PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać temu wymaganiu i jednocześnie utrzymywać odpowiednią ochronę danych tak, aby nie dostały się w ręce konkurencji. Zapewnienie zdalnego dostępu dla pracowników, klientów i partnerów - zwykle poprzez sieć Internet - do wewnętrznych zasobów systemu informatycznego odbywa się najczęściej za pomocą rozwiązań VPN. Jako alternatywa dla tradycyjnych sieci VPN opartych o standardy IPSec i IKE w ostatnich latach pojawiła się nowa generacja rozwiązań zdalnego dostępu - SSL VPN. W zastosowaniach biznesowych, gdzie najważniejszy jest swobodny dostęp do informacji rozwiązania oparte o IPSec są często za mało elastyczne i posiadają ograniczone możliwości kontrolowania użytkowników i aplikacji. Rozwiązania SSL VPN zostały zaprojektowane tak, aby w łatwy sposób udostępniać określone aplikacje i dane systemu informatycznego i jednocześnie zapewniać im wysoki poziom ochrony. Użytkownicy uzyskują dostęp do informacji poprzez portale aplikacyjne i wykorzystują do tego zwykłe przeglądarki Web. Rys 1.) Koncepcja działania portalu aplikacyjnego SSL VPN CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, Kraków; Tel: ; ; Fax: ; Ftp.clico.pl.;

2 Analiza bezpieczeństwa SSL VPN Właśnie swoboda dostępu do informacji (np. z hoteli, kawiarenek internetowych) oraz fakt korzystania z przeglądarek Web budzą duże kontrowersje w kwestii bezpieczeństwa SSL VPN. Błędy występujące w przeglądarkach i potencjalne możliwości ich wykorzystania, np. do zainstalowania na komputerze użytkownika Trojana czy Spyware, sprawiają że rozwiązania SSL VPN postrzegane są jako mniej bezpieczne od tradycyjnych systemów zdalnego dostępu opartych o IPSec. Z technicznego punktu widzenia jest to stwierdzenie całkowicie niesłuszne. SSL VPN jako kompletne rozwiązanie zdalnego dostępu oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa od konwencjonalnych rozwiązań VPN. Można także spotkać się z innymi negatywnymi opiniami nt. rozwiązań SSL VPN, dotyczącymi ograniczeń ich funkcjonalności, np. problemów z dostępem do aplikacji innych jak HTTP. Opinie te wynikają jednak z nieznajomości dobrej klasy rozwiązań SSL VPN i opieraniu się na popularnych w Polsce, ale technicznie niskiej jakości produktach. Przedstawione w dalszej części opracowania informacje nt. funkcjonalności i bezpieczeństwa SSL VPN są prawdziwe dla dobrej klasy rozwiązań, np. Juniper NetScreen Secure Access. Rys. 2) Przykładowy portal aplikacyjny SSL VPN 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2

3 Portale aplikacyjne SSL VPN oferują wysoki poziom ochrony danych przesyłanych w sieci. Transmisja danych jest zabezpieczona za pomocą protokołu SSL oraz sprawdzonych technik kryptograficznych, m.in. algorytmów szyfrowania i uwierzytelniania danych. Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników odbywa się w oparciu o wiarygodne metody kontroli tożsamości,m.in. certyfikaty cyfrowe, hasła dynamiczne RADIUS i SecureID. Dodatkowo rozwiązania SSL VPN posiadają możliwości weryfikacji stanu bezpieczeństwa komputera użytkownika. Kontrola może odbywać się przed zestawieniem sesji VPN oraz w czasie jej trwania. Do tego celu służy zintegrowany z bramą SSL VPN moduł inspekcyjny tzw. Host Checker. Typowe rozwiązanie Host Checker poddaje weryfikacji zabezpieczenia Personal Firewall, działanie skanera Anty-Wirusowego i aktualizację jego bazy, środki ochrony Anty-Spyware, zawartości rejestru, a także obecność w systemie określonych plików i procesów. Tabela 1. Wymagania biznesowe ustalają politykę dostępu do informacji Wymagania bezpieczeństwa Kim jest użytkownik? Jak wrażliwe są zasoby? Z jakiej lokalizacji uzyskuje dostęp? Co może przedostać się do sieci z komputera użytkownika? Czy użytkownik spełnia wymagania zabezpieczeń? Czy coś zmieniło się w trakcie trwania sesji? Kiedy użytkownik powinien mieò dostęp do określonych informacje? Elementy polityki bezpieczeństwa portalu SSL VPN Nazwa użytkownika, limit jednoczesnych użytkowników w domenie, atrybuty użytkownika, atrybuty certyfikatu, grupy (statyczne, dynamiczne), role Wymagany rodzaj uwierzytelnienia, hasło dwu-składnikowe, certyfikat, długość/polityka haseł Zainstalowany certyfikat, User Agent (przeglądarka), źródłowy adres IP komputera Host Checker, źródłowy adres IP komputera Host Checker, Cache Cleaner, certyfikat, User Agent (przeglądarka) Ponowna kontrola Host Checker, sprawdzenie stanu Cache Cleaner Data, czas logowania Adaptacyjna polityka bezpieczeństwa W portalu SSL VPN uprawnienia użytkowników mogą być ustalane w formie szczegółowej polityki dostępu do zasobów systemu informatycznego opartej o role (rolebased policy). Użytkownicy przed uzyskaniem dostępu do zasobów systemu informatycznego logują się do portalu, gdzie widzą tylko te aplikacje, do których, zgodnie z ustalaną na bieżąco polityką bezpieczeństwa, posiadają uprawnienia. W portalu SSL VPN została zaimplementowana koncepcja adaptacyjnej polityki bezpieczeństwa, gdzie prawa dostępu określonego użytkownika są ustalane w zależności od wielu czynników, m.in.: uprawnień nadanych dla użytkowników i grup, aktualnego miejsca przebywania użytkownika, zastosowanej metody uwierzytelniania, stanu bezpieczeństwa komputera użytkownika CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 3

4 Rozwiązania SSL VPN posiadają możliwości integracji z systemami aplikacji w zakresie jednokrotnego uwierzytelniania użytkowników Single-Sign On (SSO). Brama SSL VPN po dokonaniu uwierzytelniania tożsamości użytkownika może przekazać te dane do aplikacji, m.in. serwerów Web, serwerów plików. Portal aplikacyjny SSL VPN dodatkowo podwyższa wśród użytkowników świadomość istnienia środków nadzoru i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, np. poprzez odpowiednio przygotowany układ interfejsu GUI oraz komunikaty i ostrzeżenia. Typowe problemy działania VPN W konwencjonalnej sieci VPN komunikacja odbywa się za pomocą protokołów IPSec (IP-50) oraz IKE (UDP-500). Protokół IPSec służy do zabezpieczenia transmisji danych. Za pomocą protokołu IKE odbywa się negocjowanie parametrów sieci VPN,tzn. ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrowania i uwierzytelniania danych. W rzeczywistych warunkach sieci Internet komunikacja VPN napotyka na wiele problemów, m.in. protokoły IP-50 i UDP- 500 w typowych punktach dostępowych są blokowane (np. stanowiska dostępu do Internetu w hotelach, na lotniskach); standardowo zestawiony tunel VPN nie funkcjonuje poprawnie, jeżeli na drodze VPN wykonywana jest translacja adresów NAT; uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów cyfrowych X.509 i przekazywanie list CRL powoduje konieczność wykonywania fragmentacji pakietów w tunelu VPN, co skutkuje znacznym obniżeniem wydajności. Pomimo, że producenci dostarczają liczne rozszerzenia swoich implementacji VPN (np. mechanizm NAT-Traversal umożliwiający wykonywanie NAT na drodze VPN) nie wszystkie problemy udaje się rozwiązać. W portalu aplikacyjnym SSL VPN nie występują ww. problemy. Komunikacja odbywa się za pomocą popularnego protokołu SSL (TCP-443), który w większości sieci dostępowych jest zezwolony (np. stanowiska dostępu do Internetu w hotelach, na lotniskach, itp.). Dla SSL nie stanowi problemu translacja adresów na drodze VPN, ani też nadawane dynamicznie adresy IP z klasy prywatnej. Dostęp do zasobów systemu informatycznego wymaga od użytkownika zalogowania się do portalu za pomocą przeglądarki Web. Korzystanie z zasobów może odbywać się przez wbudowane w bramę SSL VPN aplikacje klienckie (np. klient poczty, klient terminala Telnet/SSH, klient systemu plików MS Windows lub NFS), bądź też za pomocą typowych aplikacji systemu informatycznego na zasadach analogicznych jak w sieci lokalnej. W przypadku korzystania ze zwykłych aplikacji ich komunikacja sieciowa z serwerami jest tunelowana w sesjach SSL. Do tego celu z portalu aplikacyjnego SSL VPN zostaje uruchomiony na komputerze użytkownika specjalny moduł pośredniczący (Java lub ActiveX), który odpowiada za zestawianie sesji SSL i odpowiednie tunelowanie ruchu sieciowego CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 4

5 Rys. 4) Konfiguracja SSL VPN w zakresie weryfikacji stanu komputera użytkownika Ograniczenia rozwiązań VPN Niewątpliwą zaletą IPSec VPN jest bezproblemowa obsługa dowolnych aplikacji TCP/IP. Działanie zabezpieczeń IPSec jest realizowane na niskim poziomie (tzn. w warstwie 3 modelu odniesienia OSI) i dzięki temu jest przezroczyste dla aplikacji i użytkowników. Rozwiązania SSL VPN są pod tym względem mniej uniwersalne. Funkcjonują niezawodnie dla aplikacji działających na stałych portach TCP i sesji inicjowanych po stronie użytkownika. Aplikacje korzystające z dynamicznie nadawanych portów (np. MS Exchange, Citrix) także mogą poprawnie funkcjonować, ale wymagają specjalnej obsługi zaimplementowanej w urządzeniu dostępowym SSL VPN. W rozwiązaniach opartych o IPSec VPN w praktyce wymagane jest zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania klienta VPN, dostarczanego przez producenta urządzenia dostępowego VPN. Wykorzystanie klienta VPN zawartego w systemach operacyjnych (np. MS Windows) nie jest możliwe w rzeczywistym środowisku Internetu, gdzie komputer użytkownika posiada nadawany dynamicznie prywatny adres IP, a na drodze VPN wykonywana jest translacja adresów NAT. W takiej sytuacji działanie IPSec VPN jest możliwe tylko dzięki dodatkowej funkcjonalności zaimplementowanej przez producenta określonego rozwiązania VPN, np. NAT-Traversal, IKE over TCP. Stosując portale SSL VPN nie ma potrzeby instalowania klientów VPN na komputerach użytkowników. Mogą wystąpić jednak pewne niedogodności, z których należy zdawać sobie sprawę planując to rozwiązanie. Najważniejszym z nich jest potrzeba zalogowania na koncie administratora w celu uzyskania pełnej funkcjonalności portalu. W tym czasie na komputerze użytkownika poprzez przeglądarkę Web pobierane są komponenty poprzez które odbywa się np. tunelowanie w sesjach SSL komunikacji sieciowej aplikacji innych jak HTTP, weryfikacja stanu bezpieczeństwa komputera użytkownika (tzw. Host Checker), czy usuwanie podręcznej pamięci przeglądarki (tzw. Cache Cleaner). Dalsza praca z portalem zwykle może już obywać się z konta zwykłego użytkownika CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 5

6 Nowe zastosowania biznesowe Portale SSL VPN otwierają nowe możliwości budowania systemów e-commerce. Dzięki specjalizowanym urządzeniom SSL VPN tworzenie systemu do prowadzenie handlu elektronicznego jest łatwiejsze. Jedno urządzenie zabezpieczeń może posłużyć przy tym do zapewnienia dostępu i ochrony dla wielu aplikacji i firm, np. sklepów internetowych. Klienci systemu e-commerce najpierw logują się w portalu SSL VPN i po pozytywnym uwierzytelnieniu uzyskują dostęp od usług systemu. Fizyczne odseparowanie procesu logowania użytkowników i świadczenia usług stanowi duże wzmocnienie bezpieczeństwa. Intruzi nie mają bowiem możliwości bezpośredniego zaatakowania serwerów aplikacyjnych e-commerce. Urządzenia SSL VPN przy uwierzytelnianiu sesji mogą korzystać z wielu certyfikatów i obsługiwać wiele urzędów certyfikacji CA. Dane identyfikujące i potwierdzające tożsamość użytkownika mogą zostać przekazane z urządzenia SSL VPN do serwerów dostępowych Web aplikacji e-commerce tak, aby klienci nie musieli tego robić dwukrotnie. Wsparcie dla mechanizmu jednokrotnego uwierzytelniania SSO podnosi wygodę użytkowania portalu. Istotną zaletą jest także odciążenie serwerów aplikacji z wykonywania operacji kryptograficznych SSL. Operacje te wykonywane są przez urządzenie dostępowe SSL VPN. Wydajnościowo dobrej klasy urządzenia dostępowe potrafią obsługiwać nawet do 5000 jednocześnie pracujących użytkowników CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 6

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci P ROFESJONALNE S YSTEMY B EZPIECZEŃSTWA Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracowali: Marek Krauze Check Point Certified Security Expert Plus Piotr

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte zostało

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Opracował: Mariusz Stawowski, CISSP Email: mariusz.stawowski@clico.pl 12.11.2006. 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES SA SERIES SSL VPN APPLIANCES (SA2500, SA4500, SA6500) Ogólny zarys produktu Seria SA Urządzeń SSL VPN firmy Juniper Networks przewodzi na rynku SSL VPN dzięki kompletnej ofercie urządzeń zdalnego dostępu,

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Systemy informatyczne zmieniają się, a wraz z nimi wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych Szanowni Czytelnicy, Polecamy lekturze nasz Biuletyn Zabezpieczeń IT. W tym numerze piszemy o stosunkowo nowych rozwiązaniach w ofercie Clico: propozycjach firmy Imperva i Tufin i nieco dokładniej przyglądamy

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji StoneBeat FullCluster for FireWall-1 Opracował: Mariusz Stawowski Certified StoneBeat FullCluster Engineer Zapewnienie stałej dostępności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. spełnia

Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. spełnia Załącznik nr 1 Specyfikacja wymagań. Wymaganie 1. Wymagania funkcjonalne a. Rozwiązanie bezkontrolerowe z możliwością migracji do kontrolerowego b. Obsługa minimum 5 sieci SSID c. Każde SSID musi mieć

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne produkty SSL VPN zapewniają najlepsze doświadczenia związane z dostępem do wszystkich aplikacji

Uniwersalne produkty SSL VPN zapewniają najlepsze doświadczenia związane z dostępem do wszystkich aplikacji Citrix Access Gateway Product Overview Uniwersalne produkty SSL VPN zapewniają najlepsze doświadczenia związane z dostępem do wszystkich aplikacji Produkty Citrix Access Gateway są rodziną udoskonalonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo