Partner na drodze do Najlepszych Wyników.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partner na drodze do Najlepszych Wyników."

Transkrypt

1 Partner na drodze do Najlepszych Wyników. NIEMCY. SZWAJCARIA. CHINY. POLSKA. WŁOCHY

2 Sytuacje wyjątkowe wymagają zastosowania wyjątkowych środków oraz szczególnego doradztwa. Jesteśmy międzynarodową firmą doradczą i specjalizujemy się w zarządzaniu opartym na Lean Management. Konsekwentne wdrożenie Lean Management w obszarze produkcji, administracji oraz rozwoju, wpływa na elastyczność oraz konkurencyjność Państwa przedsiębiorstwa. Doradcy Staufen dysponują wiedzą nie tylko w zakresie czynników decydujących o sukcesie Lean, lecz także o sposobie ich wdrożenia w Państwa przedsiębiorstwie. Wymiernie i Pragmatycznie dla wszystkich.

3 NASI DORADCY Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych doradców przyczynią się do sukcesu Państwa projektu. W przedsiębiorstwach BestPractice zbiorą Państwo doświadczenie a w wielu przypadkach otrzymają Państwo merytoryczną wiedzę i specjalistyczne Know-how. Dzięki naszym programom rozwoju kwalifikacji dbamy o stały rozwój naszej załogi. Kompetencja i pragmatyzm czynią z naszych konsultantów osobistych trenerów z odpowiednim stażem pracy. NASZE WARTOŚCI Wymiernie. Odniesiecie wymierny sukces. Wprowadzamy zmiany, które są zauważalne natychmiast i mają charakter długoterminowy. Realizacja celów i rezultatów opiera się na strategii i wartości dodanej. Pragmatycznie. Dostaniecie inteligentne i proste rozwiązania. Błyskawicznie przechodzimy do przedstawienia konkretnych działań zawsze we współpracy z pracownikami naszych Klientów. Konsekwentnie. Poznacie wytrwałość w dążeniu do najwyższej jakości. Ciągłe dążenie do perfekcji, do wdrażania udoskonaleń i rozwiązań wymaga stanowczych decyzji i konsekwentnego postępowania. Aby osiągnąć pożądany cel, postępujemy zgodnie z naszymi przekonaniami. Przekonująco. Korzyści dla wszystkich dzięki systemowi Zobacz. Naucz się. Zastosuj. Dzielimy się naszą wiedzą. Wpływamy również na dynamikę poprawy, która będzie istniała w firmie, nawet gdy nas tam nie będzie od dłuższego czasu.

4 DOSKONAŁE PROCESY TO PODSTAWA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW Celem naszego działania jest rozwój przedsiębiorstwa, tak aby osiągało ono Najlepsze Wyniki. Przedsiębiorstwa odnoszące sukces osiągają przewagę na rynku konkurencji poprzez doskonałość procesową, która jest bardziej trwała niż innowacyjność oraz cena produktów. Bazując na tych przesłankach nasi doradcy wspólnie z pracownikami kształtują najważniejsze procesy przedsiębiorstwa.

5 Lean Management. Czy chcą Państwo osiągnąć zdecydowaną przewagę na rynku konkurencji bazując na doskonaleniu jakości, produktywności oraz terminowości dostaw? Wspieramy Państwa w tych działaniach poprzez konsekwentne wdrażanie zasad Lean. Strukturalne doskonalenie wydajności, budowa wewnętrznej kultury doskonalącej, przejrzystość oraz konwergencja celów i zarządzania znajdują się w centrum zainteresowania naszych doradców Lean. Turnaround Management. Państwa przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiej restrukturyzacji? Towarzyszymy Państwu w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w Państwa przedsiębiorstwie. Poprawę osiągamy poprzez wzrost zysków i wydajności w poszczególnych obszarach oraz poprzez restrukturyzację całego przedsiębiorstwa. W obu przypadkach do Państwa dyspozycji pozostają nasi kryzysowi doradcy (Turnaround) oraz tymczasowi menedżerowie (Interim Manager), którzy opracują koncepcje skrojone na miarę potrzeb Państwa przedsiębiorstwa oraz poprowadzą ich wdrożenie.

6 Interim Management NASI TYMCZASOWI MENADŻEROWIE ROZWIĄŻĄ KRYTYCZNE DLA PAŃSTWA PROBLEMY. Pozyskiwanie nowych przedsiębiorstw pomimo trudnej sytuacji na rynku, Trouble Shooting podczas wdrażania nowej produkcji, krótkoterminowe rozwiązywanie problemów jakościowych oraz zarządzanie kryzysowe w przypadku zawodnych dostawców to zadania, które często są niemożliwe do zrealizowania dla operacyjnej kadry menedżerskiej. Spowodowane jest to z jednej strony niewystarczającą wydajnością, z drugiej strony brakiem specjalistycznej wiedzy i kompetencji w realizacji tego typu zadań. Zwłaszcza działania restrukturyzacyjne wymagają szczególnego dystansu i neutralności, ekspertyz finansowych oraz umiejętności zarządzania projektami, które często wykraczają ponad zwyczajowe operacyjne czynności kierownicze. Jako Tymczasowi menedżerowie (Interim Manager) przejmujemy również operacyjną odpowiedzialność, definiujemy i realizujemy cele przedsiębiorstwa, rozwiązujemy trudne i krytyczne w czasie zadania oraz prowadzimy procesy doskonalące. Dysponujący odpowiednim doświadczeniem nasi Interim Manager są kluczowym elementem na drodze do sukcesu. Wtapiając się w strukturę Państwa organizacji zachowują jednocześnie neutralność i obiektywizm oraz konsekwentnie kierują swoje działania na realizację określonego celu. Nasze usługi: > Tymczasowy zarząd - przejęcie odpowiedzialności najwyższego kierownictwa > Tymczasowy kierownik obszaru/dyrektor fabryki przewodniczenie ważnym procesom zmian > Tymczasowi eksperci ds. kluczowych funkcji - rozwiązywanie problemów operacyjnych > Interim-TaskForce-Manager/menedżer projektu - kierowanie krytycznymi projektami Państwa korzyści: Tymczasowo wzmocnią Państwo swój zespół menedżerski o fachowców, którzy dysponują specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem w zarządzaniu. Umożliwi to wdrożenie procesów doskonalących oraz czasowo zwiększy wydajność w rozwiązywaniu problemów oraz realizacji zadań. Dzięki naszym Interim Manager Państwo i Państwa kadra zarządzająca będziecie mogli zająć się swoimi codziennymi obowiązkami.

7 Lean Purchasing ODKRYWAMY UKRYTY POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI W OBSZARZE ZAKUPÓW. Dla wielu produktów koszty materiału stanowią największą część kosztów całkowitych. Ten duży udział w kosztach wartości dodanej często nie ma odzwierciedlenia w znaczeniu działu zakupów w strukturze przedsiębiorstwa. Tylko w niektórych przedsiębiorstwach dział zakupów pozycjonuje się jako dział strategiczny, najczęściej jednak nadal traktowany jest jak uporczywy generator kosztów. Systematyczne i kompleksowe zarządzanie grupami towarów pozwala optymalizować i redukować koszty materiału a konsekwentny system zarządzania dostawcami zapewnia niezawodność dostaw. Reorganizacja struktury i procesów zakupowych oraz przejrzysty system kontroli zakupów gwarantują długotrwałe rezultaty. Wszystkie działania zakupowe danego przedsiębiorstwa są koordynowane przez dział zakupów. Zastosowanie tych narzędzi pozwala wzmocnić i repozycjonować dział zakupów w strukturze przedsiębiorstwa. Nasze usługi: > Kompleksowe grupy towarów - optymalizacja oraz redukcja kosztów > Zarządzanie siatką dostawców - niezawodność i terminowość dostaw oraz rozwój siatki dostawców > Procesy zakupowe - systematyczne poszukiwanie potencjałów oszczędności > Organizacja zakupów - wdrożenie doskonałości organizacyjnej w obszarze międzynarodowych zakupów > System kontroli zakupów - przejrzyste procesy zakupowe, sterowanie zakupami Państwa korzyści: Przez redukcję kosztów materiałów osiągną Państwo znaczną poprawę wyników przedsiębiorstwa. Państwa sieć dostawców będzie bardziej stabilna a dostawy od krytycznych dostawców bardziej niezawodne. Obszar zakupów zyska na przejrzystości oraz skuteczności.

8 Lean Production SKUTECZNIE WYSZCZUPLIMY PROCESY PRODUKCYJNE W PAŃSTWA FABRYKACH. Identyfikacja marnotrawstwa jest najłatwiejsza w obszarze produkcji i dzięki czemu tu najczęściej rozpoczyna się wdrożenie Lean. Wdrożenie zasad Lean przenika całe przedsiębiorstwo, zaczynając od produkcji. Zarówno na poziomie gniazda produkcyjnego, fabryki jak i koncernu w centrum procesu doskonalenia zawsze znajduje się optymalny strumień wartości z minimalnym czasem przejścia. Lean Production to zbiór zasad cel może zostać zrealizowany tylko przy ich harmonijnym połączeniu. Celem tym jest wdrożenie w przedsiębiorstwie kompleksowego systemu produkcyjnego, poszczególne zasady stanowią tylko jego ułamek. Nasze usługi: > Organizacja stanowiska pracy - wzrost wydajności dzięki zaopatrywaniu według zasady Best Point > Redukcja czasów przezbrajania - częste transportowanie drobnych partii > Total Productive Maintenance - doskonalenie wskaźnika dostępności maszyn > Balansowanie linii - elastyczne gniazda produkcyjne One-piece-flow > Kanban i Supermarket - przejrzyste sterowanie zaopatrzeniem > Planowanie fabryk - organizacja ukierunkowanych przepływów materiału > Shopfloor Management - kierowanie procesem dodawania wartości bezpośrednio na hali Państwa korzyści: Rezultaty konsekwentnego wdrożenia Lean Production są godne uwagi. Dzięki skoncentrowaniu na najważniejszym, czyli procesom dodającym wartość, zredukują Państwo do minimum straty i marnotrawstwo. Obniżą Państwo poziom zapasów materiału i powiązane z nim koszty magazynowania. Wprowadzą Państwo płaską strukturę organizacyjną, opartą na kompetencji i odpowiedzialności pracowników. Poprawią Państwo komunikację między pracownikami oraz z dostawcami i klientami.

9 Lean Supply Chain DBAMY O WYDAJNY I BEZKOLIZYJNY ŁAŃCUCH DOSTAW. Globalizacja rynku zbytu przedsiębiorstw produkcyjnych oraz rynku zaopatrzenia powoduje, że coraz bardziej zacieśnia się sieć podmiotów uczestniczących w procesie dodawania wartości. Maszyny, które dostarczane są klientowi w Arabii Saudyjskiej, zbudowane są z komponentów wyprodukowanych w różnych częściach świata. Na przykład części odlewane pochodzą z Europy Wschodniej, elementy hydrauliki ze Szkocji, części blaszane z Niemiec a silniki elektryczne i inne części z Azji. Produkcja odbywa się u dostawcy w jego kraju a tylko montaż końcowy następuje w fabryce rodzimej. Ten, kto najlepiej opanował ten skomplikowany proces dodawania wartości oraz profesjonalnie zarządza procesem Klient-Klient (Klient zamawia i Klient otrzymuje towar), tzn. dostarcza towar w sposób wydajny, we właściwym czasie i na właściwe miejsce, osiąga znaczącą przewagę na rynku konkurencji. Nasze usługi: > Realizacja zleceń - realizacja przejrzystych procesów Klient-Klient > Make or Buy - analiza decyzji produkcja własna czy zakup gotowych produktów > Sieć Supply Chain - optymalizacja planowania i sterowania programem > Organizacja Supply Chain - przejrzysta struktura odpowiedzialności > Systemy sterowania - wprowadzenie przejrzystych i zogniskowanych na podejmowanie decyzji systemów > Optymalizacja zapasów - realizacja zamówień klienta przy minimalnych zapasach Naszym celem jest wspieranie Państwa w działaniach optymalizacyjnych międzynarodowego łańcucha dodawania wartości. Niezależnie od tego, czy optymalizujemy procesy logistyczne, udoskonalamy layout i strukturę magazynu czy obniżamy koszty materiałów, w centrum naszej uwagi pozostaje zawsze najlepsze rozwiązanie dla kompleksowego procesu. W projektach pilotażowych osiągamy szybkie i długotrwałe w skutkach rezultaty, co daje podstawę do optymalizacji kompleksowego procesu. Państwa korzyści: Znacząco zredukują Państwo czas realizacji w łańcuchu dostaw (Supply Chain), zwiększą wskaźnik terminowości dostaw, obniżą koszty materiałów, poprawią wydajność Państwa procesów i umocnią Państwo swoją pozycję na rynku konkurencji. Redukcja zapasów magazynowych to kolejny efekt przejrzystego łańcucha dostaw. Supply Chain stał się cechą wyróżniającą na międzynarodowym rynku konkurencji, a jego realizacja stanowi często decydujący czynnik odpowiadający za sukces bądź niepowodzenie.

10 Lean Administration ZORGANIZUJEMY PRZEJRZYSTE I POZBAWIONE MARNOTRAWSTWA PROCESY BIUROWE. Szczupłe procesy to filozofia, którą należy realizować nie tylko w bezpośrednich obszarach produkcyjnych lecz również w obszarach pośrednich, przy pomocy odpowiednio dopasowanych narzędzi doskonalących. Podczas gdy produkcja seryjna porusza się często tylko w obszarach granicznych, w obszarach pośrednich drzemią niezliczone możliwości zwiększania produktywności. Bazując na metodach i zasadach Lean z obszarów pośrednich identyfikujemy w sposób szybki i jednoznaczny potencjały optymalizacyjne oraz konkretne koncepcje wdrożeniowe w obszarach pośrednich. Szczególny nacisk kładziemy na stabilny proces wdrożenia, w który zaangażowani są pracownicy. Zasada ta obowiązuje zarówno podczas optymalizacji procesów jak i optymalizacji współpracy oraz działań kadry zarządzającej. Nasze usługi: > Optymalizacja procesów - stabilne procesy o krótkich czasach przejścia, bez marnotrawstwa > Optymalizacja funkcji - wzrost produktywności > Doskonałość w zarządzaniu zespołem - organizacja stanowiska pracy, współpraca z zespołem > Redukcja kosztów - analiza i optymalizacja struktury kosztowej > Budowa systemu dodawania wartości - implementacja standardów Najlepszych Praktyk (BestPractice) jako podstawa dla doskonałości biznesowej (Business Excellence) Państwa korzyści: Wydajność procesów w obszarach pośrednich ulegnie znacznej poprawie. Drastycznie obniżą Państwo czasy przejścia, zwiększając jednocześnie jakość oraz udoskonalą Państwo wydajność procesów zarządzania. Wzmocnią Państwo motywację pracowników oraz poziom zorientowania na potrzeby i wymagania klienta, przez co udoskonalą Państwo całe przedsiębiorstwo. W rezultacie osiągną Państwo redukcję kosztów całkowitych, wzrost zadowolenia klientów oraz sukces na rynku konkurencji.

11 Akademia ZOBACZ. NAUCZ SIĘ. ZASTOSUJ. Zobacz: Partnerzy BestPractice otwierają drzwi swoich fabryk > Wizyty BestPractice w fabrykach > Wymiana doświadczeń z kadrą menedżerską i załogą > Benchmark systemów i procesów Naucz się: Międzynarodowy program szkoleń > Identyfikacja potrzeb działania i wsparcie wdrożenia > Rozwiązania zostaną opracowane i sprawdzone na żywo w fabryce > Trenerami są wyłącznie eksperci i doświadczeni doradcy > Zrozumiałe symulacje i gry > Żywy dialog i wymiana doświadczeń z kolegami i ekspertami Zastosuj: Transfer do Państwa projektów optymalizacyjnych > Instrukcja wdrożenia metody w praktyce > Warsztaty na terenie firmy przy udziale międzynarodowego zespołu projektowego > Warsztaty prowadzone przez doświadczonego doradcę Nasi BestPractice Partnerzy:

12 FIRMY OSIĄGAJĄCE SUKCES I DOBRZY KLIENCI. Motoryzacja Adler Polska Sp.z o.o. ALLGAIER WERKE GmbH AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co. KG BOS Automotive Products Polska Sp.z o.o. Bombardier Transportation Polska Sp.z o.o. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG Bulten Polska S.A. Cameron Romania S.A. Caterpillar Poland Sp z o.o. Eberspächer catem GmbH & Co. KG Claas GmbH Daimler AG Duramotive (Beijing) Co. Ltd. Federal Mogul GmbH Hella KG Hueck & Co. Hess AG Carosserie HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp.z o.o.sp.k. HOERBIGER (WUXI) AUTOMATION TECHNOLOGY CO. LTD Intier Automotive GmbH ixetic Bad Homburg GmbH J.Eberspächer GmbH Johnson Controls GmbH Kico Polska Sp.z o.o. Kirchhoff Polska Sp.z o.o. KS LOGISTIK GMBH Sp. komandytowa Lear Corporation GmbH & Co. KG L Orange GmbH LuK GmbH & Co. KG Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co. KG MAGURA Gustav Magenwirth GmbH & Co. Mahle GmbH MAN Nutzfahrzeuge AG Marquardt GmbH Mercedes-Benz (China) Ltd. MTU Friedrichshafen GmbH Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp.z o.o. Neumayer Tekfor GmbH Prüftechnik-Wibrem Sp.z o.o. Recaro Aircraft Seating GmbH & Co. KG Recticel GmbH Ronal Polska Sp.z o.o. Schaeffler KG Siemens VDO Sila Poland Sp.z o.o. Sitech Polska Sp.z o.o. Stelweld Sp.z o.o. Timken Polska Sp.z o.o. TI Poland Sp.z o.o. Thule Sp.z o.o. TI POLAND Sp.z o.o. Unison Engine Components Poland UNIWHEELS Production Poland Sp.z o.o. Veritas AG Vorwerk Autotec Polska Sp. z o.o. Vibracoustic Polska Sp.z o.o. Voss Automotive Polska Sp.z o.o. Volkswagen Motor Polska Sp.z o.o. WABCO Polska Sp.z o.o. W.E.T. Automotive Systems AG ZF Friedrichshafen AG Inżynieria - Projektowanie fabryk - Projektowanie i produkcja narzędzi Bosch Rexroth AG BST (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. C. Haushahn GmbH & Co. KG Deckel Maho Pfronten GmbH Demag Plastics Group EMAG Salach Maschinenfabrik GmbH Eugen Seitz AG GROB-WERKE GmbH & Co. KG Howaldtswerke Deutsche Werft AG HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG HOMAG Machinery (Shanghai) Co. Ltd. HOMAG Polska Sp.z o.o. ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG Knoll Maschinenbau GmbH Koelner S.A. Komax AG Konecranes GmbH Krauss Maffei GmbH LOB S.A. M+W Zander GmbH Memminger-IRO GmbH Metabowerke GmbH Müller Weingarten AG PAMA S.p.A. Polmor Sp.z o.o. Stahl CraneSystem GmbH Timken Polska Sp.z o.o. ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH Trench Germany GmbH Tyrolit Schleifmittelwerke GmbH & Co. KG Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG Voith Paper Technology (China) Co., Ltd Voith Paper GmbH & Co. KG Voith Siemens Hydro Power Generation Voith Turbo GmbH & Co. KG Viessmann Technika Grzewcza Sp.z o.o. Windmöller & Hölscher KG Inżynieria elektryczna - Technologia czujników - Inżynieria medyczna - Optyka AHT Cooling Systems GmbH Albrecht Jung GmbH & Co. KG Bernstein AG BMK professional Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH electronics GmbH Borg Instruments AG Bosch Siemens Hausgeräte GmbH CMC Consumer Medical Care GmbH Contelec AG E.G.O. GmbH Endress+Hauser GmbH Faulhaber Group HBC-radiomatic GmbH HELAG Electronic GmbH Hilti AG Huba Control AG HyTech Balluff Group Infineon Technologies AG Institut Straumann AG KaVo Dental GmbH Leuze electronics GmbH & Co. Liebherr Elektronik GmbH Paul Hartmann AG Pepperl + Fuchs GmbH Philips GmbH Robert Seuffer GmbH & Co. KG Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & co. KG Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Ruwido Austria GmbH SAM Electronics GmbH Sick GmbH Sirona Dental-Systems GmbH SMARTRAC TECHNOLOGY GmbH nkt cables group GmbH Straumann GmbH STS Sensor Technik Sirnach AG SwissOptic AG SycoTec GmbH & Co.KG Synthes GmbH Tecan AG Thomas Magnete GmbH Transtechnik GmbH

13 Układy napędowe Adval Tech Management AG Aerotech GmbH AHT Cooling Systems (Changshu) Co. Ltd. Alcatel-Lucent Deutschland AG - Dunkermotoren Auma Werner Riester GmbH & Co. KG Ceratizit S.A. Franz Schuck GmbH Friedr. Dick GmbH & Co. KG Grohe AG Harmonic Drive AG Hermann Bilz GmbH & co. KG Hilge GmbH & Co. KG Hoerbiger GmbH J. Schmalz GmbH Förderund Handhabungstechnik Komet Precision Tools GmbH & Co. KG Leitz GmbH & Co. KG MPS Precision Systems AG MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH RMG REGEL- UND MESSTECHNIK GmbH SEW EURODRIVE GmbH & Co. Styner+Bienz FormTech AG Przetwórstwo tworzyw sztucznych AKsys GmbH AKT altmärker Kunststoff-Technik GmbH Gerhardi Kunststofftechnik GmbH Gerresheimer Bolesławiec S.A. PLAYMOBIL Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG Promens Gruppe Rebhan GmbH & Co. KG Vorwerk Autotec GmbH & Co. KG Zehnder GmbH Inne branże Abicor Binzel GmbH & Co. KG Abus Aug. Bremicker Söhne KG Aerotech GmbH ALBA Recycling GmbH Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Amrest Sp.z o.o. Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp.z o.o. Autopart Jacek Bąk Sp.z o.o. Barlinek Inwestycje Sp.z o.o. Bode GmbH & Co. KG Bizerba GmbH & Co. KG BRÖTJE-Automation GmbH Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. Case Tech Polska Sp.z o.o. Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Ceratizit S.A. C. Josef Lamy GmbH Constantia Teich Poland Sp.z o.o. Donako S.A. Duni Poland Sp.z o.o. EBCC Sp.z o.o. Electropoli-Galwanotechnika E.on Kernkraft GmbH FAKRO PP Sp.z o.o. fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Gillette Sp.z o.o. Hilcona AG Höllmüller Łódź Sp.z o.o. HMS Polska Sp.z o.o. Hugo Boss AG Isliker Magnete AG KIK Krajewscy Sp.j. Komet Precision Tools GmbH & Co. KG LAC-MET NOVUMGROM Sp.z o.o. Sp.k. Lapp Kabel U.I.Lapp GmbH & Co. LEONI Kabel Polska Sp.z o.o. Lincoln Electric Bester Sp.z o.o. Marabu Werke GmbH & Co. Mesa Parts GmbH & Co. KG Orlen Oil Sp.z o.o. Panda Trzebnica Sp.z o.o. PERI GmbH Philips Polska Sp.z o.o. Phoenix Contact Wielkopolska Sp.z o.o. Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. Rapid Technic AG Ringele AG RMG Gazomet Sp.z o.o. Sanplast S.A. Schwan-Stabilo Cosmetics GmbH & Co. Siegenia Aubi Sp.z o.o. Styner+Bienz FormTech AG Thule Sp.z o.o. Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH Unig Lisner Sp.z o.o. US Pharmacia Sp.z o.o. Wagony Świdnica S.A. Viessmann Sp.z o.o. YKK Poland Sp.z o.o. WAREMA Renkhoff GmbH Walter Knoll AG & Co. KG Wezi-Tec Sp.z o.o. Wirth+Co AG Winkelmann Sp.z o.o. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Zakłady Azotowe S.A. Zelmer S.A. Firmy usługowe Bank Zachodni WBK S.A. Deutsche Post EDAG AG Messe Stuttgart SBB AG

14 GRUPA STAUFEN Grupa STAUFEN świadczy swoje usługi na całym świecie. Nasi konsultanci realizują projekty wdrożeniowe w językach lokalnych i w języku angielskim. STAUFEN.POLSKA Doradztwo.Akademia.Inwestycje Sp. z o.o, ul. sw. Mikołaja 7 PL Wrocław STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung Blumenstraße 5 D Köngen STAUFEN.SHANGHAI Consulting Academy Ltd. 22 H, Cross Region Plaza No. 899 Ling Ling Road Shanghai, P.R. China /-16 / STAUFEN.ITALIA srl Consulenza.Formazione.Investimenti largo Richini 6 I Milano STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung Birchstrasse 2 CH-8472 Seuzach

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Certyfikowany program szkoleniowy dla specjalistów Lean w trzech etapach: ETAP I: szkolenie podstawowe na Eksperta Lean ETAP II: metody szczupłego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING centrum szkoleniowo konsultingowe szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING Co robimy? Pomagamy przedsiębiorstwom w uzyskaniu jak najlepszej pozycji rynkowej, skupiając się na działaniach w trzech kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Zaufanie otwiera drzwi

Zaufanie otwiera drzwi Zaufanie otwiera drzwi Spółka projektowo-dystrybucyjna Wiemy, że nawiązywanie i zawieranie transakcji handlowych jest łatwiejsze, wydajniejsze i skuteczniejsze, jeśli się posiada kredyt zaufania. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Rozwiązania pod klucz do napędu przenośników taśmowych. Wydajność w każdych warunkach PI

Informacja prasowa. Rozwiązania pod klucz do napędu przenośników taśmowych. Wydajność w każdych warunkach PI Rozwiązania pod klucz do napędu przenośników taśmowych. Wydajność w każdych warunkach PI 070071 Dostarczenie dowolnego surowca z miejsca na miejsce jest zwykle trudniejsze, niż by się wydawało. Ładowanie,

Bardziej szczegółowo

Wynajem palet. Case studies

Wynajem palet. Case studies Wynajem palet Case studies 2 Case Study COCA COLA & CHEP Wyzwanie: - Wymogi sieci dyskontowych związane z wprowadzeniem nowych formatów palet - Duże straty białych półpalet wynikające z niskiej jakości

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego.

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego. Konstrukcje nosne dla przemysłu solarnego. Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych: Wymagania te spełnia SCHRAG Polska niezawodny partner budownictwa

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Partner na drodze do Doskonałości Operacyjnej

Partner na drodze do Doskonałości Operacyjnej Partner na drodze do Doskonałości Operacyjnej PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU ZAKUPY PRODUKCJA PROCESY TRANSAKCYJNE PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA Partner na drodze do Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Oferta 2012 ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Spis treści Szanowni Państwo... 3 Nasza oferta... 4 Kongresy, imprezy i wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe,

Bardziej szczegółowo

Współ praca w trójkącie - Interim Manager, Dzia ł HR i Menedżer liniowy

Współ praca w trójkącie - Interim Manager, Dzia ł HR i Menedżer liniowy Współ praca w trójkącie - Interim Manager, Dzia ł HR i Menedżer liniowy Korzyści jakie firma może osiągac ze współpracy z Interim Managerem Artur Pawłowski Co to jest Interim Management? Interim Management

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Partner na drodze do Doskonałości Operacyjnej

Partner na drodze do Doskonałości Operacyjnej Partner na drodze do Doskonałości Operacyjnej PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU ZAKUPY PRODUKCJA PROCESY TRANSAKCYJNE PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA Partner na drodze do Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH Otwarcie technoinkubatora w Nowej Rudzie Nowa Ruda - Słupiec 17.10.2014 SPIS TREŚCI 01 Założenia i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści... 2. Opis firmy... 3. Dobór personalny... 4. Leasing pracowniczy... 5. Nasza oferta... 6. Kontakt... 7

Spis treści. Spis treści... 2. Opis firmy... 3. Dobór personalny... 4. Leasing pracowniczy... 5. Nasza oferta... 6. Kontakt... 7 POLSKA 2 Spis treści Spis treści... 2 Opis firmy... 3 Dobór personalny... 4 Leasing pracowniczy... 5 Nasza oferta... 6 Kontakt... 7 3 Witamy! INTER.EXPERT: Jako jedna z wiodących firm w Europie Środkowej

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

Generalna oferta BPI Polska

Generalna oferta BPI Polska Generalna oferta BPI Polska Inicjujemy i wspieramy pozytywne zmiany w organizacjach. Naszą ambicją jest efektywne wdrażanie praktycznych rozwiązań. Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu BPI Polska Generalna

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz. JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY CFO Advisory finanse, ryzyko, projekty Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.eu Jacek_Jamroz_biznes_profil_02.05.2016 1/5 Funkcje w biznesie Menedżer 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Stażysta / Analityk Biznesowy

Stażysta / Analityk Biznesowy Oferta pracy Stażysta / Analityk Biznesowy Karolina Rembowska Koordynator ds. Sprzedaży i Administracji 2014-12-10 Szanowni Państwo, oferuję Państwu możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia biznesowego

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY Szkolenie ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAPASAMI 2-dniowe warsztaty adresowane do dyrektorów zakupów i produkcji, kierowników działów zaopatrzenia/zakupów, kierowników działów planowania

Bardziej szczegółowo

16 lat działalności. Certyfikat ISO 9001:2008. Strona główna > Firma > Wyróżnienia

16 lat działalności. Certyfikat ISO 9001:2008. Strona główna > Firma > Wyróżnienia Strona główna > Firma > Wyróżnienia i partnerzy 16 lat działalności Pewność i bezpieczeństwo osiągnięte dzięki 16 letniemu doświadczeniu pozwalają ips Control oferować bezpieczeństwo i profesjonalizm,

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych - dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania Opracował: Maciej Schab www.maciejschab.pl maciej.schab@maciejschab.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością EFQM. www.efqm.pl www.efqm.org. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością EFQM www.efqm.pl www.efqm.org Dr Mariusz Maciejczak Jakość a doskonałość LEPIEJ JEST DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI I JEJ NIE OSIĄGNĄĆ, NIŻ DĄŻYĆ DO NIEDOSKONAŁOŚCI I JĄ OSIĄGNĄĆ KANASUKE MATSUSHITA,

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r.

Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Wyniki kwartalne za III kw. 2014 r. Sustainable zarządzanie realizacja strategii biznesowej, transparentność działań, przestrzeganie standardów etycznych, dbałość o wysoką jakość produktów Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu 5 6 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Zarządzanie magazynem Cel, rodzaje, zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych Podstawowe procesy magazynowe i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częściami zamiennymi - automatyczne regały w działach Utrzymania Ruchu Michał Witczak Kierownik Projektów

Efektywna gospodarka częściami zamiennymi - automatyczne regały w działach Utrzymania Ruchu Michał Witczak Kierownik Projektów Seminarium Mechanika i Utrzymanie Ruchu 18.04.2013 Poznań Efektywna gospodarka częściami zamiennymi - automatyczne regały w działach Utrzymania Ruchu Michał Witczak Kierownik Projektów Dlaczego automatyka

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

PROSTO, ŁATWO & KORZYSTNIE

PROSTO, ŁATWO & KORZYSTNIE Rozwiązania e-biznes PROSTO, ŁATWO & KORZYSTNIE www.simplesystem.pl Platforma zakupowa B2B dla artykułów wyposażeniowych (kategorii C) 2 Łatwe zamawianie artykułów kat. C szybko & przejrzyście 3 Fakty,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA Nasz dorobek Doświadczenie zobowiązuje do doskonałości. Od ponad 65-ciu lat dostarczamy rozwiązania inżynierskie, które rozwijają potencjał

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Ekspert: Dr Bogdan Kroker- trener z wieloletnią

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentacja europejskich doświadczeń Grupy Miebach Logistik Sukcesywne wdrażanie kompleksowych rozwiązań Pod pojęciem zintegrowanego projektowania kryją

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRAKTYCZNE WARSZTATY W OPARCIU O AUTORSKĄ GRĘ SYMULACYJNĄ

ORGANIZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRAKTYCZNE WARSZTATY W OPARCIU O AUTORSKĄ GRĘ SYMULACYJNĄ Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu organizacji i optymalizacji procesów logistycznych prowadzanego przez Wiktora Małaszka. Zapraszamy do zapoznania się z innymi

Bardziej szczegółowo

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez budowę efektywnej organizacji i kultury projektowej Możliwość szybkiej adaptacji do zmian może

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych 01-02 października 2015 r.,

Bardziej szczegółowo