Partner na drodze do Najlepszych Wyników.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partner na drodze do Najlepszych Wyników."

Transkrypt

1 Partner na drodze do Najlepszych Wyników. NIEMCY. SZWAJCARIA. CHINY. POLSKA. WŁOCHY

2 Sytuacje wyjątkowe wymagają zastosowania wyjątkowych środków oraz szczególnego doradztwa. Jesteśmy międzynarodową firmą doradczą i specjalizujemy się w zarządzaniu opartym na Lean Management. Konsekwentne wdrożenie Lean Management w obszarze produkcji, administracji oraz rozwoju, wpływa na elastyczność oraz konkurencyjność Państwa przedsiębiorstwa. Doradcy Staufen dysponują wiedzą nie tylko w zakresie czynników decydujących o sukcesie Lean, lecz także o sposobie ich wdrożenia w Państwa przedsiębiorstwie. Wymiernie i Pragmatycznie dla wszystkich.

3 NASI DORADCY Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych doradców przyczynią się do sukcesu Państwa projektu. W przedsiębiorstwach BestPractice zbiorą Państwo doświadczenie a w wielu przypadkach otrzymają Państwo merytoryczną wiedzę i specjalistyczne Know-how. Dzięki naszym programom rozwoju kwalifikacji dbamy o stały rozwój naszej załogi. Kompetencja i pragmatyzm czynią z naszych konsultantów osobistych trenerów z odpowiednim stażem pracy. NASZE WARTOŚCI Wymiernie. Odniesiecie wymierny sukces. Wprowadzamy zmiany, które są zauważalne natychmiast i mają charakter długoterminowy. Realizacja celów i rezultatów opiera się na strategii i wartości dodanej. Pragmatycznie. Dostaniecie inteligentne i proste rozwiązania. Błyskawicznie przechodzimy do przedstawienia konkretnych działań zawsze we współpracy z pracownikami naszych Klientów. Konsekwentnie. Poznacie wytrwałość w dążeniu do najwyższej jakości. Ciągłe dążenie do perfekcji, do wdrażania udoskonaleń i rozwiązań wymaga stanowczych decyzji i konsekwentnego postępowania. Aby osiągnąć pożądany cel, postępujemy zgodnie z naszymi przekonaniami. Przekonująco. Korzyści dla wszystkich dzięki systemowi Zobacz. Naucz się. Zastosuj. Dzielimy się naszą wiedzą. Wpływamy również na dynamikę poprawy, która będzie istniała w firmie, nawet gdy nas tam nie będzie od dłuższego czasu.

4 DOSKONAŁE PROCESY TO PODSTAWA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW Celem naszego działania jest rozwój przedsiębiorstwa, tak aby osiągało ono Najlepsze Wyniki. Przedsiębiorstwa odnoszące sukces osiągają przewagę na rynku konkurencji poprzez doskonałość procesową, która jest bardziej trwała niż innowacyjność oraz cena produktów. Bazując na tych przesłankach nasi doradcy wspólnie z pracownikami kształtują najważniejsze procesy przedsiębiorstwa.

5 Lean Management. Czy chcą Państwo osiągnąć zdecydowaną przewagę na rynku konkurencji bazując na doskonaleniu jakości, produktywności oraz terminowości dostaw? Wspieramy Państwa w tych działaniach poprzez konsekwentne wdrażanie zasad Lean. Strukturalne doskonalenie wydajności, budowa wewnętrznej kultury doskonalącej, przejrzystość oraz konwergencja celów i zarządzania znajdują się w centrum zainteresowania naszych doradców Lean. Turnaround Management. Państwa przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiej restrukturyzacji? Towarzyszymy Państwu w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w Państwa przedsiębiorstwie. Poprawę osiągamy poprzez wzrost zysków i wydajności w poszczególnych obszarach oraz poprzez restrukturyzację całego przedsiębiorstwa. W obu przypadkach do Państwa dyspozycji pozostają nasi kryzysowi doradcy (Turnaround) oraz tymczasowi menedżerowie (Interim Manager), którzy opracują koncepcje skrojone na miarę potrzeb Państwa przedsiębiorstwa oraz poprowadzą ich wdrożenie.

6 Interim Management NASI TYMCZASOWI MENADŻEROWIE ROZWIĄŻĄ KRYTYCZNE DLA PAŃSTWA PROBLEMY. Pozyskiwanie nowych przedsiębiorstw pomimo trudnej sytuacji na rynku, Trouble Shooting podczas wdrażania nowej produkcji, krótkoterminowe rozwiązywanie problemów jakościowych oraz zarządzanie kryzysowe w przypadku zawodnych dostawców to zadania, które często są niemożliwe do zrealizowania dla operacyjnej kadry menedżerskiej. Spowodowane jest to z jednej strony niewystarczającą wydajnością, z drugiej strony brakiem specjalistycznej wiedzy i kompetencji w realizacji tego typu zadań. Zwłaszcza działania restrukturyzacyjne wymagają szczególnego dystansu i neutralności, ekspertyz finansowych oraz umiejętności zarządzania projektami, które często wykraczają ponad zwyczajowe operacyjne czynności kierownicze. Jako Tymczasowi menedżerowie (Interim Manager) przejmujemy również operacyjną odpowiedzialność, definiujemy i realizujemy cele przedsiębiorstwa, rozwiązujemy trudne i krytyczne w czasie zadania oraz prowadzimy procesy doskonalące. Dysponujący odpowiednim doświadczeniem nasi Interim Manager są kluczowym elementem na drodze do sukcesu. Wtapiając się w strukturę Państwa organizacji zachowują jednocześnie neutralność i obiektywizm oraz konsekwentnie kierują swoje działania na realizację określonego celu. Nasze usługi: > Tymczasowy zarząd - przejęcie odpowiedzialności najwyższego kierownictwa > Tymczasowy kierownik obszaru/dyrektor fabryki przewodniczenie ważnym procesom zmian > Tymczasowi eksperci ds. kluczowych funkcji - rozwiązywanie problemów operacyjnych > Interim-TaskForce-Manager/menedżer projektu - kierowanie krytycznymi projektami Państwa korzyści: Tymczasowo wzmocnią Państwo swój zespół menedżerski o fachowców, którzy dysponują specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem w zarządzaniu. Umożliwi to wdrożenie procesów doskonalących oraz czasowo zwiększy wydajność w rozwiązywaniu problemów oraz realizacji zadań. Dzięki naszym Interim Manager Państwo i Państwa kadra zarządzająca będziecie mogli zająć się swoimi codziennymi obowiązkami.

7 Lean Purchasing ODKRYWAMY UKRYTY POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI W OBSZARZE ZAKUPÓW. Dla wielu produktów koszty materiału stanowią największą część kosztów całkowitych. Ten duży udział w kosztach wartości dodanej często nie ma odzwierciedlenia w znaczeniu działu zakupów w strukturze przedsiębiorstwa. Tylko w niektórych przedsiębiorstwach dział zakupów pozycjonuje się jako dział strategiczny, najczęściej jednak nadal traktowany jest jak uporczywy generator kosztów. Systematyczne i kompleksowe zarządzanie grupami towarów pozwala optymalizować i redukować koszty materiału a konsekwentny system zarządzania dostawcami zapewnia niezawodność dostaw. Reorganizacja struktury i procesów zakupowych oraz przejrzysty system kontroli zakupów gwarantują długotrwałe rezultaty. Wszystkie działania zakupowe danego przedsiębiorstwa są koordynowane przez dział zakupów. Zastosowanie tych narzędzi pozwala wzmocnić i repozycjonować dział zakupów w strukturze przedsiębiorstwa. Nasze usługi: > Kompleksowe grupy towarów - optymalizacja oraz redukcja kosztów > Zarządzanie siatką dostawców - niezawodność i terminowość dostaw oraz rozwój siatki dostawców > Procesy zakupowe - systematyczne poszukiwanie potencjałów oszczędności > Organizacja zakupów - wdrożenie doskonałości organizacyjnej w obszarze międzynarodowych zakupów > System kontroli zakupów - przejrzyste procesy zakupowe, sterowanie zakupami Państwa korzyści: Przez redukcję kosztów materiałów osiągną Państwo znaczną poprawę wyników przedsiębiorstwa. Państwa sieć dostawców będzie bardziej stabilna a dostawy od krytycznych dostawców bardziej niezawodne. Obszar zakupów zyska na przejrzystości oraz skuteczności.

8 Lean Production SKUTECZNIE WYSZCZUPLIMY PROCESY PRODUKCYJNE W PAŃSTWA FABRYKACH. Identyfikacja marnotrawstwa jest najłatwiejsza w obszarze produkcji i dzięki czemu tu najczęściej rozpoczyna się wdrożenie Lean. Wdrożenie zasad Lean przenika całe przedsiębiorstwo, zaczynając od produkcji. Zarówno na poziomie gniazda produkcyjnego, fabryki jak i koncernu w centrum procesu doskonalenia zawsze znajduje się optymalny strumień wartości z minimalnym czasem przejścia. Lean Production to zbiór zasad cel może zostać zrealizowany tylko przy ich harmonijnym połączeniu. Celem tym jest wdrożenie w przedsiębiorstwie kompleksowego systemu produkcyjnego, poszczególne zasady stanowią tylko jego ułamek. Nasze usługi: > Organizacja stanowiska pracy - wzrost wydajności dzięki zaopatrywaniu według zasady Best Point > Redukcja czasów przezbrajania - częste transportowanie drobnych partii > Total Productive Maintenance - doskonalenie wskaźnika dostępności maszyn > Balansowanie linii - elastyczne gniazda produkcyjne One-piece-flow > Kanban i Supermarket - przejrzyste sterowanie zaopatrzeniem > Planowanie fabryk - organizacja ukierunkowanych przepływów materiału > Shopfloor Management - kierowanie procesem dodawania wartości bezpośrednio na hali Państwa korzyści: Rezultaty konsekwentnego wdrożenia Lean Production są godne uwagi. Dzięki skoncentrowaniu na najważniejszym, czyli procesom dodającym wartość, zredukują Państwo do minimum straty i marnotrawstwo. Obniżą Państwo poziom zapasów materiału i powiązane z nim koszty magazynowania. Wprowadzą Państwo płaską strukturę organizacyjną, opartą na kompetencji i odpowiedzialności pracowników. Poprawią Państwo komunikację między pracownikami oraz z dostawcami i klientami.

9 Lean Supply Chain DBAMY O WYDAJNY I BEZKOLIZYJNY ŁAŃCUCH DOSTAW. Globalizacja rynku zbytu przedsiębiorstw produkcyjnych oraz rynku zaopatrzenia powoduje, że coraz bardziej zacieśnia się sieć podmiotów uczestniczących w procesie dodawania wartości. Maszyny, które dostarczane są klientowi w Arabii Saudyjskiej, zbudowane są z komponentów wyprodukowanych w różnych częściach świata. Na przykład części odlewane pochodzą z Europy Wschodniej, elementy hydrauliki ze Szkocji, części blaszane z Niemiec a silniki elektryczne i inne części z Azji. Produkcja odbywa się u dostawcy w jego kraju a tylko montaż końcowy następuje w fabryce rodzimej. Ten, kto najlepiej opanował ten skomplikowany proces dodawania wartości oraz profesjonalnie zarządza procesem Klient-Klient (Klient zamawia i Klient otrzymuje towar), tzn. dostarcza towar w sposób wydajny, we właściwym czasie i na właściwe miejsce, osiąga znaczącą przewagę na rynku konkurencji. Nasze usługi: > Realizacja zleceń - realizacja przejrzystych procesów Klient-Klient > Make or Buy - analiza decyzji produkcja własna czy zakup gotowych produktów > Sieć Supply Chain - optymalizacja planowania i sterowania programem > Organizacja Supply Chain - przejrzysta struktura odpowiedzialności > Systemy sterowania - wprowadzenie przejrzystych i zogniskowanych na podejmowanie decyzji systemów > Optymalizacja zapasów - realizacja zamówień klienta przy minimalnych zapasach Naszym celem jest wspieranie Państwa w działaniach optymalizacyjnych międzynarodowego łańcucha dodawania wartości. Niezależnie od tego, czy optymalizujemy procesy logistyczne, udoskonalamy layout i strukturę magazynu czy obniżamy koszty materiałów, w centrum naszej uwagi pozostaje zawsze najlepsze rozwiązanie dla kompleksowego procesu. W projektach pilotażowych osiągamy szybkie i długotrwałe w skutkach rezultaty, co daje podstawę do optymalizacji kompleksowego procesu. Państwa korzyści: Znacząco zredukują Państwo czas realizacji w łańcuchu dostaw (Supply Chain), zwiększą wskaźnik terminowości dostaw, obniżą koszty materiałów, poprawią wydajność Państwa procesów i umocnią Państwo swoją pozycję na rynku konkurencji. Redukcja zapasów magazynowych to kolejny efekt przejrzystego łańcucha dostaw. Supply Chain stał się cechą wyróżniającą na międzynarodowym rynku konkurencji, a jego realizacja stanowi często decydujący czynnik odpowiadający za sukces bądź niepowodzenie.

10 Lean Administration ZORGANIZUJEMY PRZEJRZYSTE I POZBAWIONE MARNOTRAWSTWA PROCESY BIUROWE. Szczupłe procesy to filozofia, którą należy realizować nie tylko w bezpośrednich obszarach produkcyjnych lecz również w obszarach pośrednich, przy pomocy odpowiednio dopasowanych narzędzi doskonalących. Podczas gdy produkcja seryjna porusza się często tylko w obszarach granicznych, w obszarach pośrednich drzemią niezliczone możliwości zwiększania produktywności. Bazując na metodach i zasadach Lean z obszarów pośrednich identyfikujemy w sposób szybki i jednoznaczny potencjały optymalizacyjne oraz konkretne koncepcje wdrożeniowe w obszarach pośrednich. Szczególny nacisk kładziemy na stabilny proces wdrożenia, w który zaangażowani są pracownicy. Zasada ta obowiązuje zarówno podczas optymalizacji procesów jak i optymalizacji współpracy oraz działań kadry zarządzającej. Nasze usługi: > Optymalizacja procesów - stabilne procesy o krótkich czasach przejścia, bez marnotrawstwa > Optymalizacja funkcji - wzrost produktywności > Doskonałość w zarządzaniu zespołem - organizacja stanowiska pracy, współpraca z zespołem > Redukcja kosztów - analiza i optymalizacja struktury kosztowej > Budowa systemu dodawania wartości - implementacja standardów Najlepszych Praktyk (BestPractice) jako podstawa dla doskonałości biznesowej (Business Excellence) Państwa korzyści: Wydajność procesów w obszarach pośrednich ulegnie znacznej poprawie. Drastycznie obniżą Państwo czasy przejścia, zwiększając jednocześnie jakość oraz udoskonalą Państwo wydajność procesów zarządzania. Wzmocnią Państwo motywację pracowników oraz poziom zorientowania na potrzeby i wymagania klienta, przez co udoskonalą Państwo całe przedsiębiorstwo. W rezultacie osiągną Państwo redukcję kosztów całkowitych, wzrost zadowolenia klientów oraz sukces na rynku konkurencji.

11 Akademia ZOBACZ. NAUCZ SIĘ. ZASTOSUJ. Zobacz: Partnerzy BestPractice otwierają drzwi swoich fabryk > Wizyty BestPractice w fabrykach > Wymiana doświadczeń z kadrą menedżerską i załogą > Benchmark systemów i procesów Naucz się: Międzynarodowy program szkoleń > Identyfikacja potrzeb działania i wsparcie wdrożenia > Rozwiązania zostaną opracowane i sprawdzone na żywo w fabryce > Trenerami są wyłącznie eksperci i doświadczeni doradcy > Zrozumiałe symulacje i gry > Żywy dialog i wymiana doświadczeń z kolegami i ekspertami Zastosuj: Transfer do Państwa projektów optymalizacyjnych > Instrukcja wdrożenia metody w praktyce > Warsztaty na terenie firmy przy udziale międzynarodowego zespołu projektowego > Warsztaty prowadzone przez doświadczonego doradcę Nasi BestPractice Partnerzy:

12 FIRMY OSIĄGAJĄCE SUKCES I DOBRZY KLIENCI. Motoryzacja Adler Polska Sp.z o.o. ALLGAIER WERKE GmbH AS-MOTOR GERMANY GmbH & Co. KG BOS Automotive Products Polska Sp.z o.o. Bombardier Transportation Polska Sp.z o.o. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG Bulten Polska S.A. Cameron Romania S.A. Caterpillar Poland Sp z o.o. Eberspächer catem GmbH & Co. KG Claas GmbH Daimler AG Duramotive (Beijing) Co. Ltd. Federal Mogul GmbH Hella KG Hueck & Co. Hess AG Carosserie HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp.z o.o.sp.k. HOERBIGER (WUXI) AUTOMATION TECHNOLOGY CO. LTD Intier Automotive GmbH ixetic Bad Homburg GmbH J.Eberspächer GmbH Johnson Controls GmbH Kico Polska Sp.z o.o. Kirchhoff Polska Sp.z o.o. KS LOGISTIK GMBH Sp. komandytowa Lear Corporation GmbH & Co. KG L Orange GmbH LuK GmbH & Co. KG Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co. KG MAGURA Gustav Magenwirth GmbH & Co. Mahle GmbH MAN Nutzfahrzeuge AG Marquardt GmbH Mercedes-Benz (China) Ltd. MTU Friedrichshafen GmbH Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp.z o.o. Neumayer Tekfor GmbH Prüftechnik-Wibrem Sp.z o.o. Recaro Aircraft Seating GmbH & Co. KG Recticel GmbH Ronal Polska Sp.z o.o. Schaeffler KG Siemens VDO Sila Poland Sp.z o.o. Sitech Polska Sp.z o.o. Stelweld Sp.z o.o. Timken Polska Sp.z o.o. TI Poland Sp.z o.o. Thule Sp.z o.o. TI POLAND Sp.z o.o. Unison Engine Components Poland UNIWHEELS Production Poland Sp.z o.o. Veritas AG Vorwerk Autotec Polska Sp. z o.o. Vibracoustic Polska Sp.z o.o. Voss Automotive Polska Sp.z o.o. Volkswagen Motor Polska Sp.z o.o. WABCO Polska Sp.z o.o. W.E.T. Automotive Systems AG ZF Friedrichshafen AG Inżynieria - Projektowanie fabryk - Projektowanie i produkcja narzędzi Bosch Rexroth AG BST (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. C. Haushahn GmbH & Co. KG Deckel Maho Pfronten GmbH Demag Plastics Group EMAG Salach Maschinenfabrik GmbH Eugen Seitz AG GROB-WERKE GmbH & Co. KG Howaldtswerke Deutsche Werft AG HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG HOMAG Machinery (Shanghai) Co. Ltd. HOMAG Polska Sp.z o.o. ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG Knoll Maschinenbau GmbH Koelner S.A. Komax AG Konecranes GmbH Krauss Maffei GmbH LOB S.A. M+W Zander GmbH Memminger-IRO GmbH Metabowerke GmbH Müller Weingarten AG PAMA S.p.A. Polmor Sp.z o.o. Stahl CraneSystem GmbH Timken Polska Sp.z o.o. ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH Trench Germany GmbH Tyrolit Schleifmittelwerke GmbH & Co. KG Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG Voith Paper Technology (China) Co., Ltd Voith Paper GmbH & Co. KG Voith Siemens Hydro Power Generation Voith Turbo GmbH & Co. KG Viessmann Technika Grzewcza Sp.z o.o. Windmöller & Hölscher KG Inżynieria elektryczna - Technologia czujników - Inżynieria medyczna - Optyka AHT Cooling Systems GmbH Albrecht Jung GmbH & Co. KG Bernstein AG BMK professional Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH electronics GmbH Borg Instruments AG Bosch Siemens Hausgeräte GmbH CMC Consumer Medical Care GmbH Contelec AG E.G.O. GmbH Endress+Hauser GmbH Faulhaber Group HBC-radiomatic GmbH HELAG Electronic GmbH Hilti AG Huba Control AG HyTech Balluff Group Infineon Technologies AG Institut Straumann AG KaVo Dental GmbH Leuze electronics GmbH & Co. Liebherr Elektronik GmbH Paul Hartmann AG Pepperl + Fuchs GmbH Philips GmbH Robert Seuffer GmbH & Co. KG Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & co. KG Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Ruwido Austria GmbH SAM Electronics GmbH Sick GmbH Sirona Dental-Systems GmbH SMARTRAC TECHNOLOGY GmbH nkt cables group GmbH Straumann GmbH STS Sensor Technik Sirnach AG SwissOptic AG SycoTec GmbH & Co.KG Synthes GmbH Tecan AG Thomas Magnete GmbH Transtechnik GmbH

13 Układy napędowe Adval Tech Management AG Aerotech GmbH AHT Cooling Systems (Changshu) Co. Ltd. Alcatel-Lucent Deutschland AG - Dunkermotoren Auma Werner Riester GmbH & Co. KG Ceratizit S.A. Franz Schuck GmbH Friedr. Dick GmbH & Co. KG Grohe AG Harmonic Drive AG Hermann Bilz GmbH & co. KG Hilge GmbH & Co. KG Hoerbiger GmbH J. Schmalz GmbH Förderund Handhabungstechnik Komet Precision Tools GmbH & Co. KG Leitz GmbH & Co. KG MPS Precision Systems AG MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH RMG REGEL- UND MESSTECHNIK GmbH SEW EURODRIVE GmbH & Co. Styner+Bienz FormTech AG Przetwórstwo tworzyw sztucznych AKsys GmbH AKT altmärker Kunststoff-Technik GmbH Gerhardi Kunststofftechnik GmbH Gerresheimer Bolesławiec S.A. PLAYMOBIL Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG Promens Gruppe Rebhan GmbH & Co. KG Vorwerk Autotec GmbH & Co. KG Zehnder GmbH Inne branże Abicor Binzel GmbH & Co. KG Abus Aug. Bremicker Söhne KG Aerotech GmbH ALBA Recycling GmbH Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Amrest Sp.z o.o. Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp.z o.o. Autopart Jacek Bąk Sp.z o.o. Barlinek Inwestycje Sp.z o.o. Bode GmbH & Co. KG Bizerba GmbH & Co. KG BRÖTJE-Automation GmbH Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. Case Tech Polska Sp.z o.o. Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Ceratizit S.A. C. Josef Lamy GmbH Constantia Teich Poland Sp.z o.o. Donako S.A. Duni Poland Sp.z o.o. EBCC Sp.z o.o. Electropoli-Galwanotechnika E.on Kernkraft GmbH FAKRO PP Sp.z o.o. fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG Gillette Sp.z o.o. Hilcona AG Höllmüller Łódź Sp.z o.o. HMS Polska Sp.z o.o. Hugo Boss AG Isliker Magnete AG KIK Krajewscy Sp.j. Komet Precision Tools GmbH & Co. KG LAC-MET NOVUMGROM Sp.z o.o. Sp.k. Lapp Kabel U.I.Lapp GmbH & Co. LEONI Kabel Polska Sp.z o.o. Lincoln Electric Bester Sp.z o.o. Marabu Werke GmbH & Co. Mesa Parts GmbH & Co. KG Orlen Oil Sp.z o.o. Panda Trzebnica Sp.z o.o. PERI GmbH Philips Polska Sp.z o.o. Phoenix Contact Wielkopolska Sp.z o.o. Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. Rapid Technic AG Ringele AG RMG Gazomet Sp.z o.o. Sanplast S.A. Schwan-Stabilo Cosmetics GmbH & Co. Siegenia Aubi Sp.z o.o. Styner+Bienz FormTech AG Thule Sp.z o.o. Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH Unig Lisner Sp.z o.o. US Pharmacia Sp.z o.o. Wagony Świdnica S.A. Viessmann Sp.z o.o. YKK Poland Sp.z o.o. WAREMA Renkhoff GmbH Walter Knoll AG & Co. KG Wezi-Tec Sp.z o.o. Wirth+Co AG Winkelmann Sp.z o.o. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Zakłady Azotowe S.A. Zelmer S.A. Firmy usługowe Bank Zachodni WBK S.A. Deutsche Post EDAG AG Messe Stuttgart SBB AG

14 GRUPA STAUFEN Grupa STAUFEN świadczy swoje usługi na całym świecie. Nasi konsultanci realizują projekty wdrożeniowe w językach lokalnych i w języku angielskim. STAUFEN.POLSKA Doradztwo.Akademia.Inwestycje Sp. z o.o, ul. sw. Mikołaja 7 PL Wrocław STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung Blumenstraße 5 D Köngen STAUFEN.SHANGHAI Consulting Academy Ltd. 22 H, Cross Region Plaza No. 899 Ling Ling Road Shanghai, P.R. China /-16 / STAUFEN.ITALIA srl Consulenza.Formazione.Investimenti largo Richini 6 I Milano STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung Birchstrasse 2 CH-8472 Seuzach

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Spis treści 1 Słowo wstępne od Zarządu 3 2 Zasady korporacji 4 3 Profil firmy 6 4 Polityka firmy 7 5 Orientacja na klienta

Bardziej szczegółowo

Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji

Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji Warsztaty menedżerskie Krzysztof Rutkowski Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji 35 W jednym ze swych opowiadań Bruno Ferrero przytacza historię pielgrzyma, który w swej drodze do odległego

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO ŹRÓDŁA WZROSTU SEKTORA MOTORYZACJI Polski rynek motoryzacyjny stanowi jeden z najbardziej konkurencyjnych i podatnych na zmiany obszarów

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości 1 S&T w Polsce Services Polska to polski oddział Grupy S&T. Oferuje klientom pełen zakres usług w takich S&T obszarach jak: konsulting, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo