Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:"

Transkrypt

1 Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie użytkowników w operatorskich sieciach dostępowych opartych o różnego rodzaju rozwiązania typu Dial-up. Pozwala on serwerom dostępowym (Network Access Server NAS) na określenie czy próbujący połączyć się za ich pośrednictwem z siecią użytkownik posiada stosowne uprawnienia oraz na określenie właściwej dla danego użytkownika konfiguracji połączenia (protokół transportowy, jego parametry, adresy IP itp.). Elementy 802.1X Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: klienta urządzenia granicznego (przełącznika) serwera uwierzytelniającego Klient Klient to komputer próbujący uzyskać dostęp do sieci przyłączonej do urządzenia granicznego. W sieciach kablowych klientem jest komputer zaopatrzony w kartę sieciową fizycznie połączoną kablem z przełącznikiem, stanowiącym granicę intranetu.

2 Urządzenie graniczne Urządzeniem granicznym jest przełącznik (switch), który wymusza uwierzytelnienie klienta przed udostępnieniem portu LAN do użytku. Urządzeniem granicznym może być też Access point. W większości wypadków urządzenie graniczne nie dokonuje jednoznacznego uwierzytelnienia, a jedynie przekazuje dane klienta wraz z pozostałymi informacjami o połączeniu do serwera uwierzytelniającego. Serwer uwierzytelniający Serwer uwierzytelniający dokonuje uwierzytelnienia i autoryzacji klienta w imieniu urządzenia granicznego. W chwili otrzymania informacji o próbie połączenia, serwer dokonuje ewaluacji jego danych oraz sprawdza uprawnienia dostępu. Następnie informacja o wyniku autoryzacji jest zwracana do urządzenia granicznego, które zezwala bądź nie zezwala na dostęp do sieci (ew. kieruje klienta do podsieci wirtualnej). Pod pojęciem serwera uwierzytelniającego można rozumieć: Komponent przełącznika W tym wypadku switch musi zostać skonfigurowany do współpracy z klientami, w szczególności muszą zostać określone dane logowania i uprawnienia dostępu. Z reguły nie korzysta się z możliwości połączenia roli urządzenia granicznego i serwera uwierzytelniającego, gdyż takie zarządzanie zabezpieczeniami jest skomplikowane, a samo rozwiązanie mało skalowalne. Dedykowany komputer w sieci W tym wypadku switch przekazuje dane logowania i informacje o połączeniu do serwera uwierzytelniającego. Obecnie najpopularniejszymi rozwiązaniami są RADIUS oraz jego następca Diameter. RADIUS Obecnie najczęściej spotykany typ serwera uwierzytelniającego. W systemie korzystającym z takiego serwera poszczególne jego elementy nazywamy następująco: suplikant element urządzenia próbującego podłączyć się do sieci, który odpowiedzialny jest za współpracę z mechanizmami bezpieczeństwa systemu w celu jego uwierzytelnienia. klient RADIUS mechanizmy zawarte w urządzeniu pośredniczącym w podłączaniu się innych do sieci (np. w punkcie dostępowym czy przełączniku Ethernet). serwer RADIUS serwer uwierzytelniający. Scentralizowane zarządzanie dostępem początkowo było stosowane do autoryzacji użytkowników korzystających z modemów do "wdzwaniania" się do serwera. Idea okazała się na tyle uniwersalna, że powstała usługa umożliwiająca uwierzytelnianie, autoryzację oraz rejestrację dostępu do zasobów ( AAA - Authencication, Authorization, Accounting ). RADIUS ( Remote Authentication Dial In User Service ) to protokół umożliwiający realizację AAA, przez przesyłanie wiadomości między serwerem RADIUS, a NAS ( Network Access Server ).

3 Serwer Radius zawiera bazę danych z informacjami o autoryzowanych użytkownikach i rejestruje dostęp do zasobów. NAS to komputer lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do zasobów. W przypadku próby dostępu do zasobu, NAS wysyła zapytanie ( zawierające nazwę użytkownika i hasło ) do serwera RADIUS. Serwer uwierzytelnia źródło wiadomości ( na podstawie wspólnego klucza ) i sprawdza uprawnienia użytkownika. Następnie odsyła komunikat potwierdzający lub odrzucający prawo dostępu do zasobu. Możliwe jest także żądanie przesłania dodatkowych informacji przez klienta. Bezpieczeństwo IEEE 802.1X IEEE 802.1X wymusza stosowanie uwierzytelniania EAP klientów lub jawną autoryzację poprzez serwer RADIUS. Wszystko to dzieje się zanim klient będzie mógł otrzymać dostęp do reszty sieci. Komputery mogą zatem fizycznie podłączyć się do portu i wysyłać ramki do urządzenia, lecz nie mogą wysyłać ani odbierać ramek do hostów w intranecie X nie obsługuje jednak zabezpieczeń w postaci szyfrowania ramek po pomyślnym uwierzytelnieniu i autoryzacji. Ponadto urządzenie graniczne nie jest w stanie zweryfikować tożsamości klienta w takim sensie, że niemożliwe jest upewnienie się, iż ramki zostały faktycznie wysłane z hosta przechodzącego przez proces uwierzytelnienia. EAP EAP pierwotnie został stworzony jako rozszerzenie PPP, które pozwalało na rozwój niezależnych metod uwierzytelniania. W typowych protokołach PPP, konkretny mechanizm uwierzytelniania jest wybierany podczas fazy ustanawiania połączenia. W fazie uwierzytelniania protokół ten jest następnie wykorzystywany poprzez wysyłkę odpowiednich komunikatów w ustalonym porządku. W przypadku protokołu EAP konkretny mechanizm uwierzytelniania nie jest wybierany podczas fazy ustanawiania połączenia. Zamiast tego każdy klient PPP zgadza się na przeprowadzenie EAP podczas fazy uwierzytelniania. Gdy do niej dojdzie, klienci uzgadniają wykorzystanie konkretnego schematu uwierzytelniania, inaczej typ EAP. Po zakończeniu negocjacji, EAP umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy klientem a serwerem uwierzytelnienia (serwerem RADIUS). Szczegóły tej konwersacji zależą od typu EAP. EAP może być wykorzystywany z innymi schematami uwierzytelnienia w celu zapewnienia różnych poziomów zabezpieczeń, takich jak Generic Token Card, One Time Password (OTP), MD5-Challenge, Transport Layer Security (TLS) dla wsparcia kart inteligentnych i certyfikatów. EAP jest krytycznym komponentem technologicznym wspomagającym zabezpieczanie połączeń. Dodatkowo w ramach PPP, standard IEEE 802.1X definiuje sposób, w jaki EAP jest wykorzystywany przez urządzenia IEEE 802, takie jak przełączniki sieciowe i punkty dostępu bezprzewodowego IEEE IEEE 802.1X różni się od PPP tak, że tylko metody uwierzytelniania oparte na EAP są obsługiwane.

4 Kod jest polem jednobajtowym i identyfikuje typ pakietu EAP. Kod 1 oznacza ramkę Request, 2 Response, 3 Success, natomiast 4 Failure. Kolejnym, również jednobajtowym, jest identyfikator, który służy do dopasowania odpowiedzi do żądania. Pole długości ma dwa bajty i określa rozmiar pakietu w bajtach. Pole danych może mieć 0 lub więcej bajtów. Format danych zależy od pola kodu. Komunikacja w protokole EAP jest wymianą pakietów Request/Response, aż do momentu odebrania pakietu Success lub Failure. Protokół EAP przenoszony z użyciem protokołu 802.1X nazywany jest często EAP over LAN (EAPoL), jako że jego komunikaty przenoszone są bezpośrednio przez warstwę drugą sieci bez użycia dodatkowych protokołów sieciowych (warstwa trzecia) czy transportowych (warstwa czwarta), takich jak IP, UDP czy TCP. Należy pamiętać, że 802.1X, a zatem i EAPoL, stosowany jest pomiędzy suplikantem, a urządzeniem granicznym. Komunikacja pomiędzy urządzeniem granicznym a serwerem uwierzytelniania odbywa się już z pomocą protokołu RADIUS (a w przypadku stosowania protokołu EAP EAP over RADIUS), opartego na protokole UDP. Metody zabezpieczeń 802.1X 1. metody z tunelowaniem - główną zaletą tunelów jest to, że realizują ochronę tożsamości. Używanie tunelów i metod tunelowych pozwala na ukrycie tożsamości klienta. Ze względu na to, że w pierwszej fazie jest zestawiany tunel a dopiero w drugiej następuje faktyczne uwierzytelnianie, metody te są tak samo bezpieczne jak TLS. EAP-TTLS uwierzytelnienie użytkownika odbywa się poprzez użycie tunelu TLS, tak aby dane połączenia takie jak login lub hasło były niewidoczne w kanale komunikacyjnym. Te silne zabezpieczenia chronią przed atakami typu słownikowego i men-in-the-middle, oraz przed przechwyceniem połączenia. Umożliwia łatwe wdrożenie do istniejącej infrastruktury zabezpieczeń poprzez wsparcie dla dużej ilości protokołów haseł (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2, EAP-MD5Chalenge i EAP-TokenCard). Wymaga certyfikatów jedynie po stronie serwerów RADIUS. EAP-PEAP bardzo podobny do EAP-TTLS, zapewniający podobnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak w EAP-PEAP jedynie protokół EAP może znajdować się wewnątrz tunelu. Z tego powodu EAP-PEAP nadaje się do użycia z Windows Active Directory i domenami Windows (poprzez EAP-MS-CHAP-V2).

5 2. metody z kluczem publicznym - do zaszyfrowania wiadomości używany jest klucz publiczny natomiast do jego odszyfrowania służy wyłącznie klucz prywatny. By dowieść o prawidłowości klienckiego klucza publicznego, serwer uwierzytelniający musi zestawić zaufane połączenie w oparciu o autoryzowane certyfikaty CA. EAP-TLS następca SSL. Zapewnia podobny poziom bezpieczeństwa jak EAP-TTLS. Opiera się na zastosowaniu certyfikatów po stronie klienta w celu uwierzytelnienia użytkownika WLAN. Z tego powodu najbardziej nadaje się do zastosowania w przedsiębiorstwach, które wdrożyły lub dołączyły do infrastruktury PKI (Public Key Infrastructure). Dla innych wdrożenie certyfikatów po stronie klienta może okazać się zbyt kłopotliwe. 3. metody z kluczem symetrycznym - klient i serwer uwierzytelniający zestawiają pomiędzy sobą zaufane połączenie poprzez udowodnienie znajomości sekretnego klucza przez jedną i drugą stronę. Metody z kluczem symetrycznym mają tą zaletę, że nie wymagają dużej złożoności obliczeniowej. Natomiast wadą jest to, że większość użytkowników wybiera słabe hasła a przez to metoda ta jest podatna na ataki słownikowe. LEAP metoda najczęściej stosowana wśród użytkowników WLAN podłączanych do punktu dostępowego Cisco, na przykład Cisco Airnet Series. Nie wspiera tak silnych zabezpieczeń jak TTLS czy PEAP. Hasła, które są niewystarczająco długie i skomplikowane, są podatne na ataki słownikowe. EAP-MD5 metoda uwierzytelniania bardzo podobna do CHAP (Challenge Handshake Authentication). Ochrona przebiega za pomocą statycznych haseł, jest to dość prosta i podatna na ataki metoda zabezpieczająca.

6 EAP over RADIUS EAP over RADIUS nie jest typem EAP, ale metodą przekazywania komunikatów EAP przez jakiekolwiek urządzenie graniczne EAP do serwera RADIUS. Jakikolwiek komunikat wysyłany w ten sposób jest sformatowany według reguł EAP-Message RADIUS. Przetwarzanie takich informacji nastepuje na serwerze RADIUS i kliencie, a nie w urządzeniu granicznym. EAP over RADIUS jest używany w środowiskach, gdzie wykorzystuje się RADIUS do uwierzytelniania i autoryzacji. Przewagą stosowania serwera RADIUS jest to, że typy EAP nie muszą być zainstalowane na urządzeniu granicznym, a jedynie na serwerze. Niemniej jednak, samo urządzenie graniczne wciąż musi obsługiwać EAPOL.

7 Standardowo gdy stosuje się EAP over RADIUS, urządzenie graniczne jest konfigurowane do wykorzystywania EAP i użytku serwera RADIUS w celu uwierzytelnienia i autoryzacji. W chwili wystąpienia próby połączenia, klient uzgadnia wykorzystanie EAP z urządzeniem granicznym. Gdy klient wyśle komunikat EAP do urządzenia granicznego poprzez EAPOL, urządzenie to enkapsuluje informację przy użyciu atrybutu EAP-Message/RADIUS Access- Challenge i przekazuje ją do klienta, także przy pomocy EAPOL. Pytania: 1. IEEE 802.1X jest standardem kontroli dostępu do sieci 2. Które elementy tworzą środowisko IEEE 802.1X? 3. Urządzeniem granicznym jest 4. Przy próbie podłączenia się klienta do sieci 5. Protokół 802.1X 6. Protokoły szyfrowania w 802.1X.. 7.Ramka EAP 8. Środowisko IEEE 802.1X. 9. Protokół 802.1X stosowany jest pomiędzy 10. Metody zabezpieczeń 802.1X. 11. RADIUS służy do 12. EAP jest 13. EAP over RADIUS 14. Serwer uwierzytelniający. 15. Urządzenie graniczne.

Realizacja wdrożenia usługi eduroam w sieci PIONIER

Realizacja wdrożenia usługi eduroam w sieci PIONIER Realizacja wdrożenia usługi eduroam w sieci PIONIER Tomasz Wolniewicz, UCI UMK (twoln@umk.pl) dokument przygotowany w ramach projektu PLATON wersja 1.0 lipiec 2012 Spis treści 1. Wstęp...1 2. Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Warstwa fizyczna, łącza danych

Warstwa fizyczna, łącza danych Warstwa fizyczna, łącza danych Zadania 1. Z wykorzystaniem okablowania prostego oraz koncentratora lub przełącznika należy zorganizować dwie sieci lokalne obejmujące odpowiednio dwie połowy klasy laboratoryjnej.

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Certyfikatach SSL

Przewodnik po Certyfikatach SSL WHITE PAPER: PRZEWODNIK PO CERTYFIKATACH SSL White Paper Przewodnik po Certyfikatach SSL Jak dokonać najlepszego wyboru, zabezpieczając swoją stronę www. 1 Wprowadzenie: Bez względu na to, czy jesteś osobą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wstęp...... 3 1.2. Nazwa i oznaczenie dokumentu... 3 1.3. Strony i środowisko działania...... 3 1.4. Zasady administrowania dokumentem......

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA GrzegorzPrujszczyk KamilŚliwowski Październik2010,wersja1.0.Treśćpodręcznikadostępnajestnalicencji: CreativeCommons UznanieAutorstwa NaTychSamychWarunkach3.0PL Ilustracjanaokładceaut.Richozdostępnanalicencji:

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo