INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach

2 Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych Szczepienia ochronne..19 II. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Ocena stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą Podmioty lecznicze jako zakłady pracy III. Stan sanitarny zakładów branży spożywczej, jakość zdrowotna żywności Badania prób żywności Powiadomienia typu RASFF i RAPEX Zakłady produkcyjne Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego Import Imprezy masowe Środki transportu żywności 62 IV. Jakość wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ocena jakości wody ciepłej w zakresie obecności bakterii legionella Baseny kąpielowe Miejsca wykorzystywane do kąpieli 70 V. Stan sanitarny obiektów i miejsc użyteczności publicznej Obiekty użyteczności publicznej Gospodarka odpadami komunalnymi Akcje deratyzacyjne..80 VI. Stan sanitarny szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych Żłobki i kluby dziecięce Placówki wychowania przedszkolnego Oddziały zerowe..87 2

3 4. Stan sanitarny szkół Placówki wypoczynku zimowego i letniego zorganizowanego w obiektach stałych w miejscu zamieszkania Szkoły wyższe VII. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy Stan sanitarno - higieniczny zakładów pracy Choroby zawodowe..103 VIII. Interwencje mieszkańców miasta 107 IX. Środki zastępcze X. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.116 XI. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, programy edukacyjne i akcje prozdrowotne.126 3

4 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych chorób zakaźnych Analiza stanu bezpieczeństwa epidemiologicznego została oparta na danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych PSSE w Katowicach, raportach dotyczących zachorowań na niektóre choroby zakaźne, danych porównawczych dotyczących wskaźników epidemiologicznych Polski uzyskanych z opracowań Zakładu Epidemiologii NIZP - PZH i Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS, Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Katowice Obszar sprawowanego nadzoru przez PSSE w Katowicach Obszar [km 2 ] 164,64 255,89 Liczba ludności Tabela nr 1. Charakterystyka obszaru działalności PPIS w Katowicach - Na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Katowicach w dniu r W trakcie roku 2013 kontynuowano działania mające na celu poprawę zgłaszalności chorób zakaźnych. Porównywano zgłaszalność chorób zakaźnych do PSSE w Katowicach z danymi przekazanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia. W roku 2013 po stwierdzeniu niezgodności przeprowadzono 2 kontrole podmiotów leczniczych. Uzyskano wyjaśnienia w zakresie niezgodności, a także przeprowadzono rozmowy zarówno z osobami odpowiedzialnymi za niedopatrzenia, jak i z kierownikami nadzorującymi funkcjonowanie podmiotu leczniczego. W roku sprawozdawczym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zgłoszono 7230 przypadków zachorowań na choroby zakaźne dotyczących mieszkańców miasta Katowice, dominującą jednostką chorobową była grypa 4356 przypadków. 4

5 ROK Biegunki i zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby przenoszone drogą płciową (w tym HIV i AIDS) Grypa Zapalenie opon mózgowordzeniowych 1681 Gruźlica Wirusowe zapalenie wątroby 70 ROK Biegunki i zatrucia pokarmowe Choroby zakaźne wieku dziecięcego 1517 Choroby przenoszone drogą płciową (w tym HIV i AIDS) Grypa Zapalenie opon mózgowordzeniowych Gruźlica Wirusowe zapalenie wątroby Wykres nr 1-2. Zgłoszone przypadki zachorowań wybranych jednostek chorobowych w roku na terenie miasta Katowice. 5

6 Zatrucia i zakażenia pokarmowe Wykres nr 3. Zgłoszone przypadki zachorowań na zatrucia i zakażenia pokarmowe w latach na terenie miasta Katowice Wykres 0 nr 4. Zgłoszone przypadki zachorowań na Salmonellozy ogółem w latach na terenie miasta Katowice Salmonelozy ogółem 6

7 Wykres 0 nr 5. Zgłoszone przypadki zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2 w latach na terenie miasta Katowice Biegunki u dzieci do lat 2 W 2013r. odnotowano 18 przypadków salmonelloz (wskaźnik zapadalności 5,88/ ), w tym 2 przypadki salmoneloz pozajelitowych oraz 1 przypadek czerwonki bakteryjnej. Stwierdzono w porównaniu do minionego roku wzrost liczby zachorowań (2012r. - 9 zachorowań wskaźnik zapadalności 2,91/ mieszkańców). Jednocześnie odnotowano spadek liczby zachorowań na bakteryjne zatrucia pokarmowe przypadków (wskaźnik zapadalności 81,38/ ) w porównaniu do 366 przypadków 118,33/ w roku 2012). W minionym roku nastąpił spadek zapadalności na biegunki u dzieci do lat 2. W 2013r. liczba zachorowań wynosiła 130, wskaźnik 113,79/10 000, natomiast w 2012r. odnotowano 187 zachorowań, odpowiednio wskaźnik zapadalności wyniósł 166,86/ Tendencja wzrostowa dotyczyła zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe 515 przypadków zachorowań wskaźnik zapadalności 168,30/ w porównaniu z rokiem przypadki zachorowań wskaźnik zapadalności 98,28/

8 Wykres nr 6. Zachorowania na biegunki, zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe ogółem w latach na terenie miasta Katowice zbiorczo (liczba zachorowań). Po przeanalizowaniu danych z ostatnich 5 lat dotyczących zapadalności na biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zakażenia jelitowe ogółem, można zauważyć wzrost liczby rejestrowanych przypadków zachorowań w przypadku wirusowych zakażeń jelitowych. W 2013 roku odnotowano ogółem 10 ognisk choroby przenoszonej drogą pokarmową, w tym 5 w 2 szpitalach, 3 w środowisku domowym, 1 w przedszkolu i 1 w zakładzie pracy. Ogniska szpitalne wystąpiły w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Kardiochirurgii szpitala klinicznego, a także w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i w Oddziale Geriatrycznym szpitala wielospecjalistycznego. Czynnikiem etiologicznym 4 ognisk szpitalnych były laseczki Clostridium difficile toksyny A i B, w 1 przypadku czynnika nie ustalono. Natomiast ogniska w środowisku domowym wystąpiły w 2 przypadkach, w dzielnicy Tysiąclecie, gdzie u 2 osób stwierdzono pałeczki Salmonella oraz 4 osoby, w tym 2 dzieci, u których nie ustalono czynnika etiologicznego. Ognisko w dzielnicy Koszutka dotyczyło 2 dzieci, które były hospitalizowane. Badania kału wykazały obecność rotawirusa. Ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową w zakładzie pracy dotyczyło 14 osób. Zakażenie najprawdopodobniej wystąpiło po spożyciu posiłków dostarczonych przez 8

9 firmę cateringową. Ognisko zakwalifikowano jako zbiorowe zatrucie pokarmowe nie określone. Ponadto zatrucie pokarmowe w przedszkolu w dzielnicy Koszutka - objawy chorobowe wystąpiły u 4 dzieci - badania mikrobiologiczne wykazały obecność norowirusa. W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych analizowano możliwość przeniesienia zakażenia przez spożywaną wodę lub żywność. W przypadku zatruć pokarmowych domowych osoby chore i osoby z otoczenia chorych, zazwyczaj nie pamiętały produktów z jakich przyrządzały potrawy lub nie potrafiły podać miejsca zakupu produktów lub potraw. Choroby zakaźne wieku dziecięcego Wykres nr 7. Zgłoszone przypadki zachorowań na ospę wietrzną w latach na terenie miasta Katowice. W 2013r. wśród zachorowań na choroby zakaźne wieku dziecięcego dominowała, podobnie jak w minionych latach ospa wietrzna, choroba wystąpiła u 1210 osób, co daje wskaźnik zapadalności 395,43 na mieszkańców (2012r zachorowań, zapadalność 448,43). 9

10 Najwięcej zachorowań wystąpiło wśród dzieci od 1 do 4 roku życia, a kolejną pod względem liczebności grupę stanowiły dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Najwięcej zachorowań wystąpiło w II kwartale 2013r. Zaznaczyć należy, że wysoka zapadalność na ospę wietrzną nie jest jedynie problemem lokalnym, podobne tendencje obserwowano w zakresie danych epidemiologicznych dla całego kraju, gdzie zapadalność wynosiła w 2013r. 462,92/ mieszkańców Wykres nr 08. Zgłoszone przypadki zachorowań na płonicę w latach na terenie miasta Katowice Płonica W 2013r. w Katowicach odnotowano spadek zachorowań na płonicę (zarejestrowano 197 zachorowań, współczynnik zapadalności wyniósł 64,38, porównawczo w roku 2012 odnotowano 261 zachorowań co stanowiło 84,38 zachorowań na mieszkańców). W minionym roku na terenie kraju zachorowania na płonicę kształtowały się na poziomie podobnym do roku poprzedniego i odpowiednio w 2013r. wskaźnik wynosił 65,89/ mieszkańców, a w 2012r.- 65,97. 10

11 Wykres nr 9. Zgłoszone przypadki zachorowań na świnkę w latach na terenie miasta Katowice. Rok 2013 był kolejnym rokiem stabilizacji zachorowań na świnkę, zarejestrowano 15 przypadków. Z uwagi na brak danych, nie było możliwości przeanalizowania stopnia uodpornienia osób, które zachorowały. Najwięcej zachorowań odnotowano w grupach wiekowych 1-14 lat i powyżej 30 r. ż., 60% chorych stanowiły osoby płci żeńskiej. Uzyskany wskaźnik zapadalności wynosił 4,90/ mieszkańców i był niższy od wskaźnika uzyskanego na terenie Polski, który wynosił 7,21/ Można wysunąć wniosek, że aktualna korzystna sytuacja jest wynikiem skuteczności szczepień, jako formy zapobiegania chorobom zakaźnym. W zakresie sezonowości, nie stwierdzono współzależności wzrostu zachorowań z określoną porą roku. 11

12 Krztusiec Wykres nr 10. Zgłoszone przypadki zachorowań na krztusiec w latach na terenie miasta Katowice. W 2013r. zaobserwowano istotny spadek w zakresie wskaźników epidemiologicznych krztuśca. Odnotowano 17 przypadków zachorowań - wskaźnik zapadalności 5,56/ mieszkańców, a w 2012r. było 57 zachorowań, wskaźnik zachorowań wynosił 18,43/ mieszkańców. Analiza przypadków zachorowań na podstawie przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych wykazała, że: 6 chorych było zaszczepionych IV dawkami, 11 osób dorosłych nie pamiętało faktu uodpornienia, \ zachorowania występowały najczęściej u młodzieży w wieku lat (35%) oraz u osób w wieku lat (35%), pojedyncze zachorowania odnotowano w pozostałych grupach wiekowych, nasilenie zachorowań wystąpiło w I i II kwartale roku

13 Wykres nr 11. Zgłoszone przypadki zachorowań na różyczkę w latach na terenie miasta Katowice. W zakresie nadzoru nad różyczką, zarejestrowano 95 zachorowań, uzyskano wskaźnik zapadalności 31,05/ , co stanowi poziom wyższy niż na terenie kraju (wskaźnik zapadalności: 16,25/ mieszkańców). Brak danych na temat historii szczepień pacjentów. Wśród chorych przeważali mężczyźni (76%). Najwięcej zachorowań wystąpiło u młodzieży w wieku lat. Nie zgłoszono żadnego przypadku różyczki wrodzonej. Największa ilość zachorowań zarejestrowano wiosennym. Wirusowe zapalenia wątroby W roku sprawozdawczym na terenie działalności tutejszej Stacji nie zarejestrowano przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C. W 2013 roku potwierdzono 1 zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby A, dotyczyło 41-letniego mężczyzny z wywiadu epidemiologicznego wynika, że narażenie nastąpiło podczas wycieczki objazdowej po krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. W 2012 roku przypadków WZW typu A nie odnotowano. 13

14 Podobnie jak w minionych latach rejestrowano informacje o osobach zgłaszanych po raz pierwszy, jako nosiciele wirusa HBV lub HCV. W analizowanym okresie czasu otrzymano 22 zgłoszenia zakażenia HBV i 39 zgłoszeń zakażeń HCV. Grypa Liczba zachorowań na grypę i podejrzenia grypy w 2013 roku (wykres nr 13), osiągnęła poziom 4356 przypadków (1423,55 na mieszkańców) była znacznie wyższa niż w roku przypadków (135,14 na mieszkańców). W minionym roku wskaźnik zapadalności dla Polski wyniósł 3788,98 na mieszkańców (Wykres nr 22). Szczególny zakres nadzoru nad grypą stanowiły podejrzenia zachorowania i zachorowania wywołane wirusem A/H1N1. Na terenie działalności tutejszej stacji nie odnotowano przypadków zachorowania wywołanego przez w/w czynnik wirusowy. Analizę liczby zachorowań (z uwzględnieniem sezonowości) przedstawia wykres nr 12. Wykres nr 12. Zgłoszone przypadki zachorowań na grypę wg sezonowości 2013 na terenie miasta Katowice. 14

15 Wykres nr 13. Zgłoszone przypadki zachorowań na grypę wg wieku w roku 2013 na terenie miasta Katowice. Choroby odzwierzęce W minionym roku zarejestrowano w zakresie chorób odzwierzęcych przypadki boreliozy z Lyme i listeriozy. Dodatkowo prowadzono nadzór w zakresie pokąsań ludzi przez zwierzęta z uwagi na możliwość narażenia na wściekliznę. Borelioza z Lyme W roku sprawozdawczym odnotowano ogółem 163 zgłoszenia zachorowań i podejrzeń zachorowań na boreliozę. W trakcie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych po uwzględnieniu wymogów definicji przypadku boreliozy potwierdzono 129 zachorowań (wykres nr 14). Porównując zapadalność na terenie miasta i kraju można zauważyć, że wskaźnik zapadalności w przypadku Katowic (42,16/ mieszkańców) znacząco przekracza wskaźnik Polski (33,12/ mieszkańców). Dalsza analiza danych, z uwzględnieniem aktywności zawodowej wykazała, że wśród chorych były zarówno osoby nieletnie (8 osób), pełnoletnie pracujące (45 osób), pełnoletnie niepracujące (12 osób), jak i renciści i emeryci (64 osoby). Stwierdzono 3 przypadki zachorowania w wyniku występowania narażenia zawodowego u 1 pracownika Zakładu Usług Leśnych w Katowicach oraz 2 ogrodników. 15

16 Wykres nr 14. Zgłoszone przypadki zachorowań na boreliozę w latach na terenie miasta Katowice. Objawy z jakimi pacjenci najczęściej zgłaszali się do lekarza to rumień wędrujący (objaw charakterystyczny wczesnej fazy choroby) oraz bóle kostno-stawowe. Ustalono, że 37 osób zdecydowanie identyfikowało miejsce narażenia, jako miasto zamieszkania, 27 osób wiązało zakażenie krętkami z narażeniem poza granicami miasta. Najczęściej miejscem ekspozycji na kleszcze na terenie miasta były parki, skwery, działki lub tereny rekreacyjne i lasy. Listerioza W minionym roku zarejestrowano 1 przypadek listeriozy, co dało wskaźnik zapadalności 0,33/ mieszkańców, w tym samym okresie na terenie kraju wystąpiła zapadalność rzędu 0,13/ mieszkańców. W toku dochodzenia epidemiologicznego wykluczono kontakt pacjenta z chorymi zwierzętami lub spożywanie produktów potencjalnie skażonych z obrotu nieuspołecznionego. 16

17 Pokąsania przez zwierzęta i profilaktyka zachorowań na wściekliznę W 2013r. zarejestrowano 32 pokąsania wskaźnik zapadalności na mieszkańców wyniósł 10,46. W analogicznym okresie na terenie kraju odnotowano poziom narażenia na wściekliznę/potrzeby szczepień 20,36/ mieszkańców. Pokąsania w 5 przypadkach dotyczyły osób niepełnoletnich. Równolegle do zgłoszeń pokąsań otrzymywano informacje o wszczęciu po ekspozycyjnych szczepień przeciwko wściekliźnie, których wykonanie ostatecznie potwierdzono u 47 osób. Część osób poszkodowanych zgłosiło się do lekarzy poza terenem prowadzenia nadzoru przez tutejszą stację. Gruźlica Wykres nr 15. Zgłoszone przypadki zachorowań na gruźlicę w latach na terenie miasta Katowice. Zapadalność na gruźlicę w minionym roku utrzymywała się na podobnym poziomie, jak w roku 2012 (82 zachorowania, współczynnik, 26,5). Zgłoszono 120 przypadków podejrzenia gruźlicy, chorobę potwierdzono w trakcie badań u 70 osób ogółem (wskaźniki zapadalności 22,88/ mieszkańców) (Wykres nr 15). Wśród chorych zarejestrowano 2 przypadki osób niepełnoletnich. Najczęściej chorowali niepracujący dorośli (34 chorych), renciści i emeryci (21), najrzadziej pracujący dorośli (13). 17

18 Rok 2013 był kolejnym rokiem utrzymywania się tendencji występowania gruźlicy wśród osób o niskim statucie socjalno-bytowym. W związku z zarejestrowanymi przypadkami zachorowania na gruźlicę w ciagu minionego roku nadzorem objęto 75 osób z kontaktu z chorym. W jednym przypadku wydano decyzję administracyjną w sprawie obowiązku hospitalizacji. Inwazyjne choroby wywołane przez Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae typu b W 2013r. zarejestrowano 1 przypadek inwazyjnej choroby meningokokowej. W przypadku choroby inwazyjnej o etiologii meningokokowej, podejmowane są wszelkie konieczne działania w celu ustalenia osób z otoczenia chorego, wymagających konsultacji lekarskich i/lub chemioprofilaktyki. W celu skrócenia do minimum czasu między stwierdzeniem zachorowania, a zastosowaniem chemioprofilaktyki przez osoby z kontaktu, prowadzone były dyżury telefoniczne. Choroby przenoszone drogą płciową W minionym roku kontynuowano nadzór nad chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ogółem na terenie miasta zarejestrowano 7 zachorowań na kiłę wskaźnik zapadalności 2,29/ Nie odnotowano zachorowań na kiłę wrodzoną. HIV I AIDS 18

19 HIV AIDS Wykres nr 16. Zgłoszone przypadki zachorowań na HIV i AIDS w latach na terenie miasta Katowice. W 2013 roku wystąpiło 4 przypadki zachorowań na AIDS (wskaźnik zapadalności 1,31/ ). Uzyskany poziom zapadalności był wyższy od poziomu uzyskanego na terenie kraju (0,51/ ). Jednocześnie zarejestrowano większą niż w poprzednim roku liczbę nowych zakażeń HIV - 20 (6,54/ ) w porównaniu do 12 zgłoszeń z roku W analizowanym okresie czasu na terenie Polski wskaźnik nowo wykrytych przypadków HIV wynosił 3,12/ Szczepienia ochronne W ramach nadzoru nad prowadzeniem szczepień ochronnych wiodącym celem było prowadzenie nadzoru nad właściwą realizacją Programu Szczepień Ochronnych. W 2013 r. na terenie Katowic w placówkach prowadzących szczepienia ochronne przeprowadzono 53 kontrole w zakresie realizacji założeń obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych. Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na: stan zaszczepienia dzieci i młodzieży wg obowiązującego PSO w celu uzyskania jak najwyższego odsetka uodpornienia, sposób przechowywania i transportu preparatów do szczepień, 19

20 sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień ochronnych, zgłaszalność występujących niepożądanych odczynów poszczepiennych. W roku 2013 Program Szczepień Ochronnych realizowany był na terenie Katowic przez 108 świadczeniodawców w 141 gabinetach zabiegowych. Działalność rozpoczęły 3 nowe punkty szczepień dla dzieci i dorosłych, inne 2 zostały zlikwidowane: 1 punkt szczepień dla dzieci (likwidacja POZ dla dzieci) i 1 punkt dla dzieci i dorosłych (likwidacja podmiotu). U świadczeniodawców znajdowało się karty uodpornienia (stan na dzień 31 grudnia 2013r.) w tym kart uodpornienia dzieci i młodzieży do 20 roku życia. Od kilku lat obserwowany jest systematyczny spadek liczby dzieci i młodzieży podlegających szczepieniu. Wykres nr 17. Liczba populacji 0-20 roku życia objętej Programem Szczepień Ochronnych w latach Oceniając realizację szczepień ochronnych w 2013 roku należy stwierdzić, że były one wykonane w odsetku gwarantującym korzystną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do wielu chorób zwalczanych poprzez szczepienia ochronne. Szczepienia p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Wprowadzenie szczepień p/wzw typu B do PSO w 1989 roku oraz sukcesywne rozszerzanie grup objętych szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi doprowadziło do wielokrotnego spadku zapadalności na WZW typu B. W wyniku przeprowadzonych szczepień dzieci i młodzież są bardzo dobrze uodpornione. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane były trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym do 0; 1; 6 miesięcy. U dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 2000g stosuje się cztero dawkowy cykl szczepienia 0; 1; 2; 12 miesięcy. Również u dzieci szczepionych 20

21 zalecaną szczepionką skojarzoną (6 w 1) schemat szczepienia pierwotnego składał się z trzech dawek i dawki uzupełniającej podanej przed ukończeniem 18 miesięcy. W roku 2013 szczepienia pierwotne p/wzw typu B w 1 roku życia zostały rozpoczęte u 43,82 % populacji (1077 dzieci). Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia dawką uzupełniającą kształtuje się na poziomie 93,27 % (2554 dzieci). Wykres nr 18. Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych p/wzw B Ogółem p/wzw typu B zaszczepiono 98,86 % dzieci w drugim roku życia. Dzieci, u których do tej pory nie rozpoczęto szczepień najczęściej posiadały p/wskazania lub rodzice nie wyrażali zgody na szczepienie. Szczepienie p/wzw typu B zalecane, finansowane przez pacjentów, jest najchętniej realizowanym szczepieniem przez osoby przygotowujące się do zabiegów operacyjnych i przewlekle chore nieszczepione w ramach szczepień obowiązkowych. Szczepienia p/błonicy, tężcowi i krztuścowi Szczepienia realizowane były przy użyciu preparatów szczepionkowych finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia oraz coraz częściej, z zastosowaniem szczepionek wysoce skojarzonych finansowanych przez rodziców. Wiele osób decyduje się na uodpornienie dziecka w jak najszerszym zakresie przy zastosowaniu jak najbardziej komfortowych możliwości. Szczepieniami pierwotnymi p/błonicy, tężcowi i krztuścowi w 2013 roku objęto 55,57% populacji (1366 dzieci) w 1 21

22 roku życia. W 2 roku życia szczepienie IV dawką uzupełniającą otrzymało 1076 dzieci (39,29%). Ogółem liczba zaszczepionych w drugim roku życia wyniosła 2650 (96,78 %). Wykres nr 19. Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych p/błonicy, tężcowi i krztuścowi w latach Dawkami przypominającymi p/błonicy i tężcowi szczepiono w 6, 14 i 19 roku życia. Kontynuacja szczepień p/krztuścowi prowadzona była obowiązkowo u dzieci w 6 roku życia. W ramach I szczepienia przypominającego p/błonicy, tężcowi i krztuścowi zaszczepiono 1768 dzieci (69,71%) z rocznika 2008, II dawką przypominającą p/tężcowi i błonicy w roczniku 2000 zaszczepiono 1720 osób (81,24%), III dawką przypominającą p/tężcowi i błonicy zaszczepiono 1754 osoby (67,69%) z rocznika Wykres nr 20. Procentowy udział dzieci w 6, 14 i 19 roku życia zaszczepionych p/błonicy i tężcowi dawkami przypominającymi w latach

23 W 2013 roku, dzieciom które z różnych względów nie otrzymały I szczepienia przypominającego p/błonicy, tężcowi i krztuścowi, a ukończyły 7 rok życia i zostały zakwalifikowane do szczepienia, zapewniono szczepionkę z niższą zawartością antygenów krztuścowych (dtpa) finansowaną ze środków publicznych. Szczepienia p/poliomyelitis W 2013 roku szczepieniami p/poliomyelitis (szczepienia pierwotne) objęto 55,43% populacji (1364 dzieci w 1 roku życia), szczepienie uzupełniające wykonano u 1076 dzieci w drugim roku życia (39,29%). Ogółem w drugim roku życia zaszczepionych było 99,78 % (2650 dzieci). Szczepienie podstawowe prowadzono przy użyciu szczepionek pojedynczych inaktywowanych (IPV) lub preparatów skojarzonych. Szczepienie przypominające u dzieci w 6 roku życia wykonano u 1759 dzieci (69,36%) preparatem doustnym zawierającym żywe szczepy poliowirusów (OPV). Szczepienie realizowano preparatem inaktywowanym bezpłatnie w przypadku przeciwwskazań do zastosowania szczepionki żywej, a także odpłatnie, w przypadku braku przeciwwskazań do zastosowania OPV, gdy rodzice (z różnych względów) nie zgadzali się na podanie szczepionki żywej. Wykres nr 21. Procentowy udział dzieci w 1, 2 i 6 roku życia zaszczepionych p/poliomyelitis w latach Szczepienia p/odrze, śwince i różyczce W 2013 roku szczepienia obowiązkowe p/odrze, śwince i różyczce obejmowały dzieci w miesiącu życia i w 10 roku życia. Systematycznie kontynuowano także szczepienia u dzieci urodzonych po 31 grudnia 1996 roku, które nie otrzymały dwóch dawek szczepionki skojarzonej. W rocznikach stan zaszczepienia wynosi powyżej 99%. Szczepienie 23

24 podstawowe w 2 roku życia wykonano u 2072 dzieci (75,67%) a szczepienie przypominające w 10 roku życia u 1608 dzieci (77,41%). Dzieci, u których do tej pory nie rozpoczęto szczepień najczęściej posiadały p/wskazania do stosowania szczepionek żywych lub rodzice nie wyrażali zgody na szczepienie. Wykres nr 22. Procentowy udział dzieci w 2 i 10 roku życia zaszczepionych p/odrze, śwince i różyczce w latach Szczepienia p/gruźlicy Szczepienia p/gruźlicy w 2013 roku wykonywano u noworodków w pierwszej dobie po urodzeniu preparatem BCG w ampułkach 10 dawkowych. Wykres nr 23. Procentowy udział dzieci w pierwszej dobie życia zaszczepionych przeciwko gruźlicy w latach W przypadku odroczenia wykonania szczepienia p/gruźlicy w pierwszej dobie życia (masa ciała poniżej 2000g, ciężki stan po urodzeniu) szczepionkę podawano w następnym 24

25 możliwym terminie po ustąpieniu p/wskazań. Szczepienia po 14 dniu życia do 15 lat wykonywano najczęściej u dzieci przybywających do Polski z państw, w których nie prowadzi się szczepień przeciw gruźlicy. W niektórych przypadkach realizacji szczepień p/gruźlicy z opóźnieniem zastosowano przed szczepieniem test tuberkulinowy. Dzieci, u których do tej pory nie zrealizowano szczepień najczęściej posiadają p/wskazania do wykonania szczepienia lub rodzice nie wyrażali zgody na szczepienie. Szczepienia p/haemophilus influenzae typu b Szczepienia przeciw inwazyjnemu zakażeniu haemophilus influenzae typu b realizowano przy użyciu preparatów szczepionkowych finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia lub z zastosowaniem szczepionek wysoce skojarzonych finansowanych przez rodziców. Szczepieniami pierwotnymi p/haemophilus influenzae typu b w 2013 roku objęto 55,53% populacji (1365 dzieci) w 1 roku życia. W 2 roku życia szczepienie uzupełniające otrzymało 1076 dzieci (39,29%). Ogółem liczba zaszczepionych w drugim roku życia wyniosła 2650 (96,78 %). Wykres nr 24. Procentowy udział dzieci w 1 i 2 roku życia zaszczepionych przeciwko haemophilus influenzae typu b w latach Stan wykonania szczepień obowiązkowych w 3 roku życia Zestawienie wszystkich obowiązkowych szczepień wykonanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych w 3 roku życia, to tzw. zamknięcie szczepień podstawowych. Na poniższym wykresie nr 25 można zaobserwować, iż z wyjątkiem szczepień p/odrze, śwince i różyczce, wszystkie obowiązkowe szczepienia ochronne wykonane są na poziomie ponad 98%. Szczepienia p/odrze, śwince i różyczce realizowane są przy użyciu szczepionek skojarzonych, zawierających atenuowane wirusy. Szczepienie podstawowe powinno być 25

26 wykonane zgodnie z obowiązującym PSO u dziecka w 2 roku życia. Dzieci najczęściej odraczane są właśnie od tego szczepienia z powodów neurologicznych, zaburzeń odporności, p/wskazań do stosowania żywych szczepionek, uczuleń, stanów infekcyjnych i zaostrzonych stanów chorób przewlekłych. Jest to również szczepienie, któremu najczęściej przeciwni są rodzice z tzw. środowisk opornych. Wykres nr 25. Stan zaszczepienia dzieci w 3 r.ż. dane skumulowane za 2013r. Zalecane szczepienia ochronne Szczepienia zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia realizowano zgodnie z wytycznymi Programu Szczepień Ochronnych. W 2013 roku na terenie Katowic, jak co roku, realizowano akcje szczepień zalecanych organizowane i finansowane przez Urząd Miasta Katowice: Podmiot Dzieci z oddziałów Żłobka Miejskiego 316 Oddział przy ul. Ligonia 43 Oddział przy ul. Szeptyckiego 1 Oddział przy ul. Ordona 3 a Oddział przy ul. Bytomskiej 8 A Oddział przy ul. Tysiąclecia 45 Oddział przy ul. Zadole 24 A Oddział przy ul. Wojciecha 23 a Oddział przy ul. Uniwersyteckiej Oddział przy ul. Grzegorzka 2 Oddział przy ul. Ciesielskiej 1 Ilość szczepionek finansowanych w ramach umowy szczepienie p/ PNEUMOKOKOM : dzieci w wieku miesiące- II dawki szczepionki skoniugowanej 13-walentnej dzieci w wieku 24 miesiące i powyżej I dawka 26

27 Dzieci z Domów Dziecka 32 DD Tęcza, Katowice, ul. Rybnicka 1 (Kaszubska 16) DD Stanica, Katowice, ul. Plebiscytowa 46, Rybnicka DD Zakątek, Katowice, ul. Brynowska 70 a Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi, Katowice, ul. Leopolda 1-3 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Katowice, ul. Brynicy 14 Dzieci z Domów Dziecka 80 DD Tęcza, Katowice, ul. Rybnicka 1 (Kaszubska 16) DD Stanica, Katowice, ul. Plebiscytowa 46 DD Zakątek, Katowice, ul. Brynowska 70 a, Kaszubska Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi, Katowice, ul. Leopolda 1-3 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Katowice, ul. Brynicy 14 Dzieci z Domów Dziecka 310 DD Tęcza, Katowice, ul. Rybnicka 1 (Kaszubska 16) DD Stanica, Katowice, ul. Plebiscytowa 46 DD Zakątek, Katowice, ul. Brynowska 70 a, Kaszubska Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi, Katowice, ul. Leopolda 1-3 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Katowice, ul. Brynicy 14 Dzieci z rodzin zastępczych 22 szczepienie p/pneumokokom: ilość dawek zależna od wieku dziecka (szczepienie dzieci poniżej 5 r.ż., które wcześniej nie były szczepione przeciwko pneumokokom) - szczepionka skoniugowana 13-walentna szczepienie p/meningokokom C szczepionka skoniugowana monowalentna- szczepione dzieci w wieku 2-12 mięsięcy (2 dawki) oraz dzieci powyżej 12 miesiąca życia (1 dawka), które wcześniej nie były zaszczepione p/meningokokom szczepienie p/grypie (I, II dawki w zależności od wieku) 27

28 Mieszkańcy Katowic powyżej 65 r.ż. przebywający w DPS DPS Przystań, K-ce ul. Adamskiego 22 DPS Zacisze, Katowice, ul. Traktorzystów 22 Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy, Katowice, ul. Szopienicka 59 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy szpitalu Miejskim Murcki, Katowice, ul. Sokołowskiego 2 Mieszkańcy Katowic powyżej 65 r.ż. przebywający w DPS DPS Przystań, K-ce ul. Adamskiego 22 DPS Zacisze, Katowice, ul. Traktorzystów 22 Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy, Katowice, ul. Szopienicka 59 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy Szpitalu Miejskim Murcki, Katowice, ul. Sokołowskiego 2 Mieszkańcy Katowic powyżej 65 r.ż. przebywający w DPS szczepienie p/pneumokokom dzieci w wieku powyżej 24 miesiąca życia do 5 roku życia I dawka szczepionki skoniugowanej 13-walentnej 43 szczepienie p/pneumokokomosoby powyżej 65 roku życia 189 szczepienie p/grypie - osoby powyżej 65 roku życia 30 DPS Przystań, K-ce ul. Adamskiego 22 DPS Zacisze, Katowice, ul. Traktorzystów 22 Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy, Katowice, ul. Szopienicka 59 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy szpitalu Miejskim Murcki, Katowice, ul. Sokołowskiego 2 Mieszkańcy Katowic powyżej 65 r.ż Mieszkańcy Katowic szczepieni p/wzw typ b 3 dawki osoby powyżej 65 roku życia 220 szczepienie p/grypie osoby powyżej 65 roku życia

29 szczepienie p/grypie Tabela nr 2. Szczepienia zalecane organizowane i finansowane przez Urząd Miasta Katowice Szczepienia p/grypie sezonowej Ogółem na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w roku 2013 zaszczepiono osób. Na liczbę składają się szczepienia wykonane w punktach szczepień na terenie miasta szczepionkami zakupionymi przez pacjentów, szczepienia finansowane przez Urząd Miasta oraz szczepienia tzw. wyjazdowe, realizowane na zasadzie umów zakładów pracy z podmiotami leczniczymi. Wykres nr 26. Liczba zaszczepionych p/grypie w latach r. Szczepienia p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A Zgodnie z PSO szczepienia zaleca się osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW typu A, osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz dzieciom i młodzieży które nie chorowały na WZW typu A Liczba osób zaszczepionych przeciwko WZW typu A jest wyższa niż w roku ubiegłym i dotyczy głównie osób powyżej 20 roku życia (tylko 18% stanowią osoby młodsze). Osoby te najczęściej były szczepione z powodu wyjazdów w strefy zagrożenia tą chorobą. Szczepienia realizowano preparatami pojedynczymi i skojarzonymi (przeciw WZW A i B). 29

30 Wykres nr 27. Liczba zaszczepionych p/wzw A w latach r. Szczepienia p/ Neisseria meningitidis Celem stosowania szczepień przeciw meningokokom jest zapobieganie inwazyjnym postaciom chorób meningokokowych oraz innym zakażeniom wywołanym przez serotypy zawarte w szczepionkach. Dodatkowo szczepienia (zwłaszcza preparatami skoniugowanymi) mają wpływ na zmniejszenie częstości nosicielstwa i wywołania zjawiska odporności zbiorowiskowej. W 2013 roku zaszczepiono 640 osób ( w tym 500 osób w wieku 0-19). Na liczbę osób zaszczepionych składają się szczepienia dzieci z Domów Dziecka finansowane przez Urząd Miasta Katowice, szczepienia dzieci finansowane przez rodziców oraz szczepienia osób wyjeżdżających do rożnych krajów świata. Wykres nr 28. Liczba zaszczepionych p/ Neisseria Meningitidis w latach r. 30

31 Szczepienia p/tężcowi Stosowanie szczepienia ma na celu wyłącznie ochronę indywidualną osób szczepionych przed zachorowaniem na tężec. W 2013 roku do obowiązkowych szczepień po ekspozycyjnych po zranieniu wykorzystywana była szczepionka pojedyncza, natomiast szczepienia zalecane przed ekspozycyjne realizowano głównie przy użyciu szczepionek skojarzonych. Wykres nr 29. Liczba zaszczepionych p/ tężcowi w latach r. Szczepienia p/durowi brzusznemu Celem szczepień przeciw durowi brzusznemu na obszarach nie endemicznych, takich jak Polska jest zapobieganie zachorowaniom wśród osób z grup wysokiego ryzyka m.in. na stanowiskach pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Jest to również szczepienie zalecane osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na dur brzuszny. W 2013 roku realizowano szczepienia preparatami pojedynczymi (Ty i Typhim Vi) i szczepionką durowo-tężcową (TyT). W liczbie osób szczepionych tylko 3% stanowią osoby poniżej 20 roku życia. 31

32 Wykres nr 30. Liczba zaszczepionych p/ durowi brzusznemu w latach r. Szczepienia p/błonicy Celem stosowania szczepionki przeciwbłoniczej jest uzyskanie indywidualnej i możliwie trwałej odporności u osób szczepionych oraz osiągnięcie poprzez masowe szczepienia odporności zbiorowiskowej w szczepionej populacji. W wyniku przeprowadzonych szczepień dzieci i młodzież są bardzo dobrze uodpornione. U osób dorosłych odporność ta jest mniejsza z powodu braku stymulacji antygenowej przez naturalny kontakt z zarazkiem oraz sporadyczne podawanie dawek przypominających. W 2013 roku w ramach szczepień zalecanych zaszczepiono 647 osób p/błonicy preparatami skojarzonymi (74,81% zaszczepionych stanowią osoby w wieku pow. 30 lat). Wykres nr 31. Liczba zaszczepionych p/ błonicy w latach r. 32

33 Szczepienia p/streptococcus pneumoniae Pneumokoki należą do najgroźniejszych bakteryjnych patogenów człowieka, odpowiedzialnych za szereg chorób inwazyjnych o wysokiej śmiertelności i wiele poważnych powikłań. Obecność aż 90 serotypów wśród pneumokoków ogranicza możliwość zapobiegania przez szczepienia wszystkim zakażeniom wywołanym przez te patogeny. W 2013 roku realizowano ze środków publicznych szczepienia p/pneumokokom u dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesięcy urodzonych przed 37 tygodniem ciąży lub urodzonych z masą poniżej 2500g, a także u dzieci do ukończenia 5 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem tych zakażeń. Do realizacji szczepień obowiązkowych zakupiono dwa rodzaje preparatów: szczepionkę 10-walentną i 13-walentną. Szczepienia p/pneumokokom szczepionką 13- walentną finansował także Urząd Miasta Katowice dla dzieci z oddziałów Żłobka Miejskiego, dzieci z Domów Dziecka i z rodzin zastępczych. Urząd Miasta sfinansował również szczepienie p/pneumokokom mieszkańcom Katowic w wieku powyżej 65 lat przebywającym w Domu Pomocy Społecznej. Szczepionki przeciw pneumokokom występują wyłącznie jako preparaty pojedyncze, poliwalentne i są najchętniej kupowanymi przez rodziców szczepionkami zalecanymi dla dzieci. W 2013 roku największą liczbę wśród zaszczepionych stanowią dzieci w wieku 0-4 lat (1957 dzieci co stanowi 88,43% liczby zaszczepionych ogółem). Wykres nr 32. Liczba zaszczepionych p/pneumokokom w latach r. Szczepienia p/ospie wietrznej Ospa wietrzna była nadal najczęstszą choroba zakaźną wieku dziecięcego. Wbrew powszechnym opiniom, że jest to niegroźna choroba, w przebiegu ospy wietrznej może dochodzić do poważnych powikłań. W 2013 roku szczepienia wykonywano obowiązkowo ze 33

34 środków publicznych u dzieci do ukończenia 12 roku życia narażonych na zakażenie ze względów środowiskowych, zwłaszcza w domach dziecka, domach opieki długoterminowej, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych, a także u dzieci do ukończenia 12 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem zakażenia. Największą grupę 861 osób, u których wykonano szczepienie zalecane p/ospie wietrznej są osoby do 19 roku życia, osoby powyżej 20 lat stanowią zaledwie 8,7% wszystkich zaszczepionych. Wykres nr 33. Liczba zaszczepionych p/ospie wietrznej w latach r. Szczepienia p/biegunce rotawirusowej Biegunki rotawirusowe mogą występować już w najwcześniejszych miesiącach życia niemowląt. Niemowlęta są również najbardziej podatne na ciężkie postacie choroby. Szczepienia przeciw rotawirusom są wdrażane w Polsce jako szczepienia zalecane, dlatego ich rola ogranicza się do indywidualnej ochrony szczepionych dzieci. Szczepionki powodują uodpornienie przeciw wybranym typom rotawirusów (odpowiedzialnych za najgroźniejsze postacie choroby), dlatego można się spodziewać jedynie wpływu szczepień na obniżenie liczby hospitalizacji i ewentualnych powikłań z powodu ciężkich biegunek, natomiast szczepienia nie będą miały wpływu na zapadalność na biegunki rotawirusowe o łagodniejszym przebiegu. W 2013 roku zgodnie z PSO szczepienia zalecane były dzieciom do 24 tygodnia życia (wyłącznie rodzice pokrywali koszt szczepionki), preparatem doustnym podawanym jednocześnie ze szczepieniami obowiązkowymi. Zaszczepiono ogółem 927 niemowląt. 34

35 Wykres nr 34. Liczba zaszczepionych p/biegunce rotawirusowej w latach r. Szczepienia p/kleszczowemu zapaleniu mózgu Celem stosowania szczepionki przeciw KZM jest uodpornienie osób z grup ryzyka przebywających stale lub okresowo na terenach endemicznego występowania wirusa KZM. Zgodnie z PSO szczepienie jest zalecane osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii. Od kilku lat liczba zaszczepionych spada, wyjątkowo wyższa liczba szczepień w 2011 roku związana jest z prowadzoną akcją szczepień pracowników Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. W roku 2013 zaszczepiono 427 osób (60,89% stanowią osoby powyżej 20 roku życia). Wykres nr 35. Liczba zaszczepionych p/kleszczowemu zapaleniu mózgu w latach r. 35

36 Szczepienia p/zakażeniom brodawczaka ludzkiego Celem stosowania szczepionki jest głównie zapobieganie dysplazji szyjki macicy wysokiego stopnia oraz rakowi szyjki macicy a także brodawkom zewnętrznych narządów płciowych. Szczepienia mają zapobiegać w/w stanom, wywołanym przez typy wirusów zawartych w szczepionkach. W PSO szczepienia przeciw HPV zostały zamieszczone jako zalecane wg wskazań producenta. W 2013 roku zaszczepiono 101 osób (osoby poniżej 20 roku życia stanowią 49,5% wszystkich zaszczepionych). Wyjątkowo duża liczba zaszczepionych w 2011 związana jest z prowadzoną akcją szczepień dziewczynek finansowana przez Urząd Miasta Żory realizowana przez TOMMED w Katowicach. Wykres nr 36. Liczba zaszczepionych p/zakażeniom brodawczaka ludzkiego w latach r. Szczepienia p/żółtej gorączce Celem stosowania szczepionki jest zapobieganie zachorowaniom na żółtą gorączkę wśród osób podróżujących lub mieszkających na terenach endemicznych Afryki i Ameryki Południowej. W Polsce zarejestrowana jest jedna szczepionka przeciw żółtej gorączce posiadająca rekomendacje WHO. W 2013 roku szczepienia wykonano u 163 osób (w tym 14 poniżej 20 roku życia) zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Szczepienia udokumentowano w Międzynarodowej Książeczce Szczepień. 36

37 Wykres nr 37. Liczba zaszczepionych p/żółtej gorączce w latach r. Szczepienia p/krztuścowi W rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych za rok 2013 (MZ-54) po raz pierwszy zamieszczono informację o wykonanych szczepieniach p/krztuścowi we wszystkich przedziałach wiekowych (nie tylko, jak do tej pory, dzieci objęte szczepieniami obowiązkowymi). Szczepienia zalecane p/krztuścowi zrealizowano preparatami skojarzonymi (dtpa i dtpa + polio) u 560 osób. Ponad 55% zaszczepionych stanowią osoby w 14 i 19 roku życia, które w miejsce obowiązkowej dawki przypominającej p/tężcowi i błonicy zakupili preparat zalecany z komponentą krztuścową. Pozostałe osoby zaszczepione to głównie osoby wyjeżdżające do różnych krajów świata. Wykres nr 38. Liczba osób zaszczepionych p/krztuścowi dawką przypominającą w 2013r. 37

38 Niepożądane Odczyny Poszczepienne Reakcje organizmu na podanie szczepionki, najczęściej o łagodnym charakterze, mogą w rzadkich przypadkach przebiegać w postaciach poważnych lub ciężkich, a nawet zagrażających życiu. Nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) prowadzony jest w oparciu o rzetelną rejestrację przypadków i współpracę z lekarzami. W 2013 roku zgłoszono ogółem 41 przypadków NOP, które wystąpiły po podaniu jednej lub kilku szczepionek jednocześnie. 37 przypadków lekarze zakwalifikowali jako odczyny łagodne, 3 jako odczyny poważne i 1 przypadek NOP ciężki. Wykres nr 39. Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych w latach r. 38

39 II. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w roku 2013 sprawował bieżący nadzór sanitarny nad 805 następującymi podmiotami leczniczymi udzielającymi: stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: 24 szpitalami; 6 szpitalami jednodniowymi; 3 zakładami opiekuńczo-leczniczymi; 1 zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym; 2 hospicjami; ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: 303 przychodniami, poradniami, ambulatoriami, 19 zakładami badań diagnostycznych i medycznymi laboratoriami diagnostycznymi; 13 zakładami rehabilitacji; 24 innymi podmiotami leczniczymi (w tym pogotowia i pracownie protetyki, krwiodawstwo); praktykami zawodowymi: 19 indywidualnymi praktykami lekarskimi ogólnymi; 197 indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi ogólnymi; 130 indywidualnymi praktykami lekarzy dentystów; 25 indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarzy dentystów; 5 grupowymi praktykami lekarzy dentystów; 7 indywidualnymi praktykami pielęgniarek i położnych; 5 indywidualnymi specjalistycznymi praktykami pielęgniarek i położnych; 3 grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych; 19 innymi praktykami. 39

40 Wykres nr 40. Podmioty lecznicze na terenie miasta Katowice. W roku 2013 podobnie jak w poprzednich latach na wniosek podmiotów leczniczych przeprowadzano kontrole i wydawano decyzje administracyjne o spełnieniu wymogów w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 112 poz. 739.) W 2013r. PPIS w Katowicach przeprowadził 310 kontroli na wniosek stron odnośnie spełnienia wymogów w/w przepisu prawa i wydał: 40

41 85 decyzji celem przedstawienia w Śląskiej Izbie Lekarskiej, 206 decyzji (w tym 26 dotyczących szpitali i 180 dotyczących pozostałych podmiotów leczniczych), celem rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim. 1. Ocena stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą Szpitale Przeprowadzając analizę stanu obiektów lecznictwa zamkniętego w roku 2013 w odniesieniu do lat poprzednich, należy zauważyć poprawę w zakresie wyników przeprowadzanych kontroli. Nadal nie wszystkie zarządzenia decyzji administracyjnych z minionych lat zostały wykonane, często strony zwracały się o zmianę nałożonych terminów z powodów ograniczeń finansowych uniemożliwiających realizacje remontów. W podmiotach lecznictwa zamkniętego nadal pozostają do wykonania zarządzenia 33 decyzji PPIS w Katowicach z lat Wśród istotnych inwestycji zrealizowanych w minionym roku w lokalnych podmiotach należałoby wymienić m. in.: oddanie do użytku: Oddziału Onkologiczno-Urologicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. prof. Emila Michałowskiego MED. Holding S.A. ul. Strzelecka Katowice, Oddziału Onkologii i Radioterapii, Odcinka Oddziału Okulistyki z Blokiem Operacyjnym, Poradni Onkologicznej, Zakładu Radioterapii i Pracowni Brachyterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice ul. Ceglana 35 zakończenie remontu i modernizacji pomieszczeń: Poradni Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach ul. Francuska Katowice 41

42 Bloku Operacyjnego wraz z salą operacyjną ortopedyczną w Boni Fratres Catoviensis Sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach ul. Markiefki Katowice segmentów A i B Przychodni Przyszpitalnych Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice ul. Ceglana 35 oraz przeprowadzenie remontu niektórych pomieszczeń: Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Zespole Nr 2 oraz Pracowniach Hematologii, Biochemii i Analityki Ogólnej w Zespole Nr 1 w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska Katowice Oddziału Psychiatrycznego II w Centrum Psychiatrii ul. Korczaka Katowice Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w Boni Fratres Catoviensis Sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach ul. Markiefki Katowice Oddziału Ginekologiczno Położniczego w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Panewnicka Katowice Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim Murcki w Katowicach ul. Sokołowskiego 2, Katowice Oddziału Chorób Wewnętrznych Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnym Przewodu Pokarmowego, 42

43 w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katowice, ul. Medyków 14. Na podstawie prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdzić należy, że szereg podmiotów lecznictwa zamkniętego oferuje wysoki standard warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Są to poniższe szpitale;,,łubinowa Sp. z o. o. Spółka komandytowa ul. Łubinowa Katowice Szpital K-2000 K. Mróz Sp. J. ul. Żelazna Katowice Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED ul. Fredry Katowice Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT ul. Szopienicka Katowice Angelius Szpital PROVITA ul. Fabryczna 13d Katowice NZOZ Avimed Sp. z o. o. ul. Popiełuszki Piekary Śląskie ul. Gliwicka Katowice EuroMedic Medical Center dr n. med. Tomasz Ludyga ul. Kościuszki 92, Katowice NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne Janina Leśnik Ludyga ul. Rolna 18, Katowice Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan ul. Brzozowa 54, Katowice UNO MEDICA ul. Jesionowa 9 A, Katowice POLIS CLINIC Prywatna Opieka Lekarska Specjalistyczna ul.1 Maja 88, Katowice. W roku 2013 skontrolowano 26 spośród 30 nadzorowanych szpitali i przeprowadzono w nich 137 kontroli w zakresie oceny stanu sanitarno -higienicznego, a szczególności opracowania i stosowania procedur zapobiegającym szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Nieprawidłowości stwierdzono w 12 podmiotach i dotyczyły one postępowania z bielizną szpitalną, odpadami medycznymi, dekontaminacji wyposażenia lub 43

44 powierzchni pomieszczeń. Ponadto w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzanych kontroli wewnętrznych. Celem poprawy stanu sanitarno-higienicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 20135r. wydał 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień, których zarządzenia zostały wykonane w wyznaczonym terminie. W 1 przypadku winnych zaniedbań ukarał mandatem. System kontroli zakażeń szpitalnych W roku 2013 kontrole w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych przeprowadzono w 21 podmiotach leczniczych. Stwierdzono, że w podmiotach zadania realizowane były przez zespoły i komitety kontroli zakażeń szpitalnych. W 20 szpitalach prowadzono czynny monitoring zakażeń szpitalnych, tylko w Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 prowadzony był monitoring w systemie biernym. Dokumentacja w zakresie zakażeń szpitalnych prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szpitalach zapewniono możliwość wykonywania badań laboratoryjnych mikrobiologicznych, w tym identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne w ciągu całej doby. Zapewniono również warunki izolacji pacjentów z podejrzeniem lub chorobą wywołaną czynnikami alarmowymi. Zespoły kontroli zakażeń szpitalnych prowadziły rejestry ekspozycji zawodowej pracowników na materiał infekcyjny oraz monitorowały występowanie ognisk epidemicznych. Przeprowadzały również kontrole wewnętrzne, co było potwierdzane w większości stosowną dokumentacją sporządzoną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisem prawa. W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zakażeń szpitalnych w 6 podmiotach stwierdzono uchybienia i dotyczyły one braku ujęcia w procedurach podstawowych dla zapobiegania zakażeniom szpitalnym elementów postępowania (2 szpitale) oraz nieprawidłowości w zakresie przeprowadzanych kontroli wewnętrznych (4 szpitale). Po przeanalizowaniu raportów okresowych o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitali z terenu miasta Katowice za 2013r. stwierdzono, że na hospitalizowanych 44

45 pacjentów, zarejestrowano 2499 czynników alarmowych wywołujących zakażenia szpitalne, co stanowi 1,26%. Zaznnaczyć należy, że częstość występowania zakażeń szpitalnych pozostaje w ścisłym związku z rodzajem wykonywanych zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Największą liczbę zakażeń odnotowano, tak jak w latach ubiegłych w oddziałach inwazyjnych szpitali klinicznych, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów oraz specyfiki stosowania w nich procedur wysokospecjalistycznych. Ponadto istotnym problemem jest wzrastająca lekooporność drobnoustrojów na dostępne antybiotyki. Ogniska epidemiczne W roku 2013 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z nadzorowanych szpitali zgłoszono 7 ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych, w tym: 4 o etiologii bakteryjnej - Clostridium difficile toksyna A(+), B(+), postać kliniczna - zakażenie układu pokarmowego, 3 o etiologii wirusowej - w tym 2 przypadki zakażenia układu oddechowego wirusem AH1N1v i 1 przypadek wirusowego zakażenie układu pokarmowego. W ogniskach epidemicznych zarejestrowano ogółem 45 osób z zakażeniem, w tym 41 pacjentów i 4 osoby personelu medycznego. Pozostałe podmioty prowadzące działalność leczniczą stacjonarną W 2013 roku nadzorowi PPIS w Katowicach podległy: 3 zakłady opiekuńczo-lecznicze; 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy; 2 hospicja stacjonarne. W roku 2013 przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych w zakresie oceny realizacji procedur zapobiegających szczerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 6 podmiotach. 45

46 Nieprawidłową realizację procedur tj. dekontaminacji wyrobów medycznych i postępowania z odpadami medycznymi stwierdzono w trakcie kontroli zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego. Nałożono mandat karny, a uchybienia zostały usunięte w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych. Stan sanitarny pozostałych zakładów prowadzących działalność leczniczą stacjonarną nie budził zastrzeżeń. Gospodarka bielizną w lecznictwie zamkniętym W kontrolowanych podmiotach leczniczych stosowana była bielizna wielorazowa oraz jednorazowego użycia. Od kilku lat obserwowane jest stopniowe zastępowanie bielizny wielorazowej, bielizną jednorazowego użycia w niektórych aspektach działalności leczniczej. Na oddziale noworodkowym dodatkowo po urodzeniu dzieci otrzymują jako pierwsze komplety bielizny wyłącznie zestawy jałowe. W przypadku używania bielizny jednorazowego użycia, jest ona traktowana jako odpad medyczny. Postępowanie z bielizną wielokrotnego użycia w minionym roku, jak i w poprzednich regulowały odpowiednie procedury. Z podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami bielizna była odbierana przez podwykonawcę (tj. firmy pralnicze) i transportowana zgodnie z obowiązującymi zasadami. Gospodarka odpadami stałymi i nieczystościami płynnymi Postępowanie z odpadami medycznymi w większości było prowadzone prawidłowo, zgodnie z wdrożonymi w podmiotach lecznictwa zamkniętego procedurami. Odpady przechowywane były do czasu transportu do utylizacji na terenie podmiotu leczniczego w wyznaczonych do tego celu magazynach. Za transport odpadów odpowiedzialne były wyspecjalizowane firmy. Podmioty posiadały zezwolenia na wytwarzanie, składowanie, transport i zbieraniem odpadów powstających w ramach prowadzonej działalności leczniczej oraz zatwierdzone programy postępowania z odpadami. 46

47 Podmioty lecznicze udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych W ramach bieżącej działalności PPIS w Katowicach prowadził nadzór nad: 303 przychodniami, poradniami, ambulatoriami - skontrolowano 217 (72%) wykonano 231 kontroli; 19 zakładami badań diagnostycznych i medycznymi laboratoriami diagnostycznymi skontrolowano 13 (69%) wykonano 13 kontroli; 13 zakładami rehabilitacji skontrolowano 2 (16%) wykonano 2 kontrole, 24 innymi podmiotami leczniczymi (w tym pogotowia, krwiodastwo i pracownie protetyki) - skontrolowano 9 (38%) wykonano 10 kontroli. Przeprowadzone kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, w tym stosowania procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, wykazały w 13 przypadkach podmiotów następujące nieprawidłowości: brak opracowanych procedur (4 przychodnie), brak aktualizacji procedur (3 przychodnie), brak wdrożonych procedur (1 przychodnia), nieprawidłowy stan sanitarno- higieniczny powierzchni (5 przychodni), nieprawidłową realizację procedury dekontaminacji sprzętu wielokrotnego użytku (3 przychodnie), nieprawidłową realizację procedury postępowania z odpadami medycznymi ( 2 przychodnie), nieprawidłową realizację procedury mycia i dezynfekcji rąk (1 przychodnia) wykonywanie kontroli wewnętrznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (2 przychodnie). W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydawano zalecenia oraz w 3 przypadkach PPIS w Katowicach winnych zaniedbań ukarał grzywna w drodze mandatu karnego. Podczas kontroli sprawdzano także dokumentację realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych dotyczącą ustawowego obowiązku przeprowadzania kontroli wewnętrznych. W 2 przypadkach zostały stwierdzone nieprawidłowości, które usunięto w wyniku wydanych zaleceń. 47

48 Praktyki zawodowe W 2013r. PPIS w Katowicach sprawował nadzór nad 410 praktykami zawodowymi. skontrolowano 26 spośród nich. Zakres kontroli sanitarnych w przypadku praktyk zawodowych osób wykonujących zawody medyczne był zbliżony do zakresu kontroli podmiotów wykonujących ambulatoryjną działalność leczniczą. W roku 2013 nie stwierdzono uchybień w zakresie stanu sanitarnohigienicznego podmiotów oraz stosowania procedur. 2. Podmioty lecznicze jako zakłady pracy W roku 2013 był prowadzony również nadzór nad podmiotami leczniczymi w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania niebezpiecznych substancji, ich mieszanin, czynników rakotwórczych i szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Skontrolowano 20 podmiotów leczniczych przeprowadzając 21 kontroli sanitarnych. Skontrolowano 6 szpitali, 12 przychodni, 1 stację dializ, 1 laboratorium protetyczne, 1 agencję opieki zdrowotnej. W wyniku kontroli, w laboratorium protetycznym wydano decyzję nakazującą przeprowadzenie pomiarów i badań czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, prowadzenie kart badań i rejestrów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, poinformowanie pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, udostępnić pracownikom wyniki badań czynników szkodliwych i wytłumaczyć ich znaczenie. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. 48

49 żywności III. Stan sanitarny zakładów branży spożywczej, jakość zdrowotna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w 2013r. kontynuował nadzór w zakresie urzędowej kontroli żywności, sprawdzając spełnienie przez podmioty gospodarcze na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności wymagań ujętych w prawie żywnościowym. Działania kontrolne prowadzono w zakładach produkcji żywności, obiektach obrotu żywnością, żywienia zbiorowego oraz w wytwórniach i miejscach obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, a także w miejscach produkcji i obrotu kosmetykami. W minionym roku w 3475 obiektach znajdujących się w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach przeprowadzono 3502 kontrole sanitarne. Obiekty żywieniowo-żywnościowe w Katowicach objęte nadzorem w 2013r. W wyniku przeprowadzonych kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał 97 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 3 decyzje przerwania działalności z powodu braku bieżącej ciepłej i zimnej wody, a także nieprawidłowych warunków higieniczno-sanitarnych w stołówce pracowniczej oraz w 2 zakładach żywienia zbiorowego otwartego i 13 decyzji zakazujących wprowadzenia środków spożywczych do obrotu handlowego. 49

50 W innych zaniedbań ukarał 237 grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ,-zł. Ponadto w 1 przypadku skierowano wniosek do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wnosząc o wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży suplementów diety przez internet bez zgłoszenia tego faktu PPIS w Katowicach celem uzyskania wpisu do rejestru zakładów. Zestawienie działań kontrolnych w latach w poszczególnych grupach obiektów. Kontrole Decyzje represyjne Mandaty Zakłady produkcyjne Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego Wytwórnie kosmetyków, przedmiotów użytku oraz miejsca ich obrotu RAZEM

51 Zestawienie liczby wydanych decyzji w poszczególnych grupach obiektów w latach Ogólna liczba wydanych decyzji represyjnych w roku 2013 w porównaniu z latami poprzednimi była niższa, co świadczy o poprawie stanu sanitarno - higienicznego we wszystkich grupach nadzorowanych obiektów. Średnio w roku 2011, co 19 kontrola kończyła się wydaniem decyzji administracyjnej, w roku 2012 co 29-ta kontrola, a w roku 2013 decyzje wydawano po co 36-tej kontroli. Porównanie liczby nałożonych mandatów karnych w poszczególnych grupach obiektów w latach

52 Ogólna liczba nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych w porównaniu z rokiem 2011 i 2012 była również niższa, co świadczy o poprawie czystości i porządku w podmiotach prowadzących obiekty żywieniowo-żywnościowe wszystkich typów. W 2011r. co 8 kontrola, a w 2012r. co 13 kontrola kończyła się ukaraniem grzywną w drodze mandatu karnego, natomiast w 2013r. co14-ta kontrola wymagała ukarania mandatem za stwierdzone nieprawidłowości. We wszystkich grupach obiektach oprócz wytwórni kosmetyków i ich miejsc obrotu obniżyła się ilość nakładanych mandatów karnych. 1. Badania prób żywności W trakcie bieżącego nadzoru sanitarnego w 2013r. pobrano do badań laboratoryjnych 438 prób żywności, przedmiotów do kontaktu z żywnością i kosmetyków. Wykonanie tych badań zlecono laboratoriom wchodzącym w skład Zintegrowanego Laboratorium, znajdującym się w: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej Badania te są akredytowane lub objęte systemem jakości. Porównanie ilości próbek żywności i przedmiotów użytku pobranych i kwestionowanych w latach

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 213 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2014

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2014 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2014

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2014 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2014 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1.

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Część I Nazwa placówki:. Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2016 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2015 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2017 Część I Nazwa placówki Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2017 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2016 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018

DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018 DANE O LICZBIE LUDNOŚCI w roku 2018 Nazwa placówki.. Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (prognozowana liczba urodzeń w 2018 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2017 r.... (prognozowana liczba urodzeń w 2017

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Częste pytania rodziców Dziecko miało kontakt z chorobą zakaźną czy szczepić, czy czekać? Dziecko przebyło infekcję, kiedy i czy szczepić?

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1.

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2018

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2018 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2018 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi Wiek Szczepienie przeciw Uwagi 1 życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2006

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2006 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2006 roku P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-01/11 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I

ZP.II.3331-01/11 Załącznik nr 5 FORMULARZ CENOWY. Pakiet nr I Pakiet nr I Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa, dwudawkowa. Postać farmaceutyczna: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej. szt. 150 Pakiet nr II Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi,

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2007

SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2007 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r. P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 października 2009 r. Program Szczepień Ochronnych na rok 2010 Program Szczepień Ochronnych na rok 2010, zwany dalej PSO, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY do przetargu nieograniczonego na: Dostawę szczepionek w podziale na zadania Zadanie nr 1 1 Szczepionka zapobiegająca wirusowemu zapaleniu wątroby typu

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi

Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 23 Poz. 108 II. SZCZEPIENIA ZALECANE Patrz Informacje uzupełniające zakaźnym część III PSO. Szczepienie przeciw Szczególnie zalecane: Uwagi WZW typu A WZW typu B 1) osobom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Stan na 01.07.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R.

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R. NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 15.12.2017R. LEK. MED. DOROTA KONASZCZUK LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP. Zakażenia

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78 Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 Na podstawie art. 17 ust. 11

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2018 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009

P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009 Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. P R O G R A M SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2009 Program Szczepień Ochronnych, zwany dalej PSO, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014 Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013 r. (poz. 43) Program Szczepień Ochronnych na rok 2014 Program Szczepień Ochronnych na rok 2014, zwany dalej PSO, składa

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA SZCZEPIENIA ZALECANE - NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA Szczepienie przeciw WZW typu A- domięśniowo lub podskórnie (według wskazań Szczególnie

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz. 753 OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo