OGÓLNOSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 OGÓLNOSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna i przyjazna, zapewniająca dzieciom ich wszechstronny rozwój temu hasłu podporządkowane są, wszelkie działania pracowników naszej szkoły i stanowi ono jednocześnie pierwsze zadanie naszego programu wychowawczego. Program profilaktyczny powinien korelować z tym wcześniej sprecyzowanym ogólnym celem wychowawczym. Bezpieczna szkoła to między innymi taka, która wyposaży swojego ucznia w takie cechy, umiejętności i wiedzę, które zniechęcą go do sięgnięcia po środki uzależniające. Młody człowiek, który ma zdecydowanie mniejsze szanse by stać się człowiekiem uzależnionym to taki, który: ma podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych ma utrwalony system wartości i zachowań akceptowanych społecznie ma wykształcone takie cechy osobowościowe, które ułatwiają mu poprawne relacje interpersonalne ma poczucie własnej wartości i umiejętność odpierania presji środowiskowej rozwija własne zainteresowania, ma dostęp do alternatywnych sposobów spędzania czasu i czerpie z nich satysfakcję posiada większą odporność na stresy i umie sobie z nimi radzić. Celem naszego programu jest zatem podjęcie takich działań wychowawczych, które pomogą uczniom rozwijać opisane cechy i umiejętności. Nasz program łączy w sobie oświatę zdrowotną, elementy edukacji humanistycznej oraz propozycje skierowane w stronę ucznia i dotyczące różnorodnych form spędzania czasu. Nasz program ma charakter permanentny. Roczne, bardziej szczegółowe plany działań wychowawczo edukacyjnych stanowić będą aneksy do programu

2 I. Oświata zdrowotna Zadania do wykonania Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Osoba współpracująca Uwagi 1. Zwiększanie wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących z uzależnień - pogadanki i prelekcje dla - krótkie prelekcje dla rodziców na temat uzależnień pedagog,, pedagog,, - szkolenie kadry pedagogicznej Dyrekcja i osoby odpowiedzialne za organizację szkoleń - akcja plakatowa i gazetkowa o treściach dotyczących zagrożeń PCK,, nauczyciel plastyki, uczniowie 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i dbanie o higienę osobistą -pogadanki i lekcje wychowawcze - indywidualne rozmowy z uczniami nauczyciel w-f, pedagog,, 3. Interwencje indywidualne w przypadkach zagrożeń - rozmowy cały personel szkolny pedagog,, inni specjaliści

3 II. Edukacja humanistyczna Kształtowanie postaw poprawiających stosunki interpersonalne - zajęcia integrujące dzieci i młodzież, pedagog Dotyczy szczególnie rozpoczynających naukę w szkole - warsztaty i zajęcia dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów pedagog, - organizowanie zajęć z udziałem rodziców i cała kadra pedagogiczna i uczniowie Np.: - zajęcia sportowe - festyny i kiermasze z aukcją wytworów dzieci, rodziców, nauczycieli, itp. 2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. - kształtowanie umiejętności odpierania presji (zachowania asertywne) - tematyczne lekcje wychowawcze - rozmowy ind. - warsztaty,,, pedagog pedagog Z wykorzystaniem środków wizualnych (kasety). 3. Wspomaganie w zdobywaniu poczucia własnej wartości - ankiety - lekcje wychowawcze - rozmowy ind. - zajęcia podnoszące samoocenę pedagog,, cała kadra pedagogiczna 4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy - prelekcje dla rodziców i - spektakle teatralne, pedagog, prelegenci, Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy

4 III. Alternatywne formy spędzania czasu 1. Koła zainteresowań Kontynuacja i rozwijanie szkolnych kół zainteresowań 2. Poznanie zainteresowań 3. Rozszerzanie i urozmaicanie zajęć świetlicowych 4. Umożliwienie poznawania różnorodnych form działania, stylów życia, hobby wyznaczeni nauczyciele personel pedagogiczny Podjęcie działań w kierunku uaktywnienia i angażowania. - okresowe ankiety, pedagog Ma na celu zbadanie możliwości spełnienia oczekiwań dzieci. Wzbogacenie oferty możliwych zajęć, np.: rzeźba, malowanie, tkanie, haftowanie Spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: taternik, nurek, żeglarz, dziennikarz, podróżnik, itp. pracownicy świetlicy, nauczyciele plastyki zapraszani goście Cel perspektywistyczny: stworzenie pracowni lub hali twórczej z możliwością realizacji różnych form aktywności. Dyrekcja, cała kadra pedagogiczna Cel perspektywiczny: np. sztuczna ściana wspinaczkowa. UWAGA: Wymienione zadania są wspólne dla SP i Gimnazjum. Sposób realizacji powinien być dostosowany do poziomu wieku. Aneksem do Ogólnoszkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień jest opracowywany co roku szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych zadań.

5 A N E K S do Ogólnoszkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Szkół w Złotokłosie Ogólnoszkolny Program Profilaktyki i aktualizowany na każdy rok szkolny harmonogram działań zawierają w sobie główne cele wychowawcze zmierzające do zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju osobowości i pozytywnych cech charakteru, do wyposażenia w umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikowania się z innymi ludźmi, jak również poznawania siebie, własnych zainteresowań i celów. Prawidłowy rozwój we wszystkich tych aspektach zmniejsza ryzyko podjęcia decyzji o samobójstwie. Mając jednak na uwadze fakt, że wśród dzieci i młodzieży zdarzają się takie próby zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Kuratora Oświaty /pismo z dnia r./ proponujemy następującą strategię postępowania : 1. Omówienie z Radą Pedagogiczną ogólnego problemu występowania samobójstw wśród nieletnich i czynników ryzyka czyli sygnałów ostrzegawczych. 2. Zobligowanie nauczycieli i wychowawców do obserwowania zachowań ze szczególnym zwracanie uwagi na: - słowne lub pisemne wyrażanie poczucia beznadziejności, bezradności, - mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, - izolowanie się od kolegów, unikanie kontaktów, zamykanie się w sobie, bierność, - znaczne obniżenie nastroju, płaczliwość i jakiekolwiek sygnały mogące świadczyć o przeżywanych stresach i problemach, - inne, nagłe zmiany w dotychczasowym zachowaniu ucznia. 3. Zobowiązanie nauczycieli do zgłaszania zaobserwowanych, niepokojących zmian w zachowaniach ucznia owi i pedagogowi szkolnemu, którzy w ramach Zespołu Wychowawczego podejmują działania mające na celu rozpoznanie charakteru przeżyć ucznia i ich przyczyny. 4. Psycholog i pedagog szkolny są zobowiązani do nawiązania kontaktu z rodzicami w celu wspólnego ustalenia dalszych działań, np. podjęcia próby wspólnego rozwiązania problemów dziecka lub skierowania go do odpowiednich specjalistów. 5. Psycholog i pedagog szkolny powinni w swoich działaniach wytwarzać atmosferę sprzyjającą szczerym, bezpośrednim kontaktom z dziećmi, informować je o możliwościach skorzystania z pomocy w każdej sprawie. 6. Rada Pedagogiczna powinna się zapoznać i mieć stały dostęp do listy placówek świadczących pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych (pogotowie, policja, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, itp.) 7. Każda próba samobójcza ucznia, bez względu na miejsce zdarzenia powinna być zgłoszona do dyrektora szkoły, który powiadamia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo