Organizacja transportu i magazynowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja transportu i magazynowania"

Transkrypt

1 Organizacja transportu i magazynowania Anczurowski Krzysztof Przymusiak Tomasz ZIM ZP Rok IV, semestr VIII

2 Spis treści Spis treści 1. Cel projektu. 2. Zakres projektu. 3. Terminologia. 4. Miejsce pracy. 5. Opis stanu istniejącego. 6. Dokumenty stosowane w gospodarce magazynowej i transporcie str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 str. 5 str. 7 str. 10 wewnętrznym. 7. Analiza transportu wewnętrznego. 8. Analiza dostawców. 9. Prognozy w zakresie udoskonalenia. 10. Wykres Sankey`a. 11. Tablica krzyżowa. 12. Wnioski. 13. Bibliografia. str. 13 str. 14 str. 18 str. 20 str. 22 str. 23 str. 24 1

3 1. Cel Projektu. Celem projektu jest przedstawienie organizacji procesu transportu i magazynowania jako procesu pomocniczego na przykładzie Fabryki Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Poznaniu. Ma on przedstawiać aktualną sytuację zastaną na dzień dzisiejszy i zawierać propozycje zmian udoskonalających ten proces. Oferta Fabryki Narzędzi Specjalnych Sp. Z o.o. to między innymi: Formy proszkowe - wymienne elementy formujące (matryce, stemple górne i dolne, wkłady), adaptory Formy wtryskowe dla przetwórstwa tworzyw termoplastycznych Tłoczniki wykrojniki również z elementami wykonanymi z węglików spiekanych Obróbka maszynowa prace tokarskie, frezarskie, polerskie, szlifierskie, obróbka cieplna Wykonawstwo według dokumentacji konstrukcyjnej powierzonej lub też opracowanie projektu i wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej. 2. Zakres projektu. Zakres tematyczny projektu będzie obejmował przepływ mas materiałowych w przedsiębiorstwie i wyodrębniających się w nim procesów, a są to następujące procesy: a) magazynowanie materiałów wejściowych b) transport wewnętrzny c) magazynowanie materiałów w cyklu produkcyjnym d) magazynowanie wyrobów gotowych 2

4 3. Terminologia. Transport zewnętrzny Zapewnia przemieszczanie się ładunków pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami materiałów i odbioru wyrobów gotowych. Transport wewnętrzny Obejmuje wszystkie operacje związane z przemieszczaniem materiałów, półfabrykatów w obrębie przedsiębiorstwa, od momentu przyjęcia ładunków z transportu zewnętrznego poprzez cały proces technologiczny i magazyn wyrobów gotowych do chwili przekazania ich transportowi zewnętrznemu. Transport międzywydziałowy Transport mający za zadanie zapewnienie przewozu materiałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami produkcji podstawowej i pomocniczej oraz pomiędzy wydziałami produkcyjnymi a magazynem. Transport międzyoperacyjny wewnątrzwydziałowy - międzystanowiskowy przemieszczanie ładunków między stanowiskami roboczymi zgodnie z procesem technologicznym. - stanowiskowy ustawianie obrabianego przedmiotu na stanowisku roboczym i przemieszczanie go w obrębie stanowiska Remont kapitalny Remont maszyny lub urządzenia zużytego podczas eksploatacji obejmującej demontaż i ewentualną wymianę poszczególnych części lub podzespołów. Remont średni Remont o większym zakresie niż remont bieżący, obejmujący wymianę ważniejszych części, podzespołów lub zespołów i zapewniający prawidłową eksploatację obiektu do następnego średniego lub kapitalnego remontu. 3

5 Remont bieżący Remont mający na celu sprawdzenie działania urządzenia i usunięcie drobnych usterek bez demontażu i wymiany ważniejszych części. Magazynowanie Całokształt działalności związanej z przechowywaniem surowców, półproduktów, produktów finalnych oraz materiałów odpadowych. Wózek akumulatorowy Wózek samobieżny-wózek jezdniowy zaopatrzony w silnik elektryczny służący do napędu jazdy, źródłem energii jest bateria akumulatorowa wbudowana w wózek. Wózek ręczny - wózek widłowy o nośności 1-2 tony, posiadają hydrauliczny układ unoszenia ładunku do wysokości h 0,1 m. Ręczny napęd hydraulicznego mechanizmu unoszenia realizowany jest za pomocą wychylnego dyszla - wózek platformowy o nośności kg, umożliwiają za pomocą mechanizmu nożycowego (napęd hydrauliczny w sposób nożny lub ręczny) unoszenia w zakresie 0,15-1 m i przewożenie ładunków jednostkowych w pojemnikach lub opakowaniach. Gniazdo regeneracyjne Zespół stanowisk roboczych dobranych odpowiednio do odtworzenia pierwotnych własności zużytego materiału. Droga transportowa Droga zapewniająca dostęp do dróg manipulacyjnych oraz komunikację wewnątrzmagazynową. Liczba i szerokość dróg transportowych są uwarunkowane wymaganiami: - przepływu towarów, - ewakuacji i przeciwpożarowych. Wymagania dotyczące przepływu towarów są uwarunkowane: 4

6 - intensywnością ruch - rejonem eksploatacji - istnieniem ruchu pieszego na drogach - typem transportu wewnętrznego - rodzajem transportowanych ładunków Szerokość podstawowych dróg transportowych należy ustalić zgodnie z zaleceniami normy PN-68/M Regały Posiadają konstrukcję szkieletową, w kształcie prostopadłościanu przedzielonego poziomo półkami lub poprzeczkami, co umożliwia składowanie w nich do kilku lub kilkunastu poziomach zapasów magazynowych w powstałych w ten sposób regałowych gniazdach składowych. 4. Miejsce pracy. Terenem pracy operatorów wózków widłowych są dwie połączone ze sobą hale magazynowe. Operator pracuje tylko wewnątrz hal, załadunek i wyładunek towarów odbywa się na przylegających do jednej z hal krytych rampach. Szkic poglądowy hal magazynowych: 5

7 Hale zbudowane są z płyt metalowych. W hali A znajdują się regały na towar, który ulega szybkiej rotacji, tu tymczasowo składowany jest towar, który został przywieziony lub w danym dniu ma zostać załadowany. Do hali A przylegają trzy rampy wyładowcze, na których odbywa się wyładunek i załadunek towarów. Tu mieszczą się także pomieszczenia socjalne oraz punkt ładowania akumulatorów. Większa hala B jest przeznaczona wyłącznie do składowania towarów. Odległość między regałami wynosi 3,5 m i zapewnia możliwość minięcia się dwóch wózków. Do codziennych zadań operatora wózka widłowego należy kilkuminutowe sprawdzenie sprawności wózka przed przystąpieniem do pracy: (według BN-71/ ) 1. Smarować wózek zgodnie z dokumentacją techniczną 2. Sprawdzić poziom płynów hamulcowego, chłodniczego oraz oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnić 3. Sprawdzić poziom naładowania akumulatora 4. Sprawdzić szczelność zbiorników, przewodów i pokryw 5. Sprawdzi naciąg paska klinowego 6. Sprawdzić ciśnienie powietrza w ogumieniu 7. Sprawdzić zewnętrzne połączenie śrubowe 6

8 8. Sprawdzić umocowanie dźwigni i drążków układu kierowniczego 9. Sprawdzić słuchowo pracę silnika 10. Sprawdzić wskazanie przyrządów na desce rozdzielczej w czasie pracy silnika 11. Sprawdzić działanie sprzęgła 12. Sprawdzić pracę mechanizmu przekładniowego 13. Sprawdzić działanie hamulców 14. Sprawdzić działanie mechanizmu podnoszenia przed rozpoczęciem do pracy 5. Opis stanu istniejącego. L.p. Podział Procesów Przepływu Mas Materiałowych Realizator Transport Zewnętrzny JO zewnętrzna Transport samochodowy JO zewnętrzna 1.3. Załadunek i wyładunek towarów Pracownicy magazynu zaopatrzenia Magazynowanie Zasobów Wejściowych do FNS 2.1. Magazynowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego Magazyn zaopatrzenia 2.2. Magazynowanie zaopatrzenia inwestycyjnego Magazyn zaopatrzenia Transport Wewnętrzny 3.1. Transport Międzywydziałowy - wewnątrzhalowy Wózki akumulatorowe 3.2. Transport międzyoperacyjny Pracownicy produkcyjni Utrzymanie w Sprawności Technicznej Środków Transportu Wewnętrznego 4.1. Remonty Kapitalne Wózków Elektrycznych Brygada utrzymania ruchu Konserwacja, Przeglądy, Remonty Bieżące i Średnie Brygada utrzymania ruchu wózków 5 Magazynowanie Materiałów W Cyklu Produkcyjnym Gniazda produkcyjne i regeneracyjne 6 Konserwacja i Pakowanie PW Magazyn wyrobów gotowych 7 Magazynowanie Wyrobów Gotowych Magazyn wyrobów gotowych 7

9 Transport zewnętrzny jest realizowany w zależności od wielkości dostawy i odległości od dostawcy albo drobnym wynajmowanym transportem przyzakładowym, lub w przypadku większych ładunków i dłuższych tras przez wyspecjalizowane firmy spedycyjne (Servisco, Stolica, Spedpol). Przedsiębiorstwo nie posiada zatem jednostki służącej usługi spedycyjne dla klientów. Wynika to z analizy ekonomicznej. Brak jest podstaw do tworzenia bazy transportowej, gdyż około 90 % produkcji jest odbieranych bezpośrednio przez SKF Poznań S.A. poprzez ich własną obsługę transportową. Ze względu na fakt, że większość produkcji zakładu przekazywana jest głównie jednemu odbiorcy transport zewnętrzny Fabryki Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. jest w sumie transportem wewnętrznym SKF Poznań S.A. Załadunek i wyładunek towarów realizowany jest przez pracowników magazynu zaopatrzenia, jednak przy ładunkach o dużej masie niezbędna jest kooperacja z SKF Poznań S.A.. Do ich rozładunku wykorzystuje się suwnicę o ładowności 3 ton. Surowce są kierowane do magazynu zaopatrzenia TM, bądź też bezpośrednio przekazywane są do procesu obróbki. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne jest magazynowane w magazynie zaopatrzenia TM, bądź też jest kierowane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, to znaczy do miejsc odstawczych znajdujących się przy stanowiskach gdzie rozpoczyna się proces obróbki. Elementy nie będące potrzebne do bieżącego funkcjonowania, czyli podstawowe części zamienne, narzędzia nie będące aktualnie w użyciu są kierowane bezpośrednio do wypożyczalni narzędzi TW. Aktualnie w sferze organizacji znajduje się krajalnia TR, i całe inwestycje zmierzają do pełnej organizacji i wyposażenia technicznego tego stanowiska. Transport wewnętrzny dzieli się na dwa podstawowe elementy: transport międzywydziałowy który realizowany jest przez całkowicie zamortyzowane wózki akumulatorowe oraz podnośnik o ładowności do 2 ton. 8

10 Dysponentem wózków jest kierownik magazynu zaopatrzenia, lecz utrzymanie ich w gotowości technicznej należy do służby remontowej. Środowisko pracy wózków zatłuszczona posadzka hali produkcyjnej obniża znacznie żywotność ogumienia środków transportowych. transport międzyoperacyjny - magazynowanie części półobrobionych w cyklu produkcyjnym odbywa się w pojemnikach koszach (w przypadku elementów drobnych w drewnianych skrzyniach) lub wózkach ręcznych ustawianych przy stanowiskach roboczych i wzdłuż dróg transportowych. Fizycznie przepływ wymuszają pracownicy bezpośrednio produkcyjni przy użyciu wózków ręcznych. Obsługę transportu wewnętrznego realizuje wymiennie pięciu pracowników (będących rozdzielcami) z odpowiednimi kwalifikacjami. W transporcie wewnętrznym międzyoperacyjnym stosowane są także (przez pracowników bezpośrednio produkcyjnych) wózki ręczne. W cyklu produkcyjnym materiały magazynowane są na stanowiskach odkładczych usytuowanych bezpośrednio obok danego stanowiska. Element poddawany obróbce jest dostarczany na stanowisko poprzez pracowników pełniących funkcję rozdzielców, lub poprzez pracowników bezpośrednio produkcyjnych, na stanowisko odkładcze, stamtąd jest też odbierany i przekazywany do dalszej obróbki. Każde stanowisko odkładcze dzieli się na dwie części: elementy przed i po obróbce na stanowisku. Do każdego elementu dołączona jest karta technologiczna z numerem serii. Służy to skatalogowaniu elementów obrabianych. Jako że większość produkcji to produkcja jednostkowa, lub małoseryjna nie ma zastosowania pojęcie serii produkcyjnej, a asortyment jest stosunkowo duży (około 800 pozycji) więc istnieje konieczność obiegu kart technologicznych wraz z obrabianym elementem. W zależności od klienta, wyroby gotowe podlegają procesowi konserwacji i pakowaniu. Następnie są transportowane do magazynu zbytu, gdzie wraz z dokumentacją czekają na transport ze strony zakładu bądź samego klienta bądź też w przypadku gdy odbiór wyrobów gotowych następuje w ciągu kilku godzin po zakończeniu produkcji w miejscu dla towaru do bezpośredniego załadunku. 9

11 Ze względu na małą powierzchnię magazynu zbytu, umieszczane są tam przeważnie wyroby finalne o małych i średnich wymiarach gabarytowych. Pozostałe elementy odpowiednio znakuje się i umieszcza w miejscach bezpiecznych i odpowiadających ich wymiarom. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż magazyn zbytu ma w spółce FNS znaczenie marginalne. Rotacja wyrobów tam trafiających sięga co najwyżej jednego dnia, co znacznie zmniejsza koszty magazynowania. Stali klienci fabryki, jakim jest przykładowo SKF Poznań S.A., odbierają towar własnym transportem wewnętrznym w krótkim czasie po zakończeniu obróbki (nawet bez konserwacji). Elementy poddawane obróbce cieplnej lub chemicznej są pakowane w to samo opakowanie, w którym dostarczono je do fabryki. Proces pakowania polega w większości przypadków na owijaniu przedmiotu w woskowany papier oraz umieszczaniu w odpowiedniej wielkości kartonowe pudełka bądź skrzynki. Program remontów i inwestycji na rok 2002 zakłada wykonanie wszelkich remontów średnich i bieżących oraz częściową realizację pierwotnego planu inwestycyjnego na rok bieżący. Pomimo konieczności wymiany sprzętu na nowszy, mniej zawodny, istnieją ograniczenia w realizacji inwestycji wynikające głównie z trudnej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. W związku z wiekiem i stopniem zużycia wózków akumulatorowych, jest to sprzęt zawodny, o dużej wadliwości. Jego działanie jest pod ciągłym i wyłącznym nadzorem brygady utrzymania ruchu, jednak nie są w stanie one zagwarantować bezusterkowej obsługi. Wszystkie komórki służb transportu i magazynowania hierarchicznie podlegają pod Szefa ds. trzymania ruchu. 6. Dokumenty stosowane w gospodarce magazynowej i transporcie wewnętrznym. Dokument WZ dokument wystawiany przez magazyn wydający materiał produkcyjny do produkcji. 10

12 Dokument PZ dokument wystawiany przez magazyn stwierdzający przyjęcie towaru na magazyn 11

13 Dokument MM dokument stwierdzający przemieszczenie towaru Dokument Odbiór dostawy kwitujący odebranie dostawy przez klienta. Jest to dokument uproszczony w przypadku małych dostaw najczęściej dotyczących odbioru dostawy przez SKF Poznań. 12

14 7. Analiza transportu wewnętrznego. Intensywność strumieni przepływających ładunków nie jest stała i zależy od stanu zamówień zewnętrznych. Stosowana jest zasada ssania tzn. organizatorem zaopatrzenia produkcyjnego są odpowiednie komórki tej sfery. Drogi wewnętrzne są drogami dwukierunkowymi. W przedsiębiorstwie nie ma określonego w sposób ścisły systemu transportowego. Transport odbywa się w oparciu o doświadczenie pracowników, tzn. materiały dowożone są według przewidywanego (ale bez unormowań) zaopatrzenia. Istniejące normatywy wewnętrzne dotyczą przewozów planowych. Określają one wielkość przewozu, przydział określonych środków transportu i czasy przewozu. Jednak normatywy te ze względu na niewielką produkcję powtarzalną mają małe zastosowanie. Pełną analizę transportu wewnątrzzakładowego ocenia się za pomocą kart ocen. Kartę w oparciu można przeprowadzić taka analizę przedstawiamy poniżej. Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. Prowadzący badanie Ul. Nieszawska Poznań Regon: Data NIP: L.p. Miejsce obserwacji Wydziały Spis wad 1 Opóźnione przemieszczenie ładunków 2 Przestoje maszyn z braku materiału 3 Skupienie dostaw na stanowiskach roboczych 4 Zła technika dostawy 5 Mało miejsca na materiały w toku 6 Stanowiska robocze zastawione wykonaną produkcją 7 Nieuporządkowane odkładanie produkcji 8 Produkcja składana bezpośrednio na posadzce 9 Brak przemieszczenia systemem jedn. Ładunkowych 10 Niewystarczająca liczba palet i pojemników 11 Nieznormalizowane palety i pojemniki 12 Rozproszone kolejne operacje technologiczne 13 Nieusystematyzowana liczba palet i pojemników 14 Nadmierna liczba odpadów 15 Duże odległości przemieszczenia 16 Złe nawierzchnie dróg 17 Dwukierunkowy ruch kołowy na wąskich drogach w hali 18 Przeszkody na drogach transportowych 19 Pętle, nawroty, i krzyżowanie się przepływów ładunków 20 Wielokrotne, zbędne przemieszczanie ładunków n Razem Ocena średnia 13

15 21 Błędne adresowanie ładunków 22 Ładunki czekają na dokumentację obiegową 23 Nieuzasadnione przestoje sprzętu transportowego 24 Przestarzałe typy sprzętu transportowego 25 Sprzęt i urządzenia o niskiej wydajności 26 Niewystarczające usprzętowienie 27 Niewykorzystane usprzętowienie 28 Nieporęczny, niebezpieczny sprzęt własnego wyrobu 29 Niewykorzystani robotnicy transportowi 30 Robotnicy bezpośrednio-produkcyjni przemieszczają ładunki 31 Ręczny załadunek lub/i rozładunek 32 Ręczne przemieszczanie ładunków 33 Niebezpieczne, ręczne dźwiganie ciężarów 34 Nieznormalizowane, ręczne urządzenia pomocnicze 35 Zatłoczone rampy załadunkowe 36 Zbędne szeroki drogi 37 Niekorzystna lokalizacja magazynu 38 Niekorzystna kubatura magazynu 39 Wysokie nakłady na płace robotników pomocniczych 40 Nadmierne koszty utrzymania urządzeń transportowych 41 Razem: Wady (lub punkty) w Wydziale 42 Ocena W procentach lub punktach Analiza dostawców. Fabryka Narzędzi Specjalnych w Poznaniu nie posiada systemy kwalifikacji dostawców. Wszelkie umowy odnośnie wykonywania usług zostały sporządzone kilkanaście lat temu i ich zawarcie było uzależnione wyłącznie od uzyskanych przez współpracujące firmy certyfikatów i zezwoleń. Ze względu na zmieniający się rynek dostawców i odbiorców, który poszerzy się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej sądzimy, że konieczne jest zaprojektowanie systemu, który pozwoli na zdefiniowanie i określenie wiarygodnych dostawców. Bardzo ważnym aspektem w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa jest stworzenie sieci dostawców. Od rzetelności, terminowości i jakości dostaw uzależniony jest cały proces produkcyjny. Bardzo ważną sprawą jest zbudowanie systemu, który zajmował by się oceną i klasyfikacją dostawców współpracujących z przedsiębiorstwem. Podmiotem odpowiedzialnym za odbieranie materiałów bądź produktów jest magazyn. Ważne jest aby już na poziomie przyjmowania towarów na magazyn przeprowadzić ocenę dostawy, która byłaby podstawą do oceny samego 14

16 dostawcy. Zbudowanie bazy kwalifikującej dostawców ze względu na wiarygodność ich usług spowoduję przede wszystkim zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem zapasów rezerwowych w magazynach oraz kosztów związanych z ponownymi zamówieniami bądź zwrotami towaru niezgodnego z zamówieniem. W celu oceny dostawy przygotowaliśmy protokół odbioru towaru, który wypełniany jest przez przyjmującego towar magazyniera. Może być on jedynie dodatkowym dokumentem wypełnianym przez odbierającego towar bądź po też samodzielnym dokumentem odbioru towaru. Protokół może być wypełniany na kartce papieru bądź wypełniany przez pracownika za pomocą arkusz kalkulacyjnego Exel bądź Microsoft Access a następnie już wypełniony drukowany. Wypełnienie protokołu przy użyciu programu pozwala na natychmiastową ocenę dostawcy (przyznanie odpowiedniej ilości punktów). Na dokumencie znajdują się pozycje asortymentowe, które były zamawiane przez FNS. Przykładowy protokół zmieściliśmy na następnej stronie. 15

17 Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. Ul. Nieszawska Poznań Regon: NIP: DOSTAWCA NR FAKTURY PROTOKÓŁ ODBIORU materiałów/usług nr Data NR Kontraktu Protokół dotyczy całości / części faktury* (niepotrzebne skreślić) L.p. Nazwa materiału Planowany termin Termin dostawy * dostawy Ter. Opóź. Planowana ilość 1 Żerdź metalowa E 12/ Szt. 2 Złącze typu ZK 3a Szt. 3 Blacha St30N Kg. 4 Wazelina techniczna Kg. 5 Płyta ustrojowa typu U Szt. 6 Przewód Fe-Al. AFI-6 35mm m 7 Poprzecznik PO-352/Z Szt. 8 Tlen techniczny sprężony m3 9 Uchwyt krańcowy SO Szt. 10 Smar LGMT Szt. 11 Termometr cyfrowy TMDT Szt. 12 Nagrzewnica indukcyjna TIH Szt. 13 Rekawice termoizolacyjne Szt. * Odhaczyć odpowiednią kolumnę: Ter. terminowy, Opóź - opóxniony ** Jeśli zgodna to odhacz, jeśli niezgodna z zamówieniem to ilość dostarczona *** Dostawa K- kompletna, NK - niekompletna **** Towar zniszczony, Uszkodzone opakowanie J.m. Dostawa *** K NK Uwagi **** Podpis Dostawcy Podpis Kierownika Nazwisko i podpis Odbierającego 16

18 Na podstawie informacji z takiego protokołu można dokonać kwalifikacji dostawców. Naszym zdaniem można podzielić dostawców na trzy poniższe grupy: Dostawcy Kompletni jest grupa dostawców, którzy zawsze dotrzymują terminów dostaw, dostawy są kompletne oraz nieuszkodzone Dostawcy Zarejestrowani jest to grup dostawców widniejących w bazie dostawców z którymi FNS utrzymuje kontakt i zamawia towary w razie niemożliwości skorzystania z usług Dostawcy Kompletnego. Dostawcy Zapisani jest to grupa dostawców z których w szczególnych przypadkach FNS może skorzystać lecz z innych względów z nich nie korzysta. Owe inne względy to między innymi: niska jakość świadczonych usług, brak płynności finansowej dostawcy zaleganie z zapłatą za towar, oraz inne. Sposób kwalifikacji dostawców do poszczególnych grup dostawców. Każda pozycja widniejąca na dokumencie zamówienia oceniana jest według następujących kryteriów: 1. Terminowość dostaw: - dostawa terminowa 5pkt. - 1 dzień opóźnienia 3pkt. - 2 dni opóźnienia 2pt - 3 dni opóźnienia 1pkt - więcej niż 3 dni opóźnienia 0,5pkt 2. Kompletność dostaw: - dostawa kompletna w 100% - 5pkt - dostawa kompletna w 80% - 3pkt - dostawa kompletna w 50% - 1pkt 3. Wadliwość towaru: - towar niezniszczony 1pkt - towar zniszczony w niewielkim stopniu - 0,8pkt - towar poważnie zniszczony - 0,3pkt 4. Mobilność dostawcy. Dostawca deklaruje się, że w przypadku nagłych zamówień jest w stanie dostarczyć nam towar w przeciągu: - od 1 do 3 dni 5pkt 17

19 - od 3 do 5 dni 3pkt - powyżej 5 dni 2pkt 5. Liczba pozycji na protokole odbioru do których nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń: - 100% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 5pkt - do 90% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń e 4pkt - do 80% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 3pkt - do 75% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 2pkt - poniżej 75 towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 1pkt Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać dostawca wynosi 625, minimalna wynosi 0,3pkt. Sposób kwalifikowania dostawców do poszczególnych grup: Dostawca kompletny jest to dostawca, który zdobył co najmniej 91% wszystkich możliwych do zdobycia punktów 569pkt Dostawca Zarejestrowany jest ot dostawca, który zdobył co najmniej 80% wszystkich możliwych do zdobycia punktów 500pkt Dostawca Zapisany jest to dostawca, który zdobył co najmniej 65% wszystkich możliwych do zdobycia punktów 407pkt 9. Prognozy w zakresie udoskonalenia. Dużym problemem jest przymus likwidacji dotychczasowego magazynu surowców i półfabrykatów, który spółka dzierżawi od SKF Poznań S.A.. Wymusza to wygospodarowanie przez zakład nowego miejsca pod magazyn materiałów wejściowych. Zakłada się, że będzie on zlokalizowany na hali fabrycznej zakładu wraz z przenoszoną tam krajalnią (2 piły tarczowe). Nad miejscem przeznaczenia na magazyn zaopatrzenia umiejscowiona jest suwnica, co ułatwi procesy cięcia i przygotowania materiałów do dalszej obróbki. 18

20 Potrzeby w zakresie modernizacji środków transportu wewnętrznego: 1. Zakup podnośnika dźwigowego o ładowności 3 ton, niezbędnego do rozładunku i przemieszczania materiałów hutniczych, [obecnie FNS Sp. z o.o. korzysta w zakresie rozładunku materiałów z usług (suwnicy) fabryki SKF Poznań S.A.] Wymiany zamortyzowanych wózków akumulatorowych. 2. Wymiany zamortyzowanych wózków akumulatorowych. Proponowane udoskonalenia w zakresie transportu zewnętrznego: 1. Istniejące obecnie rozwiązania dotyczące dróg transportowych pozwalają sobie wiele do życzenia. Drogi transportowe, którymi dostarczany jest surowiec na stanowiska oraz którymi przewożone są wyroby gotowe są stosunkowo wąskie. Są to drogi dwukierunkowe co często jest przyczyną utrudnienia ruchu w obu kierunkach, gdy dwa wózki widłowe spotkają się w miejscach zawężenia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby tu poszerzenie dróg i zlikwidowanie wąskich gardeł transportowych, jednak wymagałoby to przestawienia maszyn i wiązało się z dużymi kosztami. Proponuje się tu więc zmianę organizacji ruchu i wprowadzenie dróg jednokierunkowych. 2. Kolejna kwestia dotyczy ściślejszego unormowania przewozu surowców i półfabrykatów. Niezadowalający jest sposób ewidencjonowania zużycia materiałów i dowozu w odpowiednim czasie potrzebnego surowca. Ze względu na niewielki rozmiar produkcji powtarzalnej i co za tym idzie niemożliwość ustalenia stałego harmonogramu dostaw proponuje się wprowadzenie tzw. systemu kartkowego, czyli dokumentów ewidencjonujących aktualny stan zapasów i stymulujących dopływ materiału we właściwym czasie. 3. Niezadowalający jest również fakt całkowitego braku powiązania między wywozem wyrobów gotowych, a przywozem materiałów produkcyjnych. Wskazana byłaby tu choć częściowa synchronizacja tych działań, by powracający 19

21 z wiaty, lub pozostałych miejsc składowania wyrobów gotowych, pusty wózek widłowy podjeżdżał do magazynu surowcowego i zabierał odpowiedni materiał. Proponowane zmiany w zakresie transportu międzywydziałowego: 1. Wyroby finalne obecnie umieszczane są w magazynie wyrobów finalnych oraz ze względu na małą powierzchnię magazynu składowane są w wielu miejscach w otoczeniu zakładu w oczekiwaniu na bezpośredni odbiór. Z jednej strony obniża to koszty magazynowania, ale powoduje również pewien bałagan organizacyjny. Proponuje się uściślenie możliwych miejsc przechowywania wyrobów finalnych poza magazynem do następujących obszarów: a) Wiata przy hali produkcyjnej (w ciągu 2 lat powinna zostać przekształcona w główny magazyn wyrobów gotowych 2. Ściśle wyznaczony obszar poza halą produkcyjną na krótkotrwałe składowanie wyrobów finalnych. 10. Schemat Sankey`a. Oznaczenia: 1. wydział naprawy narzędzi 2. biura i pomieszczenia socjalne 3. wydział obróbki mechanicznej 4. wydział montażu 5. magazyn wyrobów finalnych 6. magazyn surowców i półfabrykatów 7. wydzielony obszar składowania zepsutych narzędzi do naprawy 8. wiata składowanie wyrobów finalnych 9. obszar 1 - krótkotrwałego składowania drobnych wyrobów finalnych z montażu 10. obszar 2 - krótkotrwałego narzędzi po naprawie 20

22

23 11. Tablica krzyżowa przepływu ładunków. Odbiór Wysyłka Z zewnątrz Na zewnąt rz Wydz. Napra wy narzęd zi Wydz. Naprawy narzędzi X biura i pomieszczenia socjalne biura i pomieszczenia socjalne X wydział obróbki mechanicznej wydział montażu magazyn wyrobów finalnych magazyn surowców i półfabrykatów obszar składowania zepsutych narzędzi do naprawy s s wiata obszar 1 składowania drobnych wyrobów finalnych wydział obróbki mechanicznej ww X pod wydział montażu X ww ww ww magazyn wyrobów s X finalnych magazyn surowców i półfabrykatów obszar składowania zepsutych narzędzi do naprawy ww ww X ww X wiata suw X obszar 1 krótkotrwałego składowania drobnych wyrobów finalnych obszar 2 krótkotrwałego narzędzi po naprawie s X obszar 2 narzędzi po naprawie s X 22

24 12. Wnioski. Przedsiębiorstwo Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Poznaniu jest przedsiębiorstwem średniej wielkości, jak na przemysł maszynowy o skromnej strukturze wewnętrznej i niewielkiej hali produkcyjnej, o niewielkiej złożoności wyrobów. Dlatego też proces przepływu mas materiałowych nie jest specjalnie skomplikowany i zawiły. Obsługa procesów magazynowych jest przede wszystkim dostosowana do głównego odbiorcy narzędzi SKF Poznań S.A. i prawie całości uzależniona jest od jego transportu wewnętrznego. Mamy nadzieję przedstawione przez na ulepszenia i modernizacje w zakresie transportu zewnętrznego, wewnętrznego oraz międzywydziałowego przyczynią się znacząco do poprawy i usprawnienia transportu narzędzi oraz produktów. Również system kwalifikacji dostawców, którego FNS nie miała może być początkiem stworzenia ich własnego lub modernizacji stworzonego przez nas i jego rozszerzenia o dodatkowe kategorie oceny. 23

25 13. Bibliografia. 1. Aresztyłowicz I. i Dylewski A.: Środki transportu wewnątrzzakładowego w przemysle maszynowym, PWN Warszawa Bąkowski Ryszard: Magazyn i jego wyposażenie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Ciesielski K: Organizacja pomocniczych procesów produkcji, Skrypt Politechniki Poznańskiej Lis Stanisław: Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, PWN Warszawa Pfohl Hans-Christian: Logistiksysteme, Betriebswirtschaftliche Grundlagen Stachowiak Ambroży: Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie przemysłowym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Leksykon Naukowo-Techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Kosikowski A. i Zwierzchowski S.: Analiza organizacji gospodarki transportowej 9. Zarządzanie gospodarką magazynową, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. Jacek SITKO, Bożena GAJDZIK Streszczenie: Artykuł zawiera wprowadzenie do problemu magazynowania wyrobów, uwzględniając szereg elementów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1 Załącznik do zarządzenia Nr 33/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03.10.2014 r. Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1 Warszawa, 2014 rok Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAOPATRZENIU MATERIAŁOWYM LINII PRODUKCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAOPATRZENIU MATERIAŁOWYM LINII PRODUKCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Edyta PRZYBYLSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo