Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem"

Transkrypt

1 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne z art pkt 6 kk. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Ul. Nałkowskiej 11 Tel SPZZLO Warszawa-Żoliborz Żeromskiego 13, Warszawa tel Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Stefan ul. Żeromskiego 55/67 Tel Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin Ul. Mickiewicza 17 Tel NZOZ "Ośrodek Pomocy Zdrowiu" - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Belottiego 1, Warszawa tel. 022/ GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ. KONSTANCIN JEZIORNA, UL. MIRKOWSKA 56 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie, GÓRA KALWARIA, BATOREGO 13 MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO POWRÓT Z U DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN PIASECZNO, NADARZYŃSKA 13 PIASECZNO PL. PIŁSUDSKIEGO 10 GRUPA AA: PIASECZNO UL. PUŁAWSKA 5 GRUPA AA GÓRA KALWARIA UL. PIJARSKA 10 GRUPA AA GÓRA KALWARIA UL. SZPITALNA 1 GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ. KONSTANCIN JEZIORNA, UL. MIRKOWSKA 56 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie, GÓRA KALWARIA, BATOREGO Porady i konsultacje brak mittingi brak doraźna Kierowanie wniosków o leczenie do sądu, porady prawne i psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Profesjonalna, ambulatoryjna terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych, porady psychologiczne i psychiatryczne Porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Mitingi. Udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym, konsultacje z terapeutami, prawnikami, psychologami poradnia/przychodnia terapii uzależnienia i Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych. Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków. Psychoterapia Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych. Psychoterapia indywidualna dla osób używających alkoholu (nieuzależnionych). Placówka przyjmuje osoby od 12 roku życia. Prowadzi poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, poradnictwo dla osób używających alkoholu (nieuzależnionych), poradnictwo dla osób uzależnionych, psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych, psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych Przyjmowani są pacjenci od 12 roku życia. Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych. Poradnictwo dla osób używających alkoholu (nieuzależnionych). Poradnictwo dla osób uzależnionych. Psychoterapia Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych Konsultacje psychologiczne, poradnictwo, pomoc w skierowaniu do placówek leczniczych i terapeutycznych. Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych. Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków. Psychoterapia Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych. Psychoterapia indywidualna dla osób używających alkoholu (nieuzależnionych). Placówka przyjmuje osoby od 12 roku życia. Prowadzi poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, poradnictwo dla osób używających alkoholu (nieuzależnionych), poradnictwo dla osób uzależnionych, psychoterapię

2 indywidualną dla osób uzależnionych, psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO POWRÓT Z U DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN PIASECZNO, NADARZYŃSKA 13 OPS Warszawa-Bemowo ul. Powstańców Śląskich 9 SPZOZ Przychodnia Lekarska WAT - Oddział Dzienny Odwykowy i Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Kartezjusza 2, Warszawa tel , Przychodnia Terapii Uzależnienia od Czumy 1, Warszawa tel. 022/ Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwości REDUTA Warszawa ul. Synów Pułku 6 Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U - Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Sobieskiego 112, Warszawa, tel. 022/ Instytut Psychiatrii i Neurologii - Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, OLAZA ul. Sobieskiego Warszawa, tel / Ośrodek Terapeutyczny,, Goplańska,, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Goplańska 44, Warszawa, tel Poradnia Terapii Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu. ul. Zamiany 13, Warszawa tel Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dereniowa 52/54 Szpital Praski Pooddział Leczenia Abstynencyjnych, ul. Al. Solidarności 67, Warszawa, tel Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, ul. Rejonowa 28/ Warszawa tel , Szpital Wolski Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Kasprzaka Warszawa, tel Poradnia Terapii Uzależnień Warszawa ul. Woronicza 30 A Tel Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Działu ds. Uzależnień Warszawa ul. Woronicza 30 Tel Pomoc osobom uzależnionym Program terapeutyczny polegający na udzielaniu pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym, osobom dorosłym dzieciom alkoholików, Pomoc osobom uzależnionym Terapia, konsultacje Informacje, konsultacje specjalistów, poradnictwo, edukacja 2 Przyjmowani są pacjenci od 12 roku życia. Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych. Poradnictwo dla osób używających alkoholu (nieuzależnionych). Poradnictwo dla osób uzależnionych. Psychoterapia Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych Prowadzone są grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych (system ambulatoryjny) - dzienny oddział terapii uzależnienia ; - poradnia/przychodnia terapii uzależnienia i Terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu (system ambulatoryjny) Indywidualne konsultacje oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych (system ambulatoryjny) - Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych - Ośrodek Dzienny dla Osób Uzależnionych - całodobowy oddział terapii uzależnienia - dzienny oddział terapii uzależnienia - oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych Pomoc osobom z podwójną diagnozą, ( depresja lub schizofrenia i uzależnienie ), porady, terapia grupowa i indywidualna, pomoc Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Oddziaływanie terapeutyczne Oddziaływanie terapeutyczne - oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych - poradnia/przychodnia terapii uzależnienia i - poradnia/przychodnia terapii uzależnienia i Psychoterapia indywidualna, terapia grupowa, konsultacje terapeutów i lekarza psychiatry. Problemy: narkotyczne, alkoholowe, rodzinne. Osoby: uzależnieni od narkotyków, alkoholu, rodziny osób uzależnionych. Pierwszy kontakt dla osób potrzebujących pomocy / informacje i poradnictwo/, konsultacje specjalistów ds. uzależnień, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia edukacja dotycząca szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, konsultacje indywidualne. Dla osób utrzymujących abstynencję konsultacje indywidualne. Problemy: narkotyczne, alkoholowe, rodzinne, przemoc. Osoby: uzależnieni, współuzależnieni, sprawcy przemocy domowej, ofiary kobiety, ofiary mężczyźni

3 SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku - Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Żelazna Warszawa, tel. 022/ Młodzieżowa Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin Poza Iluzją Warszawa ul. Dąbrowskiego 75 a Tel Ośrodek Profilaktyczno - Terapeutyczny "PETRA" Al. Jerozolimskie 47 m Warszawa Tel Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej- Oddział Leczenia Abstynencyjnych Ul. Nowowiejska Warszawa Konsultacje, terapia, grupa wsparcia, grupa edukacyjna - konsultacje indywidualne - terapia indywidualna -terapia grupowa. terapia stacjonarna: -XVII Oddział Leczenia Abstynencyjnych (detoksykacyjny) - do 10 dni. diagnoza zespołu uzależnienia w tym zespołów abstynencyjnych) -XVIII Oddział Terapii od Alkoholu. terapia ambulatoryjna - Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu -zmotywowanie pacjentów do leczenia odwykowego - realizowanie programów poszpitalnych, w efekcie których pacjenci mogą uzyskać tożsamość osoby uzależnionej -realizowanie zajęć terapeutycznych poprzedzających przyjęcie do oddziału terapii uzależnionych -indywidualne sesje psychoterapeutyczne -grupy psychotera peutyczne 3 - poradnia/przychodnia terapii uzależnienia i Diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzinna, konsultacje, grupa psychoedukacyjna, grupa wsparcia - oddziaływanie terapeutyczne, ambulatoryjne, bezpłatne Programy realizowane w ośrodku: - program dla osób uzależnionych, cele programu: rozpoczęcie procesu zdrowienia poprzez zatrzymanie picia, zrozumienie istoty choroby, jaką jest uzależnienie, zastąpienie destrukcyjnych schematów funkcjonowania nowymi, lepiej służącymi radzeniu sobie z wyzwaniami życia co pozwala na systematyczną poprawę jakości życia. Program podzielony jest na trzy etapy. Na etapie pierwszym najważniejsza jest koncentracja na leczeniu. Na etapie drugim podstawowym elementem terapii jest realizacja osobistych programów terapii i przygotowanie do zmian w trzeźwym życiu. Na trzecim etapie terapia skoncentrowana jest na budowaniu trzeźwej tożsamości, uczeniu się funkcjonowania w rolach społecznych, budowaniu zdrowych, pogłębionych więzi z ludźmi, odbudowywaniu hierarchii wartości uszkodzonej przez uzależnienie i realizowaniu ważnych dla siebie wartości, utrwalaniu wyuczonych wcześniej nowych, służących trzeźwości zachowań. Towarzyszy temu pogłębiona praca nad ujawnionymi problemami psychologicznymi. Cały program trwa około półtora roku. -program dla osób współuzależnionych,- rozpoznanie wpływu problemu alkoholowego na funkcjonowanie rodziny i wynikającej z tego destrukcji uczenie się nowych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych niezbędnych do poprawy jakości życia rozpoznawanie własnych głębszych problemów psychologicznych wynikłych z wieloletniego życia z alkoholikiem Program terapeutyczny dzieli się również na trzy etapy. -program DDA -Terapia poświęcona jest identyfikacji problemów wynikających z bycia dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym, uczeniu się radzenia sobie z trudnymi emocjami i nastrojami oraz uczeniu się umiejętności chronienia siebie w trudnych sytuacjach domowych, korzystania ze wsparcia grupy. Towarzyszy temu psychoterapia problemów wynikających z przeszłości oraz dokonywanie konstruktywnych zmian w życiu i praca nad poprawą funkcjonowania interpersonalnego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i uzupełniane są weekendowymi spotkaniami maratonowymi raz w miesiącu. -leczenie zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanego spożyciem alkoholu (diagnoza problemowa, indywidualny program terapii, zadania obligatoryjne właściwe dla tego typu i okresu leczenia). -edukacja na temat choroby -realizowanie grup wstępnych edukacyjno - motywacyjnych -realizowanie grup terapeutycznych, warsztatów i treningów dla osób, które ukończyły stacjonarny program -nauka sposobów utrzymania abstynencji w oparciu o własne systemy wsparcia w sytuacjach stresu i kryzysu -motywacja do kontynuacji terapii w programach poszpitalnych Ośrodka lub innych formach ambulatoryjnych placówek odwykowych -zapoznanie pacjentów z programem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i innych ruchów samopomocowych Ośrodek realizuje kompleksowy program poszpitalny - liafter carre", przeznaczony dla absolwentów Oddziału Odwykowego. Realizacja programu odbywa się przez grupy psychoterapeutyczne, sesje indywidualnej terapii, w trakcie których ustalane są okresowe OPT dla poszczególnych pacjentów, warsztaty i treningi niezbędnych umiejętności w trzeźwym życiu. W ramach programu organizowany jest jeden raz w roku obóz terapeutyczny.

4 Poradnia Leczenia Uzależnień Ul. Elektoralna Warszawa Tel SPZ ZOZ Solec Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Solec 30 A Warszawa Tel Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich "Serce" Ul. Nowogrodzka 6 Warszawa Tel Poradnia Leczenia Uzależnień Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Mokotów Ul. Belgijska Warszawa Tel SZPZLO Warszawa-Mokotów Alkoholu i Współuzależnienia ul. Belgijska 4, Warszawa, tel Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Kolska 2/4 Warszawa Tel Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób Uzależnionych i ich Rodzin w Milanówku Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i środków odurzających w Grodzisku Mazowieckim, ul. 1 Maja 15, Grodzisk Mazowiecki, tel poszpitalne ABCD -warsztaty zapobiegania nawrotom picia -warsztaty nabywania różnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - terapia grupowa, - terapia indywidualna terapia ambulatoryjna Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu grupa motywująco - edukacyjna dla osób uzależnionych -grupa motywująco-edukacyjna dla osób współuzależnionych - konsultacje indywidualne - psychoterapia indywidualna -terapia grupowa dla osób od alkoholu -terapia grupowa dla osób współuzależnionych i rodzin osób z problemem alkoholowym program terapeutyczny polegający na udzielaniu pomocy osobom uzależnionym terapia stacjonarna: -oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) - do 10 dni. -odział terapii podstawowej - stacjonarnej - 8 tygodni terapia ambulatoryjna -diagnoza zespołu uzależnienia w tym zespołów abstynencyjnych) -kierowanie do Oddziałów Ośrodka - informacja na temat sposobów, form leczenia uzależnienia od alkoholu- terapia grupowa motywująca do podjęcia leczenia -grupy terapeutyczne, warsztaty i treningi dla osób, które ukończyły stacjonarny program terapii Programy dla osób uzależnionych ich rodzin obejmujące leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, a także działania konsultacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych. Przychodnia czynna w godzinach Programy terapeutyczne, oparte są w większości na:. podejściu terapii behawioralno-poznawczej. idei i doświadczeniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Programy dla osób uzależnionych ich rodzin obejmujące leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, a także działania konsultacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych Programy terapeutyczne, oparte są w większości na:. podejściu terapii behawioralno-poznawczej. idei i doświadczeniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Poradnia czynna w godzinach: Klub czynny od poniedziałku do soboty w godz Zadania: - niesienie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom -integrowanie środowiska abstynenckiego Realizowanie swoich celów życiowych bez konieczności uciekania się do chemicznych "podpórek" jak alkohol czy narkotyki -propagowanie życia bez alkoholu. Cele realizowane poprzez organizowanie czasu wolnego dla rodzin: spotkania międzyklubowe, imprezy kulturalno - oświatowe i rekreacyjne, zawody sportowe, wyjazdy weekendowe na Zloty Trzeźwościowe na terenie całej Polski oraz wakacyjny wypoczynek - programy oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych prowadzony w grupach np. grupa wstępna uznanie bezsilności wobec uzależnienia, "tworzenia mechanizmów obronnych", grupa rozwoju osobistego. Program działania placówki oparty na założeniach programowych PARPA. - podejściu terapii behawioralno- poznawczej oraz idei i doświadczeniach Anonimowych Alkoholików. Zajęcia w Poradni są bezpłatne. konsultacje, porady, terapia grupowa i indywidualna - grupa edukacyjna- osobiste planowanie terapii, praca zadaniowa nad 1 krokiem AA tj. "grupa uznania bezsilności" -grupy planowania - zapobiegania nawrotom choroby Program działania Placówki oparty na programie "Minessota" i założeniach programowych PARPA - oddziaływanie terapeutyczne, rehabilitacyjne, stacjonarne, przeznaczone tylko dla pacjentów. Zajęcia w Placówce są bezpłatne poradnia/przychodnia terapii uzależnienia i 4

5 Klub Abstynenta w Grodzisku Mazowieckim Grupa AA TĘCZA Grodzisk Mazowiecki Grupa AA SEMAFOR w Grodzisku Mazowieckim Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Błońskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe KRES w Błoniu Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych Błonie Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym grupy wsparcia w Lesznie Wojewódzki Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - WOTUW; Alkoholu i Współuzależnienia, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Partyzantów 2/4, Pruszków tel , Poradnia ds. Uzależnienia w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 24. Pruszkowskie Stowarzyszenie I Trzeźwościowe "Victoria", Pruszków, ul. Sienkiewicza 17 Punkt konsultacyjno - informacyjny Uzależnień, Ożarów Maz. Poznańska 167a Rodzinny Ośrodek Terapeutyczny dla Osób z Problemem Alkoholowym ROTA ; ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa, tel Punkt porad psychologicznych dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy przy Parafii Rzymsko Katolickiej, ul. Wojciechowskiego 12, Warszawa, tel Dom Samotnych Matek BETANIA - we współpracy z OPS ul. Łopuszańska 17, Warszawa, tel Fundacja Pomocy Społecznej EVA ul. Grójecka 70B/1, Warszawa, tel ; obecnie świadczy wyłącznie pomoc materialną. Klub Osiedlowy Surma ul. Białobrzeska 17, Warszawa, tel Forma stacjonarna, ambulatoryjna oraz pobyty dzienne. Forma ambulatoryjna Forma ambulatoryjna. I Forma ambulatoryjna Placówka zajmuje się leczeniem terapią osób uzależnionych. Placówka zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu Prowadzi program edukacyjno informacyjny dla osób pod dozorem kuratorskim rekomendowany przez Wojewódzki Ośrodek Uzależnień w Pruszkowie przeznaczony dla osób pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. Program realizowany jest metodami aktywnymi, mającymi na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu. ambulatoryjna terapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych, współuzależnionych m.in. kierowanie na zewnętrzną terapię osób uzależnionych i współuzależnionych pomaga osobom uzależnionym, sprawcom i ofiarom przemocy punkt informacyjno konsultacyjny; systemowa praca z całą rodziną przestępcy; przemoc, uzależnienia, 5

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanego programu terapii w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu

Opis realizowanego programu terapii w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu Opis realizowanego programu terapii w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu OPIS ETAPU WSTĘPNEGO TERAPII UZALEŻNIENIA: Oferta programowa dla osób uzależnionych obejmuje około 340 godzin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. mazowieckie

Baza danych w. mazowieckie Baza danych w. mazowieckie 1. Powiat pruszkowski Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 22

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH Ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa Tel. (0-22) 829-91-28, fax 828-91-29 klon@klon.org.pl www.klon.org.pl MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo