autoryzacji w federacji systemów informacyjnych z mechanizmami *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "autoryzacji w federacji systemów informacyjnych z mechanizmami *"

Transkrypt

1 Jacek Jarmakiewicz (1,2), Tomasz Podlasek (1) (1) (2) Wojskowa Akademia Techniczna autoryzacji w federacji systemów informacyjnych z mechanizmami * Zaprezentowano wyniki realizacji pr : zweryfikowanie koncepcji podsystemu (PWB) tworzonej przez instytucje administracji publicznej oraz zbadanie efektywn poufnej wymiana informacji o ch poziomach. W wyniku temów C4I i Asseco Poland. PWB zapewnia federacji systemów informacyjnych. PWB jest po etapie testowa NC3A. 1. Wprowadzenie MLS (MultiLevel Security) to cecha systemu informacyjnego, z wykorzystaniem której zapewniono w latach 70 [1,2] sponsorowanego przez NSA [3]. operacyjnego z wielopoziomowym pod koniec lat 90 w ramach projektu SELinux i sterowany jest uprawnienia federacyjnych systemach informacyjnych ma szerszy charakter od implementacji w systemach operacyjnych, identyczne i opis jako no read up, i no write down. i rmacje jego uprawnie. y, mechanizm wraz ze swoimi serwisami do sieci Internet. Podobnie nternecie podmioty prywatne. Na fny wirtualne sieci prywatne. W celu efektywnego instytucji publicznych, firm i organizacji mechanizmy. A sieciowe jest XML (Extensible Markup Language). semantycznej przez automaty

2 z wykorzystaniem zapór (firewall). Jest wiele sposobów a,. W tym przypadku ik zdalny musi s certyfikatów, wpisów w LDAP) dynamiczna. Innym, informacji ponad zaporami sieciowymi jest nim HTTP. Z wykorzystaniem HTTP w warstwie aplikacyjnej uwierzytelniani z wykorzy autoryzowani do zasobów poprzez elementy funkcjonalne XACML (extensible Access Control Markup Language). Dla celów ów do zasobów informacyjnych w XACML w ramach standardów organizacji OASIS opracowano elementy funkcjonalne stosowanie polityki w stosunku do i sprawdzenie t ci w wyniku procesu uwierzytelnienia z wykorzystania mechanizmów OASIS WS-Security tj. tokenów i certyfikatów cyfrowych (zgodnie z profilami o ). 2. Architektura systemu federacyjnego z mechanizmami D e zasobów informacyjnych tworzenia systemów federacyjn odanowych skonfederowanych strategia [4]. celu poziomów ochrony (zgodnie z poli eksploatowane procedurami [5-7]. e dzy odizolowanymi od siebie jako [8]: MILS (Multiple Independent Level Security) - poziomach ochrony [9-11]; MLS [11-13]. MILS MLS Rysunek 1

3 Mandatory Access Control), administrator witej kontroli nad administratora administratora danych. federacyjny z mechanizmami MLS polityk iega si z by (schemat jaki DAC - Discretionary Access Control). Rysunek 2. Architektura fizyczna testowa federacji systemów informacyjnych z mechanizmami W ramach prac projektowych w konsorcjum Systemów C4I) z Asseco Poland Podsystem Wielopoziomowego B (PWB) dla federacji systemów [14]: elementach funkcjonalnych zaimplementowanych wg architektury XACML w zakresie realizacji autoryzacji i obo [4]; ug webowych (Service Oriented Architecture) [15,16]; OASIS WS-Trust opartej Security Token Service); mechanizmach uwierzytelniania certyfikacji z wykorzystaniem standardu ITU-T X.509; zapewnieniu ami webowymi z wykorzystaniem asercji SAML zabezpieczonych funkcjami kryptografii niesymetrycznej; zgodnie z wzorcami [17-19];

4 ewidencjonowania wydawanych zasobów informacyjnych w dziennikach kancelarii elektronicznych. Architektura fizyczna (rys.2) PWB jest zrealizowana w oparciu o elementy, które Elementy procesami autoryzacji w domenie informacyjnej: PEP (Policy Enforcement Point) i Serwer Proxy, PDP (Policy Decision Point), PAP (Policy Administration Point), PS (Policy Store). federacji. W PS dane polityki informacyjnych W PDP podejm o zatwierdzeniu/odrzuceniu /odmowie wydania informacji przez brokera wydawania informacji z bazy danych. Decyzja w PDP jest podejmowana na federacyjnych. Decyzja autoryzacji zwracana jest do PEP - Serwera Proxy (który Elementy uwierzytelniania oparte na PKI - Central Authority Public Key Infrastructure STS - SAML, X.509). PWB, relacje zaufania i uprawnienia w systemie informacyjnym. w ramach w systemach informacyjnych. Relacjami zaufania ustanowionymi z wykorzystaniem CA PKI/STS w ramach domen informacyjnych. i us zdefiniowani w CA PKI domen, którzy y X.509, rozpatrywane przez elementy autoryzacji w W ramach i p relacja zgodnie z uprawnieniami. Serwer bazy danych/broker bezpiecznej wymiany etykietowanej ej wraz z funkcjami szyfrowania i deszyfrowania informacji w BD oraz bezpiecznej wymiany. /przechowywania informacji o wykorzystaniu zasobów informacyjnych w federacji systemów. onych polityk w drodze umów. Na rys. 3 oraz relacje powi zania elementami. W domenie elementy funkcjonalne: WSP (WEB Service Provider) - Serwerem do informacji etykietowanych; WSC (WEB Service Client) - aplikacja kliencka dla oraz STS. Z wykorzystaniem z PWB; Truststore - Baza ze zbiorem zaufanych certyfikatów X.509, która jest jedna, wspólna dla pojedynczej domeny; Keystore - Baza ze zbiorem certyfikatów X.509, która jest dedykowana WSP i STS. Komponenty :

5 Identity Provider - STS (X.509) - komponent odpowiedzialny za uwierzytelnienie klientów w domenie z wykorzystaniem certyfikatów X.509. Po poprawnym uwierzytelnieniu wystawiany jest STS (SAML) - komponent odpowiedzialny za uwierzytelnienie klientów w domenie z SAML. Rysunek 3. Diagram komponentów architektury funkcjonalnej PWB w domenie informacyjnej Komponenty (XACML): PEP - odpowiedzialn ; PDP - PAP - odpowiedzialn Element serwisu katalogu sieciowego, LDAP Server - u o

6 Element Bazy danych etykietowanych, DataBroker - Komponent odpowiedzialny za etykietowanie zasobów informacyjnych [17]. W ramach PWB bazodanowymi lub w systemie PWB Na rys. 4 przedstawiono sekwencj przypadku uwierzytelnienia w domen docelowej.. Elementy funkcjonalne architektury nych elementach fizycznych w Rysunek 4. Diagram sekwencji informacyjnej PWB (1 scenariusz badawczy) W przypadku pozytywnej weryfikacji w procesie uwierzytelniania elowej (Target Service). (informacji W przypadku pozytywnym zwrotnie wydawana jest informacji. W takim przypadku i szyfruje z wykorzystaniem klucza publicznego w relacji ( ) i kier procesów z rys. 4. w postaci diagramu na rys. 5 wymienianych zaimplementowanych systemów PWB (implementacja PWB implementacja PWB Asseco Poland). PWB w domenie Asseco Poland.

7 cmp Konfig 4 PWB Component Model ACP (ACP CA) (2) trust User Strore IdentityProvider (3) STS (X509) STS (SAML) trust (7) (6) ACP STS X509 (5) ACP SAML (4) ACP SAML (1) ACP X509 (8) WIL SAML WSP truststore (18) (10) WIL STS X509 (9) WIL SAML + Request PEP (11) WSC (16) Audit Log Store (19) (17) (12) PIP (13) PolicyStore internet (14) (15) PDP PAP Rysunek 5. WI Asseco Poland w scenariuszu u do informacji przebiegu procesów: (1) proces na kom autoryzacji jest wraz z certyfikatem X.509; (3) serwer katalogu LDAP zwraca komunikat o uwierzytelnieniu; wystawienia domeny macierzystej; (8) w przypadku pozytywnej weryfikacji na podstawie asercji SAML, wydany zostaje nowy pr Web Service Provider) jest podpisa (14,15) w punkcie PDP wykonywana jest walidac z

8 3. federacji systemów informacyjnych W ramach przedstawiono i autoryzacji w federacji systemów informacyjnych. [20] autoryzacji. przebiegu scenariuszy zawarto przy okazji prezentacji architektury systemu PWB w punkcie 2 (rysunek 4 i 5) zaimplementowanych mechanizmów realizowanych w federacji systemów: 1. Pierwszy scenariusz dotyczy autoryzacji do lokalnych zasobów informacyjnych PWB w domenie macierzystej.. W procesie weryfikowany jest certyfikatem X.509 i tokenem do bazy informacji wra XACML. 2. Drugi scenariusz dotyczy autoryzacji do zasobów informacyjnych w domenie j sieci systemu federacyjnego (Asseco Poland). z domeny. N z tokenem i z z informacjami o Autoryzacja realizowana jest przez elementy XACML DataBroker sprawdza u zaetykietowanych informacyjnych. Na wykresie 1 przedstawiono pomiary czasu realizacji procesu autoryzacji w macierzystej domenie PWB. Wykonano 60 pomiarów procesu autoryzacji. Z analizy wyników czasu autoryzacji wy pomiary c 300[ms]. enariuszach pomiarowych. Przy pierwszej autoryzacji proces trwa [s]. ej 1 sekundy. Czas pierwszej autoryzacji jest prawie 3- y jest to Java i wykorzystanych frameworków, w którym zaimplementowano PWB ników w celu ich interpretacji, badania zrealizowano zwrotnej. W przypadk

9 Wykres 1. Czas autoryzacji w domenie macierzystej PWB Na wykresie 2 przedstawiono wyniki pomiarów czasu au w 60 autoryzacji w przypadku przydzielania zasobów Asseco Pola 150[ms]. Podobnie jak w poprzednim scenariuszu badawczym realizacja za pierwszym razem trwa znaczenie a autoryzacji zabiera ok 1,5[s] realizacji procesu autoryzacji. e wykonano wielokrotnie Wykres 2. Czas autoryzacji Z z domeny Java (framework JAX-WS 2.1/2.2 i Metro 2.0/2.1), gdzie e i 4. Wnioski pod okres pierwszej realizacji. yniki efektywna. Opracowane implementacje PWB poddano badawczym konsorcjum i krajowym (BUMAR Elektronika). W czerwcu 2012r odowisku

10 implementacji PWB zosta IABG (Niemcy) i [21]. Opisane przez konsorcjum w. *) ch jako projekt rozwojowy Literatura 1. J.P.Anderson, Computer security Technology Planning Study, Project No. 6917, Electronic System Division, AFSC, Bedford Massachusetts, D.E.Bell, L.J.La Padula, Secure Computer System: Unified exposition and Multics interpretation, Project No. 522B, Mitre Corporation Bedford Massachusetts, National Security Agency, 4. extensible Access Control Markup Language 3 (XACML) Version 2.0, OASIS Standard, stemów i sieci teleinformatycznych, wskazówki i zalecenia, DBBT=801A, SKW BBTI, DBBT-801B, SKW BBTI, Zalecenia nych DBBT804A, SKW BBTI P.Popadrowski, Architektura referencyjna Pod, ACP-, J.Rushby, Separation and Integration in MILS (The MILS Constitution), sponsored by US Air Force Research Laboratory Computer Science Laboratory SRI International C.Boettcher, R.DeLong, J.Rushby, W.Sifre, The MILS Integration Approach to Secure Information Sharing, IEEE Xplore L.Sauer, M.Maschino, J.Morrow, M.Mayhew, Towards Achieving Cross Domain Information Sharing in SOA-enabled Environment Using MILS and MLS Technology, MILCOM IEEE J.Luo, M.Kang, An Infrastructure for Multi-Level Secure Service-Oriented Architecture (MLS- SOA) Using the Multiple Single-Level Approach, NavalResearch Lab, Multi-Level Security Strategies for the Federal Government, LARSTAN Business Reports , Projekt techniczny prototypu PWB, Prototyp podsystemu zapewnienia wielopoziomowego, -ACP, G.Banakhani, J.Busch, C,Dumas,R.Fiske, B.Holden, H.Laegreid, R.Malewicz, D.Marco- Mompel, V.Rodgiguez-Herola, WEB Trends and Technologies and NNEC Core Enterprise Services v.2.0, NATO C3 Agency, Hague A.Singhal, T.Winograd, K.Scarfone, Guide to Secure Web Services, Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, NIST U.S. Dep. Of Commerce, Projekt standardu tworzenia atrybutów i etykietowania danych. -ACP, L.S.Oudkerk, NATO profile for the XML confidentiality label syntax, NATO C3 Agency, Ref. Doc. 2903, S.Oudkerk, NATO profile for the binding of metadata to data objects, NATO C3 Agency, Ref. Doc. 2977, Web Services Quality Factors Version 1.0, OASIS,

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1

Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1 Problemy bezpieczeństwa w architekturze SOA 1 Bartosz Brodecki Piotr Sasak Jerzy Brzeziński Michał Szychowiak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Piotrowo 2, 60-965 Poznań {bbrodecki,brzezisnki,psasak,mszychowiak}@csputpoznanpl

Bardziej szczegółowo

Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services

Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services Witold Andrzejewski, Maciej Zakrzewicz Wydział Informatyki i Zarzadzania Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 2 60-965 Poznań {wandrzejewski, mzakrzewicz}@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NetIQ Access Manager. Broszura informacyjna. Kontrola dostępu, zarządzanie regułami, zapewnienie zgodności. www.netiq.pl

NetIQ Access Manager. Broszura informacyjna. Kontrola dostępu, zarządzanie regułami, zapewnienie zgodności. www.netiq.pl Broszura informacyjna www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWO NetIQ Access Manager Kontrola dostępu, zarządzanie regułami, zapewnienie zgodności Wprowadzenie Konkurencyjność współczesnej

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A.

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie Wydanie: 0-2 Instrukcja obowiązuje od: Egz. nr PZU Życie S.A. INSTRUKCJA IPR03-00-01-08 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:....... Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r.

Studium Techniczne. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków. dla: Kraków, 30 września 2013 r. Studium Techniczne dla: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków wersja poprawiona i uzupełniona Kraków, 30 września 2013 r. Spis treści Spis tabel... 10 Spis ilustracji...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie SAML 2.0 w systemie epuap

Wykorzystanie SAML 2.0 w systemie epuap Wykorzystanie.0 w systemie epuap Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Co to jest.0... 3 3 Podstawowe cechy SAML... 4 4 Znane biblioteki dla realizacji.0... 5 5 Inne specyfikacje określające SSO... 6 6 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Praca nr 08300027

Bardziej szczegółowo

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA ELEKTRONIKI Maciej Twardy Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTU Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka DOKUMENTACJA PROJEKTU CERN-THESIS-2012-342 01/02/2012 Autorzy: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE 55-68 Szymon SUPERNAK 1 WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH Streszczenie W treści omówiono koncepcję modelowania architektur korporacyjnych w celu

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu

HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu Wersja 4.0 Uwagi i informacje prawne Copyright 2001-2013 Hewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyne gwarancje, jakich

Bardziej szczegółowo