Performance Tuning. w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Performance Tuning. w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220"

Transkrypt

1 Performance Tuning w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Piotr Sajda (kierownik Service Engineering) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1

2 Agenda 1. Wprowadzenie do środowiska testowego 2. Opis problemu 3. Krok po kroku - analiza problemu 4. Metody optymalizacji 5. Podsumowanie OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 2

3 1 Wprowadzenie do środowiska testowego OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 3

4 Środowisko testowe Middleware Database Storage Clustered (2 node) Weblogic Server 10.3 initial/maximal connection pool of 200 connections/database (100 physical connections per database instance) Oracle 10GR2 RAC database, OS: Solaris 10, Hardware: 2 x Sun T5220. Storage: High-end class storage Application for generating of the load DVD Store - JEE compliant application deployed on the clustered WLS servers OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 4

5 Profil obciążenia select INST_ID, decode(command_type,2,'insert',3,'select',6,'update') type, sum(fetches), sum(executions), sum(cpu_time), sum(rows_processed) from gv$sqlarea where PARSING_SCHEMA_NAME='DS2' and command_type in (2,3,6,7) group by INST_ID, command_type order by INST_ID,command_type INST_ID TYPE SUM(FETCHES) SUM(EXECUTIONS) SUM(CPU_TIME) SUM(ROWS_PROCESSED) INSERT SELECT UPDATE INSERT SELECT UPDATE [rows processed] / [executions of "select query"] = 8.47 [rows per select] Średnio 8.47 [wierszy na operację select] - mamy do czynienia z typową aplikacją typu OLTP OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 5

6 2 Opis problemu OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 6

7 Opis problemu Czas trwania testu: ok. 30 minut. W okolicach (chwilę po) 5:00 mamy wyraźny peak oczekiwań klasy CLUSTER. Analiza migawki AWR sekcji zapytań SQL wykazała, że odpowiedzialne za to jest zapytanie... OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 7

8 Winowajcą jest.. select count(*) from ds2.orders ; Krótka analiza: Tego typu zapytanie powinno skorzystać z indeksu na kluczu PRIMARY. Nie powinna zatem istnieć potrzeba sięgnięcia do bloków tabeli ORDERS (FAST FULL INDEX SCAN). Tak więc... zapytanie powinno zwrócić wynik prawie natychmiast! OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 8

9 Analiza problemu pierwsze spojrzenie SQL> select count(*) from ds2.orders ; Elapsed: 00:00:34.42 Execution Plan Id Operation Name Rows Cost (%CPU) Time Pstart Pstop TQ IN-OUT PQ Distrib SELECT STATEMENT 1 6 (0) 00:00:01 1 SORT AGGREGATE 1 2 PX COORDINATOR 3 PX SEND QC (RANDOM) :TQ Q1,00 P->S QC (RAND) 4 SORT AGGREGATE 1 Q1,00 PCWP 5 PX BLOCK ITERATOR 1207K 6 (0) 00:00: Q1,00 PCWC 6 TABLE ACCESS FULL ORDERS 1207K 6 (0) 00:00: Q1,00 PCWP Statistics recursive calls 3 db block gets consistent gets 0 physical reads 3740 redo size 518 bytes sent via SQL*Net to client 488 bytes received via SQL*Net from client 2 SQL*Net roundtrips to/from client 88 sorts (memory) 0 sorts (disk) 1 rows processed OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 9

10 3 Analiza problemu OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 10

11 Analiza problemu istnieje INDEX na kluczu gł. SQL> exec dbms_metadata.get_ddl(.) ; CREATE TABLE "DS2"."ORDERS" ( "ORDERID" NUMBER NOT NULL ENABLE, "ORDERDATE" DATE NOT NULL ENABLE, "CUSTOMERID" NUMBER, "NETAMOUNT" NUMBER(12,2) NOT NULL ENABLE, "TAX" NUMBER(12,2) NOT NULL ENABLE, "TOTALAMOUNT" NUMBER(12,2) NOT NULL ENABLE, CONSTRAINT "PK_ORDERS" PRIMARY KEY ("ORDERID") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL NEXT MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "INDXTBS" ENABLE, CONSTRAINT "FK_CUSTOMERID" FOREIGN KEY ("CUSTOMERID") REFERENCES "DS2"."CUSTOMERS" ("CUSTOMERID") ON DELETE SET NULL DISABLE ) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 STORAGE( BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE "ORDERTBS" PARTITION BY RANGE ("ORDERDATE") (PARTITION "JAN2004" VALUES LESS THAN (TO_DATE(' :00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) ( ) TABLESPACE "ORDERS_JAN2004" NOCOMPRESS, PARTITION "FEB2004" VALUES LESS THAN (TO_DATE(' :00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) ( ) ( ) (other partitions ) ( ) PARTITION "MAXVAL" VALUES LESS THAN (MAXVALUE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 11

12 Analiza problemu użyjmy podowiedzi (hint) i wymuśmy INDEX (FAST) FULL SCAN SQL> select /*+ index(orders PK_ORDERS) */ count(*) from ds2.orders; Elapsed: 00:00:02.86 Execution Plan Id Operation Name Rows Cost (%CPU) Time SELECT STATEMENT (3) 00:00:54 1 SORT AGGREGATE 1 2 INDEX FULL SCAN PK_ORDERS 1423K 3420 (3) 00:00: Statistics recursive calls 0 db block gets 4335 consistent gets 4480 physical reads 0 redo size 518 bytes sent via SQL*Net to client 488 bytes received via SQL*Net from client 2 SQL*Net roundtrips to/from client 0 sorts (memory) 0 sorts (disk) 1 rows processed Rzeczywiście... Z hintem: Elapsed: 00:00:02.86 Bez hintu: Elapsed: 00:00:34.42 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 12

13 Analiza problemu dlaczego optymalizator wybiera tak nieefektywny plan??? is your friend.. SQL> alter session set events '10053 trace name context forever, level 2 Tutaj: old school - alter session set events '10053 trace name context forever, level 2. Alternatywnie: dbms_system.set_ev() Dobry artykuł: OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 13

14 Analiza problemu SINGLE TABLE ACCESS PATH Table: ORDERS Alias: ORDERS Card: Original: Rounded: Computed: Non Adjusted: Q: dlaczego optymalizator preferuje FTS z użyciem opcji PARALLEL (i koszcie: 6,39)? Access Path: TableScan Cost: Resp: 6.39 Degree: 0 Cost_io: Cost_cpu: Resp_io: 6.12 Resp_cpu: Access Path: index (index (FFS)) Index: PK_ORDERS resc_io: resc_cpu: ix_sel: e+00 ix_sel_with_filters: 1 Access Path: index (FFS) Cost: Resp: Degree: 1 Cost_io: Cost_cpu: Resp_io: Resp_cpu: Access Path: index (FullScan) Index: PK_ORDERS resc_io: resc_cpu: ix_sel: 1 ix_sel_with_filters: 1 Cost: Resp: Degree: 1 Best:: AccessPath: TableScan Cost: 6.39 Degree: 256 Resp: 6.39 Card: Bytes: 0 Dlaczego koszt Resp_cpu (użycia CPU z dostępem PARALLEL) jest około 230 razy niższy niż Cost_cpu (z dostępem SERIAL)? / = ~230 Obliczone DEGREE (of parallelism) = 256 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 14

15 Analiza problemu parametry odpowiedzialne za przetwarzanie równoległe SQL> select OWNER, TABLE_NAME, DEGREE from dba_tables where owner = 'DS2' and TABLE_NAME = 'ORDERS'; OWNER TABLE_NAME DEGREE DS2 ORDERS DEFAULT SQL> show parameter parallel NAME TYPE VALUE parallel_adaptive_multi_user boolean TRUE parallel_automatic_tuning boolean TRUE parallel_execution_message_size integer 2152 parallel_max_servers integer 1280 parallel_server boolean TRUE Ponieważ DEGREE = DEFAULT obowiązują ustawienia na poziomie 1. sesji (u nas nie istnieją) 2. instancji SQL> show parameter cpu NAME TYPE VALUE cpu_count integer 64 parallel_threads_per_cpu integer 2 Max. # of Parallel Servers = min ( parallel_max_servers, (cpu_count * parallel_threads_per_cpu) ) = nodowy klaster, zatem: 256 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 15

16 Analiza problemu gv$px_session podczas wykonywania analizowanego zapytania SQL> select inst_id, sid, qcsid, server#, degree, req_degree from gv$px_session where QCSID = 2503 order by INST_ID, SERVER# ; INST_ID SID QCSID SERVER# DEGREE REQ_DEGREE ( ) ( ) rows selected. Mechanizm zapytania równoległego na RAC: QC (query coordinator, SID 2503) otrzymuje dane do scalenia przez interconnect od 128 serwerów zapytania równoległego pracujących na instancji #1 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 16

17 Analiza problemu coraz bliżej... Zaraz, zaraz... zapytanie uruchamiamy na maszynach SUN T5220 opartych o technologię Chip Multi-Threading (MTS), tzn. 64 sprzętowych wątkach w obrębie jednego fizycznego CPU! I tak też został ustawiony parametr cpu_count (cpu_count = 64) finalnie odpowiedzialny za stopień równoległości zapytań opartych na obiektach, dla których DEGREE = DEFAULT. OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 17

18 4 Tuning OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 18

19 Możliwości optymalizacji 1. Wbudować hint na stałe 2. Zmienić parametr DEGREE dla tabeli ORDERS 3. Skierować zapytanie do jednego (wybranego) węzła klastra 4. Połączyć (2) i (3) 5. Ustawić OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ ( = 100?) Żadne (poza ostatnim) z powyższych nie uzdrowi sytuacji globalnie. Na początek należy dać znać optymalizatorowi, że nie ma do dyspozycji 64 jednostek, które mogą przetwarzać podobne zapytania równolegle: SQL> alter system set parallel_max_servers=8 scope=both sid='*' ; SQL> alter system set parallel_threads_per_cpu=1 scope=both sid='*' ; OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 19

20 Wyniki po zmianie parallel_max_servers=8 i parallel_threads_per_cpu=1 (Tuning) SQL> select count(*) from orders; COUNT(*) Elapsed: 00:00:03.21 Execution Plan Id Operation Name Rows Cost (%CPU) Time Pstart Pstop TQ IN-OUT PQ Distrib SELECT STATEMENT 1 18 (6) 00:00:01 1 SORT AGGREGATE 1 2 PX COORDINATOR 3 PX SEND QC (RANDOM) :TQ Q1,00 P->S QC (RAND) 4 SORT AGGREGATE 1 Q1,00 PCWP 5 PX BLOCK ITERATOR 1423K 18 (6) 00:00: Q1,00 PCWC 6 TABLE ACCESS FULL ORDERS 1423K 18 (6) 00:00: Q1,00 PCWP Statistics recursive calls 4 db block gets consistent gets 8755 physical reads 672 redo size 518 bytes sent via SQL*Net to client 488 bytes received via SQL*Net from client 2 SQL*Net roundtrips to/from client 120 sorts (memory) 0 sorts (disk) 1 rows processed Znacznie lepiej, Elapsed = ~ 3 sec. W dalszym ciągu jednak FTS. OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 20

21 gv$px_session podczas wykonywania analizowanego zapytania po zmianie parametrów SQL> r 1 select QCINST_ID, INST_ID, SID, QCSID, SERVER#, DEGREE from gv$px_session where QCSID = 3239 order by INST_ID, SERVER#; INST_ID SID QCSID SERVER# DEGREE rows selected. gv$px_session potwierdza, tym razem tylko 8 slaves/node (wcześniej 128!) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 21

22 Bloki w tabeli I indeksie Można jeszcze raz 10053, ale sprawdźmy najpierw ilość bloków w obu segmentach... SQL> select owner, blocks from dba_tables where owner = 'DS2' and TABLE_NAME like 'ORDERS'; OWNER BLOCKS DS SQL> select OWNER,INDEX_NAME, LEAF_BLOCKS from dba_indexes where owner = 'DS2' and INDEX_NAME ='PK_ORDERS'; OWNER INDEX_NAME LEAF_BLOCKS DS2 PK_ORDERS 4401 Różnica nie powala na kolana, a więc... OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 22

23 Tuning Równoległy dostęp do indeksu...a więc pozwólmy skorzystać optymalizatorowi również z indeksu w sposób równoległy: SQL> alter index ds2.pk_orders parallel (degree default) ; Index altered. SQL> alter system flush buffer_cache ; System altered....i wykonajmy zapytanie raz jeszcze: OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 23

24 Plan wykonania po ostatnich zmianach SQL> select count(*) from orders; COUNT(*) Znowu postęp: 1. Plan wykonania optymalny 2. Response time zadawalający (?) Elapsed: 00:00:02.05 Execution Plan Id Operation Name Rows Cost (%CPU) Time TQ IN-OUT PQ Distrib SELECT STATEMENT 1 9 (12) 00:00:01 1 SORT AGGREGATE 1 2 PX COORDINATOR 3 PX SEND QC (RANDOM) :TQ Q1,00 P->S QC (RAND) 4 SORT AGGREGATE 1 Q1,00 PCWP 5 PX BLOCK ITERATOR 1423K 9 (12) 00:00:01 Q1,00 PCWC 6 INDEX FAST FULL SCAN PK_ORDERS 1423K 9 (12) 00:00:01 Q1,00 PCWP Statistics recursive calls 0 db block gets 6817 consistent gets 4404 physical reads 0 redo size 518 bytes sent via SQL*Net to client 488 bytes received via SQL*Net from client 2 SQL*Net roundtrips to/from client 1 sorts (memory) 0 sorts (disk) 1 rows processed OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 24

25 5 Podsumowanie OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 25

26 Podsumowanie Czy wynik można uznać za zadawalający? Raczej nie... To samo zapytanie pod znaczącym obciążeniem: SQL> select count(*) from orders; COUNT(*) Elapsed: 00:00:04.08 Execution Plan Id Operation Name Rows Cost (%CPU) Time TQ IN-OUT PQ Distrib SELECT STATEMENT 1 9 (12) 00:00:01 1 SORT AGGREGATE 1 2 PX COORDINATOR 3 PX SEND QC (RANDOM) :TQ Q1,00 P->S QC (RAND) 4 SORT AGGREGATE 1 Q1,00 PCWP 5 PX BLOCK ITERATOR 1423K 9 (12) 00:00:01 Q1,00 PCWC 6 INDEX FAST FULL SCAN PK_ORDERS 1423K 9 (12) 00:00:01 Q1,00 PCWP Całość z interpretacją (ang.) lub OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 26

27 Kontakt Piotr Sajda Kierownik Service Engineering OPITZ CONSULTING Kraków tel tel. kom OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 27

28 Pytania/Odpowiedzi OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 28

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla KS-ZSA

Prezentacja dla KS-ZSA Prezentacja dla KS-ZSA Spis treści Prezentacja dla KS-ZSA...1 1.Oracle...2 1.1.Statystyki schematów, tabel, indeksów...2 1.1.1.Schematy...2 1.1.2.Tabele...3 1.1.3.Indeksy...3 1.2.Zarządzanie plikami danych

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

TEST LABORATORYJNY RAPORT

TEST LABORATORYJNY RAPORT TEST LABORATORYJNY RAPORT Macierze linii IBM DS5000 Wydajność wirtualnych systemów w rzeczywistym świecie Brian Garrett i Claude Bouffard Tłumaczenie: Storagefocus wrzesień 2008 r. Spis treści TEST ESG

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur

Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur AGENDA - Wstęp - Kluczowe wskaźniki efektywności - Automatyzacja monitorowania - Zarządzanie ATS - Prezentacja zebranych informacji 2 Wstęp Motywacja zbierania

Bardziej szczegółowo

przygotował: pawel@kasprowski.pl Installation MS SQL Server

przygotował: pawel@kasprowski.pl Installation MS SQL Server Installation MS SQL Server Conditions 1. Every laboratory must be passed and student gets mark for every laboratory 2. Student must pass finall test, what gives opportunity to get original Microsoft diploma.

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2B (106) Andrzej BARCZAK, Dariusz ZACHARCZUK Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Instytut Informatyki TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Nowości w Oracle RAC 11gR2

Nowości w Oracle RAC 11gR2 Nowości w Oracle RAC 11g Release 2 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Grzegorz Jakusz-Gostomski (Starszy konsultant)

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Aleksandra WERNER Politechnika Śląska, Instytut Informatyki WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 Streszczenie. Jedną

Bardziej szczegółowo