ; kom: ul. Wolności Jelenia Góra Tel/fax: Okres trwania w tygodniach: 6 miesięcy (ok tygodni) 9. Liczba dni w tygodniu: 6 dni 10. Wymiar dzienny w godzinach: ok. 4 godzin dziennie zajęć terapeutycznych oraz ok. 4 godzin ergoterapii 1. Adresat programu: osoby uzależnione i współuzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: Terapia Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Rehabilitacji Monar Mysłakowice 4. Odpłatność: finansowane przez NFZ 5. Forma: ambulatoryjne, stacjonarne, indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: do 19 uczestników 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; ograniczenia mogą wynikać z limitu wolnych miejsc w placówce 8. Okres trwania w tygodniach: 72 tygodnie (18 miesięcy) 9. Liczba dni w tygodniu: terapia każdego dnia w tygodniu przez okres 18 m-cy 10. Wymiar dzienny w godzinach: pacjenci objęci są całodobowym programem 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków po przebytej podstawowej terapii 2. Nazwa programu: Program terapeutyczny dla osób uzależnionych 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4. Odpłatność: pomoc nieodpłatna 5. Forma: indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: przed każdym programem prowadzone są indywidualne spotkania z uczestnikami programu. Którzy wypełniają anonimowo ankietę diagnostyczną; ankieta pozwala zdiagnozować potrzeby i oczekiwania klientów 8. Okres trwania w tygodniach: całoroczny 9. Liczba dni w tygodniu: jeden dzień w tygodniu- wtorek 10. Wymiar dzienny w godzinach: 3 godziny w tygodniu 1. Adresat programu: osoby uzależnione, nadużywające, eksperymentujące, utrzymujące abstynencję, współuzależnione 2. Nazwa programu: a) Kompleksowy Program Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych b) Specjalistyczny Program Redukcji Szkód Wśród Osób Przyjmujących Środki Narkotyczne c) Program Wczesnej Interwencji FRED dla osób od 14 do 21 r.ż. 3. Podmiot realizujący program: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze 4. Odpłatność: pomoc nieodpłatna 5. Forma: indywidualne i grupowe 6. Pojemność programu: 20 osób ((grupa łączona dla utrzymujących abstynencję i współuzależnionych) do 12 osób (grupa psychoedukacyjna) do 12 osób (grupa terapeutyczna) 6-12 osób w grupie w programie FRED 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak 8. Okres trwania w tygodniach: 3 spotkania- dla programu FRED 15

16 6. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Dolna Szklarska Poręba Tel/fax: ul. Cieplicka Budynek E Jelenia Góra Telefon (075) Fax (075) Liczba dni w tygodniu: raz w tygodniu (grupa łączona dla utrzymujących abstynencję i współuzależnionych) raz w tygodniu (grupa terapeutyczna) raz w tygodniu (grupa psychoedukacyjna) 10. Wymiar dzienny w godzinach: 3 godziny w tygodniu (grupa łączona dla utrzymujących abstynencję i współuzależnionych) 3 godziny w tygodniu (grupa psychoedukacyjna) 3 godziny w tygodniu (grupa terapeutyczna) 8 godzin program FRED 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: program autorski 3. Podmiot realizujący program: Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice 4. Odpłatność: świadczenia zdrowotne udzielane w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (bezpłatne) 5. Forma: indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: 2 grupy po 15 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: placówka ma charakter otwarty; program jest skierowany do osób zmotywowanych na terapii; ośrodek przyjmuje też osoby zobowiązane sądownie do leczenia 8. Okres trwania w tygodniach: 6 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: zajęcia odbywają się codziennie (dla osób w systemie stacjonarnym) 10. Wymiar dzienny: 7-8 godzin dziennie 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: Program Leczenia Uzależnień 3. Podmiot realizujący program: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA-Poradnia Leczenia Uzależnień (osoba nie musi być ubezpieczona) 5. Forma: grupowe i indywidualne, 6. Pojemność programu: grupa terapeutyczna do 12 osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: brak zastrzeżeń; pełna gotowość; 8. Okres trwania w tygodniach: 8 tygodni-program wstępny 20 tygodni program podstawowy roczna grupa zapobiegająca nawrotom choroby 9. Liczba dni w tygodniu: trzy dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 3 godziny dziennie 16

17 8.Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 Podgórzyn Tel Brak 1. Adresat programu: osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny 2. Nazwa programu: brak 3. Podmiot realizujący program: Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Podgórzynie 5. Forma: w zależności od potrzeb klienta-najczęściej poradnictwo indywidualne, doradztwo 6. Pojemność programu: 7. Gotowość przyjmowania do programu: tak; brak zastrzeżeń 8. Okres trwania w tygodniach: przez cały rok 9. Liczba dni w tygodniu: 4 dni w tygodniu 10. Wymiar dzienny: 5 godzin dziennie 9.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Grupa terapeutyczna Czujność w Nowogrodźcu ul. Asnyka Nowogrodziec tel: lub Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i i nnych środków odurzających 2. Nazwa Programu: Rozwiązywanie Problemów Uzależnień na Terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 3. Podmiot realizujący program: Klub Abstynenta Centrum Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 4. Odpłatność: nieodpłatnie 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne, grupowe 6. Gotowość przyjmowania do programu: stała 7. Pojemność programu: osób 8. Okres trwania: 26 tygodni lub dłużej wg. potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny: 3 godziny 17

18 10.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie Bolesławieckiej pocz. Raciborowice Warta Bolesławiecka 40 c Gminne Centrum Kultury tel: Adresaci programu: - osoby uzależnione od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość - osoby dorosłe dotknięte problemem uzależnień 2. Nazwa programu: brak - ofiary przemocy domowej 3. Podmiot realizujący program : Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, grupy wsparcia WARTO 4. Odpłatność : nieodpłatnie 5. Forma; ambulatoryjne, grupowe, indywidualne 6. Pojemność programu: osób 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: 26 tygodni 9. Liczba dni w tygodniu: Wymiar dzienny; 3 godziny 18

19 11.Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Zgorzelcu Zgorzelec ul. Warszawska 37A tel; , fax; Adresaci programu: osoby uzależnione od narkotyków, osoby nadużywające narkotyki, osoby eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi, osoby współuzależnione 2. Nazwa programu: - program metadonowy,, oddziaływania terapeutyczne, - poradnictwo i edukacja - psychoterapia indywidualna i grupowa - diagnozowanie i konsultacje lekarskie - wymiana strzykawek i igieł - wywiady i interwencje socjalne prowadzone przez dyplomowanego pracownika socjalnego - możliwość wykonania testu na obecność narkotyku w moczu - placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych oraz ustala terminy przyjęć. 3. Podmiot realizujący program: Poradnia 4. Odpłatność: bezpłatnie 5. Forma: terapia ambulatoryjna, grupowa, grupy wsparcia 6. Pojemność programu: bez limitu 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: wg potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu : Wymiar dzienny: 7 godzin 19

20 12. Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym Subsydium w Zgorzelcu Zgorzelec ul. Warszawska 37a tel/fax , Adresaci programu: osoby uzależnione od narkotyków 2. Nazwa programu: program terapeutyczno- korekcyjny dla młodzieży do 18 wieku, program edukacji grup społeczno zawodowych, program edukacyjny dla ofiar przemocy, socjoterapia dla eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, program redukcji szkód i strat- pracownik uliczny. 3. Podmiot realizujący program: Stowarzyszenie 5. Forma: ambulatoryjne, indywidualne, grupowe 6. Pojemność programu: bez limitu 7. Gotowość przyjmowania do programu: stała 8. Okres trwania: wg potrzeb 9. Liczba dni w tygodniu : Wymiar dzienny: 7-8 godzin 13. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni Bogatynia ul. Armii Czerwonej 15 tel. 75/ Punkt informacyjno konsultacyjny ds. Przeciwdziałania narkomanii. Grupa edukacyjno wspierająca, kierowanie do placówek terapeutycznych, bezpłatne, stale, od poniedziałku do piątku od , bez limitu przyjęć. PONADTO W STOSUNKU DO SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z NARKOMANIĄ: 1. Punkt Konsultacyjny w Starej Kamienicy-zapewnia konsultacje forma-indywidualne; kierowanie do właściwych placówek 2. Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta Piechowice-konsultacje indywidualne z terapeutą; kierowanie do właściwych placówek 20

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Aktualizacja - PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 12.02.2014 r.

Zielona Góra, 12.02.2014 r. Zielona Góra,.0.04 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 04 ROKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Lp Rodzaj praktyki Placówka Kod Miejscowość Ulica 1 Wojewódzkie Centrum Szpitalne 58-506 Jelenia Góra Ogińskiego 6 2 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 59-600 Lwówek Śląski Morcinka

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVIII/91/16 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/144/12 RADY GMINY TRWANIKI z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/144/12 RADY GMINY TRWANIKI z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XIX/144/12 RADY GMINY TRWANIKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. dolnośląskie

Baza danych w. dolnośląskie Baza danych w. dolnośląskie 1. Powiat kamiennogórski WOTUW - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2015 r.

Zielona Góra, 28.01.2015 r. Zielona Góra, 28.0.205 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 205 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV 189/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 25 stycznia 2013 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia.. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE Z dnia.. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia

Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia Praktyka zawodowa Pracownia fizykoterapii Pracownia kinezyterapii Pracownia fizykoterapii Pracownia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu terapeutycznego dla współuzależnionych autorstwa Mirosławy Kisiel, który podzielony jest na dwa etapy:

Realizacja programu terapeutycznego dla współuzależnionych autorstwa Mirosławy Kisiel, który podzielony jest na dwa etapy: GRUPY WSPARCIA Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Grupa spotyka się cyklicznie w środy od godz. 16.00 19.00. Realizacja programu terapeutycznego dla współuzależnionych autorstwa Mirosławy Kisiel,

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Placówki ambulatoryjne Poradnia 20-243 Lublin Czynne: pon., wt., czw. 16.00-19.00 Profilaktyczno- ul. Kleeberga 14 pt. 16.00-20.30 Społeczna przy TRiPDU POWRÓT Z U tel. (081) 748-23-35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2007 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Postanowienia ogólne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 148/12 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 5 listopada 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

Bardziej szczegółowo

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA RZECZ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach 1. poradnictwo psychologiczne 2. poradnictwo prawne PCPR w

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWALA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE 'J UCHWALA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo