Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy."

Transkrypt

1 Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, ul. 1 Maja 12, Bardo tel./fax Godziny dyżurów: pn-pt: dni wolne i święta oraz w godz. od kontakt przez KP Policji w Ząbkowicach Śl. Ośrodek prowadzi: - terapię dla sprawców przemocy i ofiar przemocy. Znajduje się tam także hostel dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy domowej - konsultacje prawne i psychologiczne - grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy - doradztwo i poradnictwo Bielawa - Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym Nowa Nadzieja : adres: ul. Żeromskiego 34 i Kopernika 17, Bielawa tel.: W ramach działalności Misji jest prowadzony Punkt Konsultacyjny i Informacyjny, a także organizowane są grupy wsparcia dla osób uzależnionych. formy działań: indywidualne, grupowe, ambulatoryjne programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, dla sprawców przemocy w rodzinie, forma nieodpłatna edycja programu terapeutycznego trwa 24 tygodnie (2 razy w tygodniu po 1,5 godziny), jedna grupa obejmuje ok. 10 osób. Bielawa EURO - MEDICA NFOZ: adres: ul. Wolności 97, Bielawa tel. (74) , W ramach umowy z NFZ oferuje (od poniedziałku do piątku, w godz ) : - porady lekarza specjalisty psychiatry, psychologa psychoterapeuty, psychologa dziecięcego, - porady dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu i pomoc dla członków ich rodzin, - udział w terapii zajęciowej ( terapia dla osób uzależnionych, indywidualna terapia dla sprawców przemocy domowej) - uczestnictwo w grupach wsparcia oraz spotkaniach grup AA - punkt Informacyjno- konsultacyjny przy poradni Leczenia Uzależnień ( w piątki godz ). Bystrzyca Kłodzka - Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia: adres: ul. Sienkiewicza 8a, Bystrzyca Kłodzka tel informacje bliższe patrz: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Ciepłowody - Punkt Konsultacyjno Informacyjny: adres: pl. A. Mickiewicza 2, Ciepłowody tel

2 formy działań: konsultacje indywidualne udzielane są informacje o działających w innych gminach grupach terapeutycznych punkt czynny jest 4 razy w miesiącu, w każdy piątek od godziny do Czarny Bór - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu: adres: ul. Parkowa 8, Czarny Bór tel Leczenie stacjonarne dla dorosłych osób uzależnionych od alkoholu, hospitalizacja osób płci męskiej i żeńskiej, leczenie jest prowadzone przez Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, kierownikiem oddziału jest certyfikowany specjalista terapii uzależnień, program psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu trwa od 6 do 8 tygodni (300 godzin zajęć terapeutycznych) plan dnia: gimnastyka, edukacja, zajęcia w grupie terapeutycznej, nauka zachowań ważnych dla trzeźwego życia, praca własna, terapia indywidualna, świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie dla osób posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne (w przypadkach osób nieubezpieczonych możliwa jest refundacja z Ministerstwa Zdrowia), przyjmowani są tylko pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalnej opieki zdrowotnej, czy lekarza rodzinnego, pacjenci zobowiązani do leczenia przez sąd są przyjmowani na podstawie prawomocnego orzeczenia, realizowane są również świadczenia ponadstandardowe: leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, leczenie powikłań somatycznych, dodatkowe zabiegi diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne Leczenie ambulatoryjne leczenie osób dorosłych płci męskiej i żeńskiej świadczenie ambulatoryjne są realizowane przez Przychodnię Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, w skład której wchodzą Poradnie: 1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Świebodzicach adres: os. Sudeckie 12b, Świebodzice tel Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Świdnicy adres: ul Chrobrego 5, Świdnica tel , Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia adres: ul. Sienkiewicza 8a, Bystrzyca Kłodzka tel we wszystkich Poradniach zajęcia są prowadzone przez specjalistów od terapii uzależnień program psychoterapii uzależnionych od alkoholu trwa 33 tygodnie (program podstawowy finansowany przez NFZ) w tym 200 godzin terapii program podstawowy psychoterapii uzależnień: etap wstępny 10 tygodni, 3 razy w tygodniu, etap podstawowy 11 tygodni, 3 razy w tygodniu, etap końcowy 12 tygodni, 3 razy w tygodniu, kontynuowanie terapii (oferta ponadstandardowa) grupa zapobiegania nawrotom choroby 13 tygodni, 2 razy w tygodniu, grupa pracy ze złością 12 tygodni, 1 raz w tygodniu program psychoterapii pogłębionej: poczucie własnej wartości, komunikacja małżeńska, asertywność, rozwój osobisty, nałogowe schematy

3 świadczenia ambulatoryjne dla członków rodzin osób uzależnionych 21 tygodni, 150 godzin psychoterapii (terapia osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików) zajęcia ponadprogramowe: Zapobieganie nawrotom choroby Praca nad złością - maraton terapeutyczny Trening asertywności dla osób uzależnionych Trening umiejętności społecznych Komunikacja małżeńska Dzierżoniów, Bielawa - Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Essere : adres: ul. Piastowska 7, Dzierżoniów; ul. Wolności 148/10, Bielawa tel W Przychodni Zdrowia Psychicznego są prowadzone: 1. Poradnia zdrowia psychicznego 2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu (odwykowa) 3. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 4. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny w obydwu ośrodkach zatrudniony jest zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień; w ośrodkach prowadzone są programy: Program Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w ramach którego odbywają się zajęcia terapeutyczne adresowane do sprawców przemocy w rodzinie realizacja stała, całoroczna; Program Terapeutyczny dl Sprawców Przemocy Domowej (realizowany okresowo w zależności od zapotrzebowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zleca realizację takiego programu); Dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych przeprowadzana jest diagnoza psychiatryczna, psychologiczna i terapeutyczna, następnie pacjent jest kierowany do udziału w Programie Terapeutycznym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych; Kamieniec Ząbkowicki Punkt konsultacyjny przy Gminnym Centrum Kultury Ul. Złotostocka 27 (brak telefonu), Kamieniec Ząbk. - terapia alkoholowa - konsultacje i indywidualne porady z zakresu przemocy Kłodzko Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: adres: ul. Kościuszki 2, Kłodzko tel/fax wspieranie rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Kłodzko Poradnia Odwykowa i Uzależnień ul. Zawiszy Czarnego 2, Kłodzko tel Kłodzko - Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych ul. Bohaterów Getta 1, Kłodzko tel porady prawne - poniedziałki od do 16.00,

4 konsultacje indywidualne wtorki i środy od do 18, terapeuta (specjalista od uzależnień) czwartki od 8.00 do i piątki od do Nowa Ruda - Miejsko Gminny Punkt Konsultacyjno Interwencyjny Pierwszy Kontakt - Poradnia Leczenia Odwykowego i Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w: adres: ul. Szpitalna 2, Nowa Ruda tel telefon zaufania formy działań: ambulatoryjne, indywidualne i grupowe grupy terapeutyczne maksymalnie 16 osób czas edycji każdego programu 8 miesięcy. Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe odbywają się 3 razy w tygodniu (grupowe 2 godziny, indywidualne 3 godziny) w punkcie przyjmują: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień instruktor terapii uzależnień instruktor przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się wyłącznie ofiarami przemocy telefon zaufania (poniedziałek, środa, piątek od ) w punkcie działają: grupa AA Komfort grupa AA Nowe życie grupa AL ANON dla współuzależnionych poradnia czynna od godziny , od godziny zajęcia grupowe Stoszowice - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: adres: Urząd Gminy, Stoszowice 97 tel.: Punkt Konsulatacyjno Terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ofiar przemocy punkt ten czynny jest w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach konsultacje prowadzi Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Szczytna - Ośrodek Pomocy Społecznej: adres: ul. Szpitalna 1, Szczytna tel.: formy działań: indywidualne i grupowe udzielanie wsparcia przez indywidualne konsultacje psychologa i instruktora terapii uzależnień konsultacje psychologa odbywają się przez 2 godziny w tygodniu (czwartki od ) specjalista terapii uzależnień prowadzi indywidualne konsultacje w czwartki od godz do 16.00, natomiast organizowane są również zajęcia z grupą funkcjonującą jak grupa samopomocowa 2 godziny w tygodniu (czwartki ) Świdnica - Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia: adres: ul Chrobrego 5, Świdnica tel , zajęcia ponadprogramowe (bezpłatne) finansowane z budżetu Urzędu Miasta Świdnica: Zapobieganie nawrotom choroby Praca nad złością Trening umiejętności służących zdrowieniu Terapia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Terapia dla sprawców przemocy domowej

5 Terapia indywidualna dla osób doświadczających przemocy domowej i dla Dorosłych Dzieci Alkoholika Trening asertywności dla osób uzależnionych Trening asertywności dla osób współuzależnionych Praca nad odbudowywaniem poczucia własnej wartości informacje bliższe patrz: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Świdnica - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej: adres: ul. Wałbrzyska 15, Świdnica tel , formy działań: konsultacje indywidualne udzielana jest bezpłatna pomoc świadczona przez: psychologów (poniedziałek i , wtorek , środa , czwartek , piątek ) specjalistę pracy z rodziną (poniedziałek, wtorek, środa , czwartek i piątek ) pedagoga (poniedziałek , piątek ) terapeutów ds. uzależnień (poniedziałek , wtorek , czwartek ) radców prawnych (poniedziałek , wtorek ) prowadzone są konsultacje dla rodzin doświadczających przemocy ośrodek działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach Świebodzice - Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia: adres: os. Sudeckie 12b, Świebodzice tel zajęcia ponadprogramowe (bezpłatne) finansowane z budżetu Urzędu Miasta Świebodzic: Zapobieganie nawrotom choroby Praca nad odbudowywaniem poczucia własnej wartości informacje bliższe patrz: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Wałbrzych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: adres: ul. Limanowskiego 9, Wałbrzych tel Oddziaływania korekcyjno edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie tel Formy działań: zajęcia indywidualne Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (sobota), w godzinach od 9.00 do adres: ul. Ogrodowa 2a, Wałbrzych tel Ośrodek Interwencji Kryzysowej poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne i rodzinne osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie usługi o charakterze interwencyjnym zapewnienie schronienia ofiarom przemocy domowej, udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego.

6 Ząbkowice Śląskie - Centrum Terapeutyczne Punkt Konsultacyjny: adres: ul. 1 Maja 15c, Ząbkowice Śląskie tel formy działań: indywidualne porad udziela psychoterapeuta ds. uzależnień dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także dla osób zagrożonych uzależnieniem (czwartek ) konsultacje prawne (poniedziałek ) konsultacje kuratorskie (wtorek ) konsultacje pedagogiczne (piątek ) konsultacje lekarskie (czwartek ) konsultacje psychologiczne (środa i sobota ) Ziębice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wałowa 65, Ziębice tel zatrudnia 3 psychologów, którzy prowadzą terapie z zakresu pomocy: - terapie dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych uzależnień oraz - konsultacje i poradnictwo dla ofiar przemocy i ofiar przemocy w rodzinie i dla sprawców przestępstw przemocy przeciwko rodzinie. Dyżury psychologów: - poniedziałki i czwartki od 9.00 do środy od MOPS w Ziębicach zatrudnia także - radcę prawnego w ramach Programu Kapitał Ludzki, który udziela porad prawnych dla ludności we wtorki w godz Złoty Stok - Punkt Konsultacyjny Centrum Kultury i Promocji: adres: ul. 3 Maja 10, Złoty Stok tel.: formy działań: konsultacje indywidualne udzielana jest pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez informowanie o dostępnych instytucjach, które mają w swojej ofercie zajęcia terapeutyczne specjalista terapii uzależnień pełni dyżury we wtorki od godz do (pomoc i poradnictwo z zakresu problemów uzależnień) kurator zawodowy pełni dyżury w środy od godz do (konsultacje dot. trybu sądowego załatwiania spraw związanych z zastosowaniem leczenia odwykowego, stosowaniem przemocy, sprawach pomocy rodzinie) Przew. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżury w czwartki od godz do (konsultacje dot. administracyjnego trybu załatwiania spraw związanych z zastosowaniem leczenia odwykowego, stosowaniem przemocy, sprawach pomocy rodzinie) Żarów - Ośrodek Pomocy Społecznej Punkt Interwencji Kryzysowej: Adres: ul. Armii Krajowej 54, Żarów Tel.: formy działań: konsultacje indywidualne z terapeutą uzależnień, psychologiem i radcą prawnym (ok. 6 osób w ciągu dnia 3 godziny dziennie), forma nieodpłatna.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Gdzie mieszkańcy Gminy Malanów mogą szukać pomocy informator o placówkach działających w obszarze zdrowia psychicznego.

Gdzie mieszkańcy Gminy Malanów mogą szukać pomocy informator o placówkach działających w obszarze zdrowia psychicznego. Gdzie mieszkańcy Gminy Malanów mogą szukać pomocy informator o placówkach działających w obszarze zdrowia psychicznego. Oferta naszej Gminy dla grupy osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest zbyt bogata,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo