PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty"

Transkrypt

1 PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY POMOCY 1. Komenda Miejska Policji ul. Partyzantów 23, Olsztyn tel. (89) Sekcja Prewencji Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 42, Olsztyn tel. (0-89) Komenda Wojewódzka Policji ul. Partyzantów 6/8, Olsztyn tel. (89) Sąd Rejonowy ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn tel. (89) III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Artyleryjska 3c Olsztyn tel. (89) Prokuratura Rejonowa Olsztyn - PÓŁNOC ul. Emilii Plater 12, Olsztyn tel. (89) Prokuratura Rejonowa Olsztyn POŁUDNIE ul. Kopernika 5, Olsztyn tel. (89) Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty j.w. Stosowanie prawa w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób poddanych przemocy Opieka kuratorska Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich oraz sprawy alimentacyjne Zgłaszanie przemocy Prawna ochrona ofiar przemocy Pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa j.w.

2 6. Policyjna Izba Dziecka ul. Borowa 9A, Olsztyn tel. (89) Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny ul. Dąbrowszczaków Olsztyn tel. (89) Kuratorium Oświaty al. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn tel. (89) (centrala) (89) Interwencje wobec nieletnich, którzy popełnili czyny karalne Na zlecenie Sądu diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna, mediacje. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: - poradnictwo psychologiczne - konsultacje Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych woj. warmińsko mazurskiego Inicjowanie działań zapobiegających przemocy Wspomaganie szkół i placówek w zakresie ochrony praw dziecka Wspieranie opiekuńczej funkcji rodziny 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, Olsztyn tel. (89) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień al. Wojska Polskiego 8, INSTYTUCJE MIEJSKIE Pomoc psychologiczna, socjalna, medyczna Terapia Schronienie (hostel) Pomoc psychologiczna i prawna Działalność informacyjna i edukacyjna Dział Pomocy Rodzinie al. Wojska Polskiego 8, Pomoc psychologiczna i prawna dla osób doświadczających przemocy Programy korekcyjno edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie Mediacje rodzinne Punkt Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK ul. Niepodległości Olsztyn - 2 Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej Wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci objętych pomocą poprzez indywidualne

3 Przyjęcia po uprzedniej konsultacji telefonicznej tel. (89) Dział Terapii ul. Pstrowskiego 36, Olsztyn tel. (89) Dział Profilaktyki al. Wojska Polskiego 8, - Ambulatorium dla Nietrzeźwych ul. Metalowa 5, Olsztyn tel. (89) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych al. Wojska Polskiego 8 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Piłsudskiego 61A, Olsztyn tel. (89) Punkty Pomocy Społecznej (12) - Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej al. Piłsudskiego 61A tel. (89) konsultacje dotyczące przyczyn trudności osobistych w relacjach z dziećmi Pomoc psychologiczna i terapeutyczna Lekarz psychiatra Specjaliści terapii uzależnień Terapia grupowa i indywidualna Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna Odpłatne schronienie Opieka lekarska Zabiegi higieniczno pielęgnacyjne Rozpoznawanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowych Kierowanie do odpowiednich placówek Pomoc finansowa i rzeczowa Praca socjalna Usługi opiekuńcze Udzielanie informacji Prowadzenie działalności konsultacyjno doradczej Ułatwianie dostępu do różnych form pomocy Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego ul. Gietkowska 9 i Olsztyn tel. (89) Ośrodek Wsparcia dla Matek - 3 Poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne Terapia rodzinna, indywidualna, grupowa, małżeństwa i pary Grupy wsparcia Niebieski Pokój przesłuchania dzieci - świadków i ofiar przestępstw Schronienie dla matek z małoletnimi

4 z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, ul. Jagiełły 5, Olsztyn tel. (89) Ośrodki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Rzepakowa Olsztyn tel. (89) ul. Wiecherta 23 A Olsztyn tel. (89) dziećmi i kobiet w ciąży w sytuacjach kryzysowych Pomoc socjalna Wsparcie w sytuacjach trudnych, w kontaktach z rówieśnikami oraz w środowisku rodzinnym Pomoc pedagogiczna Pomoc terapeutyczna Profilaktyka uzależnień i przemocy Organizacja czasu wolnego Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną ul. Wańkowicza 3, Olsztyn tel. (89) Miejski Szpital Zespolony ul. Niepodległości 44, Olsztyn - 4 Ośrodek ma charakter placówki opiekuńczo-wychowawczej, realizuje zadania interwencyjno-socjalizacyjne. Pomoc medyczna Interwencja u odpowiednich służb tel. (89) Lekarze Rodzinni Rozpoznanie przemocy Interwencja u odpowiednich służb Leczenie skutków 6. Szkoły Rozpoznanie przemocy i interwencja Edukacja, profilaktyka i wsparcie 7. Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Nr 1 ul. Turowskiego Olsztyn tel. (89) Nr 3 ul. Kopernika Olsztyn tel. (89) Świetlice Terapeutyczne Nr 1 ul. Niedziałkowskiego 21/2, Diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna Poradnictwo i terapia rodzinna, mediacje Terapia psychologiczna dla osób doświadczających, stosujących oraz będących świadkami przemocy Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, praca z klasami, w których występuje zjawisko przemocy) - pomoc logopedyczna - doradztwo zawodowe Rozpoznawanie przemocy Interwencja w środowisku dziecka i opieka Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci

5 Olsztyn tel. (89) Nr 2 ul. Jarocka 65, Olsztyn tel. (89) Centrum Pomocy Dziecku ul. Pstrowskiego 5A Olsztyn tel. (89) CARITAS Archidiecezji Warmińskiej - Hostel dla Ofiar Przemocy - Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Grunwaldzka 45, Olsztyn tel. (89) Poradnia Rodzinna Warmińsko- Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Sukurs ul. Kopernika 45, Olsztyn tel. (89) Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza Iskierka i Klub Młodzieżowy Iskra ul. Pieniężnego 10, Olsztyn - Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza Promyk ul. Sikiryckiego 9 Grupy edukacyjno rozwojowe dla dzieci i młodzieży Porady i konsultacje dla rodziców i młodzieży Zajęcia korekcyjno kompensacyjne Rozpoznawanie przemocy i interwencja Edukacja i profilaktyka, wsparcie Opieka stacjonarna nad dziećmi i młodzieżą w wieku lat Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Schronienie i nauka w roku szkolnym ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Pomoc medyczna Poradnictwo prawne Opieka i pomoc stacjonarna Stołówka Łaźnia Schronienie Poradnictwo psychologiczne Poradnictwo dydaktyczne Poradnictwo w zakresie problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie Organizowanie poradnictwa prawnego Interwencje Mediacje rodzinne dla rodziców, osób uzależnionych, sprawców przemocy (w tym na terenie szkół) Organizacja czasu dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny al. Wojska Polskiego 4 tel. (89) Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Pomoc materialna i dożywianie Działalność opiekuńczo-wychowawcza Pomoc w nauce Zajęcia reedukacyjno-resocjalizacyjne Organizacja wakacji dla dzieci z ubogich rodzin i niewydolnych wychowawczo Poradnictwo psychologiczne i rodzinne Socjoterapia grupowa dzieci - 5

6 im. Św. Brata Alberta al. Piłsudskiego 42, Olsztyn tel. (89) Świetlica środowiskowa Dom Dziennego Pobytu ARKA ul. Niepodległości Olsztyn tel. (89) Stowarzyszenie na rzecz praw kobiet i rodziny ul. Kopernika 14a tel ; mail: 1. Przychodnia Psychoterapii, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Puszkina Olsztyn tel. (89) Zespół Poradni Specjalistycznych przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego al. Wojska Polskiego 35 tel. (89) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ul. Żołnierska 18, Olsztyn tel. (89) Interwencje w środowisku Pomoc socjalna Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie Wsparcie dla osób niepełnosprawnych Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i ich rodzin Organizacja wypoczynku dzieci Zajęcia artystyczne Pomoc w nauce Dożywianie Porady m.in. w zakresie: praw ofiar przemocy w postępowaniu karnym i cywilnym, zabezpieczenia praw matki i dziecka, doradztwa zawodowego INNE Terapia indywidualna z psychologiem lub terapeutą Terapia grupowa Konsultacje psychiatryczne Problemy przemocy Leczenie uzależnień i współuzależnień Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Wsparcie psychologiczne Diagnostyka Psychoterapia indywidualna Psychoterapia rodziny Psychoterapia pary Poradnia leczenia nerwic Leczenie medyczne skutków przemocy Interwencja u odpowiednich służb Wsparcie psychologiczne - 6

7 INFOLINIE lub Olsztyński Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel (telefon całodobowy) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska linia, Opracowanie: Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie - 7

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 20. Wykaz. Osoba odpowiedzialna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poradnictwo Niepubliczny Zakład Opieki. Nie Nie Tak Elbląg, ul.

Nr 20. Wykaz. Osoba odpowiedzialna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poradnictwo Niepubliczny Zakład Opieki. Nie Nie Tak Elbląg, ul. Nr 20. Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 31.12.2012 r./ Forma pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 10.02.2014 r./

Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 10.02.2014 r./ Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 10.02.2014 r./ Forma pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie?

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego jednostka wyodrębniona* dane teleadresowe placówki,w tym: L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - Prof. Irena Lipowicz ALEJA SOLIDARNOŚCI 77, 00-090 WARSZAWA telefon: (+ 48 22) 55 17 700, infolinia obywatelska:

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach.

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach. 1 Załącznik do uchwały nr XXII/384/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. I. Opis sytuacji. 1. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim lp Nazwa i adres instytucji Kontakt Działalność 1 2 3 4 5 6 Arka - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo