WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK

2 PROCES TECHNOLOGICZNY MAGAZYNOWANIA Faza procesu Przyjęcie Składowanie + Kompletacja Przepływ towarów informacji Odbiór towarów od dostawcy wg określonych warunków dostawy Wyładunek dostawy na pola odkładcze Kontrola ilościowa i jakościowa Znakowanie dostawy Przemieszczenie ze strefy przyjęć do strefy składowania i umieszczenie zapasów w urządzeniach do składowania Kompletacja palet jednorodnych Kompletacja palet mieszanych (pobieranie asortymentów wg zlecenia + przemieszczanie na pole odkładcze w strefie wydań) Kontrola kompletacji Sprawdzenie dokumentów dostawy Sporządzenie dokumentacji przyjęcia Aktualizacja stanów magazynowych Zbiór czynności związanych z odpowiednim rozmieszczeniem zapasów w przestrzeni składowej i czynności operacyjnych i organizacyjnych związanych z zestawieniem asortymentów towarów zgodnie ze zleceniem wewnętrznym sporządzonym na podstawie zamówień odbiorców Pakowanie i zabezpieczanie jednostek Wydawanie Aktualizacja stanów magazynowych Przekazywanie odbiorcy asortymentów towarowych zgodnie z zamówieniem Kontrola ilościowa Zestawienie wg kierunków, tras, odbiorców Załadunek Sporządzenie dokumentacji wydania 2

3 TABLICA D-1. Parametry urządzeń transportu wewnętrznego Strefa magazynu Typ wózka Strefa przyjęć- wydań Wózek unoszący prowadzony Strefa składowania-kompletacji Wózek Wózek unoszący podnośnikowy prowadzony czołowy Szerokość drogi manipulacyjnej G [m] 2,1 3,3 2,1 Charakterystyka techniczna wózka - parametry Prędkość podnoszenia v p [m/s] 0,08 0,55 0,08 Prędkość opuszczania v o [m/s] 0,08 0,55 0,08 Prędkość jazdy z ładunkiem v sl [km/h] 5,00 8,00 5,00 Prędkość jazdy bez ładunku v sb [km/h] 5,00 8,00 5,00 Wysokość podnoszenia - maksymalna h max [m] 0,20 7,00 0,20 Szerokość wózka b 1 [m] 0,85 1,00 0,85 3

4 TABLICA D-2. Parametry regałów w strefie składowania Parametry Ozn. J.m. Dane wejściowe Parametry zmienne bloku Liczba poziomomów składowania n w [szt] 3 Szerokość pola odkładczegow bloku d [m] 0,90 Długość pola odkładczego w bloku l [m] 1,30 Liczba pól odkładczych w rzędzie bloku n jrz [szt] 0,00 Liczba rzędów pól odkładczych w bloku n rzb [szt] 0,00 Parametry stałe bloku Wysokość manipulacyjna nad blokami h o [m] 0,50 Wskaźnik wypełnienia bloku η zb 0,70 Wskażnik wypełnienia strefy składowania w s 0,85 TABLICA D-3. Parametry pól odkładczych w strefie przyjęć i wydań oraz charakterystyka dostaw Parametry Ozn. J.m. Dane wejściowe Parametry stałe pól odkładczych Szerokość paletowej jednostki ładunkowej (pjł) s j [m] 0,80 Długość paletowej jednostki ładunkowej (pjł) l j [m] 1,20 Szerokość pola odkładczego d [m] 1,30 Długość pola odkładczego l [m] 0,90 Liczba warstw składowania w strefie przyjęć, wydań n wp-w [szt] 1 Ładowność środka transportu zewnętrznego Q T [pjł] 32 Współczynnik nierównomierności dostaw k s 1,1 4

5 TABLICA D-4. Czasy pracy magazynu - założenia organizacyjne Parametry Ozn. J.m. Strefa przyjęć - wydań Dane wejściowe Czas pracy zmiany w strefie przyjęć-wydań T Z p-w [godz.] 8,00 Zmianowość pracy w strefie przyjęć-wydań c p-w 2 Czas składowania dostaw w strefie przyjęć-wydań T S p-w [godz] 3,00 Strefa składowania (kompletacji) Czas pracy zmiany w strefie składowania T Z s [godz.] 8,00 Zmianowość pracy w strefie składowania c s 2 Dane ogólne i współczynniki Ilość dni efektywnej pracy systemu w ciągu kwartału n K [dni] 65 Ilość dni efektywnej pracy systemu w ciągu roku n R [dni] 260 Współczynnik wykorzystania czasu pracy urządzeń b wu 0,80 Współczynnik wykorzystania czasu pracy b wl 0,80 5

6 TABLICA D-5. Koszty jednostkowe stosowanego wyposażenia magazynowego Parametr Ozn. J.m. Dane wejściowe Urządzenia transportu wewnętrznego (wyposażenie transportowe i robocze) Wózek unoszący prowadzony k jm Wózek podnośnikowy czołowy k jm Dodatkowe akumulatory do wózków : - prowadzonych unoszących k jm-a podnośnikowych czołowych k jm-a Koszty jednostkowe inwestycji magazynu Koszt budowy 1m 2 budynku magazynu k jb TABLICA D-6. Parametry eksploatacyjne Parametr Ozn. J.m. Obiekt magazynowy Dane wejściowe Wskaźnik kosztów eksploatacji w ub 0,08 Urządzenia do składowania (wyposażenie nie mechaniczne) Wskaźnik kosztów eksploatacji w un 0,10 Urządzenia transportu wewnętrznego (wyposażenie mechaniczne) Wskaźnik kosztów eksploatacji w um 0,30 Koszty pracy Miesięczne koszty pracy pracownika p m TABLICA D-7. Koszty jednostkowe dzierżawy powierzchni oraz usług outsorcingu Parametr Ozn. J.m. Koszt dzierżawy powierzchni magazynu Dane wejściowe Miesięczny koszt wynajmu powierzchni k wm [PLN/m 2 ] 14,50 Miesięczne koszty eksploatacji pow dzierż. k em [PLN/m 2 ] 5,00 Koszty jednostkowe usługmagazynowych Przyjęcie palety do magazynu k jo-p 5,00 Dobowe składowanie palety w magazynie k jo-s 0,80 [PLN/paletę] Kompletacja palety k jo-k 20,00 Wydanie palety z magazynu k jo-w 5,00 6

7 TABLICA D-10. Postać fizyczna zapasów. Wielkość dostaw do magazynu. Lp. Grupa towarowa X Y Z [kg] I kw II kw III kw IV kw A 2 B 3 C 4 D 5 E Wymiary [mm] Masa q opz Maksymalna liczba warstw na palecie l woz Wielkość dostaw [oz] % udział pjł jednorodnych w wydaniach kj Wskaźnik pokrycia N c Parametry zmienne TYP/ WYMIAR PALETY LICZBA PÓL ODKLADCZYCH W RZĘDZIE BLOKU LICZBA RZĘEDÓW PÓL ODKŁADCZYCH W BLOKU 7

8 L.p. TABLICA W-1. Program magazynowania w zakresie dostaw Grupa towarowa X Y Z kg I kw II kw III kw IV kw A 2 B Wymiary [mm] Masa q opz Maksymalna liczba warstw na palecie l woz Wielkość dostaw opak. zbiorczych w kwartale λ K WE [oz] Liczba opakowań zbiorczych na palecie jednorodnej n opj Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Wynik [szt] Nr wzoru Masa palety Q Postać matematyczna wzoru Wynik [kg] 3 C 4 D 5 E [1-1] [1-2] Wielkość dostaw pjł w kwartale λ K WE Ilość dni efektywnej pracy w ciągu kwartału Średnie dziennie przyjęcia λ D WE [pjł] I kw II kw III kw IV kw [dni] n K Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Wynik [pjł] A B C [1-3] D E Razem 8

9 TABLICA W-2. Program magazynowania w zakresie wydań i kompletacji L.p. Wyszczególnienie Ozn. Nr wzoru Postać matematyczna wzoru J.m. Grupa towarowa A B C D E Razem Średnie dziennie wydania dla grupy λ D WY-S λ D WY-S [pjł] 2 % udział pjł jednorodnych w wydaniach k j k j % 3 Liczba palet jednorodnych λ D WYJ λ D WYJ [2-1] [pjł] 4 Liczba zleceń [szt] 50 5 Liczba pozycji / linii kompletowanych n k n k Liczba opakowań zbiorczych wydawanych na paletach kompletowanych n opzk n opzk [2-2] [szt] Średnia liczba opakowań zbiorczych na jednorodnej p.j.ł. n opj [2-3] [szt] 8 Współczynnik wypełnienia palety kompletowanej w k [%] 45% 9 Średnia liczba opakowań zbiorczych na palecie kompletowanej n opk [2-4] [szt] 10 Dzienne wydania z magazynu palet kompletowanych λ D WYK [2-5] [pjł] 11 Średnia liczba pozycji na palecie N pp [2-6] [szt] 12 Strumień dziennych wydań z magazynu λ D WY [2-7] [pjł] 9

10 TABLICA W-3. Program magazynowania w zakresie składowania L.p. Wyszczególnienie Nr wzoru Postać matematyczna wzoru J.m. Grupa towarowa A B C D E Razem Wysokość pjł [3-1] [m] 2 Średnie dziennie wydania dla grupy [pjł] 3 Wskaźnik pokrycia [dni] 4 Wielkość zapasu średniego [3-2] [pjł] 5 Wielkość zapasu dodatkowego [3-3] [pjł] 6 Wielkość zapasu magazynowego [3-4] [pjł] 7 Wymagana pojemność strefy składowania [3-5] [pjł] 10

11 P / 2 Zestaw blokowy_msp_z-2016.xlsm TABLICA W-4. Parametry strefy składowania L.p. Nazwa parametru Jm Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Otrzymany wynik Powierzchnia modułu magazynowego (dla bloku palet) [m 2 ] [4-2] 2 Pojemność modułu magazynowego [m] [4-4] 3 Liczba modułów magazynowych [szt] [4-6] 4 Przybliżona powierzchnia strefy składowej [m 2 ] [4-8] 5 Optymalna proporcja strefy [m] [4-9] 6 Przybliżona szerokość strefy składowania [m] [4-10] 7 Liczba korytarzy między blokami [szt] [4-12] 8 Liczba modułów w rzędzie [szt] [4-14] 9 Rzeczywista pojemność strefy składowania [pjł] [4-16] 10 Szerokość strefy bloków [m] [4-18] 11 Długość strefy bloków [m] [4-20] 12 Wysokość strefy bloków [m] [4-23] 13 Wysokość strefy składowania [m] [4-25] 14 Długość manipulacyjna z przodu (tyłu) strefy [m] [4-27] 15 Operacyjna długość strefy składowania [m] [4-28] 16 Operacyjna szerokość strefy składowania [m] [4-29] 17 Powierzchnia strefy składowania [m 2 ] [4-30] 18 Kubatura strefy składowania [m 3 ] [4-31] 11

12 TABLICA W-5. Parametry strefy przyjęć-wydań magazynu Lp Nazwa parametru Jm Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Otrzymany wynik Liczba środków transportu podstawionych w ciągu doby [szt] [5-1] 2 Łączny czas postoju środków transportu na froncie [godz] [5-2] 3 Liczba stanowisk przeładunkowych [szt] [5-3] 4 Minimalna szerokość frontu przeładunkowego [m] [5-4] 5 Pojemność strefy przyjęć-wydań [pjł] [5-5] 6 Powierzchnia modułu magazynowego [m 2 ] [5-6] 7 Pojemność modułu magazynowego [m] [5-7] 8 Liczba modułów magazynowych [szt] [5-8] 9 Przybliżona szerokość strefy przyjęć-wydań [m] [5-9] 10 Liczba korytarzy między polami w strefie przyjęć-wydań [szt] [5-10] 11 Liczba modułów w rzędzie [szt] [5-11] 12 Rzeczywista pojemność strefy przyjęć-wydań [pjł] [5-12] 13 Szerokość strefy przyjęć-wydań [m] [5-13] 14 Operacyjna szerokość strefy przyjęć- wydań [m] [5-14] 15 Długość strefy przyjęć-wydań [m] [5-15] 16 Długość manipulacyjna z przodu strefy przyjęć, wydań [m] [5-16] 17 Operacyjna długość strefy przyjęć-wydań [m] [5-17] 18 Powierzchnia strefy przyjęć - wydań [m 2 ] [5-18] 19 Wysokość strefy pól odkładczych [m] [5-19] 20 Wysokość strefy przyjęć- wydań [m] [5-20] 21 Kubatura strefy przyjęć -wydań [m 3 ] [5-21] 12

13 TABLICA W-6. Parametry magazynu L.p. Parametry J.m. Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Otrzymany wynik Szerokość magazynu [m] [6-1] 2 Długość magazynu [m] [6-2] 3 Stosunek L/B [6-3] 4 Rzeczywista pojemność magazynu [pjł] [6-4] 5 Powierzchnia magazynu (technologiczna) [m 2 ] [6-5] 6 Kubatura magazynu (technologiczna) [m 3 ] [6-6] 13

14 TABLICA W-7. Nakłady na wyposażenie magazynu Parametr J.m. Liczba urządzeń Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Otrzymany wynik Regał paletowy-miejsce paletowe [7-1] Wózek unoszący prowadzony 2 Wózek podnośnikowy czołowy 1 - prowadzonych unoszących - podnośnikowych czołowych Razem Urządzenia do składowania (wyposażenie nie mechaniczne) Urządzenia transportu wewnętrznego (wyposażenie transportowe i robocze) [7-2] Dodatkowe akumulatory do wózków [7-2] TABLICA W-8. Nakłady na wybudowanie magazynu Parametr J.m. Powierzchnia magazynu Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Otrzymany wynik Nakałdy na wybudowanie magazynu Koszt budowy budynku magazynu [8-1] 14

15 TABLICA W-9. Roczne koszty eksploatacji Parametr J.m. Nakłady inwestycyjne Nr wzoru Wzór Wynik Koszty eksploatacji obiektu [9-1] Koszty eksploatacji wyposażenia niemechanicznego [9-2] Koszty eksploatacji wyposażenia mechanicznego [9-3] Razem TABLICA W-10. Roczne koszty pracy Parametr J.m. Liczba zatrudnionych Nr wzoru Wzór Wynik Koszty pracy 9 [10-1] 15

16 TABLICA W-11. Zestawienie parametrów i wskaźników L.p. Nazwa parametru / wskaźnika Ozn. J.m. Nr wzoru Postać matematyczna wzoru Otrzymany wynik Parametry magazynu 1 Rzeczywista pojemność magazynu Z rm [pjł] 2 Powierzchnia operacyjna magazynu P om [ m 2 ] 3 Kubatura magazynu V om [ m 3 ] 4 Operacyjna szerokość magazynu B om [m] Operacyjna długość magazynu L om [m] Stosunek L/B Wysokość magazynu w strefie składowania H os [m] 5 Liczba środków technicznych n st [śr. tech.] 6 Pracochłoność dobowa łączna R D [rob. godz.] 7 Liczba pracowników - razem m os [osób] 8 Liczba stanowisk przeładunkowych [szt] 9 Nakłady inwestycyjne: N i [11-1] -nakłady inwestycyjne na obiekt magazynowy N b -nakłady inwestycyjne na wyposażenie technologiczne N n -nakłady inwestycyjne na wyposażenie mechaniczne N m 10 Roczne koszty eksploatacji K R e [11-2] - koszty eksploatacji obiektu K R eb - koszty eksploatacji wyposażenia niemechanicznego K R en - koszty eksploatacji wyposażenia mechanicznego K R em - koszty pracy K R r Wskaźniki operacyjne 1 Efektywność wykorzystania powierzchni użytkowej magazynu a m [m 2 /pjł] [11-3] 2 Efektywność wykorzystania kubatury użytkowej magazynu b m [m 3 /pjł] [11-4] 3 Nakłady na jedno miejsce paletowe g iż [PLN/pjł] [11-5] 4 Koszty przejścia pjł przez magazyn K p [PLN/pjł] [11-6] 5 Wskaźnik wykorzystania miejsc składowania W ms [%] [11-7] 6 Wskaźnik wydajności pracy M wp [pjł/prac] [11-8] 16

17 TABLICA W-12. Porównanie kosztów magazynowania L.p. Nazwa parametru / wskaźnika Ozn. J.m. Wielkość Średnie dzienne dostawy do magazynu λ D WE [pjł] 2 Średnie dzienne wydania z magazynu - palety jednorodne - palety kompletowane λ D WYK [pjł] 3 Pojemność strefy składowania magazynu Z mr [pjł] 4 Powierzchnia operacyjna magazynu P om [ m 2 ] Nakłady inwestycyjne N i 5 - nakłady inwestycyjne na obiekt magazynowy N b - nakłady inwestycyjne na wyposażenie technologiczne N n - nakłady inwestycyjne na wyposażenie mechaniczne N m Roczne koszty eksploatacji - koszty eksploatacji obiektu 6 - koszty eksploatacji wyposażenia niemechanicznego - Koszty eksploatacji wyposażenia mechanicznego - Roczne koszty pracy λ D WY λ D WYJ K R e K R eb K R en K R em K R r [pjł] [pjł] Koszty magazynownia Wariant 1 - Magazyn własny - nakłady inwestycyjne na budowę i wyposażenie magazynu - koszty eksploatacji Wariant 2 - Magazyn dzierżawiony - nakłady inwestycyjne na wyposażenie magazynu - koszty dzierzawy powierzchni magazynu - koszty eksploatacji dzierżawionej powierzchni - koszty eksploatacji wyposażenia - koszty pracy Wariant 3 - Outsorcing usług magazynowania - koszty przyjęcia towarów - koszty składowania - koszty kompletacji wydań - koszty wydania towarów Okres analizy [lata]

18 Koszty w PLN Okres analizy Wariant 1 - Magazyn własny Wariant 2 - Magazyn dzierżawiony Wariant 3 - Outsorcing usług magazynowania

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / D / B9 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

I. OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU MODELU MAKIETY

I. OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU MODELU MAKIETY I. OPRACOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU MODELU MAKIETY Uczniowie pod opieką nauczycieli mają za zadanie wykonać projekt makiety magazynu (nie makietę) tzn. zaproponować wielkość, kształt magazynu, rodzaj i wielkość

Bardziej szczegółowo

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30

Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 ane do projektu: oczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 P WE = 102000+i * 5000 dla grupy P1 P WE = 252000[jł /rok] n - ilość dni efektywnej pracy w ciągu roku-280

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI

LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI. AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 1 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 9 ORGANIZACJA POTENCJAŁU MAGAZYNOWEGO W DYSTRYBUCJI AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI Literatura Piotr Cyplik, Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch Logistyka przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA MAGAZYNOWA TO Działalność obejmująca zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych.

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY

PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY PODZIAŁ MAGAZYNU NA STREFY Istnieją cztery zasadnicze strefy magazynu: przyjęć to wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno technologicznych, związanych z przyjęciem towarów do magazynu

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja urządzeń logistycznych cz. 1

Budowa i eksploatacja urządzeń logistycznych cz. 1 1 Budowa i eksploatacja urządzeń logistycznych cz. 1 Sprawy organizacyjne Wykłady nieobowiązkowe Egzamin pisemny Do egzaminu w pierwszym terminie przystępują WSZYSCY studenci Nieobecność nieusprawiedliwiona

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce cz. 1

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce cz. 1 1 Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce cz. 1 Sprawy organizacyjne Wykłady nieobowiązkowe Egzamin pisemny Do egzaminu w pierwszym terminie przystępują WSZYSCY studenci Nieobecność nieusprawiedliwiona

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK. Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK. Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU ZAPASY I MAGAZYNOWANIE KLASA I TECHNIK LOGISTYK Nauczyciel: Wojciech Kołtun CZĘŚĆ PISEMNA Forma egzaminu: test wyboru, rozwiązywanie zadań z treścią, podpisywanie

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1 25/09/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/09/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych ćwiczenia 8

Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych ćwiczenia 8 Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych ćwiczenia 8 ORGANIZACJA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W CENTRUM DYSTRYBUCJI mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych 1 Literatura Piotr Cyplik, Danuta

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos

Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos Lokalizacja: Argentyna Mecalux dostarczył firmie Natura Cosméticos regały paletowe mieszczące

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistyki magazynu

Projektowanie logistyki magazynu Projektowanie systemów transportowo-logistycznych! Projektowanie logistyki magazynu :: Projektowanie symulacyjne :: :: Zastosowanie EXTEND OR :: Piotr Sawicki Wydział Maszyn Roboczych i Transportu pok.

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii

Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Przypadek praktyczny: Unilever Maksymalna pojemność i efektywność centrum dystrybucyjnego Unilever w Brazylii Lokalizacja: Brazylia Mecalux wyposażył zlokalizowany w Brazylii magazyn firmy Unilever w regały

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki - zadanie zaliczeniowe - gospodarka magazynowa

Wyższa Szkoła Gospodarki - zadanie zaliczeniowe - gospodarka magazynowa UWAGA! Do wykonania zadania użyj programu magazynowego Lomag (lomag.pl). Dokumentację magazynową przedstawiającą obrót magazynowy oraz raport sprzedaży prześlij w postaci plików PDF na adres pawel@tura.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANŻACJI ARCHITEKTURA INWESTOR: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 WARSZAWA UL. MSZCZONOWSKA 4

PROJEKT ARANŻACJI ARCHITEKTURA INWESTOR: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 WARSZAWA UL. MSZCZONOWSKA 4 PROJEKT ARANŻACJI ARCHITEKTURA INWESTOR: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 WARSZAWA UL. MSZCZONOWSKA 4 INWESTYCJA: BUDYNEK MAGAZYNU W ODDZIALE W REMBELSZCZYŹNIE 1. FUNKCJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/08/ page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/08/ page 1 25/08/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/08/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA LOGISTYCZNA 1. WSTĘPNE INFORMACJE O KLIENCIE 2. ZAKRES PREFEROWANEJ OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 3. OBSŁUGA MAGAZYNOWA. Data : Uwagi: Klient.

ANKIETA LOGISTYCZNA 1. WSTĘPNE INFORMACJE O KLIENCIE 2. ZAKRES PREFEROWANEJ OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 3. OBSŁUGA MAGAZYNOWA. Data : Uwagi: Klient. Data : ANKIETA LOGISTYCZNA Uwagi: Proszę przy wypełnianiu ankiety stosować dowolne jednostki miar. Podane w ankiecie jedynie sugerują możliwość ich użycia o ile Klient posiada dane w nich wyrażone. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Lokalizacja: Francja Motoblouz.com, francuski sklep internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Lokalizacja: Republika Dominikany Grupo Ramos, lider w sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych)

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych) Polkowice 10.06.2013r. tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA

Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA Przypadek praktyczny: SLVA Akumulacyjny system Pallet Shuttle: idealne rozwiązanie do składowania mleka wdrożone w magazynie firmy SLVA Lokalizacja: Francja SLVA, francuski producent i dostawca mleka,

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk

Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce. dr inż. Aleksander Niemczyk Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce dr inż. Aleksander Niemczyk Bezpieczeństwo eksploatacji - akty prawne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANŻACJI ARCHITEKTURA INWESTOR: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A WARSZAWA UL. MSZCZONOWSKA 4

PROJEKT ARANŻACJI ARCHITEKTURA INWESTOR: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A WARSZAWA UL. MSZCZONOWSKA 4 PROJEKT ARANŻACJI ARCHITEKTURA INWESTOR: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 WARSZAWA UL. MSZCZONOWSKA 4 INWESTYCJA: BUDYNEK MAGAZYNU W ODDZIALE W REMBELSZCZYŹNIE 1. FUNKCJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Delta Children Regały paletowe Mecaluxu w nowym magazynie firmy Delta Children

Przypadek praktyczny: Delta Children Regały paletowe Mecaluxu w nowym magazynie firmy Delta Children Przypadek praktyczny: Delta Children Regały paletowe Mecaluxu w nowym magazynie firmy Delta Children Lokalizacja: Stany Zjednoczone Amerykańska firma Delta Children, jeden z wiodących światowych producentów

Bardziej szczegółowo

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu WDX.PL Projekty logistyczne Firma WDX S.A. oferuje kompleksowe, efektywne i ekonomiczne rozwiązania systemowe. Projekty logistyczne są flagowym

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Lokalizacja: Meksyk Apymsa, meksykański dystrybutor części samochodowych, posiada duży magazyn w Guadalajarze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych

Spis treści. Od Autorów Wprowadzenie. Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych Spis treści Od Autorów Wprowadzenie Rozdział 1. Planowanie i realizacja potrzeb magazynowych 1.1. Podstawowe przesłanki tworzenia magazynów 1.2. Przesłanki logistyczne tworzenia magazynów 1.3. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Kompletacja jednostopniowa a dwustopniowa wydajność kompletacji a aspekty organizacyjne 2

Kompletacja jednostopniowa a dwustopniowa wydajność kompletacji a aspekty organizacyjne 2 Jacek Zając 1 Instytut Logistyki i Magazynowania a dwustopniowa wydajność kompletacji a aspekty organizacyjne 2 systemów dystrybucji jest zależna w głównej mierze od sprawności procesu kompletacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz

Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz Lokalizacja: Brazylia Mecalux wyposażył nowy magazyn firmy Petz zlokalizowany w brazylijskim São Paulo

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY działania w logistycznym łańcuchu System wymiarowy Palety Projektowanie jednostek paletowych pozyskiwanie surowców na opakowania projektowanie i produkcja opakowań przepływ opakowanych wyrobów w kanałach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[04]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Connorsa Najlepsze rozwiązanie magazynowe dla producenta konserw rybnych

Przypadek praktyczny: Connorsa Najlepsze rozwiązanie magazynowe dla producenta konserw rybnych Przypadek praktyczny: Connorsa Najlepsze rozwiązanie magazynowe dla producenta konserw rybnych Lokalizacja: Hiszpania Mecalux wyposażył magazyn firmy Connorsa, jednego z najbardziej uznanych w Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog

Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog Lokalizacja: Brazylia Mecalux zaprojektował i zbudował automatyczny magazyn samonośny dla brazylijskiego producenta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług logistycznych i magazynowych firmy AMBRO Logistics Sp. z o.o.

Prezentacja usług logistycznych i magazynowych firmy AMBRO Logistics Sp. z o.o. Prezentacja usług logistycznych i magazynowych firmy AMBRO Logistics Sp. z o.o. Operacje logistyczne Towary spaletyzowane IN / OUT 5,00 PLN/Paleta (1) IN / OUT 7,50 PLN/Paleta (2) IN / OUT 12,00 PLN/Paleta

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny

Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny Lokalizacja: Francja Mecalux wyposażył magazyn firmy Didactic we Francji w system Pallet Shuttle. Firma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług logistycznych i magazynowych firmy AMBRO Logistics Sp. z o.o.

Prezentacja usług logistycznych i magazynowych firmy AMBRO Logistics Sp. z o.o. Prezentacja usług logistycznych i magazynowych firmy AMBRO Logistics Sp. z o.o. Operacje logistyczne Towary spaletyzowane IN / OUT 5,00 PLN/Paleta (1) IN / OUT 7,50 PLN/Paleta (2) IN / OUT 15,00 PLN/Paleta

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Lokalizacja: Polska Mecalux wyposażył nowy magazyn firmy Eurofirany, zlokalizowany w Żywcu,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Lokalizacja: Hiszpania Mecalux dostarczył firmie Trumpler automatyczny magazyn składający się z regałów

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Lokalizacja: Hiszpania Nowy automatyczny magazyn samonośny zbudowany dla firmy Kern Pharma w hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii

Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii Lokalizacja: Francja Centrum dystrybucyjne firmy Groupe Rand zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4 BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2013-11-08 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk

Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk Przepisy prawa i normy zagospodarowania przestrzeni magazynowej Joanna Wojtyś Wanda Niedźwiecka Jurij Jurczyk CELE PROJEKTU Normy Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej Przepisy prawa SPRAWNE ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-01-1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[03]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

KONKURS LOGISTYCZNY V EDYCJA FINAŁ

KONKURS LOGISTYCZNY V EDYCJA FINAŁ KONKURS LOGISTYCZNY V EDYCJA Imię i nazwisko ucznia FINAŁ Adres e-mail Nazwa i adres szkoły Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi wielokrotnie poprawiane nie będą brane pod uwagę. 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Magazynier. www.orent.pl MATERIAŁY SZKOLENIOWE Magazynier www.orent.pl Zapraszamy na szkolenia do naszych oddziałów: Siedziba: Toruń, Rynek Nowomiejski 25 tel./fax: (56) 656 33 67 Oddziały: Aleksandrów Kujawski tel. (54) 282 22

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM Bożena SKOŁUD, Beata KUJAWSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę badań efektywności łańcucha logistycznego w przemyśle motoryzacyjnym.

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Vynex Efektywna kompletacja zamówień z przenośnikami firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Vynex Efektywna kompletacja zamówień z przenośnikami firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Vynex Efektywna kompletacja zamówień z przenośnikami firmy Mecalux Lokalizacja: Francja Mecalux dostarczył system przenośników do centrum dystrybucyjnego firmy Vynex we francuskich

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Lokalizacja: Urugwaj Mecalux zbudował dla firmy Mega Pharma automatyczny

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed

Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed Uma empresa do Grupo NC Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed Ubicación: Lokalizacja: España Brazylia Mecalux zaprojektował,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Lokalizacja: Kolumbia Grupo Familia, firma specjalizująca się papierowych artykułach

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Company 4 Marketing Services

Przypadek praktyczny: Company 4 Marketing Services Przypadek praktyczny: Company 4 Marketing Services Skuteczne rozwiązanie usprawniające kompletację zamówień w magazynie firmy Company 4 Marketing Services Lokalizacja: Niemcy Mecalux wyposażył magazyn

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny

TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny Opracuj projekt realizacji czynności logistycznych zakładu przetwórstwa owocowo - warzywnego związanych z wyborem dostawców i przewoźnika. zużywa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/16/5339/6264 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

ul. Lipowa 31, Lututów GSM

ul. Lipowa 31, Lututów GSM 1 SANTI GROUP Robert Kaleta Oddział Lututów ul. Lipowa 31, 98-360 Lututów GSM + 48 785 385 432 785385432 biuro@santi-group.pl Szanowni Państwo, W związku z Państwa działalnością jestem przekonany, że Państwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA III ELSE.WMS Magazyn wysokiego składowania Instrukcja autorstwa

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego BEATUR Sp. z o.o. o/katowice 40-219 Katowice ul. Sandomierska 13 tel.., faks. Rzeczoznawca: Bartosz Musioł Andrzej Sadowski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1 2 3 4 5 6 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Oznaczenie kwalifikacji: A.32 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości?

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? SSI SCHÄFER Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? Warszawa 04.11.2015 Andrzej Bonk 2 Regały stacjonarne rzędowe,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Continental Automatyczny magazyn pojemnikowy usprawnia przygotowywanie zamówień w firmie Continental

Przypadek praktyczny: Continental Automatyczny magazyn pojemnikowy usprawnia przygotowywanie zamówień w firmie Continental Przypadek praktyczny: Continental Automatyczny magazyn pojemnikowy usprawnia przygotowywanie zamówień w firmie Continental Lokalizacja: Meksyk Mecalux wyposażył obiekt firmy Continental zlokalizowany w

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania centrum logistycznego na podstawie wybranych mierników logistycznych

Ocena funkcjonowania centrum logistycznego na podstawie wybranych mierników logistycznych Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska 1 Ocena funkcjonowania centrum logistycznego na podstawie wybranych mierników logistycznych Wprowadzenie W ostatnich latach zasadniczym przemianą podlegała funkcja

Bardziej szczegółowo