Oracle RAC/Weblogic Load Balancing i Failover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle RAC/Weblogic Load Balancing i Failover"

Transkrypt

1 Oracle RAC/WebLogic Load Balancing OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Piotr Sajda (kierownik Service Engineering) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1

2 1a RAC Jak to widzą administratorzy warstwy aplikacyjnej? OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 2

3 WLS A Multi Data Source A Data Source A1 Data Source A2 WLS B Multi Data Source B Data Source B1 Data Source B2 100Mbps (LAN) VIP1 Instance Dedicated Service (1) Instance Dedicated Service (2) VIP2 High speed Interconnect RAC node1 C 1 C 2 MIN 1Gbps C 1 RAC node2 C 2 FC Switch SAN FC Switch c1t10d11... DISK 1 DISK 2 c2t10d11... DISK 3 DISK 4 DISK 5 DISK 6 DISK 7 DISK 8 DISK 9 Shared Storage System DISK 10 DISK 11 DISK 12 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 3

4 1b RAC - Jak to widzą DBA s? OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 4

5 WLS A Multi Data Source A Data Source A1 Data Source A2 WLS B Multi Data Source B Data Source B1 Data Source B2 VIP 1 Instance Dedicated Service (1) 100Mbps (LAN) High speed Interconnect Instance Dedicated Service (2) VIP 2 RAC node1 C 1 C 2 MIN 1Gbps C 1 RAC node2 C 2 FC Switch SAN FC Switch c1t10d11... DISK 1 DISK 2 c2t10d11... DISK 3 DISK 4 DISK 5 DISK 6 DISK 7 DISK 8 DISK 9 Shared Storage System DISK 10 DISK 11 DISK 12 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 5

6 1c RAC - Jak to widzą administratorzy warstwy storage? OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 6

7 WLS A Multi Data Source A Data Source A1 Data Source A2 WLS B Multi Data Source B Data Source B1 Data Source B2 VIP 1 Instance Dedicated Service (1) 100Mbps (LAN) High speed Interconnect Instance Dedicated Service (2) VIP 2 RAC node1 C 1 C 2 MIN 1Gbps C 1 RAC node2 C 2 FC Switch SAN FC Switch Shared Storage System DISK 1 DISK 2 LUN DISK 3 DISK 4 DISK 5 DISK 6 DISK 7 DISK 8 DISK 9 DISK 10 DISK 11 DISK 12 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 7

8 1d Middleware/RDBMS uważamy, że zagadnienie powinno postrzegać się komplementarnie OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 8

9 WLS A Multi Data Source A Data Source A1 Data Source A2 WLS B Multi Data Source B Data Source B1 Data Source B2 Corporate LAN (np. 100Mbps) VIP1 Instance Dedicated Service (1) High speed Interconnect Instance Dedicated Service (2) VIP2 RAC node1 RAC node2 HBA1 HBA2 min. 1Gbps HBA1 HBA2 FC Switch SAN FC Switch Shared Storage System DISK 12 DISK11 DISK 10 DISK 9 DISK 8 DISK 7 DISK 6 DISK 5 DISK 4 DISK 3 DISK 2 DISK 1 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 9

10 1 Przedstawienie tematów OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 10

11 Wysoka dostępność (HA): Weblogic & RAC Failover/Load Balancing: Multi Data Sources, JDBC Connection Failover Agenda Oracle Services Load Balancing / Failover Client Side Load Balancing / Server Side Load Balancing Współpraca WebLogic z RAC przy rozdziale obciążenia Anatomia Load Balancing Advisory - testy OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 11

12 2 Oracle Services i ich rola w algorytmach Load Balancing OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 12

13 Oracle Services: Weblogic & RAC Failover/Load Balancing: Multi Data Sources + Dynamic Detection Przykład DYNAMIC DETECTION Sytuacja wyjściowa: Potrzeba więcej mocy dla aplikacji REP. Np. na nodzie 2, DBA zatrzymuje serwis ERP i startuje serwis REP. WLS A Multi Data Source (ERP) DS1 DS2 DS3 DS1 Weblogic Cluster WLS B Multi Data Source (REP) DS1 DS2 DS3 Korzyści: Zmiany na poziomie middleware są zbędne Weblogic rekonfiguruje przyporządkowanie źródeł danych do zmian zachodzących w niższej warstwie automatycznie. Oracle Services ERP ERP REP REP Czynność relokacji serwisów wykonana jedynie po stronie DBA. Pociąga za sobą rekonfigurację po stronie middleware inerakcja z app-adminem niepotrzebna RAC node1 RAC node2 Oracle RAC RAC node3 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 13

14 3 Client Side Load Balancing / Server Side Load Balancing OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 14

15 Client Side Load Balancing / Server Side Load Balancing Data Source A WebLogic Multi Data Source (round robin) Data Source B Corporate LAN Client OCI? Load Balancing Decyzja po stronie klienta RAC node1 High speed Interconnect RAC node2 FC Switch min. 1Gbps SAN Shared Storage System FC Switch Czy po stronie serwera? OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 15

16 Server Side Load Balancing Load Balancing po stronie serwera Bierze pod uwagę obciążenie maszyny OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 16

17 4 Współpraca WebLogic z RAC przy rozdziale obciążenia OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 17

18 LB: Weblogic & RAC Failover/Load Balancing po stronie klienta Multi Data Source WebLogic Data Source A Multi Data Source (round robin) Corporate LAN Data Source B Zawsze: 50% 50%... bez względu na rzeczywiste rozłożenie obciążenia w obrębie węzłów klastra Instance Dedicated Service (1) 50% 50% Instance Dedicated Service (2) VIP1 RAC node1 High speed Interconnect min. 1Gbps RAC node2 VIP2 FC Switch SAN Shared Storage System FC Switch OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 18

19 Wysoka dostępność (HA): Weblogic & RAC Failover/Load Balancing po stronie serwera GridLink DataSource (>=10.3.4) ONS Client (Subscriber) WebLogic GridLink Data Source W zależności od obciążenia danego węzła może być np. : 70% 30% np. zdarzenie UP/DOWN Dla nas jednak ważniejsze: PERCENT Corporate LAN SCAN (SCAN listeners) ONS daemon (FAN events) 70% 30% ONS daemon (FAN events) RAC node1 mniej obciążony High speed Interconnect RAC node2 bardziej obciążony min. 1Gbps FC Switch SAN Shared Storage System OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 19

20 Czas trwania przetwarzania kodu + operacji na bazie (I/O) Connection Pool Inteligentne użytkowanie zasobów bazujące na spostrzeżeniu, że... Czas zbudowania nowego fizycznego połączenia, zasoby (RAM, CPU, Network) select (...) from gv$process, gv$session where (...) PGA_ALLOC_MEM PGA_MAX_MEM SID SERIAL# PROGRAM ,865,824 1,865, ,472,608 1,472, JDBC Thin Client 1,472,608 1,472, JDBC Thin Client Jak działa Connection Pool? Sesja użycza połączenia z puli na czas trwania operacji na bazie, po czym zwalnia (zwraca) połączenie. Przykładowy (pseudo) kod w j.java: node1 2k żądań... Web Server Dla dużych aplikacji webowych narzut na RAM i CPU byłby znaczny! 2k fizycznych połączeń... Oracle Service node2 2k żądań... Web Server Middleware pula fizycznych połączeń, np Oracle Service node1 node2 String upd="update TAB set(...) where (...)"; try{ tx.begin(); conn = pool.getconnection( ); stmt = conn.createstatement( ); stmt.executeupdate(upd); stmt.close(); tx.commit(); } catch (Exception e) { e.printstacktrace(); if (tx!= null) tx.rollback(); } finally { try{ if(conn!= null) conn.close(); } catch (SQLException sqle) { } } OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 20

21 Connection Pool a liczba aktywnych sesji Przykład: 4 node RAC cluster, stress test i wnioski WORKLOAD REPOSITORY report for DB Name DB Id Instance Inst Num Startup Time Release RAC DZHO4P DZHO4P Feb-09 12: YES Host Name Platform CPUs Cores Sockets Memory(GB) su79tb12 Solaris[tm] OE (64-bit) Snap Id Snap Time Sessions Curs/Sess Begin Snap: Feb-09 13:09: End Snap: Feb-09 13:44: Elapsed: (mins) DB Time: (mins) Load Profile Per Second Per Transaction Per Exec Per Call ~~~~~~~~~~~~ ( ) DB Time(s): DB CPU(s): Redo size: 1,122, ,104.9 Transactions: DB Time: czas spędzony na CPU (a więc praca ) + aktywnym czekaniu (np. db sequential read ) Zatem, ile właściwie było aktywnych sesji? DB Time / Elapsed, czyli: 1, (mins) / (mins) = ~55 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 21

22 Connection Pool Parametry puli połączeń Parametry Connection Pool w definicji Data Dource w warstwie Middleware (przykład: WebLogic) <jdbc-connection-pool-params> <initial-capacity>20</initial-capacity> <max-capacity>30</max-capacity> <capacity-increment>1</capacity-increment> <shrink-frequency-seconds>900</shrink-frequency-seconds> ( ) </jdbc-connection-pool-params> Middleware Oracle RAC Wady Connection Pool? (zwłaszcza z Oracle RAC) Trudność w śledzeniu konkretnej sesji. Są jednak pewne ułatwienia: Dbms_Monitor.Serv_Mod_Act_Trace_Enable & service_name=> MYSERV Jeden plik *.trc dla całej puli połączeń do użycia z np. tkprof: narzędzie trcsess OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 22

23 Node Affinity Wierność węzłowi Sesje webowe Transakcje rozproszone W ramach jednej sesji (głównie webowej): każde następne żądanie odczytu z bazy danych często odnosi się do danych zassanych przez poprzednika... Dwufazowość operacji COMMIT W ramach jednej transakcji 2PC wymusza skierowanie jej obu gałęzi do tego samego węzła klastra. Middleware Load Balancing, np. round robin pula fizycznych połączeń, load balancing Middleware Load Balancing, np. round robin pula fizycznych połączeń, load balancing Prepare Commit node1 node2 node1 node2 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 23

24 4 Load Balancing Advisory OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 24

25 RLB Anatomia Load Balancing Advisory (LBA) Load Balancing >= 10GR2 Od 11GR2 CLB i RLB definiujemy (także) przy pomocy srvctl, wcześniej dbms_service (uwaga : od RAC11GRx OCR nic nie wie o takim serwise!) srvctl add service -h Adds a service configuration to the Oracle Clusterware. Usage: srvctl add service -d <db_unique_name> -s <service_name> {-r "<preferred_list>" [-a "<available_list>"] (...) [-y {AUTOMATIC MANUAL}] [-q {TRUE FALSE}] [-x {TRUE FALSE}] [-j {SHORT LONG}] [-B {NONE SERVICE_TIME THROUGHPUT}] (...) -j <clb_goal> Connection Load Balancing Goal (SHORT or LONG). Default is LONG. -B <Runtime Load Balancing Goal> Runtime Load Balancing Goal (SERVICE_TIME, THROUGHPUT, or NONE) clb_goal SERVICE_TIME Bazuje na odpowiedzi systemu mierzonych per call : DB Time Per User Call gv$metric lub DBTIMEPERCALL- GV$SERVICEMETRIC CPU Time Per User Call - gv$metric lub CPUPERCALL - GV$SERVICEMETRIC FAN enabled GOODNESS raportowany (im mniejsza wartość, tym instancja bardziej atrakcyjna) LONG Jedyne kryterium: równa dystrybucja sesji (UWAGA: nawet jeżeli RLB ustawiony na THROUGHPUT lub SERVICE_TIME!) SHORT Kryterium: bazuje na metrykach i Load Balancing Advisory THROUGHPUT Bazuje na odpowiedzi systemu mierzonych per second : DB Time Per Second gv$metric lub DBTIMEPERSEC - GV$SERVICEMETRIC CPU Time Per Second - gv$metric lub CALLSPERSEC - GV$SERVICEMETRIC FAN enabled GOODNESS raportowany (im mniejsza wartość, tym instancja bardziej atrakcyjna) NONE (Load Balancing Advisory wyłączony) bez Fast Application Notification (FAN) GOODNESS raportowany Metryki raportowane OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 25

26 Anatomia Load Balancing Advisory (LBA) Failover/Load Balancing - rola procesu PMON oradebug setospid 7721 Oracle pid: 2, Unix process pid: 7721, image: (PMON) oradebug Event trace name context forever, level 16 SYSTEM: IDLE PMON on FUJI1 (node1): kmmlrl: update for session drop delta: kmmgdnu: NOFAN goodness=0, delta=100, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmgdnu: TESTLB goodness=101, delta=9999, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmlrl: 55 processes kmmlrl: node load 20 kmmlrl: instance load 4 PMON on FUJI12 (node2): kmmlrl: update for process drop delta: kmmgdnu: NOFAN goodness=0, delta=100, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmgdnu: TESTLB goodness=101, delta=9999, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmlrl: 45 processes kmmlrl: node load 5 kmmlrl: instance load 3 PMON Inst1 PMON Inst2 Trace jedenego ze SCAN LISTENERów (wszystkie otrzymują informacje od procesów PMON na każdej instancji): NA RAZIE: NIC CIEKAWEGO DLA NAS uaktualnianie SCAN Listnerów sporadycznie... SCAN Listener1 SCAN Listener2 SCAN Listener :36: : nstoupdateactive:active timeout is 0 (see nstotyp) :36: : nsopen:opening transport :36: : nsopen:transport is open :36: : nsnainit:inf->nsinfflg[0]: 0xd inf->nsinfflg[1]: 0xd :36: : nsopen:global context check-in (to slot 8) complete :36: : nsanswer:deferring connect attempt; at stage 5 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 26

27 Anatomia Load Balancing Advisory (LBA) Failover/Load Balancing - rola procesu PMON SYSTEM: Inst1 loaded, no use of services SELECT (...) from V$SERVICEMETRIC: INST_ID BEGIN_TI END_TIME SERVICE_NAME GOODNESS DELTA CPUPERCALL DBTIMEPERCALL CALLSPERSEC DBTIMEPERSEC FLAGS PMON on FUJI1 (node1): *** :57: kmmlrl: update for process drop delta: kmmgdnu: NOFAN kmmgdnu: TESTLB 1 13:54:29 13:55:29 NOFAN :56:09 13:56:14 NOFAN :54:29 13:55:29 TESTLB :56:09 13:56:14 TESTLB :55:12 13:56:12 NOFAN :56:07 13:56:12 NOFAN :55:12 13:56:12 TESTLB :56:07 13:56:12 TESTLB goodness=0, delta=100, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- goodness=12500, delta=9999, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmlrl: 64 processes PMON on FUJI12 (node2): *** :53: kmmlrl: update for service goodness kmmgdnu: NOFAN kmmgdnu: TESTLB goodness=0, delta=100, kmmlrl: instance load 14 Trace jedenego ze SCAN LISTENERów (wszystkie otrzymują takie same informacje): LOAD: runq on FUJI1: 20 runq on FUJI2: 0 flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- goodness=101, delta=9999, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmlrl: node load :53: : nsglgrdoregister:inst loads: ld1:0 mld1:40960 ld2:2 mld2:792 (...) :57: : nsglgrdoregister:inst loads: ld1:5107 mld1:40960 ld2:22 mld2: :57: : nsglgrdoregister:service:nofan what:4 value: :57: : nsglgrdoregister:service:nofan what:2 value: :57: : nsglgrdoregister:service:testlb what:4 value: :57: : nsglgrdoregister:service:testlb what:2 value:12500 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 27

28 Anatomia Load Balancing Advisory (LBA) Failover/Load Balancing - rola procesu PMON SYSTEM: Both instances loaded, TESTLB used SELECT (...) from GV$SERVICEMETRIC: INST_ID BEGIN_TI END_TIME SERVICE_NAME GOODNESS DELTA CPUPERCALL DBTIMEPERCALL CALLSPERSEC DBTIMEPERSEC FLAGS PMON on FUJI1 (node1): *** :36: kmmgdnu: NOFAN kmmgdnu: TESTLB 1 14:34:29 14:35:29 NOFAN :36:04 14:36:09 NOFAN :34:29 14:35:29 TESTLB :36:04 14:36:09 TESTLB :34:12 14:35:12 NOFAN :36:02 14:36:07 NOFAN :34:12 14:35:12 TESTLB :36:02 14:36:07 TESTLB goodness=0, delta=100, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- goodness=714, delta=9998, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmlrl: 61 processes kmmlrl: instance load 10 LOAD: runq on FUJI1: 10 runq on FUJI2: 10 PMON on FUJI12 (node2): *** :36: kmmgdnu: NOFAN kmmgdnu: TESTLB goodness=0, delta=100, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- goodness=714, delta=9998, flags=0x4:unblocked/not overloaded, update=0x6:g/d/- kmmlrl: 54 processes kmmlrl: instance load 10 Trace jedenego ze SCAN LISTENERów (wszystkie otrzymują takie same informacje): kmmlrl: nsgr update returned :36: : nsglgrdoregister:inst loads: ld1:1963 mld1:40960 ld2:10 mld2: :36: : nsglgrdoregister:service:nofan what:4 value: :36: : nsglgrdoregister:service:nofan what:2 value: :36: : nsglgrdoregister:service:testlb what:4 value: :36: : nsglgrdoregister:service:testlb what:2 value: :36: : nsglgrdoregister:inst loads: ld1:2081 mld1:40960 ld2:8 mld2:792 (-> powtórzenie nsglgrdoregister:service: NOFAN i TESTLB dla drugiej instancji) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 28

29 Anatomia Load Balancing Advisory (LBA) Failover/Load Balancing Znaczenie parametrów ldn,mldn: Node Load: ld1 aktualne obciążenie węzła (jak liczone..?) mld1 max. obciążenie (cpu_count*1024*5 = 40960) Instance Load ld2 ilość sesji typu USER mld2 max. ilość sesji z spfile Trace procesu (SCAN) Listenera : :20: : nsglgrdoregister:inst loads: ld1:1021 mld1:40960 ld2:14 mld2: :20: : nsglgrdoregister:inst loads: ld1:1272 mld1:40960 ld2:12 mld2:792 SQL*Plus : 15:20:31 select inst_id, type, count(*) from gv$session g roup by inst_id, type order by 2,1 INST_ID TYPE COUNT(*) BACKGROUND 47 SQL> show parameter sessions 2 BACKGROUND 40 NAME TYPE VALUE 1 USER USER 12 sessions integer 792 GV$SERVICEMETRIC: GOODNESS DELTA Trace procesu (SCAN) Listenera - c.d.: nsglgrdoregister:service:nofan what:4 value:100 nsglgrdoregister:service:nofan what:2 value:0 nsglgrdoregister:service:testlb what:4 value:9998 nsglgrdoregister:service:testlb what:2 value:714 what:4 DELTA what:2 - GOODNESS OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 29

30 Load Balancing Advisory TEST 1 Inteligentny Load Balancing z udziałem komunikatów FAN Środowisko testowe: for i in {1..70} do sqlplus -S "/ as sysdba" FUJI1 jako OCI Client CPU load producer ONLY on & done 1 for i in {1..20} do sqlplus & done FUJI1 2 ESSEX: OCI Client SCAN FUJI2 FOR i in LOOP myid := myid*(myid/counter) - counter; counter := counter * round(myid,5) + myid*counter ; END LOOP; OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 30

31 Load Balancing Advisory TEST 1 Inteligentny Load Balancing z udziałem komunikatów FAN FAZA 1: Sytuacja wyjściowa: ustabilizowane i równomierne obciążenie na obu nodach: SELECT * from ( select TO_CHAR(enq_time, 'HH:MI:SS') Enq_time, user_data FROM sys.sys$service_metrics_tab ORDER BY 1 desc) where rownum <= 3 USER_DATA(SRV, PAYLOAD) database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=48 flag=good aff=false {instance=raclab1 percent=52 flag=good aff=false} } timestamp= ') FUJI1: (co 3 sekundy) # vmstat procs --cpu--- r b us sy id FUJI2: (co 3 sekundy) # vmstat procs --cpu--- r b us sy id Idle... FUJI1 FUJI2 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 31

32 Load Balancing Advisory TEST 1 Inteligentny Load Balancing z udziałem komuniaktów FAN FAZA 2: obciążenie CPU na FUJI1: (uwaga na run queue na FUJI1 i wysyłane kom. FAN) SELECT * from ( select TO_CHAR(enq_time, 'HH:MI:SS') Enq_time, user_data FROM sys.sys$service_metrics_tab ORDER BY 1 desc) where rownum <= 3 ENQ_TIME USER_DATA(SRV, PAYLOAD) :28:45 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=95 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=5 flag=good aff=false} } timestamp= :28:45') 08:28:15 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=90 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=10 flag=good aff=false} } timestamp= :28:15') 08:27:45 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=81 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=19 flag=good aff=false} } timestamp= :27:45') FUJI1:(co 3sekundy) procs --cpu--- r b us sy id FUJI2: (co 3 sekundy) procs --cpu--- r b us sy id CPU load on FUJI1 1 FUJI1 FUJI2 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 32

33 Load Balancing Advisory TEST 1 Inteligentny Load Balancing z udziałem komuniaktów FAN FAZA 3: CPU na FUJI1 wciąż obciążone. 20 przychodzących połączeń fizycznych. Wynik: 4 z instancją #1, 16 - z instancją #2 ok, tego się spodziewaliśmy, ale... CPU load on FUJI1 1 FUJI1 2 FUJI1: procs --cpu--- r b us sy id ESSEX OCI Client SCAN FUJI2 FUJI2: procs --cpu--- r b us sy id SELECT INST_ID, (...) from gv$session where username = ESSEX ; INST_ID Username STATUS START_TIME lastcall[sec.ago] ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE :29 44 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 33

34 Load Balancing Advisory TEST 2 Inteligentny (?) Load Balancing z udziałem komunikatów FAN...uwagę zwraca stosunkowo długi czas potrzebny na rozpropagowanie komunikatów FAN : TRZY i PÓŁ MINUTY 210 sekund (!) dużo to czy mało? Powtórzmy test, nieco go modyfikując... ENQ_TIME USER_DATA(SRV, PAYLOAD) :28:45 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=95 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=5 flag=good aff=false} } timestamp= :28:45') saturated 08:28:15 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=90 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=10 flag=good aff=false} } timestamp= :28:15') 08:27:45 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=81 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=19 flag=good aff=false} } timestamp= :27:45') 08:27:15 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=69 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=31 flag=good aff=false} } timestamp= :27:15') 08:26:45 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=61 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=39 flag=good aff=false} } timestamp= :26:45') 08:26:15 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=56 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=44 flag=good aff=false} } timestamp= :26:15') 08:25:15 SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=48 flag=good aff =FALSE}{instance=RACLAB1 percent=52 flag=good aff=false} } timestamp= :25:15') Stable, idle.. OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 34

35 Load Balancing Advisory TEST 2 Inteligentny (?) Load Balancing z udziałem komunikatów FAN FAZA 1: obciążenie CPU na FUJI1: (uwaga na run queue na FUJI1 i wysyłane kom. FAN) SELECT * from ( select user_data FROM sys.sys$service_metrics_tab ORDER BY enq_time desc) where rownum <= 3 USER_DATA(SRV, PAYLOAD) SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=43 flag=good aff =TRUE}{instance=RACLAB1 percent=57 flag=good aff=false} } timestamp= :25:17') SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=44 flag=good aff =TRUE}{instance=RACLAB1 percent=56 flag=good aff=false} } timestamp= :24:47') 20 new connections (phase 2, next slide) SYS$RLBTYP('WLSLB', 'VERSION=1.0 database=raclab service=wlslb { {instance=raclab2 percent=41 flag=good aff =TRUE}{instance=RACLAB1 percent=59 flag=good aff=false} } timestamp= :24:17') CPU Load on FUJI1 (phase 1) FUJI1:(co 3sekundy) procs --cpu--- r b us sy id FUJI2:(co 3sekundy) procs --cpu--- r b us sy id CPU load on FUJI1 1 FUJI1 2 ESSEX OCI Client SCAN FUJI2 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 35

36 Load Balancing Advisory TEST 2 Inteligentny (?) Load Balancing z udziałem komunikatów FAN FAZA 2: CPU na FUJI1 max. obciążone. UWAGA: 40 sekund! później 20 przychodzących połączeń fizycznych wynik: 14 z instancją #1, 6 - z instancją #2 tego też się (niestety) spodziewaliśmy... CPU load on FUJI1 1 FUJI 1 2 ESSEX OCI Client SCAN FUJI 2 FUJI1: (co 3 sek.) FUJI2:(co 3 sek.) procs --cpu--- procs --cpu--- r b us sy id r b us sy id SELECT INST_ID, (...) from gv$session where username = ESSEX ; INST_ID Username STATUS START_TIME lastcall[sec.ago] ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE : ESSEX ACTIVE :26 76 OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 36

37 Load Balancing Advisory Load Balancing z udziałem komunikatów FAN Podsumowanie Funkcjonuje, ale wykazuje stosunkowo długi (~5 min.) czas propagacji Powyższe pozostawia nieco do życzenia, skoro strategiczna linia produktów (WebLogic i RAC 11GR2) mają wspierać LB w oparciu o FAN Niemniej: dobry kierunek, bo komunikaty async. bezp. ze źródła i na pewno lepszy niż Load Balancing w oparciu o round robin i Failover na zasadzie próbkowania w sztywnych odstępach czasowych service=wlslb { {instance=raclab2 percent=95 {instance=raclab1 percent=5} timestamp= 10:30:18') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=94 {instance=raclab1 percent=6} timestamp= 10:29:48') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=93 {instance=raclab1 percent=7} timestamp= 10:29:18') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=91 {instance=raclab1 percent=9} timestamp= 10:28:48') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=88 {instance=raclab1 percent=12} timestamp= 10:28:18') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=80 {instance=raclab1 percent=20} timestamp= 10:27:47') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=62 {instance=raclab1 percent=38} timestamp= 10:27:17') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=48 {instance=raclab1 percent=52} timestamp= 10:26:47') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=30 {instance=raclab1 percent=70} timestamp= 10:26:17') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=37 {instance=raclab1 percent=63} timestamp= 10:25:47') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=43 {instance=raclab1 percent=57} timestamp= 10:25:17') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=44 {instance=raclab1 percent=56} timestamp= 10:24:47') service=wlslb { {instance=raclab2 percent=41 {instance=raclab1 percent=59} timestamp= 10:24:17') Proper information came much too late... ~5,5min Still stable and idle.. Burst connections already commenced! OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 37

38 Kontakt Piotr Sajda Kierownik Service Engineering OPITZ CONSULTING Kraków tel tel. kom OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 38

39 Pytania/Odpowiedzi OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 39

Oracle Automatic Workload Repository (AWR) 12c

Oracle Automatic Workload Repository (AWR) 12c XVIII KONFERENCJA STOWARZYSZENIA POLSKIEJ GRUPY UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ORACLE Oracle Automatic Workload Repository (AWR) 12c Marcin Przepiórowski Principal Oracle DBA Geek Blogger RAC Attack Ninja AWR -

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja. OPITZ CONSULTING Kraków

Konsolidacja. OPITZ CONSULTING Kraków Konsolidacja OPITZ CONSULTING Kraków Jacek Sapiński KRK Event OPITZ CONSULTING Kraków 211 Strona 1 1 Konsolidacja OPITZ CONSULTING Kraków 211 Strona 2 Sytuacja uwarunkowana historycznie A 1 5 Application

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Performance Tuning. w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220

Performance Tuning. w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220 Performance Tuning w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Piotr Sajda (kierownik

Bardziej szczegółowo

Architektura środowiska rozproszonego. Środowisko komunikacyjne Oracle*Net. Weryfikacja instalacji protokołu u sieciowego

Architektura środowiska rozproszonego. Środowisko komunikacyjne Oracle*Net. Weryfikacja instalacji protokołu u sieciowego 7 Architektura środowiska rozproszego Środowisko komunikacyjne Oracle*Net serwery Elementy środowiska rozproszego: stacje usługowe serwery (ang. server), stacje klienta (ang client), medium komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

JDBC (Java Database Connectivity vit )

JDBC (Java Database Connectivity vit ) 1 JDBC (Java Database Connectivity) Marek Wojciechowski Czym jest JDBC? 2 JDBC jest standardowym interfejsem do współpracy aplikacji Java z relacyjną bazą danych JDBC definiuje standardowe interfejsy interfejsy

Bardziej szczegółowo

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT.

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT. Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT How to share data from SQL database table to the OPC Server? ANT tutorial Krok 1: Uruchom ANT Studio i dodaj do drzewka konfiguracyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Generowanie dokumentów XML z tabel relacyjnych - funkcje SQLX

Generowanie dokumentów XML z tabel relacyjnych - funkcje SQLX Aktualizowanie dokumentów XML ( Oracle ) do aktualizowania zawartości dokumentów XML służy między innymi funkcja updatexml. wynikiem jej działania jest oryginalny dokument ze zmodyfikowanym fragmentem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL Jesień Linuksowa 2007, 22 września O projekcie... system replikacji danych dla PostgreSQL rozwijany od 2004 roku Open Source Licencja BSD Jan Wieck@Afilias... i inni aktualna seria 1.2.x

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na

Bardziej szczegółowo

Wysoka wydajność vs wysoka dostępność w środowiskach bazodanowych Oracle

Wysoka wydajność vs wysoka dostępność w środowiskach bazodanowych Oracle Wysoka wydajność vs wysoka dostępność w środowiskach bazodanowych Oracle Agenda Rozwiązania wysokiej wydajności Real Application Cluster (RAC) Rozwiązania wysokiej dostępności DataGuard physical/logical

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa instalacji i baz danych Oracle

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa instalacji i baz danych Oracle Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa instalacji i baz danych Oracle Krzysztof Mikołajczyk Bull Polska email: krzysztof.mikolajczyk@bull.com.pl Page 2 Agenda System operacyjny Środowisko bazy danych Alerty

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

BIG SISTER SYSTEM MONITORINGU SIECI DLA LINUX/UNIX I WINDOWS. Michał (traq) Żuchowski. traq@shl.pl

BIG SISTER SYSTEM MONITORINGU SIECI DLA LINUX/UNIX I WINDOWS. Michał (traq) Żuchowski. traq@shl.pl BIG SISTER SYSTEM MONITORINGU SIECI DLA LINUX/UNIX I WINDOWS Michał (traq) Żuchowski traq@shl.pl INSTALACJA BIG SISTER 1. Wymagania: Prel: SNMP, GD, Net::SMTP, LWP::UserAgent and URI, Crypt::SSLeay - http://www.cpan.org

Bardziej szczegółowo

Słonie pracują w stadzie

Słonie pracują w stadzie Słonie pracują w stadzie Adam Buraczewski aburacze@gmail.com GNU/Politechnika, 13.01.2007 r. Plan wykładu Wprowadzenie po co łączyć serwery bazodanowe? Transakcje rozproszone: 2PC, dblink, JTA Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Zabbix -Monitoring IT bez taśmy klejącej. Paweł Tomala Barcamp 15 czerwca 2015

Zabbix -Monitoring IT bez taśmy klejącej. Paweł Tomala Barcamp 15 czerwca 2015 Zabbix -Monitoring IT bez taśmy klejącej Paweł Tomala Barcamp 15 czerwca 2015 Agenda Czym jest Zabbix i po co nam to? Przegląd architektury i dostępnych funkcjonalności Wydajność systemu Scenariusze rozproszonego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

DIGA Object Dictionary opis

DIGA Object Dictionary opis MANUAL DIGA Object Dictionary opis UWAGA! Dokument: DIGA_Object_Dictionery_Manual_v1_01.odt Publikowany jako: DIGA_Object_Dictionery_Manual_v1_01.pdf Data utworzenia: 27/09/2013 Napisany prze: Jacek Barcik

Bardziej szczegółowo

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Renata Słota 1,2, Darin Nikolow 1,2, Marek Pogoda 1, Stanisław Polak 2 and Jacek Kitowski 1,2 1 Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Zaawansowane Systemy Decyzyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Zaawansowane Systemy Decyzyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Zaawansowane Systemy Decyzyjne Laboratorium prowadzący: Andrzej Czajkowski 1 Dostęp do Bazy Danych. 1 Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2016 w świecie Big Data

SQL Server 2016 w świecie Big Data temat prelekcji.. SQL Server 2016 w świecie Big Data prowadzący Bartłomiej Graczyk Data Platform Solution Architect bartlomiej.graczyk@microsoft.com bartek@graczyk.info.pl Agenda Dane na świecie wczoraj,

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

Baza danych dla potrzeb zgłębiania DMX

Baza danych dla potrzeb zgłębiania DMX Baza danych dla potrzeb zgłębiania DMX ID Outlook Temperature Humidity Windy PLAY 1 sunny hot high false N 2 sunny hot high true N 3 overcast hot high false T 4rain mild high false T 5rain cool normal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT

Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT Wprowadzenie do psql i SQL 1 Bazy Danych Wykład p.t. Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza Wykorzystano

Bardziej szczegółowo

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie Dla zarządzania oprogramowaniem i wyzwaniem jest nie tylko złożone środowisko serwerowe, skomplikowana

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera

Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera 40 Moduł 3: Monitorowanie aktywności serwera Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera Cele Scenariusz Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Konfigurować przystawkę System

Bardziej szczegółowo

Nowości w Oracle RAC 11gR2

Nowości w Oracle RAC 11gR2 Nowości w Oracle RAC 11g Release 2 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Grzegorz Jakusz-Gostomski (Starszy konsultant)

Bardziej szczegółowo

Środowisko komunikacyjne. (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Środowisko komunikacyjne. (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Środowisko komunikacyjne Oracle*Net (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura środowiska rozproszonego 188 serwery Elementy środowiska rozproszonego: stacje usługowe - serwery (ang.

Bardziej szczegółowo

Wzorce logiki dziedziny

Wzorce logiki dziedziny Wzorce logiki dziedziny 1. Wzorce logiki dziedziny skrypt transakcji (Transaction Script), brama tabeli (Table Data Gateway), model dziedziny (Domain model), strategia (Strategy), moduł tabeli (Table Module),

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Przewidywanie Nieprzewidywalnego Sybase w środowiskach wysokiej dostępności. Jak wykorzystać technologie do budowy centrum zapasowego.

Przewidywanie Nieprzewidywalnego Sybase w środowiskach wysokiej dostępności. Jak wykorzystać technologie do budowy centrum zapasowego. Przewidywanie Nieprzewidywalnego Sybase w środowiskach wysokiej dostępności. Jak wykorzystać technologie do budowy centrum zapasowego. SŁAWOMIR NOWAK KONSULTANT TECHNICZNY WARSZAWA, 10 Grudnia 2009 Centrum

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie farmami serwerów Linux

Zarządzanie farmami serwerów Linux Zarządzanie farmami serwerów Linux PLNOG Conference 2010 Piotr Siwczak Administrator Systemów Allegro.pl Grupa Allegro ---Farmy serwerów Strategia zarządzania farmami Farmy serwerów w Allegro ---Pytania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Ruby

Programowanie w Ruby Programowanie w Ruby Wykład 11 Marcin Młotkowski 19 grudnia 2012 Plan wykładu Modele danych i bazy danych Modele danych Migracje Bazy danych w Railsach Rusztowania Walidacja modeli Modele danych Definicje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 139 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Microsoft SQL Server 2012 należy

Bardziej szczegółowo

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5.

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5. Instalacja Novell NetWare 5 przygotowanie do instalacji 1. Włożyć płytę do napędu 2. Wybieramy New Virtual Machine ( uruchamiamy ją) 3. Wybieramy typ instalacji Custom (what type of configuration do you

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Ruby

Programowanie w Ruby Programowanie w Ruby Wykład 11 Marcin Młotkowski 19 grudnia 2014 Plan wykładu 1 Projekt 2 Modele danych 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie w Ruby 2 / 38 Zasady Projekt Składowe projektu przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Obsługa abonentów poprzez sieć L2 i L3, czyli ciąg dalszy centralnego BRASa w sieci

Obsługa abonentów poprzez sieć L2 i L3, czyli ciąg dalszy centralnego BRASa w sieci Obsługa abonentów poprzez sieć L2 i L3, czyli ciąg dalszy centralnego BRASa w sieci coś o mnie dlaczego kontynuacja tematu? Obecna struktura sieci SE100 #1 SE100 #2 BGP peer 1 BGP peer 2 BGP peer 3 PPPoE

Bardziej szczegółowo

VTcenter. Built documentation. Datei: Plik: KRAKAU_VTcenter_Built_Documentation_00-06-00.doc. TRISTAR_VTcenter_Built_Documentation_00-03-00.

VTcenter. Built documentation. Datei: Plik: KRAKAU_VTcenter_Built_Documentation_00-06-00.doc. TRISTAR_VTcenter_Built_Documentation_00-03-00. VTcenter Built documentation Wersja: Version: 00-06-00 00-03-00 Data Ausgabedatum: wydania: 08.05.2014 05.04.2013 Status: -- Final Datei: Plik: KRAKAU_VTcenter_Built_Documentation_00-06-00.doc TRISTAR_VTcenter_Built_Documentation_00-03-00.doc

Bardziej szczegółowo

Java Database Connectivity

Java Database Connectivity Java Database Connectivity Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych serwletów z użyciem technologii JDBC. Podczas ćwiczenia zbudowane zostaną serwlety ilustrujące podstawowe techniki łączenia się

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji L.p. Specyficzne detale 2.1 - Strony statyczne I dynamiczne - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML doc w Rysunek nie jest potrzebny 2.1.1 Opcje w pisaniu skryptów

Bardziej szczegółowo

Oracle Label Security

Oracle Label Security VIII Seminarium PLOUG Warszawa Kwiecieñ 2003 Oracle Label Security Pawe³ Chomicz (chomicz@altkom.com.pl) Altkom Akademia S.A. Oracle Label Security 31 1. Wstęp Artykuł został opracowany na podstawie materiału

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowe aplikacje sieciowe. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak

Wieloplatformowe aplikacje sieciowe. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak Wieloplatformowe aplikacje sieciowe dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak SOAP Serwer: Axis2 / Java Wbudowany komponent nasłuchujący, (Apache / Tomcat) Client Axis2 klient / XML Jeżyk programowania:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZAJĄC FUNKCJONALNOŚCI MEMCACHED

ROZSZERZAJĄC FUNKCJONALNOŚCI MEMCACHED ROZSZERZAJĄC FUNKCJONALNOŚCI MEMCACHED Mariusz Gil mariusz.gil@scalability.pl 4Developers 2011, Warszawa BIO 2 CZYM JEST MEMCACHED? 3 DISTRIBUTED HASH TABLE 4 ZASADA DZIAŁANIA cache 1GB cache 1GB memcached

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

NHibernate Hibernate dla platformy.net. Hibernate posiada także dużą społeczność, zatem nietrudno uzyskać jakieś wsparcie w przypadku problemów.

NHibernate Hibernate dla platformy.net. Hibernate posiada także dużą społeczność, zatem nietrudno uzyskać jakieś wsparcie w przypadku problemów. Hibernate Każda poważniejsza aplikacja wymaga przechowywania danych w jakiejś bazie danych. Można realizować to na wiele sposobów. Można obsługę bazy danych pisać samodzielnie, do zera, albo skorzystać

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Serwer aplikacji OracleAS 10g w architekturach o podwyższonej niezawodności

Serwer aplikacji OracleAS 10g w architekturach o podwyższonej niezawodności Serwer aplikacji OracleAS 10g w architekturach o podwyższonej niezawodności Maciej Zakrzewicz PLOUG, Politechnika Poznańska mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie. Jednym z etapów wdrażania wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Aby zestawić VPN po protokole IPSec, pomiędzy komputerem podłączonym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Strzeszczenie Real Application Clusters (RAC to dystrybucja serwera bazy danych Oracle

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty

Bazy danych wykład dwunasty Bazy danych wykład dwunasty Interfejs do połaczeń z baza danych Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa danych 1 / 29 Zajmiemy się mechanizmami pozwalajacymi połaczyć się

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

DMX DMX DMX DMX: CREATE MINING STRUCTURE. Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

DMX DMX DMX DMX: CREATE MINING STRUCTURE. Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski DMX DMX DMX Data Mining Extensions jest językiem do tworzenia i działania na modelach eksploracji danych w Microsoft SQL Server Analysis Services SSAS. Za pomocą DMX można tworzyć strukturę nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon

Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon coś o mnie dlaczego ten temat? Co jest złego w Spanning Tree? (subiektywnie) Długie czasy konwergencji

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w serwisach Gratka.pl. Łukasz Jagiełło l.jagiello@gratka-technologie.pl

Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w serwisach Gratka.pl. Łukasz Jagiełło l.jagiello@gratka-technologie.pl Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w serwisach Gratka.pl Łukasz Jagiełło l.jagiello@gratka-technologie.pl Po co nam storage? Po co nam storage? Co mamy do dyspozycji? Co mamy do dyspozycji?

Bardziej szczegółowo

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 OBIEKTOWOŚĆ W BAZIE DANYCH ORACLE Monika Kruk Mariusz Grabowski Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 Plan prezentacji kilka słów o bazie danych ORACLE rzecz o obiektach ORACLE tworzenie typów

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo