Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30"

Transkrypt

1 ane do projektu: oczny dopływ europaletowych jednostek ładunkowych do systemu[jł /rok] i = 30 P WE = i * 5000 dla grupy P1 P WE = [jł /rok] n - ilość dni efektywnej pracy w ciągu roku-280 dla P1 obowy strumień dostawy: ks- współczynnik spiętrzeń dostawy(1 dla dostawy kontenerów) λ WE = P WE * ks/ n [jłj/d] λ WE =900 [jłj/d] P WE = [jł /rok] λ WE =900[jłj/d] Współczynnik rotacji zespołu ładunku: ZWŁ = 24 ZWŁ = 24 Operacyjny zapas czasowy dostaw: N ŁWE = n / ZWŁ [dni] N ŁWE =12[dni] Ilość dostarczanych jł w okresie N ŁWE : λ WE = λ WE * N ŁWE [jł] λ WE =10800[jł] Przyjęty rezerwowy(buforowy) zapas jł w systemie: Bz 60%*λ WE [jłj/d] Bz 540[jłj/d] Maksymalna pojemność magazynu: Z max = λ WE * N ŁWE +Bz [jłj] Z max =11340[jłj] obowy strumień wydań jtj: λ WYJ =0,5* λ WE [jłj/d] λ WYJ =450 [jłj/d] obowy strumień wydań jłn(skompletowanych kz=1,5) λ WYN =0,5* λ WE * kz [jłn/d] λ WYN =675 [jłn/d] obowy wypływ jł: λ WY = λ WYN + λ WYJ [jł/d] λ WY =1125[jł/d] Ilość wydanych jednostek paletowych jednorodnych na rok: P WYJ =λ WYJ * n [jłj/rok] P WYJ =126000[jłj/rok] N ŁWE =12[dni] λ WE =10800[jł] Bz 540[jłj/d] Z max =11340[jłj] λ WYJ =450 [jłj/d] λ WYN =675 [jłn/d] λ WY =1125[jł/d] P WYJ =126000[jłj/rok]

2 Ilość wydanych jednostek paletowych jednorodnych skompletowanych na rok: P WYN = λ WYN * n [jłn/rok] P WYN =189000[jłn/rok] P WYN =189000[jłn/rok] Uwarunkowania dla transportu zewnętrznego w systemie: Podsystemy dostaw: n wkn * 2 * 22+n wkr* 42 λ WE n wkn -liczba wagonów przystosowanych do przewozu kontenerów 1C(na wagonie mieszczą się dwa kontenery)-111 n wkr -liczba wagonów krytych-111 Podsystem wysyłek: Współczynnik spiętrzeń ks=1,3 dla transportu samochodowego n sj = λ WYJ * ks / 30[jłs/d] n sj =19,5[jłs/d] n sn = λ WYN * ks / 45[jłs/d] n sn =19,5[jłs/d] Moduł magazynowy: M=(2b g +m sz ) * l g [m 2 ] b g - moduł szerokości gniazda regałowego -1[m] l g - moduł długości gniazda regałowego -1,4[m] m sz - szerokość drogi manipulacyjnej-1,4[m] M=4,76[m 2 *2jł] n sj =19,5[jłs/d] n sn =19,5[jłs/d] M=4,7[m 2 *2jł] Powierzchnia strefy zajmowanej przez regały: A =M * Z max /2 * n w [m²] n w =8- ilość warstwy regałów A =3373,65[m 2 ] A =3373,65[m 2 ] Wysokość regałów: h g - wysokość gniazda regatowego brutto-1,4[m] H = n w * hg[m]= 8*1,4= H =11[m] Wysokość strefy składowania: h o -wysokość manipulacyjna nad regałami-0,8[m] H s = H +h o [m] H s =12[m] H =11[m] H s =12[m] Minimalizacja przejazdów transportowych zachodzi przy proporcji: L 2 * B [m] (1) Gdzie: L - całkowita długość strefy regałów B -całkowita szerokość strefy regałów Szerokość strefy regałów: B =(2bg+m sz ) * m k [m] (2) Gdzie: m k - ilość korytarzy międzyregałowych

3 bg=1[m] m sz =1.4[m] bg=1[m] m sz =1.4[m] ługość ściany regałowej: L =A / B [m] (3) Na podstawie wzorów (1),(2),(3) wyznaczamy L, B, m k Mamy zatem: L =82,1[m] L =82,1[m] B =41,1[m] B =41,1[m] m k =12,1 m k =12,1 Liczba gniazd regałowych: n g = L /l g n g =58,6 n g =58,6 Operacyjna długość strefy składania; L s = L +l mp +l mt [m] l mp -długość manipulacyjna z przodu strefy składania-8,4[m] l mt - długość manipulacyjna z tyłu strefy składania-6,0[m] L s =96,5[m] Operacyjna szerokość strefy składowania magazynu: B s = B +2b c [m] b c - szerokość korytarza przyściennego-1,8[m] B s =44,7[m] L s =96,5[m] B s =44,7[m] Powierzchnia operacyjna szerokość strefy składowania A s = L s* B s [m 2 ] A s =4313,5[m 2 ] A s =4313,5[m 2 ] Kubatura operacyjna strefy składowania: V s = L s* B s * H s [m 3 ] V s =51762,6[m 3 ] V s =51762,6[m 3 ] Powierzchnia magazynowa (niska) towarzysząca strefie regałów: A o =A op +A ow +A ts [m 2 ] A op =(0,4 0,5) * A s [m 2 ] A op =1725,4 [m 2 ] A op =1725,4 [m 2 ] A ow =(0,4 0,6) * A s [m 2 ] A ow =2156,75[m 2 ] A ow =2156,75[m 2 ] A ts =(0,2 0,6) * A s [m 2 ] A ts =862,7[m 2 ] A ts =862,7[m 2 ] Mamy, zatem: A o =4744,85[m 2 ] A o =4744,85[m 2 ]

4 Powierzchnia zewnętrzna frontu przeładunkowego wraz ze stanowiskami przyjmowania i ekspedycja ładunków: A FP =0,1 * ( A s + A o ) [m 2 ] A FP =905,8[m 2 ] A FP =905,8[m 2 ] Powierzchnia placu manewrowego w otoczeniu magazynu wraz z drogami dojazdowymi i parkingowymi: A PM =0,3 * ( A s + A o ) [m 2 ] A PM =2717,5[m 2 ] A PM =2717,5[m 2 ] Całkowita powierzchnia użytkowa projektowanego LSTM: A m = A s + A o + A FP + A PM [m 2 ] A m =12681,65[m 2 ] A m =12681,65[m 2 ] Używana powierzchnia budowli magazynowej A b = A s + A o =L b * B b [m 2 ] A b =9058,3[m 2 ] A b =9058,3[m 2 ] L b -długość używanej powierzchni budowli magazynowej B b -szerokość używanej powierzchni budowli magazynowej =144,7[m] A ow /B s =L E L E =2156,75/44,7=48,2 L E =48,2[m] L E +L S =48,2+96,5=144,7[m] A b = A s + A o =4313,5+4744,85=9058,3[m] B b =A b /L b =9058,3/144,7=62,6[m] B b =62,6[m] Całkowita kubatura budowli magazynowej: H o -użytkowa wysokość magazynu w strefie niskiej-4,8[m] V m = A s* H s + A o* H o [m 3 ] V m =74537,3[m 3 ] V m =74537,3[m 3 ] Stopnie efektywnego wykorzystania powierzchni oraz objętości magazynowania: α m = A m / Z max [m 2 /jł] α m =1,1[m 2 /jł] α m =1,1[m 2 /jł] β m = V m / Z max [m 3 /jł] β m =6,6[m 3 /jł] β m =6,6[m 3 /jł] Czasy cyklów WW WE -IP-AF WE (z ładunkiem) i AF WE - WW WE (bez ładunku) t CT1 =2 * t Ł +L 1Ł* t VŁ + L 1B* t VB +n s* t s +t o Aby policzyć czasy cyklów muszę najpierw wyliczyć t Ł -średni czas podjęcia i odłożenia ładunku: t Ł =2 * t op +t d +t w +t g +t zs +t w t op - średnia wartość czasu przyspieszenia i zatrzymania-0,035[min] t d (t g )- średnia wartość czasu podnoszenia (opuszczania) na 1 m-0,05[min/m] t w ( t w )-czas wjazdu(wyjazdu) wideł w palete-0,09(0,08) [min] t zs -czas skrętu z zatrzymaniem-0,09[min] t Ł =0,43[min] t Ł =0,43[min]

5 Następnie obliczamy trasy: L 1Ł - długość trasy WW WE -IP-AF WE L 1Ł =99,6[m] L 1B- długość trasy AF WE - WW WE L 1B =81,2[m] L 1Ł =99,6[m] L 1B =81,2[m] Parametry niezbędne przy obliczaniu t CT1: t VŁ, t VB - czasy przebycia poszczególnych tras z ładunkiem//bez ładunku 0,009[min/m]//0,006[min/m] n s - liczba skrętów w czasie jazdy-10 t s -skręt przy jeździe-0,07[min] t o -czas operacji ręcznych-0,7[min] Po podstawieniu mamy zatem: t CT1 = 3,5[min] Czasy cyklów AF WE -K-ZS WY (z ładunkiem) i (bez ładunku) t CT2 =2 * t Ł +L 2Ł* t VŁ + L 2B* t VB +n s* t s +t o t Ł -średni czas podjęcia i odłożenia ładunku-0,43[min] L 2Ł - długość trasy AF WE -K-ZS WY L 2B - długość trasy ZS WY - AF WY L 2Ł = L 2B =91[m] Po podstawieniu mamy, zatem: t CT2 =3,5[min] t CT1 = 3,5[min] L 2Ł = L 2B =91[m] t CT2 =3,5[min] Pracochłonność dobowa procesów przeładunkowych wózków widłowych STU =1/60 * ( λ WE * t CT1 +(λ WYJ +λ WYN )t CT2 )[maszynogodz/d] STU =118,12[maszynogodz/d] STU =118,12[maszynogodz/d] Liczba wózków widłowych: T Ci - dysponowany czas pracowników(system dwuzmianowy 16 godz./d) K Si - współczynnik wykorzystania pracy(0,8) n stu = STU /T Ci * K Si n stu =9 n stu =9 Czasy cykli transportowych wózków podnośnikowych (z widłami czołowo-bocznymi)pracującymi w strefie regałów: Średnia odległość gniazda regatowego od czoła regałów: L=0,416 * L [m] L=34,1[m] L=34,1 m] Średnia wysokość gniazda regatowego: H=0,416 * H [m] H=4,6[m] H=4,6[m] Czasy cykli transportowych wózków podnośnikowych pracujących w cyklu transportowym AF WE -G AF - AF WE t CK1 =2 * t op +L * t k +0,5H(t d +t g )+6t w +t o

6 t op -średnie wartości czasu przyśpieszenia i zatrzymania-0,05[min] t k - średni czas jazdy wózka do przodu lub tyłu na 1 m przy opuszczonej kabinie t k =0,008 [min/m] t k - średni czas jazdy wózka do przodu lub tyłu na 1 m przy podniesionej kabiniet k = 0,016 [min/m] t d (t g )- średnia wartość czasu podnoszenia (opuszczania) na 1 m-0,069(0,104) [min/m] t w -czas manipulowania widłami (wsów i obrót)-0,13[min] t o -czas operacji ręcznych 0,085[min] t CK1 =2,2[min] t CK1 =2,2[min] Czasy cykli transportowych wózków podnośnikowych pracujących w cyklu kompletacyjnym t CK2 = t op* (w+1)+l * ( t k + t k )+(nrh+h w ) * ( t d +t g )+ 6t w +t o +w(t z +p * t pl ) w- ilość rodzajów artykułów do pobrania(w=4) p- ilość pozycji wybieranego artykułu (p=10) n r -zakres wysokość regału pokonywanej podczas podnoszenia i opuszczania( dla w=4,n r =1,1) h w -wolny skok wideł1,5 [m] t pl czas wybierania ładunku-0,12[min] t z czas odczytywania zlecenia i jego potwierdzenie-0,15[min] t CK2 =8,4[min] t CK2 =8,4[min] Pracochłonność dobowa procesów przeładunkowych wózków korytarzowych: -w cyklu transportowym str =1/60 * (λ WE +λ WYJ ) * t CK1 [maszynogodz/d] str =49,5[maszynogodz/d] str =49,5[maszynogodz/d] -w cyklu kompletacyjnym: stk = (λ WYN * t CK2 )/60[maszynogodz/d] stk =94,5[maszynogodz/d] stk =94,5[maszynogodz/d] Liczba wózków ŋ stk = ( str + stk )/ T Ci * K Si ŋ stk =11 ŋ stk =15 Wymiarowanie LSTM ze względu na liczbę i rodzaj zatrudnianych pracowników obsługi. Liczba pracowników operatorów wózków widłowych n pu =2 * n stu (dwie zmiany) n pu =18 n pu =18 Liczba pracowników operatorów wózków korytarzowych n pk =2 * n stk n pk =22 n pk =22 Liczba pracowników obsługi zarządzania przepływu ładunków n pz =1/60(λ WE * k OWE + λ WY * k OWY ) n pz =17 n pz =17 k OWE - przeciętny czas potrzebny na obsługę identyfikacji i ewidencje wejścia (0,55 minuty/jł) k OWY -przeciętny czas potrzebny na obsługę identyfikacji i ewidencji wyjścia (0,5 minuty/jł) Liczba pracowników nadzoru n pn =2(dwie zmiany) n pn =2 Liczba pracowników pomocniczych

7 n pp =2(pracowników fizycznych)+3(ochrona)=5 Całkowita liczba pracowników magazynu: n pc = n pu + n pk + n pz + n pn + n pp n pc =74 n pc =74

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie powierzchnią w magazynie. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu

Zarządzanie powierzchnią w magazynie. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu Zarządzanie powierzchnią w magazynie Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu PROMAG S.A. Nowoczesne systemy składowania w Składowanie palet Rega y paletowe rzędowe najprostszy w konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu i magazynowania

Organizacja transportu i magazynowania Organizacja transportu i magazynowania Anczurowski Krzysztof Przymusiak Tomasz ZIM ZP Rok IV, semestr VIII Spis treści Spis treści 1. Cel projektu. 2. Zakres projektu. 3. Terminologia. 4. Miejsce pracy.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. Jacek SITKO, Bożena GAJDZIK Streszczenie: Artykuł zawiera wprowadzenie do problemu magazynowania wyrobów, uwzględniając szereg elementów

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe Systemy regałowe oferowane przez firmę Toyota Material Handling Firma Toyota Material Handling zawsze skłaniała się ku ukierunkowanemu podejściu do przeładunku

Bardziej szczegółowo

Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań.

Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań. Logistyka zaopatrzenia i produkcji Opakowania w logistyce dr inż. L. Wicki LZIP_3_LW Opakowania Opakowanie definicje Opakowanie dająca się oddzielić powłoka pakowanego towaru, mająca go chronić lub spełniać

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać magazynem

Jak skutecznie zarządzać magazynem wm Warehouse Management System Software reguły narzędzia zadania przyjęcia magazynowanie inwentaryzacja wydania bezpieczeństwo kontrola Jak skutecznie zarządzać magazynem Jak zarządzać magazynem przy pomocy

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX WANDALEX.PL logistyka wewnątrzmagazynowa KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX Projekty logistyczne Regały magazynowe Systemy przenośnikowe Urządzenia magazynowe Automatyka magazynowa Wózki widłowe PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-112 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI

18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI 18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI 107 18.1. Pojęcie transportu i spedycji W kaŝdym miejscu na Ziemi Ŝycie i gospodarka człowieka w coraz większym stopniu zaleŝą od świata zewnętrznego, skąd napływają

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

w procesach magazynowych

w procesach magazynowych Bezpieczeństwo w procesach magazynowych Zachowanie prawidłowych warunków pracy przy magazynowaniu wymaga od uczestników procesów magazynowania maksymalnego ograniczenia zagrożeń, jakie mogą pojawić się

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie wiodącego

Efektywne zarządzanie wiodącego logistyka technologia Spedycja Transport Logistyka - nr 9/2007 www.stl.pl Nowy wymiar: Wacker Neuson Grupa wózków wysokiego podnoszenia OM, jako czynnik wydajności logistyki wewnętrznej Korzenie Wacker

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A.

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A. 1 WMS: System zarządzania magazynem POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF Przykład: Centres Autoequip, S.A. 2 SPIS TREŚCI WMS Co to jest magazyn? Podstawowe korzyści z posiadania magazynu Operacje

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Wersja arkusza: X 342[04]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego ETAP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

WÓZEK WAHADŁOWY STEROWANY RADIOWO Półautomatyczne magazyny wjezdne

WÓZEK WAHADŁOWY STEROWANY RADIOWO Półautomatyczne magazyny wjezdne WÓZEK WAHADŁOWY STEROWANY RADIOWO Półautomatyczne magazyny wjezdne Jest to system półautomatycznych magazynów paletowych wjezdnych, w którym stosowane są wózki do przemieszczania się w obrębie regałów

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Karolina A. Krośnicka Akademia Morska w Gdyni EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Na skutek rozwoju technologii przeładunku, składowania i przewozu w latach 70. XX wieku na obszarach terminali drobnicowych

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu

Wyposażenie nowoczesnego magazynu. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu Wyposażenie nowoczesnego magazynu Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu PROMAG S.A. Infrastruktura transportu wewnętrznego Proces zarządzania logistyką wewnętrzną Logistyka wewnętrzna,

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4 BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2013-11-08 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Kompletny przegląd produktów i usług

Kompletny przegląd produktów i usług Kompletny przegląd produktów i usług Wizjonerskie myślenie. Pasja działania. Potrzeby naszych Klientów stają się inspiracją technologii. Jungheinrich należy do światowej czołówki przedsiębiorstw świadczących

Bardziej szczegółowo