Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Ÿróde³ danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Ÿróde³ danych"

Transkrypt

1 VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Ÿróde³ danych Sebastian Figas Altkom Akademia Streszczenie Referat omawia kwestie integracji baz danych Oracle z obcymi Ÿród³ami danych, m.in. MS SQL Server, MS Access, MySQL, Informix. Przedstawione zosta³y zarówno w³asnoœci produktów dedykowanych do tego typu zadañ (Oracle Open/Transparent Gateway, jak i rozwi¹zania alternatywne, wykorzystuj¹ce m.in. ODBC i OLE DB.

2 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Wstęp Oracle umożliwia transparentną wymianę informacje pomiędzy różnymi systemami baz danych, które znajdują na rożnych platformach systemowych. Posiadając w swoich zasobach informacje znajdujące się na różnych maszynach i wykorzystujące odmienne systemy ich przechowywania nie trzeba dokonywać czasochłonnych migracji danych i zmiany aplikacji, wystarczy odpowiednio skonfigurować usługi heterogeniczne aby swobodnie wymieniać dane. Usługi te zapewniają tłumaczenie danych z jednego systemu do drugiego, wymianę informacji używając do tego translacji nazw obiektów, poleceń systemowych, integrację słownika danych innych systemów w bazach Oracle. Usługi hetergegoniczne mogą być realizowane na dwa sposoby: poprzez bramki Oracle Transparent Gateway lub poprzez agentów ODBC, OLE DB Generic Connectivity Zalety rozwiązań heteregonicznych: przezroczysty dostęp do danych z jednego miejsca brak potrzeby migracji danych brak potrzeby przenoszenia aplikacji nie ma potrzeby duplikowania danych np. na potrzeby raportów można zbierać dane z wielu baz danych i składować je w jednym miejscu 1.1. Transparent Gateway Pierwsza z metod zapewnia wymianę informacji przy wykorzystaniu dedykowanego produktu dla każdej z baz z którą zamierzamy wykorzystywać informacje i tak dostępne są przykładowo produkty Transparent Gateway for SQL Server on NT, Transparent Gateway for Sybase for Solaris. Są to produkty instalowane na każdej z maszyn, na której znajduje się serwer bazodanowy. Klient 1 Klient 2 Baza danych Oracle + usługi heteregoniczne Gateway Gateway Inna baza danych np. SQL Server Inna baza danych np. Informix Klient 3 Schemat przepływu danych z wykorzystaniem transparent gateway

3 20 Sebastian Figas 1.2. Generic Connectivity Połączenia z wykorzystanie generic connectivity wykorzystują sterowniki ODBC oraz OLE DB, które muszą się znajdować na platformie z której chcemy realizować połączenia. Takie połączenia mają ograniczone możliwości, nie wykorzystują wszystkich cech połączeń heterogenicznych i są zależne od posiadania sterowników ODBC, które nie są dostarczane przez Oracle i muszą być zapewnione przez firmy trzecie np.: Microsoft. Zakres obsługiwanych poleceń SQL oraz funkcji zależy tylko i wyłącznie od producenta sterowników. Klient 1 Klient 2 Baza danych Oracle + usługi heteregoniczne ODBC Agent Inna baza danych np. SQL Server Schemat przepływu danych z wykorzystaniem generic connectivity 2. Architektura Serwer Oracle Heteregonius Service Agent Generic Code Driver Remote Database Baza danych Agent z właściwą konfiguracją Zdalna baza Baza danych skonfigurowana do połączeń do zdalnej bazy przez agenta usług heterogenicznych Agent z właściwymi plikami konfiguracyjnymi do zdalnej bazy danych, ulokowany na serwerze Oracle, na maszynie ze zdalną bazą lub na całkowicie odrębnej jednostce Zdalna baza niezmieniona konfiguracja bazy do i z której będą pobierane / wysyłane dane z serwera Oracle.

4 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Składniki usług heteregonicznych Wymiana informacji z innymi bazami danych jest możliwa na podstawie dwóch kluczowych komponentów: Usługi transakcji Usługi SQL Usługa transakcji odpowiada za przełożenie pojęć transakcji, sesji w innych bazach na język obowiązujący w bazach Oracle. Usługa SQL jest odpowiedzialna za wymianę danych, zapewniając odpowiednią modyfikację poleceń SQL, które będą zrozumiałe po obydwu stronach. Zajmuje się także translacją informacji ze słowników danych innych baz Dostęp do słownika danych Po udanym połączeniu do innej bazy danych przy wykorzystaniu usług heterogenicznych następuje integracja jej słownika bazy ze słownikiem w bazie Oracle. Dedykowane do publikacji tych informacje po stronie Oracle widoki udostępniają informacje na temat: Nazw instancji obsługiwanych baz danych Translacji SQL dokonywanych po stronie zdalnej bazy Translacji słownika danych Parametrów inicjalizacyjnych Przykład zarejestrowanych połączeń do innych baz, wraz z czasem ostatniego do nich dostępu: SELECT * FROM hs_fds_class_date; FDS_CLASS_NAME FDS_CLASS_DATE FDS_CLASS_ID ODBC _ :40:56 2 ODBC :56:02 3 OLEDB_SQL _ :01:01 4 ODBC :56:02 24 MSSQL _ :00:44 48 Nazwy zarejestrowanych instancji: SELECT fds_inst_name FROM hs_fds_inst; FDS_INST_NAME HS_ACCESS HS_SQL HS_ODBC SQLSERVER

5 22 Sebastian Figas Przykładowe translacje słownika danych dla bazy Microsoft SQL Server 2000 SELECT dd_table_name, translation_text FROM hs_class_dd WHERE fds_class_id=48; DD_TABLE_NAME TRANSLATION_TEXT ALL_VIEWS select SU."name" OWNER, SO."name" VIEW_NAME, 0 TEXT_LENGTH, SC."text" TEXT, 0 TYPE_TEXT_LENGTH, ' ' TYPE_TEXT, 0 OID_TEXT_LENGTH, ' ' OID_TEXT, ' ' VIEW_TYPE_OWNER, ' ' VIEW_TYPE from SU, SO, SC where SU."uid" = SO."uid" and SO."type" = 'V' and SO."id" = SC."id" MSSQL _ DBA_TABLES select SU."name" OWNER, SO."name" TABLE_NAME, ' ' TABLESPACE_NAME, ' ' CLUSTER_NAME, ' ' IOT_NAME, 0 PCT_FREE, 0 PCT_USED, 0 INI_TRANS, 0 MAX_TRANS, 0 INITIAL_EXTENT, 0 NEXT_EXTENT, 0 MIN_EXTENTS, 0 MAX_EXTENTS, 0 PCT_INCREASE, 0 FREELISTS, 0 FREELIST_GROUPS, ' ' LOGGING,' ' BACKED_UP, 0 NUM_ROWS, 0 BLOCKS, 0 EMPTY_BLOCKS, 0 AVG_SPACE, 0 CHAIN_CNT, 0 AVG_ROW_LEN, 0 AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS, 0 NUM_FREELIST_BLOCKS, ' ' DEGREE, ' ' INSTANCES, ' ' CACHE, ' ' TA- BLE_LOCK, 0 SAMPLE_SIZE, translate('','','' LAST_ANALYZED, ' ' PARTI- TIONED, ' ' IOT_TYPE, ' ' TEMPORARY, ' ' SECONDARY, ' ' NESTED, ' ' BUFFER_POOL, ' ' ROW_MOVEMENT, ' ' GLOBAL_STATS, ' ' USER_STATS, ' ' DU- RATION, ' ' SKIP_CORRUPT, ' ' MONITORING from SU, SO where SU."uid" = SO."uid" and (SO."type" = 'U' or SO."type" = 'S' Jak widać na powyższych przykładach odwołując się do znanych dobrze widoków słownika danych Oracle można otrzymać informacje z innych baz. Lista obsługiwanych widoków zostanie przedstawiona w dalszej części opracowania. 3. Cechy usług heterogenicznych 3.1. Obsługa języka SQL i PL/SQL Modyfikacje obiektów na zdalnych bazach nie mogą odnosić się do obiektów w bazach Oracle Polecenie: INSERT INTO Select * from test; Zakończy się błędem: BŁĄD w linii 1: ORA-02025: wszystkie tabele w instrukcji SQL muszą być w odległej bazie danych

