Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage"

Transkrypt

1 Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage

2 SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access, MySQL itd. Pierwsza implementacja Oracle 1979 SQL jest podjęzykiem danych. Sposoby używania SQL-a Interaktywny lub samodzielny SQL. Wprowadzany przez użytkownika w drodze interakcji z programem. Statyczny SQL. Zaszyty w kodzie programu wynikowego. Dwie wersje (zanurzony, modułowy). Dynamiczny SQL. Kod SQL-a generowany przez aplikację w czasie jej wykonywania

3 Cechy języka SQL: 1.SQL jest językiem nieproceduralnym. Nie ma instrukcji sterujących procesem wykonywania programu. Decyzje o sposobie wykonania programu pozostawia DBMS. 2. Trójwartościowa logika (3VL). Oprócz prawdy [TRUE] i fałszu [FALSE] wprowadza trzecią wartość logiczną [NULL]. Opisuje ona fakty nieznane. 3. Instrukcje SQL są grupowane wg. funkcji

4 Główne grupy instrukcji SQL-a Język definicji danych (DDL, tworzenie różnych obiektów) CREATE SCHEMA, CREATE TABLE, CREATE VIEW CREATE ASSERTION, CREATE DOMAIN, CREATE INDEX. Język manipulowania danymi(dml) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Instrukcje sterowania danymi. GRANT, REVOKE.

5 Tworzenie bazy danych Schematem nazywamy zbiór obiektów bazy danych znajdujących się pod kontrolą jednego użytkownika. CREATE SCHEMA DATABASE Składnia CREATE SCHEMA DATABASE [IF NOT EXISTS] klauzula nazwy schematu [ DEFAULT CHARACTER SET zbiór znakowy ] [ { CREATE DOMAIN instrukcja CREATE TABLE instrukcja CREATE VIEW instrukcja GRANT instrukcja CREATE ASSERTION instrukcja CREATE CHARACTER SET instrukcja CREATE COLLATION instrukcja CREATE TRANSLATION instrukcja [ zbiór znakowy] } ]...;

6 klauzula nazwy schematu ::= nazwa schematu AUTHORIZATION identyfikator uprawnień nawa schematu AUTHORIZATION identyfikator uprawnień Przykład CREATE SCHEMA DATABASE Schemat_Janka AUTHORIZATION Janek DEFAULT CHARACTER SET ASCII CREATE DOMAIN id_num AS integer CHECK (VALUE > 0) CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLES Nieregularna ( nr_elem id_num PRIMARY KEY, nazwa_elem CHAR NOT NULL, cena_pocz DEC, cena_max DEC, cena_min DEC, cena_sred DEC, ON COMMIT PRESERVE ROWS ) GRANT SELECT ON Nieregularna TO Tomek

7 CREATE DATABASE pojazd; W tym przypadku zostaną użyte wartości domyślne ustawione w procesie instalacji DBMS-a. SET SCHEMA ALTER DATABASE nazwa schematu Instrukacja ta pozwala na dokonywanie zmian w ustawionym schemacie. ALTER {DATABASE SCHEMA} [nazwa_bazy] [DEFAULT] CHARACTER SET [=] nazwa zbioru znaków [DEFAULT] COLLATE [=] nazwa porównań [pozostale zmiany]

8 DROP SCHEMA DATABASE Kasuje całą bazę danych wraz ze wszystkimi tabelami. DROP {DATABASE SCHEMA} [IF EXISTS] nazwa bazy [IF EXISTS] wykonuje polecenie gdy istnieje podana nazwa

9 CREATE [ {GLOBAL LOCAL} TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] nazwa tabeli (Definicja tabeli) [Opcje tabeli] Definicja tabeli Typ danych [NOT NULL NULL] [DEFAULT domyślna] [AUTO_INCREMENT] [UNIQUE [KEY] [PRIMARY] KEY] [COMMENT ciąg znaków'] [definicja referencji] [NOT NULL] wartość pola nie może być pusta [NULL] pusta wartość pola [DEFAULT] domyślna wartość pola [AUTO_INCREMENT] automatyczna numeracja [UNIQUE KEY] klucz unikalny [PRIMARY KEY] klucz główny [COMMENT] komentarz

10 definicja referencji: REFERENCES nazwa_tabeli (indeks_kolumny,...) [MATCH FULL MATCH PARTIAL MATCH SIMPLE] [ON DELETE opcje referencji] [ON UPDATE opcje referencji] Indeks kolumny: nazwa_kolumny [(długość)] [ASC DESC] Opcje referencji RESTRICT CASCADE SET NULL NO ACTION Użycie RESTRICT oznacza, że z usuwanej tablicy nie mogą korzystać w danej chwili perspektywy lub ograniczenia. CASCADE powoduje usunięcie razem z tablicą wszystkich obiektów ktore z niej korzystają

11 Typ danych: BIT[(length)] // typ zero-jedynkowy Typy całkowite TINYINT[(długość)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] SMALLINT[(długość)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] MEDIUMINT[(długość)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] INT[(długość)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] INTEGER[(długość)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] BIGINT[(długość)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] Typy zmiennoprzecinkowe REAL[(długość, ilość miejsc)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] DOUBLE[(długość, ilość miejsc)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] FLOAT[(długość, ilość miejsc)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] DECIMAL[(długość[, ilość miejsc])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] NUMERIC[(długość[, ilość miejsc])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

12 Typy tekstowe/binarne: CHAR[(długość)] [CHARACTER SET nazwa_zbioru_znaków] [COLLATE nazwa_porównania] VARCHAR(długość) [CHARACTER SET nazwa_zbioru_znaków] [COLLATE nazwa_porównania] BINARY[(długość)] VARBINARY(długość) TINYBLOB BLOB MEDIUMBLOB LONGBLOB TINYTEXT TEXT MEDIUMTEXT LONGTEXT [BINARY] [CHARACTER SET nazwa_zbioru_znaków] [COLLATE nazwa_porównania

13 Typy wyliczeniowe: ENUM(wartość1,wartość2,wartość3,...) [CHARACTER SET nazwa_zbioru_znaków] [COLLATE nazwa_porównania] SET(wartość1,wartość2,wartość3,...) [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE nazwa_porównania] Typy określające czas: DATE TIME TIMESTAMP DATETIME YEAR

14 Opcje Tabeli: {ENGINE TYPE} [=] nazwa_silnika AUTO_INCREMENT [=] wartość AVG_ROW_LENGTH [=] wartość [DEFAULT] CHARACTER SET [=] nazwa_zbioru_znaków CHECKSUM [=] {0 1} [DEFAULT] COLLATE [=] nazwa_porównania COMMENT [=] ciąg znaków' CONNECTION [=] adres' DATA DIRECTORY [=] ' ścieżka do katalogu ' DELAY_KEY_WRITE [=] {0 1} INDEX DIRECTORY [=] ścieżka do katalogu' INSERT_METHOD [=] { NO FIRST LAST } MAX_ROWS [=] wartość MIN_ROWS [=] wartość PACK_KEYS [=] {0 1 DEFAULT} PASSWORD [=] ciąg znaków' ROW_FORMAT [=] {DEFAULT DYNAMIC FIXED COMPRESSED REDUNDANT COMPACT} UNION [=] (nazwa_tabeli[, nazwa_tabeli]...)

15 Przykład tabeli CREATE TABLE auto ( numer_nadwozia int NAZWA char(32), DATA_PRODUKCJI date, NUMER int, WAGA float, Obrazek blob, Opis text, PRIMARY KEY(numer_nadwozia) );

16 Usuwanie tabeli DROP TABLE nazwa tablicy CASCADE RESTRICT DROP TABLE auto; Modyfikacja tabeli ALTER [IGNORE] TABLE nazwa tabeli [alter_specification]

17 Specyfikacja modyfikacji ADD [COLUMN] nazwa_kolumny definicja_kolumny [FIRST AFTER nazwa_kolumny ] ADD [COLUMN] (nazwa_kolumny definicja_kolumny,...) ADD {INDEX KEY} [nazwa_indeksu] [typ_indeksu] (nazwa_indeksu_kolumny,...) [typ_indeksu] ADD [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY [typ_indeksu] (nazwa_indeksu_kolumny,...) [typ_indeksu] ADD [CONSTRAINT [symbol]] UNIQUE [INDEX KEY] [typ_indeksu] [typ_indeksu] (nazwa_indeksu_kolumny,...) [typ_indeksu] ADD [FULLTEXT SPATIAL] [INDEX KEY] [nazwa_indeksu] (nazwa_indeksu_kolumny,...) [typ_indeksu] ADD [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY [nazwa_indeksu] (nazwa_indeksu_kolumny,...) definicja_referencji

18 ALTER [COLUMN] nazwa_kolumny {SET DEFAULT literał DROP DEFAULT} CHANGE [COLUMN] stara_nazwa_kolumny nowa_nazwa_kolumny definicja_kolumny [FIRST AFTER nazwa_kolumny] MODIFY [COLUMN] nazwa_kolumny definicja_kolumny [FIRST AFTER nazwa_kolumny] DROP [COLUMN] nazwa_kolumny DROP PRIMARY KEY DROP {INDEX KEY} nazwa_indeksu DROP FOREIGN KEY fk_symbol

19 DISABLE KEYS ENABLE KEYS RENAME [TO] nowa_nazwa_tabeli ORDER BY nazwa_kolumny [, nazwa_kolumny]... CONVERT TO CHARACTER SET nazwa_zbioru_znaków [COLLATE collation_name] [DEFAULT] CHARACTER SET [=] nazwa_zbioru_znaków [COLLATE [=] nazwa_porównania] DISCARD TABLESPACE IMPORT TABLESPACE

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II

Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Projektowanie systemów użytkowych II Zdalny wybór Prac Dyplomowych Diana Kisiała Tomasz Jewiarz Jacek Kucharzewski Informatyka,

Bardziej szczegółowo

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW

TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU ŚREDNICH I DUŻYCH SERWISÓW/APLIKACJI WWW STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2B (106) Andrzej BARCZAK, Dariusz ZACHARCZUK Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Instytut Informatyki TYPOWE PROBLEMY OPTYMALIZACJI ZAPYTAŃ SQL PRZY TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas 30.01.2012

PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas 30.01.2012 PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL Sławomir Dadas 30.01.2012 PLAN PREZENTACJI Bazy dokumentowe (document store): MONGODB ORIENTDB Bazy klucz-wartośd (key-value store): REDIS ORACLE NOSQL DATABASE Bazy grafowe

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Maja Górecka-Wolniewicz, UCI, UMK dokument przygotowany w ramach projektu B-R eduroam-pionier Zaktualizowany w ramach projektu PLATON 2012-09-10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Relacyjny model danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 2 (1) 1 Plan wykładu Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe BD wykład 2 (2) W ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Tworzenie kopii zapasowych Planowanie robienia kopii Cechy kopii zapasowej Uprawnienia i składowanie

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo