1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH"

Transkrypt

1 III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych (profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych) poprzez: - określenie źródła zakażenia, - określenie dróg szerzenia się zakażenia, - występowanie głównych objawów chorobowych, - objęcie nadzorem sanitarnym osób z bezpośredniego otoczenia chorego, - przeprowadzenie kwalifikacji zachorowań zgodnie z definicjami chorób zakaźnych dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego. 2. nadzór w zakresie szczepień ochronnych. 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żagańskiego można uznać za dobrą. W porównaniu do 2010r. nie uległa istotnym zmianom. Szczegółową liczbę zachorowań i wskaźniki zapadalności na poszczególne choroby zakaźne rejestrowane na terenie powiatu żagańskiego w 2011r. w porównaniu z rokiem 2010 przedstawia poniższa tabela. Tabela. Liczba zachorowań i wskaźniki zapadalności na poszczególne choroby zakaźne rejestrowane na terenie powiatu żagańskiego w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem NAZWA JEDNOSTKI ROK 2011 ROK 2010 CHOROBOWEJ LICZBA ZACHOROW AŃ ZAPAD A- LNOŚĆ LICZBA ZACHOROWA Ń ZAPAD A- LNOŚĆ Salmonellozy zatrucia pokarmowe 7 8, ,84 Bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 6 7,36 2 2,44 Bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobacter 2 2,45 3 3,67 Bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica 1 1,22 2 2,44 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe określone 10 12,3 6 7,34 Wirusowe zakażenia jelitowe określone , ,7 Wirusowe zakażenia jelitowe nie określone 69 84, ,01 Biegunka i zapalenie , ,80 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 7

2 NAZWA JEDNOSTKI ROK 2011 ROK 2010 CHOROBOWEJ LICZBA ZACHOROW AŃ ZAPAD A- LNOŚĆ LICZBA ZACHOROWA Ń ZAPAD A- LNOŚĆ żołądkowo-jelitowe BNO, ogółem w tym u dzieci do lat 2 o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Szkarlatyna 54 66, ,94 Krztusiec 2 2, Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu inne określone i nie określone 1 1,22 1 1,22 Choroba meningokokowa inwazyjna 1 1, Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes Róża 2 2,45 5 6,12 Borelioza 42 51, ,2 Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 3 7,34 6 7,34 Ospa wietrzna , ,27 Różyczka 13 15, ,90 Wirusowe zapalenie wątroby typu B 1 1,22 4 4,89 Wirusowe zapalenie Wg definicji przypadku wątroby typu C 2009r , ,47 Wg definicji przypadku 2005r , ,81 Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV ,22 Choroba wywołana przez HIV której skutkiem są określone choroby 1 1,22 2 2,44 Świnka 13 15, ,69 Włośnica 1 1, Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę ogółem ,52 w tym u dzieci do 14 lat Do Stacji zgłoszono 945 zachorowań na choroby zakaźne. Dochodzenia epidemiologiczne przeprowadzono w 177 przypadkach. Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 8

3 1.1. Zachorowania szerzące się drogą pokarmową W 2011 roku odnotowano 7 zatruć pokarmowych o etiologii salmonellozowej (w roku zatruć). Zatruciu uległo 4 dzieci do lat 14 i 3 dorosłych. We wszystkich przypadkach przyczyną zatruć była Salmonella Enteritidis. Przeprowadzone dochodzenia epidemiologiczne wykazały, że w dwóch przypadkach źródłem zakażenia były surowe jaja kurze (nie umyte ani nie wyparzone) spożyte w postaci kogla - mogla, w pozostałych zachorowaniach nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny. Ustalono ponadto, że nie przestrzega się reżimu sanitarnego przy przygotowywaniu posiłków, zwłaszcza podczas obróbki technologicznej potraw z użyciem surowego mięsa i jaj oraz nie zachowuje się zasad prawidłowej obróbki termicznej potraw. Podczas likwidacji ognisk szerzono oświatę zdrowotną kształtującą zachowania prozdrowotne na rzecz zwiększenia higieny osobistej oraz higieny przygotowywania posiłków. Porównanie zapadalności na salmonellozy w powiecie żagańskim, woj. lubuskim oraz w kraju w latach 2011 i 2010 zapadalność ,84 8,59 18,57 13,13 22, r. 0 powiat żagański woj.lubuskie Polska W 2011r. zarejestrowano 20 przypadków bakteryjnych zakażeń jelitowych, w tym u 17 dzieci do lat 2. Zgłoszono 151 zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe, w tym u 44 dzieci do lat 2 (2010r. 159 przypadków, w tym 45 dzieci do 2 lat). W 82 przypadkach wykonano badania potwierdzające rozpoznanie; z badanego kału wyizolowano rotawirusy (69 przypadków, co stanowi 84%) i adenowirusy (13 przypadków). Pozostałych 69 przypadków zdiagnozowano na podstawie objawów klinicznych. 250 Liczba w irusow ych zakażeń jelitow ych w latach Liczba chorych lata Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 9

4 W 2011r. wpłynęło 136 zgłoszeń biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, w tym u 115 dzieci do lat 2 (w 2010r. 106). Liczba biegunek i zakażeń żołądkowo-jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w latach Liczba chorych lata 136 Od lat problemem są biegunki i zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych jest podstawą prowadzenia właściwego nadzoru epidemiologicznego nad tymi chorobami. W 2011r. zgłoszono 1 przypadek zachorowania na włośnicę. U chorej wystąpiły typowe objawy dla tego zachorowania tj. silne bóle mięśni, opuchnięcie twarzy, krwawe wybroczyny na gałkach ocznych, osłabienie. Przyczyną zachorowania było spożycie surowych, wędzonych wyrobów z dzika. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2011r. nie notowano zachorowań na: dur brzuszny, dury rzekome A B C, czerwonkę, wirusowe zapalenie wątroby typu A Zakażenia krwiopochodne WZW typu B W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu żagańskiego zanotowano 1 przypadek zachorowania na WZW typu B przewlekłe (w 2010r. - 0 przypadków). Ponadto ujawniono 6 nosicieli HBV (w 2010r. 3 przypadki). We wszystkich przypadkach infekcji HBV w przeszłości wykonywane były usługi medyczne z naruszeniem ciągłości tkanek w zakładach opieki zdrowotnej. Nie zanotowano infekcji HBV wśród pracowników służby zdrowia i u dzieci do lat 14. Osoby z otoczenia nosicieli są na bieżąco szczepieni przeciwko WZW typu B. Utrzymujący się od kilku lat spadek zachorowań na WZW typu B związany jest przede wszystkim z wprowadzeniem szczepień przeciwko tej chorobie do obowiązkowego programu szczepień ochronnych, jak też poprawy procesów dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego w placówkach służby zdrowia oraz dezynfekcji sprzętu używanego w gabinetach kosmetycznych i zakładach fryzjerskich. Nie bez znaczenia są również szczepienia ochronne przeprowadzane na własny koszt przez osoby przygotowywane do planowych zabiegów chirurgicznych. Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 10

5 WZW typu C W 2011 roku zarejestrowano: - 16 przypadków zachorowań na WZW typu C wg definicji z 2005r. (w ), - 12 przypadków zachorowań na WZW typu C wg definicji z 2009r. (w ). We wszystkich przypadkach zarówno chorzy jak i nosiciele byli poddawani zabiegom medycznym, w których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek, w tym 3 osoby poddane transfuzji krwi przed 1993r. Ponadto 6 chorych w przeszłości przyjmowało narkotyki drogą dożylną za pomocą niesterylnego sprzętu, 1 osoba miała kontakt z chorym na WZW. Infekcja HCV w dwóch przypadkach dotyczyła pracowników służby zdrowia. Infekcje HCV (zachorowania i zakażenia) w latach Liczba zakażonych lata Zakażenia wirusem HCV rozpoznaje się na ogół przypadkowo (w trakcie rutynowych badań przy przyjęciu do szpitala, badań u dawców krwi itp.) lub dopiero w późnej fazie, gdy zakażenie wywołało przewlekłe zapalenie wątroby. Z uwagi na brak swoistych metod zapobiegania zakażeniom, np. w drodze szczepień ochronnych, jedynie działania nieswoiste, polegające na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów higieniczno-sanitarnych wykonywania świadczeń medycznych, mogą zapobiec nowym zakażeniom tym wirusem. Istotne znaczenie ma także unikanie ryzykownych zachowań (np. przyjmowanie narkotyków dożylnie lub donosowo, utrzymywanie przygodnych kontaktów seksualnych) sprzyjających szerzeniu się zakażeń. Ciągłe szkolenia personelu medycznego jak i pracowników niemedycznych zakładów świadczących usługi dla ludności, w których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zakażenia zarówno u personelu jak i u pacjentów i klientów. W większości przypadków wirusowego zapalenia wątroby jak i nowo wykrytego nosicielstwa wirusa żółtaczki pacjenci mieli kontakt z placówkami służby zdrowia, w których wykonywano zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek. W związku z tym, iż WZW typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej brali czynny udział w Pilotażowym Programie Profilaktyki Zakażeń STOP!HCV. Zadaniem programu było powstrzymanie epidemii HCV poprzez: doszkalanie personelu medycznego i społeczeństwa dla zdiagnozowania jak największej liczby przypadków zakażeń HCV, zmniejszenie dynamiki nowych zakażeń, Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 11

6 zmniejszenie rezerwuaru wirusa HCV poprzez leczenie zakażonych. Inicjatorzy za cele edukacyjne kampanii obrali podniesienie poziomu wiedzy na temat wirusa HCV, dróg zakażenia, objawów oraz sposobów i skuteczności leczenia, a także nakłonienia osób potencjalnie zakażonych do zgłoszenia się na badania diagnostyczne. Do realizacji programu w powiecie żagańskim wytypowano 2 praktyki lekarzy rodzinnych, którzy wykonali badania przesiewowe w kierunku obecności przeciwciał anty-hcv u 326 pacjentów. U 6 badanych stwierdzono przeciwciała, co stanowi 1,8 % wszystkich zbadanych. Badania były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Żagańskiego i Burmistrza Miasta Żagań Choroby odzwierzęce Osoby szczepione przeciwko wściekliźnie Przeciwko wściekliźnie zaszczepiono w 2011r. - 3 osoby. Sprawcami narażenia na wściekliznę był bóbr i 2 psy, których właścicieli nie udało się ustalić. Pokąsania, po których nie podjęto szczepień p/ wściekliźnie W 2011 r. opracowano 28 przypadki pokąsań przez zwierzęta (w ). Najliczniejsze pokąsania to pogryzienia przez niedopilnowanie przez właścicieli, wolno biegające psy 24 przypadki, w pozostałych 4 przypadkach poszkodowani zostali podrapani przez własne koty. Dzięki współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w Żaganiu oraz płynnym przepływem informacji (przekazywane Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żaganiu decyzje o obowiązku poddania zwierząt obserwacji i wyniki tych obserwacji) możliwe było wyeliminowanie szczepień przeciwko wściekliźnie osób pokąsanych. Wszystkie zwierzęta poddano 15-dniowej obserwacji przez lekarza weterynarii celem wykluczenia wścieklizny. Borelioza W omawianym okresie sprawozdawczym zarejestrowano 42 przypadki boreliozy (w 2010r. 41 przypadków). 5 przypadków to boreliozy fazy późnej pod postacią boreliozy układu kostno-stawowego, z charakterystycznymi objawami chorobowymi (nawracające zapalenia stawów z obrzękiem), poparte badaniami serologicznymi. Pozostałe 37 przypadków to faza wczesna boreliozy charakteryzująca się wystąpieniem rumienia wędrującego. Do pokąsań przez kleszcze dochodziło podczas pobytu w lasach, parkach i działkach ogrodowych powiatu żagańskiego. Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 12

7 Porównanie zapadalności na boreliozę w powiecie żagańskim, woj. lubuskim oraz w kraju w latach 2011 i ,58 50,2 zapadalność ,26 29,04 23,9823, r. 2010r powiat żagański woj.lubuskie Polska 1.4. Choroby wieku dziecięcego Różyczka W 2011 r. zanotowano znaczny spadek zachorowań na różyczkę w stosunku do 2010r.: - w 2011r zachorowań, - w 2010r. 53 zachorowania. Porównanie zapadalności na różyczkę w powiecie żagańskim, woj. lubuskim i w kraju w roku 2011 i 2010 Polska 11,21 11 woj.lubuskie 19,85 25, r. 2010r. powiat żagański 15,96 64, zapadalność Nagminne zapalenie przyusznic W omawianym okresie zarejestrowano 13 przypadków zachorowań z powodu nagminnego zapalenia przyusznic (2010r.- 12 przypadków). Porównanie zapadalności na świnkę w powiecie żagańskim, woj. lubuskim i w kraju w roku 2011 i 2010 Polska 6,76 7,2 Woj. Lubuskie 10,67 12, r. 2010r. Powiat żagański 14,69 15, zapadalność Ospa wietrzna. W omawianym okresie odnotowano 468 zachorowań na ospę wietrzną. W porównaniu do 2010r., kiedy wystąpiło 206 przypadków, nastąpił wzrost zachorowań. Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 13

8 Porównanie zapadalności na ospę wietrzą w powiecie żagańskim, woj. lubuskim i w kraju w roku 2011 i 2010 Polska woj.lubuskie 452,3 480,49 616,65 715, r. 2010r. powiat żagański 252,27 574, zapadalność Płonica. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 54 zachorowania z powodu płonicy ( w 2010r. 22 przypadki). Liczba chorych na płonicę w latach liczba chorych lata Wszystkie przypadki chorób wieku dziecięcego (oprócz 2 przypadków ospy wietrznej) były leczone ambulatoryjne Pozostałe jednostki chorobowe notowane w okresie sprawozdawczym. Grypa wg. MZ - 55 Odnotowano 924 przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym u 302 dzieci do lat 14, co stanowi 33%. W porównaniu do 2010r. w którym zanotowano 216 przypadków, w tym u 30 dzieci, nastąpił znaczny wzrost liczby zachorowań. dorośli 67% dzieci 33% dzieci dorośli Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 14

9 Wszystkich rozpoznań dokonano jedynie na podstawie objawów klinicznych. W żadnym przypadku diagnoza nie była potwierdzona badaniami serologicznymi. W ramach profilaktyki zachorowań na grypę zaszczepiono 1414 osób, co stanowi 1,74% ludności powiatu żagańskiego. Inwazyjna choroba meningokokowa W powiecie żagańskim zanotowano, nie występujący do tej pory, 1 przypadek inwazyjnej choroby meningokokowej pod postacią zapalenia opon mózgowych. Objawy to: wysoka temperatura ciała, silny ból głowy i wymioty, następnie pojawiły się zaburzenia równowagi oraz wysypka o charakterze plamistym na całym ciele. Z pobranego do badań mikrobiologicznych płynu mózgowo-rdzeniowego wyizolowano Neisseria meningitidis z grupy C. Zachorowanie zakończyło się wyzdrowieniem, bez powikłań. Wszystkie osoby z bliskiego kontaktu z chorym objęto chemioprofilaktyką. Krztusiec Zgłoszono 2 zachorowania na krztusiec u 18-letniej mieszkanki miasta i 12-letniej mieszkanki wsi (w 2010r. - 0). W obu przypadkach wystąpiły charakterystyczne objawy chorobowe w postaci długotrwale utrzymującego się napadowego kaszlu, aż do charakterystycznego piania oraz bezdechu. Objawy kliniczne zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. U chorych wcześniej wykonano szczepienia przeciwko krztuścowi zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Gruźlica Do Stacji wpłynęło 25 zgłoszeń gruźlicy, w tym 2 przypadki gruźlicy pozapłucnej (1 gruźlica węzłów chłonnych szyi i 1 gruźlica skóry i tkanki podskórnej). U 13 chorych rozpoznanie potwierdzono badaniami bakteriologicznymi plwociny, w pozostałych 10 przypadkach rozpoznanie oparto na wynikach RTG klatki piersiowej, w 2 przypadkach wykonano badania histopatologiczne. Zarówno osoby chore jak i osoby z kontaktu objęte są nadzorem lekarskim Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Żaganiu i w Nowej Soli. Liczba chorych na gruźlicę w latach Liczba chorych lata Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 15

10 Ponadto do Stacji wpłynęły: - 1 przypadek zachorowania na kiłę, - 1 przypadek zachorowania na AIDS Działalność Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych (ZKZZ) i Komitetu Kontroli Zakażeń Zakładowych (KKZZ) w szpitalu w Szprotawie. W szpitalu skład osobowy i realizowane zadania przez Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych oraz Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych są zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz z późn. zm.). Działalność ZKZZ polega na: - ocenie czystości bieżącej w komórkach organizacyjnych szpitali, - kontroli wewnętrznej procesów dezynfekcji i sterylizacji, - ocenie poprawności przeprowadzanych izolacji pacjentów wg zakładowych standardów, - ocenie przestrzegania zasad higieny szpitalnej, - monitorowaniu patogenów alarmowych, - kontroli skuteczności opracowanych standardów higieny i ich modyfikowaniu jeśli wymaga tego sytuacja, - organizacji szkoleń dla personelu medycznego. W zakładzie funkcjonuje czynny monitoring zakażeń zakładowych. Każdemu pacjentowi w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia zakładana jest karta zakażenia zakładowego, wspólnie z lekarzem prowadzącym weryfikowane jest podejrzenie i ustala się tok postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia. Każdego roku opracowywany jest plan szkoleń personelu uwzględniający problematykę zakażeń zakładowych. Szkolenia prowadzone są systematycznie, zgodnie z planem i dodatkowo w zależności od zaistniałych potrzeb. Ponadto każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych. Po zakończonym szkoleniu otrzymuje zaświadczenie, w którym zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń i zasad ograniczających występowanie zakażeń. ZKZZ sporządziły i przekazały Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żaganiu roczny raport o zakażeniach i drobnoustrojach alarmowych za okres od do r. Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 16

11 2. NADZÓR NAD REALIZACJĄ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu obejmuje nadzorem, w ramach programu szczepień ochronnych dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Szczepienia ochronne są prowadzone w 26 punktach. Ocenę wykonawstwa szczepień za rok 2011sporządzono na podstawie sprawozdań GUS MZ-54 roczne sprawozdania ze szczepień, sporządzanych przez świadczeniodawców na podstawie kart uodpornienia będących w posiadaniu Punktów Szczepień na dzień r. i przesłanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu, co daje możliwość spojrzenia na to, jak kształtuje się odsetek uodpornienia w powiecie żagańskim wybranych jednostek chorobowych. BŁONICA I TĘŻEC 1 rok życia 2011 rok szczep. podstawowe 2011 rok 67,3 % 2010 rok 65,1 % 2 rok życia 2010 rok szczep. uzupełniające 2011 rok 53,0 % 2010 rok 50,0 % 3 rok życia 2009 rok szczep. uzupełniające 2011 rok 99,2% 2010 rok 99,3 % 6 rok życia 2006 rok szczep. przypominające 2011 rok 99,0 % 2010 rok 98,9 % 14 rok życia 1999 rok szczep. II przypominające 2011 rok 99,8 % 2010 rok 99,4 % 19 rok życia 1993 rok szczep. III przypominające 2011 rok 98,4 % 2010 rok 98,0 % KRZTUSIEC, POLIOMYELITIS I HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu B U dzieci w 1, 2 i 3 roku życia procent uodpornienia jest taki sam jak w błonicy i tężcu. Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 17

12 ODRA, ŚWINKA I RÓŻYCZKA 2 rok życia rok szczep. podstawowe 2011 rok 93,4 % 2010 rok 93,5 % 10 rok życia 2002 rok szczep. podstawowe 66,0% uzupełniające 33,7 % 2011 rok - 99,7 % 2010 rok 99,6 % WZW typu B 1 rok życia rok szczep. podstawowe 2011 rok - szczep. pierw. 39,0% + szczep. uzupełniające 51,8% = 90,8% 2010 rok - szczep. pierw. 38,3% + szczep. uzupełniające 57,2 % = 95,5% 2 rok życia rok szczep. podstawowe 2011 rok - szczep. pierwotne - + szczep. uzupełniające 99,8% = 99,8% 2010 rok - szczep. pierw. 0,5% + szczep. uzupełniające 99,2% = 99,7 % odsetek uodpornienia p/wzw typ B dzieci od 3 r. życia do 19 lat wynosi od 99,7 do 100 % RÓŻYCZKA w 10 roku życia 10 rok życia 2001 rok 2011 rok 100 % 2010 rok 100 % BCG 1 rok życia rok w 2011r. zaszczepiono 99,8 % noworodków w 2010r. zaszczepiono - 99,4% noworodków Analiza szczepień zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 2010 i 2011 przedstawia się następująco: Szczepienia p/ Grypie 2011 rok zaszczepiono 1414 osób 2010 rok zaszczepiono 1753 osoby Szczepienia p/ WZW typu A 2011 rok zaszczepiono 18 osób 2010 rok zaszczepiono 45 osób Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 18

13 Szczepienia p/ Streptococcus pneumoniae 2011rok zaszczepiono 194 osoby 2010 rok zaszczepiono 177 osób Szczepienia p/ Neisseria meningitidis 2011rok zaszczepiono 29 osób 2010 rok zaszczepiono 22 osoby Szczepienia p/ Biegunce rotawirusowej 2011 rok zaszczepiono 92 dzieci 2010 rok zaszczepiono 194 dzieci Szczepienia p/ zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego 2011 rok zaszczepiono 20 osób 2010 rok zaszczepiono 15 osób Szczepienia p/ ospie wietrznej 2011rok zaszczepiono 29 osób 2010 rok zaszczepiono 60 osób Szczepienia p/ kleszczowemu zapaleniu mózgu 2011rok zaszczepiono 8 osób 2010 rok zaszczepiono 17 osób W powiecie żagańskim stan uodpornienia dzieci utrzymuje się na wysokim poziomie, wykonawstwo szczepień jest porównywalne do 2010 roku. Nie zaszczepiono dzieci, które są odroczone od szczepień ze względu na przeciwwskazania lekarskie, a w trzech przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, gdyż rodzice nie wyrażają zgody na wykonanie obowiązku. Podsumowanie i wnioski Dokonana ocena wskazuje na dobrą i stabilną sytuację epidemiologiczną powiatu żagańskiego. Od wielu lat nie notuje się zachorowań na dury brzuszne, czerwonkę, wzw typu A. Większość chorób wieku dziecięcego, przeciwko którym od lat prowadzone są szczepienia ochronne tj. poliomyelitis, odra, błonica, tężec nie występują w powiecie żagańskim. Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 19

14 Znaczny wzrost zapadalności wystąpił w przypadku chorób, dla których występuje cykliczna zmienność ich występowania tj.: - płonicy r. 66,32; 2010r. 26,94, - ospy wietrznej- 2011r. 574,85; 2010r. 252,27, - grypy i zachorowań grypopodobnych- 2011r. 1135; 2010r. 264,52. Nieznaczny wzrost zapadalności zanotowano również w przypadku: - biegunki o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu r. 167,05; 2010r. 129,8, - zakażeń jelitowych wywołanych przez rotawirusy- 2011r. 84,75; 2010r. 58,78 - zakażeń jelit. wywołanych przez E. coli biegunkotwórcza r. 7,36; 2010r. 2,44. Spadek zapadalności odnotowano w przypadku zachorowań na: - salmonellozę- 2011r. 8,59; 2010r. 31,84, - różyczkę- 2011r. 15,96; 2010r. 64,90, - wirusowe zakażenia jelitowe nie określone- 2011r. 84,75; 2010r. 120,01. W zakresie pozostałych jednostek chorobowych zapadalność kształtuje się na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego Profilaktyka zakażeń szpitalnych w szpitalu jest realizowana zgodnie z ustawowymi wymaganiami. Działalność Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Zakładowych opiera się na planach pracy określonych na dany rok kalendarzowy. W powiecie żagańskim stan uodpornienia dzieci utrzymuje się od wielu lat na wysokim poziomie. Szczepienia ochronne prowadzone są w sposób prawidłowy. Informacje dotyczące szczepień dokumentowane są w karcie uodpornienia i książeczce szczepień. Fot. Punkt szczepień w NZOZ ZDROWIE w Koninie Żagańskim Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 20

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 180 13734 Poz. 1215 1215 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 198 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00 I. SEKCJA EPIDEMIOLOGII 1. Kierunki działania: 1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłoszonymi chorobami zakaźnymi oraz podejmowanie działań w kierunku wczesnego wykrycia i nie dopuszczenia do wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R.

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO R. NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ DIAGNOZOWANYCH W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 15.12.2017R. LEK. MED. DOROTA KONASZCZUK LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP. Zakażenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ. Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria Od lutego 1014r. wystepują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państawach Afryki Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Stan na 01.07.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 września 2014 r. w sprawie badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; 11) tężec; Dziennik Ustaw Nr 182 10578 Poz. 1086 1086 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 5) krztusiec; 7) odra; 10) różyczka; Dziennik Ustaw Nr 182 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.09.01 16:54:39 +02'00' 10578 Poz. 1086 1086 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 21. LUTY 211 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ Lek. med. Jacek Krajewski Praktyka Lekarza Rodzinnego Jacek Krajewski Seminarium Nowe perspektywy w leczeniu HCV znaczenie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 2012 ROK

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 212 ROK NOWA SÓL marzec 213 Szanowni Państwo Ocena o stanie

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 LUTY 2012 r. 1 Szanowni Państwo, Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. . SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄBRZEŹNIE 87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46 tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@.pis.gov.pl; www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo