Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół 802.1x. Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów:"

Transkrypt

1 Protokół 802.1x Protokół 802.1x jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i zcentralizowane uwierzytelnianie użytkowników w operatorskich sieciach dostępowych opartych o różnego rodzaju rozwiązania typu Dial-up. Pozwala on serwerom dostępowym (Network Access Server NAS) na określenie czy próbujący połączyć się za ich pośrednictwem z siecią użytkownik posiada stosowne uprawnienia oraz na określenie właściwej dla danego użytkownika konfiguracji połączenia (protokół transportowy, jego parametry, adresy IP itp.). Elementy 802.1x Środowisko IEEE 802.1x określa się za pomocą trzech elementów: klienta urządzenia granicznego (przełącznika) serwera uwierzytelniającego Klient Klient to komputer próbujący uzyskać dostęp do sieci przyłączonej do urządzenia granicznego. W sieciach kablowych klientem jest komputer zaopatrzony w kartę sieciową fizycznie połączoną kablem z przełącznikiem, stanowiącym granicę intranetu. Urządzenie graniczne Urządzeniem granicznym jest przełącznik (switch), który wymusza uwierzytelnienie klienta przed udostępnieniem portu LAN do użytku. W większości wypadków urządzenie graniczne nie dokonuje jednoznacznego uwierzytelnienia, a jedynie przekazuje dane klienta wraz z pozostałymi informacjami o połączeniu do serwera uwierzytelniającego.

2 Serwer uwierzytelniający Serwer uwierzytelniający dokonuje uwierzytelnienia i autoryzacji klienta w imieniu urządzenia granicznego. W chwili otrzymania informacji o próbie połączenia, serwer dokonuje ewaluacji jego danych oraz sprawdza uprawnienia dostępu. Następnie informacja o wyniku autoryzacji jest zwracana do urządzenia granicznego, które zezwala bądź nie zezwala na dostęp do sieci (ew. kieruje klienta do podsieci wirtualnej). Pod pojęciem serwera uwierzytelniającego można rozumieć: Komponent przełącznika W tym wypadku switch musi zostać skonfigurowany do współpracy z klientami, w szczególności muszą zostać określone dane logowania i uprawnienia dostępu. Z reguły nie korzysta się z możliwości połączenia roli urządzenia granicznego i serwera uwierzytelniającego, gdyż takie zarządzanie zabezpieczeniami jest skomplikowane, a samo rozwiązanie mało skalowalne. Dedykowany komputer w sieci W tym wypadku switch przekazuje dane logowania i informacje o połączeniu do serwera uwierzytelniającego. EAP over RADIUS EAP over RADIUS nie jest typem EAP, ale metodą przekazywania komunikatów EAP przez jakiekolwiek urządzenie graniczne EAP do serwera RADIUS. Jakikolwiek komunikat wysyłany w ten sposób jest sformatowany według reguł EAP-Message RADIUS. Przetwarzanie takich informacji nastepuje na serwerze RADIUS i kliencie, a nie w urządzeniu granicznym. EAP over RADIUS jest używany w środowiskach, gdzie wykorzystuje się RADIUS do uwierzytelniania i autoryzacji. Przewagą stosowania serwera RADIUS jest to, że typy EAP nie muszą być zainstalowane na urządzeniu granicznym, a jedynie na serwerze. Niemniej jednak, samo urządzenie graniczne wciąż musi obsługiwać EAPOL. Standardowo gdy stosuje się EAP over RADIUS, urządzenie graniczne jest konfigurowane do wykorzystywania EAP i użytku serwera RADIUS w celu uwierzytelnienia i autoryzacji. W chwili wystąpienia próby połączenia, klient uzgadnia wykorzystanie EAP z urządzeniem granicznym. Gdy klient wyśle komunikat EAP do urządzenia granicznego poprzez EAPOL, urządzenie to enkapsuluje informację przy użyciu atrybutu EAP-Message/RADIUS Access- Challenge i przekazuje ją do klienta, także przy pomocy EAPOL.

3 Bezpieczeństwo IEEE 802.1x IEEE 802.1x wymusza stosowanie uwierzytelniania EAP klientów lub jawną autoryzację poprzez serwer RADIUS. Wszystko to dzieje się zanim klient będzie mógł otrzymać dostęp do reszty sieci. Komputery mogą zatem fizycznie podłączyć się do portu i wysyłać ramki do urządzenia, lecz nie mogą wysyłać ani odbierać ramek do hostów w intranecie x nie obsługuje jednak zabezpieczeń w postaci szyfrowania ramek po pomyślnym uwierzytelnieniu i autoryzacji. Ponadto urządzenie graniczne nie jest w stanie zweryfikować tożsamości klienta w takim sensie, że niemożliwe jest upewnienie się, iż ramki zostały faktycznie wysłane z hosta przechodzącego przez proces uwierzytelnienia. EAP EAP pierwotnie został stworzony jako rozszerzenie PPP, które pozwalało na rozwój niezależnych metod uwierzytelniania. W typowych protokołach PPP, konkretny mechanizm uwierzytelniania jest wybierany podczas fazy ustanawiania połączenia. W fazie uwierzytelniania protokół ten jest następnie wykorzystywany poprzez wysyłkę odpowiednich komunikatów w ustalonym porządku. W przypadku protokołu EAP konkretny mechanizm uwierzytelniania nie jest wybierany podczas fazy ustanawiania połączenia. Zamiast tego każdy klient PPP zgadza się na przeprowadzenie EAP podczas fazy uwierzytelniania. Gdy do niej dojdzie, klienci uzgadniają wykorzystanie konkretnego schematu uwierzytelniania, inaczej typ EAP. Po zakończeniu negocjacji, EAP umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy klientem a serwerem uwierzytelnienia (serwerem RADIUS). Szczegóły tej konwersacji zależą od typu EAP. EAP może być wykorzystywany z innymi schematami uwierzytelnienia w celu zapewnienia różnych poziomów zabezpieczeń, takich jak Generic Token Card, One Time Password (OTP), MD5-Challenge, Transport Layer Security (TLS) dla wsparcia kart inteligentnych i certyfikatów. EAP jest krytycznym komponentem technologicznym wspomagającym zabezpieczanie połączeń. Dodatkowo w ramach PPP, standard IEEE 802.1x definiuje sposób, w jaki EAP jest wykorzystywany przez urządzenia IEEE 802, takie jak przełączniki sieciowe i punkty dostępu bezprzewodowego IEEE IEEE 802.1x różni się od PPP tak, że tylko metody uwierzytelniania oparte na EAP są obsługiwane.

4 Kod jest polem jednobajtowym i identyfikuje typ pakietu EAP. Kod 1 oznacza ramkę Request, 2 Response, 3 Success, natomiast 4 Failure. Kolejnym, również jednobajtowym, jest identyfikator, który służy do dopasowania odpowiedzi do żądania. Pole długości ma dwa bajty i określa rozmiar pakietu w bajtach. Pole danych może mieć 0 lub więcej bajtów. Format danych zależy od pola kodu. Komunikacja w protokole EAP jest wymianą pakietów Request/Response, aż do momentu odebrania pakietu Success lub Failure. Protokół EAP przenoszony z użyciem protokołu 802.1X nazywany jest często EAP over LAN (EAPoL), jako że jego komunikaty przenoszone są bezpośrednio przez warstwę drugą sieci bez użycia dodatkowych protokołów sieciowych (warstwa trzecia) czy transportowych (warstwa czwarta), takich jak IP, UDP czy TCP. Należy pamiętać, że 802.1X, a zatem i EAPoL, stosowany jest pomiędzy suplikantem, a urządzeniem granicznym. Komunikacja pomiędzy urządzeniem granicznym a serwerem uwierzytelniania odbywa się już z pomocą protokołu RADIUS (a w przypadku stosowania protokołu EAP EAP over RADIUS), opartego na protokole UDP. Metody zabezpieczeń 802.1x 1. metody z tunelowaniem - główną zaletą tunelów jest to, że realizują ochronę tożsamości. Używanie tunelów i metod tunelowych pozwala na ukrycie tożsamości klienta. Ze względu na to, że w pierwszej fazie jest zestawiany tunel a dopiero w drugiej następuje faktyczne uwierzytelnianie, metody te są tak samo bezpieczne jak TLS. EAP-TTLS uwierzytelnienie użytkownika odbywa się poprzez użycie tunelu TLS, tak aby dane połączenia takie jak login lub hasło były niewidoczne w kanale komunikacyjnym. Te silne zabezpieczenia chronią przed atakami typu słownikowego i men-in-the-middle, oraz przed przechwyceniem połączenia. Umożliwia łatwe wdrożenie do istniejącej infrastruktury zabezpieczeń poprzez wsparcie dla dużej ilości protokołów haseł (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2, EAP-MD5Chalenge i EAP-TokenCard). Wymaga certyfikatów jedynie po stronie serwerów RADIUS. EAP-PEAP bardzo podobny do EAP-TTLS, zapewniający podobnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak w EAP-PEAP jedynie protokół EAP może znajdować się wewnątrz tunelu. Z tego powodu EAP-PEAP nadaje się do użycia z Windows Active Directory i domenami Windows (poprzez EAP-MS-CHAP-V2). 2. metody z kluczem publicznym - do zaszyfrowania wiadomości używany jest klucz publiczny natomiast do jego odszyfrowania służy wyłącznie klucz prywatny. By dowieść o prawidłowości klienckiego klucza publicznego, serwer uwierzytelniający musi zestawić zaufane połączenie w oparciu o autoryzowane certyfikaty CA.

5 EAP-TLS następca SSL. Zapewnia podobny poziom bezpieczeństwa jak EAP-TTLS. Opiera się na zastosowaniu certyfikatów po stronie klienta w celu uwierzytelnienia użytkownika WLAN. Z tego powodu najbardziej nadaje się do zastosowania w przedsiębiorstwach, które wdrożyły lub dołączyły do infrastruktury PKI (Public Key Infrastructure). Dla innych wdrożenie certyfikatów po stronie klienta może okazać się zbyt kłopotliwe. 3. metody z kluczem symetrycznym - klient i serwer uwierzytelniający zestawiają pomiędzy sobą zaufane połączenie poprzez udowodnienie znajomości sekretnego klucza przez jedną i drugą stronę. Metody z kluczem symetrycznym mają tą zaletę, że nie wymagają dużej złożoności obliczeniowej. Natomiast wadą jest to, że większość użytkowników wybiera słabe hasła a przez to metoda ta jest podatna na ataki słownikowe. LEAP metoda najczęściej stosowana wśród użytkowników WLAN podłączanych do punktu dostępowego Cisco, na przykład Cisco Airnet Series. Nie wspiera tak silnych zabezpieczeń jak TTLS czy PEAP. Hasła, które są niewystarczająco długie i skomplikowane, są podatne na ataki słownikowe. EAP-MD5 metoda uwierzytelniania bardzo podobna do CHAP (Challenge Handshake Authentication). Ochrona przebiega za pomocą statycznych haseł, jest to dość prosta i podatna na ataki metoda zabezpieczająca.

6 Pytania: 1. IEEE 802.1X jest standardem kontroli dostępu do sieci 2. Które elementy tworzą środowisko IEEE 802.1X? 3. Urządzeniem granicznym jest 4. Przy próbie podłączenia się klienta do sieci 5. Protokół 802.1X 6. Najpopularniejszym obecnie protokołem uwierzytelniania stosowanym w IEEE 802.1X jest 7. Które pole nie wchodzi w skład ramki EAP? 8. Który z typów pakietów nie jest typem pakietu EAP? 9. Protokół 802.1X stosowany jest pomiędzy 10. Metodą uwierzytelniania wykorzystującą klucz symetryczny jest 11. Metodą uwierzytelniania wykorzystującą klucz publiczny jest 12. Metodą uwierzytelniania wymagającą zestawienia tunelu jest 13. Metodą uwierzytelniania niewykorzystującą certyfikatów jest 14. Metodą uwierzytelniania niezapewniającą dwustronnego uwierzytelniania jest 15. Najpopularniejszym obecnie typem serwera uwierzytelniającego jest 16. Protokołem wykorzystywanym do komunikacji pomiędzy klientem i serwerem RADIUS jest 17. Ilu klientów RADIUS może korzystać z jednego serwera uwierzytelniającego? 18. RADIUS służy do

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Wi-Fi WEP, WPA i WPA2

Bezpieczeństwo Wi-Fi WEP, WPA i WPA2 Bezpieczeństwo Wi-Fi WEP, WPA i WPA2 Temat numeru Guillaume Lehembre stopień trudności Wi-Fi, czyli Wireless Fidelity, jest obecnie jedną z wiodących technologii bezprzewodowych, a jej obsługa pojawia

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja uczelnianej sieci bezprzewodowej włączonej w strukturę eduroam

Koncepcja uczelnianej sieci bezprzewodowej włączonej w strukturę eduroam Koncepcja uczelnianej sieci bezprzewodowej włączonej w strukturę eduroam Tomasz Wolniewicz, UCI UMK (twoln@umk.pl) Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK (mgw@umk.pl) Zbigniew Ołtuszyk, PCSS (zbigniew.oltuszyk@man.poznan.pl)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Christopher Leidigh White Paper 101 Streszczenie Liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń rośnie co roku w alarmującym tempie. Coraz bardziej złożone są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa

Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa Wykład 4 135 Uwierzytelnianie jako element procesu projektowania bezpieczeństwa Microsoft w Windows 2003 Server położył szczególny nacisk na bezpieczeństwo, które w najnowszej wersji Windows było najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Europejski projekt eduroam jako szansa na usprawnienie dostępu do Internetu

Europejski projekt eduroam jako szansa na usprawnienie dostępu do Internetu Europejski projekt eduroam jako szansa na usprawnienie dostępu do Internetu raport dla Miedzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Tomasz Wolniewicz Uczelniane Centrum Informatyczne UMK Wstęp Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu

Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Bezpieczne protokoły Główne zagadnienia wykładu Protokół Secure IP IPSec jest standardem stworzonym przez IETF (Internet Engineering Task Force). Jest protokołem warstwy trzeciej (poziom protokołu IP)

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI

METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI METODY I TECHNIKI ZABEZPIECZANIA SIECI - - Podstawowe grupy narzędzi i technik G Log systemowy (syslog) narzędzie pozwalające na zapis wybranych zdarzeń z pracy systemu do rejestru. Zdarzenia mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce Ukazuje się od 1919 roku 3'14 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Michał SZEWCZYK Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wybrane analizy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

2. Przykładowy scenariusz routingu IP

2. Przykładowy scenariusz routingu IP 1. Tunele Tunele sieciowe porównać można do wirtualnych łączy punkt-punkt (najczęściej), wykorzystujących w celu przenoszenia ruchu proces enkapsulacji. Oznacza to, że jednostki danych określonego protokołu,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Router Vigor jako serwer/gateway VPN

Router Vigor jako serwer/gateway VPN VPN (ang. Virtual Private Network) to oddzielny wachlarz możliwości komunikacyjnych routera Vigor. Mechanizmy VPN, oparte na tunelowaniu i mocnym szyfrowaniu pakietów pozwalają zachować bezpieczny zdalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Bartkowiak Piotr Dąbrowski Mariusz Matys Marek Stachnik Daniel Sikora

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo