RUNICOM S.A. EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SERII C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUNICOM S.A. EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SERII C"

Transkrypt

1 RUNICOM S.A. EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SERII C Warszawa, listopad 2011

2 Agenda 1. Rynek i otoczenie 2. Prezentacja Spółki 3. Spółki portfelowe 4. Przykładowe inwestycje 5. Wybrane dane finansowe 6. Runicom na NewConnect 7. Planowana emisja obligacji 8. Podsumowanie 2

3 Rynek i otoczenie 3

4 Informacje o rynku PE/VC W roku 2010 do Europy Środkowo-Wschodniej napłynęło 645 mln EUR na inwestycje Private Equity/Venture Capital. Wartość inwestycji funduszy PE/VC wyniosła 1,3 mld EUR. Liczba spółek sfinansowanych przez fundusze PE/VC wzrosła w porównaniu do roku 2009 o 30%. Pozyskanie kapitałów na inwestycje przez fundusze PE/VC W Europie Środkowo Wschodniej (w mln EUR) Źródło: 4

5 Informacje o rynku PE/VC Najatrakcyjniejszymi sektorami dla funduszy PE/VC były sektor dóbr konsumenckich i dystrybucji, a także sektor telekomunikacji i mediów. Polska w 2010 roku była liderem branży w Europie Środkowo Wschodniej, wartość inwestycji w tym regionie dokonanych przez fundusze PE wzrosła ponad dwukrotnie i wyniosła 657 mln EUR. W 2010 roku, licząc wartościowo, niemal 80% wykupów spółek przez fundusze PE w regionie Europy Środkowo Wschodniej miało miejsce na Polskim rynku. 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% -0,05% Inwestycje PE jako procent PKB w roku ,335% 0,317% 0,314% 0,192% 0,186% 0,133% 0,119% 0,085% 0,068% Francja Szwajcaria Europa Polska Niemcy Czechy EŚW Ukraina Węgry Źródło: 5

6 Informacje o rynku IT W 2010 r. polski rynek IT wyszedł z okresu załamania, notując wzrost wyższy od zakładanych prognoz o 2,5 punktu procentowego (niemal 5,8%). W pierwszym kwartale 2011 roku PKB Polski wzrósł o 4,4%, zaś wydatki na inwestycje o 6%. W tegorocznym badaniu kadry menedżerskiej 200 największych firm IT aż 83% badanych uznało, iż wartość rynku będzie rosła, a tylko 1% spodziewa się spadku. Średnia prognozowana dynamika rynku IT w bieżącym roku wynosi 9%. 69% respondentów uważa iż organizacja przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 korzystnie wpłynie na branżę IT w Polsce. Wartośd (mld zł) i dynamika (%) rynku IT w Polsce, ,9 28, ,5 25,9 20, p Wartośd rynku IT Dynamika wzrostu Źródło: Raport PMR "Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju lata " 21% 16% 11% 6% 1% -4% -9% 6

7 Prezentacja Spółki 7

8 Profil działalności RUNICOM jest funduszem typu private equity i venture capital, inwestującym przede wszystkim w małe i średnie spółki technologiczne oraz takie, w których zaawansowana technologia, a szczególnie systemy informatyczne, stanowią naturalną przewagę konkurencyjną. Portfel inwestycyjny RUNICOM jest zdywersyfikowany, spółka inwestuje zarówno w spółki giełdowe, jak i rentowne spółki niepubliczne znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i rozwoju. RUNICOM aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości spółek portfelowych, dając im wsparcie w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i upublicznienia walorów. Branża: Horyzont inwestycyjny: Informatyka Telekomunikacja Media Do 3 lat Zaangażowanie kapitałowe: Bez ograniczeo Preferowane inwestycje: rentowne spółki na etapie wzrostu i ekspansji

9 Strategia działalności Projekty inwestycyjne skupiające się na spółkach charakteryzujących się wysokim poziomem wzrostu, podwyższonym ryzykiem oraz wybitną innowacyjnością, z dodatnim wynikiem finansowym. Aktywne wsparcie podmiotów z portfela inwestycyjnego RUNICOM S.A. poprzez udział władz Emitenta w ich działalności operacyjnej, w tym pełnienie funkcji zarządczych i nadzorczych. Przeprowadzanie inwestycji oportunistycznych, także poza branżą informatyczną, wynikających m. in. z nagłych zdarzeń biznesowych lub atrakcyjnie niskich wycen. Uzyskanie wiodącej pozycji na rynku funduszy private equity dynamiczna i aktywna polityka inwestycyjna zmierzająca do budowy atrakcyjnego portfela inwestycyjnego o wysokim potencjale wzrostu. Spółka w projektach inwestycyjnych wykorzystuje nowoczesne instrumenty finansowe, dopuszcza również inwestorów zewnętrznych do współinwestowania w spółki portfelowe. Przeniesienie Spółki na rynek regulowany GPW. 9

10 Historia Spółki Data Wydarzenia r. Zawiązanie Spółki z kapitałem zakładowym ,00 zł r. Rejestracja splitu, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego r. Podwyższenie kapitału zakładowego RUNICOM S.A. do kwoty ,00 zł w drodze emisji akcji serii B, C, D, E i F r. Debiut akcji serii F Spółki na NewConnect r. Wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect r. Przejęcie kontroli nad Spółką przez ROWING CAPITAL Ltd. (pośrednio przez Pana Piotra Chmielewskiego) 10

11 Władze emitenta 1/4 W skład Zarządu RUNICOM S.A. wchodzi: Małgorzata Usakowska-Bilska Prezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. wchodzą: Andrzej Woźniakowski Przewodniczący Janusz Bąk Marcin Gorazda Dariusz Graff Janusz Smoczyński 11

12 Władze emitenta 2/4 Małgorzata Usakowska-Bilska Prezes Zarządu Małgorzata Usakowska-Bilska jest związana z branżą informatyczną od 2000 roku. W latach pracowała jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółce EduSoft, jednym z największych ośrodków szkoleniowych w kraju, specjalizującym się w szkoleniach i konsultacjach IT. W latach była Dyrektorem Strategii i Marketingu w Computer Service Support S.A. (obecnie COMP S.A.) - informatycznej spółce notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jednej z największych firm informatycznych w kraju. Odpowiadała za opracowanie strategii rozwoju spółki na kolejne lata oraz za obszar marketingu w ramach Grupy Kapitałowej CSS S.A. Od marca 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM S.A. Ponadto jest również Prezesem zawiązanej przez Runicom spółki Technology Space S.A. Andrzej Woźniakowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Woźniakowski był założycielem, a następnie Prezesem Zarządu notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółki Computer Service Support, największej firmy świadczącej usługi serwisu sprzętu komputerowego w kraju i jednej z największych polskich firm informatycznych. W 2007 roku doprowadził do połączenia CSS S.A. z COMP S.A., zostając w połączonej organizacji Wiceprezesem, odpowiedzialnym za sprzedaż, zarządzanie procesami biznesowymi i rozwój spółki. Jako założyciel kilkunastu spółek, w zdecydowanej większości z branży IT, posiada wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajomość rynku informatycznego. Doświadczenie w branży IT oraz funduszy typu private equity wykorzystuje pełniąc funkcje zarządcze i nadzorcze w kilku spółkach, w tym publicznych: FUTURIS S.A., RUNICOM S.A., Black Pearl Capital S.A., Betacom S.A., B3System S.A. 12

13 Władze emitenta 3/4 Janusz Bąk Członek Rady Nadzorczej Janusz Bąk od ponad 10 lat jest związany z branżą IT. W tym czasie zajmował kluczowe stanowiska w kilku firmach informatycznych. M.in. w latach pracował w firmie Softbank S.A., w latach jako Dyrektor kierował pracą Działu Architektów Rozwiązań Biznesowych w spółce ComputerLand S.A. W latach pełnił funkcję prezesa zarządu spółki SIMPLE S.A., a kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za Biuro Informatyki, oraz w informatycznej spółce Mc Comp Sp. z o.o., w której do tej pory jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. Rozwoju. Od 2010 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki PROKONEKT S.A. Marcin Gorazda Członek Rady Nadzorczej Marcin Gorazda jest związany z rynkiem IT od wielu lat. Uczestniczył w procesie wprowadzania na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych kilku spółek informatycznych i technologicznych, w tym m.in. Qumak-Sekom S.A., Infovide-Matrix S.A., ES-System S.A. Jest członkiem rad nadzorczych kilku firm, w tym spółek giełdowych: Betacom S.A., Infovide-Matrix S.A. Jest Wspólnikiem zarządzającym i adwokatem w krakowskiej Kancelarii Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wpólnicy, adwokaci i radcowie prawni, świadczącej od ponad 10 lat usługi prawne dla przedsiębiorców. Wspiera fundusz RUNICOM w obszarze zagadnień prawnych. 13

14 Władze emitenta 4/4 Dariusz Graff Członek Rady Nadzorczej Dariusz Graff jest managerem od wielu lat związanym z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego. W ostatnich latach był związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu spółek powiązanych z Panem Piotrem Chmielewskim, tj. należących do Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A. Janusz Smoczyński Członek Rady Nadzorczej Janusz Smoczyński jest związany z rynkiem IT od początku swojej kariery zawodowej, pracując początkowo jako handlowiec, a następnie Dyrektor Handlowy w firmie Sekom S.A. (obecnie Qumak- Sekom S.A.). W latach był Dyrektorem Handlowym i Wiceprezesem giełdowej spółki Betacom S.A. W latach był Dyrektorem Handlowym spółki Computer Service Support S.A. (obecnie COMP S.A.). Od 2009 roku aktywnie działa na rynku PE/VC pełniąc funkcje zarządcze i nadzorcze w funduszach oraz spółkach portfelowych, m.in. ITVENT S.A. i NOVIAN TMT S.A. (spółki zależne od giełdowej FUTURIS S.A.). 14

15 Akcjonariat POZOSTALI 20,32% Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ POZOSTALI 12,37% ROWING CAPITAL LIMITED* 79,68% ROWING CAPITAL LIMITED* 87,63% * - ROWING CAPITAL LIMITED wraz z podmiotami powiązanymi z Piotrem Chmielewskim. Pan Piotr Chmielewski pełni funkcję Prezesa Zarządu SPQR S.A. i poprzez podmioty kontrolowane ROWING CAPITAL LIMITED oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED jest znaczącym akcjonariuszem SPQR S.A., w związku z powyższym działa w porozumieniu z SPQR S.A. oraz podmiotami zależnymi od SPQR S.A., tj.: 1. DYFFRYN HOLDINGS CAPITAL LIMITED kontrolowanym przez SPQR S.A., 2. NOVIAN S.A. podmiotem zależnym od SPQR S.A., 3. MONDRIAN S.A. podmiotem zależnym w 100% od NOVIAN S.A., 4. NOVIAN REAL ESTATE S.A. podmiotem w 100% zależnym od NOVIAN S.A. Ww. podmioty działające w porozumieniu posiadają łącznie akcji RUNICOM S.A., które stanowią 79,69% w kapitale zakładowym oraz 87,63% w ogólnej liczbie głosów RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio akcje posiadają podmioty zgodnie z powyższym wykazem. 15

16 Spółki portfelowe 16

17 Spółki portfelowe 1/4 Technology Space S.A. została założona w kwietniu 2010 roku przez Runicom S.A. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu produktów oraz kompleksowych rozwiązań informatycznych dla klientów z różnych segmentów rynku. Wiedza biznesowa oraz wieloletnie doświadczenie branżowe kadry menedżerskiej jest gwarancją dynamicznego rozwoju spółki. Spółka jako pierwsza i jedyna w Polsce jest rekomendowanym przez firmę Symantec partnerem w zakresie realizacji najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów na terenie całej Europy. Planowane jest wprowadzenie spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Udział w kapitale zakładowym: 51%. EO Networks S.A., firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów: bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według Deloitte jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Planowane jest wprowadzenie spółki do alternatywnego systemu obrotu. Udział w kapitale zakładowym: 4,83%. Tequila Mobile S.A. jest dostawcą unikalnych usług opartych na wykorzystaniu gier mobilnych jako skutecznego narzędzia demonetyzacji społeczności internetowych. Firma realizuje usługi w oparciu o własną infrastrukturę, technologię, kontent mobilny oraz bezpośredni billing w ponad 50 krajach na świecie. Klientami korzystającymi z usług firmy są czołowe światowe sieci społecznościowe, portale internetowe i mobilne, jak również wybrani operatorzy telefonii komórkowej. Według Deloitte jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Udział w kapitale zakładowym: 11,76%. 17

18 Spółki portfelowe 2/4 Grupa IT Sp. z o.o. jest firmą o profilu informatycznym, rozwijającą nową e-usługę pod postacią innowacyjnej platformy aukcyjnej (Geloo.pl). Model biznesowy prowadzonego serwisu Geloo.pl zakłada uzyskiwanie przychodów w zamian za udostępnianie zainteresowanym użytkownikom informacji o aktualnej cenie przedmiotów wystawianych na aukcjach przez współpracujące z serwisem, wyselekcjonowane firmy sprzedające. Udział w kapitale zakładowym: 9,87%. M4B S.A. jest firmą technologiczną, specjalizującą się w projektowaniu i budowaniu rozwiązań mobilnych dla biznesu. Bazując na technologiach wielu uznanych na świecie dostawców (jak m.in. Microsoft, Java, Nokia, Symbian, Sybase LG, Samsung,) spółka z sukcesem dostarcza swoje produkty do największych odbiorców branży teleinformatycznej (operatorzy telekomunikacyjni, firmy IT). Spółka notowana na NewConnect. Udział w kapitale zakładowym: 11,26%. NetTeam Solutions Sp. z o. o. to firma dostarczająca elastyczne rozwiązania IT dostosowane do potrzeb klientów. Rozwiązania budowane są z myślą o firmach ceniących sobie łatwo dostępną informację biznesową, a jednocześnie wymagających automatyzacji typowych procesów. Firma specjalizuje się w budowaniu dedykowanych rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów, integracji z innymi systemami klienta, a także zapewnia wdrażanie rozwiązań opartych na produktach własnych z linii NetTeam. Zespół managerów, analityków i programistów NetTeam ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań IT. Udział w kapitale zakładowym: 7,5%. 18

19 Spółki portfelowe 3/4 Spółka OUTPOST24 Poland Sp. z o.o. oferuje unikalne na rynku oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem i podatnościami w środowiskach informatycznych średnich i dużych firm oraz przedsiębiorstw. Spółka zajmuje się również budowaniem usług wokół nowych na rynku technologii automatycznego zarządzania podatnościami (Vulnerability Management), będących w kręgu ścisłego zainteresowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w świetle coraz częściej występujących cyber-przestępstw. Udział w kapitale zakładowym: 30%. ViDiS S.A., firma jest wyspecjalizowanym dystrybutorem sprzętu prezentacyjnego, reprezentującym w Polsce znane, światowe marki. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama produktów następujących producentów: SANYO, QOMO, AVTEK, VIVITEK, SAMSUNG, LUMENS. ViDis oferuje także usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego produktów Vivitek oraz Qomo. Spółka notowana na NewConnect. Udział w kapitale zakładowym: 0,37%. Spółka Welmory Limited to operator serwisów aukcyjnych działających na terenie Europy. W Polsce serwis spółki działa pod adresem Łącznie prowadzi ona trzy portale, m.in.: w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Polsce. Udział w kapitale zakładowym: 0,59%. 19

20 Spółki portfelowe 4/4 B3SYSTEM S.A. działa na polskim rynku informatycznym od ponad 10 lat. Jej głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Oferta firmy obejmuje rozwiązania z zakresu ochrony stacji roboczych i serwerów, ochrony styku z Internetem, bezpieczeństwa sieci oraz ochrony informacji. Spółka notowana na rynku regulowanym GPW. Udział w kapitale zakładowym: 0,65%. Działalność SCO-PAK S.A. skupia się na produkcji tektury, opakowań, tektury w technologii plastra miodu oraz kątownika z papieru. Spółka działa na rynku od 1997 roku, sama określa swoje zdolności produkcyjne jako plasujące ją w grupie średnich producentów tektury falistej i opakowań. SCO-PAK S.A. notowana jest na NewConnect. Udział w kapitale zakładowym: 1,53%. 20

21 Przykładowe inwestycje 21

22 Cele inwestycyjne Inwestycje od podstaw. Inwestycje w perspektywiczne podmioty i pomoc we wprowadzeniu ich aktywów na rynek regulowany GPW bądź do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Inwestycje w spółki niepubliczne, w celu wsparcia ich rozwoju. Transakcje oportunistyczne. 22

23 Inwestycje od podstaw RUNICOM S.A. zakłada własne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o pozyskane zespoły specjalistów lub z partnerów prowadzących wcześniej z sukcesami dany rodzaj działalności. Pierwszym takim przedsięwzięciem jest spółka Technology Space S.A., zawiązana 7 kwietnia 2010 roku. Technology Space S.A. wykorzystuje doświadczenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej RUNICOM S.A., a także zgromadziła własny zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów o unikalnych kompetencjach. Pozwoliło to na nawiązanie współpracy z producentami sprzętu takimi jak Symantec, EMC czy HP. Technology Space S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości ,15 zł w pierwszym, niepełnym, roku działalności; w 2011 r. Zarząd prognozuje 30 mln zł przychodów i 1 mln zł zysku netto. RUNICOM S.A. nabyła posiadany pakiet za kwotę zł, a obecnie według ostatniej ceny emisyjnej jest on wart zł. 23

24 Upublicznienie spółki Projekty inwestycyjne prowadzone przez RUNICOM S.A. mogą zostać zakończone poprzez sprzedaż walorów podmiotu w ofercie publicznej lub na publicznym rynku wtórnym po wprowadzeniu do obrotu regulowanego lub alternatywnego. eo Networks S.A., planuje wprowadzenie swoich walorów do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect. eo Networks S.A. oferuje rozwiązania w zakresie projektowania i budowania oprogramowania dla podmiotów z sektorów: bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Klientami są m. in. Bank PKO, Open Finance, Presspublica czy Komisja Nadzoru Finansowego. RUNICOM S.A. nabył posiadane akcje eo Networks S.A. za łączną kwotę zł. Wycena wymienionego pakietu akcji, według planowanej ceny emisji wynosi ,42 zł. 24

25 Poprawa wyceny spółki RUNICOM S.A. inwestuje w spółki niepubliczne znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu, zapewniając wsparcie finansowe i merytoryczne, w celu umocnienia pozycji potencjalnego podmiotu i budowania jego wyceny. Projekty te mogą zostać zakończone sprzedażą w transakcjach prywatnych inwestorowi branżowemu lub finansowemu. Tequila Mobile S.A. jest niepubliczną spółką, działająca jako wydawca oraz deweloper własnych gier przeznaczonych dla użytkowników sieci komórkowych. Oferowane przez podmiot gry są obecnie dystrybuowane przez ponad 100 operatorów m.in.: Vodafone, Orange czy T-Mobile. Jednym z inwestorów Tequila Mobile S.A. jest Andy Smith, były szef Google/AdMob na Europę. RUNICOM S.A. nabył akcje za łączną kwotę zł. Obecna wartość wymienionego pakietu akcji, według ostatniej ceny emisyjnej wynosi ,18 zł. 25

26 Transakcje oportunistyczne RUNICOM S.A. prowadzi również inwestycje oportunistyczne, w tym poza branżą nowych technologii, polegające na realizacji projektów, w których pojawiają się krótkoterminowe okazje wynikające z zaistniałych nagłych zdarzeń biznesowych, w tym wynikające ze zdarzeń losowych i atrakcyjnie niskich wycen. RUNICOM S.A. nabył akcji zwykłych na okaziciela spółki SCO-PAK S.A., stanowiących 1,53% w kapitale zakładowym i 1,26% w ogólnej liczbie głosów tejże spółki. SCO-PAK S.A. jest notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect od dnia 28 marca 2011r. Łączna cena nabycia akcji wyniosła zł, obecna wycena rynkowa ww. pakietu akcji wynosi niemal zł. 26

27 Wybrane dane finansowe 27

28 Dane jednostkowe (1/2) WYBRANE DANE Z BILANSU JEDNOSTKOWEGO (W PLN) Pozycja Aktywa trwałe, w tym: Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe, w tym: Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny, w tym: kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk netto z lat ubiegłych Zysk netto roku obrachunkowego Zobowiązania i rezerwy, w tym: Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa/Pasywa Razem

29 Tysiące PLN Dane jednostkowe (2/2) WYBRANE DANE Z JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN) Pozycja Przychody netto ze sprzedaży* 0 Amortyzacja 0 Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto *ze względu na profil działalności Spółka nie wykazuje przychodów ze sprzedaży Zysk netto 230, ,01 Pozycja Przychody netto ze sprzedaży* 0 Amortyzacja 0 Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata brutto Zysk/strata netto *ze względu na profil działalności Spółka nie wykazuje przychodów ze sprzedaży Zysk netto w roku 2011 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 wzrósł o 13,8%. W pierwszym półroczu 2011 roku koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły łącznie zł. Spółka prognozuje osiągnięcie zysku netto za rok 2011 na poziomie 3 mln zł. 29

30 Dane skonsolidowane (1/2) WYBRANE DANE Z BILANSU SKONSOLIDOWANEGO (W PLN) Pozycja Aktywa trwałe, w tym: Inwestycje długoterminowe 0 0 Aktywa obrotowe, w tym: Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny, w tym: kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk netto z lat ubiegłych Zysk netto roku obrachunkowego Zobowiązania i rezerwy, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa/Pasywa Razem

31 Dane skonsolidowane (2/2) WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACH. ZYSKÓW I STRAT (W PLN) Pozycja Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Na gorsze wyniki Technology Space S.A. (podmiotu z grupy RUNICOM S.A.) w drugim kwartale bieżącego roku miało wpływ przesunięcie terminów zamówień i realizacji projektów u klientów spółki. Technology Space S.A. została zawiązana 7 kwietnia 2010 roku, jej kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Pozycja Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Cechą charakterystyczną w branży IT jest sezonowość sprzedaży. Większość przychodów uzyskiwana jest w IV kwartale roku kalendarzowego. Spółka Technology Space prognozuje 30 mln zł przychodów i 1 mln zł zysku netto w roku

32 RUNICOM na NewConnect 32

33 Notowania RUNICOM Cena emisyjna akcji serii F RUNICOM wynosiła 1,20 zł. W dniu debiutu na NewConnect kurs zamknięcia RUNICOM S.A. wyniósł 2,37 zł. 30 września 2011 r. nastąpiła zmiana akcjonariatu Spółki, ROWING CAPITAL LIMITED, wraz z innymi podmiotami związanymi z Piotrem Chmielewskim posiadały 87,63% w ogólnej liczbie głosów RUNICOM S.A. 2,60 zł 2,40 zł 2,20 zł 2,00 zł 1,80 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,00 zł 0,80 zł 0,60 zł Zmiana Akcjonariatu 33

34 Planowana emisja obligacji

35 Parametry emisji Seria C Rodzaj na okaziciela Zabezpieczenie niezabezpieczone Wartość nominalna 1.000,00 zł Cena emisyjna 1.000,00 zł Oprocentowanie 14% w skali roku płatne kwartalnie Termin wykupu 16 listopada 2011 Planowane terminy subskrypcji listopada 2011 Planowana data przydziału 18 listopada 2011

36 Podsumowanie 36

37 Mocne strony Prowadzenie działalności w bardzo dobrym otoczeniu rynkowym bardzo dobre perspektywy dla rynku PE/VC oraz dla branży IT Jasno określony profil działalności i strategia dalszego rozwoju Spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect Wysokie kompetencje i bogate doświadczenie osób zarządzających i nadzorujących, zarówno na rynku kapitałowym, jak i w branży IT Ustabilizowany akcjonariat Portfel inwestycyjny zbudowany przy niskich cenach zakupu bardzo perspektywicznych spółek oraz sprecyzowana strategia wyjścia ze spółek portfelowych Korzystanie z okazji inwestycyjnych przy realizacji transakcji oportunistycznych Bardzo dobre wyniki finansowe za 2010 rok oraz zapewniające satysfakcjonujący wzrost prognozy na 2011 rok 37

38 RUNICOM S.A. ul. K. K. Baczyńskiego 1 lok Warszawa tel./fax.: +48 (22) /47 numer KRS: REGON NIP strona: SIRIUS CORPORATE SOLUTIONS S.A. - doradca finansowy Spółki ul. Nowogrodzka 50 lok Warszawa tel./fax. +48 (22) numer KRS: REGON NIP strona:

MCI Management S.A. Raport analityczny

MCI Management S.A. Raport analityczny Ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tel. (0-prefix-22) 625-39-86, fax. (0-prefix-22) 628-33-01 e-mail: office@probatus.pl osoba kontaktowa: Marcin Michnicki Prezes Zarządu MCI Management S.A. Raport analityczny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 18 marca 2014 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn.31 marca 2015 roku 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo