I. Sprawcy przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Sprawcy przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu"

Transkrypt

1 Informacje dotyczące placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw mogą być poddawani leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizować programy korekcyjno - edukacyjne z art pkt. 6 kk., we właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku I. Sprawcy przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki zdrowotnej SON w Słupsku ul. Paderewskiego 9 Pomoc psychologiczna, 1. rozmowy terapeutyczne. tel. (59) i , Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Bytowie Szpital Powiatu Bytowskiego Oddział Detoksykacji w Bytowie Bytów ul. Lęborska 13 tel. (59) (59) Gminna Komisja do Spraw Alkoholowych w Bytowie Bytów ul. Miła 26 tel. (59) , NZOZ "HOMO-LIBER" Stacjonarny Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu Żukówko tel. (59) Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach ul. Strzelecka Chojnice, tel. (52) NZOZ "PROMEDICA" Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia - Oddział Dzienny w Chojnicach, ul. Kościerska Chojnice, tel. (52) i Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób Terapia podstawowa. Diagnoza i konsultacja osób używających lub eksperymentujących z Alkoholem. Program edukacyjny dla sprawców psychoterapia. Forma ambulatoryjna, oddziaływania terapeutyczne. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Rozmowy motywujące do leczenia, oddziaływania terapeutyczne. Leczenie odwykowe, forma stacjonarna, oddziaływanie terapeutyczne, całodobowy oddział terapii uzależnień od alkoholu. Program korekcyjno-edukacyjny indywidualny. Stacjonarny, Oddział dzienny ambulatoryjny. 7. NZOZ "OPUS" Poradnia Terapii i Współuzależnienia od Alkoholu w Chojnicach ul. Gdańska 15b Chojnice tel. (52) Program intensywnego leczenia terapią dla uzależnionych. Oddział dzienny dla osób uzależnionych. 1

2 SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Czersku, Lipowa 12, Czersk, tel. (52) NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień Zaroślak Czersk Kurcze 21 tel./fax (52) SPZOZ Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu, Oddział Detoksykacji Alkoholowej w Człuchowie, ul. Szczecińska 31, Człuchów, tel. (59) ; (59) wew. 315 Poradnia Terapii Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu Oddział detoksykacyjny od Narkotyków, Alkoholu i Środków Psychoaktywnych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPUS Sp. z.o.o. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Człuchowie, ul. Os. Wazów 8, Człuchów, tel. (59) Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni Plus Eko Szkoła Życia" w Wandzinie, Człuchów Skr. Poczt. 7 tel./fax (59) Podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu. Program terapii pogłębionej dla Program leczenia uzależnień. Leczenie farmakologiczne. Zajęcia terapeutyczne. Program intensywnego leczenia terapia dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Odtrucia 10 dni. Leczenie uzależnień od alkoholu, hazardu i środków psychoaktywnych. Zapobieganie nawrotom picia. Terapia indywidualna i grupowa 8- tygodniowy program leczenia uzależnień od alkoholu. Oddziaływanie społeczności terapeutycznej. Obozy motywacyjnoterapeutyczne (8 tygodni) dla osób w wieku lat przygotowujące do leczenia stacjonarnego. Leczenie ambulatoryjne Leczenie indywidualne i grupowe. Leczenie stacjonarne - odwykowe i rehabilitacyjne. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu, poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenie odwykowe, ambulatoryjne, program korekcyjnoedukacyjny, detox. Oddziaływania terapeutyczne. Leczenie odwykowe - forma stacjonarna, program przygotowujący do dalszego leczenia stacjonarnego. Leczenie odwykowe - forma ambulatoryjna, oddziaływania terapeutyczne, program korekcyjno- edukacyjny. Leczenie odwykowe - forma stacjonarna - terapia indywidualna i grupowa - program korekcyjno edukacyjny. - leczenie rehabilitacyjne, - forma stacjonarna - program korekcyjno-edukacyjny Terapeuta MOPS w Lęborku ul. Łokietka 13, tel. (59) (pokój 301). Klub AA Odnowa w Lęborku ul. Krzywoustego 1 tel. (59) NZOZ Lekarska Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień w Lęborku ul. Al. Wolności 40a, tel. (59) Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie, Lubuczewo 29, tel. (59) ; (59) psk.pl Terapia zajęciowa Grupa wsparcia, Mityng AA, rozmowa indywidualna. Leczenie, terapia dla uzależnionych. Program terapeutyczny 8 tygodniowy. Przygotowanie do terapii. Terapia. Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Leczenie stacjonarne, odwykowe rehabilitacyjne. Etap wstępny wstępna praca nad zmianą w obszarach komunikowania się, nazywania i wyrażania uczuć; praca nad identyfikacją uzależnienia i destrukcją alkoholową w różnych obszarach życia; praca nad uznawaniem faktu utraty kontroli nad piciem i bezsilności wobec alkoholu. Praca w etapie podstawowym zapoczątkowanie procesu akceptacji uzależnienia jako elementu swojej tożsamości; nauka zapobiegania, rozpoznawania, radzenia sobie z nawrotem choroby oraz planowaniem zmian. 2

3 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lęborku, Al. Wolności 40 A tel. (59) Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni Plus Eko Szkoła Życia" w Wandzinie, Człuchów Skr. Poczt. 7 tel./fax (59) Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych Ośrodek Teen Chellenge w Broczynie Broczyna 11 tel. (59) fax (59) filia w Łękini tel. (59) ; (59) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Stanomino Stanomino, tel. (94) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział terapii Uzależnień od Alkoholu w Słupsku ul. Wojska Polskiego 50 tel./fax (59) , Stowarzyszenie Solidarni "Plus" Eko "Szkoła życia" Program oparty na biblijnej, pierwotnej opcji chrześcijaństwa. Program ustalany indywidualnie z każdym pacjentem. Program ustalany indywidualnie z każdym pacjentem. Leczenie farmakologiczne, porady lekarskie Społeczna adaptacja poprzez pracę (a także terapię, szkolenia, ekologię) osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu, żyjących z HIV, chorych na AIDS, bezdomnych. Cel projektu - Leczenie osób uzależnionych, zakażonych wirusem HIV. - Reintegracja społeczna osób wykluczonych. - Praca nad braniem odpowiedzialności za siebie, odbudowanie systemu wartości i wiary w siebie. - Praca jako terapia, zawodowe przygotowanie do normalnego życia poza ośrodkiem. Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Leczenie odwykowe rehabilitacyjne (narkomania, alkoholizm, uzależnienie krzyżowe) ; forma stacjonarne; oddziaływania terapeutyczne. Metoda terapii zawiera zasadniczy kierunek działań ewoluowanie od uzależnienia od środków odurzających do polegania na Bogu. Pobyt w ośrodku dzieli się na 4 etapy określone przez poszczególne cele i zadania, które pacjent powinien osiągnąć i wykonać aby przejść na kolejny etap terapii. Leczenie stacjonarne uzupełnione jest pobytem w hostelu oraz pomocą w grupach wsparciach po zakończeniu terapii w ośrodku. Wykonywanie zadań przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - realizowanie programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych, - prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych, - wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji, - współpraca z innymi placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi. Głównym celem realizowanym w procesie terapii jest nauczenie pacjentów utrzymywania abstynencji i trzeźwego stylu życia pacjenci uczą się rozpoznawać i rozbrajać mechanizmy choroby, a następnie zmieniać nałogowe sposoby regulowania myślenia, przeżywania i zachowania. Leczenie odwykowe rehabilitacyjne; stacjonarne. Program podzielony na dwie części ośmiotygodniowa hospitalizacja i roczna terapia, kiedy to pacjent realizuje swój program zdrowienia, uczestnicząc co dwa miesiące w dwudniowych sesjach terapeutycznych w Ośrodku, zwanych zjazdami absolwentów. Leczenie odwykowe; stacjonarne. Celem programu - zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji, - rozwój osobisty (uzdrowienie uczuć, porządkowanie umysłu, budowanie konstruktywnego JA i rozwój osobisty), - poprawa stanu psychicznego i fizycznego. Zajęcia terapeutyczne realizowane są poprzez - psychoedukacje, - autoanalizę doświadczeń, sposobów postępowania i 3

4 Program intensywny leczenia odwykowego faza podstawowa. myślenia, - uczenie się nowych zachowań, - oddziaływania interpersonalne, - uczenie budowania systemu wsparcia. W ostatnim etapie leczenia pacjent sporządza siatkę interwencyjną oraz plan zdrowienia na kolejne dwa miesiące (uwzględniając możliwości, ograniczenia, udział w mitingach AA). Terapia grupowa dla osób Terapia grupowa dla współuzależnionych. -uzyskiwanie podstawowej wiedzy na temat choroby alkoholowej, - praca nad identyfikacją z chorobą, nabywanie tożsamości, -praca nad destrukcją, nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu, -mechanizmy uzależnienia, rozbrajanie mechanizmów. Zajęcia w grupach 3 razy w tygodniu w grupach popołudniowych po 3 godziny. 22. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Słupsku ul. Wojska Polskiego 50 tel./fax (59) , Program intensywny leczenia odwykowego faza pogłębiona Terapia grupowa dla uzależnionych i współuzależnionych - zajęcia psychoedukacyjne dotyczące zatrzymania choroby. -praca nad zapobieganiem nawrotom choroby, -rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, -rozpoznawanie głodu alkoholowego, - trening zachowań asertywnych, - zajęcia warsztatowe dotyczące rozwoju osobistego, przygotowania do trzeźwego życia, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów życia codziennego Zajęcia 3 razy w tygodniu w grupach popołudniowych po 3 godziny Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Słupsku ul. Ziemowita 1a tel. (59) SPZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Słupsku, ul. Westerplatte 67. tel. (59) (59) Stowarzyszenie KROKUS Centrum Trzeźwości w Słupsku. ul. Sienkiewicza 7 III P tel. (59) codziennie od Komisja Profilaktyki i Alkoholowych w Słupsku Program intensywny leczenia odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu faza I - podstawowa Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia usługa, wizyta 2 razy w miesiącu. Program dla osób Współpraca z sądami rejonowymi. Terapia zajęciowa, grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, mityngi AA. Mityngi AL.- Anon, rozmowy indywidualne. Terapia grupowa dla osób uzależnionych. - zajęcia edukacyjne w zakresie podstaw wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej, -praca nad identyfikacją z chorobą, nabywanie tożsamości, uznanie bezsilności wobec alkoholu, -radzenie sobie z destrukcją, -zajęcia warsztatowe dot. asertywności. Zajęcia odbywają się codziennie w godz przez okres 8 tygodni. Terapia indywidualna lub ewentualne wsparcie lekami, dostęp do psychiatry, psychologa i terapeuty 2 razy w miesiącu. - terapia grupowa dla osób uzależnionych 1 raz w tygodniu 3 godziny. - realizowanie orzeczeń sądowych dot. sprawców przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu, udzielanie informacji na temat sprawcy. poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Oddziaływania terapeutyczne, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia stacjonarnego, terapia podtrzymująca. 4

5 ul. Starzyńskiego 6 tel. (59) Alkoholowych w Słupsku ul. Sportowa 34. tel. (59) /69 wew. 54 godz Alkoholowych w Kobylnicy Kobylnica ul. Wodna 20/3. tel. (59) wew. 11 Alkoholowych w Główczycach Główczyce ul. Kościuszki 3. tel. (59) godz Alkoholowych w Smołdzinie Smołdzino ul. Kościuszki 3. tel. (59) Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a. tel. (59) godz wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Prowadzenie Punku Konsultacyjnego dla osób współ i uzależnionych od alkoholu, wtorki w godz Działania motywujące, pomoc terapeutyczna. Rozmowy indywidualne motywujące do zmiany zachowania, terapia indywidualna Alkoholowych w Damnicy Damnica ul. Górna 8. tel. (59) Miejska Komisja Profilaktyki i Alkoholowych w Ustce Ustka ul. Wyszyńskiego 3. tel. (59) wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób uzależnionych, Realizacja programów pomocowych dla osób współuzależnionych, ofiar Prowadzenie grup wsparcia., pomoc prawna, pomoc psychologiczna. konsultacje indywidualne. 5

6 współuzależnionych i ofiar przemocy Activia Vita, adres jw., czynny od poniedziałku do piątku w godz przemocy, osób uzależnionych od środków psychoaktywnych Alkoholowych w Ustce Ustka ul. Dunina 24. tel. (59) SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, Lubuczewo Lubuczewo tel. (59) ; (59) psk.pl wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i Podstawowy program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. Wykonywanie postanowień Sądu Rodzinnego w stosunku do osób skierowanych na przymusowe leczenie Terapia grupowa i indywidualna. -edukacja w zakresie podstawowym dotycząca choroby alkoholowej - identyfikowanie się z chorobą, nabywanie tożsamości osoby uzależnionej, - uznanie bezsilności od alkoholu, - radzenie sobie z destrukcją, -treningi asertywności. Terapia odbywa się w ciągu 7 tygodni.. Kierowanie do poradni, grup wsparcia oraz grup samopomocowych AA. -terapia jw Miejsko-Gminna Komisja ds. Alkoholowych w Miastku Miastko ul. Konopnicka 12 tel. (59) Gminna Komisja ds. Alkoholowych w Trzebielinie Trzebielino tel. (59) Gminna Komisja ds. Alkoholowych w Koczale Koczała ul. Człuchowska 27. tel. (59) Gminna Komisja ds. Alkoholowych w Kępicach Kępice ul. Niepodległości 6 tel. (59) wew. 27 Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób -Punkt informacyjno konsultacyjny ds. uzależnień od alkoholu - grupa psychoedukacyjno- motywująca - punkt konsultacyjny ds. uzależnień od środków psychoaktywnych - grupa terapeutyczna dla kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu kierowanych przez Sąd, z terapią pogłębioną (rozmowy indywidualne) prowadzone przez psychologa specjalistę ds. uzależnień. - Rozmowy motywacyjne do leczenia -grupa psychoedukacyjno- motywująca. - Punkt informacyjno- konsultacyjny - dyżur specjalisty do rozmów motywacyjnoprofilaktyczny ( psycholog terapeuta od uzależnień). Dyżury specjalistów ds. rozmów motywacyjno profilaktycznych. 6

7 II. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. 1. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania 7 Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki zdrowotnej SON w Słupsku, Pomoc psychologiczna Poradnia Zdrowia Psychicznego i rozmowy terapeutyczne. Leczenia Uzależnień w Bytowie, ul. Lęborska 13, tel. (59) PTZN Punkt Konsultacyjno- Informacyjny w Bytowie Bytów ul. Gdańska 59, tel. (59) , tel./fax (59) Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, ul. Strzelecka 31, Chojnice, tel. (52) NZOZ "PROMEDICA" Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia - Oddział Dzienny, ul. Kościerska Chojnice tel. (52) i NZOZ "OPUS" Poradnia Terapii i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Gdańska 15b, Chojnice, tel. (52) NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień Zaroślak, Czersk Kurcze 21 tel./fax (52) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Czersk, ul. Dworcowa 15, tel./fax (52) SP ZOZ Człuchów ul. Szczecińska 31, tel. (59) , wew. 315 Poradnia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Poradnictwo, pomoc psychologiczna rozmowy terapeutyczne. Diagnoza i konsultacja osób używających lub eksperymentujących z narkotykami. Program edukacyjny dla sprawców psychoterapia. Program intensywnego leczenia terapią dla uzależnionych. Program leczenia uzależnień. Terapia. Forma ambulatoryjna, oddziaływania terapeutyczne. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym poradnictwo, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Program korekcyjno-edukacyjny indywidualny. Stacjonarny, oddział dzienny ambulatoryjny. Oddział dzienny dla osób uzależnionych. Leczenie stacjonarne - odwykowe i rehabilitacyjne. Przyjmowani pacjenci od 15 do 50 r.ż.. Dla osób z problemem narkotykowym poradnictwo, psychoterapia indywidualna. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywizacji zawodowej. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem ogólnym, lekarzem psychiatrą, inne policjantem. W placówce istnieje możliwość wykonania testu na obecność metabolitów narkotyków w moczu bezpłatnie, umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji - bezpłatnie. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.. Dla osób z problemem narkotykowym poradnictwo, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do

8 Oddział Detoksykacyjny od Narkotyków Alkoholu i Środków Psychoaktywnych Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni Plus Eko Szkoła Życia"w Wandzinie, Człuchów Skr. Poczt. 7 tel./fax (59) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPUS Sp. z.o.o. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Os. Wazów 8, Człuchów, tel. (59) Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych Ośrodek Teen Chellenge w Broczynie, Broczyna 11 tel. (59) fax (59) filia w Łękini tel (59) ; (59) Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus", Słupsk 8 Gajki 3, tel./fax (59) Roczny program terapii dla osób uzależnionych od narkotyków. Obozy motywacyjnoterapeutyczne ( 8 tygodni) dla osób w wieku lat przygotowujące do leczenia stacjonarnego. Program pomocy dla matek zakażonych wirusem HIV Być matką (matki mogą przebywać z dziećmi). Program readaptacji społecznej i zawodowej kobiet (mogą przebywać z dziećmi). Oddziaływanie społeczności terapeutycznej Leczenie uzależnień od alkoholu, hazardu i środków psychoaktywnych. Program oparty na biblijnej, pierwotnej opcji chrześcijaństwa. leczenia edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów /pacjentów poradni konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem ogólnym, lekarzem psychiatrą. W placówce istnieje możliwość wykonania testu na obecność metabolitów narkotyków w moczu, umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji. Placówka wystawia skierowania do ośrodków rehabilitacyjnych. Przyjmowani pacjenci od 18 do 60 r.ż.. Placówka posiada program motywowania pacjenta do dalszego leczenia. Metoda detoksykacji płyny infuzyjne, farmakoterapia Przeciętny czas trwania programu detoksykacyjnego - 14 dni. Placówka prowadzi nieodpłatne badania na zakażenie HCV. Leczenie odwykowe forma stacjonarna terapii indywidualna i grupowa, ergoterapia program korekcyjno edukacyjny. Leczenie rehabilitacyjne terapia stacjonarna program korekcyjno-edukacyjny. Społeczna adaptacja poprzez pracę (a także terapię, szkolenia, ekologię) osób uzależnionych od narkotyków, żyjących z HIV, chorych na AIDS, bezdomnych. Cel projektu - Leczenie osób uzależnionych, zakażonych wirusem HIV. - Reintegracja społeczna osób wykluczonych. - Praca nad braniem odpowiedzialności za siebie, odbudowanie systemu wartości i wiary w siebie. - Praca jako terapia, zawodowe przygotowanie do normalnego życia poza ośrodkiem. Leczenie rehabilitacyjne, terapia stacjonarna, program korekcyjno-edukacyjny. Leczenie odwykowe, forma ambulatoryjna, oddziaływania terapeutyczne, program korekcyjnoedukacyjny Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Leczenie odwykowe rehabilitacyjne (narkomania, alkoholizm, uzależnienie krzyżowe) ; forma stacjonarne; oddziaływania terapeutyczne. Metoda terapii zawiera zasadniczy kierunek działań ewoluowanie od uzależnienia od środków odurzających do polegania na Bogu. Pobyt w ośrodku dzieli się na 4 etapy określone przez poszczególne cele i zadania, które pacjent powinien osiągnąć i wykonać aby przejść na kolejny etap terapii. Leczenie stacjonarne uzupełnione jest pobytem w hotelu oraz pomocą w grupach wsparciach po zakończeniu terapii w ośrodku. Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym 20. Przyjmowani pacjenci od 18 r.ż.. Placówka koedukacyjna. Czas trwania programu rehabilitacyjnego miesiące. Model pracy placówki oparty jest na społeczności terapeutycznej. Placówka prowadzi poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, poradnictwo dla osób uzależnionych, psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych, 8

9 13. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych, ul. Wojska Polskiego 50 tel./fax (59) , Programy terapeutyczne i postrehabilitacyjne ambulatoryjne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Programy dla osób współuzależnionych. psychoterapię grupową dla osób uzależnionych, kursy zawodowe. Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia w drodze probacji. Placówka detoksykacyjna - Psychoterapia grupowa i psychoterapia indywidualna oraz programy psychoedukacyjne, - programy ponadpodstawowe w postaci warsztatów radzenia sobie z różnymi problemami życia codziennego, życia w trzeźwości, radzenia sobie z nawrotami choroby, - testy na obecność narkotyków (wspólnie z rodzicami), - kierowanie na detoks i do ośrodków stacjonarnych leczenia uzależnień, - kierowanie do specjalistów na konsultacje (psychiatryczne, psychologiczne, neurologiczne itp.) - współpraca z sądem, prokuraturą i wysyłanie do tych instytucji informacji na temat pacjentów. - ambulatoryjna opieka nad rodzicami osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, - psychoterapia grupowa i indywidualna ambulatoryjna, - psychoedukacja związana z radzeniem sobie z problemami uzależnionych dzieci, - wyjazdowe programy warsztatowe dotyczące radzenia sobie z różnymi problemami dnia codziennego, wychodzenie z nałogu itd. Programy dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem. - psychoterapia i psychoedukacja dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, indywidualna, ambulatoryjna opieka. 14. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział I w Słupsku, ul. Sienkiewicza 7/30 tel./fax (59) Programy szkoleniowe dla grup zawodowych. Punkt konsultacyjny - pomoc i rehabilitacja dla osób uzależnionych i zażywających substancje psychoaktywne. Konsultacje dla osób uzależnionych od hazardu, sexu itp. Program dla osób współuzależnionych. Program dla neofitów. - diagnozowanie i pomoc - szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, pedagogów szkolnych, kuratorów - Konsultacje, porady, diagnoza nozologiczna, diagnoza problemowa, terapia motywująca do podjęcia leczenia w ośrodkach, - terapia indywidualna instruktaż, sprzedaż testów na obecność narkotyków, - kierowanie osób uzależnionych do ośrodków leczenia stacjonarnego - grupa korekcyjno edukacyjna dla młodzieży zażywającej substancje psychoaktywne, 1 raz w tygodniu 3 godziny. - grupa psychoedukacyjna dla rodzin osób z problemem narkomanii, 1 raz w tygodniu 3 godziny. - postrehabilitacja grupa dla osób po terapii podstawowej (neofitów) - rehabilitacja dalsza, 1 raz w tygodniu 3 godziny Stowarzyszenie KROKUS Centrum Trzeźwości ul. Sienkiewicza 7 III P. tel. (59) codziennie od Komisja Profilaktyki i Alkoholowych w Słupsku ul. Starzyńskiego 6. tel. (59) Współpraca z Sądem Rejonowym w Słupsku. Terapia zajęciowa, grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, mityngi AA. Mityngi AL.- Anon, rozmowy indywidualne. - prowadzenie postępowania wykonawczego w zakresie dozorów nad sprawcami przestępstw dokonanych pod wpływem narkotyków. Oddziaływania terapeutyczne, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia stacjonarnego, terapia podtrzymująca. 9

10 III. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, Program korekcyjno ul. Miła 26, Bytów edukacyjny dla 1. tel./fax (59) , sprawców przemocy domowej STOP Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, ul. Strzelecka 31, Chojnice, tel. (52) NZOZ "PROMEDICA" Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia - Oddział Dzienny Chojnice, ul. Kościerska 9. tel. (52) ; (52) NZOZ "OPUS" Poradnia Terapii i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Gdańska 15b, Chojnice, tel. (52) NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień Zaroślak, Czersk Kurcze 21 tel./ fax (52) Centrum Informacyjno - konsultacyjne ds. Uzależnień Przystań w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 7, Człuchów, tel. (59) tel. zaufania (59) MOPS Lębork ul. Łokietka 13 tel. zaufania ; GG Urząd Gminy Potęgowo Potęgowo ul. Kościuszki 5, tel. (59) Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w Lęborku Zespół Pomocy Psychologicznej i Prawnej ul. Krzywoustego 1, pok Dodatkowe informacje: Program naprawczy dla sprawców przemocy w rodzinie. Program edukacyjny dla sprawców psychoterapia. Program intensywnego leczenia terapią dla uzależnionych. Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Przełam przemoc Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pomoc psychologiczna. Pomoc prawna. Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, zajęcia indywidualne i grupowe. Korekcyjno-edukacyjny (indywidualny i grupowy). Stacjonarny, Oddział dzienny ambulatoryjny. Oddział dzienny dla osób uzależnionych. Leczenie ambulatoryjne leczenie rehabilitacyjne forma ambulatoryjna terapia indywidualna z psychologiem program korekcyjno -edukacyjny Kierowanie na terapię, konsultacje, pomoc ofiarom przestępstw, kontrola zachowania sprawców przemocy wymiana informacji. Profilaktyka, monitoring. - Pomoc psychologiczna dla ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie /indywidualna i grupowa/. - Praca ze sprawcami przestępstw z użyciem przemocy, indywidualna i grupowa. - Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji odurzających. - Pomoc osobom poszkodowanym w konsekwencji klęsk żywiołowych np. pożarów, powodzi. - Porady prawne dla ofiar przemocy w rodzinie 10

11 Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy, MOPS w Lęborku ul. Łokietka 13 pok. 205, tel. (59) Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Lęborku ul. Łokietka 13 pok. 306, tel. (59) Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. Pomoc psychologiczna. Konsultacje, pomoc ofiarom przestępstw. - Pomoc psychologiczna dla ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie /indywidualna i grupowa/. - Praca ze sprawcami przestępstw z użyciem przemocy, indywidualna i grupowa. - Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji odurzających. - Pomoc osobom poszkodowanym w konsekwencji klęsk żywiołowych np. pożarów, powodzi. - Porady prawne dla ofiar przemocy w rodzinie IV. Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym L.p. Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] NZOZ "PROMEDICA" Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia - Oddział Dzienny, ul. Kościerska 9, Chojnice, tel. (52) ; (52) NZOZ "OPUS" Poradnia Terapii i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Gdańska 15b, Chojnice, tel. (52) Program edukacyjny dla sprawców psychoterapia. Program intensywnego leczenia terapią dla uzależnionych. Stacjonarny, oddział dzienny ambulatoryjny. Oddział dzienny dla osób uzależnionych. 11

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres brak strona www: brak

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres   brak strona www: brak NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar ul. 3 Maja 6, 80-802 Gdańsk telefon: (0-58) 302-04-42 faks: (0-58) 302-63-89 adres e-mail: ppitu@wp.pl Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul.

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do MPPN

Załącznik Nr 1 do MPPN Załącznik Nr 1 do MPPN KATALOG KATEGORII DZIAŁAŃ I RODZAJÓW CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ZLECANIA PODMIOTOM W RAMACH REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU LP. KATEGORIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr XXII/175/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ na 2016 rok Grudzień 2015 2 WPROWADZENIE Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Leczenia Uzale nieƒ TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu terapeutycznego dla współuzależnionych autorstwa Mirosławy Kisiel, który podzielony jest na dwa etapy:

Realizacja programu terapeutycznego dla współuzależnionych autorstwa Mirosławy Kisiel, który podzielony jest na dwa etapy: GRUPY WSPARCIA Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Grupa spotyka się cyklicznie w środy od godz. 16.00 19.00. Realizacja programu terapeutycznego dla współuzależnionych autorstwa Mirosławy Kisiel,

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Załącznik do Raportu Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne *

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW. Placówki ambulatoryjne * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE PLACÓWKI LECZENIA UZALEśNIEŃ OD NARKOTYKÓW Placówki ambulatoryjne * Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Sedno

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Stowarzyszenie 45-071 Opole Czynne: pon., Êr. 12.00 20.00, wt., Êr., pt. 10.00 18.00, MONAR

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROCES DIAGNOSTYCZNY I KONSULTACJA SPECJALISTY PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ > wstępna diagnoza nozologiczna > analiza kontekstu

Bardziej szczegółowo

System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych.

System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1028/2013 z dnia 2013-04-16 System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 14/V/10. Rady Gminy Nowa Ruda. z dnia 30 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr 14/V/10. Rady Gminy Nowa Ruda. z dnia 30 grudnia 2010 roku UCHWAŁA Nr 14/V/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu Realizacji

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r.

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Międzyrzec Podlaski na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Organizacja zgłaszająca Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk - uzasadnienie

Organizacja zgłaszająca Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk - uzasadnienie Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki OÊrodek 35-203 Rzeszów Czynne: pon. pt. 8.00 20.00, sob., ndz. 10.00 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Siemieƒskiego 17 1. Przyjmowani pacjenci bez

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2012 r. Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres tel.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2012 r. Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres tel. w 2012 r. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ESCULAP" 80-822 GDAŃSK UL. ŻABI KRUK 10/22,23 58 320 35 10 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ESCULAP" 81-602 GDYNIA

Bardziej szczegółowo

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (kod resortowy: 1740, 1744) Zadania:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania

Lp. Nazwa placówki, instytucji lub. innego podmiotu. Nazwa programu. lub innej formy oddziaływania Lp. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i opis oddziaływania (leczenie-rodzaj(odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne),

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień ZOZ MONAR PTZN Punkt Konsultacyjny Poradnia Profilaktyki I Terapii UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, pok. 1, tel. 24 364-76-15

Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, pok. 1, tel. 24 364-76-15 Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIV/147/ 2008 Rady Gminy Gdów z dnia 6 marca 2008 r. W sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

U C H W A Ł A NR XXIV/147/ 2008 Rady Gminy Gdów z dnia 6 marca 2008 r. W sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania U C H W A Ł A NR XXIV/147/ 2008 Rady Gminy Gdów z dnia 6 marca 2008 r. W sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. 1 l.p. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. Z A D A N I A Podmiot realizujący Załącznik do uchwały Nr XVIII/207/04 Rady Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik do uchwały Nr 328/XLIV/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 17 grudnia 2013 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Gminny

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym?

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Bezpłatną pomoc oferują : I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie z/s w Urzędzie Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32, tel. 24 261 34

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo