Organizacja transportu i magazynowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja transportu i magazynowania"

Transkrypt

1 Organizacja transportu i magazynowania Anczurowski Krzysztof Przymusiak Tomasz ZIM ZP Rok IV, semestr VIII

2 Spis treści Spis treści 1. Cel projektu. 2. Zakres projektu. 3. Terminologia. 4. Miejsce pracy. 5. Opis stanu istniejącego. 6. Dokumenty stosowane w gospodarce magazynowej i transporcie str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 str. 5 str. 7 str. 10 wewnętrznym. 7. Analiza transportu wewnętrznego. 8. Analiza dostawców. 9. Prognozy w zakresie udoskonalenia. 10. Wykres Sankey`a. 11. Tablica krzyżowa. 12. Wnioski. 13. Bibliografia. str. 13 str. 14 str. 18 str. 20 str. 22 str. 23 str. 24 1

3 1. Cel Projektu. Celem projektu jest przedstawienie organizacji procesu transportu i magazynowania jako procesu pomocniczego na przykładzie Fabryki Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Poznaniu. Ma on przedstawiać aktualną sytuację zastaną na dzień dzisiejszy i zawierać propozycje zmian udoskonalających ten proces. Oferta Fabryki Narzędzi Specjalnych Sp. Z o.o. to między innymi: Formy proszkowe - wymienne elementy formujące (matryce, stemple górne i dolne, wkłady), adaptory Formy wtryskowe dla przetwórstwa tworzyw termoplastycznych Tłoczniki wykrojniki również z elementami wykonanymi z węglików spiekanych Obróbka maszynowa prace tokarskie, frezarskie, polerskie, szlifierskie, obróbka cieplna Wykonawstwo według dokumentacji konstrukcyjnej powierzonej lub też opracowanie projektu i wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej. 2. Zakres projektu. Zakres tematyczny projektu będzie obejmował przepływ mas materiałowych w przedsiębiorstwie i wyodrębniających się w nim procesów, a są to następujące procesy: a) magazynowanie materiałów wejściowych b) transport wewnętrzny c) magazynowanie materiałów w cyklu produkcyjnym d) magazynowanie wyrobów gotowych 2

4 3. Terminologia. Transport zewnętrzny Zapewnia przemieszczanie się ładunków pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami materiałów i odbioru wyrobów gotowych. Transport wewnętrzny Obejmuje wszystkie operacje związane z przemieszczaniem materiałów, półfabrykatów w obrębie przedsiębiorstwa, od momentu przyjęcia ładunków z transportu zewnętrznego poprzez cały proces technologiczny i magazyn wyrobów gotowych do chwili przekazania ich transportowi zewnętrznemu. Transport międzywydziałowy Transport mający za zadanie zapewnienie przewozu materiałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami produkcji podstawowej i pomocniczej oraz pomiędzy wydziałami produkcyjnymi a magazynem. Transport międzyoperacyjny wewnątrzwydziałowy - międzystanowiskowy przemieszczanie ładunków między stanowiskami roboczymi zgodnie z procesem technologicznym. - stanowiskowy ustawianie obrabianego przedmiotu na stanowisku roboczym i przemieszczanie go w obrębie stanowiska Remont kapitalny Remont maszyny lub urządzenia zużytego podczas eksploatacji obejmującej demontaż i ewentualną wymianę poszczególnych części lub podzespołów. Remont średni Remont o większym zakresie niż remont bieżący, obejmujący wymianę ważniejszych części, podzespołów lub zespołów i zapewniający prawidłową eksploatację obiektu do następnego średniego lub kapitalnego remontu. 3

5 Remont bieżący Remont mający na celu sprawdzenie działania urządzenia i usunięcie drobnych usterek bez demontażu i wymiany ważniejszych części. Magazynowanie Całokształt działalności związanej z przechowywaniem surowców, półproduktów, produktów finalnych oraz materiałów odpadowych. Wózek akumulatorowy Wózek samobieżny-wózek jezdniowy zaopatrzony w silnik elektryczny służący do napędu jazdy, źródłem energii jest bateria akumulatorowa wbudowana w wózek. Wózek ręczny - wózek widłowy o nośności 1-2 tony, posiadają hydrauliczny układ unoszenia ładunku do wysokości h 0,1 m. Ręczny napęd hydraulicznego mechanizmu unoszenia realizowany jest za pomocą wychylnego dyszla - wózek platformowy o nośności kg, umożliwiają za pomocą mechanizmu nożycowego (napęd hydrauliczny w sposób nożny lub ręczny) unoszenia w zakresie 0,15-1 m i przewożenie ładunków jednostkowych w pojemnikach lub opakowaniach. Gniazdo regeneracyjne Zespół stanowisk roboczych dobranych odpowiednio do odtworzenia pierwotnych własności zużytego materiału. Droga transportowa Droga zapewniająca dostęp do dróg manipulacyjnych oraz komunikację wewnątrzmagazynową. Liczba i szerokość dróg transportowych są uwarunkowane wymaganiami: - przepływu towarów, - ewakuacji i przeciwpożarowych. Wymagania dotyczące przepływu towarów są uwarunkowane: 4

6 - intensywnością ruch - rejonem eksploatacji - istnieniem ruchu pieszego na drogach - typem transportu wewnętrznego - rodzajem transportowanych ładunków Szerokość podstawowych dróg transportowych należy ustalić zgodnie z zaleceniami normy PN-68/M Regały Posiadają konstrukcję szkieletową, w kształcie prostopadłościanu przedzielonego poziomo półkami lub poprzeczkami, co umożliwia składowanie w nich do kilku lub kilkunastu poziomach zapasów magazynowych w powstałych w ten sposób regałowych gniazdach składowych. 4. Miejsce pracy. Terenem pracy operatorów wózków widłowych są dwie połączone ze sobą hale magazynowe. Operator pracuje tylko wewnątrz hal, załadunek i wyładunek towarów odbywa się na przylegających do jednej z hal krytych rampach. Szkic poglądowy hal magazynowych: 5

7 Hale zbudowane są z płyt metalowych. W hali A znajdują się regały na towar, który ulega szybkiej rotacji, tu tymczasowo składowany jest towar, który został przywieziony lub w danym dniu ma zostać załadowany. Do hali A przylegają trzy rampy wyładowcze, na których odbywa się wyładunek i załadunek towarów. Tu mieszczą się także pomieszczenia socjalne oraz punkt ładowania akumulatorów. Większa hala B jest przeznaczona wyłącznie do składowania towarów. Odległość między regałami wynosi 3,5 m i zapewnia możliwość minięcia się dwóch wózków. Do codziennych zadań operatora wózka widłowego należy kilkuminutowe sprawdzenie sprawności wózka przed przystąpieniem do pracy: (według BN-71/ ) 1. Smarować wózek zgodnie z dokumentacją techniczną 2. Sprawdzić poziom płynów hamulcowego, chłodniczego oraz oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnić 3. Sprawdzić poziom naładowania akumulatora 4. Sprawdzić szczelność zbiorników, przewodów i pokryw 5. Sprawdzi naciąg paska klinowego 6. Sprawdzić ciśnienie powietrza w ogumieniu 7. Sprawdzić zewnętrzne połączenie śrubowe 6

8 8. Sprawdzić umocowanie dźwigni i drążków układu kierowniczego 9. Sprawdzić słuchowo pracę silnika 10. Sprawdzić wskazanie przyrządów na desce rozdzielczej w czasie pracy silnika 11. Sprawdzić działanie sprzęgła 12. Sprawdzić pracę mechanizmu przekładniowego 13. Sprawdzić działanie hamulców 14. Sprawdzić działanie mechanizmu podnoszenia przed rozpoczęciem do pracy 5. Opis stanu istniejącego. L.p. Podział Procesów Przepływu Mas Materiałowych Realizator Transport Zewnętrzny JO zewnętrzna Transport samochodowy JO zewnętrzna 1.3. Załadunek i wyładunek towarów Pracownicy magazynu zaopatrzenia Magazynowanie Zasobów Wejściowych do FNS 2.1. Magazynowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego Magazyn zaopatrzenia 2.2. Magazynowanie zaopatrzenia inwestycyjnego Magazyn zaopatrzenia Transport Wewnętrzny 3.1. Transport Międzywydziałowy - wewnątrzhalowy Wózki akumulatorowe 3.2. Transport międzyoperacyjny Pracownicy produkcyjni Utrzymanie w Sprawności Technicznej Środków Transportu Wewnętrznego 4.1. Remonty Kapitalne Wózków Elektrycznych Brygada utrzymania ruchu Konserwacja, Przeglądy, Remonty Bieżące i Średnie Brygada utrzymania ruchu wózków 5 Magazynowanie Materiałów W Cyklu Produkcyjnym Gniazda produkcyjne i regeneracyjne 6 Konserwacja i Pakowanie PW Magazyn wyrobów gotowych 7 Magazynowanie Wyrobów Gotowych Magazyn wyrobów gotowych 7

9 Transport zewnętrzny jest realizowany w zależności od wielkości dostawy i odległości od dostawcy albo drobnym wynajmowanym transportem przyzakładowym, lub w przypadku większych ładunków i dłuższych tras przez wyspecjalizowane firmy spedycyjne (Servisco, Stolica, Spedpol). Przedsiębiorstwo nie posiada zatem jednostki służącej usługi spedycyjne dla klientów. Wynika to z analizy ekonomicznej. Brak jest podstaw do tworzenia bazy transportowej, gdyż około 90 % produkcji jest odbieranych bezpośrednio przez SKF Poznań S.A. poprzez ich własną obsługę transportową. Ze względu na fakt, że większość produkcji zakładu przekazywana jest głównie jednemu odbiorcy transport zewnętrzny Fabryki Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. jest w sumie transportem wewnętrznym SKF Poznań S.A. Załadunek i wyładunek towarów realizowany jest przez pracowników magazynu zaopatrzenia, jednak przy ładunkach o dużej masie niezbędna jest kooperacja z SKF Poznań S.A.. Do ich rozładunku wykorzystuje się suwnicę o ładowności 3 ton. Surowce są kierowane do magazynu zaopatrzenia TM, bądź też bezpośrednio przekazywane są do procesu obróbki. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne jest magazynowane w magazynie zaopatrzenia TM, bądź też jest kierowane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, to znaczy do miejsc odstawczych znajdujących się przy stanowiskach gdzie rozpoczyna się proces obróbki. Elementy nie będące potrzebne do bieżącego funkcjonowania, czyli podstawowe części zamienne, narzędzia nie będące aktualnie w użyciu są kierowane bezpośrednio do wypożyczalni narzędzi TW. Aktualnie w sferze organizacji znajduje się krajalnia TR, i całe inwestycje zmierzają do pełnej organizacji i wyposażenia technicznego tego stanowiska. Transport wewnętrzny dzieli się na dwa podstawowe elementy: transport międzywydziałowy który realizowany jest przez całkowicie zamortyzowane wózki akumulatorowe oraz podnośnik o ładowności do 2 ton. 8

10 Dysponentem wózków jest kierownik magazynu zaopatrzenia, lecz utrzymanie ich w gotowości technicznej należy do służby remontowej. Środowisko pracy wózków zatłuszczona posadzka hali produkcyjnej obniża znacznie żywotność ogumienia środków transportowych. transport międzyoperacyjny - magazynowanie części półobrobionych w cyklu produkcyjnym odbywa się w pojemnikach koszach (w przypadku elementów drobnych w drewnianych skrzyniach) lub wózkach ręcznych ustawianych przy stanowiskach roboczych i wzdłuż dróg transportowych. Fizycznie przepływ wymuszają pracownicy bezpośrednio produkcyjni przy użyciu wózków ręcznych. Obsługę transportu wewnętrznego realizuje wymiennie pięciu pracowników (będących rozdzielcami) z odpowiednimi kwalifikacjami. W transporcie wewnętrznym międzyoperacyjnym stosowane są także (przez pracowników bezpośrednio produkcyjnych) wózki ręczne. W cyklu produkcyjnym materiały magazynowane są na stanowiskach odkładczych usytuowanych bezpośrednio obok danego stanowiska. Element poddawany obróbce jest dostarczany na stanowisko poprzez pracowników pełniących funkcję rozdzielców, lub poprzez pracowników bezpośrednio produkcyjnych, na stanowisko odkładcze, stamtąd jest też odbierany i przekazywany do dalszej obróbki. Każde stanowisko odkładcze dzieli się na dwie części: elementy przed i po obróbce na stanowisku. Do każdego elementu dołączona jest karta technologiczna z numerem serii. Służy to skatalogowaniu elementów obrabianych. Jako że większość produkcji to produkcja jednostkowa, lub małoseryjna nie ma zastosowania pojęcie serii produkcyjnej, a asortyment jest stosunkowo duży (około 800 pozycji) więc istnieje konieczność obiegu kart technologicznych wraz z obrabianym elementem. W zależności od klienta, wyroby gotowe podlegają procesowi konserwacji i pakowaniu. Następnie są transportowane do magazynu zbytu, gdzie wraz z dokumentacją czekają na transport ze strony zakładu bądź samego klienta bądź też w przypadku gdy odbiór wyrobów gotowych następuje w ciągu kilku godzin po zakończeniu produkcji w miejscu dla towaru do bezpośredniego załadunku. 9

11 Ze względu na małą powierzchnię magazynu zbytu, umieszczane są tam przeważnie wyroby finalne o małych i średnich wymiarach gabarytowych. Pozostałe elementy odpowiednio znakuje się i umieszcza w miejscach bezpiecznych i odpowiadających ich wymiarom. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż magazyn zbytu ma w spółce FNS znaczenie marginalne. Rotacja wyrobów tam trafiających sięga co najwyżej jednego dnia, co znacznie zmniejsza koszty magazynowania. Stali klienci fabryki, jakim jest przykładowo SKF Poznań S.A., odbierają towar własnym transportem wewnętrznym w krótkim czasie po zakończeniu obróbki (nawet bez konserwacji). Elementy poddawane obróbce cieplnej lub chemicznej są pakowane w to samo opakowanie, w którym dostarczono je do fabryki. Proces pakowania polega w większości przypadków na owijaniu przedmiotu w woskowany papier oraz umieszczaniu w odpowiedniej wielkości kartonowe pudełka bądź skrzynki. Program remontów i inwestycji na rok 2002 zakłada wykonanie wszelkich remontów średnich i bieżących oraz częściową realizację pierwotnego planu inwestycyjnego na rok bieżący. Pomimo konieczności wymiany sprzętu na nowszy, mniej zawodny, istnieją ograniczenia w realizacji inwestycji wynikające głównie z trudnej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. W związku z wiekiem i stopniem zużycia wózków akumulatorowych, jest to sprzęt zawodny, o dużej wadliwości. Jego działanie jest pod ciągłym i wyłącznym nadzorem brygady utrzymania ruchu, jednak nie są w stanie one zagwarantować bezusterkowej obsługi. Wszystkie komórki służb transportu i magazynowania hierarchicznie podlegają pod Szefa ds. trzymania ruchu. 6. Dokumenty stosowane w gospodarce magazynowej i transporcie wewnętrznym. Dokument WZ dokument wystawiany przez magazyn wydający materiał produkcyjny do produkcji. 10

12 Dokument PZ dokument wystawiany przez magazyn stwierdzający przyjęcie towaru na magazyn 11

13 Dokument MM dokument stwierdzający przemieszczenie towaru Dokument Odbiór dostawy kwitujący odebranie dostawy przez klienta. Jest to dokument uproszczony w przypadku małych dostaw najczęściej dotyczących odbioru dostawy przez SKF Poznań. 12

14 7. Analiza transportu wewnętrznego. Intensywność strumieni przepływających ładunków nie jest stała i zależy od stanu zamówień zewnętrznych. Stosowana jest zasada ssania tzn. organizatorem zaopatrzenia produkcyjnego są odpowiednie komórki tej sfery. Drogi wewnętrzne są drogami dwukierunkowymi. W przedsiębiorstwie nie ma określonego w sposób ścisły systemu transportowego. Transport odbywa się w oparciu o doświadczenie pracowników, tzn. materiały dowożone są według przewidywanego (ale bez unormowań) zaopatrzenia. Istniejące normatywy wewnętrzne dotyczą przewozów planowych. Określają one wielkość przewozu, przydział określonych środków transportu i czasy przewozu. Jednak normatywy te ze względu na niewielką produkcję powtarzalną mają małe zastosowanie. Pełną analizę transportu wewnątrzzakładowego ocenia się za pomocą kart ocen. Kartę w oparciu można przeprowadzić taka analizę przedstawiamy poniżej. Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. Prowadzący badanie Ul. Nieszawska Poznań Regon: Data NIP: L.p. Miejsce obserwacji Wydziały Spis wad 1 Opóźnione przemieszczenie ładunków 2 Przestoje maszyn z braku materiału 3 Skupienie dostaw na stanowiskach roboczych 4 Zła technika dostawy 5 Mało miejsca na materiały w toku 6 Stanowiska robocze zastawione wykonaną produkcją 7 Nieuporządkowane odkładanie produkcji 8 Produkcja składana bezpośrednio na posadzce 9 Brak przemieszczenia systemem jedn. Ładunkowych 10 Niewystarczająca liczba palet i pojemników 11 Nieznormalizowane palety i pojemniki 12 Rozproszone kolejne operacje technologiczne 13 Nieusystematyzowana liczba palet i pojemników 14 Nadmierna liczba odpadów 15 Duże odległości przemieszczenia 16 Złe nawierzchnie dróg 17 Dwukierunkowy ruch kołowy na wąskich drogach w hali 18 Przeszkody na drogach transportowych 19 Pętle, nawroty, i krzyżowanie się przepływów ładunków 20 Wielokrotne, zbędne przemieszczanie ładunków n Razem Ocena średnia 13

15 21 Błędne adresowanie ładunków 22 Ładunki czekają na dokumentację obiegową 23 Nieuzasadnione przestoje sprzętu transportowego 24 Przestarzałe typy sprzętu transportowego 25 Sprzęt i urządzenia o niskiej wydajności 26 Niewystarczające usprzętowienie 27 Niewykorzystane usprzętowienie 28 Nieporęczny, niebezpieczny sprzęt własnego wyrobu 29 Niewykorzystani robotnicy transportowi 30 Robotnicy bezpośrednio-produkcyjni przemieszczają ładunki 31 Ręczny załadunek lub/i rozładunek 32 Ręczne przemieszczanie ładunków 33 Niebezpieczne, ręczne dźwiganie ciężarów 34 Nieznormalizowane, ręczne urządzenia pomocnicze 35 Zatłoczone rampy załadunkowe 36 Zbędne szeroki drogi 37 Niekorzystna lokalizacja magazynu 38 Niekorzystna kubatura magazynu 39 Wysokie nakłady na płace robotników pomocniczych 40 Nadmierne koszty utrzymania urządzeń transportowych 41 Razem: Wady (lub punkty) w Wydziale 42 Ocena W procentach lub punktach Analiza dostawców. Fabryka Narzędzi Specjalnych w Poznaniu nie posiada systemy kwalifikacji dostawców. Wszelkie umowy odnośnie wykonywania usług zostały sporządzone kilkanaście lat temu i ich zawarcie było uzależnione wyłącznie od uzyskanych przez współpracujące firmy certyfikatów i zezwoleń. Ze względu na zmieniający się rynek dostawców i odbiorców, który poszerzy się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej sądzimy, że konieczne jest zaprojektowanie systemu, który pozwoli na zdefiniowanie i określenie wiarygodnych dostawców. Bardzo ważnym aspektem w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa jest stworzenie sieci dostawców. Od rzetelności, terminowości i jakości dostaw uzależniony jest cały proces produkcyjny. Bardzo ważną sprawą jest zbudowanie systemu, który zajmował by się oceną i klasyfikacją dostawców współpracujących z przedsiębiorstwem. Podmiotem odpowiedzialnym za odbieranie materiałów bądź produktów jest magazyn. Ważne jest aby już na poziomie przyjmowania towarów na magazyn przeprowadzić ocenę dostawy, która byłaby podstawą do oceny samego 14

16 dostawcy. Zbudowanie bazy kwalifikującej dostawców ze względu na wiarygodność ich usług spowoduję przede wszystkim zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem zapasów rezerwowych w magazynach oraz kosztów związanych z ponownymi zamówieniami bądź zwrotami towaru niezgodnego z zamówieniem. W celu oceny dostawy przygotowaliśmy protokół odbioru towaru, który wypełniany jest przez przyjmującego towar magazyniera. Może być on jedynie dodatkowym dokumentem wypełnianym przez odbierającego towar bądź po też samodzielnym dokumentem odbioru towaru. Protokół może być wypełniany na kartce papieru bądź wypełniany przez pracownika za pomocą arkusz kalkulacyjnego Exel bądź Microsoft Access a następnie już wypełniony drukowany. Wypełnienie protokołu przy użyciu programu pozwala na natychmiastową ocenę dostawcy (przyznanie odpowiedniej ilości punktów). Na dokumencie znajdują się pozycje asortymentowe, które były zamawiane przez FNS. Przykładowy protokół zmieściliśmy na następnej stronie. 15

17 Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. Ul. Nieszawska Poznań Regon: NIP: DOSTAWCA NR FAKTURY PROTOKÓŁ ODBIORU materiałów/usług nr Data NR Kontraktu Protokół dotyczy całości / części faktury* (niepotrzebne skreślić) L.p. Nazwa materiału Planowany termin Termin dostawy * dostawy Ter. Opóź. Planowana ilość 1 Żerdź metalowa E 12/ Szt. 2 Złącze typu ZK 3a Szt. 3 Blacha St30N Kg. 4 Wazelina techniczna Kg. 5 Płyta ustrojowa typu U Szt. 6 Przewód Fe-Al. AFI-6 35mm m 7 Poprzecznik PO-352/Z Szt. 8 Tlen techniczny sprężony m3 9 Uchwyt krańcowy SO Szt. 10 Smar LGMT Szt. 11 Termometr cyfrowy TMDT Szt. 12 Nagrzewnica indukcyjna TIH Szt. 13 Rekawice termoizolacyjne Szt. * Odhaczyć odpowiednią kolumnę: Ter. terminowy, Opóź - opóxniony ** Jeśli zgodna to odhacz, jeśli niezgodna z zamówieniem to ilość dostarczona *** Dostawa K- kompletna, NK - niekompletna **** Towar zniszczony, Uszkodzone opakowanie J.m. Dostawa *** K NK Uwagi **** Podpis Dostawcy Podpis Kierownika Nazwisko i podpis Odbierającego 16

18 Na podstawie informacji z takiego protokołu można dokonać kwalifikacji dostawców. Naszym zdaniem można podzielić dostawców na trzy poniższe grupy: Dostawcy Kompletni jest grupa dostawców, którzy zawsze dotrzymują terminów dostaw, dostawy są kompletne oraz nieuszkodzone Dostawcy Zarejestrowani jest to grup dostawców widniejących w bazie dostawców z którymi FNS utrzymuje kontakt i zamawia towary w razie niemożliwości skorzystania z usług Dostawcy Kompletnego. Dostawcy Zapisani jest to grupa dostawców z których w szczególnych przypadkach FNS może skorzystać lecz z innych względów z nich nie korzysta. Owe inne względy to między innymi: niska jakość świadczonych usług, brak płynności finansowej dostawcy zaleganie z zapłatą za towar, oraz inne. Sposób kwalifikacji dostawców do poszczególnych grup dostawców. Każda pozycja widniejąca na dokumencie zamówienia oceniana jest według następujących kryteriów: 1. Terminowość dostaw: - dostawa terminowa 5pkt. - 1 dzień opóźnienia 3pkt. - 2 dni opóźnienia 2pt - 3 dni opóźnienia 1pkt - więcej niż 3 dni opóźnienia 0,5pkt 2. Kompletność dostaw: - dostawa kompletna w 100% - 5pkt - dostawa kompletna w 80% - 3pkt - dostawa kompletna w 50% - 1pkt 3. Wadliwość towaru: - towar niezniszczony 1pkt - towar zniszczony w niewielkim stopniu - 0,8pkt - towar poważnie zniszczony - 0,3pkt 4. Mobilność dostawcy. Dostawca deklaruje się, że w przypadku nagłych zamówień jest w stanie dostarczyć nam towar w przeciągu: - od 1 do 3 dni 5pkt 17

19 - od 3 do 5 dni 3pkt - powyżej 5 dni 2pkt 5. Liczba pozycji na protokole odbioru do których nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń: - 100% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 5pkt - do 90% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń e 4pkt - do 80% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 3pkt - do 75% towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 2pkt - poniżej 75 towarów zamówionych jest oceniona bez zastrzeżeń 1pkt Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać dostawca wynosi 625, minimalna wynosi 0,3pkt. Sposób kwalifikowania dostawców do poszczególnych grup: Dostawca kompletny jest to dostawca, który zdobył co najmniej 91% wszystkich możliwych do zdobycia punktów 569pkt Dostawca Zarejestrowany jest ot dostawca, który zdobył co najmniej 80% wszystkich możliwych do zdobycia punktów 500pkt Dostawca Zapisany jest to dostawca, który zdobył co najmniej 65% wszystkich możliwych do zdobycia punktów 407pkt 9. Prognozy w zakresie udoskonalenia. Dużym problemem jest przymus likwidacji dotychczasowego magazynu surowców i półfabrykatów, który spółka dzierżawi od SKF Poznań S.A.. Wymusza to wygospodarowanie przez zakład nowego miejsca pod magazyn materiałów wejściowych. Zakłada się, że będzie on zlokalizowany na hali fabrycznej zakładu wraz z przenoszoną tam krajalnią (2 piły tarczowe). Nad miejscem przeznaczenia na magazyn zaopatrzenia umiejscowiona jest suwnica, co ułatwi procesy cięcia i przygotowania materiałów do dalszej obróbki. 18

20 Potrzeby w zakresie modernizacji środków transportu wewnętrznego: 1. Zakup podnośnika dźwigowego o ładowności 3 ton, niezbędnego do rozładunku i przemieszczania materiałów hutniczych, [obecnie FNS Sp. z o.o. korzysta w zakresie rozładunku materiałów z usług (suwnicy) fabryki SKF Poznań S.A.] Wymiany zamortyzowanych wózków akumulatorowych. 2. Wymiany zamortyzowanych wózków akumulatorowych. Proponowane udoskonalenia w zakresie transportu zewnętrznego: 1. Istniejące obecnie rozwiązania dotyczące dróg transportowych pozwalają sobie wiele do życzenia. Drogi transportowe, którymi dostarczany jest surowiec na stanowiska oraz którymi przewożone są wyroby gotowe są stosunkowo wąskie. Są to drogi dwukierunkowe co często jest przyczyną utrudnienia ruchu w obu kierunkach, gdy dwa wózki widłowe spotkają się w miejscach zawężenia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby tu poszerzenie dróg i zlikwidowanie wąskich gardeł transportowych, jednak wymagałoby to przestawienia maszyn i wiązało się z dużymi kosztami. Proponuje się tu więc zmianę organizacji ruchu i wprowadzenie dróg jednokierunkowych. 2. Kolejna kwestia dotyczy ściślejszego unormowania przewozu surowców i półfabrykatów. Niezadowalający jest sposób ewidencjonowania zużycia materiałów i dowozu w odpowiednim czasie potrzebnego surowca. Ze względu na niewielki rozmiar produkcji powtarzalnej i co za tym idzie niemożliwość ustalenia stałego harmonogramu dostaw proponuje się wprowadzenie tzw. systemu kartkowego, czyli dokumentów ewidencjonujących aktualny stan zapasów i stymulujących dopływ materiału we właściwym czasie. 3. Niezadowalający jest również fakt całkowitego braku powiązania między wywozem wyrobów gotowych, a przywozem materiałów produkcyjnych. Wskazana byłaby tu choć częściowa synchronizacja tych działań, by powracający 19

21 z wiaty, lub pozostałych miejsc składowania wyrobów gotowych, pusty wózek widłowy podjeżdżał do magazynu surowcowego i zabierał odpowiedni materiał. Proponowane zmiany w zakresie transportu międzywydziałowego: 1. Wyroby finalne obecnie umieszczane są w magazynie wyrobów finalnych oraz ze względu na małą powierzchnię magazynu składowane są w wielu miejscach w otoczeniu zakładu w oczekiwaniu na bezpośredni odbiór. Z jednej strony obniża to koszty magazynowania, ale powoduje również pewien bałagan organizacyjny. Proponuje się uściślenie możliwych miejsc przechowywania wyrobów finalnych poza magazynem do następujących obszarów: a) Wiata przy hali produkcyjnej (w ciągu 2 lat powinna zostać przekształcona w główny magazyn wyrobów gotowych 2. Ściśle wyznaczony obszar poza halą produkcyjną na krótkotrwałe składowanie wyrobów finalnych. 10. Schemat Sankey`a. Oznaczenia: 1. wydział naprawy narzędzi 2. biura i pomieszczenia socjalne 3. wydział obróbki mechanicznej 4. wydział montażu 5. magazyn wyrobów finalnych 6. magazyn surowców i półfabrykatów 7. wydzielony obszar składowania zepsutych narzędzi do naprawy 8. wiata składowanie wyrobów finalnych 9. obszar 1 - krótkotrwałego składowania drobnych wyrobów finalnych z montażu 10. obszar 2 - krótkotrwałego narzędzi po naprawie 20

22

23 11. Tablica krzyżowa przepływu ładunków. Odbiór Wysyłka Z zewnątrz Na zewnąt rz Wydz. Napra wy narzęd zi Wydz. Naprawy narzędzi X biura i pomieszczenia socjalne biura i pomieszczenia socjalne X wydział obróbki mechanicznej wydział montażu magazyn wyrobów finalnych magazyn surowców i półfabrykatów obszar składowania zepsutych narzędzi do naprawy s s wiata obszar 1 składowania drobnych wyrobów finalnych wydział obróbki mechanicznej ww X pod wydział montażu X ww ww ww magazyn wyrobów s X finalnych magazyn surowców i półfabrykatów obszar składowania zepsutych narzędzi do naprawy ww ww X ww X wiata suw X obszar 1 krótkotrwałego składowania drobnych wyrobów finalnych obszar 2 krótkotrwałego narzędzi po naprawie s X obszar 2 narzędzi po naprawie s X 22

24 12. Wnioski. Przedsiębiorstwo Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Poznaniu jest przedsiębiorstwem średniej wielkości, jak na przemysł maszynowy o skromnej strukturze wewnętrznej i niewielkiej hali produkcyjnej, o niewielkiej złożoności wyrobów. Dlatego też proces przepływu mas materiałowych nie jest specjalnie skomplikowany i zawiły. Obsługa procesów magazynowych jest przede wszystkim dostosowana do głównego odbiorcy narzędzi SKF Poznań S.A. i prawie całości uzależniona jest od jego transportu wewnętrznego. Mamy nadzieję przedstawione przez na ulepszenia i modernizacje w zakresie transportu zewnętrznego, wewnętrznego oraz międzywydziałowego przyczynią się znacząco do poprawy i usprawnienia transportu narzędzi oraz produktów. Również system kwalifikacji dostawców, którego FNS nie miała może być początkiem stworzenia ich własnego lub modernizacji stworzonego przez nas i jego rozszerzenia o dodatkowe kategorie oceny. 23

25 13. Bibliografia. 1. Aresztyłowicz I. i Dylewski A.: Środki transportu wewnątrzzakładowego w przemysle maszynowym, PWN Warszawa Bąkowski Ryszard: Magazyn i jego wyposażenie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Ciesielski K: Organizacja pomocniczych procesów produkcji, Skrypt Politechniki Poznańskiej Lis Stanisław: Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, PWN Warszawa Pfohl Hans-Christian: Logistiksysteme, Betriebswirtschaftliche Grundlagen Stachowiak Ambroży: Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie przemysłowym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Leksykon Naukowo-Techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Kosikowski A. i Zwierzchowski S.: Analiza organizacji gospodarki transportowej 9. Zarządzanie gospodarką magazynową, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Ekspert w dziedzinie serwisu, remontu i produkcji opakowań.

Ekspert w dziedzinie serwisu, remontu i produkcji opakowań. Ekspert w dziedzinie serwisu, remontu i produkcji opakowań. POL-PACK SERVICE S.A. ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków tel./fax 12 379 30 40, 12 379 30 41 office@pol-pack.pl NIP 945-216-82-92, REGON 122555462

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 ane do projektu: oczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 P WE = 102000+i * 5000 dla grupy P1 P WE = 252000[jł /rok] n - ilość dni efektywnej pracy w ciągu roku-280

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE Magazynier www.orent.pl Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67 Oddziały: Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282 22

Bardziej szczegółowo

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych.

4. Program produkcji: Wyposażenie wnętrz hoteli, sklepów biur itp. wg indywidualnych projektów Indywidualne projekty mebli kuchennych i mieszkalnych. Zamawiający: Fabryka Mebli Ryś Sp. z o.o. Krzywaczka 487 32-442 Krzywaczka Krzywaczka, 08.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt Uruchomienie linii produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Pieczęć firmowa Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Organizowany przez Portal Log4.pl, z udziałem merytorycznych partnerów instytucji działających w obszarach bezpieczeństwa pracy, Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[04]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa i adres instytucji szkolącej: Nazwa kursu: Miejsce realizacji: HARMONOGRAM SZKOLENIA Grupa CARGO Sp. z o.o. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej Termin realizacji szkolenia: Łódź,

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Wdrażamy Kanban! foto 1. Przewód PA singiel z dwoma komponentami

Wdrażamy Kanban! foto 1. Przewód PA singiel z dwoma komponentami Wdrażamy Kanban! Jarosław Raczek Zobacz krok po kroku jak stworzono System sterowania i planowania przepływem produkcji w oparciu o metodę KANBAN, na przykładzie zlokalizowanego w Polsce zakładu przemysłu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego PROMOBIL s.c. 40-064 Katowice, ul. Kopernika 12 tel. 32 251 20 80, faks (032) 251 20 80 Rzeczoznawca: Maciej Krzewski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Oznaczenie kwalifikacji: A.32 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a )

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 5 tygodni po I roku studiów, tj. 25 dni

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 52 e-mail: autobusy@mza.waw.pl; www.mza.waw.pl tel. +48 22 568 75 49; +48 22 568 75 51 faks +48 22 568 75 50 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

K O L E K C J A E X P E R T. W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. K O L E K C J A E X P E R T W S Z Y S T K O, C O N A L E Ż Y W I E D Z I E ć O AMORTYZATORY WYCIERACZKI KLIMATYZACJA PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o., 02/2007 Druk AMPiR Wzór zastrzeżony UKŁAD WYDECHOWY OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1 2 3 4 5 6 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu

Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu Joanna Michalik 1 Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Maszyn, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu 1. WPROWADZENIE Właściciele

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS ROLLBLOCK System Rollblock umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi L. Wicki - Materiały pomocnicze do ćwiczeń (0) 0-0-6 Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi ZPiU Schemat zasileń materiałowych - system planowania wg okresu powtarzalności produkcji Wydział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / D / B9 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski ZAPASY Zapasy - niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez firmę celem użycia w przyszłości (dalsze przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego Świdnik, dnia 03 lutego 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych 1. Zastosowanie 2. Zamówienia 3. Zasady załadunku kwestie transportowe 4. Zarządzania pojemnikami 5. Sposoby

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

PROCES NR. PIV - Produkcja. Produkcja rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03.

PROCES NR. PIV - Produkcja. Produkcja rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03. PROCES NR. PIV - rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych Wyd. 7 z dnia 07.03.2011 Opracował: Marcin Pietrzak Data: Podpis: Sprawdził: Piotr Gorczyca Data: Podpis: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych)

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych) Polkowice 10.06.2013r. tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[03]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Witold Zych GOSPODARKA MAGAZYNOWA Szkolenie dla społeczności

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/29079/16/05/20 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 20-05-2016 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Tomasz Rokita SIG Sp.z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1 25/09/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/09/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Warszawa 7 luty 2006 roku Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Zbieranie pojazdów jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Łowiczu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Remont korytarzy parteru, I, II, IV piętra w budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Temat: Elementy procesu i rodzaje organizacyjne naprawy głównej

Temat: Elementy procesu i rodzaje organizacyjne naprawy głównej Lekcja 14 Temat: Elementy procesu i rodzaje organizacyjne naprawy głównej Proces naprawy głównej to wszystkie działania związane z remontem maszyny lub urządzenia. W skład procesu remontowego wchodzą:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Dokumentacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Dokumentacja prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Dokumentacja organizacyjna Dokumentacja organizacyjna def. Zestaw dokumentów formalizujących tryb pracy magazynu. Do podstawowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU

ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU 1 ELEMENTY PROCESÓW DO OPISU DLACZEGO PODEJŚCIE PROCESOWE? 2 zasoby stanowią koszt, a dopiero w wyniku realizacji procesów tworzą wartość w efekcie realizowanych procesów powstają wyroby i usługi klient

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma CW Lundberg AB z siedzibą w Mora w regionie Dalarna zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Wyposażenie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Wyposażenie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 I. Systemy składowania i transportu w magazynie Wózki Wymagania: wysoka wydajność; niskie koszty eksploatacji; bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Układ treści projektu z przedmiotu Projektowanie inżynierskie i technologiczne UKŁAD POGLĄDOWY SZCZEGÓŁY PODANE ZOSTAŁY NA ZAJĘCIACH

Układ treści projektu z przedmiotu Projektowanie inżynierskie i technologiczne UKŁAD POGLĄDOWY SZCZEGÓŁY PODANE ZOSTAŁY NA ZAJĘCIACH Układ treści projektu z przedmiotu Projektowanie inżynierskie i technologiczne UKŁAD POGLĄDOWY SZCZEGÓŁY PODANE ZOSTAŁY NA ZAJĘCIACH 1. Cel projektowania i realizacji projektu 2. Charakterystyka produktu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI Controlling operacyjny w łańcuchu dostaw

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI Controlling operacyjny w łańcuchu dostaw 1 RHUNEK KSZTÓW I NTRLLING LGISTKI ontrolling operacyjny w łańcuchu dostaw RHUNEK KSZTÓW I NTRLLING LGISTKI UTR: M KLIŃSKI UTR: M KLIŃSKI 2 Identyfikacja podsystemów logistyki w stanach statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Przetarg (konkurs ofert) na sukcesywne usługi transportowe (przewóz) powierzonych wyrobów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiot zamówienia: Przetarg (konkurs ofert) na sukcesywne usługi transportowe (przewóz) powierzonych wyrobów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiot zamówienia: Przetarg (konkurs ofert) na sukcesywne usługi transportowe (przewóz) powierzonych wyrobów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I. ZAMAWIAJĄCY: ELPLAST+ Sp. z o.o. 44-336 Jastrzębie-Zdrój

Bardziej szczegółowo