6 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Rozwiązaniem może być użycie kursorów: declare cursor k is SELECT * from test; begin for rec IN k LOOP INSERT INTO ("id" values (rec.id; end LOOP; end; / Procedura PL/SQL została zakończona pomyślnie. Nie jest obsługiwana klauzula connect by Obiekty LOB nie są obsługiwane Nie można wywoływać zdalnych procedur 3.2. Opcja Pass-Throught Opcja ta umożliwia przesłanie poleceń na zdalny serwer bez interpretowania go po stronie Oracle. Umożliwia to bezpośrednie wykonywanie poleceń po stronie innego serwera bazodanowego, między innymi tworzenie obiektów. Funkcje dostarczane przez pakiet DBMS_HS_PASSTHROUGH: Procedura/Funkcja OPEN_CURSOR CLOSE_CURSOR PARSE BIND_VARIABLE BIND_OUT_VARIABLE BIND_INOUT_VARIABLE EXECUTE_IMMEIDATE FETCH_ROW GET_VALUE Opis Otwarcie kursora Zamkniecie kursora Analiza polecenia Przypięcie IN zmiennych Przypiecie OUT zmiennych Przypięcie IN/OUT zmiennych Wykonanie polecenia bez zmiennych Zwraca wiersze z zapytania Zwraca wartość kolumny lub zmienną Tworzenie tabeli przy użyciu pakietu DBMS_HS_PASSTHROUGH Declare Num_rows INTEGER; Begin Num_rows:= ( CREATE TABLE magazyn( ID integer, nazwa varchar(10 ; end; / Procedura PL/SQL została zakończona pomyślnie Polecenie Describe

7 24 Sebastian Figas Polecenie describe ma taką samą funkcję i działanie jak w przypadku baz danych Oracle i dostarcza informacji o polach w obiektach. Desc Nazwa Wartość Null? Typ ID NUMBER(10 nazwa VARCHAR2( Optymalizacja zapytań Oracle korzysta z informacji o obiektach zlokalizowanych w innych bazach w celu stworzenia optymalnego planu zapytań. Ta informacja może być niepełna, gdyż sposób i zbieranie tych informacji różni się na każdym z systemów. Ograniczeniem jest także brak możliwości pobierania informacji o statystykach dla poszczególnych kolumn. Przykład: explain plan for select * from where "nr"=2; Plan Table Operation Name Rows Bytes Cost Pstart Pstop SELECT STATEMENT REMOTE Instalacja i konfiguracja usług heterogenicznych Przygotowanie do korzystania z usług heterogenicznych jest niezbyt złożonym zadaniem pod warunkiem przestrzegania ścicle określonej kolejności Konfiguracja połączeń z wykorzystaniem bramek (Gateways Krok 1- Instalacja usługi Instalacja Oracle Transparent Gateways na serwerze, na której działa baza z którą chcemy wymieniać informacje. Oprogramowanie musi być ściśle dobrane do bazy danych jaka ma być obsługiwana i tak dla SQL Serwera jest to Oracle Transparent Gateway for Microsoft SQL Serwer.

8 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Krok 2 sprawdzenie obiektów Sprawdzenie po stronie bazy Oracle obecności obiektów wymaganych przez usługi heterogeniczne. Sprawdzenie można wykonać wykonując :desc sys.hs_fds_inst. W przypadku zwrócenia błędu należy stworzyć niezbędne obiekty posługując się skryptem caths.sql obecnym w $ORAC- LE_HOME/rdbms/amin SQL> desc hs_fds_inst Nazwa Wartość NULL? Typ FDS_INST_NAME NOT NULL VARCHAR2(30 FDS_INST_COMMENTS VARCHAR2(255 FDS_CLASS_NAME NOT NULL VARCHAR2(30 FDS_INST_ID NOT NULL NUMBER FDS_CLASS_ID NOT NULL NUMBER Krok 3 konfiguracja Niezbędną czynnością jest konfiguracja środowiska sieciowego na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem Oracle Transparent Gateways oraz kliencie czyli serwerze Oracle. Pliki, które zostaną poddane edycji to tnsnames.ora, listener.ora oraz inittg4msql.ora (przykład opiera się na konfiguracji dostępu do Microsoft SQL Serwera

9 26 Sebastian Figas a Konfiguracja po stronie innego serwera bazy danych (tutaj Microsoft SQL Server Należy skonfigurować listenera poprzez plik listener.ora. Proces nasłuchu w przypadku próby połączenia do bazy powinien uruchomić agenta (program tg4msql dedykowany do bazy SQL Server, który wykona polecenia na bazie. Przykładowy fragment pliku dla listenera nasłuchującego na bazie Microsoft SQL Server: LISTENER9 = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = userx(port = SID_LIST_LISTENER9 = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = SQLSERVER (ORACLE_HOME = C:\Oracle9i (PROGRAM=tg4msql Kolejną niezbędną czynnościa jest skonfigurowanie samego agenta do dostępu da bazy danych SQL Server. Plik opisujący wszystkie parametry agenta znajduje się w $ORAC- LE_HOME/tg4msql/admin i jest to plik inittg4msql.ora. Na podstawie tego pliku należy stworzyć własny zapisując jego nazwę w postaci: init<sid_name>.ora, gdzie SID_NAME oznacza wpis pod jakim identyfikujemy bazę w pliku listener.ora. W tym przykładzie będzie to initsqlserver.ora, który wskazuje na bazę SQL Servera do której ma nastąpić połączenie oraz na tryb transakcji, język oraz tryb śledzenia Zawartość pliku initsqlserver.ora HS_FDS_CONNECT_INFO="SERVER=USERX;DATABASE=Northwind" HS_FDS_TRACE_LEVEL=OFF HS_FDS_TRANSACTION_MODEL=SINGLE_SITE HS_LANGUAGE=POLISH_POLAND.EE8MSWIN1250 HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT=RECOVER HS_FDS_RECOVERY_PWD=RECOVER b Konfiguracja po stronie klienta - serwera bazy danych Oracle Po stronie serwera Oracle należy dodać wpis w pliku tnsnames.ora odnoszący się do komputera z zainstalowanymi usługami heterogenicznymi, gdzie SERVICE_NAME wskazuje na SID_NAME w skonfigurowanym uprzednio procesie nasłuchu. Fragment pliku tnsnames.ora na kliencie (W tym przypadku jest to serwer bazodanowy Oracle Sql_server =

10 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = userx(port = 1529 (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = SQLSERVER (HS=OK Krok 4 tworzenie logicznego połączenia Ostatnim krokiem jest utworzenie połączenia pomiędzy bazami danych. W tym celu należy utworzyć database link poleceniem: Create database link sql2000 using sql_server ; Nie można także zapominać o stworzeniu w zdalnej bazie użytkownika przy pomocy którego będą następowały połączenia. Opierając się na przykładzie Microsoft SQL Serwera będzie to użytkownik autentykowany przez bazę danych a jego identyfikator oraz hasło muszą być takie same jak użytkownika po stronie bazy danych Oracle. Tworzenie użytkownika system z hasłem manager po stronie SQL Serwera 2000 przy założeniu łączenia się z bazy Oracle z tego właśnie użytkownika Konfiguracja połączeń z wykorzystaniem ODBC, OLEDB (Generic Connectivity

11 28 Sebastian Figas Krok 1- Instalacja usługi Instalacja Oracle Generic Connectivity jest domyślna i potrzebne pliki są instalowane standardowo. W katalogu $ORACLE_HOME/bin można odnaleźć binarna agentów hsodbc oraz hsoledbsql, które odpowiadają za połączenia do baz odpowiednio z wykorzystaniem ODBC lub OLE DB Krok 2 konfiguracja Niezbędną czynnością jest konfiguracja środowiska sieciowego na komputerze z bazą Oracle (tylko na serwerze, z której poprzez agentów będą następowały połączenia z innym bazami z wykorzystaniem ODBC lub OLE DB.. Pliki, które zostaną poddane edycji to tnsnames.ora, listener.ora oraz inithsodbc.ora lub inithsoledb.ora (przykład opiera się na konfiguracji dostępu do Microsoft Access Należy skonfigurować proces nasłuchu poprzez plik listener.ora, który to w przypadku próby połączenia do bazy powinien uruchomić agenta (program hsodbc lub hsoledbsql w zależności od posiadanych sterowników, który wykona polecenia na bazie. Niezbędne jest także dodanie wpisu w pliku tnsnames.ora umożliwiającego rozstrzygnięcie aliasu. Przykładowy fragment pliku dla listenera, przekierowujący połączenia do bazy MS Access z wykorzystaniem sterowników ODBC: LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = userx(port = SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = MSACCESS (ORACLE_HOME = C:\Oracle9i (PROGRAM=hsodbc Przykładowy fragment pliku dla tnsnames.ora ACS = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP(HOST = userx(port = 1521 (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = MSACCESS (HS=OK

12 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych Kolejną niezbędną czynnościa jest skonfigurowanie samego agenta do dostępu do bazy danych MS Access. Plik opisujący wszystkie parametry agenta znajduje się w $ORACLE_HOME/hs/admin i jest to plik inithsodbc.ora. Na podstawie tego pliku należy stworzyć własny zapisując jego nazwę w postaci: init<sid_name>.ora, gdzie SID_NAME oznacza wpis pod jakim identyfikujemy bazę w pliku listener.ora. W tym przykładzie będzie to initmsaccess.ora, który wskazuje na bazę MS AC- CESS do której ma nastąpić połączenie. Zawartość pliku initmsaccess.ora HS_FDS_CONNECT_INFO=access HS_FDS_TRACE_LEVEL=OFF Gdzie parametr HS_FDS_CONNECT_INFO oznacza DNS( Data Source Name zdefiniowane poprzez ODBC Data Source Administrator w przypadku maszyn z systemem Windows. 5. Transakcje Sposób zapewnienia spójności danych zależy od właściwości danej bazy oraz dedykowanej do niej bramki. Oracle udostępnia kilka typów rozstrzygania poprawności przeprowadzenia transakcji: Read only RO baza może być przeglądana tylko w trybie do odczytu Single Site SS zdalny system obsługuje transakcje, ale nierozproszone

13 30 Sebastian Figas Commit Confirm zdalny system może obsługiwać rozproszone transakcje, ale tylko jako członek Two Phase Commit zdalny system obsługuje wszystkie transakcje. Może przygotowywać dane. Two Phase Commit Confirm pełny udział w rozproszonych transakcjach na zasadach serwera Oracle. W dokumentacji do każdego obsługiwanego przez usługi heterogeniczne serwera bazodanowego można znaleźć jakie typy transakcji są obsługiwane. W przypadku Microsoft SQL Serwera 2000 są obsługiwane wszystkie powyższe a typ transakcji można ustawić posługując się parametrem HS_FDS_TRANSACTION_MODEL w pliku init<sid_name>.ora w $ORAC- LE_HOME/tg4msql/admin W przypadku produktu Microsoftu, aby wykorzystać zalety transakcji typu Commit Confirm należy dodatkowo stworzyć użytkownika oraz tablicę obsługującą wykonywane transakcje rozproszone (skrypt tg2msql_tx.sql 6. Widoki dynamiczne Po stronie klienta, czyli w tym przypadku serwera Oracle dysponujemy widokami dynamicznymi, które mogą nam zidentyfikować połączenia do innych baz, parametry pracy i konfigurację agentów. Identyfikacja działających agentów do których zostały nawiązane połaczenia SQL> select machine,starttime,program,osuser,fds_inst_id from v$hs_agent; MACHINE STARTTIME PROGRAM OSUSER FDS_INST_ID USERX :40:58 tg4msql.exe SYSTEM 3 gdzie OSUSER oznacza użytkownika który nawiązał połączenie FDS_INST_ID numer instancji zarejestrowanej w słowniku danych (identyfikuje bazę do jakiej nastąpiło połączenie Identyfikacja sesji korzystających z agentów SQL> select username,db_link,starttime from v$hs_session h,v$session s where s.sid=h.sid; USERNAME DB_LINK STARTTIME SYSTEM SQL2000.WORLD :55:37 Identyfikacja wszystkich parametrów pracy bramki (agenta na zdalnym systemie SQL> select * from v$hs_parameter; HS_SESSION_ID PARAMETER VALUE

14 Zastosowania technologii Oracle do integracji heterogenicznych HS_NLS_DATE_FORMAT YYYY-MM-DD HH24:MI:SS 1 HS_FDS_RECOVERY_PWD RECOVER 1 HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT RECOVER 1 HS_LANGUAGE POLISH_POLAND.EE8MSWIN HS_FDS_TRANSACTION_MODEL SINGLE_SITE 1 HS_FDS_TRACE_LEVEL OFF 1 HS_FDS_CONNECT_INFO SERVER=USERX;DATABASE=Northwind

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów transakcyjnych

Integracja systemów transakcyjnych Integracja systemów transakcyjnych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Integracja systemów heterogenicznych Systemy

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych a XML

Relacyjne bazy danych a XML Relacyjne bazy danych a XML Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Internet, SQLiXMLwbiznesie Internet nieoceniony sposób komunikacji z klientami, pracownikami i partnerami handlowymi przyspiesza transakcje finansowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Kusory Wprowadzenie Kursory użytkownika Kursory domyślne Zmienne kursora Wyrażenia kursora - 2 - Wprowadzenie Co to jest kursor?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa V 1 SQL - podstawowe konstrukcje 1 Streszczenie 1 1.1 Bazy danych 1 1.2 Relacyjny model danych 2 1.3 Historia języka SQL 5 1.4 Definiowanie danych 7 1.5 Wprowadzanie zmian w tabelach

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Architektura środowiska rozproszonego. Środowisko komunikacyjne Oracle*Net. Weryfikacja instalacji protokołu u sieciowego

Architektura środowiska rozproszonego. Środowisko komunikacyjne Oracle*Net. Weryfikacja instalacji protokołu u sieciowego 7 Architektura środowiska rozproszego Środowisko komunikacyjne Oracle*Net serwery Elementy środowiska rozproszego: stacje usługowe serwery (ang. server), stacje klienta (ang client), medium komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie połączeń między serwerem Oracle i klientem

Szyfrowanie połączeń między serwerem Oracle i klientem Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Szyfrowanie połączeń między serwerem Oracle i klientem Warszawa, 24.11.2004 1. Wstęp Przy współczesnym powszechnym i ciągłym przepływie informacji w Internecie

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN Parametry procedur i funkcji oraz ich przesyłanie Metadane

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008 JDBC w LoXiMie Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM Adam Michalik 2008 Sterownik JDBC co to jest? Sterownik JDBC to zbiór klas implementujących interfejsy opisane w specyfikacji JDBC

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Ruby

Programowanie w Ruby Programowanie w Ruby Wykład 6 Marcin Młotkowski 14 listopada 2012 Plan wykładu Trwałość obiektów Bazy danych DBM Bazy danych SQL Active records Szeregowanie obiektów Obiekt Serializacja @tytul = 'Pan Tadeusz'

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 23 PDO. Podstawowe kroki aplikacji. Źródło danych

Wprowadzenie. Rozdział 23 PDO. Podstawowe kroki aplikacji. Źródło danych Wprowadzenie Rozdział 23 PDO Wprowadzanie do PDO, kursory zwykłe, kursory przewijane, obsługa błędów, przetwarzanie transakcyjne PDO PHP Data Objects, obiektowo-zorientowany interfejs programistyczny dostępu

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft Synchronizator

ZPKSoft Synchronizator ZPKSoft Synchronizator Program DSynch.exe służy do synchronizacji baz odległych systemu ZPKSoft Doradca. Program ma dwa oblicza. Podstawowy interfejs programu otrzymamy po bezpośrednim uruchomieniu programu.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl 3 4/8 Zobacz film: http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_dat a_visualization.html

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 17. Obiektowość w Oracle. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 17. Obiektowość w Oracle. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 17. Obiektowość w Oracle 1 Obiektowa baza danych Obiektowe bazy danych (OBD) powstały początkowo jako rozwinięcie programowania obiektowego. Bazy danych zorientowane obiektowo przechowują

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Strona 2 z 5 Moduł Kontroling Systemu Zarzadzania Forte

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu Paweł Cieśla Dokumentacja projektu Projekt Project1 został utworzony i skompilowany na próbnej wersji Delphi XE 4. Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk Wczytaj plik tekstowy, następnie wskazać

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL

Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Język PL/SQL. Rozdział 5. Pakiety podprogramów. Dynamiczny SQL Pakiety podprogramów, specyfikacja i ciało pakietu, zmienne i kursory pakietowe, pseudoinstrukcje (dyrektywy kompilatora), dynamiczny SQL.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Bazy danych

Wykład 05 Bazy danych Wykład 05 Bazy danych Tabela składa się z: Kolumn Wierszy Wartości Nazwa Wartości Opis INT [UNSIGNED] -2^31..2^31-1 lub 0..2^32-1 Zwykłe liczby całkowite VARCHAR(n) n = długość [1-255] Łańcuch znaków o

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

DMX DMX DMX DMX: CREATE MINING STRUCTURE. Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

DMX DMX DMX DMX: CREATE MINING STRUCTURE. Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski DMX DMX DMX Data Mining Extensions jest językiem do tworzenia i działania na modelach eksploracji danych w Microsoft SQL Server Analysis Services SSAS. Za pomocą DMX można tworzyć strukturę nowych modeli

Bardziej szczegółowo