PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY"

Transkrypt

1 KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Z WYPEŁNIONĄ PIERWSZĄ I OSTATNIĄ KOLUMNĄ ORAZ ZESTAWIENIEM DOŁĄCZYĆ DO OPISU TECHNICZNEGO nr kondygn./ nr pom. dział/nazwa pomieszczenia opis pomieszczenia ilość pomieszczeń łączna powierzchnia wymagana powierzchnia w pracy konkursowej ZESPÓŁ WEJŚCIOWY; ogólnodostępny 162 Wiatrołap wejścia głównego Stanowiska kontroli wchodzących do hallu głównego Hall główny Portiernia 2 ciągi kontroli wchodzących obejmujący: bramkę kołowrót; skaner dokumentów; urządzenie do prześwietlania bagażu; bramka do wykrywania metali stanowisko kontrolera; Hall integrujący wszystkie funkcje recepcyjne Sądu ; bezpośrednie połączenie Biurem Obsługi Interesantów. Z hallu dostęp do hallu sal rozpraw oraz sekretariatów Wydziałów. Delegacja centrali bezpieczeństwa; Informacja dla zainteresowanych oraz wizualna kontrola całego hallu głównego; Nadzór stanowisk kontrolnych wejścia głównego i wejścia dla pracowników Magazyn podręczny dostępny z portierni 1 4 Szatnia Lada l= 5 mb. Szatnia z możliwością 1 18 przechowania bagaży na regałach; Bar 8 miejsc konsumpcyjnych; możliwość okresowego 2 x 15m2 30 z zapleczem wykorzystania przestrzeni przyległej hallu; Toalety hallu wejściowego, Przewidzieć toalety łącznie dla 3 osób i dla baru i BOI niepełnosprawnych; 1

2 2. WEJŚCIA SŁUŻBOWE; II strefa bezpieczeństwa 35 Wejście dla personelu Sądu Z hallu głównego, obok portierni 1 5 wiatrołap Wejście dla aresztantów i konwojentów od strony 1 5 podjazdu i parkingu konwoju; wydzielone dojście do pomieszczenia dla zatrzymanych (poz...) Portier ; 1 6 Delegacja centrali bezpieczeństwa; Magazyn podręczny Przy portierni 1 4 Centrala bezpieczeństwa ; w sąsiedztwie głównego hallu wejściowego i wejścia dla personelu; monitoring wejść obiektu i stref komunikacji wewnętrznej; 3. BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) Dostępne z hallu wejściowego; I strefa bezpieczeństwa 165 Hall Biura Obsługi Interesantów Biuro podawcze Sądu; także ksiąg wieczystych Kasa Sądu + przedsionek Stanowiska informacji i doręczania akt interesantom Pokój ekspozytury centralnej informacji ksiąg wieczystych Czytelnia akt sądowych dla stron i ksiąg wieczystych Stanowisko nadzoru czytelni akt Połączony bezpośrednio z hallem głównym; Dostęp do kasy, biura podawczego, informacji i czytelni; także funkcja poczekalni 1 60 w bloku obsługi interesantów; blok obsługi 2 x 12m2 24 interesantów z własną komunikacją wewnętrzną, niedostępną dla interesantów, połączoną z II strefą bezpieczeństwa w bloku obsługi interesantów; powinna stanowić 9m2 + 3m2 12 wydzielone pomieszczenie z oknem dostępu dla interesantów w bloku obsługi interesantów, otwarta na hall BOI w bloku obsługi interesantów, otwarta na hall BOI 1. Wejście z hallu BOI; stoły do czytania akt; 1 30 w bloku obsługi interesantów 1 4 Magazyn BOI w bloku obsługi interesantów 1 6 Toaleta personelu BOI Typ dla NS;

3 4. SALE ROZPRAW 1797 Dostępne z hallu sal rozpraw; Halle sal rozpraw dostępne z hallu głównego I strefa bezpieczeństwa Pokój adwokatów Dostępny z hallu sal rozpraw 1 18 i radców prawnych Toalety 10 D; 8 M; 10 p; 3 NS; 100 I Wydział Cywilny 386 Sala rozpraw I 1 60 Sale rozpraw II-IV 3 x 48m2 144 Pokoje narad przy salach Dla sędziów; dostępne z korytarza sędziów 4 x 12m2 rozpraw II strefa bezpieczeństwa 48 Pokoje świadków przy salach rozpraw Holl - poczekalnia (40 % powierzchni sal rozpraw) Dostępne z poczekalni 1 x 18m x 12m II Wydział Karny 592+ Sala rozpraw I-II 2 x 90 m2 180 Sala rozpraw III-V Sala nr V dla sekcji ds. wykroczeń 3 x 48 m2 144 Pokój narad sala I-V Dla sędziów; dostępny z korytarza sędziów II strefa bezpieczeństwa 5 x 12 m2 60 Pokój świadków dla sali I Dostępny z poczekalni 1 18 Pokoje świadków dla sali II - V Dostępny z poczekalni; przy salach rozpraw 4 x 12 m2 48 Dojście zatrzymanych na sale rozpraw I-IV Poczekalnia dla pokrzywdzonych Pokój przesłuchań in cognito Holl - poczekalnia (40 % powierzchni sal rozpraw) Dojścia konwojów z zatrzymanymi wydzielone; wg potrzeb II strefa bezpieczeństwa projektu Dostępna z poczekalni II strefa bezpieczeństwa. przy jednej z sal I-IV; dojście do pokoju do przesłuchań świadka in cognito powinno być zapewnione z projektowanej trasy dla konwojów

4 III Wydział Rodzinny i nieletnich Sala rozpraw I-II 2 x 48 m2 96 Pokój narad przy salach rozpraw II strefa bezp. 2 x 12 m2 24 Pokój świadków przy salach rozpraw 2 x 12 m2 24 Pokój posiedzeń 1 postępowania 12 wyjaśniającego Poczekalnia dla nieletnich Pokój dla zatrzymanych nieletnich wraz z toaletą 1 18 Niebieski pokój 2x12m2 24 Holl - poczekalnia (40 % powierzchni sal rozpraw) 1 38 IV Wydział Ksiąg II strefa bezp. 453 Wieczystych Poczekalnia dla interesantów W obrębie hallu BOI Czytelnia ksiąg wieczystych Razem z czytelnią BOI Pokój ekspozytury centralnej informacji w obrębie BOI Przewodniczący Wydziału 1 18 Z-ca Przew. Wydziału Kierownik Sekretariatu Pokój referendarzy 2 x 15m2 30 Sekretariat Wydziału 3 x 12m Pokój informatyka i archiwisty Serwerownia Pomieszczenie technicznej obsługi informatycznej Archiwum ksiąg wieczystych w sąsiedztwie pomieszczenia technicznej obsługi informat. oraz archiwum ks.w. II strefa bezp. III strefa bezp. strop o podwyższonej nośności III strefa bezp. III strefa bezp. Łatwy dostęp z sekretariatu Wydziału. Patrz 5 x 60m

5 uwaga w Programie ogólnym. Strop o podwyższonej nośności Magazyny kompaktowe 5. POMIESZCZENIA DLA ZATRZYMANYCH; II strefa bezpieczeństwa 30 Pomieszczenie dla zatrzymanych z przedsionkiem dla konwoju Połączone wydzieloną komunikacją z salami rozpraw I-IV Wydziału Karnego Węzeł sanitarny dla konwoju Węzeł sanitarny dla zatrzymanych - męski Węzeł sanitarny dla zatrzymanych - damski 6. KIEROWNICTWO SĄDU REJONOWEGO II strefa bezpieczeństwa Dostęp przez stanowisko kontroli w hallu głównym lub przez hall sal rozpraw Zapewniona komunikacja wewnętrzna Kierownictwa Sądu i administracji w II strefie bezpieczeństwa Gabinet Prezesa 1 24 Gabinet Wiceprezesa 1 18 Pokój kierownika w tym box zaplecza 2 m2 1 administracyjnego 18 (Sekretariat Prezesów) Gabinet Dyrektora finansowego Połączony z sekretariatem 1 18 Sekretariat dyrektora w tym box zaplecza 3 m Pokój głównego księgowego Pokój Oddziału finansowego Toalety gości 1 D;! M; 1Mp; 1Ns ZESPOŁY SĘDZIOWSKIE; II strefa bezpieczeństwa Zapewniony wydzielony dostęp do Kierownictwa Sądu i zespołu sal rozpraw 1073 I Wydział Cywilny 270 Przewodniczący Wydziału 1 18 Z-ca Przew. Wydziału Kierownik Sekretariatów Pokoje sędziów 3 x 18m2 54 Pokój referendarzy 146 5

6 Pokój asystenta sędziego 3 x 15m2 45 Pokój na przechowywanie spraw bieżących 24 Sekretariaty Wydziału 7 x 12m2 84 II Wydział Karny 525 Przewodniczący Wydziału 1 18 Z-ca Przew. Wydziału Kierownik Sekretariatów Pokój sędziego 3 x 18m2 54 Pokój asystenta sędziego 3 x 15m2 45 Pokój kuratorów 8 x 12m2 96 Sekretariat kuratorów Sekretariaty Wydziału 7 x 12m2 84 Pokój na przechowywanie spraw bieżących 1 24 II.I. Sekcja wykonawcza Kierownik Sekcji wykonawczej Kierownik sekretariatu Sekcji Sekretariat Sekcji wykonawczej 3 x 12m2 36 Pokój na przechowywanie akt wykonanych Sala posiedzeń Sekcji 1 36 II.II. Sekcja ds. wykroczeń Kierownik Sekcji ds. wykroczeń Kierownik sekretariatu Sekcji Sekretariat ds. wykroczeń Pokój na przechowywanie spraw bieżących III Wydział Rodzinny i nieletnich 278 Przewodniczący Wydziału 1 18 Z-ca Przew. Wydziału 6

7 Kierownik Sekretariatów Pokój sędziego 1 18 Pokój asystenta sędziego 2 x 15m2 30 Pokój kuratorów 5 x 12m2 60 Sekretariat kuratorów Sekretariat Wydziału 5 x 12m2 60 Pokój na przechowywanie spraw bieżących Wydziału Pomieszczenie kserograficzne Dla wszystkich zespołów sędziowskich 1 8 Toalety Zespołu Wspólne dla wszystkich zespołów sędziowskich ADMINISTRACJA; II strefa bezpieczeństwa 209 Sekretariat Oddziału administracyjnego Sala konferencyjna w sąsiedztwie biblioteki 1 48 Biblioteka 1 18 Kancelaria tajna 2 x 12m2 24 Pomieszczenie do 2 x 12m2 24 przetwarzania informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym ABI Pokój informatyka z zapleczem technicznym Pokój archiwisty i w sąsiedztwie Archiwum zakładowego magazyniera Pokój pracowników gospodarczych Pokój ławników Pokój prokuratorów Pokój ksero adm 1 8 Palarnia dla pracowników 9. ZESPÓŁ TECHNICZNO-MAGAZYNOWY; II strefa bezpieczeństwa 738 Pokój gościnny z łazienką Dostępny przez jedną z portierni 1 18 Archiwum zakładowe Łatwy dostęp z sekretariatów Wydziałów. 6 x 60m2 300 Patrz uwaga w Programie ogólnym. Strop o podwyższonej nośności Magazyny kompaktowe Magazyn dowodów

8 rzeczowych Serwer, UPS, centrala telefoniczna Szatnia pracownicza, w tym dla rowerzystów szatnia + prysznice; WC; odrębnie damskie i męskie; Rowerownia dla pracowników Pomieszczenia socjalne dla pracowników merytorycznych Pomieszczenie socjalne dla personelu gospodarczotechnicznego Portiernia wjazdu na działkę/na parking/ Pomieszczenie magazynowe dla sprzątających pomieszczenia porządkowe W obrębie parkingu terenowego na działce; zadaszona Na każdej kondygnacji 20 rowerów 4 x 12m2 każde z boxem kuchennym z boxem kuchennym jedno o powierzchni 4 m2 na 1000 m2 powierzchni użytkowej ; co najmniej jedno na kondygnację Magazyn materiałów biurowych i druków Magazyn sprzętu 1 24 gospodarczego i warsztat konserwatorów Pomieszczenie na z łatwym podjazdem samochodem ciężarowym makulaturę węzeł cieplny/kotłownia 1 40 klimatyzatornia, wentylatornia, filtry 1 80 transformator rozdzielnia niskiego napięcia agregat prądotwórczy najlepiej w strefie dachowej; nad korytarzem najwyższej kondygnacji; urządzenia i kanały nie mogą być widoczne w elewacji budynku; W kondygnacji podziemnej W kondygnacji podziemnej W kondygnacji podziemnej

9 garaż sprzętu osadniki, szlamowniki; przyłącze wody zbiornik wody p.pożarowej zbiornik retencyjny wód opadowych pomieszczenie na wózki, drabiny, podnośniki, może być w strefie parkingu na zewnątrz lub pod posadzką parkingu W kondygnacji podziemnej Wg wymagań Wg wymagań/ pod parkingiem terenowym pompownie 12 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA programowa Komunikacja wewnętrzna (K) - 15% Pu 653 Konstrukcja - 8% Pu + K 400 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 10. Parking wg. MPZP dla inwestycji wymaganych jest ok.80 miejsc parkingowych dla samochodów (wyłączając z powierzchni użytkowej powierzchnię pomocniczą) Szachty instalacyjne 3% Pu 130 bez wbudowanego garażu Propozycja strefowania parkingu: a). 15 mp. w parkingu zewnętrznym, w pasie drogowym ul. F.Chopina (strona wschodnia) b). w kondygnacji podziemnej budynku wydzielony parking 10 stanowiskowy i przejście dla konwojów z zatrzymanymi - ; c). w kondygnacji podziemnej budynku min. 10 miejsc parkingowych dla pracowników Sądu (może być połączony z sekcją b). d). pozostałe miejsca na parkingu terenowym w obrębie działki nr 66 ; Na wjeździe do parkingów na działce nr 66 (wbudowany i terenowy) portiernia centrali bezpieczeństwa o pow.15 m2 - III strefa bezpieczeństwa

10 Ilość miejsc parkingowych dla rowerów zgodnie z wytycznymi MPZP; do bilansu wliczyć rowerownię pracowników. Parking dla rowerów interesantów zlokalizować poza strefą chronioną. opracowanie: dr Stanisław Lose architekt Wrocław, czerwiec,

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE 10.11.2014 Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Program funkcjonalno - użytkowy siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Program funkcjonalno - użytkowy siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Nazwa zamówienia Projekt architektoniczny siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Adres obiektu ul. 28 Czerwca 1956 roku

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne.

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne. OPRACOWANIE 286 INWESTOR: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 OBIEKT: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej TEMAT : Program użytkowy i założenia technologiczne. część branżowa: prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

WISŁA 2011/2012 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ R IV 2011/2012 S7 STOPIEN 1

WISŁA 2011/2012 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ R IV 2011/2012 S7 STOPIEN 1 WISŁA 2011/2012 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ R IV 2011/2012 S7 STOPIEN 1 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. KAZIMIERZ BUTELSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ

Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ Załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ Stan prawny: Działka nr 12/38 położona w Skierniewicach przy ul. Reymonta 20 właściciel Skarb Państwa w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU. Koncepcja architektoniczna dla budynku/kompleksu firmy TECHNOPOMIAR wraz z zagospodarowaniem terenu.

ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU. Koncepcja architektoniczna dla budynku/kompleksu firmy TECHNOPOMIAR wraz z zagospodarowaniem terenu. ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Koncepcja architektoniczna dla budynku/kompleksu firmy TECHNOPOMIAR wraz z zagospodarowaniem terenu. 1. CEL, PRZEDMIOT, ZADANIE KONKURSU 1.1 Celem konkursu jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN UL. BEREZYŃSKA 25 03-908 WARSZAWA TEL: (+48 22) 616 37 98 FAX: (+48 22) 616 37 99 E-MAIL: apaka@apaka.com.pl TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu

Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, ul. Szklana Huta 7, 80-529 Gdańsk Tel./fax: +48 58 345 21 87 bystra@lechia.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012 STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DO ROKU 2012 A. Wstęp. Kierowanie i zarządzanie tak dużym okręgiem sądowym, jakim jest okręg poznański, rodzi konieczność długofalowego planowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI (teczka nr 9) OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

PROJEKT TECHNOLOGI (teczka nr 9) OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Budynki dla administracji publicznej

Budynki dla administracji publicznej Budynki dla administracji publicznej Centrum Przetwarzania Danych (zdjęcie: archiwum Ministerstwa Finansów) Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską.

Bardziej szczegółowo