Odprawa misji Operacja Kozetka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odprawa misji Operacja Kozetka"

Transkrypt

1 Odprawa misji Operacja Kozetka Materiał ściśle tajny stworzony przez zespół Biura Elitarnej Klasy Agentów BEKA Jedynie do użytku zespołu operacjnego marzec czerwiec 2014

2 Wiadomość Dyrektora oddziału operacyjnego BEKA Agenci, Nasz dzielny Informator, Agent Kleszcz, znów udowodnił, że nie potrafi stać bezczynnie, kiedy innym dzieje się krzywda. Nie bacząc na niebezpieczeństwo, w trudzie swej pracy dotarł do undergroundowej shajki rozsianej po Naszym Kraju (proponuję nie używać tu słowa Polski), która swym nieprofesjonalnym działaniem, niewiedzą bądź też celowymi pobudkami rozsiewa wśród Naszego Społeczeństwa błędne diagnozy. Do shajki należą osoby, które podają się za terapeutów i psychologów, jednak ani z jednym, ani z drugim nie mają w istocie wiele wspólnego... W laboratoriach BEKA, w efekcie wielomiesięcznych prac obserwacyjnych zostali oni dokładnie scharakteryzowani. Na potrzeby misji nazwani zostali PPT- Pseudopsychoterapeuci. Do tej pory naliczono dwadzieścia sześć takich osób. Nie ma wątpliwości, że są oni ze sobą powiązani w jakiejś formie organizacji. Praktyki przez nich stosowane na "pacjentach" stanowią zagrożenie zdrowia i życia. Przyczyniają się również do szkodliwego społecznie zniekształcenia wizerunku terapeutów, którzy pomagają swoim klientom poprzez terapie uznane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Nie możemy na to pozwalać. Nasza misja jest ściśle tajna, delegowana naszej organizacji przez Najwyższe Siły Obrony Naszego Kraju, a także wspierana przez Ministerstwo Równowagi Moralnej. Agent Kleszcz, który nadzoruje przebieg operacji dokonał potrzebnych obliczeń i według statystyk rozsądku ustalono, że do naszej misji potrzebne są jednostki o specyficznych, rzadko spotykanych cechach. Zostaliście dobrani według dokładnej selekcji temperamentu, osobowości, średniej nastroju, krzywej Gausa i wnikliwych obserwacji nawyków codziennych. BEKA, MRM, agent Kleszcz, a nader wszystko społeczeństwo potrzebuje właśnie was. Dyrektor oddziału operacyjnego BEKA str. 2

3 Zespół operacyjny: Odprawa Nadzór informacyjny: Agent Kleszcz Opiekun misji i zespołu: Anna Rogala Agenci wyselekcjonowani przez Agenta Kleszcza Misja zespołu: Zdemaskowanie PPT - wykrycie i udowodnienie w ich praktyce elementów sprzecznych z praktyką właściwą dla rzeczywistych terapii. Przebieg operacji: Aby zostać pełnoprawnym członkiem zespołu operacyjnego i rozpocząć szkolenie, Agenci przejdą Test Motywacyjny, który odbędzie się pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem zespołu agentów. Aby zostać wysłanym na misję, Agenci muszą z powodzeniem ukończyć 3-miesięczne przeszkolenie, które ich do tego przygotuje. Poprzez przejście szkolenia z powodzeniem rozumie się zdobycie w trakcie jego trwania minimum 50pkt. W trakcie szkolenia Agentom będą również przyznawane odznaczenia od zasług i osiągnięć. Wraz z niektórymi odznaczeniami Agentom będą przysługiwały również specjalne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w trakcie trwania szkolenia. Po uzyskaniu pułapu 50pkt, Agenci zostaną wysłani na misję. Szczegóły misji zostaną podane w odpowiednim czasie. Misja uznana będzie za zakończona z sukcesem, jeśli Agent zdemaskuje przynajmniej połowę przyporządkowanych mu Pseudopsychoterapeutów. Ukończenie misji z sukcesem skutkuje otrzymaniem odpowiedniej adnotacji w dossier Agenta, która symbolicznie zostanie wpisana także do legitymacji Agenta, zwanej indeksem. Brak powodzenia misji także skutkuje wpisem do dossier i indeksu oraz koniecznością powtórzenia szkolenia w kolejnym roku. str. 3

4 Przebieg szkolenia: Szkolenie będzie się odbywało stacjonarnie Sala 102, Katedra Logopedii współpracującego z BEKA od lat Uniwersytetu Gdańskiego (UWAGA, w budynku UG, poza salą 102 Agenci są zobowiązani zachowywać się jak studenci, aby uniknąć zdemaskowania) oraz online poprzez kurs na platformie do którego Agenci uzyskają klucz dostępu po przyjęciu do zespołu operacyjnego. Szkolenie będzie trwało 10 tygodni i podzielone jest na 3 poziomy: 1. Teoretyczne podstawy psychoterapii Agenci nauczą się cech charakterystycznych wybranych metod psychoterapeutycznych. Będą potrafili je rozpoznawać, odróżniać między sobą, będą umieli wskazać ich mocne i słabe strony oraz główne obszary zastosowania. Do wybranych metod należą: Psychoanaliza; Terapie behawioralno-poznawcze (np. terapia poznawcza Becka, koncepcja Clarca); Terapie humanistyczne (Gestalt, logo terapia Frankla, psychoterapia Lainga); Inne szkoły terapeutyczne: analiza transakcyjna. Terapia Miltona Ericksona, terapia bioenergetyczna Lowena. 2. Charakterystyka przygotowania i przebiegu procesu psychoterapii - Agenci nauczą się podstawowych zasad i praktyk obowiązujących w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych oraz ogólnie w terapii. Wiedza ta pozwoli Agentom rozpoznać profesjonalne podejście do terapii. Do wyszczególnionych tematów należą. Nawiązanie kontaktu z pacjentem; Wstępna diagnoza; Zawarcie kontaktu psychoterapeutycznego; Organizacja procesu psychoterapii; Konflikt ogniskowy, fazy rozwoju grupy. 3. Podstawy psychoterapii rodzin Agenci wyspecjalizują się w terapii rodzin, poznają bliżej poszczególne rodzaje terapii rodzin: Psychoanalityczna terapia rodzin; Terapia rodzinna bazująca na doświadczeniu; Terapia behawioralna; Komunikacyjna terapia rodzin; Strukturalna i strategiczna terapia rodzin. str. 4

5 Zasady zaliczenie szkolenia: Aby zaliczyć szkolenie Agent musi zebrać w trakcie jego trwania przynajmniej 50pkt. Punkty są przyznawane za zadania wymagane przez Najwyższe Siły Obrony Naszego Kraju (obowiązkowe) oraz dowolnie wybrane przez Agenta. Poniższa tabelka wskazuje maksymalną liczbę punktów możliwych do osiągnięcia w poszczególnych zadaniach: Zadanie Max pkt Zadania wymagane przez Najwyższe Siły Obrony Naszego Kraju Test motywacyjny Odpowiedź na dwa pytania determinuje przyjęcie/nie przyjęcie Agenta do zespołu operacyjnego. Prezentacja - Opracowanych w grupie z innymi Agentami informacji dotyczących wskazanej metody psychoterapeutycznej. Prezentacja - Opracowanych w grupie z innymi Agentami informacji dotyczących wskazanego elementu procesu psychoterapeutycznego. Prezentacja - Opracowanych w grupie z innymi Agentami informacji dotyczących wskazanej metody terapii rodzin. 5pkt 10pkt 10pkt 10pkt Pula zadań, z których Agenci mogą realizować wybrane Wszystkie poniższe zadania są realizowane na platformie edomodo.com Rozbrajanie bomb ćwiczebnych Agent ma 24 godziny na udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe. UWAGA, sugerowane odpowiedzi mogą być mylące... Test wysiłkowy Agent lubi wysiłek... intelektualny. Udzielenie dobrej odpowiedzi w teście wysiłkowym wymaga od Agenta pogłówkowania, ale na pewno wzbudzi tym uznanie wśród przełożonych i kolegów z zespołu. Papierkowa robota Ciężko przed nią uciec... Agent opracowuje pojedyncze zagadnienia/tematy we wspólnym dokumencie porządkującym zebraną podczas szkolenia wiedzę. Wkład pracy Agenta w tworzenie dokumentacji operacyjnej jest bardzo ceniony. Zwłaszcza przez innych Agentów. UWAGA, Agent nie może opracować zagadnienia opracowanego już przez innego Agenta. Misje wywiadowcze Generalnie warto posiadać więcej informacji niż mniej. A Agent zawsze wie, gdzie można informacje zdobyć... Agent wybiera jedno z trzech pytań/zadań i dostarcza na nie odpowiedź. UWAGA, Agent nie może podjąć się zadania wykonanego już przez innego Agenta. 1pkt (x10)* 2pkt (x10) 3pkt za każde 3 opracowania (zobaczymy ile :)) 3pkt (x3)** str. 5

6 Misje specjalne Niektóre misje są zbyt niebezpieczne do wykonania w pojedynkę. Agenci w maksymalnie trzyosobowych zespołach zostają wysłani, aby przeniknąć do infiltrowanych grup i zdobyć niezwykle cenne informacje dla zespołu. 5pkt (x2) Dodatkowe możliwości Pilny Agent, który będzie uczestniczył w każdym z dziesięciu spotkań, zostanie dodatkowo nagrodzony. Wszelkie inne zadania pojawiające się niespodziewanie i będące zaskoczeniem zarówno dla Agentów jak i opiekuna misji. 3pkt?pkt (?) *Wartość w nawiasie wskazuje, ile razy dane zadanie pojawi się w ciągu szkolenia. ** W ciągu szkolenia trzy razy pojawią się pule pytań po trzy pytania. Agent w jednej puli może dostać punkty tylko za jedno z nich. Punkty będą przyznane temu Agentowi, który udzieli odpowiedzi jako pierwszy. Innym Agentom, nawet jeśli odpowiedzieli dobrze, punkty nie będą przyznane. PAMIĘTAJ, w jednej puli Agent może otrzymać punkty tylko za jedno pytanie (nawet jeśli odpowiedział na wszystkie), czyli max 3pkt. Literatura wspomagająca szkolenie: Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka. Feltham, C., Horton. I. (2013). Psychoterapia i poradnictwo, T. 1. Sopot: GWP. Grzesiuk, L. (1997). Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia. Grzesiuk, L. (1997). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia. Heaton, J. A. (2005). Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: GWP. Kozielecki, J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Sprinter PWN. str. 6

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo