Wiosenne zmiany w niemieckim prawie dla firm delegujących, dr Katarzyna Styrna Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiosenne zmiany w niemieckim prawie dla firm delegujących, dr Katarzyna Styrna Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej"

Transkrypt

1 Wiosenne zmiany w niemieckim prawie dla firm delegujących, dr Katarzyna Styrna Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej W związku ze zmianami w niemieckim prawie, które wchodzą w życie w dniu 1 kwietnia 2017r. w zakresie dotyczącym pracy tymczasowej i nowej definicji stosunku pracy (temat ważny dla polskich firm delegujących pracowników i samozatrudnionych za granicę), zachęcam Państwa do lektury wywiadu, który ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej, poświęconego właśnie tematyce nadchodzących zmian w prawie niemieckim. Pełna treść artykułu jest dostępna na elektronicznych stronach Dziennika Gazety Prawnej. Niemcy idą na wojnę z pozornymi umowami Wydanie z dnia: czwartek, 12 stycznia 2017 (nr 8)»Kadry i płace, Gazeta Prawna Dr Katarzyna Styrna-Bartman: Celem nowelizacji przepisów, które mają zacząć obowiązywać już za trzy miesiące, jest walka z nadużyciami wobec zatrudnionych, w tym przy pracy tymczasowej. W kwietniu 2017 r. ma w Niemczech wejść w życie nowelizacja przepisów o pracy tymczasowej. W jakim zakresie będzie ona dotyczyć polskich przedsiębiorców realizujących kontrakty w Niemczech? Planowana nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) stanowi jeden z elementów polityki państwa niemieckiego, mającej na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników. Nadużycia te polegają na stosowaniu przez pracodawców firmy wykonawcze

2 umów o dzieło (Werkvertrag), w sytuacji gdy w istocie zatrudniają personel do wykonywania usługi w ramach pracy tymczasowej. Chodzi zarówno o przypadki stosowania przez przedsiębiorców umów o dzieło w sytuacji, gdy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem faktycznie występuje stosunek pracy, jak i przypadki tzw. ukrytej pracy tymczasowej, gdy pod pozorem umowy o dzieło (Werkvertrag) lub umowy-zlecenia (Dienstleistungsvertrag) firma wykonawcza oddaje do dyspozycji swój personel innej firmie, nie ponosząc tak naprawdę ryzyka związanego z byciem pracodawcą lub też nie mając większego wpływu na kształtowanie warunków pracy swoich pracowników na miejscu. Udostępniając swój personel, firma omija w ten sposób regulacje prawa niemieckiego dotyczące wykonywania pracy tymczasowej. Takie działanie jest w ocenie niemieckiego rządu często spotykanym nadużyciem, przy czym to właśnie praca tymczasowa jest odpowiednią formą elastycznego zatrudnienia, nie zaś konstrukcja Werkvertrag. Dodać należy, że niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, gdy przedsiębiorca będący stroną umowy posiadał zezwolenie na pracę tymczasową na zapas (tzw. Vorratsarbeitnehmerüberlassungserklärung) na wypadek kontroli. Dotychczas w takiej sytuacji pracodawca mógł powołać się na powyższe zezwolenie i w ten sposób uniknąć skutków nielegalnego zatrudnienia pracowników określonych w ustawie o pracy tymczasowej. Zgodnie z planowaną nowelizacją nie będzie już mógł powołać się na takie zezwolenie, jeżeli okaże się, że pracownicy udostępnieni przez niego innemu przedsiębiorcy w istocie nie wykonują pracy w ramach umowy o dzieło czy też umowy o świadczenie usług. W konsekwencji relacja ta zostanie uznana za stosunek pracy w ramach pracy tymczasowej. Działanie takie będzie stanowić również wykroczenie. Przypomnijmy, iż zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem brak wymaganego zezwolenia Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit) stanowi wykroczenie zagrożone karą do 30 tys. euro.( )

3 Nowelizacja ma też wprowadzić maksymalne czasowe ograniczenie pracy tymczasowej do 18 miesięcy. Istotnym jej elementem będzie też wprowadzenie zasady Equal Pay, zgodnie z którą pracownicy tymczasowi będą po dziewięciu miesiącach pracy otrzymywać takie samo wynagrodzenie, jak pracownicy zatrudnieni w zakładzie na stałe. Nowelizacja zakłada wyeliminowanie nadużyć w pracy tymczasowej, między innymi poprzez zdefiniowanie kiedy i po spełnieniu jakich warunków pracownik wykonuje pracę tymczasową, a w jakich sytuacjach faktycznie świadczy pracę w ramach umowy o dzieło lub umowyzlecenia. Warto wspomnieć też, że zgodnie z orzecznictwem sądów niemieckich i zakładaną nowelizacją, o pracy tymczasowej można mówić wówczas, gdy pracownicy danego pracodawcy zostają włączeni do organizacji pracy pracodawcy użytkownika i podlegają jego poleceniom. To, czy w danym przypadku zachodzą takie przesłanki, ocenia się każdorazowo indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Wykonując zlecenia u naszego zachodniego sąsiada, często do pracy angażowani są również podwykonawcy na zasadzie samozatrudnienia. Czy najnowsze zmiany w prawie wpłyną również na status takich osób? Zgodnie z założeniami niemieckiego rządu już od 1 stycznia b.r. w Niemczech miała wejść w życie nowelizacja tamtejszego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB), a konkretnie par. 611a BGB. ( ). Na czym dokładnie polega zmiana par. 611a BGB? Przepis ten w nowym brzmieniu będzie wskazywać, kto jest pracownikiem w rozumieniu niemieckiego prawa. Zgodnie z zawartą w nim definicją jest nim osoba, która na podstawie umowy jest zobowiązana do świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu oraz podlega jego poleceniom, pozostając w stosunku osobistej zależności. Polecenie może dotyczyć treści pracy,

4 sposobu jej wykonania, czasu i miejsca wykonywania czynności. Pracownikiem jest ten współpracownik, który nie może w znacznym zakresie dowolnie kształtować swojej działalności i czasu pracy. Stopień osobistej zależności zależy w tym przypadku od charakteru działalności. Dokonując oceny, czy w konkretnym przypadku dana osoba jest pracownikiem, uwzględnia się całokształt wszystkich okoliczności. Na portalach branżowych pojawiają się opinie, że ta zmiana znacząco wpłynie na status takich osób. Co więcej, oznacza dla polskich firm koniec delegowania samozatrudnionych. Nie jest to prawdą. Nowelizacja BGB nie oznacza, że polskie firmy przy realizacji kontraktów za Odrą nie będą mogły korzystać z pomocy jednoosobowych firm podwykonawczych. Wbrew różnym opiniom w tym temacie planowana nowelizacja BGB nie stanowi rewolucyjnej zmiany dla naszych firm. Elementy składające się na definicję pracownika w prawie niemieckim zostały już bowiem wypracowane w orzecznictwie tamtejszych sądów i były wykorzystywane od lat w praktyce kontrolnej na terytorium Niemiec. Obecna definicja pracownika ma odpowiadać dotychczasowemu rozumieniu tego pojęcia w stosunku 1:1. Jej ujęcie w skodyfikowanej formie oznacza jednak usunięcie wszelkich niejasności, co do tego, kto jest pracownikiem, a kto nie w myśl niemieckich przepisów. Przy czym oczywiście jest to istotna zmiana dla firm. Tym bardziej, że będzie wykorzystywana, jak już wspomniano, w celu zapobiegania nadużyciom.( ) Rozmawiała Karolina Topolska

5 Pozorny kontrakt z niemieckim kontrahentem bez ochrony, dr Katarzyna Styrna Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej W związku ze zmianami prawa w Niemczech od 1 kwietnia 2017r. zapraszam firmy realizujące kontrakty w Niemczech oraz delegujace pracowników do Niemiec do lektury artykułu mojego autorstwa Pozorny kontrakt z niemieckim kontrahenten bez ochrony, który ukazał się w dniu roku na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Poniżej udostępniam Państwu wyciąg z niniejszego artykułu, natomiast dostęp do pełnej wersji jest możliwy w elektronicznym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Temat jest bardzo aktualny i dotyczy także tych przedsiębiorców z Polski, którzy prawdopodobnie nigdy nie zakwalifikowaliby swojej działalności jako agencji pracy tymczasowej A tymczasem.prawo niemieckie ma dla nas swoje niespodzianki. Wyciąg z artykułu: Pozorny kontrakt z niemieckim kontrahentem bez ochrony Wydanie z dnia: piątek, 3 lutego 2017r. (nr 24), Tygodnik Gazeta Prawna Autor: dr Katarzyna Styrna-Bartman LL.M., radca prawny, doktor nauk prawnych Uniwersytetu w Ratyzbonie, partner w Kancelarii Prawnej BLU Radcowie Prawni z Wrocławia Z perspektywy polskich pracodawców jednymi z najbardziej interesujących zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych są te dotyczące zwalczania nielegalnej pracy tymczasowej, a zwłaszcza wykluczenie możliwości posługiwania się zapasowym zezwoleniem na taką pracę. Działalność firmy za Odrą może więc zostać zakwalifikowana jako podlegająca pod tą ustawę, co w

6 konsekwencji będzie oznaczać dla firmy szereg nowych obowiązków. Firma z Polski, realizująca kontrakty na terytorium Niemiec, powinna zwrócić szczególną uwagę na zmieniające się od 1 kwietnia 2017 r. w Niemczech prawo dotyczące zasad wykonywania pracy tymczasowej i to również wtedy, gdy nie zatrudnia pracowników w tej właśnie formie. O tej daty ustawa o pracownikach tymczasowych (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG) będzie bowiem bardzo restrykcyjnie ujmować definicję pracownika tymczasowego. W konsekwencji taki status na gruncie prawa niemieckiego może uzyskać nawet taki pracownik, który zostaje oddelegowany do pracy w Niemczech w ramach zwykłego świadczenia usług (umowy-zlecenie, czyli Dienstleistungsvertrag), czy też bardzo popularnej na gruncie prawa niemieckiego umowy o dzieło (Werkvertrag). Zagadnienie to również niezwykle istotne dla polskich firm, które niejednokrotnie zawierają takie umowy pozostając w przekonaniu, że zagadnienie pracy tymczasowej ich nie dotyczy. W rzeczywistości może być zupełnie inaczej. Może się okazać, że realizując umowę o świadczenie usług na terytorium Niemiec polska firma podlega pod zakres ustawy o pracy tymczasowej (AÜG) obowiązującej w Niemczech. Nie zdając sobie sprawy z regulacji prawa niemieckiego dotyczących pracy tymczasowej, już teraz krajowe firmy niejednokrotnie narażają się na poważne konsekwencje a po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o pracy tymczasowej i innych ustaw (Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze) będzie jeszcze bardziej restrykcyjnie. Nieprzestrzeganie nowych zasad może skutkować dotkliwymi konsekwencjami na gruncie tamtejszego prawa pracy oraz prawa karnego. Celem planowanych zmian jest zapobieganie m.in. przypadkom nadużyć oraz omijania regulacji o pracy tymczasowej określonych w niemieckim prawie. Chodzi tu m.in. o uszczelnianie zasad stosowania cywilnoprawnych form zatrudnienia pracowników, które w rzeczywistości są

7 klasycznymi umowami o pracę lub umowami pracy tymczasowej. W opinii niemieckiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) zmiany mają w konsekwencji wyeliminować przypadki nadużywania takich umów cywilnoprawnych, wykorzystywanych jako sposób na optymalizację zobowiązań publicznoprawnych lub w celu obejścia obowiązującego w Niemczech prawa pracy. Na czym polega praca tymczasowa Przedsiębiorca wykonujący pracę tymczasową (Verleiher) to w rozumieniu niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej (AÜG) pracodawca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje pracowników podmiotowi trzeciemu w celu związanym ze świadczeniem pracy, bez względu na okoliczność, czy odbywa się to dla celów komercyjnych (zarobkowych), czy też nie. Oznacza to zatem, iż dla uznania, że zachodzi przypadek pracy tymczasowej wystarczy spełnienie przesłanki w postaci pozostawienia pracowników do dyspozycji podmiotowi trzeciemu, który następnie zgodnie z własnym zapotrzebowaniem w swoim przedsiębiorstwie korzysta z pracy przekazanych mu pracowników. Wymogi dla pracy tymczasowej Prowadzenie działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium Niemiec co do zasady wymaga odpowiedniego zezwolenia, którego udzielają wyspecjalizowane ośrodki Federalnej Agencji Pracy. Od obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pracy tymczasowej istnieją jednak wyjątki. Jest to dopuszczalne m.in. w następujących przypadkach: wewnętrzne przekazywanie pracowników w ramach koncernu, okazjonalne przekazywanie pracowników pomiędzy pracodawcami pod warunkiem, iż nie charakter ich zatrudnienia wskazuje, że nie są oni przekazani do wykonywania pracy tymczasowej. Pod tym drugim pojęciem rozumie się sytuację, w której np. z

8 powodu znacznego wzrostu pracy przy projekcie wymagany jest udział dodatkowych pracowników. Również jednak w tym przypadku należy zachować szczególną ostrożność, gdyż oddelegowanie pracowników na dłuższy czas może już zostać zakwalifikowane jako przypadek pracy tymczasowej. Jak jest obecnie Zgodnie z informacją niemieckiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) aktualnie często spotykanym nadużyciem ze strony przedsiębiorców są sytuacje, w których firmy przekazują sobie pracowników pod pozorem klasycznych umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług). Polega to na tym, że przedsiębiorca przekazujący swoich pracowników podmiotowi trzeciemu posiada na wypadek kontroli zezwolenie niemieckiej Federalnej Agencji Pracy (Verleiherlaubnis). Dotychczas jeżeli w wyniku kontroli urzędu celnego wyszło na jaw okoliczność, że w danym przypadku nie jest realizowana umowa o dzieło czy też umowa o świadczenie usług, lecz faktycznie zachodzi przypadek pracy tymczasowej, przedsiębiorca legitymujący się takim zezwoleniem na zapas (Vorratsverleiherlaubnis) był zwolniony z odpowiedzialności za nielegalną (czyli z pominięciem odpowiednich regulacji) pracę tymczasową oraz unikał ryzyka uznania przez organ kontrolny, że z mocy ustawy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą użytkownikiem (Entleiher) zachodzi stosunek pracy. Również sądy niemieckie dotychczas nie sankcjonowały ukrytych przypadków pracy tymczasowej, jeżeli pracodawca legitymował się odpowiednim zezwoleniem uzyskanym uprzednio na wypadek kontroli. Niemiecki ustawodawca postanowił jednak zmienić powyższy stan rzeczy. Ważne orzeczenie W wyroku z 12 lipca 2016 r. (sygn. 9 AZR 352/15) Federalny Sąd Pracy (BAG) orzekł, że w przypadku pozornej umowy o dzieło (Scheinverkvertrag) albo pozornej umowy o świadczenie usług, a tym samym ukrytej formy pracy tymczasowej, nie powstaje

9 stosunek pracy z pracodawcą użytkownikiem, jeżeli pracodawca posiada wymagane zezwolenie na pracę tymczasową zgodnie z par. 1 ustawy (AÜG). Co się zmieni od 1 kwietnia 2017 roku Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o pracy tymczasowej wspomniane zezwolenie na wykonywanie pracy tymczasowej nie będzie już chroniło pozornych umów o dzieło, czy też fikcyjnych umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązku ujawnienia w umowie z kontrahentem okoliczności zatrudnienia pracownika właśnie w ramach pracy tymczasowej (Offenlegungspflicht). Oznacza to więc, że dotychczasowa metoda na ukryte zezwolenie nie będzie już chronić pracodawców na wypadek kontroli. Jeżeli więc taka kontrola wykaże, że stosowanie pracy tymczasowej nie zostało przez strony wyraźnie wskazane w umowie, uznaje się, że z mocy ustawy zachodzi stosunek pracy pomiędzy pracownikiem oraz pracodawcą użytkownikiem (Entleiher). Pracownik może w takim przypadku sprzeciwić się uznaniu stosunku pracy łączącego go z Entleiher (ma więc prawo wyboru) i wnosić o utrzymanie stosunku pracy w pracodawcą przekazującym (Verleiher). W tym celu pracownik musi w formie pisemnej w terminie miesiąca oświadczyć swojemu pracodawcy (agencji) albo pracodawcy użytkownikowi, że jego pracodawcą jest agencja kierująca go do pracy u podmiotu trzeciego. Aby przeciwdziałać przypadkom antydatowania dokumentów, oświadczenie to powinno zostać przedłożone przez pracownika w terminie miesiąca także agencji pracy ( ). Co oznacza zakwalifikowanie pracodawcy jako prowadzącego działalność w zakresie pracy tymczasowej Jeżeli pracodawca nie ujawni zatrudnienia pracownika w ramach pracy tymczasowej, to nawet posiadanie przez niego zezwolenia Federalnej Agencji Pracy nie uchroni go przed odpowiedzialnością za nielegalne zatrudnienie w ramach pracy

10 tymczasowej oraz innymi skutkami prawnymi. Przede wszystkim musi liczyć się z uznaniem, że z mocy ustawy zachodzi stosunek pracy pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem ale nie tylko. Musi on m.in. uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie, przestrzegać zasad równości pracowników w zakresie warunków pracy, ewidencjonować czas pracy, spełnić obowiązki informacyjne wobec pracownika oraz względem Federalnej Agencji Pracy. Niezależnie od powyższego niewykonanie obowiązku ujawnienia pracy tymczasowej uzasadnia odpowiedzialność obydwu pracodawców i grozi karą pieniężną w wysokości do 30 tys. euro. Ponadto za brak odpowiedniej informacji wobec pracownika, że zachodzi przypadek pracy tymczasowej, może zostać nałożona kara pieniężna do tysiąca euro. Jak odróżnić pracę tymczasową od Werkvertrag Zagadnienie odróżnienia pracy tymczasowej od pracy wykonywanej w ramach wspomnianych Werkvertrag jest obecne w praktyce niemieckich organów kontrolnych i sądów od dłuższego czasu ( ). Przykład Włączenie do struktury organizacyjnej Firma A z Polski zawiera z firmą B w Niemczech umowę nazwaną przez strony Werkvertrag. W jej ramach zobowiązuje się do świadczenia na rzecz firmy B określonych usług. W tym celu deleguje do Niemiec swoich pracowników. W rzeczywistości jednak działanie firmy A sprowadza się wyłącznie do przekazania pracowników do firmy B, którzy w firmie B wykonują

11 pracę pod nadzorem firmy B, nie zaś firmy A. Pracownicy firmy A zostają w rzeczywistości włączeni do struktury organizacyjnej firmy B. W związku z tym działanie firmy A ogranicza się wyłącznie do przekazania pracowników do podmiotu trzeciego, wówczas zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że pracownicy firmy A wykonują w rzeczywistości pracę tymczasową na terytorium Niemiec, a tym samym polski pracodawca powinien stosować rygory niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej oraz uzyskać odpowiednie zezwolenie niemieckiej Federalnej Agencji Pracy, a także wykonać Offenlegungspflicht, czyli ujawnić fakt zatrudnienia pracowników w ramach pracy tymczasowej w umowie pomiędzy przedsiębiorcami. Nowa definicja umowy o pracę Zmiany dotyczące pracy tymczasowej idą w parze z nowelizacją niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej także jako: BGB) i wprowadzeniem w Niemczech ustawowej definicji stosunku pracy. Nowelizacja w tym zakresie również wejdzie w życie od 1 kwietnia b.r.( ) Dziennik Gazeta Prawna, r. W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji artykułu zapraszam do elektronicznego wydania Dziennika Gazety Prawnej. dr Katarzyna Styrna Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

12 Bezpieczne delegowanie do Niemiec w świetle aktualnego stanu prawnego Wyciąg z artykułu Pozorny kontrakt z niemieckim kontrahentem bez ochrony, Dziennik Gazeta Prawna, r. Autor: dr Katarzyna Styrna-Bartman, LL.M., radca prawny, doktor nauk prawnych Uniwersytetu w Ratyzbonie, partner w Kancelarii Prawnej BLU Radcowie Prawni z Wrocławia, autorka bloga Praca tymczasowa i delegowanie do Niemiec w pigułce O czym muszą pamiętać agencje pracy tymczasowej z uwagi na specyfikę branży nie można prowadzić działalności w zakresie pracy tymczasowej przed uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia odpowiedniej agencji pracy w Niemczech; nie jest dopuszczalne przekazywanie pracowników w celu wykonywania przez nich pracy tymczasowej w działalności budowlanej (Baugewerbe). W celu określenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorstwem budowlanym, należy posiłkować się definicjami z par. 101 ust. 2 SGB III w związku z par. 1 rozporządzenia Baubetriebe Verordnung. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której obydwa przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami budowlanymi. W takim przypadku obowiązują dodatkowe wymogi, których spełnienie warunkuje możliwość uzyskania zezwolenia; opłata za opracowanie wniosku w związku z udzieleniem zezwolenia wynosi odpowiednio: 1000 euro w przypadku

13 wniosku o udzielenie zezwolenia na czas określony oraz 2500 euro za udzielenie zezwolenia na czas nieoznaczony, przy czym to drugie może być udzielone tylko takiemu przedsiębiorcy, który przez co najmniej trzy następujące po sobie lata prowadzi legalnie działalność w tym zakresie (za zezwoleniem). Instytucją odpowiedzialną za udzielania zezwoleń firmom z Polski jest Agencja Pracy w Düsseldorfie. a o czym w kontekście delegowania pracowników konieczne jest uzyskanie zaświadczenia A1 określającego ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, które ma zastosowanie do osoby delegowanej (zgodnie z rozporządzeniami UE nr 883/04 oraz 987/09 dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Należy pamiętać, że okazanie zaświadczenia A1 jest zazwyczaj podstawowym dokumentem, o który jest proszony przedsiębiorca podczas kontroli FKS na terytorium Niemiec; należy uzyskać EKUZ, czyli europejska kartę ubezpieczenia zdrowotnego, dla pracownika, część pracodawców ma obowiązek dokonania zgłoszeń pracowników delegowanych za pośrednictwem portalu meldeportal-mindestlohn.de. Kryterium decydującym o konieczności dokonania zgłoszeń jest wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności w branżach określonych w niemieckiej ustawie o płacy minimalnej (MiLoG) oraz ustawie o delegowaniu pracowników (AEntG), należy stosować obowiązujące w Niemczech stawki płacy minimalnej oraz warunki pracy dla pracowników delegowanych na terytorium Niemiec, przy rozliczaniu płacy minimalnej konieczne jest uwzględnienie reguł prawa niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zaliczania diet na poczet płacy minimalnej, wymagane jest stosowanie zasad prowadzenia dokumentacji

14 pracowniczej i ewidencji czasu pracy obowiązujących w Niemczech, należy stosować układy zbiorowe uznane przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej za powszechnie obowiązujące (np. w branży budowlanej), trzeba określić, czy na terytorium Niemiec konieczna jest rejestracja przedsiębiorcy dla celów podatku VAT, należy sprawdzić, czy na terytorium Niemiec może powstać obowiązek podatkowy dla pracowników, jak i dla spółki (Ertragssteuer), konieczne jest sprawdzenie, czy na terytorium Niemiec powstanie obowiązek zapłaty podatku budowlanego, w razie prowadzenia działalności budowlanej należy ustalić, czy po stronie przedsiębiorcy nie powstanie obowiązek zapłaty składki w Soka Bau, w razie dostawy materiałów na terytorium Niemiec wymagane jest sprawdzenie, czy odpowiadają one niemieckim normom w tym zakresie. Dziennik Gazeta Prawna, r. W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji artykułu zapraszam do elektronicznego wydania Dziennika Gazety Prawnej. dr Katarzyna Styrna Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone. Meldeportal-mindestlohn.de

15 obowiązki zgłoszeniowe na nowo Przypominam, że w dniu 1 stycznia 2017 roku w Niemczech weszło w życie nowe rozporządzenie, tzw. MiLoMeldV (nowe), zgodnie z którym pracodawcy, także zagraniczni, powinni dokonywać zgłoszeń pracowników oddelegowanych do Niemiec za pomocą specjalnego portalu stworzonego do tego celu, który będzie funkcjonować pod domeną Co ta zmiana oznacza? Dla tych przedsiębiorców, którzy wiedzą już, co oznacza obowiązek zgłoszeniowy, dobra wiadomość. Nie trzeba więcej drukować i faksować zgłoszeń. Wszystko można wykonać drogą elektroniczną. Nie zmienia się za to treść formularzy, które zostają w dotychczasowej wersji. Przejściowo jeszcze do 30 czerwca 2017 roku można dokonywać zgłoszeń faksem. Tak wykonane zgłoszenie będzie również skuteczne. dr Katarzyna Styrna Bartman, Wszystkie prawa zastrzeżone.

- działanie agencji bez uzyskania zezwolenia jest zabronione i obwarowane wysokimi karami pieniężnymi (25 tys. EUR);

- działanie agencji bez uzyskania zezwolenia jest zabronione i obwarowane wysokimi karami pieniężnymi (25 tys. EUR); Informacja dla polskich agencji pracy tymczasowej o niemieckich regulacjach dotyczących czasowego użyczania polskich pracowników do świadczenia pracy na terenie Niemiec 2015-12-25 22:44:15 2 3 Pełne otwarcie

Bardziej szczegółowo

Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia r. z późniejszymi zmianami.

Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia r. z późniejszymi zmianami. Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) z dnia 7.8.1972 r. z późniejszymi zmianami. 1 Obowiązek uzyskania zezwolenia (1) (1) Pracodawcy, którzy jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Niemiecka ustawa. o pracy tymczasowej

Niemiecka ustawa. o pracy tymczasowej AÜG Niemiecka ustawa o pracy tymczasowej Polskie tłumaczenie Sabina Ociepa prawnik zagraniczny (PL) / adwokat (DE) Ustawa regulująca świadczenie pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG)

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej 2 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) art. 56 stanowi o swobodzie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK elektronicznego zgłaszania pracowników delegowanych i wypożyczanych do Niemiec

OBOWIĄZEK elektronicznego zgłaszania pracowników delegowanych i wypożyczanych do Niemiec Od dnia 01.01.2017 pracodawcy z siedzibą za granicą zobowiązani są do zgłaszania w trybie on-line swoich pracowników delegowanych do Niemiec. To samo dotyczy firm, które wypożyczają pracowników do Niemiec.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6 Autor:Dr.IgorStenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6 Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przy przejściu przedsiębiorstwa. Aktualny wyrok polskiego

Bardziej szczegółowo

wprowadzono rozróżnienie na pracownika i inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. Ta dyferencjacja jest niezbędna ze względu na

wprowadzono rozróżnienie na pracownika i inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. Ta dyferencjacja jest niezbędna ze względu na UZASADNIENIE Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego

Bardziej szczegółowo

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Program Transgraniczne zatrudnianie pracowników Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie w Niemczech na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków PODSTAWY PRAWA PRACY mgr Małgorzata Grześków Pojęcie prawa pracy Pojęcie prawa pracy - odrębna gałąź prawa, wyróżniania ze względu na kryterium: przedmiotowe metody regulacji (w tym zakresie prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Delegowanie do Niemiec zmiany. Tomasz Major, Brighton&Wood

Delegowanie do Niemiec zmiany. Tomasz Major, Brighton&Wood Delegowanie do Niemiec zmiany Tomasz Major, Brighton&Wood Nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu w Niemczech konsekwencje dla polskich firm nowe obowiązki polskich firm konieczna zmiana dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja )

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja ) 1 z 5 2017-01-31 08:43 Temat: Zatrudnianie cudzoziemców ( nowe zasady i optymalizacja) Nadawca: Towarzystwo Gospodarki Data: 2017-01-31 08:42 Adresat: towarzystwo@towarzystwo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić managera?

Jak zatrudnić managera? www.inforakademia.pl Jak zatrudnić managera? Paweł Ziółkowski Podstawy prawne działania zarządu Stosunek pracy w pełni dopuszczalny w przypadku członków zarządu (poza jednoosobowymi spółkami z o.o. i spółkami

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 18 listopada 2017 r. Sygn.: 006470 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Zleceniodawcę w dniu 18 listopada 2017 r. o godzinie 11:40 w ramach abonamentu. Przedmiot odpowiedzi: 1. Czy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe Szkolenie Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe 1 dzień / 11.10.2016 godz. 10:00-16:00 (lunch + przerwy kawowe) Sala konferencyjna AHK Polska

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii:

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Poniżej zamieszczono skrót przepisów prawnych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Ubezpieczenie społeczne osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej Podstawy prawne Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o APT i płacy minimalnej dr Maciej Chakowski

Nowelizacja ustawy o APT i płacy minimalnej dr Maciej Chakowski Nowelizacja ustawy o APT i płacy minimalnej 2017 dr Maciej Chakowski Ograniczenia czasowe w udostępnianiu pracowników z APT Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Delegowanie cudzoziemców do innych państw członkowskich w kontekście przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych

Delegowanie cudzoziemców do innych państw członkowskich w kontekście przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych Delegowanie cudzoziemców do innych państw członkowskich w kontekście przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych Marek BENIO Warszawa, 27 listopada 2018 - Raymond Vander Elst - firma rozbiórkowa z

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług P O D S T A W Y P R A W N E, O B O W I Ą Z K I P R A C O D A W C Ó W, W A R U N K I D E L E G O W A N I A I Z A K R E S Z A D A Ń P A

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL. Poprawka. Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE

PL Zjednoczona w różnorodności PL. Poprawka. Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE 25.5.2018 A8-0319/51 Poprawka 51 Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016)0128 - C8-0114/2016-2016/0070(COD))

Bardziej szczegółowo

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców stan na 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy lub osoby świadczące pracę na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej zwanych zleceniobiorcami)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 62/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Zielona Góra, listopad 2017 Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Beata Leszyk Wydział Ubezpieczeń i Składek

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY W NIEMCZECH ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE, UBEZPIECZENIOWE Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką delegowania pracowników do pracy na terytorium Niemiec w

Bardziej szczegółowo

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Mateusz Brząkowski radca prawny TGC Corporate Lawyers AGENDA Zmiany w zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

Zatrudniam legalnie pracuję legalnie

Zatrudniam legalnie pracuję legalnie Zatrudniam legalnie pracuję legalnie 3 Pracuję zatrudniam legalnie stosowanie przepisów unijnych 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zlecenie w Niemczech - wyzwanie dla prawników i księgowych

Zlecenie w Niemczech - wyzwanie dla prawników i księgowych Zlecenie w Niemczech - wyzwanie dla prawników i księgowych O czym warto i należy pamiętać decydując się na realizację zlecenia w Niemczech? Kontrakt w Niemczech to nie tylko szansa dla firmy, ale i spore

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE ZMIANY OD

UMOWY CYWILNOPRAWNE ZMIANY OD 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań 21 listopada Warszawa Co druga osoba z firmy 50% taniej Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa UMOWY CYWILNOPRAWNE ZMIANY OD 1.01.2017 Jakie nowe elementy

Bardziej szczegółowo

Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce...

Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce... Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Prawo socjalne międzynarodowe zagadnienia teoretyczne... 1 1. Pojęcie prawa socjalnego międzynarodowego... 1 2. Źródła międzynarodowego prawa socjalnego...

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 169 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2017 r.

Dz.U Nr 169 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2017 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2005 Nr 169 poz. 1414 tj. Dz.U. 2017 poz. 248 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt Sygn. akt II UK 84/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 22 września 2017 r. Sygn.: 005919 Przedmiot odpowiedzi: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE 1. Czy lekarz na etacie/rezydenturze zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, może wykonywać dyżury kontraktowe,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414,

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 2 Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej niemiecki rynek w coraz większym stopniu staje się dla polskich

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2018 R.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2018 R. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2018 R. 06.04.2018 R. KARPIK GRABOSZYCE PROGRAM SZKOLENIA 1. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce: poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Dz.U.2005.169.1414 z dnia 2005.09.06 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 maja 2016 r. USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w

Bardziej szczegółowo

Zmiana przepisów o pracownikach delegowanych. Co jest nie tak w propozycji KE?

Zmiana przepisów o pracownikach delegowanych. Co jest nie tak w propozycji KE? Zmiana przepisów o pracownikach delegowanych. Co jest nie tak w propozycji KE? yanlev - Fotolia Polscy przedsiębiorcy eksportujący usługi mają podstawy do obaw. Planowane zmiany przepisów o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne

Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne apl. adw. Marta Rogocz w kancelarii Zawirska Gąsior 1. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 255/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 czerwca 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Hajn

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY W UMOWIE NA OKRES PRÓBNY

I. ZMIANY W UMOWIE NA OKRES PRÓBNY Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie w zakresie wskazanym poniżej z dniem

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Limit maksymalnie 3 umów na czas określony c.d. Od 22 lutego 2016 r. strony mogą zawrzeć nie 2, ale aż 3 umowy o pracę na czas

Bardziej szczegółowo

lub także za pracownika w 2014r. pracy kontroli ZUS Nova Skills ia@novaskills.pl

lub także za pracownika w 2014r. pracy kontroli ZUS Nova Skills ia@novaskills.pl 19-20.08.2014 Sopot LetniaSzkołaPrawaPracy2014 -optymalizacjazatrudnienia,zabezpieczeniepracodawcy, najnowszeiplanowanezmianyprawne2013/2014 Zatrudnianie pracowników jest skomplikowanym procesem prawnym

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DLA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO PRACY W NIEMCZECH

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DLA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO PRACY W NIEMCZECH WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DLA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO PRACY W NIEMCZECH Od dnia 1.01.2017r. istnieje możliwość wystawiania zaświadczeń o delegowaniu pracowników do pracy w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym

Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym Zdzisław Kubot Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym 1. Uwagi wstępne Samozatrudnienie lekarzy w szpitalach, a szerzej w podmiotach leczniczych jest zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

Zarząd sukcesyjny wsparcie prawne dla następców jednoosobowego przedsiębiorcy

Zarząd sukcesyjny wsparcie prawne dla następców jednoosobowego przedsiębiorcy Zarząd sukcesyjny wsparcie prawne dla następców jednoosobowego przedsiębiorcy Po 3-miesięcznym vacatio legis, a więc najpewniej w ostatnim kwartale roku 2018, wejdzie w życie, podpisana już ustawa o zarządzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101

ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101 ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101 Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

OG /18. Cytat: Jak długo trwa usługa konwojowania?

OG /18. Cytat: Jak długo trwa usługa konwojowania? Warszawa, 08.06.2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51A 00-873 Warszawa Do Wykonawców OG-26-1-7/18 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.06.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR - RODO W PRAKTYCE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR - RODO W PRAKTYCE 5 października Warszawa OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR - Wpływ przepisów RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. na procesy przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2019 ZATRUDNIANIE OBYWATELI BIAŁORUSI, UKRAINY, NEPALU, INDII, CHIN I INNYCH KRAJÓW NIEUNIJNYCH

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2019 ZATRUDNIANIE OBYWATELI BIAŁORUSI, UKRAINY, NEPALU, INDII, CHIN I INNYCH KRAJÓW NIEUNIJNYCH ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2019 ZATRUDNIANIE OBYWATELI BIAŁORUSI, UKRAINY, NEPALU, INDII, CHIN I INNYCH KRAJÓW NIEUNIJNYCH Paweł Ziółkowski Prawnik, specjalista w dziedzinie prawa i podatków Nielegalne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R. I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 19-20 13 maja 3 maja marca, Warszawa Warszawa Poznań Co druga osoba z firmy 50% taniej Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r. Dz.U.05.169.1414 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady jawności

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dbaj o swoje bezpieczeństwo

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dbaj o swoje bezpieczeństwo W jaki sposób wspólnie uczestniczyć w postępowaniu, jak zawrzeć umowę konsorcjum i jakie składać dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Niejednokrotnie ze względu na wielkość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Transport Menager Meeting

Transport Menager Meeting Transport Menager Meeting Warszawa, 25.06.2019r. radca prawny Joanna Jańczy radca prawny Agnieszka FrasikF Z U S SPRAWA A1 SPEKTAKULARNY SUKCES CZY PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO... KONSEKWENCJE ODMOWY WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Stanowisko Prezesa UTK w sprawie wstępnych badań lekarskich na stanowisko maszynisty oraz na stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW

ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW W obecnym stanie prawnym regulacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obejmuje jedynie pracowników w rozumieniu Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation Paweł Galec Oficjalny początek delegowania pracowników: 1996 rok. w 1996

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 20.3.2017 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Francji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r.

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 2 CZERWCA 2015 R. (SYGN. AKT K 1/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 23 MAJA 1991 R. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 204-209 Komisja Prawna 2.6.206 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Republiki Łotewskiej w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie kierowców. najświeższe możliwości w zracjonalizowaniu współpracy z kierowcą

Samozatrudnienie kierowców. najświeższe możliwości w zracjonalizowaniu współpracy z kierowcą Samozatrudnienie kierowców najświeższe możliwości w zracjonalizowaniu współpracy z kierowcą Aktualne formy współpracy z kierowcami Samozatrudnienie Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Przepisy ogólne Dziennik Ustaw rok 2005 nr 169 poz. 1414 wersja obowiązująca od 2016-05-19 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa Minimalna stawka godzinowa Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia będzie wynosiła ponad 12 zł. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 7 marca 2017 r. Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące obowiązków radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r.

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski ptz@op.pl 2 Kto to jest cudzoziemiec? Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (obcokrajowiec lub

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy ciekawej lektury, Zespół Kancelarii Paczuski Taudul

Szanowni Państwo, Życzymy ciekawej lektury, Zespół Kancelarii Paczuski Taudul Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W cotygodniowym Przekroju Podatkowym znajdą

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN 978-83-7440-664-2 Spis treści Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej 1. Regulacje prawne...

Bardziej szczegółowo

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r.

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Kluczowe fakty Od kiedy obowiązują zmiany? Zmiany w zakresie zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych.

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Ossa, 6 grudnia 2014 r. Grażyna Spytek-Bandurska Projekt nowelizacji

Bardziej szczegółowo

NOWY PROJEKT WDROŻENIOWY DYREKTYWY 96/71/WE A DOTYCHCZASOWE ORZECZNICTWO ETS

NOWY PROJEKT WDROŻENIOWY DYREKTYWY 96/71/WE A DOTYCHCZASOWE ORZECZNICTWO ETS NOWY PROJEKT WDROŻENIOWY DYREKTYWY 96/71/WE A DOTYCHCZASOWE ORZECZNICTWO ETS AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY HUNGARY POLAND ROMANIA SLOVAKIA TURKEY sdzlegal.pl SWOBODA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Krajowy Rejestr Sądowy zawiera istotne dane i informacje o przedsiębiorcy, między innymi w zakresie składu jego organów, siedziby, kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo