KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 8 Narzędzia zarządzania informacją cz. 2 Dr inż. Mariusz Makuchowski

2 Baza wiedzy Baza wiedzy (ang. Knowledgebase) stanowi swoisty rejestr problemów zgłaszanych przez klientów firmy (użytkowników jej produktów) bądź pracowników oraz zapis procedur ich rozwiązywania lub ewentualnie zniwelowania szkodliwych jego skutków. 2

3 Baza wiedzy Znajdują się w niej wszelkie informacje z zakresu wybranej dziedziny wiedza faktograficzna (fakty), wiedza o wnioskowaniu (zbiór reguł), wiedza o sposobach rozwiązywania problemu (meta-wiedza) musi być zapisana w postaci sformalizowanej, zrozumiałej dla mechanizmu wnioskującego i pozwalającej na prześledzenie sposobu dojścia systemu do rozwiązania. 3

4 Baza wiedzy Jest ona podstawowym elementem systemu eksperckiego, który posiada mechanizm rozumowania, wnioskowania i doradzania na podstawie określonej wiedzy z danej dziedziny zawartej w bazie wiedzy. Szerzej o systemach eksperckich będzie na następnych wykładach. 4

5 Baza wiedzy Bazę wiedzy z danej dziedziny tworzy inżynier wiedzy na podstawie wiedzy i informacji jaką przekazuje mu specjalistaekspert z danej dziedziny. Wiedza ta zostaje zapisana przez inżyniera wiedzy w postaci sformalizowanej, zrozumiałej dla maszyny wnioskującej. 5

6 Baza wiedzy Sformalizowana reprezentacja wiedzy w bazie wiedzy może być realizowana: REPREZENTACJA WIEDZY REALIZOWANA DEKLARATYWNIE REALIZOWANA PROCEDURALNIE REGUŁY FAKTY ZBIÓR PROCESÓW I FUNKCJ 6

7 Bazy wiedzy Reguły występują w postaci: IF fakt THEN fakt(wniosek) AND/OR akcja Każda reguła zawiera wniosek końcowy, a kolejne udowodnione wnioski tworzą łańcuch wnioskowania. Fakty są tworzone przez zdarzenia zachodzące w rzeczywistości i zapisywane w bazie faktów, która jest częścią bazy wiedzy. 7

8 Bazy wiedzy - konstruowanie Identyfikacja Sprecyzowanie problemu. Wyznaczenie sposobów rozwiązywania. Uwzględnienie wymagań użytkownika. Reprezentacja Określenie sposobu reprezentacji wiedzy. Określenie sposobów przepływu danych. Wyznaczenie potrzebnych baz danych i algorytmów. Formalizacja Zaprojektowanie struktur odzwierciedlających wiedzę w postaci faktów, reguł, relacji między obiektami oraz procedur i funkcji w BW Implementacja Sformułowanie reguł zawierających wiedzę. Połączenie sformalizowanej wiedzy z przepływem informacji. 8 Testowanie Sprawdzenie zastosowanych w systemie reguł Testowanie poprawności działania BW. Sprawdzenie spójności zastosowanych reguł

9 Bazy wiedzy - zastosowanie Bazy wiedzy są kojarzone głównie z systemami eksperckimi, jednak mają one również zastosowanie w systemach z wydzielonym modułem BW np. w Systemach Wspomagania Decyzji SWD. System SWD to narzędzie udostępniające zasoby bazy wiedzy ułatwia podejmowanie złożonych decyzji oraz wspiera analizy procesów decyzyjnych. 9

10 Hurtownie Danych Sensem istnienia Hurtowni Danych jest udostępnienie mechanizmu szybkiego dostępu do bardzo dużej ilości danych. Hurtownia Danych jest rozwiązaniem, które w miejsce każdorazowego przetwarzania ogromnych liczb informacji, pozwala jednorazowo zebrać dane z wielu obszarów i dopiero na tak przygotowanym zbiorze dokonywać analizy Dane wprowadzane w wielu miejscach przechowywane są we wspólnej bazie danych. Dlatego raz wpisane informacje 10 natychmiast stają się dostępne z każdego miejsca w Systemie.

11 Hurtownie Danych Taki sposób gromadzenia danych zapewnia ich spójność i ułatwia przeprowadzanie całościowych operacji na wartościach pochodzącym z różnych obszarów. Przy intensywnym wykorzystaniu, ilość przechowywanych w bazach danych informacji w krótkim czasie staje się bardzo duża. Analizy tak obszernego materiału musiałyby wymagać coraz większych mocy obliczeniowych i wzrastających nakładów czasu. Naprzeciw tym trudnością wychodzą możliwości oferowane przez hurtownie danych. 11

12 Hurtownie Danych Dzięki odpowiedniej strukturze danych oraz udostępnieniu adekwatnych narzędzi, Hurtownia Danych stanowi korzystną alternatywę wobec doraźnego gromadzenia i analizowania rozległych zakresów informacji. 12

13 Hurtownia Danych jest narzędziem, które: Zbiera dane pochodzące z modułów systemu i przygotowuje je w taki sposób, aby były one dostępne efektywnemu badaniu (I etap). Udostępnia narzędzia skutecznej analizy i czytelnej prezentacji jej wyników (II etap). 13 Hurtownia Danych pozwala użytkownikowi w elastyczny sposób kształtować konstrukcję przedstawienia wyników obliczeń, a w jej ramach budować poziomy, których elementy staną się węzłami sumującymi wyniki przypisane elementom niższych poziomów. Ponieważ większość danych pozostaje we wzajemnych relacjach, wyniki składają się na przejrzystą strukturalnie siatkę całościowej analizy.

14 Hurtownia danych Najtrafniej hurtownie danych definiuje Sroka i Kisielnicki 2005 Miejsce, gdzie zebrane z całej organizacji dane, podzielone na części, oczyszczone, poklasyfikowane i połączone z innymi danymi, służą użytkownikom, takim jak analitycy i kierownicy wszystkich strzebli zarządzania Repozytorium przeznaczone do zbierania, standaryzacji i agregowania kopii danych transakcyjnych, zawartych w operacyjnych lub produkcyjnych systemach informacyjnych firmy 14 Narzędzie do dostarczania informacji użytkownikowi podejmującemu decyzje lub informującemu kierownictwo, które przejmuje część danych operacyjnych i nadaje im odpowiednią, zredagowaną i hierarchiczną postać

15 Hurtownia danych Cechy hurtowni danych (wg Todmana 2003) nieulotność raz wpisane dane pozostają na zawsze, zintegrowanie dane są przechowywane w jednakowym spójnym formacie, zorientowanie na temat zbierane dane dotyczą danego tematu, zmienność w czasie gromadzone dane zmieniają się w czasie, pochodzą z okresu kilku lub kilkunastu lat 15

16 Business Intelligence BI Programy Ekstrakcji Transformacji-Ładowania ETL Narzędzia ETL umożliwiają magazynowanie w hurtowni spójnych danych, dzięki czemu decyzje biznesowe mogą być podejmowane szybciej i trafniej. Hurtownia Danych jest sercem większości systemów Business Intelligence, a od jej poprawnego zaprojektowania i funkcjonowania zależy sukces całego programu BI w korporacji. 16

17 Business Intelligence BI Business Intelligence jest szeroką dziedziną obejmującą aplikacje i technologie służące gromadzeniu i analizie danych w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych. Skuteczność działania w obszarze Business Intelligence wymaga dogłębnej znajomości wszystkich czynników wpływających na biznes. Efektem zastosowania narzędzi BI jest dostępność do szybkiej informacji na temat najważniejszych wskaźników firmy, takich jak dane o klientach, konkurencji, partnerach biznesowych, sytuacji ekonomicznej i operacjach wewnętrznych. 17

18 Business Intelligence BI Najważniejsze obszary związane z Business Intelligence to: DW - Hurtownie danych ładowanie, przetwarzanie (proces ETL) Data mining - Eksploracja danych, drążenie danych Czyszczenie danych i zarządzanie jakością danych OLAP (Online Analytical Processing) - analiza wielowymiarowa i wielowymiarowe struktury danych MIS (Management Information Systems) - Systemy Informowania Kierownictwa (SIK) Raportowanie - Wizualizacja informacji i panele informacyjne dla kierownictwa (Dashboards) Statystyka i techniczna analiza danych CRM (Customer Relationship Management) Zarządzanie Relacjami z Klientami DSS (Decision Support Systems) systemy wspomagania decyzji (SWD) 18

19 Narzędzia klasy DSS i O&R Narzędzia klasy DSS i Q&R dla systemów DSS (DSS -System wspomagania decyzji SWD) Narzędzia raportujące Programy te mogą łączyć dane pochodzące z różnych modułów, analizują je z różnych punktów widzenia i tworzą raporty pozwalające podejmować bezpieczne decyzje. Narzędzia raportująco-pytające (O&R) podstawowe narzędzia analizy danych zawartych w hurtowniach danych. Dostarczają niezbędnych informacji do szybkiego podejmowania decyzji operacyjnych. 19 Wykorzystując te narzędzia użytkownik może bez trudu robić raporty nadając im pożądaną formę i szatę graficzną.

20 OLAP Narzędzia OLAP (On-line Analytical Processing) bezpośredniego przetwarzania analitycznego. To oprogramowanie, umożliwia interaktywne generowanie zapytań analitycznych i zestawień na podstawie struktur wielowymiarowych. Służy do wykonywania szerokich analiz finansowych i marketingowych przedstawiają je w czasie rzeczywistym w postaci zestawień i wykresów. Dają możliwość nadzorowania transakcji we wszystkich obszarach 20 firmy.

21 Eksploracja danych Rozwijająca się dziedzina (Data Mining) eksploracja danych ma na celu wydobywanie z zasobów danych informacji o zawartych w nich regułach i prawidłowościach przydatnych do podejmowania taktycznych i strategicznych decyzji. 21

22 Eksploracja danych Podstawowe techniki eksploracji danych. Segmentacja Wykrywanie powiązań i wzorców sekwencyjnych Klasyfikacja Metody estymacji Przewidywanie wartości Metody logiki rozmytej i algorytmy genetycznej metody przekształceń fraktalnych nowe rozwijające się metody drążenia danych. 22

23 Bibliografia 23 [1] Adam Nowicki, Komputerowe wspomaganie biznesu (2006) [2] Karol Kukuła, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach (2002) [3] Czesław Smutnicki, Algorytmy szeregowania (2002) [4] Ryszard Knosyla i Zespół, Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem Nowe metody i systemy (2007) [5] Zbigniew Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne (2004) [6] M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak, Logistyka i zarządzanie produkcją nowe wyzwania i odległe granice (2007) [7] S. Zieliński Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka (2000) [8] Adamczewski, Piotr. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Warszawa, PWN, 2005 [9] Szejko, Stanisław (Redakcja naukowa). Metody wytwarzania oprogramowania, Warszawa, PWN, 2004 [10] Lausen, Georgie; Vossen, Gottfried. Obiektowe bazy danych. Modele danych i języki, Warszawa, WNT, 2004

24 Bibliografia [11] Miłosz, Marek (Redakcja naukowa). Bezpieczeństwo informacji, Warszawa, PWN, 2005 [12] Dolińska, Małgorzata. Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem, Warszawa, Agencja Wydawnicza "Placet", [13] Cheesman, John; Daniels, John. Komponenty w UML. Warszawa, WNT 2004 [14] Szyjewski, Zdzisław. Zarządzanie projektami informatycznymi, metodyka tworzenia systemów informatycznych. Warszawa, Agencja Wydaw. Placet, (Biblioteka Biznesmena) [15] Leyland, Valerie. EDI Elektroniczna wymiana dokumentacji. Warszawa, WNT, 2003 [16] Orłowski, Cezary. Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomagania zarządzania, Wydaw. Politech. Gdańskiej, [17] M.Jurczyk, R.Knosala - Terminowość i efektywność realizacji zleceń w systemach z wyróżnionym zasobem taktującym 24

25 Dziękuję za uwagę.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 4 Systemy informatyczne ERP Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne ERP Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP (Enterprise resource Planning)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 5 Systemy eksperckie Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy eksperckie SE Sztuczna inteligencja - (ang. artificial intelligence, AI) Dział informatyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 576 STUDIA INFORMATICA NR 24 2009 BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH 1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA ZESZYTY NAUKOWE 61-60 Piotr ZASKÓRSK 1 MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA Streszczenie W referacie podjęto próbę identyfikacji procesu wspomagania planowania jako elementu systemu wspomagania podejmowania

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie Systemy informacyjne Informacyjne systemy zarządzania Skomputeryzowane informacyjne systemy zarządzania 2 Systemy informacyjne Najszersze pojęcie, związane z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYKŁADY KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA TREŚCI: 18 zal/oc 1. informacyjne zarządzania. 2. informatyczne zarządzania. 3. Obszary wykorzystania SI w zarządzaniu. 4. Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Krzysztof Rączka, Marcin Kowalski DHL Aviation Bruksela Stanisław Gąsiorek Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo