Formy finansowania rozwoju firm. Przegląd instrumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy finansowania rozwoju firm. Przegląd instrumentów"

Transkrypt

1 Formy finansowania rozwoju firm Przegląd instrumentów

2 Agenda 1. Finansowanie przedsiębiorstw- Polska na tle Europy 2. Rynek kredytu korporacyjnego w Polsce 3. Obligacje korporacyjne 4. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 5. Rola DF 2

3 Executive Summary Struktury finansowania w Polsce. Głównym źródłem finansowania przedsiębiorstw są wciąż raczej Polsce kapitały własne niż kredyty. W ogólnej strukturze bilansu przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w 2009 roku stanowiły one 68%. Z kolei kredyty długo i krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 25% i 7%. Dla porównania w Niemczech kapitały własne stanowiły 53%, kredyty długoterminowe 33%, a kredyty krótkoterminowe 14%. Kredyt korporacyjny. Na koniec 2010 roku kredyty w PLN stanowiły 75% wartości wszystkich udzielonych kredytów. Spośród kredytów walutowych najpopularniejsze były kredyty w EUR, które stanowiły 77% wartości wszystkich kredytów walutowych na koniec 2010 roku. Dla sektora MSP kredyty inwestycyjne stanowiły 28% wartości kredytów na koniec 2010 roku, a dla sektora dużych przedsiębiorstw 32%. Ogółem wartość kredytów inwestycyjnych na koniec 2010 roku utrzymała się na poziomie porównywalnym do 2009 roku. Obligacje. Kapitalizacja obligacji korporacyjnych wyemitowanych w Polsce wzrosła na koniec 2010 r. w porównaniu z końcem 2009 r. o około 45% do kwoty mln PLN. W tym samym okresie liczba emitentów wzrosła z 71 do 104. Rok 2010 to również powrót do wyznaczonego wcześniej wzrostowego trendu. Odrobiony został nie tylko spadek w kapitalizacji z roku 2009, ale zanotowano również wzrost kapitalizacji w porównaniu z rokiem 2008 o 18%. Rynek fuzji i przejęć w Polsce. Wartość transakcji M&A w Polsce w 2010 roku osiągnęła wartość 21 mld EUR w porównaniu z 9.6 mld EUR w 2009 roku. Z kolei liczba transakcja wyniosła 659 i była wyższa o 8% w stosunku do 2009 roku. Fundusze private equity w Polsce. Według szacunków EVCA w 2009 roku firmy private equity/ venture capital pozyskały 378 mln EUR na nowe inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co stanowiło spadek o 85% w stosunku do poprzedniego roku. W 2010 roku fundusze zainwestowały w 19 polskich spółek za kwotę 283 mln EUR. Gros z tych środków przeznaczone zostało na wykupy firm dojrzałych. cze-11 (c) Dąbrowski Finance 3

4 Formy finansowania w Europie Przedsiębiorstwa niefinansowe: kapitał vs. kredyty (stan na koniec 2009 r.) Czechy Luksemburg Francja Polska Cypr Belgia Węgry Szwecja Litwa Rumunia Wlk. Brytania Słowacja Austria Holandia Estonia Portugalia 0% 20% 40% 60% 80% 100% Polskie przedsiębiorstwa finansują swoją działalność raczej kapitałem własnym niż kredytami. Zwiększenie udziału kredytów pozwoliłoby w większym stopniu wykorzystać tarczę podatkową kapitał własny kredyty długoterminowe kredyty krótkoterminowe Źródło: Eurostat 4

5 Agenda 1. Finansowanie przedsiębiorstw- Polska na tle Europy 2. Rynek kredytu korporacyjnego w Polsce 3. Obligacje korporacyjne 4. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 5. Rola DF 5

6 Rynek kredytu korporacyjnego w Polsce Kredyty przedsiębiorstw niefinansowych (stan na koniec roku w mld PLN) 12/ / /2010 MSP W 2010 roku system bankowy w Polsce charakteryzowała nadpłynność. Poziom nadpłynności wyniósł średnio 70,907 mln PLN i był większy o mln PLN niż w 2009 roku Nominalna wielkość zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw w bankach obniżyła się w 2010 roku o 1,9 mld PLN wobec spadku o 7,8 mld PLN w 2009 roku Duże przedsiębiorstwa W 2010 roku w zrosła wartość długoterminowych kredytów inwestycyjnych ( o 1,8 mld PLN wobec wzrostu o 0,9 mld PLN w 2009 roku) wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do finansowania nowych lub powiększenia istniejących zdolności wytwórczych i usługowych. Pomimo pewnego ożywienia w segmencie kredytów inwestycyjnych głównym źródłem finansowania pozostały środki własne przedsiębiorstw Źródło: NBP 6

7 Rynek kredytu korporacyjnego w Polsce Wielkość poszczególnych kredytów przedsiębiorstw niefinansowych (stan na koniec roku w mld PLN) 12/ / /2010 operacyjne inwestcyjne na nieruchomości pozostałe Struktura walutowa kredytów przedsiębiorstw niefinansowych (stan na koniec roku w mld PLM) W 2010 roku kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych ustabilizowały się ( spadek wartości wynosił 1% w porównaniu do 5% spadku w ubiegłym roku) Wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych spadła o 4% w stosunku do 2009 roku w porównaniu do 11% spadku w 2009 roku w stosunku do 2008 roku Obserwuje się również tendencję spadkową w przypadku kredytów w euro ( w 2010 ich wartość zmniejszyła się o 9% ) / / /2010 Źródło: NBP złotowe EUR inne waluty 7

8 Agenda 1. Finansowanie przedsiębiorstw- Polska na tle Europy 2. Rynek kredytu korporacyjnego w Polsce 3. Obligacje korporacyjne 4. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 5. Rola DF 8

9 kapitalizacja [mln PLN] liczba emitentów Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce Obligacje korporacyjne w Polsce w latach kapitalizacja liczba emitentów Kapitalizacja obligacji korporacyjnych wyemitowanych w Polsce wzrosła na koniec 2010 r. w porównaniu z końcem 2003 r. ponad trzykrotnie z mln PLN do mln PLN. Liczba emitentów wzrosła z 59 do 104, natomiast średnia kapitalizacja na jednego emitenta z 89,6 mln PLN do 169 mln PLN. Od trendu wyraźnie odbiega rok 2009, w którym przedsiębiorstwa zmagały się z konsekwencjami kryzysu kapitalizacja obligacji korporacyjnych spadła na koniec Źródło: KDPW 2009 r. o 18,6% w porównaniu z rokiem poprzednim (do mln PLN), natomiast liczba emitentów z 97 do 71 (spadek o 26,8%). Rok 2010 to już powrót do wyznaczonego wcześniej wzrostowego trendu. Odrobiony został nie tylko spadek w kapitalizacji z roku 2009, ale zanotowano również wzrost kapitalizacji w porównaniu z rokiem

10 Rynek obligacji nieskarbowych w Polsce - struktura Struktura rynku obligacji nieskarbowych w Polsce (stan na koniec 2010 r.) obligacje komunalne 21% obligacje korporacyjne 33% Łączna kapitalizacja rynku obligacji nieskarbowych wynosiła na koniec 2010 r. 52,5 mld PLN, w tym kapitalizacja obligacji korporacyjnych: 17,6 mld PLN, kapitalizacja obligacji banków: 24 mld PLN i kapitalizacja obligacji komunalnych: 10,9 mld PLN Łączna kapitalizacja w 2009 roku wynosiła 48,0 mld PLN, w tym kapitalizacja obligacji korporacyjnych: 12,2 mld PLN, kapitalizacja obligacji banków: 18,9 mld PLN i kapitalizacja obligacji komunalnych: 6,9 mld PLN Źródło: Fitch Polska obligacje banków 46% 10

11 Wybrane przykłady emisji obligacji (notowanych na Catalyst) oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym fundusze deweloperzy Wielkość emisji vs. okres do wykupu i oprocentowanie 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% BBI DEVELOPMENT BBI ZENERIS MCI MANAGEMENT NFI MAGNA POLONIA EFH GANT DEVELOPMENT MARVIPOL ROBYG RONSON EUROPE Multimedia Polska S.A. ELECTUS ORGANIKA POLKOMTEL FINANCE AB (PUBL) PRAGMA INKASO Mediana 0,00% okres od daty pierwszego notowania do daty wykupu (w latach) wartość emisji (w mln PLN) WIBOR 1M = 4,36% WIBOR 3M = 4,45% WIBOR 6M = 4,61% WIBOR 9M = 4,70% WIBOR 1Y = 4,76% Źródło: Catalyst 11

12 Agenda 1. Finansowanie przedsiębiorstw- Polska na tle Europy 2. Rynek kredytu korporacyjnego w Polsce 3. Obligacje korporacyjne 4. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 5. Rola DF 12

13 Rynek fuzji i przejęć w Polsce w H r. Liczba oraz wartość transakcji w Polsce i regionie CEE w pierwszej połowie 2010 r. H H Zmiana % Polska Liczba transakcji % Wartość transakcji (mln EUR) % Region CEE Liczba transakcji % Wartość transakcji (mln EUR) % Udział polskich transakcji w regionie CEE Pod względem liczbowym 33% 30% 9% Pod względem wartości 50% 29% 76% Średnie wartości mnożników transakcyjnych w Polsce i regionie CEE w pierwszej połowie 2010 r. H PL H PL H CEE H CEE Wartość transakcji/sprzedaż 1-1.2x x 1-1.4x 1-1.3x Wartość transakcji/ebitda x 8.8-9x x x Wartość transakcji/wartość księgowa 2-2.4x x x x Najwięcej transakcji miało miejsce w sektorze budownictwa oraz nieruchomości Liderami pod względem wartości transakcji M&A była branża energetyczna, paliwowa i surowców mineralnych Źródło: raport KPMG 13

14 Rynek fuzji i przejęć w Polsce w H r. Udział poszczególnych transakcji pod względem wartości Przejęcie pakietu mniejszościowego 23% Podział transakcji M&A pod względem wartości < 100 m 5% m 5% Prywatyzacja 1% Nieznana wartość 38% m 11% Fuzja 17% Przejęcia 59% > 10 m 41% W 2010 roku duży wpływ na polski rynek fuzji i przejęć miała decyzja Ministerstwa Skarbu o sprzedaży swoich udziałów w spółkach poprzez GPW Źródło: raport KPMG 14

15 Polska jako lider rynku IPO w Europie 6 000, , , , , ,00 Wartość i liczba ofert IPO na rynku głównym GPW w Warszawie w mln EUR ( ) ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Wartość i liczba ofert IPO na rynku NewConnect w mln EUR ( ) Pozyskany kapitał Liczba IPO Źródło: GPW Pozyskany kapitał Liczba IPO Źródło: NewConnect Liczba ofert Wartość (mln PLN) Publiczne emisje akcji na GPW Źródło: KNF W 2010 roku GPW zajęła 2 miejsce w Europie pod względem liczby oraz wartości Największą transakcją w 2010 roku było IPO GPW (307mln EUR). Była to trzecia najwyższa oferta w tym roku po PZU i Tauron 15

16 Fundusze private equity w regionie CEE Wartość kapitałów pozyskanych przez firmy PE w regionie CEE (mln EUR) W 2010 roku w samej Polsce fundusze private equity zgromadziły środki w wysokości 114,8 mln EUR w porównaniu z 134,8 mln EUR w 2009 r. W 2010 roku największą część środków fundusze przeznaczyły na wykupy spółek dojrzałych, a następnie w finansowanie wzrostu spółek Wartość transakcji M&A w Polsce w 2010 roku osiągnęła wartość 21 mld EUR w porównaniu z 9,6 mld EUR w 2009 roku Liczba transakcji wyniosła 659 i była o 8% wyższa niż w 2009 Źródło: EVCA 16

17 Agenda 1. Finansowanie przedsiębiorstw- Polska na tle Europy 2. Rynek kredytu korporacyjnego w Polsce 3. Obligacje korporacyjne 4. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 5. Rola DF 17

18 Dąbrowski Finance profil spółki Podstawowe obszary działalności firmy: Doradztwo strategiczne Aranżacja, restrukturyzacja i optymalizacja finansowania Aranżacja nowego kapitał, w tym Expansion Capital i Mezzanine Organizacja fuzji i przejęć Organizacja procesu zbycia aktywów, w tym nieruchomości Optymalizacja finansowo operacyjne 18

19 Trust & Professionalism Nasi klienci: Debt Kapitał na rozwój *** Rynek kapitałowy ** Corporate Finance M&A Nieruchomości * Mezzanine * Współpraca z licencjonowanymi agencjami pośrednictwa nieruchomościami ** Współpraca z licencjonowanymi domami maklerskimi *** Angielska nazwa Expansion Capital Posiadamy również relacje biznesowe w Izraelu, Chinach i Stanach Zjednoczonych 19

20 Wsparcie dla funduszy private equity Wejście do inwestycji Wyjście z inwestycji Fundusz PE Implementacja strategii inwestycyjnej Bieżące wsparcie spółki portfelowej ( od 2 do 5 lat) Fundusz PE Fundusz PE Szczegółowa analiza potrzeb klienta Aranżacja finansowania dla funduszu private equity Przedstawienie dostępnych instrumentów finansowych Doradztwo przy nabyciu potencjalnych spółek portfelowych Interim management Pomoc w restrukturyzacji finansowo-operacyjnej spółek portfelowych Zarządzanie/ pomoc w zbyciu nieruchomości Wsparcie funduszy w ewentualnych transakcjach fuzji i przejęć lub zbyciu aktywów nie powiązanych z podstawową działalnością spółek portfelowych Identyfikacja potencjalnych nabywców spółki portfelowej Trójstronne negocjacje z wybranymi inwestorami Wybór ostatecznego rozwiązania (sprzedaż inwestorowi strategicznemu lub pomoc w wejściu na giełdę) Podpisanie umów (ang. termsheet) DF aktywnie wspiera fundusze private equity na każdym etapie inwestycji (c) Dąbrowski Finance 20

21 Nasz Zespół Najcenniejszym kapitałem firmy są wyznawane wartości oraz wiedza i nasze umiejętności zdobyte w trakcie ponad piętnastu lat pracy w sektorze finansowym, które wykorzystujemy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla Klienta Wzajemne zaufanie, partnerstwo i przede wszystkim pasja z jaką oddajemy się pracy stanowią o naszej sile Uczciwość i Profesjonalizm Innowacyjność i Indywidualne Rozwiązania Pasja i Zaangażowanie Wysoka jakość i efektywność działania Wartości, którymi się kierujemy 21

22 Partnerzy DF Jarosław Dąbrowski Założyciel firmy i Partner Zarządzający Zbigniew Karwowski Wiceprezes Zarządu Piotr Buszka Partner Marcin Zieliński Partner Ponad 16 lat doświadczenia w sektorze finansowym 16 lat doświadczenia w sektorze finansowym Radca Prawny, 16 lat doświadczenia w sektorze 15 lat doświadczenia w sektorze finansowym Bankowość, finanse i inwestycje Bankowość, leasing i factoring Prawo gospodarcze Fundusze inwestycyjne i bankowość Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Edinburgh University Management School University of Navarra (IESE) w Barcelonie Georgetown University in Washington University of Wisconsin in the College Business Administration. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość 22

23 Zapraszamy Do Współpracy z DF Dąbrowski Finance Trust & Professionalism Metropolitan Pl. Piłsudskiego 1, 3. piętro Warszawa Tel.: Fax:

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW Starajcie się stale postrzegać, ze wszystko wydarza się w waszym umyśle, że wy o wszystkim decydujecie. Jeżeli będziecie potrafili tak postępować, przyniesie to wielki pożytek wam i innym Lama Ole Nydahl

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo