KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa o zapleczach przy sekretariatach prezesa i dyrektora oraz przy wszystkich salach konferencyjnych sądu. W programie funkcjonalnym istnieje tylko zaplecze dla sal konferencyjnych (7.9) natomiast brakuje ujęcia zaplecza dla sekretariatów i dyrektora. Czy powierzchnia na te pomieszczenia powinna zostać wydzielona z powierzchni zalecanej pomieszczeń czy dodana? Odpowiedź 1 Proszę dodać powierzchnię. Pytanie 2 W załączniku nr 6 (Założenia do projektowania budynków...), w tabeli ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DLA SĄDU... pojawia się informacja, że pokój świadków powinien być lokalizowany obok sali rozpraw i dostępny wyłącznie z niej. Rozumiem, że oznacza to, że świadkowie powinni wchodzić do pokoju świadków przez salę rozpraw. Proszę o potwierdzenie tej informacji jako obowiązującej dla wszystkich sal sądowych w konkursie. Odpowiedź 2 Pokój świadków powinien mieć dwa wejścia,na salę rozpraw i na korytarz publiczny. Pytanie 3 W załączniku nr 6 (Założenia do projektowania budynków...), w tabeli ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DLA SĄDU... pojawia się informacja, że pokój narad powinien być lokalizowany obok sali rozpraw z wewnętrzną komunikacją z salą rozpraw. Czy oznacza to, że pomiędzy salą rozpraw a pokojem narad powinien znaleźć się korytarz? Czy wystarczy bezpośredni dostęp z sali rozpraw do pokoju narad? Czy pokój narad powinien być dostępny w inny sposób niż przez salę rozpraw? Odpowiedź 3 Między salą rozpraw a pokojem narad nie musi być korytarza. Może też być dostępny w inny sposób ale w strefie komunikacji sądu i przy sali sądowej. Pytanie 4 W załączniku nr 6 (Założenia do projektowania budynków...), w tabeli ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DLA SĄDU... pojawia się informacja, że pokój kierownika sekretariatu powinien mieć bezpośredni dostęp do pomieszczeń przewodniczącego wydziału oraz sekretariatu. W przypadku kiedy ilość sekretariatów wynosi np. 16 (Wydział Karny) czy sekretariaty powinny również mieć bezpośrednią komunikację między sobą aby spełnić warunek bezpośredniej dostępności z pokoju kierownika? Czy wystarczy może wspólny zewnętrzny korytarz dla wszystkich tych funkcji?

2 Odpowiedź 4 Sekretariaty powinny mieć komunikacje między sobą ( być w amfiladzie) oraz wyjście na wspólny korytarz innych pomieszczeń kierownictwa Sądu. Pytanie 5 W Regulaminie konkursu (Rozdział II, punkt 3. podpunkt 2)) pojawia się informacja o "następnych obiektach sądowych" które są planowane na działce projektowej. Zgodnie z dalszą częścią tekstu szerokość ich traktu powinna wynosić 18m. Czy na temat tych, planowanych, inwestycji można uzyskać więcej informacji? Jaką powierzchnię powinny posiadać? Jakiej powinny być wysokości? Czy może uczestnicy konkursu powinni maksymalnie wykorzystać istniejącą działkę? Odpowiedź 5 Zamawiający nie dysponuje obecnie żadnymi danymi na temat tych obiektów. Prawdopodobnie będą to budynki biurowe, regionalne archiwum sądowe i parking dlatego też przyjęto powyższą wielkość traktu. Dopuszcza się inne zagospodarowanie tej części działki - także wskazanie optymalnego stanu jej zagospodarowania. Pytanie 6 Proszę o sprostowanie błędu w Regulaminie konkursu (Rozdział II, punkt 3. podpunkt 2)) wymienione działki projektowe to 21/10, 23/10, 24/3 i 25/1. Rozumiem, że poprawna wersja to 21/10, 23/1, 24/3 i 25/1? Odpowiedź 6 Oczywiście, to błąd w zapisie. Pytanie 7 W Regulaminie konkursu (Rozdział II, punkt 3. podpunkt 6) Materiały i technologia budowlana) mowa jest o "minimalizacji kosztów realizacji i eksploatacji". W "Założeniach..." Ministerstwa Sprawiedliwości (4.2) pojawia się z kolei informacja iż nie zaleca się "wykończenia z kamienia naturalnego, ślusarki okiennej aluminiowej, dużych płaszczyzn przeszklonych elewacji,...". Proszę o określenie czy podpunkty te są tylko zaleceniem czy obowiązkowym zadaniem projektowym i w jakim stopniu są dla organizatora konkursu ważne. Odpowiedź 7 Przytoczone wskazania Regulaminu mają charakter orientujący Uczestnika Konkursu o oczekiwaniach Zamawiającego, który potrzebuje budynku trwałego, o niskich kosztach eksploatacji. Dopuszcza się możliwość stosowania fragmentarycznych przeszkleń elewacji, a w uzasadnionych przypadkach możliwość stosowania elementów wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych z kamienia naturalnego. Pytanie 8 Czy zespół Sal Konferencyjnych (Duża Sala, Mała Sala, Hall, pom soc, zaplecza) może być lokalizowana na innym piętrze niż określone w regulaminie? Czy zakłada się, że sale mogą być wynajmowane i działać niezależnie? Odpowiedź 8

3 Lokalizacja jest zalecana. Nie dyskwalifikuje koncepcji lokalizacja na innej kondygnacji z zachowaniem wszystkich wymagań. Sale konferencyjne nie będą wynajmowane, natomiast mogą działać niezależnie, z tym, że powinny mieć możliwość łączenia. Dostęp do sal ( przez pierwszy punkt kontroli dostępu) powinny mieć także osoby z zewnątrz zapraszane przez organizatorów. Pytanie 9 Czy przewiduje się, aby bufet działał niezależnie od reszty sądu? Tj. był dostępny z zewnątrz i funkcjonował poza godzinami działania sądu jako niezależny lokal? Czy możliwe jest lokalizowanie części zapleczowej bufetu w części podziemnej przy spełnieniu wszystkich wymagań prawnych (np. doświetlenie)? Odpowiedź 9 Bufet będzie zależny od pracy sądu. Pozostałe patrz pyt. 14. Pytanie 10 Jak dokładnie powinno wyglądać i funkcjonować BOI? Ile powinno posiadać stanowisk? W jaki sposób powinno być dostępne? Bardzo proszę o dokładniejsze wytyczne co do tej przestrzeni. Odpowiedź 10 BOI dostępne jest z hallu wejściowego. Otwarte dla petentów. Powinno być połączone z czytelnią akt, i posiadać komunikację z biurem podawczym. Pytanie 11 Czy Duża Sala Konferencyjna może mieć większą nić opisana w regulaminie wysokość 3,3m? Przy 250m2 powierzchni wysokość 3,3m może być zbyt mała. Odpowiedź 11 Do decyzji Uczestnika Konkursu. Wysokość dużej sali może odbiegać o wyznaczonego normatywu. Pytanie 12 Czy pokoje gościnne powinny mieć bezpośrednie połączenie z wewnętrzną komunikacją sądu czy powinny być dostępne wyłącznie z zewnątrz? Czy pokoje gościnne mogą być lokalizowane na innej kondygnacji niż 1? Odpowiedź 12 Nie powinny mieć połączenia z wewnętrzną komunikacją Sądu. Pokoje gościnne powinny być dostępne z zewnątrz 7 dni w tygodniu, niezależnie od godzin urzędowania Sądu. Najkorzystniejsza wydaje się lokalizacja na poziomie terenu ale dopuszcza się inną pod warunkiem zapewnienia niezależnej komunikacji. Pytanie 13 Czy archiwum może znajdować się na kondygnacji -1? Odpowiedź 13 Nie powinno, ze względu na zagrożenie powodziowe.

4 Pytanie 14 Czy dostawy do bufetu mogą być realizowane przez działkę Urzędu Skarbowego? Czy istnieje możliwość przeniesienia zaplecza bufetu do poziomu -1 i realizowania dostaw poprzez -1? Czy bufet będzie miał rozbudowane zaplecze czy będzie działał na zasadzie cateringu? Odpowiedź 14 Żaden rodzaj dostępu do budynku nie może mieć charakteru dostępu zależnego a więc dostęp przez działkę US jest niedopuszczalny. Zaplecze bufetu będzie ograniczone do tego, wyznaczonego programem a szczegóły jego funkcjonowania zostaną uzgodnione opracowane na etapie PB. Należy przyjąć że strefa zaplecza bufetu jest strefą objętą kontrolą dostępu. Wyklucza się możliwość dostaw jak i zaplecze bufetu na poziomie -1. Pytanie 15 Czy pomieszczenie dla zatrzymanych z przedsionkiem dla konwoju ma znajdować się na kondygnacji - 1 i nie jest wymagana analogiczne pomieszczenie przy salach rozpraw wydziały karnego? Odpowiedź 15 Powinno znajdować się na poziomie - 1. Zatrzymani są konwojowani z pomieszczenia dla zatrzymanych bezpośrednio do wyznaczonej sali rozpraw. Pytanie 16 Czy parking piętrowy na 200 aut który ma być uwzględniony w części urbanistycznej projektu powinien być parkingiem wyłącznie naziemnym, czy może być też częściowo lub w całości lokalizowany pod ziemią? Odpowiedź16 Zamawiający oczekuje niezależnego parkingu nadziemnego. Pytanie 17 Do jakiego bloku powinien przynależeć pokój przesłuchań? Z jakich stref powinien być on dostępny? Czy przesłuchiwani są w nim zatrzymani z konwoju czy osoby samodzielnie stawiające się na rozprawę? Odpowiedź 17 Pokój przesłuchań powinien być dostępny zarówno z korytarza/hallu publicznego rozpraw. jak i z sali Pytanie 18 Z jakich stref powinna być dostępna poczekalnia dla pokrzywdzonych? Na jakiej zasadzie funkcjonuje? Odpowiedź 18 Poczekalnia dla pokrzywdzonych powinna być dostępna zarówno z korytarza/hallu publicznego jak i sali rozpraw.

5 Pytanie 19 Załączniki graficzne nr 11.6 i 11.7 zawierają dwa razy elewację południową budynku. Prosimy o rysunek elewacji północnej. Jeśli to możliwe prosimy o udostępnienie uczestnikom rysunków w formacie *.dwg, *.dxf lub innej edytowalnej. Odpowiedź 19 Przepraszamy za błąd. W załączniku do odpowiedzi znajduje się elewacja północna. Niestety, nie dysponujemy wersja edytowalną. Pytanie 20 Czy zgodnie z zapisami Planu Miejscowego (Rozdział 2, 6) na dachu budynku o wysokości 26m "można sytuować urządzenia (nie będące obiektem nadawczo-odbiorczym telekomunikacji) do łącznej wysokości 29m" (pkt. 4 i 5) czy też zgodnie z pkt. 14 "nie dopuszcza się sytuowania urządzeń budowlanych i technicznych na dachach i elewacjach obiektów budowlanych". Odpowiedź 20 Zgodnie punktem 14. Rozdz Pytanie 21 Czy trzy wejścia do budynku z ul. Tadeusza Zielińskiego wymagane planem miejscowym muszą funkcjonować jako ogólnodostępne wejścia czy mogą też być wyłącznie wyjściami ewakuacyjnymi? Odpowiedź 21 Wg uznania Uczestnika konkursu. Pytanie 22 Czy sale sądowe powinny być doświetlone światłem naturalnym? Odpowiedź 22 Pożądane jest oświetlenie sal światłem dziennym. Doświetlenie sal rozpraw będzie istotnym elementem oceny prac konkursowych. Pytanie 23. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między "Założeniami do projektowania budynków sądów powszechnych..." Ministerstwa Sprawiedliwości a regulaminem dotyczących klimatyzacji budynku. Regulamin zakłada w punkcie 10 pełną klimatyzację budynku, założenia Ministerstwa Sprawiedliwości w punkcie wyraźnie wskazuje, że klimatyzację należy stosować tylko w pomieszczeniach, które tego wymagają."klimatyzację można instalować w pomieszczeniach biurowych TYLKO W UZASADNIONYCH, POPARTYCH OBLICZENIAMI, PRZYPADKACH. " Odpowiedź 23: Ministerstwo Sprawiedliwości, odstępując od zasad zamieszczonych w Wytycznych do. dopuszcza pełną klimatyzację dla projektowanego budynku SA we Wrocławiu. Pytanie 24.

6 Proszę o potwierdzenie, że jedną z działek wchodzących w skład terenu objętego opracowaniem konkursowym jest działka 23/10 (z analizy mapy załączonej do materiałów konkursowych wynika, że może chodzić raczej o działkę o numerze 23/1). Odpowiedź 24: Błąd w przygotowaniu materiału. Chodzi o działkę 23/1. Pytanie 25. Kto będzie użytkował przewidziane w programie (zał. nr 15) pokoje gościnne? Informacja potrzebna jest w celu określenia w jakiej strefie dostępności (w sąsiedztwie jakich stref) mają one zostać zaprojektowane? Odpowiedź 25: Zamiejscowi pracownicy sądownictwa. Patrz: Odpowiedź na pytanie 12. Pytanie 26. Czy zapis w regulaminie konkursu mówiący o "niezależnych wejściach"do pokoi gościnnych oznacza, że do zespołu zawierającego w/w pokoje ma zostać zapewniony niezależny dostęp z zewnątrz budynku? Odpowiedź 26: Tak, j.w. Pytanie 27. Czy w przypadku pożaru jest dopuszczalna ewakuacja osób przebywających w strefach mniej chronionych poprzez strefy o większych ograniczeniach dostępu? (będzie to związane z koniecznością zapewnienia możliwości automatycznego odryglowania drzwi do stref bardziej strzeżonych w momencie włączenia się alarmu pożarowego w budynku). Odpowiedź 27: Nie. Z logiki struktury bezpieczeństwa obiektu winno wynikać, że większe nasycenie drogami ewakuacyjnymi będzie po stronie mniej chronionej, dostępnej dla większej ilości osób. Pytanie 28. Czy oprócz schodów łączących miejsce postoju konwoju na kondygnacji podziemnej z rejonem sali rozpraw na parterze należy przewidzieć również dźwig osobowy przeznaczony specjalnie do transportu osób konwojowanych? Odpowiedź 28: Nie. Pytanie 29. W programie funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 5) pod numerem 7.24 występuje pomieszczenie o nazwie "węzeł sanitarny dla centrum szkoleniowego" o powierzchni 150m2. Prosimy o sprecyzowanie co (które pomieszczenia?) jest rozumiane jako "centrum szkoleniowe" oraz o potwierdzenie wymaganej powierzchni w/w węzła sanitarnego.

7 Odpowiedź 29: Proszę traktować pozycję 7.24 jako powierzchnię rezerwową dla potrzeb WC- nie musi być wykorzystana. Pytanie 30. Czy Inwestor dopuszcza możliwość dostępu do projektowanego w budynku sądu baru również z zewnątrz budynku, czy ma to być punkt gastronomiczny przeznaczony wyłącznie na potrzeby pracowników sądu i dostępny jedynie poprzez wewnętrzną komunikację budynku? Odpowiedź 30: Bar przewidziany jest dla pracowników i gości Sądu Apelacyjnego. Dostępny z hallu wejściowego po przekroczeniu bramek kontroli. Pytanie 31. Czy Inwestor jest w stanie określić maksymalną możliwą ilość osób, które będą przebywać w salach konferencyjnych? (Jeżeli nie jest to możliwe, dla celów zaprojektowania dróg ewakuacyjnych zostanie przyjęta ilość wymagana odpowiednimi przepisami, czyli 1 osoba/m2 powierzchni pomieszczenia.) Odpowiedź 31: Proszę przyjąć zgodnie z przepisami. Pytanie 32. Czy z sal konferencyjnych będą korzystać jedynie osoby upoważnione do przebywania w strefach o ograniczonym dostępie (głównie pracownicy sądu), czy należy przewidzieć również możliwość pojawiania się w nich osób z zewnątrz (np. dziennikarze biorący udział w konferencjach prasowych itp.)? Odpowiedź 32: Sale konferencyjne przeznaczone są do pracy własnej Sądu Apelacyjnego jak i organizacji zgromadzeń ogólnych sędziów apelacji a także szkoleń osób z zewnątrz. Pytanie 33. Ze względu na konieczność wyceny ewentualnych przyszłych prac projektowych, biorąc pod uwagę konieczność zaprojektowania budynku sądu jako stykającego się ze ścianą szczytową Urzędu Skarbowego: czy Inwestor dysponuje ekspertyzą techniczną tego budynku, jeżeli tak, to czy będzie ona udostępniona projektantowi w fazie opracowywania projektu budowlanego? Odpowiedź 33: Obecnie Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą techniczną budynku Urzędu Skarbowego. Budynek ten jest po kapitalnym remoncie i znani są autorzy remontu. Z drugiej strony tego budynku, przy drugiej ścianie szczytowej, zbudowana została szkoła muzyczna, oddana w tym roku do użytku. Laureaci Konkursu na pewno będą mieli możliwość zdobycia informacji o stanie technicznym konstrukcji budynku Urzędu Skarbowego. Pytanie 34. Ze względu na konieczność wyceny ewentualnych przyszłych prac projektowych prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza przebieg sieci ciepłowniczej poprzez kanał przełazowy pod budynkiem sądu i

8 dalej po terenie działki? Wykluczenie tej możliwości może spowodować znaczne problemy z przebudową tej sieci i ewentualną konieczność przełożenia dodatkowo innych sieci biegnących wzdłuż ul. Tadeusza Zielińskiego w celu zmieszczenia przekładanego ciepłociągu zwiększając koszty prac projektowych oraz robót budowlano - instalacyjnych. Odpowiedź 34: Zamawiający wyklucza projektowanie jakichkolwiek obcych instalacji czy tranzytów sieci przez budynek Sądu Apelacyjnego. Pytanie 35. W przekazanych materiałach brakuje rysunku elewacji północnej Urzędu Skarbowego Wrocław Śródmieście. W załączniku nr 11.7 załączono rysunek identyczny jak w załączniku nr 11.6 przedstawiający elewację południową budynku. Odpowiedź 35: Patrz odpowiedź na pytanie nr 19. Pytanie 36. W rozdziale II pkt 3.2 regulaminu konkursu jest mowa o "następnych obiektach sądowych " przewidzianych do realizacji na działce. Regulamin określa, iż w planie zagospodarowania terenu "należy, zgodnie z MPZP, wyznaczyć dalszą zabudowę pierzejową o głębokości traktu 18m." Czy zamawiający może określić, powierzchnię jaką należy przewidzieć dla przyszłych obiektów. Odpowiedź 36: Zamawiający nie może określić powierzchni zabudowy ani powierzchni użytkowej przyszłych obiektów; daje Uczestnikom konkursu możliwość przedstawienia optymalnego zagospodarowania pozostałego terenu, który do niego należy i będzie wykorzystany w przyszłości. Pytanie 37. W rozdziale II pkt 4 regulaminu konkursu jest zapis: Pomieszczenia techniczne (...) należy zaprojektować w zależności od lokalnych warunków dostawy mediów (...). Proszę zatem o udostępnienie ww. warunków uczestnikom konkursu. Odpowiedź 37: Warunki dostawy mediów zostaną uzyskane przez Laureata konkursu po wykonaniu bilansu zapotrzebowania mediów a zatem po zatwierdzeniu koncepcji pokonkursowej projektu. Pytanie 38. Proszę o potwierdzenie, że powierzchnia użytkowa określona w rozdziale II pkt 4 regulaminu wraz z 5% dopuszczeniem przekroczeń, nie uwzględnia powierzchni pomieszczeń technicznych oraz szachtów. Jednocześnie proszę o ustalenie czy powierzchnia pomieszczeń technicznych i szachtów powinna zostać uwzględniona w zestawieniu, które ma pojawić się na planszach. Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2 Każdej kondygnacji rzutu winno towarzyszyć zestawienie jej powierzchni użytkowej. Odpowiedź 38: Powierzchnie pomieszczeń technicznych winne być uwzględnione w zestawieniu powierzchni.

9 Szachty winne być przewidziane aczkolwiek ich szczegółowe powierzchnie zostaną sprecyzowane na dalszych etapach przygotowania dokumentacji. Ich powierzchnia winna się jednak bilansować w dopuszczalnej odchyłce powierzchni użytkowej. Dopuszcza się 5 %- ową wielkość przekroczeń powierzchni użytkowej i ruchu ( komunikacji) w dokumentacji projektowej w stosunku do załączonego programy funkcjonalno- użytkowego. Pytanie 39. W formularzu nr 13 "Zestawieni powierzchni i kubatur" pojawia się pojęcie "powierzchnia wyznaczonej działki dla Sądu Apelacyjnego". Czy wobec powyższego zamawiający oczekuje propozycji podziału terenu i wyznaczenia osobnej działki dla projektowanego w konkursie obiektu? Odpowiedź 39: Tak, tego oczekuje. Pytanie 40. Czy ilość miejsc postojowych, które należy uzupełnić w formularzu nr 13 dotyczy wariantu docelowego zagospodarowania działki, uwzględniającego parking wielopoziomowy dla 200 samochodów, czy wariantu pośredniego zagospodarowania terenu, zakładającego 90mp w parking terenowym i obowiązującego do czasu wybudowania parkingu wielopoziomowego,. Odpowiedź 40: Ilość miejsc postojowych, które należy uzupełnić w formularzu nr 13 dotyczy projektowanego obiektu Sądu z parkingiem wbudowanym i parkingiem terenowym. Pytanie 41. pkt 4/1 czy dopuszcza się integrację sieci strukturalnej z systemem CCTV, oraz automatyką budynku Odpowiedź 41: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 42. pkt 4/3 Zapis mówi Szczegóły techniczne sprzętu oraz ilości zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. Proszę o określenie zakładanego "obciążenia miejsca" w serwerowni w wartościach wypełniania i ilości szaf RACK dla wykonania założeń architektonicznych i instalacyjnych. Odpowiedź 42: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 43. pkt 5.2 czy w punktach PPD poza urządzeniami sieciowymi do zarządzania siecią należy uwzględnić inne urządzenia w doborze zasilania i klimatyzacji?, czy urządzenia klimatyzacji w punktach PPD

10 muszą być zasilane z sieci gwarantowanej? Odpowiedź 43: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 44. pkt.6.2 czy budynek posiada dwustronne zasilanie w energię elektryczną? Jaka jest moc i napięcie zasilania z przyłączy energetycznych dla budynku. Czy istnieje stacja transformatorowa zasilająca budynek, jeśli tak, kto jest jej właścicielem i jakiej jest mocy Odpowiedź 44: Budynku nie ma dwustronnego zasilania i stacji transformatorowej też nie ma. Są objęte tematem konkursu. Pytanie 45. pkt 6.2 i 6.3 czy system gaszenia gazem dla serwerowni oraz pomieszczenia technicznego może posiadać wspólne butle z gazem gaszącym (nie zakłada się jednoczesności pożaru w obu pomieszczeniach) Odpowiedź 45: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Pytanie 46. pkt 8.10 Czy zakres wykonania przyłącza telekomunikacyjnego ogranicza się do wykonania kanalizacji od GPD do granicy nieruchomości, czy powinna obejmować szerszy zakres. Jeśli tak proszę wskazać dodatkowego, oraz określić lokalizację punktu przyłączenia. Odpowiedź 46: Tak szczegółowe zagadnienia techniczne nie są tematem konkursu. Zostaną opracowane we współpracy Laureata Konkursu z Zamawiającym na dalszych etapach realizacji dokumentacji. Zamawiający nie może także wskazać dodatkowego. Pytanie 47. czy w związku z trzytygodniowym opóźnieniem nadesłania zaproszeń do konkursu organizator przewiduje przesunięcie terminu nadsyłania prac konkursowych? Odpowiedź 47: Nie przewiduje. Podpisał: Stanisław Lose Sędzia Referent

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ INFORMATYCZNY WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK NOWEJ SIEDZIBY SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU 1 WERSJA OSTATECZNA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11 Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Wyjaśnienie nr 2 do treści regulaminu konkursu NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo