INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach

2 Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych Szczepienia ochronne.. 21 II. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Ocena stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą Podmioty lecznicze jako zakłady pracy...44 III. Stan sanitarny zakładów branży spożywczej, jakość zdrowotna żywności Badania prób żywności Powiadomienia typu RASFF i RAPEX Zakłady produkcyjne Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego Środki transportu żywności...54 IV. Jakość wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ocena jakości wody ciepłej w zakresie obecności bakterii legionella Baseny kąpielowe V. Stan sanitarny obiektów i miejsc użyteczności publicznej Obiekty użyteczności publicznej Gospodarka odpadami komunalnymi Akcje deratyzacyjne..65 VI. Stan sanitarny szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych Żłobeki klub dziecięcy Placówki wychowania przedszkolnego Oddziały zerowe Stan sanitarny szkół Placówki wypoczynku zimowego i letniego zorganizowanego w obiektach stałych w miejscu zamieszkania

3 VII. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy Stan sanitarno - higieniczny zakładów pracy Choroby zawodowe VIII. Interwencje mieszkańców miasta..83 IX. Środki zastępcze 87 X. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.89 X. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, programy edukacyjne i akcje prozdrowotne..98 3

4 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych Analiza stanu bezpieczeństwa epidemiologicznego została oparta na danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych, raportach dotyczących zachorowań na niektóre choroby zakaźne, danych porównawczych dotyczących wskaźników epidemiologicznych Polski uzyskanych z meldunków - opracowań Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH i Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS, Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Siemianowice Śląskie Obszar sprawowanej działalności Obszar [km 2 ] 25,5 255,89 Liczba ludności Tabela nr 1. Charakterystyka obszaru działalności PPIS w Katowicach - Na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Katowicach w dniu r W trakcie roku 2013 dzięki kontynuacji działań mających na celu poprawę zgłaszalności chorób zakaźnych utrzymano akceptowalny poziom realizacji wspomnianego obowiązku ustawowego. Ponowiono analizę porównawczą zgłaszalności chorób zakaźnych na podstawie danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i danych tutejszej Stacji. W minionym roku potrzebę wykonania kontroli w w/w zakresie stwierdzono jedynie w przypadku 2 podmiotów leczniczych. Podczas przeprowadzanych kontroli uzyskano wyjaśnienia w zakresie niezgodności, dodatkowo przeprowadzono rozmowy zarówno z osobami odpowiedzialnymi za niedopatrzenia, jak i z kierownikami nadzorującymi funkcjonowanie podmiotu leczniczego. 4

5 W 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zgłoszono ogółem 469 przypadków zachorowań. Strukturę zachorowań oraz porównanie z rokiem 2012 przedstawia wykres nr 1 i 2. ROK Biegunki i zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby przenoszone drogą płciową (w tym HIV i AIDS) Grypa Zapalenie opon mózgowordzeniowych Gruźlica Wirusowe zapalenie wątroby 5 15 ROK Biegunki i zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby przenoszone drogą płciową (w tym HIV i AIDS) 4 Grypa 981 Zapalenie opon mózgowordzeniowych Gruźlica Wirusowe zapalenie wątroby Wykres nr 1-2. Zgłoszone przypadki zachorowań na wybrane jednostki chorobowe w roku na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 5

6 Zatrucia i zakażenia pokarmowe W 2013r. odnotowano na terenie miasta Siemianowice Śląskie ogółem 2 przypadki salmonelozy ( wskaźnik 2,89/ mieszkańców). Poziom zachorowań był nieznacznie wyższy w porównaniu do roku zachorowanie wskaźnik zapadalności 1,42/ mieszkańców (wykres nr 3). Jednocześnie odnotowano znaczny spadek ogólnej liczby zachorowań na bakteryjne zatrucia pokarmowe 17 przypadków ( wskaźnik 24,58/ mieszkańców) w porównaniu do roku przypadki 75,70/ (wykres nr 4) ,53 7,09 5,88 1,42 2, Salmonelozy Wykres nr 3. Zachorowania na salmonelozy w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). Wykres nr 4. Zachorowania na zatrucia pokarmowe w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). 6

7 W minionym roku podobnie jak w latach poprzednich utrzymywała się stabilizacja zapadalności w zakresie biegunek u dzieci do lat 2 zamieszkałych na terenie miasta - 13 zachorowań 47,24/ (wykres nr 5). Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe 72 przypadki w roku 2013 wskaźnik 104,09/ ), (wykres nr 6). Wykres nr 5. Zachorowania na biegunki u dzieci do lat 2 w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). Po przeanalizowaniu danych z ostatnich 5 lat dotyczących liczby zachorowań na biegunki, zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe ogółem, można zauważyć w 2013 stabilizację liczby rejestrowanych przypadków dotyczących zachorowań na biegunkę u dzieci do lat 2 oraz salmonelloz. Spadek zachorowań dotyczył bakteryjnych zatruć pokarmowych, natomiast tendencję wzrostową zarejestrowano w przypadku wirusowych zakażeń jelitowych i innych bakteryjnych zatruć pokarmowych (wykres nr 7). 7

8 ,87 104, ,77 29,81 38, Wirusowe zakażenia jelitowe Wykres nr 6. Zachorowania na wirusowe zakażenia jelitowe w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). Wykres nr 7. Zachorowania na biegunki, zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe ogółem w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie zbiorczo (liczba zachorowań). Od dłuższego czasu na nadzorowanym terenie nie zarejestrowano zachorowań na czerwonkę bakteryjną, dur brzuszny lub dury rzekome. W 2013 roku na ternie miasta nie odnotowano ognisk choroby przenoszonej drogą pokarmową. 8

9 Choroby zakaźne wieku dziecięcego W 2013r. wśród zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego dominowała, podobnie jak w minionych latach ospa wietrzna (wykres nr 8). Zarejestrowano 237 przypadków zachorowań, wskaźnik zapadalności wyniósł 342,64 i utrzymywał się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2012r. 344,30. Najwięcej zachorowań wystąpiło wśród dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia (54%), kolejną pod względem liczebności grupę stanowiły dzieci w wieku od 5 do 9 lat (24%). Nie uzyskano informacji dotyczącej uodpornienia tzn. wykluczającą wcześniejsze szczepienia przeciwko chorobie. Wykres nr 8. Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). W przypadku miasta Siemianowice Śląskie szczyt zachorowań odnotowano w miesiącach od stycznia do maja, w przeciągu kolejnych miesięcy rejestrowano spadek liczby nowych przypadków. Zaznaczyć należy, że wysoka zapadalność na ospę wietrzną od kilku lat nie jest jedynie problemem lokalnym. Podobne tendencje obserwowane są w zakresie danych epidemiologicznych uzyskanych dla całego kraju charakteryzującego się wskaźnikiem zapadalności 462,92/ mieszkańców. Dane uzyskane z terenu miasta Siemianowice Śląskie mieszczą się poniżej poziomu kraju 342,64/ mieszkańców (wykres nr 9). 9

10 Wykres nr 9. Zachorowania na ospę wietrzną w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). W minionym roku na terenie kraju obserwowano podobną zapadalność jak w 2012r. (65,97/ ) na płonicę wskaźnik zapadalności 65,15/ mieszkańców. Na terenie miasta w analogicznym okresie obserwowano spadek zachorowań. W roku 2012 zarejestrowano 38 przypadków, co daje wskaźnik zapadalności rzędu 54,20/ , a w roku przypadków wskaźnik 40,48 / ), (wykres nr 11). Zarejestrowano jedynie pojedyncze przypadki zachorowań osób do 29 roku życia. Wśród chorych w minionym roku przeważały osoby płci żeńskiej 54%. Najwięcej zachorowań wystąpiło w miesiącach wiosennych ( marzec, kwiecień) ,08 52,51 54,2 31,27 40, Płonica Wykres nr 11. Zachorowania na płonicę w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). 10

11 Rok 2013 był kolejnym rokiem obserwowanej stabilizacji zachorowań na świnkę 3 przypadki zachorowań. Uzyskany wskaźnik zapadalności na terenie miasta wynosił 4,34/ mieszkańców (wykres nr 12) i był niższy od wskaźnika uzyskanego na terenie Polski (6,32/ ). Z uwagi na brak danych, nie było możliwości przeanalizowania stopnia uodpornienia osób, które zachorowały. Aktualną korzystną sytuację w dużej mierze można przypisać skuteczności wprowadzonych szczepień, jako formy zapobiegania chorobom zakaźnym. W zakresie sezonowości, nie stwierdzono korelacji zachorowań z określoną porą roku. Wykres nr 12. Zachorowania na świnkę w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). W 2013r. zaobserwowano znaczny spadek w zakresie wskaźników epidemiologicznych krztuśca (wykres nr 13). W Siemianowicach Śląskich zarejestrowano jedynie 1 przypadek zachorowania (wskaźnik zapadalności 1,45/ mieszkańców) w porównaniu do wskaźnika uzyskanego na terenie Polski (5,67/ ), 11

12 Wykres nr 13. Zachorowania na krztusiec w latach na terenie miasta (wskaźnik zapadalności na ludności). Siemianowice Śląskie W zakresie nadzoru nad różyczką (wykres nr 14), zarejestrowano w 2013 r. wzrost zachorowań - 19 zachorowań (27,47/ ) w porównaniu do roku zachorowania (5,71/ ), co po uwzględnieniu liczebności populacji objętej nadzorem epidemiologicznym stanowi poziom znacznie niższy niż na terenie kraju (wskaźnik zapadalności 100,11/ mieszkańców). Najwięcej zachorowań było w grupie mężczyzn w wieku lat (32%). Nie zgłoszono żadnego przypadku różyczki wrodzonej , ,09 5,71 1,25 2, Różyczka Wykres nr 14. Zachorowania na różyczkę w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). 12

13 Wirusowe zapalenia wątroby W roku sprawozdawczym na terenie miasta Siemianowice Śląskie nie zarejestrowano przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A i C (wykresy nr 15, 16, 17), zarejestrowano jedynie 1 przypadek WZW B. Wykres nr 15. Zachorowania na WZW A w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). Wykres nr 16. Zachorowania na WZW B (ostre) w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). 13

14 Wykres nr 17. Zachorowania na WZW C w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). W roku 2013 analogicznie jak w latach poprzednich, rejestrowano informacje oraz prowadzono nadzór osób zgłaszanych po raz pierwszy, jako zakażeni wirusami HBV lub HCV. W analizowanym okresie czasu otrzymano 6 zgłoszeń zakażenia HBV i 4 zgłoszenia zakażeń HCV. Dane dotyczące wieku osób ze stwierdzonym zakażeniem HBV lub HCV w roku 2013 przedstawia wykres nr 18 i 19. Podsumowując można stwierdzić, że w minionym roku zaobserwowano spadek nowo wykrytych zakażeń HBV i HCV w porównaniu do roku zgłoszeń zakażenia HBV i 10 zgłoszeń zakażeń HCV. Wykres nr 18. Zakażenia wirusem HBV (zgłoszone po raz pierwszy) w roku 2013 Siemianowice Śląskie (liczba osób w poszczególnych grupach wiekowych). na terenie miasta 14

15 Wykres nr 19. Zakażenia wirusem HCV (zgłoszone po raz pierwszy) w 2012r. na terenie miasta Siemianowice Śląskie (liczba osób w poszczególnych grupach wiekowych ). Grypa Liczba zachorowań na grypę i podejrzenia grypy w 2013 roku osiągnęła poziom 981 (1418,27/ mieszkańców) i była znacznie wyższa niż w roku przypadków (478, mieszkańców). Jednak w minionym roku podobnie jak w roku poprzednim wskaźnik zapadalności był znacznie niższy od wskaźnika Polski, który wyniósł 8 193,14 na mieszkańców. Na podstawie analizy zachorowań według grup wiekowych stwierdzono, że największą liczbę zachorowań zarejestrowano w grupie wiekowej od 15 do 64 roku życia (wykres nr 20). W przypadku tej jednostki chorobowej najwięcej zakażeń występuje w okresie jesienno - wiosennym, na terenie miasta największą ilość zachorowań zarejestrowano w I kwartale, co w głównej mierze jest spowodowane częstszym przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych, sprzyjającym przenoszeniu zakażenia. Analizę liczby zachorowań, z uwzględnieniem sezonowości, przedstawia wykres nr

16 Wykres nr 20. Zachorowania na grypę i grypopodobne wg wieku w roku 2013 na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Wykres nr 21. Sezonowość zachorowań na grypę roku 2013 zbiorczo na terenie miasta Siemianowice Śląskie (liczba zachorowań). 16

17 Choroby odzwierzęce W minionym roku w zakresie chorób odzwierzęcych rejestrowano przypadki boreliozy z Lyme, nie stwierdzono listeriozy. Dodatkowo prowadzono nadzór w zakresie pokąsań ludzi przez zwierzęta z uwagi na możliwość narażenia na wściekliznę. Borelioza z Lyme Borelioza podobnie jak w latach poprzednich jest najczęstszą chorobą odzwierzęcą występującą wśród mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie. W roku sprawozdawczym odnotowano ogółem znaczący wzrost zgłoszeń zachorowań i podejrzeń zachorowań na boreliozę 60 ( w roku ). W trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych po uwzględnieniu wymogów definicji przypadku boreliozy potwierdzono 43 zachorowania (wykres nr 22). Porównując zapadalność na terenie miasta i kraju można zauważyć, że wskaźnik zapadalności w przypadku Siemianowic Śląskich (62,17/ mieszkańców) znacząco przekracza wskaźnik Polski (33,12/ mieszkańców). Dalsza analiza danych, z uwzględnieniem aktywności zawodowej wykazała, że wśród chorych były zarówno osoby niepełnoletnie (1 osoba), osoby pełnoletnie pracujące (14 osoby), pełnoletnie niepracujące (4 osób), jak i renciści i emeryci. Nie stwierdzono przypadku zachorowania w wyniku występowania narażenia zawodowego Borelioza Wykres nr 22. Zachorowania na boreliozę w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie (ilość zachorowań). 17

18 Objawy z jakimi pacjenci najczęściej zgłaszali się do lekarza to rumień wędrujący (objaw charakterystyczny wczesnej fazy choroby) oraz bóle kostno-stawowe. Ustalono, że 7 osób zdecydowanie identyfikowało miejsce narażenia, jako miasto zamieszkania - Siemianowice Śląskie, 8 osób wiązało zakażenie krętkami z narażeniem poza granicami miasta. Najczęściej miejscem ekspozycji na kleszcze były miejsca wypoczynku na terenie miasta tj. parki, skwery, działki lub tereny rekreacyjne i lasy. Pokąsania przez zwierzęta i profilaktyka zachorowań na wściekliznę W minionym roku nadal utrzymywał się problemem pokąsań ludzi przez zwierzęta. W 2013r. zarejestrowano 54 pokąsania na terenie miasta Siemianowice Śląskie, co daje znacznie wyższy wskaźnik zapadalności na mieszkańców 78,07 (wykres nr 23) w odniesieniu do wskaźnika zapadalności na terenie kraju 20,36/ mieszkańców. Podczas przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych u osób pokąsanych, każdorazowo udzielano informacji dotyczącej konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu m.in. kwalifikacji do szczepienia przeciwko wściekliźnie. Wykres nr 23. Narażenia na wściekliznę/potrzeba szczepień w roku 2013 na terenie miasta Siemianowice Śląskie (wskaźnik zapadalności na ludności). 18

19 Równolegle do zgłoszeń pokąsań otrzymywano informacje o wszczęciu poekspozycyjnych szczepień przeciwko wściekliźnie, których wykonanie ostatecznie potwierdzono u 5 osób (wykres nr 23). Gruźlica Zapadalność na gruźlicę w minionym roku nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu do roku Zgłoszono 23 przypadki podejrzenia gruźlicy, chorobę potwierdzono na podstawie wykonanych badań u 15 osób (wskaźnik zapadalności: 21,69/ mieszkańców) (wykres nr 24). Wśród chorych zarejestrowano: 1 osobę niepełnoletnią, pozostałe zachorowania dotyczyły niepracujących (4 chorych) oraz rencistów i emerytów ( 16 chorych), w 2 przypadkach zachorowanie dotyczyło osób pracujących. Zgodnie z powyższymi danymi rok 2013 był kolejnym rokiem utrzymywania się tendencji występowania gruźlicy wśród osób o niskim statucie socjalno-bytowym. Wykres nr 24. Zachorowania na gruźlicę w latach na terenie miasta Siemianowice Śląskie W związku z zarejestrowanymi przypadkami zachorowania na gruźlicę w ciagu minionego roku nadzorem objęto 24 osoby z kontaktu z chorym. 19

20 Inwazyjne choroby wywołane przez Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae typu b W każdym przypadku podejrzenia choroby inwazyjnej wywołanej w/w drobnoustrojami przeprowadzane było dochodzenie epidemiologiczne. Szczególnie w przypadku choroby inwazyjnej o etiologii meningokokowej, podejmowane były wszelkie konieczne działania w celu ustalenia osób z otoczenia chorego, wymagających konsultacji lekarskich i/lub chemioprofilaktyki. W celu skrócenia do minimum czasu między stwierdzeniem zachorowania, a zastosowaniem chemioprofilaktyki przez osoby z kontaktu, prowadzone były w tutejszej Stacji dyżury pod dwoma telefonami alarmowymi. W 2013r. na terenie miasta zarejestrowano 1 przypadek inwazyjnej choroby meningokokowej. Choroby przenoszone drogą płciową W minionym roku kontynuowano nadzór nad chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ogółem na terenie Siemianowic Śląskich zarejestrowano 4 przypadki zachorowań wskaźnik zapadalności 5,78/ , w tym 3 rozpoznania dotyczyły kiły, 1 przypadek rzeżączki. Nie odnotowano zachorowań na kiłę wrodzoną. Zaznaczyć należy, że rzeczywista skala występowania chorób przenoszonych drogą płciową jest znacznie większa, niż zebrane dane statystyczne. HIV I AIDS W roku 2013 nie zgłoszono żadnego przypadku zachorowania na AIDS i HIV wśród mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie. 20

21 2. Szczepienia ochronne W ramach nadzoru nad prowadzeniem szczepień ochronnych wiodącym celem było prowadzenie nadzoru nad właściwą realizacją Programu Szczepień Ochronnych. W 2013 r. na terenie Siemianowic Śląskich w placówkach prowadzących szczepienia ochronne przeprowadzono 9 kontroli w zakresie realizacji założeń obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych. Podczas przeprowadzonych kontroli zwracano szczególną uwagę na: stan zaszczepienia dzieci i młodzieży wg obowiązującego PSO w celu uzyskania jak najwyższego odsetka uodpornienia, sposób przechowywania i transportu preparatów do szczepień, sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień ochronnych, zgłaszalność występujących niepożądanych odczynów poszczepiennych. W roku 2013 Program Szczepień Ochronnych realizowany był na terenie Siemianowic Śląskich przez 13 świadczeniodawców w 22 gabinetach zabiegowych. U świadczeniodawców znajdowało się karty uodpornienia (stan na dzień 31 grudnia 2013r.), w tym karty uodpornienia dzieci i młodzieży do 20 roku życia. Od kilku lat obserwuje się systematyczny spadek liczby dzieci i młodzieży podlegających szczepieniu. Wykres nr 25. Liczba populacji 0-20 roku życia objętej Programem Szczepień Ochronnych w latach Oceniając realizację szczepień ochronnych w 2013 roku należy stwierdzić, że szczepienia były wykonane w odsetku gwarantującym korzystną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do wielu chorób zwalczanych poprzez szczepienia ochronne. 21

22 Szczepienia p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Wprowadzenie szczepień p/wzw typu B do PSO w 1989 roku oraz sukcesywne rozszerzanie grup objętych szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi doprowadziło do wielokrotnego spadku zapadalności na WZW typu B. W wyniku przeprowadzonych szczepień dzieci i młodzież są bardzo dobrze uodpornione. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane były trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym do 0; 1; 6 miesięcy. U dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 2000g stosuje się czterodawkowy cykl szczepienia 0; 1; 2; 12 miesięcy. Również u dzieci szczepionych zalecaną szczepionką skojarzoną (6 w 1) schemat szczepienia pierwotnego składał się z trzech dawek i dawki uzupełniającej podanej przed ukończeniem 18 miesięcy. W roku 2013 szczepienia pierwotne p/wzw typu B w 1 roku życia zostały rozpoczęte u 55,50 % populacji (338 dzieci). Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia dawką uzupełniającą kształtuje się na poziomie 92,42 % (622 dzieci). Wykres nr 26. Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych p/wzw B Ogółem p/wzw typu B zaszczepiono 99,70 % dzieci w drugim roku życia. Dzieci, u których do tej pory nie rozpoczęto szczepień posiadały p/wskazania lekarskie lub rodzice nie wyrażali zgody na szczepienie. Szczepienie p/wzw typu B zalecane, finansowane przez pacjentów, jest najchętniej realizowanym szczepieniem przez osoby przygotowujące się do zabiegów operacyjnych i przewlekle chorych, nieszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych. 22

23 Szczepienia p/błonicy, tężcowi i krztuścowi Szczepienia realizowane były przy użyciu preparatów szczepionkowych finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia oraz coraz częściej, z zastosowaniem szczepionek wysoce skojarzonych finansowanych przez rodziców. Szczepieniami pierwotnymi p/błonicy, tężcowi i krztuścowi w 2013 roku objęto 54,19% populacji (330 dzieci) w 1 roku życia. W 2 roku życia szczepienie IV dawką uzupełniającą otrzymało 280 dzieci (41,60%). Ogółem liczba zaszczepionych w drugim roku życia wyniosła 665 (98,81 %). Wykres 27. Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych p/błonicy, tężcowi i krztuścowi w latach Dawkami przypominającymi p/błonicy i tężcowi szczepiono w 6, 14 i 19 roku życia. Kontynuacja szczepień p/krztuścowi prowadzona była obowiązkowo u dzieci w 6 roku życia. W ramach I szczepienia przypominającego p/błonicy, tężcowi i krztuścowi zaszczepiono 508 dzieci (71,95%) z rocznika 2008, II dawką przypominającą p/tężcowi i błonicy w roczniku 2000 zaszczepiono 432 osoby (77,01%), III dawką przypominającą p/tężcowi i błonicy zaszczepiono 329 osób (52,47%) z rocznika

24 Wykres nr 28. Procentowy udział dzieci w 6, 14 i 19 roku życia zaszczepionych p/błonicy i tężcowi dawkami przypominającymi w latach W 2013 roku, dzieciom które z różnych względów nie otrzymały I szczepienia przypominającego p/błonicy, tężcowi i krztuścowi, a ukończyły 7 rok życia i zostały zakwalifikowane do szczepienia, zapewniono szczepionkę z niższą zawartością antygenów krztuścowych (dtpa) finansowaną ze środków publicznych. Szczepienia p/poliomyelitis W 2013 roku szczepieniami p/poliomyelitis (szczepienia pierwotne) objęto 54,19% populacji (330 dzieci w 1 roku życia), szczepienie uzupełniające wykonano u 279 dzieci w drugim roku życia (41,46%). Ogółem w drugim roku życia zaszczepionych było 98,81 % (665 dzieci). Szczepienie podstawowe prowadzono przy użyciu szczepionek pojedyńczych inaktywowanych (IPV) lub preparatów skojarzonych. Szczepienie przypominające u dzieci w 6 roku życia wykonano u 502 dzieci (71,1%) preparatem doustnym zawierającym żywe szczepy poliowirusów (OPV). W przypadku przeciwwskazań do zastosowania szczepionki żywej, szczepienie realizowano preparatem inaktywowanym bezpłatnie, a także odpłatnie, w przypadku braku przeciwwskazań dzieci do zastosowania OPV, gdy rodzice (z różnych względów) nie zgadzali się na podanie szczepionki żywej. 24

25 Wykres 29. Procentowy udział dzieci w 1, 2 i 6 roku życia zaszczepionych p/poliomyelitis w latach Szczepienia p/odrze, śwince i różyczce W 2013 roku szczepienia obowiązkowe p/odrze, śwince i różyczce obejmowały dzieci w miesiącu życia i w 10 roku życia. Systematycznie kontynuowano także szczepienia u dzieci urodzonych po 31 grudnia 1996 roku, które wcześniej nie otrzymały dwóch dawek szczepionki skojarzonej. W rocznikach stan zaszczepienia wynosił powyżej 99%. Szczepienie podstawowe w 2 roku życia wykonano u 537 dzieci (79,79%), a szczepienie przypominające w 10 roku życia u 443 dzieci (74,83%). Dzieci, u których do tej pory nie rozpoczęto szczepień najczęściej posiadają p/wskazania do stosowania szczepionek żywych lub rodzice nie wyrażają zgody na szczepienie. 25

26 Wykres 30. Procentowy udział dzieci w 2 i 10 roku życia zaszczepionych p/odrze, śwince i różyczce w latach Szczepienia p/gruźlicy Szczepienia p/gruźlicy w 2013 roku wykonywano u noworodków w pierwszej dobie po urodzeniu preparatem BCG w ampułkach 10 dawkowych. Wykres. Procentowy udział dzieci w pierwszej dobie życia zaszczepionych przeciwko gruźlicy w latach W przypadku odroczenia wykonania szczepienia p/gruźlicy w pierwszej dobie życia (masa ciała poniżej 2000g, ciężki stan po urodzeniu) szczepionkę podawano w następnym możliwym terminie po ustąpieniu p/wskazań. Szczepienia po 14 dniu życia do 15 lat wykonywano najczęściej u dzieci przybywających do Polski z państw, w których nie prowadzi się szczepień p/gruźlicy. Dzieci, u których do tej pory nie zrealizowano szczepień 26

27 najczęściej posiadają p/wskazania do wykonania szczepienia lub rodzice nie wyrażają zgody na szczepienie. Szczepienia p/haemophilus influenzae typu b Szczepienia przeciw inwazyjnemu zakażeniu haemophilus influenzae typu b realizowano przy użyciu preparatów szczepionkowych finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia lub z zastosowaniem szczepionek wysoce skojarzonych finansowanych przez rodziców. Szczepieniami pierwotnymi p/haemophilus influenzae typu b w 2013 roku objęto 54,19% populacji (330 dzieci) w 1 roku życia. W 2 roku życia szczepienie uzupełniające otrzymało 279 dzieci (41,46%). Ogółem liczba zaszczepionych w drugim roku życia wyniosła 665 (98,81 %). Wykres nr 31. Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych przeciwko haemophilus influenzae typu b w latach Stan wykonania szczepień obowiązkowych w 3 roku życia Zestawienie wszystkich obowiązkowych szczepień wykonanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych w 3 roku życia, to tzw. zamknięcie szczepień podstawowych. Na poniższym wykresie można zaobserwować, iż z wyjątkiem szczepień p/odrze, śwince i różyczce, wszystkie obowiązkowe szczepienia ochronne wykonane były na poziomie ponad 99%. Szczepienia p/odrze, śwince i różyczce realizowane były przy użyciu 27

28 szczepionek skojarzonych, zawierających atenuowane wirusy. Szczepienie podstawowe powinno być wykonane zgodnie z obowiązującym PSO u dziecka w 2 roku życia. Dzieci najczęściej odraczane są właśnie od tego szczepienia z powodów neurologicznych, zaburzeń odporności, p/wskazań do stosowania żywych szczepionek, uczuleń, stanów infekcyjnych i zaostrzonych stanów chorób przewlekłych. Jest to również szczepienie, któremu najczęściej przeciwni są rodzice z tzw. środowisk opornych. Wykres nr 32. Stan zaszczepienia dzieci w 3 r.ż. dane skumulowane za 2013r. Zalecane szczepienia ochronne Szczepienia zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia realizowano zgodnie z wytycznymi Programu Szczepień Ochronnych. Szczepienia p/grypie sezonowej Ogółem na terenie Siemianowic Śląskich w roku 2013 zaszczepiono 1204 osób. Szczepienia wykonane są w punktach szczepień preparatami zakupionymi przez pacjentów. Od roku 2009 zainteresowanie szczepieniami p/grypie systematycznie zmniejszała się, jednakże w ubiegłym roku liczba zaszczepionych wzrosła o 245 osób. 28

29 Wykres nr 33. Liczba zaszczepionych p/grypie w latach r. Szczepienia p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A Zgodnie z PSO szczepienia zaleca się osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW typu A, osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz dzieciom i młodzieży które nie chorowały na WZW typu A Liczba osób zaszczepionych przeciwko WZW typu A była wyższa niż w roku ubiegłym i dotyczy głównie osób dorosłych (tylko 6% stanowią dzieci do 15 lat). Osoby te najczęściej były szczepione z powodu wyjazdów w strefy zagrożenia tą chorobą. Szczepienia realizowano preparatami pojedynczymi i skojarzonymi (przeciw WZW A i B). Wykres nr 34. Liczba zaszczepionych p/wzw A w latach r. 29

30 Szczepienia p/ Neisseria meningitidis Celem stosowania szczepień przeciw meningokokom jest zapobieganie inwazyjnym postaciom chorób meningokokowych oraz innym zakażeniom wywołanym przez serotypy zawarte w szczepionkach. Dodatkowo szczepienia (zwłaszcza preparatami skoniugowanymi) mają wpływ na zmniejszenie częstości nosicielstwa i wywołania zjawiska odporności zbiorowiskowej. W 2013 roku zaszczepiono 115 osób ( w tym 114 osób w wieku 0-19). Na liczbę osób zaszczepionych składają się szczepienia dzieci finansowane przez rodziców oraz szczepienia osób wyjeżdżających do rożnych krajów świata. Wykres nr 35. Liczba zaszczepionych p/ Neisseria meningitidis w latach r. Szczepienia p/tężcowi Stosowanie szczepienia ma na celu wyłącznie ochronę indywidualną osób szczepionych przed zachorowaniem na tężec. W 2013 roku do obowiązkowych szczepień po ekspozycyjnych po zranieniu wykorzystywana była szczepionka pojedyncza, natomiast szczepienia zalecane przed ekspozycyjne realizowano głównie przy użyciu szczepionek skojarzonych. 30

31 Wykres nr 36. Liczba zaszczepionych p/ tężcowi w latach r. Szczepienia p/durowi brzusznemu Celem szczepień przeciw durowi brzusznemu na obszarach nie endemicznych, takich jak Polska jest zapobieganie zachorowaniom wśród osób z grup wysokiego ryzyka m.in. na stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Jest to również szczepienie zalecane osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na dur brzuszny. W 2013 roku realizowano szczepienia preparatami pojedynczymi (Ty i Typhim Vi) i szczepionką durowo-tężcową (TyT). W liczbie osób szczepionych tylko 50% stanowią osoby poniżej 20 roku życia. Wykres nr 37. Liczba zaszczepionych p/ durowi brzusznemu w latach r. 31

32 Szczepienia p/błonicy Celem stosowania szczepionki przeciwbłoniczej jest uzyskanie indywidualnej i możliwie trwałej odporności u osób szczepionych oraz osiągnięcie poprzez masowe szczepienia odporności zbiorowiskowej w szczepionej populacji. W wyniku przeprowadzonych szczepień można stwierdzić, że dzieci i młodzież są bardzo dobrze uodpornione. U osób dorosłych odporność ta jest mniejsza z powodu braku stymulacji antygenowej przez naturalny kontakt z zarazkiem oraz sporadyczne podawanie dawek przypominających. W 2013 roku w ramach szczepień zalecanych zaszczepiono 14 osób p/błonicy preparatami skojarzonymi (35% zaszczepionych stanowią osoby w wieku pow. 30 lat). Wykres nr 38. Liczba zaszczepionych p/ błonicy w latach r. Szczepienia p/streptococcus pneumoniae Pneumokoki należą do najgroźniejszych bakteryjnych patogenów człowieka, odpowiedzialnych za szereg chorób inwazyjnych o wysokiej śmiertelności oraz dających wiele poważnych powikłań. Obecność aż 90 serotypów wśród pneumokoków ogranicza możliwość zapobiegania przez szczepienia wszystkim zakażeniom wywołanym przez te patogeny. W 2013 roku realizowano ze środków publicznych szczepienia p/pneumokokom u dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesięcy urodzonych przed 37 tygodniem ciąży lub urodzonych z masą poniżej 2500g, a także u dzieci do ukończenia 5 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem tych zakażeń. Do realizacji szczepień obowiązkowych zakupiono dwa rodzaje preparatów: szczepionkę 10-32

33 walentną i 13-walentną. Szczepionki przeciw pneumokokom występują wyłącznie jako preparaty pojedyncze, poliwalentne i są najchętniej kupowanymi przez rodziców szczepionkami zalecanymi dla dzieci. W 2013 roku największą liczbę wśród zaszczepionych stanowią dzieci w wieku 0-4 lat (251 dzieci, co stanowi prawie 97% liczby zaszczepionych ogółem). Wykres nr 39. Liczba zaszczepionych p/pneumokokom w latach r. Szczepienia p/ospie wietrznej Ospa wietrzna była nadal najczęstszą choroba zakaźną wieku dziecięcego. Wbrew powszechnym opiniom, że jest to niegroźna choroba, w przebiegu ospy wietrznej może dochodzić do poważnych powikłań. W 2013 roku szczepienia wykonywano obowiązkowo ze środków publicznych u dzieci do ukończenia 12 roku życia narażonych na zakażenie ze względów środowiskowych, zwłaszcza w domach dziecka, domach opieki długoterminowej, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych, a także u dzieci do ukończenia 12 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem zakażenia. Szczepienie p/ospie wietrznej wykonano u 94 osób, głównie wśród dzieci. 33

34 Wykres nr 40. Liczba zaszczepionych p/ospie wietrznej w latach r. Szczepienia p/biegunce rota wirusowej Biegunki rotawirusowe mogą występować już w najwcześniejszych miesiącach życia niemowląt. Niemowlęta są również najbardziej podatne na ciężkie postacie tej choroby. Szczepienia przeciw rotawirusom są wdrażane w Polsce jako szczepienia zalecane, dlatego ich rola ogranicza się do indywidualnej ochrony szczepionych dzieci. Szczepionki powodują uodpornienie przeciw wybranym typom rotawirusów (odpowiedzialnych za najgroźniejsze postacie choroby), dlatego można się spodziewać jedynie wpływu szczepień na obniżenie liczby hospitalizacji i ewentualnych powikłań z powodu ciężkich biegunek, natomiast szczepienia nie będą miały wpływu na zapadalność na biegunki rotawirusowe o łagodniejszym przebiegu. W 2013 roku zgodnie z PSO szczepienia zalecane były dzieciom do 24 tygodnia życia (wyłącznie rodzice pokrywali koszt szczepionki), preparatem doustnym podawanym jednocześnie ze szczepieniami obowiązkowymi. Zaszczepiono ogółem 193 niemowlęta. Wykres nr 41. Liczba zaszczepionych p/biegunce rotawirusowej w latach r. 34

35 Szczepienia p/kleszczowemu zapaleniu mózgu Celem stosowania szczepionki przeciw KZM jest uodpornienie osób z grup ryzyka przebywających stale lub okresowo na terenach endemicznego występowania wirusa KZM. Zgodnie z PSO szczepienie jest zalecane osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii. W roku 2013 zaszczepiono 25 osób (88% stanowią osoby poniżej 20 roku życia). Wykres nr 42. Liczba zaszczepionych p/kleszczowemu zapaleniu mózgu w latach r. Szczepienia p/zakażeniom brodawczaka ludzkiego Celem stosowania szczepionki jest głównie zapobieganie dysplazji szyjki macicy wysokiego stopnia oraz rakowi szyjki macicy, a także brodawkom zewnętrznych narządów płciowych. Szczepienia mają zapobiegać w/w stanom, wywołanym przez typy wirusów zawartych w szczepionkach. W PSO szczepienia przeciw HPV zostały zamieszczone jako zalecane wg wskazań producenta. W 2013 roku zaszczepiono 9 osób (w tym 8 poniżej 20 roku życia). 35

36 Wykres nr 43. Liczba zaszczepionych p/zakażeniom brodawczaka ludzkiego w latach r. Szczepienia p/żółtej gorączce Celem stosowania szczepionki jest zapobieganie zachorowaniom na żółtą gorączkę wśród osób podróżujących lub mieszkających na terenach endemicznych Afryki i Ameryki Południowej. W Polsce zarejestrowana jest jedna szczepionka przeciw żółtej gorączce posiadająca rekomendacje WHO. W 2013 roku szczepienia wykonano u 2 osób powyżej 19 roku życia, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Szczepienia każdorazowo zostają udokumentowane w Międzynarodowej Książeczce Szczepień. Wykres nr 44. Liczba zaszczepionych p/żółtej gorączce w latach r. 36

37 Szczepienia p/krztuścowi W rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych za rok 2013 (MZ-54) po raz pierwszy zamieszczono informację o wykonanych szczepieniach p/krztuścowi we wszystkich przedziałach wiekowych, w latach poprzednich informacja dotyczyła dzieci objętych szczepieniami obowiązkowymi. Szczepienia zalecane p/krztuścowi zrealizowano preparatami skojarzonymi (dtpa i dtpa + polio) u 10 osób. 50% zaszczepionych stanowią osoby w 14 i 19 roku życia, które w miejsce obowiązkowej dawki przypominającej p/tężcowi i błonicy zakupiły preparat zalecany z komponentą krztuścową. Pozostałe osoby zaszczepione to głównie osoby wyjeżdżające do różnych krajów świata. Wykres nr 45. Liczba osób zaszczepionych p/krztuścowi dawką przypominającą w 2013r. Niepożądane Odczyny Poszczepienne Reakcje organizmu na podanie szczepionki, najczęściej o łagodnym charakterze, mogą w rzadkich przypadkach przebiegać w postaciach poważnych lub ciężkich, a nawet zagrażających życiu. Nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) prowadzony był w oparciu o rzetelną rejestrację przypadków i współpracę z lekarzami. W 2013 roku zgłoszono ogółem 31 przypadków NOP, które wystąpiły po podaniu jednej lub kilku szczepionek jednocześnie. 29 przypadków lekarze zakwalifikowali jako odczyny łagodne, 2 jako odczyny poważne. 37

38 Wykres nr 46. Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych w latach r. II. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w roku 2013 sprawował bieżący nadzór sanitarny nad 112 podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą na terenie Siemianowic Śląskich, w tym podmiotami leczniczymi udzielającymi: stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: 3 szpitalami; 1 szpitalem jednodniowym; 1 zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym; ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: 47 przychodniami, ośrodkami zdrowia, poradniami, ambulatoriami; 8 zakładami badań diagnostycznych i medycznymi laboratoriami diagnostycznymi; 3 zakładami rehabilitacji; 4 innymi podmiotami leczniczymi (w tym pogotowia i pracownie protetyki); praktykami zawodowymi: 6 indywidualnymi praktykami lekarskimi ogólnymi; 17 indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi ogólnymi; 17 indywidualnymi praktykami lekarzy dentystów; 38

39 1 grupową praktyką lekarską ogólną; 1 indywidualną specjalistyczną praktyką lekarzy dentystów; 2 grupowymi praktykami lekarzy dentystów; 1 inną praktyką. Wykres nr 47. Podmioty lecznicze zbiorczo na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 39

40 1. Ocena stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rok 2013 był kolejnym rokiem dostosowywania przez podmioty lecznicze warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, do wymagań obowiązujących przepisów. Na wniosek podmiotów leczniczych przeprowadzano kontrole i wydawano decyzje administracyjne o spełnieniu, wymogów w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). W 2013r. PPIS w Katowicach przeprowadził 13 kontroli na wniosek stron odnośnie spełnienia wymogów w/w przepisu prawa i wydał: 2 decyzje celem przedstawienia w Śląskie Izbie Lekarskiej; 11 decyzji (w tym 2 dotyczące szpitali i 9 dotyczących pozostałych podmiotów leczniczych) celem przedstawienia w Urzędzie Wojewódzkim. Szpitale W 2013r. pod nadzorem PPIS w Katowicach były 4 n/w szpitale na terenie miasta: Centrum Leczenia Oparzeń ul. Jana Pawła II 2, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. ul. 1 Maja 9,,,Nefrolux" Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Sp. J. ul. Szpitalna 6 Lecznica dla Dzieci i Dorosłych REMEDIUM Leczenie Jednego Dnia REMEDIUM ul. Oświęcimska 6. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych, ich następstw oraz ran przewlekłych. Funkcjonuje tu Bank Tkanek z Pracownią Hodowli Komórek i Tkanek in vitro. W szpitalu wdrożono system zarządzania środowiskowego ISO. W 2013r. zakończono rozbudowę i przebudowę szpitala, oddano do użytku nowe pomieszczenia Izbę Przyjęć, Oddziału Izolacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Zespołu Bloku Operacyjnego. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich ul. 1 Maja 9 w miesiącu grudniu 2013r. został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W obiekcie 40

41 przeprowadzono remont pomieszczeń i wyposażenia Pracowni Serologii oraz korytarza w Centralnej Sterylizatorni. Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Sp. J. ul. Szpitalna 6 - szpital prowadzi działalność leczniczą w zakresie leczenia przewlekłej niewydolności nerek w Oddziale Nefrologicznym oraz Stacji Dializ. Lecznica dla Dzieci i Dorosłych REMEDIUM Leczenie Jednego Dnia REMEDIUM ul. Oświęcimska 6 - szpital posiada w swojej strukturze organizacyjnej 2 oddziały leczenia jednego dnia, w tym 1 dla dzieci. W 2013r. przeprowadzono kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego we wszystkich 4 szpitalach i wykonano w nich ogółem 8 kontroli. W toku kontroli oceniono stosowanie procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Nieprawidłowości stwierdzono tylko w wyniku kontroli w Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Sp. J., i dotyczyły one braku nadzoru nad realizacją procedur, w szczególności w zakresie dekontaminacji wyposażenia i powierzchni pomieszczeń. W wyniku wydanych zaleceń pokontrolnych nieprawidłowości zostały usunięte. System kontroli zakażeń szpitalnych Kontrole w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych przeprowadzono w 2 szpitalach i stwierdzono, że kontynuowany był w nich nadzór w powyższym zakresie. W podmiotach zadania realizowane były przez zespoły i komitety kontroli zakażeń szpitalnych w systemie czynnym. Zapewniono możliwość wykonywania badań laboratoryjnych mikrobiologicznych, w tym identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne w ciągu całej doby. Zapewniono również warunki izolacji pacjentów z podejrzeniem lub chorobą wywołaną czynnikami alarmowymi. W obydwu skontrolowanych szpitalach prowadzono rejestry w postaci indywidualnej karty zakażenia szpitalnego oraz karty czynnika alarmowego. W Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich zarejestrowano 94 czynniki alarmowe wywołujące zakażenia szpitalne, natomiast w Centrum Leczenia Oparzeń

42 Stwierdzono, że częstość występowania zakażeń szpitalnych pozostaje w ścisłym związku z rodzajem wykonywanych zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Największą liczbę zakażeń odnotowano, tak jak w latach ubiegłych na oddziałach intensywnej terapii, co wynika ze specyfiki oddziałów tj. faktu hospitalizowania najciężej chorych, z niewydolnością wielonarządową i znacznie osłabioną odpornością, a także stosowania procedur wysokospecjalistycznych. Zespoły kontroli zakażeń szpitalnych prowadziły rejestry ekspozycji zawodowej pracowników na materiał infekcyjny oraz monitorowały występowanie ognisk epidemicznych. W 2013r w siemianowickich szpitalach nie stwierdzono ognisk epidemicznych. Przeprowadzały również kontrole wewnętrzne, co było potwierdzane stosowną dokumentacją sporządzoną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisem prawa. Pozostałe podmioty prowadzące działalność leczniczą stacjonarną W minionym roku nadzorowi PPIS w Katowicach nadzorował 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i jego stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Standardy postępowania i procedury medyczne wykonywane w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym były realizowane w podobnym zakresie jak w przypadku szpitali. Podczas kontroli ocenie podlegały procedury zapobiegające szczerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń medycznych - nieprawidłowości w omawianym zakresie nie stwierdzono. Gospodarka bielizną w lecznictwie zamkniętym W kontrolowanych podmiotach leczniczych stosowana była bielizna wielorazowa oraz jednorazowego użycia. Od kilku lat obserwowane jest stopniowe zastępowanie bielizny wielorazowej, bielizną jednorazowego użycia w niektórych aspektach działalności leczniczej. Na oddziale noworodkowym dodatkowo po urodzeniu dzieci otrzymują jako pierwsze komplety bielizny wyłącznie zestawy jałowe. W przypadku używania bielizny jednorazowego użycia, jest ona traktowana jako odpad medyczny. Postępowanie z bielizną wielokrotnego użycia w minionym roku, jak i w poprzednich regulowały odpowiednie procedury. Z podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi 42

43 umowami bielizna była odbierana przez podwykonawcę (tj. firmy pralnicze) i transportowana zgodnie z obowiązującymi zasadami. Gospodarka odpadami stałymi i nieczystościami płynnymi Postępowanie z odpadami medycznymi w większości było prowadzone prawidłowo, zgodnie z wdrożonymi w podmiotach lecznictwa zamkniętego procedurami. Odpady przechowywane były do czasu transportu do utylizacji na terenie podmiotu leczniczego w wyznaczonych do tego celu magazynach. Za transport odpadów odpowiedzialne były wyspecjalizowane firmy. Podmioty posiadały zezwolenia na wytwarzanie, składowanie, transport i zbieraniem odpadów powstających w ramach prowadzonej działalności leczniczej oraz zatwierdzone programy postępowania z odpadami. Podmioty lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych W ramach bieżącej działalności prowadzono nadzór nad: 47 przychodniami, ośrodkami zdrowia, poradniami, ambulatoriami, lecznicami - skontrolowano 29 (62%) wykonano 32 kontrole; 8 zakładami badań diagnostycznych i medycznymi laboratoriami diagnostycznymi skontrolowano 4 (50%) wykonano 4 kontrole; 3 zakładami rehabilitacji skontrolowano 1; 4 innymi podmiotami leczniczymi (w tym pogotowia i pracownie protetyki) skontrolowano 1. W roku 2013 przeprowadzane kontrole stanu sanitarno-higienicznego, w tym stosowania procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, nie wykazały nieprawidłowości. W przypadku podmiotów prowadzących ambulatoryjną działalność leczniczą od kilku lat obserwowana jest zdecydowana poprawa zarówno opracowania, jak i realizacji obowiązujących procedur. 43

44 Podczas kontroli sprawdzano także dokumentację realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącą ustawowego obowiązku przeprowadzania kontroli wewnętrznych, również nieprawidłowości nie stwierdzono. Praktyki zawodowe W 2013r. sprawowano nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad 45 praktykami zawodowymi, w tym: 6 indywidualnymi praktykami lekarskimi ogólnymi skontrolowano 2 - przeprowadzono 2 kontrole; 17 indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi ogólnymi - skontrolowano 2 wykonano 3 kontrole, 1 grupową praktyką lekarską ogólną, 17 indywidualnymi praktykami lekarzy dentystów, 1 indywidualną specjalistyczną praktyką lekarzy dentystów, 2 grupowymi praktykami lekarzy dentystów, 1 inną praktyką. W wyniku kontroli sanitarnej w 1 podmiocie stwierdzono brak opracowanych i wdrożonych procedur. W wyniku wydanych zaleceń pokontrolnych nieprawidłowość została usunięta. 2. Podmioty lecznicze jako zakłady pracy W roku 2013 prowadzono również nadzór nad podmiotami leczniczymi w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania niebezpiecznych substancji, ich mieszanin, czynników rakotwórczych i szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Skontrolowano 8 podmiotów, przeprowadzając 8 kontroli sanitarnych w w/w zakresie. Kontrole dotyczyły 2 szpitali, 4 przychodni, 1 laboratorium histopatologicznego, 1 zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 44

45 III. Stan sanitarny zakładów branży spożywczej, jakość zdrowotna żywności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 2013r. kontynuował nadzór w zakresie urzędowej kontroli żywności, sprawdzając spełnienie przez podmioty gospodarcze na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności wymagań ujętych w prawie żywnościowym. Działania kontrolne prowadzono w zakładach produkcji żywności, obiektach obrotu żywnością, żywienia zbiorowego oraz w wytwórniach i miejscach obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, a także w miejscach produkcji i obrotu kosmetykami. W minionym roku w Siemianowicach Śląskich w 518 obiektach znajdujących się w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach przeprowadzono 640 kontroli sanitarnych. Obiekty objęte nadzorem w 2013r. W toku prowadzonego postępowania wydano 24 decyzje administracyjne nakazując usunięcie stwierdzonych uchybień, z których wykonano 14, a zarządzenia pozostałych są w trakcie realizacji. Ponadto PPIS w Katowicach wydał 2 decyzje zakazu wprowadzania środków spożywczych do obrotu handlowego. Winnych zaniedbań ukarał 59 grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 9 200,- zł. 45

46 Zestawienie działań kontrolnych w latach w poszczególnych grupach obiektów. Kontrole Decyzje represyjne Mandaty Zakłady produkcyjne Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego Wytwórnie kosmetyków, przedmiotów użytku oraz miejsca ich obrotu RAZEM Porównanie ilości wydanych decyzji represyjnych w poszczególnych grupach obiektów w latach

47 Ogólna liczba wydanych decyzji represyjnych w roku 2013 w porównaniu z latami poprzednimi była wyższa. W 2011 roku średnio co 66 kontrola kończyła się wydaniem decyzji administracyjnej, w 2012 roku co 48 kontrola, a w 2013 roku co 27 kontrola sanitarna zakończona była decyzją. Porównanie ilości nałożonych mandatów karnych w poszczególnych grupach obiektów w latach W roku 2013 nałożono mniejsza mandatów karnych niż w latach 2011 i 2012, co świadczy o poprawie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w obiektach. 1. Badania prób żywności W trakcie bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych 99 prób żywności, przedmiotów do kontaktu z żywnością i kosmetyków. Wykonanie tych badań zlecono laboratoriom wchodzącym w skład Zintegrowanego Laboratorium, znajdującym się w: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej W roku 2013 kwestionowano 6 prób z powodu obecności szkodników zbożowomącznych w zmiotkach pobranych w piekarniach. 47

48 Procent prób kwestionowanych wzrósł w roku 2013 i wyniósł 6,0 % liczby zbadanych prób w porównaniu z rokiem 2012, gdzie kwestionowano 21 prób tj. 4,8% oraz rokiem 2011 kiedy kwestionowano 9 prób, co stanowi 2,5%. Ponadto zlecono przeprowadzenie badań w poniższych laboratoriach: 5 prób w kierunku obecności organizmów GMO - w laboratorium WSSE w Tarnobrzegu, 2 próby na obecność akryloamidu - w laboratorium WSSE w Białymstoku; 5 prób na obecność pestycydów - w WSSE w Rzeszowie. Porównanie ilości próbek żywności i przedmiotów użytku pobranych i kwestionowanych w latach Powiadomienia typu RASFF i RAPEX W 2013r. PPIS w Katowicach prowadził urzędowe kontrole żywności planowane i ponadplanowe typu RASFF i RAPEX. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz kosmetykach (RAPEX) to systemy przekazywania informacji między urzędami ds. kontroli żywności. W przypadku zidentyfikowania jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia konsumentów umożliwia on sprawne i szybkie przekazywanie informacji, które są oceniane i jeżeli istnieje zagrożenie zdrowia konsumentów podejmowane są działania określone procedurami. 48

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 213 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2014

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2014 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2014

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2014 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Część I Nazwa placówki:. Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2016 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2015 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2017 Część I Nazwa placówki Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2017 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2016 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018

DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018 DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018 Nazwa placówki.. Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (prognozowana liczba urodzeń w 2018 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2017 r.... (prognozowana liczba urodzeń w 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi Wiek Szczepienie przeciw Uwagi 1 życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Częste pytania rodziców Dziecko miało kontakt z chorobą zakaźną czy szczepić, czy czekać? Dziecko przebyło infekcję, kiedy i czy szczepić?

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 października 2009 r. Program Szczepień Ochronnych na rok 2010 Program Szczepień Ochronnych na rok 2010, zwany dalej PSO, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2006

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2006 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2006 roku P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 23 Poz. 108 II. SZCZEPIENIA ZALECANE Patrz Informacje uzupełniające zakaźnym część III PSO. Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi WZW typu A WZW typu B 1) osobom

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2007

SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2007 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r. P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78 Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 Na podstawie art. 17 ust. 11

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2018 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-01/11 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I

ZP.II.3331-01/11 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I Pakiet nr I Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa, dwudawkowa. Postać farmaceutyczna: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej. szt. 150 Pakiet nr II Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi,

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Stan na 01.07.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2018 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. )

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. ) Przepisy prawne wykorzystywane w Sekcji Nadzoru nad Zwalczaniem Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Warszawie (stan na dzień 31.12.2018 r.) 1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania Zadanie nr 1 1 Szczepionka zapobiegająca wirusowemu zapaleniu wątroby typu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009 Program Szczepień Ochronnych, zwany dalej PSO, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014 Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014 Program Szczepień Ochronnych na rok 2014, zwany dalej PSO, składa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2018

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2018 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2018 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2012

Program Szczepień Ochronnych na rok 2012 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz. 71) Program Szczepień Ochronnych na rok 2012 Program Szczepień Ochronnych na rok 2012, zwany dalej PSO, składa

Bardziej szczegółowo

Historia i przyszłość szczepień

Historia i przyszłość szczepień IV Europejski Tydzień Szczepień 20-26 kwietnia 2009 Historia i przyszłość szczepień Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Błonica Zapadalność i umieralność

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli

Szczepienia ochronne w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli Źródło: Fotolia.com Szczepienia ochronne w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, 6 listopada 2018 r. 01 Ważniejsze wyniki kontroli Obowiązujący system szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Ze względu na fakt, iż sytuacja w dostępie do wszystkich preparatów szczepionkowych zawierających acelularny komponent krztuścowy rzutuje na ich

Ze względu na fakt, iż sytuacja w dostępie do wszystkich preparatów szczepionkowych zawierających acelularny komponent krztuścowy rzutuje na ich Załącznik nr 1 Informacja dla osób realizujących szczepienia obowiązkowe (część A) oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej opowiedzianych za nadzór i dystrybucję szczepionek w kanale dystrybucyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz. 753 OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 września 2014 r. w sprawie badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA Szczepienie przeciw WZW typu A- domięśniowo lub podskórnie (według wskazań Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2011

Program Szczepień Ochronnych na rok 2011 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr..., poz. ) Program Szczepień Ochronnych na rok 2011 Program Szczepień Ochronnych na rok 2011, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. :

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. : Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP szeroko pojęte władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przeszłości szerzące się epidemicznie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec; Dziennik Ustaw Nr 182 10578 Poz. 1086 1086 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 19 października 2015 r. Poz. 63 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 16 października 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 3. 10 21.02.2014 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo