Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie"

Transkrypt

1

2 Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie

3 Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce do analizy danych biznesowych przedsię biorstwa. System realizuje procesy pozyskiwania, gromadzenia, udostępniania i analizowania informacji, ułatwia zarządzanie firmą dzięki narzędziom takim jak powiadomienia i ostrzeż enia, raportowanie biznesowe i sprawozdawcze, zarzą dzanie wskaź nikami wydajnoś ci i strategią.

4 Co charakteryzuje Oracle BI W odróżnieniu od innych narzędzi BI, wszystkie składniki OBI są zintegrowane w ramach jednej, wspólnej architektury opartej o spójny model metadanych, co zapewnia łatwy i intuicyjny sposób dostępu do informacji. Ujednolicony dostęp do informacji Jednolity widok semantyczny informacji Predyktywny dostęp do informacji w czasie rzeczywistym Proaktywna analiza sytuacji Wsparcie dla źródeł wielowymiarowych Spójne zarządzanie i bezpieczeństwo Najszybszy zwrot z inwestycji

5 Architektura systemu

6 Podstawowe moduły systemu Interactive Dashboards Spersonalizowany, interaktywny kokpit managerski Specyficzne dla roli i funkcji Analityka prowadzi uż ytkownika od wniosków do czynów Eksploracja danych w trybie Ad-hoc Prawdziwa samowystarczalność uż ytkownika biznesowego Answers Ł atwość tworzenia kokpitów i alertów Dynamiczne wychwytywanie problemów i generowanie notyfikacji Zautomatyzowane analityczne procesy workflow Przesyłanie dostosowane do róż nych urządzeń mobilnych Delivers Harmonogramowanie i dystrybucja raportów korporacyjnych. Pixel-perfect kontrola układu raportów Interaktywne drąż enie i nawigacja Spis treś ci, wyszukiwanie, powiększanie BI Publisher

7 Moduły systemu Interactive umoż liwiające Dashboards uż ytkownikom - Zaawansowane, podejmowanie interaktywne dokładnych i kokpity trafnych informacyjne decyzji spersonalizowanym widokom danych. 2 Dostęp do danych pod jednym kliknięciem myszy Wiele sposobów drillowania i prezentowania informacji Analiza naprowadzana moż liwość definiowania workflow analiz Wykrywanie i ostrzeganie o sytuacjach wyjątkowych dzi ęki

8 Moduły systemu Answers - Jest to narzędzie do tworzenia zapytań i analiz na żądanie (ad-hoc), które operuje na logicznym modelu danych zebranych z wielu ź ródeł i w ś rodowisku opartym wyłącznie na technikach internetowych. Ł atwa w uż yciu budowanie raportów Tabele przestawne i wiele rodzajów wykresów Zapis, zarządzanie i współdzielenie raportów Uż ytkownicy nie widzą poziomu skomplikowania danych przykrytych interfejsem

9 Moduły systemu BI Publisher - Wysoce skalowalny mechanizm raportowania umoż liwiający generowanie raportów na podstawie danych z wielu ź ródeł i publikowanie ich w róż nych formatach oraz za pomoc ą róż nych kanałów publikacji. 2 Pełna kontrola (pixel perfect) nad wyglądem generowanych raportów i dokumentów Raporty tworzone na podstawie szablonów Wydruki masowe, bilanse, zestawienie bilingi, sprawozdawczość wymagana przez prawo Publikowanie raportów w sieci Web

10 Moduły systemu Delivers - Mechanizm powiadomień umoż liwiający przechwytywanie i rozsyłanie róż nymi kanałami powiadomień w reakcji na uprzednio zdefiniowane zdarzenia biznesowe w celu wspomagania szybkiego podejmowania decyzji. Wychwytywanie problemów i generowanie notyfikacji , pager, fax, SMS Zautomatyzowane analityczne procesy workflow Przesyłanie dostosowane do róż nych urządzeń mobilnych

11 Integracja Business Intelligence Moż liwość integracji z istniejącymi aplikacjami Wsparcie do integracji w aplikacjach Portal (JSR-168) Integracja poprzez WebServices Dostęp do serwera BI przez ODBC Moż liwość uruchamiania akcji i zewnętrznych aplikacji z poziomu raportu

12 Analiza procesów sprzedaż y OBI umoż liwia monitorowanie procesów sprzedaż owych w wielu wymiarach: analizy klientów, analizy przychodów, analizy sprzedaż y w powiązaniu z realizacja, analizy efektywno ści zespo łów handlowych co pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji na podstawie aktualnych i realnych informacji zawartych w systemie.

13 Analiza działań marketingowych System daje moż liwość analizowania działań marketingowych w wybranych okresach i przekrojach, ocenia ich rezultaty w podziale na segmenty rynku, rodzaje kampanii i produkty. Pozwala oceni ć rzeczywistą efektywność i identyfikację działań na przyszłość.

14 Analiza działań logistycznych OBI wspiera również obszary logistyczne, daje moż liwość analizy dostawy, zaopatrzenia, pozwala na zmniejszenie kosztów zaopatrywania oraz zwiększenie sprzedaż y poprzez lepsz ą dost ępno ść produktów.

15 Analiza finansowa, kadry i płace Daje moż liwość analizy efektywnoś ci całej organizacji poprzez kontrol ę kosztów pracy w korelacji z jej wynikami. Rankingi efektywnoś ci pracowników w kontekś cie produktów, segmentów itp. Umo żliwia okreś lenie prawidłowej strategi sprzedaż y.

16 Podsumowanie Podsumowanie systemu OBI: Inteligentne wykorzystanie wielu ź ródeł informacji, w tym baz danych Oracle i innych producentów, Moż liwość pełnej analizy ad-hoc przez internet/intranet, Jednolity interfejs do dowolnych ź ródeł danych, obsługujący jednocześnie m.in. bazy relacyjne, ź ródła OLAP, pliki, usługi, strony internetowe, Zintegrowane zarządzanie wskaź nikami wydajnoś ci i strategią przedsi ębiorstwa, Prewencyjne wykrywanie i ostrzeganie oraz wielostopniowy proces analityczny, Zaawansowane funkcje tworzenia i publikowania raportów pixel-perfect, Zintegrowane zarządzanie platformą BI zapewniające wysoką dostępność i niskie koszty administracji,

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Zarządczej.

Systemy Informacji Zarządczej. <Insert Picture Here> Systemy Informacji Zarządczej Business Intelligence Kokpity informacyjne Wartość dla organizacji Analizy biznesowe (OLAP) Raporty operacyjne Dane WYMAGANIA ROZWIĄZANIA Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Oracle Product Brief Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Oracle Product Brief Oracle Business Intelligence Standard Edition One Dla firm średniej wielkości Oracle Product Brief Oracle Business Intelligence Standard Edition One DLACZEGO TWOJA FIRMA POTRZEBUJE ROZWIĄZANIA DO ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH (BI) Kiedy duże i stale powiększające

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

... Impuls BI Controlling

... Impuls BI Controlling 1 Impuls BI Controlling 3 OLAP 4 Hurtownia danych 4 Korzyści płynące z wdrożenia Impuls BI Controlling 5 Cechy Impuls BI Controlling 6 Główne obszary wspomagania zarządzania 7 2 Impuls BI Controlling Impuls

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Piotr Ziuziański Członek honorowy Koła Naukowego Scientia Ingenium przy Katedrze Inżynierii Wiedzy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo