KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa o zapleczach przy sekretariatach prezesa i dyrektora oraz przy wszystkich salach konferencyjnych sądu. W programie funkcjonalnym istnieje tylko zaplecze dla sal konferencyjnych (7.9) natomiast brakuje ujęcia zaplecza dla sekretariatów i dyrektora. Czy powierzchnia na te pomieszczenia powinna zostać wydzielona z powierzchni zalecanej pomieszczeń czy dodana? Odpowiedź 1 Proszę dodać powierzchnię. Pytanie 2 W załączniku nr 6 (Założenia do projektowania budynków...), w tabeli ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DLA SĄDU... pojawia się informacja, że pokój świadków powinien być lokalizowany obok sali rozpraw i dostępny wyłącznie z niej. Rozumiem, że oznacza to, że świadkowie powinni wchodzić do pokoju świadków przez salę rozpraw. Proszę o potwierdzenie tej informacji jako obowiązującej dla wszystkich sal sądowych w konkursie. Odpowiedź 2 Pokój świadków powinien mieć dwa wejścia,na salę rozpraw i na korytarz publiczny. Pytanie 3 W załączniku nr 6 (Założenia do projektowania budynków...), w tabeli ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DLA SĄDU... pojawia się informacja, że pokój narad powinien być lokalizowany obok sali rozpraw z wewnętrzną komunikacją z salą rozpraw. Czy oznacza to, że pomiędzy salą rozpraw a pokojem narad powinien znaleźć się korytarz? Czy wystarczy bezpośredni dostęp z sali rozpraw do pokoju narad? Czy pokój narad powinien być dostępny w inny sposób niż przez salę rozpraw? Odpowiedź 3 Między salą rozpraw a pokojem narad nie musi być korytarza. Może też być dostępny w inny sposób ale w strefie komunikacji sądu i przy sali sądowej. Pytanie 4 W załączniku nr 6 (Założenia do projektowania budynków...), w tabeli ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DLA SĄDU... pojawia się informacja, że pokój kierownika sekretariatu powinien mieć bezpośredni dostęp do pomieszczeń przewodniczącego wydziału oraz sekretariatu. W przypadku kiedy ilość sekretariatów wynosi np. 16 (Wydział Karny) czy sekretariaty powinny również mieć bezpośrednią komunikację między sobą aby spełnić warunek bezpośredniej dostępności z pokoju kierownika? Czy wystarczy może wspólny zewnętrzny korytarz dla wszystkich tych funkcji?

2 Odpowiedź 4 Sekretariaty powinny mieć komunikacje między sobą ( być w amfiladzie) oraz wyjście na wspólny korytarz innych pomieszczeń kierownictwa Sądu. Pytanie 5 W Regulaminie konkursu (Rozdział II, punkt 3. podpunkt 2)) pojawia się informacja o "następnych obiektach sądowych" które są planowane na działce projektowej. Zgodnie z dalszą częścią tekstu szerokość ich traktu powinna wynosić 18m. Czy na temat tych, planowanych, inwestycji można uzyskać więcej informacji? Jaką powierzchnię powinny posiadać? Jakiej powinny być wysokości? Czy może uczestnicy konkursu powinni maksymalnie wykorzystać istniejącą działkę? Odpowiedź 5 Zamawiający nie dysponuje obecnie żadnymi danymi na temat tych obiektów. Prawdopodobnie będą to budynki biurowe, regionalne archiwum sądowe i parking dlatego też przyjęto powyższą wielkość traktu. Dopuszcza się inne zagospodarowanie tej części działki - także wskazanie optymalnego stanu jej zagospodarowania. Pytanie 6 Proszę o sprostowanie błędu w Regulaminie konkursu (Rozdział II, punkt 3. podpunkt 2)) wymienione działki projektowe to 21/10, 23/10, 24/3 i 25/1. Rozumiem, że poprawna wersja to 21/10, 23/1, 24/3 i 25/1? Odpowiedź 6 Oczywiście, to błąd w zapisie. Pytanie 7 W Regulaminie konkursu (Rozdział II, punkt 3. podpunkt 6) Materiały i technologia budowlana) mowa jest o "minimalizacji kosztów realizacji i eksploatacji". W "Założeniach..." Ministerstwa Sprawiedliwości (4.2) pojawia się z kolei informacja iż nie zaleca się "wykończenia z kamienia naturalnego, ślusarki okiennej aluminiowej, dużych płaszczyzn przeszklonych elewacji,...". Proszę o określenie czy podpunkty te są tylko zaleceniem czy obowiązkowym zadaniem projektowym i w jakim stopniu są dla organizatora konkursu ważne. Odpowiedź 7 Przytoczone wskazania Regulaminu mają charakter orientujący Uczestnika Konkursu o oczekiwaniach Zamawiającego, który potrzebuje budynku trwałego, o niskich kosztach eksploatacji. Dopuszcza się możliwość stosowania fragmentarycznych przeszkleń elewacji, a w uzasadnionych przypadkach możliwość stosowania elementów wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych z kamienia naturalnego. Pytanie 8 Czy zespół Sal Konferencyjnych (Duża Sala, Mała Sala, Hall, pom soc, zaplecza) może być lokalizowana na innym piętrze niż określone w regulaminie? Czy zakłada się, że sale mogą być wynajmowane i działać niezależnie? Odpowiedź 8

3 Lokalizacja jest zalecana. Nie dyskwalifikuje koncepcji lokalizacja na innej kondygnacji z zachowaniem wszystkich wymagań. Sale konferencyjne nie będą wynajmowane, natomiast mogą działać niezależnie, z tym, że powinny mieć możliwość łączenia. Dostęp do sal ( przez pierwszy punkt kontroli dostępu) powinny mieć także osoby z zewnątrz zapraszane przez organizatorów. Pytanie 9 Czy przewiduje się, aby bufet działał niezależnie od reszty sądu? Tj. był dostępny z zewnątrz i funkcjonował poza godzinami działania sądu jako niezależny lokal? Czy możliwe jest lokalizowanie części zapleczowej bufetu w części podziemnej przy spełnieniu wszystkich wymagań prawnych (np. doświetlenie)? Odpowiedź 9 Bufet będzie zależny od pracy sądu. Pozostałe patrz pyt. 14. Pytanie 10 Jak dokładnie powinno wyglądać i funkcjonować BOI? Ile powinno posiadać stanowisk? W jaki sposób powinno być dostępne? Bardzo proszę o dokładniejsze wytyczne co do tej przestrzeni. Odpowiedź 10 BOI dostępne jest z hallu wejściowego. Otwarte dla petentów. Powinno być połączone z czytelnią akt, i posiadać komunikację z biurem podawczym. Pytanie 11 Czy Duża Sala Konferencyjna może mieć większą nić opisana w regulaminie wysokość 3,3m? Przy 250m2 powierzchni wysokość 3,3m może być zbyt mała. Odpowiedź 11 Do decyzji Uczestnika Konkursu. Wysokość dużej sali może odbiegać o wyznaczonego normatywu. Pytanie 12 Czy pokoje gościnne powinny mieć bezpośrednie połączenie z wewnętrzną komunikacją sądu czy powinny być dostępne wyłącznie z zewnątrz? Czy pokoje gościnne mogą być lokalizowane na innej kondygnacji niż 1? Odpowiedź 12 Nie powinny mieć połączenia z wewnętrzną komunikacją Sądu. Pokoje gościnne powinny być dostępne z zewnątrz 7 dni w tygodniu, niezależnie od godzin urzędowania Sądu. Najkorzystniejsza wydaje się lokalizacja na poziomie terenu ale dopuszcza się inną pod warunkiem zapewnienia niezależnej komunikacji. Pytanie 13 Czy archiwum może znajdować się na kondygnacji -1? Odpowiedź 13 Nie powinno, ze względu na zagrożenie powodziowe.

4 Pytanie 14 Czy dostawy do bufetu mogą być realizowane przez działkę Urzędu Skarbowego? Czy istnieje możliwość przeniesienia zaplecza bufetu do poziomu -1 i realizowania dostaw poprzez -1? Czy bufet będzie miał rozbudowane zaplecze czy będzie działał na zasadzie cateringu? Odpowiedź 14 Żaden rodzaj dostępu do budynku nie może mieć charakteru dostępu zależnego a więc dostęp przez działkę US jest niedopuszczalny. Zaplecze bufetu będzie ograniczone do tego, wyznaczonego programem a szczegóły jego funkcjonowania zostaną uzgodnione opracowane na etapie PB. Należy przyjąć że strefa zaplecza bufetu jest strefą objętą kontrolą dostępu. Wyklucza się możliwość dostaw jak i zaplecze bufetu na poziomie -1. Pytanie 15 Czy pomieszczenie dla zatrzymanych z przedsionkiem dla konwoju ma znajdować się na kondygnacji - 1 i nie jest wymagana analogiczne pomieszczenie przy salach rozpraw wydziały karnego? Odpowiedź 15 Powinno znajdować się na poziomie - 1. Zatrzymani są konwojowani z pomieszczenia dla zatrzymanych bezpośrednio do wyznaczonej sali rozpraw. Pytanie 16 Czy parking piętrowy na 200 aut który ma być uwzględniony w części urbanistycznej projektu powinien być parkingiem wyłącznie naziemnym, czy może być też częściowo lub w całości lokalizowany pod ziemią? Odpowiedź16 Zamawiający oczekuje niezależnego parkingu nadziemnego. Pytanie 17 Do jakiego bloku powinien przynależeć pokój przesłuchań? Z jakich stref powinien być on dostępny? Czy przesłuchiwani są w nim zatrzymani z konwoju czy osoby samodzielnie stawiające się na rozprawę? Odpowiedź 17 Pokój przesłuchań powinien być dostępny zarówno z korytarza/hallu publicznego rozpraw. jak i z sali Pytanie 18 Z jakich stref powinna być dostępna poczekalnia dla pokrzywdzonych? Na jakiej zasadzie funkcjonuje? Odpowiedź 18 Poczekalnia dla pokrzywdzonych powinna być dostępna zarówno z korytarza/hallu publicznego jak i sali rozpraw.

5 Pytanie 19 Załączniki graficzne nr 11.6 i 11.7 zawierają dwa razy elewację południową budynku. Prosimy o rysunek elewacji północnej. Jeśli to możliwe prosimy o udostępnienie uczestnikom rysunków w formacie *.dwg, *.dxf lub innej edytowalnej. Odpowiedź 19 Przepraszamy za błąd. W załączniku do odpowiedzi znajduje się elewacja północna. Niestety, nie dysponujemy wersja edytowalną. Pytanie 20 Czy zgodnie z zapisami Planu Miejscowego (Rozdział 2, 6) na dachu budynku o wysokości 26m "można sytuować urządzenia (nie będące obiektem nadawczo-odbiorczym telekomunikacji) do łącznej wysokości 29m" (pkt. 4 i 5) czy też zgodnie z pkt. 14 "nie dopuszcza się sytuowania urządzeń budowlanych i technicznych na dachach i elewacjach obiektów budowlanych". Odpowiedź 20 Zgodnie punktem 14. Rozdz Pytanie 21 Czy trzy wejścia do budynku z ul. Tadeusza Zielińskiego wymagane planem miejscowym muszą funkcjonować jako ogólnodostępne wejścia czy mogą też być wyłącznie wyjściami ewakuacyjnymi? Odpowiedź 21 Wg uznania Uczestnika konkursu. Pytanie 22 Czy sale sądowe powinny być doświetlone światłem naturalnym? Odpowiedź 22 Pożądane jest oświetlenie sal światłem dziennym. Doświetlenie sal rozpraw będzie istotnym elementem oceny prac konkursowych. Pytanie 23. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między "Założeniami do projektowania budynków sądów powszechnych..." Ministerstwa Sprawiedliwości a regulaminem dotyczących klimatyzacji budynku. Regulamin zakłada w punkcie 10 pełną klimatyzację budynku, założenia Ministerstwa Sprawiedliwości w punkcie wyraźnie wskazuje, że klimatyzację należy stosować tylko w pomieszczeniach, które tego wymagają."klimatyzację można instalować w pomieszczeniach biurowych TYLKO W UZASADNIONYCH, POPARTYCH OBLICZENIAMI, PRZYPADKACH. " Odpowiedź 23: Ministerstwo Sprawiedliwości, odstępując od zasad zamieszczonych w Wytycznych do. dopuszcza pełną klimatyzację dla projektowanego budynku SA we Wrocławiu. Pytanie 24.

6 Proszę o potwierdzenie, że jedną z działek wchodzących w skład terenu objętego opracowaniem konkursowym jest działka 23/10 (z analizy mapy załączonej do materiałów konkursowych wynika, że może chodzić raczej o działkę o numerze 23/1). Odpowiedź 24: Błąd w przygotowaniu materiału. Chodzi o działkę 23/1. Pytanie 25. Kto będzie użytkował przewidziane w programie (zał. nr 15) pokoje gościnne? Informacja potrzebna jest w celu określenia w jakiej strefie dostępności (w sąsiedztwie jakich stref) mają one zostać zaprojektowane? Odpowiedź 25: Zamiejscowi pracownicy sądownictwa. Patrz: Odpowiedź na pytanie 12. Pytanie 26. Czy zapis w regulaminie konkursu mówiący o "niezależnych wejściach"do pokoi gościnnych oznacza, że do zespołu zawierającego w/w pokoje ma zostać zapewniony niezależny dostęp z zewnątrz budynku? Odpowiedź 26: Tak, j.w. Pytanie 27. Czy w przypadku pożaru jest dopuszczalna ewakuacja osób przebywających w strefach mniej chronionych poprzez strefy o większych ograniczeniach dostępu? (będzie to związane z koniecznością zapewnienia możliwości automatycznego odryglowania drzwi do stref bardziej strzeżonych w momencie włączenia się alarmu pożarowego w budynku). Odpowiedź 27: Nie. Z logiki struktury bezpieczeństwa obiektu winno wynikać, że większe nasycenie drogami ewakuacyjnymi będzie po stronie mniej chronionej, dostępnej dla większej ilości osób. Pytanie 28. Czy oprócz schodów łączących miejsce postoju konwoju na kondygnacji podziemnej z rejonem sali rozpraw na parterze należy przewidzieć również dźwig osobowy przeznaczony specjalnie do transportu osób konwojowanych? Odpowiedź 28: Nie. Pytanie 29. W programie funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 5) pod numerem 7.24 występuje pomieszczenie o nazwie "węzeł sanitarny dla centrum szkoleniowego" o powierzchni 150m2. Prosimy o sprecyzowanie co (które pomieszczenia?) jest rozumiane jako "centrum szkoleniowe" oraz o potwierdzenie wymaganej powierzchni w/w węzła sanitarnego.

7 Odpowiedź 29: Proszę traktować pozycję 7.24 jako powierzchnię rezerwową dla potrzeb WC- nie musi być wykorzystana. Pytanie 30. Czy Inwestor dopuszcza możliwość dostępu do projektowanego w budynku sądu baru również z zewnątrz budynku, czy ma to być punkt gastronomiczny przeznaczony wyłącznie na potrzeby pracowników sądu i dostępny jedynie poprzez wewnętrzną komunikację budynku? Odpowiedź 30: Bar przewidziany jest dla pracowników i gości Sądu Apelacyjnego. Dostępny z hallu wejściowego po przekroczeniu bramek kontroli. Pytanie 31. Czy Inwestor jest w stanie określić maksymalną możliwą ilość osób, które będą przebywać w salach konferencyjnych? (Jeżeli nie jest to możliwe, dla celów zaprojektowania dróg ewakuacyjnych zostanie przyjęta ilość wymagana odpowiednimi przepisami, czyli 1 osoba/m2 powierzchni pomieszczenia.) Odpowiedź 31: Proszę przyjąć zgodnie z przepisami. Pytanie 32. Czy z sal konferencyjnych będą korzystać jedynie osoby upoważnione do przebywania w strefach o ograniczonym dostępie (głównie pracownicy sądu), czy należy przewidzieć również możliwość pojawiania się w nich osób z zewnątrz (np. dziennikarze biorący udział w konferencjach prasowych itp.)? Odpowiedź 32: Sale konferencyjne przeznaczone są do pracy własnej Sądu Apelacyjnego jak i organizacji zgromadzeń ogólnych sędziów apelacji a także szkoleń osób z zewnątrz. Pytanie 33. Ze względu na konieczność wyceny ewentualnych przyszłych prac projektowych, biorąc pod uwagę konieczność zaprojektowania budynku sądu jako stykającego się ze ścianą szczytową Urzędu Skarbowego: czy Inwestor dysponuje ekspertyzą techniczną tego budynku, jeżeli tak, to czy będzie ona udostępniona projektantowi w fazie opracowywania projektu budowlanego? Odpowiedź 33: Obecnie Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą techniczną budynku Urzędu Skarbowego. Budynek ten jest po kapitalnym remoncie i znani są autorzy remontu. Z drugiej strony tego budynku, przy drugiej ścianie szczytowej, zbudowana została szkoła muzyczna, oddana w tym roku do użytku. Laureaci Konkursu na pewno będą mieli możliwość zdobycia informacji o stanie technicznym konstrukcji budynku Urzędu Skarbowego. Pytanie 34. Ze względu na konieczność wyceny ewentualnych przyszłych prac projektowych prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza przebieg sieci ciepłowniczej poprzez kanał przełazowy pod budynkiem sądu i

8 dalej po terenie działki? Wykluczenie tej możliwości może spowodować znaczne problemy z przebudową tej sieci i ewentualną konieczność przełożenia dodatkowo innych sieci biegnących wzdłuż ul. Tadeusza Zielińskiego w celu zmieszczenia przekładanego ciepłociągu zwiększając koszty prac projektowych oraz robót budowlano - instalacyjnych. Odpowiedź 34: Zamawiający wyklucza projektowanie jakichkolwiek obcych instalacji czy tranzytów sieci przez budynek Sądu Apelacyjnego. Pytanie 35. W przekazanych materiałach brakuje rysunku elewacji północnej Urzędu Skarbowego Wrocław Śródmieście. W załączniku nr 11.7 załączono rysunek identyczny jak w załączniku nr 11.6 przedstawiający elewację południową budynku. Odpowiedź 35: Patrz odpowiedź na pytanie nr 19. Pytanie 36. W rozdziale II pkt 3.2 regulaminu konkursu jest mowa o "następnych obiektach sądowych " przewidzianych do realizacji na działce. Regulamin określa, iż w planie zagospodarowania terenu "należy, zgodnie z MPZP, wyznaczyć dalszą zabudowę pierzejową o głębokości traktu 18m." Czy zamawiający może określić, powierzchnię jaką należy przewidzieć dla przyszłych obiektów. Odpowiedź 36: Zamawiający nie może określić powierzchni zabudowy ani powierzchni użytkowej przyszłych obiektów; daje Uczestnikom konkursu możliwość przedstawienia optymalnego zagospodarowania pozostałego terenu, który do niego należy i będzie wykorzystany w przyszłości. Pytanie 37. W rozdziale II pkt 4 regulaminu konkursu jest zapis: Pomieszczenia techniczne (...) należy zaprojektować w zależności od lokalnych warunków dostawy mediów (...). Proszę zatem o udostępnienie ww. warunków uczestnikom konkursu. Odpowiedź 37: Warunki dostawy mediów zostaną uzyskane przez Laureata konkursu po wykonaniu bilansu zapotrzebowania mediów a zatem po zatwierdzeniu koncepcji pokonkursowej projektu. Pytanie 38. Proszę o potwierdzenie, że powierzchnia użytkowa określona w rozdziale II pkt 4 regulaminu wraz z 5% dopuszczeniem przekroczeń, nie uwzględnia powierzchni pomieszczeń technicznych oraz szachtów. Jednocześnie proszę o ustalenie czy powierzchnia pomieszczeń technicznych i szachtów powinna zostać uwzględniona w zestawieniu, które ma pojawić się na planszach. Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2 Każdej kondygnacji rzutu winno towarzyszyć zestawienie jej powierzchni użytkowej. Odpowiedź 38: Powierzchnie pomieszczeń technicznych winne być uwzględnione w zestawieniu powierzchni.

9 Szachty winne być przewidziane aczkolwiek ich szczegółowe powierzchnie zostaną sprecyzowane na dalszych etapach przygotowania dokumentacji. Ich powierzchnia winna się jednak bilansować w dopuszczalnej odchyłce powierzchni użytkowej. Dopuszcza się 5 %- ową wielkość przekroczeń powierzchni użytkowej i ruchu ( komunikacji) w dokumentacji projektowej w stosunku do załączonego programy funkcjonalno- użytkowego. Pytanie 39. W formularzu nr 13 "Zestawieni powierzchni i kubatur" pojawia się pojęcie "powierzchnia wyznaczonej działki dla Sądu Apelacyjnego". Czy wobec powyższego zamawiający oczekuje propozycji podziału terenu i wyznaczenia osobnej działki dla projektowanego w konkursie obiektu? Odpowiedź 39: Tak, tego oczekuje. Pytanie 40. Czy ilość miejsc postojowych, które należy uzupełnić w formularzu nr 13 dotyczy wariantu docelowego zagospodarowania działki, uwzględniającego parking wielopoziomowy dla 200 samochodów, czy wariantu pośredniego zagospodarowania terenu, zakładającego 90mp w parking terenowym i obowiązującego do czasu wybudowania parkingu wielopoziomowego,. Odpowiedź 40: Ilość miejsc postojowych, które należy uzupełnić w formularzu nr 13 dotyczy projektowanego obiektu Sądu z parkingiem wbudowanym i parkingiem terenowym. Pytanie 41. pkt 4/1 czy dopuszcza się integrację sieci strukturalnej z systemem CCTV, oraz automatyką budynku Odpowiedź 41: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 42. pkt 4/3 Zapis mówi Szczegóły techniczne sprzętu oraz ilości zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. Proszę o określenie zakładanego "obciążenia miejsca" w serwerowni w wartościach wypełniania i ilości szaf RACK dla wykonania założeń architektonicznych i instalacyjnych. Odpowiedź 42: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 43. pkt 5.2 czy w punktach PPD poza urządzeniami sieciowymi do zarządzania siecią należy uwzględnić inne urządzenia w doborze zasilania i klimatyzacji?, czy urządzenia klimatyzacji w punktach PPD

10 muszą być zasilane z sieci gwarantowanej? Odpowiedź 43: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 44. pkt.6.2 czy budynek posiada dwustronne zasilanie w energię elektryczną? Jaka jest moc i napięcie zasilania z przyłączy energetycznych dla budynku. Czy istnieje stacja transformatorowa zasilająca budynek, jeśli tak, kto jest jej właścicielem i jakiej jest mocy Odpowiedź 44: Budynku nie ma dwustronnego zasilania i stacji transformatorowej też nie ma. Są objęte tematem konkursu. Pytanie 45. pkt 6.2 i 6.3 czy system gaszenia gazem dla serwerowni oraz pomieszczenia technicznego może posiadać wspólne butle z gazem gaszącym (nie zakłada się jednoczesności pożaru w obu pomieszczeniach) Odpowiedź 45: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 46. pkt 8.10 Czy zakres wykonania przyłącza telekomunikacyjnego ogranicza się do wykonania kanalizacji od GPD do granicy nieruchomości, czy powinna obejmować szerszy zakres. Jeśli tak proszę wskazać dodatkowego, oraz określić lokalizację punktu przyłączenia. Odpowiedź 46: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Zamawiający nie może także wskazać dodatkowego. Pytanie 47. czy w związku z trzytygodniowym opóźnieniem nadesłania zaproszeń do konkursu organizator przewiduje przesunięcie terminu nadsyłania prac konkursowych? Odpowiedź 47: Nie przewiduje. Podpisał: Stanisław Lose Sędzia Referent

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Z

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU P.N. ZIELONE DACHY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY UL

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU P.N. ZIELONE DACHY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY UL PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU P.N. ZIELONE DACHY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 61 A i 63 WRAZ Z OTOCZENIEM 1. PYTANIE dot.

Bardziej szczegółowo

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. OF-382-27/12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/30/12 o udzielenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ RCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY 1. CEL INWESTYCJI: Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m²

Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² L.p. Poziom Numer pomieszczenia Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Łodzi przy ul. Narutowicza 64 Nazwa pomieszczenia Zestawienie tabelaryczne powierzchni w m² Wykończenie posadzki I piętro Wykładzina Marmoleum

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2 KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2 Pyt.27. Wyciąg z Programu Ogólnego (..) 3. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: (..)Przed wejściem

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW DLA SĄDÓW POWSZECHNYCH I POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW DLA SĄDÓW POWSZECHNYCH I POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia.. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT BUDŻETU I MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW DLA SĄDÓW POWSZECHNYCH I POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Doprecyzowuje się treść zapisu pkt 4 ppkt 1 Rozdziału 10 Regulaminu konkursu:

Odpowiedź: Doprecyzowuje się treść zapisu pkt 4 ppkt 1 Rozdziału 10 Regulaminu konkursu: 1. Czy schematy graficzne, które można wykonać w części opisowej mają się zmieścić wraz z opisem w założonych 7 stronach, czy będą dołączone dodatkowo do 7 stron opisu? Schematy wraz z opisem powinny się

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 3 Czy studio panoramiczne powinno mieć dostęp do dźwigów towarowych, obsługujących obiekt? ODPOWIEDŹ: Tak

PYTANIE 3 Czy studio panoramiczne powinno mieć dostęp do dźwigów towarowych, obsługujących obiekt? ODPOWIEDŹ: Tak Warszawa, 22 lipiec 2015r. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 KOSZALIN tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEŃ I 2014/2015, ROK IV SEM.7 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEŃ I 2014/2015, ROK IV SEM.7 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEŃ I 2014/2015, ROK IV SEM.7 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI Zespół: dr arch. Janusz Barnaś dr arch. Janusz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy,

Bardziej szczegółowo

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (około 15 lokali mieszkalnych) wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

KONKURS JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO, T. ZIELINSKIEGO, KOLEJOWEJ

KONKURS JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO, T. ZIELINSKIEGO, KOLEJOWEJ KONKURS JEDNOETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO, T. ZIELINSKIEGO, KOLEJOWEJ REGULAMIN KONKURSU Wartość konkursu przekracza kwotę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta sprzedaży Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową. Budynek podpiwniczony, piętrowy z poddaszem

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 styczeń 2015r.

Warszawa, 29 styczeń 2015r. Warszawa, 29 styczeń 2015r. Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/ Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA ZAMAWIAJĄCY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE 31-630 KRAKÓW, OSIEDLE KOMBATANTÓW 10 zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy WYKAZ POMIESZCZEŃ. II Pietro. Lp. Pomieszczenie Nr ilość Termin sprzątania. Godziny sprzątania

Załącznik nr 1 do umowy WYKAZ POMIESZCZEŃ. II Pietro. Lp. Pomieszczenie Nr ilość Termin sprzątania. Godziny sprzątania Załącznik nr 1 do umowy WYKAZ POMIESZCZEŃ II Pietro Lp. Pomieszczenie Nr ilość Termin sprzątania Godziny sprzątania 1 Kancelaria tajna 244 1 wg potrzeb 7.00-15,00 2 Pokój biurowy 245 1 codziennie 15,30-22,00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PYTANIA i ODPOWIEDZI 1. Poddając analizie Program funkcjonalno - przestrzenny Część II Program szczegółowy wraz z dyspozycjami

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PARTER BUDYNEK B (w budowie)

PARTER BUDYNEK B (w budowie) BIURA PARTER BUDYNEK B (w budowie) PARTER, powierzchnie biurowe lokal powierzchnia wynajem CAŁOŚĆ B.0 455,22 m² 45 PLN B.0.1 134,61 m² 49 PLN sprzedaż B.0.2 84,55 m² 49 PLN 7500 PLN B.0.3 104,84 m² 49

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 1. 14 pkt c wirtualny spacer jak ma wyglądać taka prezentacja i czy wirtualny spacer to

Bardziej szczegółowo

PK001 PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR PK001: Rozdział V pkt. 5.2. Kryteria oceny opracowań studialnych I etapu konkursu:

PK001 PYTANIE DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ KONKURSU NR PK001: Rozdział V pkt. 5.2. Kryteria oceny opracowań studialnych I etapu konkursu: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej przebudowy stadionu miejskiego - Olsztyn ul. Piłsudskiego liczba stron jakie zawiera pismo: 6 strona 1 Konkurs na opracowanie koncepcji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na:

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na: Ożarów Mazowiecki 2013-02-21 Urząd Miejski W Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki Znak postępowania: RZP.271.6.2013 Do Wykonawców ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO Spytkowice, dn. 12.10.2012 r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Spytkowicach w formule partnerstwa-prywatnego Urząd Gminy Spytkowice Spytkowice 26

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REALIZACJI CELU OPERACYJNEGO ROZWÓJ I ZAPEWNIENIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY UCZELNI BUDOWA CENTRUM STOMATOLOGII

KONCEPCJA REALIZACJI CELU OPERACYJNEGO ROZWÓJ I ZAPEWNIENIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY UCZELNI BUDOWA CENTRUM STOMATOLOGII KONCEPCJA REALIZACJI CELU OPERACYJNEGO ROZWÓJ I ZAPEWNIENIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY UCZELNI BUDOWA CENTRUM STOMATOLOGII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE W DNIU 22

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

1. Koncepcja architektoniczna budynku.

1. Koncepcja architektoniczna budynku. KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ODBUDOWYI ROZBUDOWY DAWNEGO TEATRU MIEJSKIEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ W GŁOGOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU NA STARYM MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODDZIAŁU REMBELSZCZYZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 2 1.1. Charakterystyczne parametry określające

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska przedstawia: OFERTĘ NR: 3/2013- sprzedaż/najem/dzierżawa budynku-restauracji z salą wielofunkcyjną z zapleczem CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ ZP.271.1.52.2015 Rzeszów, dnia 23.09.2015 r. WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2014/2015. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof.

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2014/2015. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. Zakład Architektury Użyteczności Publicznej Rok 3, stopień I, semestr V, rok akademicki 2014/2015 dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK Program Semestralny Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAKRES OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ ZAŁĄCZNIK NR.2 Warszawa, dnia 22.10.2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec exporis s.c. BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY Lokal handlowo-usługowy 123 m2 ul. 3-go Maja i Małachowskiego 1, Sosnowiec Budynek jest nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem handlowo-usługowym z częścią biurową położonym

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiatrołapu przy wejściu do klubu Piwnica, wentylacji mechanicznej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo