Deweloperzy mieszkaniowi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deweloperzy mieszkaniowi"

Transkrypt

1 mieszkaniowi deweloperzy 26 listopada 2012 Rekomendacja Cena docelowa Dom Development neutralnie 32.4 Gant redukuj 2.9 JW.Construction akumuluj 4.2 Polnord kupuj 14.3 Robyg neutralnie 1.55 Dług w centrum uwagi Wobec rosnącej awersji instytucji finansowych do kredytowania projektåw deweloperskich, kluczowego znaczenia przy analizie sytuacji spåłek deweloperskich nabierają wskaźniki zadłużenia oraz płynności. Trudna sytuacja w branży powinna doprowadzić do oczyszczenia rynku: słabe podmioty ograniczą lub zakończą działalność, a ich miejsce przejmą spåłki duże, doświadczone, z dostępem do finansowania. Ustawa deweloperska zwiększyła ochronę klientåw, jednak podniosła råwnocześnie bariery wejścia. Spadek podaży ze strony słabszej konkurencji, odciętej od możliwości sfinansowania inwestycji (ograniczenie przedpłat i kredytowania ze strony bankåw czy obligatariuszy) korzystnie wpłynie na sytuację dużych, stabilnych deweloperåw giełdowych. Przy założeniu braku poprawy sytuacji makroekonomicznej w skali globalnej, jedynym optymistycznym, aczkolwiek istotnym sygnałem poprawy sytuacji rynkowej deweloperåw na rok 2013 wydaje się być oczekiwana obniżka ståp procentowych. Szczyt podaży? Rok 2012 kończy się z rekordowym poziomem podaży mieszkań na rynku pierwotnym i ograniczonym popytem, o ktçry silnie konkurują deweloperzy. Liczba nowych mieszkań wprowadzonych do oferty w III kwartale br. była niższa od poziomu sprzedaży. Wraz z końcem bieżącego roku, wygaszony zostanie program Rodzina na swoim, ułatwiający klientom podjęcie decyzji o kupnie mieszkania, przez co w ostatnich miesiącach br. można oczekiwać przejściowego wzrostu popytu. Ponadto od dwçch kwartałçw obserwowane są ujemne roczne dynamiki liczby pozwoleń na budowę oraz rozpoczęć budowy mieszkań, co może sugerować, że szczyt podaży jest już za nami. Czynnikiem hamującym przyszłoroczną sprzedaż może okazać się zapowiedź nowego programu Mieszkanie dla młodych, ktçra w przypadku części klientçw, liczących na dopłaty rządowe, doprowadzi do odłożenia w czasie decyzji o zakupie nowego lokum. Metoda wyceny i rekomendacje Do wyceny spçłek deweloperskich postanowiliśmy zastosować metodę wyceny aktywçw netto w oparciu o ostatnie opublikowane sprawozdania finansowe oraz metodę DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych) sty 12 lut 12 WIG JWC PND mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 DOM GNT ROB lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 Zmiana (%) 1m 3m 12m WIG WIG Dom Development Gant J.W.Construction Polnord Robyg Cena P/BV DY(%) Dom Development % Gant J.W.Construction Polnord Robyg % prognoza na 2012 EBIT Zysk netto ROE Dom Development % Gant % J.W.Construction % Polnord % Robyg % Maciej Krefta Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Podsumowanie sytuacji na rynku mieszkaniowym Poniższa lista prezentuje czynniki determinujące w naszej ocenie sytuację na rynku mieszkaniowym w perspektywie najbliższych miesięcy: uzależnienie poziomu sprzedaży mieszkań od dostępności finansowania dla potencjalnych nabywcçw mieszkań związanej m.in. z: - sytuacją makro (wpływ na politykę bankçw oraz decyzje klientçw) - skutkami rekomendacji KNF - planowana modyfikacja (wpływ na polityki kredytowe bankçw) wysokie ceny mieszkań w stosunku do zarobkçw PolakÇw (sprzedaż lokali przede wszystkim małych i tanich, na wczesnym etapie realizacji) wysoka konkurencja (presja na spadek cen), nadpodaż lokali (przy obecnym poziomie cen) z nowych projektçw powiększająca pulę niesprzedanych mieszkań z projektçw starych, niedostosowanych do aktualnych oczekiwań klientçw "ustawa deweloperska", czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (wpływ na zwiększoną podaż lokali w II kwartale br., komplikacja legislacyjna sprzedaży, możliwa konsolidacja branży w dłuższym terminie), relatywnie korzystna dla dużych deweloperçw obniżenie limitçw RnS (zmiana struktury inwestycji, m.in. ograniczenie liczby prowadzonych projektçw apartamentowych) oraz wygaszenie programu z końcem br. procykliczne działanie rządu w postaci zapowiedzi wprowadzenia nowego programu wsparcia zakupu mieszkań od 2014 roku (odroczenie popytu do 2014 roku) wobec kończącego się wsparcia w ramach RnS (przyspieszenie popytu przed końcem 2012 roku) ograniczona dostępność gruntçw po cenach umożliwiających realizację projektçw z satysfakcjonująca marżą (niechęć inwestorçw do odsprzedaży ze stratą gruntçw nabytych "na gçrce" - ograniczona liczba transakcji po spadku cen) utrzymujące się ceny materiałçw i robocizny (możliwy spadek po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przy okazji Euro 2012) przekonanie klientçw o trwałości trendu spadkowego cen mieszkań, wpływające na odkładanie decyzji o kupnie i ograniczenie liczby transakcji utrzymujący się niedobçr zasobçw mieszkaniowych w Polsce malejący potencjał dalszego spadku realnych cen mieszkań (bliskie poziomom z III kw. 2006r.) oczekiwany dalszy spadek stçp procentowych umożliwiających obniżenie kosztu kredytu i zwiększenie jego dostępności dla klientçw i/lub odbudowę marż dla bankçw (możliwe zwiększenie akcji kredytowej) oczekiwany spadek podaży mieszkań ze strony małych deweloperçw zrçżnicowana dostępność i koszt finansowania dla deweloperçw (uprzywilejowanie dużych, wiarygodnych podmiotçw) 2 / 3 spośrçd blisko 600 firm deweloperskich działających na sześciu największych rynkach mieszkaniowych (Warszawa, KrakÇw, Wrocław, TrÇjmiasto, Poznań i ŁÇdź) budowało rocznie mniej niż 50 mieszkań docelowy wzrost udziału dużych deweloperçw na rynku kosztem słabszej konkurencji 2

3 PorÅwnanie deweloperåw Poniżej zestawienie informacji porçwnujące wyniki analizowanych deweloperçw. Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Q Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek Koszty sprzedaży i ogålnego zarządu jako % przychodåw Q Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek Marża brutto na sprzedaży (%) Q Dom Dev. Gant 0 JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek 3

4 Marża operacyjna (%) Marża EBIT Marża EBIT bez aktualizacji* Dom Dev. Gant -5 JW. Cons. Polnord Robyg Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg Q Q ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek; * - dotyczy aktualizacji wartości nieruchomości Dług netto XII.2008 XII.2009 XII.2010 XII.2011 IX Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek Wycena księgowa i rynkowa deweloperåw* (mpln) Zobowiązania odsetkowe Inne zobowiązania i udziały mniejszości Kapitalizacja spçłki* Nadwyżka wyceny księgowej nad rynkową kapitału GotÇwka Pozostałe aktywa - wycena rynkowa* Dyskonto Aktywa Suma bilansowa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa Aktywa Dom Development Gant JW. Construction Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek, * - wycena księgowa na 30/09/2012, wycena rynkowa przy kursie z dnia 23/11/2012 4

5 Sprzedaż kwartalna Najwyższe poziomy przedsprzedaży mieszkań pokazuje Dom Development, natomiast pozycję wicelidera od początku bieżącego roku utrzymuje Robyg. W II kwartale deweloperzy ponownie odnotowali spadki liczby przedsprzedażnych mieszkań, co w dużej mierze tłumaczone jest zmianami związanymi z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia br. tzw. "ustawy deweloperskiej", ktçra wpłynęła rçwnież na niższą porçwnywalność danych sprzedażowych. Dom Development oraz Robyg w sprzedaży uwzględniają umowy rezerwacyjne (zawierane przed podpisanie umowy notarialnej), natomiast Gant oraz Polnord nie uwzględniają rezerwacji w sprzedaży. JW.Construction nie podwyższa sprzedaży kwartalnej o umowy rezerwacyjne, ale też nie koryguje tej liczby o rezygnacje klientçw. Poziom sprzedaży mieszkań netto poszczegålnych deweloperåw RAZEM (prawa skala) Dom Development JW. Construction* Polnord Gant Robyg Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q' ŹrÅdło: Millennium DM, SpÅłki; * - dane brutto Dywidenda - pewna gotåwka dziś lub niepewny zysk jutro W naszej opinii, inwestorzy powinni dużą uwagę przywiązywać do polityki dywidendowej spçłki. Z punktu widzenia akcjonariusza mniejszościowego zysk wypłacony w formie dywidendy jest pewnym zyskiem, ktçremu nie grozi pomniejszenia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zyskçw pozostawionych w spçłce na zwiększenie kapitałçw, ktçre mogą zostać skorygowane o straty, jeśli spçłka je poniesie w kolejnych latach. Większość analizowanych spçłek deweloperskich nie dzieli się z akcjonariuszami zyskami. Poniżej lista dywidend wypłaconych w ostatnich latach przez analizowanych deweloperçw. Dywidenda z zysku za rok poprzedni DPS prawo/ wypłata DPS DPS DPS Dom Development / 26 cze J.W. Construction Polnord Gant Robyg / 25 cze ŹrÅdło: SpÅłki; 5

6 Dom Development deweloperzy 26 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: Hamowanie (lidera) rynku Dom Development sprzedał w III kwartale 361 lokali netto (-3% kw/kw, -20% r/r), a w pierwszych trzech kwartałach br. 1,102 lokale netto (-14% r/r), co pozwoliło na utrzymanie pozycji lidera wśråd giełdowych deweloperåw mieszkaniowych. Dom Development charakteryzuje się wysoką płynnością, utrzymuje niski poziom zadłużenia netto, a w ciągu najbliższych 2 lat zapada niespełna 20% długu. Na tegoroczne wyniki pracować będzie ponad 2 tys. przekazanych mieszkań (wobec 1,284 w 2011r.), w tym z pierwszego projektu realizowanego poza stolica - Oaza we Wrocławiu. Bank ziemi na 7.1 tys. mieszkań oraz komfortowa pozycja gotåwkowa umożliwiają selektywny dobår atrakcyjnych działek bez presji na kupno. Mieszkania, grunty i plan budowy Niższa sprzedaż dewelopera wynika zarçwno z trudnej sytuacji rynkowej, jak i z czynnikçw wewnętrznych - obecnie wprowadzane do oferty projekty są mniej atrakcyjne, co wpływa na mniejsze zainteresowanie klientçw i wzrost odsetka lokali gotowych w ofercie. Deweloper prowadził na koniec III kw. 15 inwestycji (około 2.55 tys. mieszkań), w tym 3 projekty (600 mieszkań) kończące się w IV kwartale br. Oferta dewelopera w tym okresie obejmowała 2,064 lokale, z czego 447 gotowe. W całym 2012 roku deweloper kończy realizację 13 etapçw z blisko 2,400 lokalami. W 2013 roku ukończonych zostanie niespełna 1,800 lokali (-25% r/r), co w połączeniu z wolniejszą sprzedażą zdecyduje o spadku wynikçw. Projekty dewelopera skoncentrowane są głçwnie w W arszawie, przy czym około 1/4 realizowanych mieszkań zlokalizowana jest na lewym brzegu W isły, blisko 65% na prawym brzegu, natomiast jeden projekt (246 lokali) położony jest we wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Wycena i rekomendacja W yceny dewelopera dokonaliśmy w oparciu o metodę aktywçw netto (NAV) oraz zdyskontowanych przepływçw pieniężnych (DCF). Dla pierwszej z wymienionych metod przyjęliśmy wagę 20%, natomiast pozostałe 80% przypadło metodzie DCF. Na podstawie takich założeń wyceniliśmy jedną akcję spçłki na 32.4 PLN. Biorąc pod uwagę cenę rynkową nowa rekomendacja dla akcji Dom Development to neutralnie sty 12 lut mar kwi maj cze lip Max/Min 52 tygodnie / 24.7 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Free float (mln PLN) Średni dzienny obrçt 3m (tys. PLN) 87.8 GłÇwny akcjonariusz Dom Development BV 61.5/61.5 Jarosław Szanajca obroty WIG DOM sie wrz paź lis % akcji / % głosçw 6.2/6.2 1m 3m 12m Zmiana ceny (%) Zmiana WIG (%) Maciej Krefta obroty (mpln) Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* DY * EV /EBIT* EV /EBITDA* ROE (%) % % % % 2012p % % 2013p % % 2014p % % p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN; * wskaźniki zostały wyliczone przy cenie rynkowej spåłki na poziomie 31 PLN za akcję Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu. 6

7 Wolniejsza sprzedaż Dom Development, po kryzysie z lat rozpoczął w 2010 roku wzbogacanie oferty i realizację od najlepszych projektçw. Po ugruntowaniu się ożywienia sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym deweloper wprowadzał słabsze inwestycje (Oaza we W rocławiu, Przy Ratuszu w W arszawie), ktçrych realizacja wynika z chęci odzyskania gotçwki zamrożonej w gruncie. Słabsze projekty oznaczają: a. wolniejszą przedsprzedaż - w III kwartale deweloper sprzedał 361 lokali netto (-3% kw/kw, -20% r/ r), a w pierwszych trzech kwartałach br. 1,102 lokale netto (-14% r/r). Dom Development utrzymał po trzech kwartałach br. pozycje lidera na rynku warszawskim, jednak jego udział spadł, co jest związane z konserwatywna polityka cenową; b. wzrost odsetka lokali gotowych w ofercie z 12.8% na koniec IV kw do 21.7% na koniec III kw roku. Możliwy jest dalszy wzrost udziału mieszkań gotowych, jednak nie powinien trwale przekroczyć 25% oferty; c. niższe marże - w 2012 roku rentowność na poziomie brutto ze sprzedaży powinna ukształtować się na poziomie około 24% wobec ponad 32.6% w 2011 roku oraz 25.2% w 2010 roku. W długim okresie marża na tym poziomie powinna kształtować się w przedziale 20-25%, przy czym w 2013 roku oczekiwany jest poziom powyżej 20%; Pozostałe czynniki warunkujące sytuacje dewelopera: spadek limitçw w RnS (w Warszawie z 6,435 PLN do 5,904 od kwietnia, a następnie do 5,790 PLN od października br.) spowodowało ograniczenie oferty spçłki z 700 lokali z dopłata w ramach RnS na koniec marca do 300 lokali od kwietnia oraz do niespełna 190 mieszkań w IV kw. br. bezpieczna struktura zadłużenia - ponad 80% długu zapada w terminie powyżej 2 lat, przy czym dług netto na koniec III kw. był bliski zera prawdopodobne przekazanie około 2,050 lokali w 2012 roku (wobec 1,282 w 2011), przy czym decydujący będzie IV kwartał, w ktçrym przekazywane będą lokale z czterech projektçw obejmujących 743 mieszkania oczekiwana przedsprzedaż mieszkań w 2013 roku na poziomie od 1,200 (wariant pesymistyczny) do powyżej 1.5 tys. (w zależności od sytuacji rynkowej) wzrost poziomu rezygnacji, ktçry wyniçsł w III kwartale 8.8% wobec 5.6% w pierwszym pçłroczu oraz 3.3% w 2011 roku (łatwiejsze rezygnacje po wprowadzeniu "Ustawy deweloperskiej") bank ziemi na 7.1 tys. mieszkań na koniec III kw., wystarczający do prowadzenia sprzedaży przez 20 kwartałçw ułatwia selektywny dobçr gruntçw, a wysoki poziom gotçwki umożliwia elastyczne reagowanie na atrakcyjne oferty kupna ziemi opçźnienie uruchomienia inwestycji przy ul. Powązkowskiej w Warszawie - inwestycja obejmująca łącznie 1.7 tys. mieszkań nie zostanie uruchomiona w 2012 roku z powodu tymczasowych problemçw z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych. Uruchomienie I etapu oczekiwane jest na przełomie I i II kwartału 2013 roku konserwatywna polityka cenowa - ceny mieszkań z segmentu popularnego utrzymują się na zbliżonym poziomie r/r, a obniżki cen mieszkań w projekcie Grzybowska nie przekraczały 5% w skali roku. Istotne obniżki, związane z decyzją o wyprzedaży dotyczyły domçw jednorodzinnych z projektu Regaty. Deweloper nie planuje obniżek cen, o ile będzie w stanie utrzymać poziom sprzedaży w maju br. sąd rejonowy w Białymstoku ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu firmy Budbaum, wykonawcy projektu Regaty VI. Deweloper zwiększył zatrudnienie o 8 pracownikçw upadłej spçłki, w celu niezakłçconego dokończenia inwestycji, co jednocześnie poszerza kompetencje spçłki o możliwość samodzielnej realizacji niedużych projektçw ziemia w JÇzefosławiu - spçłka zawarła w dniu 27 stycznia 2011 roku warunkową ugodę ze spçłką Erabud sp. z o.o. zatwierdzoną przez sąd w dniu 10 lutego 2011 roku. Na mocy ugody Erabud zobowiązał się m.in. do zapłaty kwoty mln PLN (w tym VAT) tytułem zwrotu wpłaconej przez dewelopera zaliczki na poczet ceny nieruchomości położonej w JÇzefosławiu (gmina Piaseczno), w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia ugody (kwota ta nie została jeszcze zwrçcona). SpÇłka posiada zabezpieczenie roszczeń do kwoty 45.3 mln PLN. 7

8 Wycena spåłki Podsumowanie wyceny Wyceny spçłki dokonaliśmy metodą wyceny aktywçw netto oraz metodą DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych). Bazując na metodzie NAV, oszacowaliśmy wartość jednej akcji Dom Development na 35.1 PLN, zaś przy wykorzystaniu metody DCF wskazuje wartość jednej akcji na poziomie 31.7 PLN. Metodzie NAV przyznaliśmy wagę 20%, natomiast waga dla metody DCF to 80%. Wycena końcowa przy zastosowaniu średniej ważonej daje wycenę akcji Dom Development na poziomie 32.4 PLN. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena spåłki (mln PLN) Wycena 1 akcji (PLN) Waga Wycena wartości aktywåw netto % Wycena DCF % Wycena 1 akcji spåłki (PLN) 32.4 ŹrÅdło: DM Millennium Wycena NAV W yceny metodą wartości aktywçw netto dokonaliśmy na podstawie bilansu spçłki prezentowanego na koniec III kwartału 2012 roku. Wycena wartości aktywåw netto na dzień 30/09/2012 Wartość księgowa Dyskonto/premia Wycena Rzeczowe aktywa trwałe % 5.1 WNiP % 1.0 Pozostałe aktywa trwałe % 1.9 Zapasy: pçłprodukty i produkcja w toku % Zapasy: wyroby gotowe % Zapasy: pozostałe % 12.4 Środki pieniężne % Pozostałe aktywa obrotowe % 36.9 Suma aktywåw Dług % Pozostałe zobowiązania % Wartość spåłki Liczba akcji Wycena 1 akcji spåłki ŹrÅdło: DM Millennium Wycena DCF Do wyceny metodą DCF przyjęliśmy m.in. następujące założenia: Wolne przepływy gotçwkowe obliczyliśmy na podstawie naszych prognoz wynikçw dla spçłki za okres Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy użyliśmy rentowności obligacji skarbowych 8

9 Długoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2021 roku na poziomie 5.0%, premia rynkowa za ryzyko rçwna 7% i wspçłczynnik beta na poziomie 1.0 Ustaliliśmy stopę wzrostu wolnych przepływçw pieniężnych po roku 2021 na 2.0% Zakładamy przekazanie około 2,050 lokali w 2012 roku oraz niespełna 1,800 w 2013 roku, a następnie wzrost tej liczby do 2,050 w roku 2017 i w latach kolejnych Zakładamy marżę brutto na sprzedaży na poziomie niespełna 24% w 2012 roku oraz 20-24% w latach kolejnych Zakładamy utrzymanie poziomu zapasçw w latach i wzrost w latach kolejnych, uzależniony od poziomçw uzyskiwanej sprzedaży Wycena spåłki metodą DCF (mln PLN) <2021 Sprzedaż Stopa podatkowa (T) 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% EBIT (1-T) Amortyzacja Inwestycje Zmiana kap.obrotowego FCF Zmiana FCF - -76% 48% -47% 93% 34% -2.1% 1.7% 1.7% 1.7% 2.0% Dług/Kapitał 36.9% 33.1% 32.6% 32.1% 30.8% 29.6% 28.4% 27.2% 26.1% 25.1% 30.2% Stopa wolna od ryzyka 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.9% 4.0% 4.1% 5.0% Premia kredytowa 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Premia rynkowa 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% Beta Koszt długu 6.7% 6.6% 6.6% 6.6% 6.7% 6.7% 6.8% 6.8% 6.9% 7.0% 7.7% Koszt kapitału 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.8% 10.8% 10.8% 10.9% 11.0% 11.1% 12.0% WACC 9.2% 9.3% 9.3% 9.4% 9.5% 9.6% 9.7% 9.8% 9.9% 10.1% 10.7% PV (FCF) Wartość DCF (mln PLN) 893 w tym wartość rezydualna 391 (Dług) GotÇwka netto -109 Wycena DCF (mln PLN) 784 Liczba akcji (mln) 24.7 Wycena 1 akcji (PLN) 31.7 ŹrÅdło: Millennium Dom Maklerski S.A. Metodą DCF wyceniamy jedną akcję spçłki na 31.7 PLN. Ze względu na duży wpływ zarçwno rezydualnej stopy wzrostu, jak rçwnież rezydualnej stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, poniżej prezentujemy jej wrażliwość na w/w parametry. Wrażliwość wyceny spåłki na przyjęte założenia PLN stopa R f rezudualna 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 4.0% % % % % ŹrÅdło: Millennium Dom Maklerski S.A. rezydualna stopa wzrostu 9

10 Wyniki finansowe Rachunek zyskåw i strat (mln PLN) p 2013p 2014p przychody netto koszty wytworzenia zysk brutto na sprzedaży koszty sprzedaży i ogçlnego zarządu saldo pozostałej działalności operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy korekty udziałçw mniejszościowych zysk netto EPS Bilans (mln PLN) p 2013p 2014p aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe inwestycje długoterminowe pozostałe aktywa trwałe aktywa obrotowe zapasy należności inwestycje krçtkoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa razem kapitał własny kapitały mniejszości zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krçtkoterminowe pasywa razem BVPS ŹrÅdło: spåłka, prognozy Millennium DM 10

11 Cash flow (mln PLN) p 2013p 2014p wynik netto amortyzacja zmiana kapitału obrotowego gotåwka z działalności operacyjnej inwestycje (capex) gotåwka z działalności inwestycyjnej wypłata dywidendy zmiana zadłużenia gotåwka z działalności finansowej zmiana gotçwki netto DPS CEPS Wskaźniki (%) p 2013p 2014p zmiana sprzedaży zmiana EBITDA zmiana EBIT zmiana zysku netto marża EBITDA marża EBIT marża netto sprzedaż/aktywa (x) dług / kapitał (x) dług netto / EBITDA (x) stopa podatkowa ROE ROA (dług) gotçwka netto (mln PLN) ŹrÅdło: spåłka, prognozy Millennium DM 11

12 Gant 26 listopada 2012 redukuj deweloperzy poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: Odmrażanie gotåwki i topnienie kapitałåw Gant specjalizuje się w budowie projektåw z małymi mieszkaniami z segmentu popularnego, cieszących się obecnie największą popularnością. Na tle pozostałych analizowanych deweloperåw wyråżnia się niskimi marżami, ktåre w latach nie pozwalały na pokrycie kosztåw sprzedaży i ogålnego zarządu. Jest to efekt realizacji projektåw na drogo zakupionych gruntach. Gant sprzedał w III kwartale 97 lokali netto (-27% kw/kw, -49% r/r), a w pierwszych trzech kwartałach br. 436 lokali netto (-22% r/r). Dodatkowo na koniec września deweloper miał kilkadziesiąt zawartych umåw rezerwacyjnych, nie wliczanych do sprzedaży. Z uwagi na sytuację rynkową oraz wewnętrzną spåłka wstrzymała uruchamianie kolejnych inwestycji i skupia się na odzyskiwaniu gotåwki zamrożonej w projektach sty lut mar kwi maj cze lip sie obroty WIG GNT wrz paź lis Obroty (mpln) Mieszkania, grunty, plany (budowy) W pierwszych trzech kwartał deweloper sprzedał 436 lokali netto (-22% r/r), a wliczając rezerwacje z końca września sprzedaż wyniosła ok. 486 mieszkań netto (-13% r/r). Spadek sprzedaży wynikał z trudnej sytuacji rynkowej (wysoka konkurencja), niekorzystnych publikacji medialnych po raporcie pçłrocznym oraz wprowadzenia w życie zapisçw ustawy deweloperskiej (łatwiejsze rezygnacje). Deweloper prowadzi obecnie 10 inwestycji obejmujących niespełna 1,400 mieszkań. Na przełomie 2012/2013 roku kończy się realizacja około 540 lokali (z tego 230 sprzedanych na koniec III kw.), co będzie się wiązało z istotnymi wpływami gotçwki. Od ostatecznej daty uzyskania pozwoleń na użytkowanie będzie zależał wynik IV kwartału i całego 2012 roku. Oferta dewelopera na koniec III kw. obejmowała 1.1 tys. lokali, w tym 100 gotowych (9.4%). Wycena i rekomendacja W yceny dewelopera dokonaliśmy w oparciu o metodę aktywçw netto (NAV) oraz zdyskontowanych przepływçw pieniężnych (DCF). Pierwszej z wymienionych metod przyznaliśmy symboliczną wagę 1%, z powodu zastrzeżeń audytora zawartych w raporcie z przeglądu pçłrocznego oraz z uwagi na znaczne rozbieżności wyceny księgowej i rynkowej dewelopera. Metoda DCF, przy naszych założeniach, wartość jednej akcji spçłki określa na 2.6 PLN. Niska wycena Ganta mierzona wskaźnikiem C/WK pozwala mieć nadzieję na znaczny wzrost wartości spçłki przy pozytywnym dla niej scenariuszu rozwoju zdarzeń. Biorąc jednak pod uwagę niesprzyjające otoczenie ekonomiczne, napiętą sytuację finansową związaną ze strukturą zadłużenia i wynikającą z niej koniecznością przyspieszonego odzyskiwania gotçwki zamrożonej w inwestycjach, spodziewamy się ponoszenia przez spçłkę strat, a z uwagi na zapas niskomarżowych projektçw nie oczekujemy trwałej poprawy wynikçw w najbliższych kwartałach, co skłania nas do wystawienia rekomendacji redukuj. Max/Min 52 tygodnie 5.08 / 2.68 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Free float (mln PLN) Średni obrçt 3m (mln PLN) 0.52 GłÇwny akcjonariusz 20.1 % akcji / % głosçw Ipopema TFI 19.01/16.98 Karol Antkowiak 7.88/ m 3m 12m Zmiana ceny (%) Zmiana WIG (%) Maciej Krefta Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* DY * EV /EBIT* EV /EBITDA* ROE (%) % % % % 2012p % % 2013p % % 2014p % % p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN; * wskaźniki zostały wyliczone przy cenie rynkowej spåłki na poziomie 2.88 PLN za akcję Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu. 12

13 GotÅwka przede wszystkim Dłuższy okres sprzedaży mieszkań przekłada się na wydłużony czas odzyskiwania zamrożonych w gruntach środkçw. Poprzez obniżanie cen spçłka zwiększa tempo odzyskiwania gotçwki, godząc się jednocześnie na spadek zyskçw/zwiększanie strat na projektach. Niższe od założeń tempo sprzedaży projektçw na trudnym rynku, zmusza dewelopera do negocjacji z wierzycielami nowych terminçw spłaty kredytçw. W raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego dewelopera za I pçłrocze wskazano, że dalsza działalność grupy uzależniona jest w istotnym stopniu m.in. od ciągłości finansowania kredytami bankowymi i emisji obligacji. Ponadto przedstawiciele spçłki Budopol, realizującej projekty dewelopera, podali po wynikach III kw., że dalsze funkcjonowanie spçłki budowlanej uzależnione jest od spłaty należności od spçłek z grupy Gant, ktçre na koniec września br. wynosiło 34 mln PLN, w tym 15 mln PLN należności przeterminowanych. Deweloper podjął działania dostosowawcze, ktçre mają doprowadzić do drastycznego ograniczenia kosztçw funkcjonowania (obecnie ok. 10 mln PLN/kw). Trudna sytuacja dewelopera sprawiła, że inwestorzy żądają wyższej premii za ryzyko, co z kolei przekłada się na wyższe koszty finansowe i spadek marż na projektach. W takich warunkach spçłka zdecydowała o czasowym wstrzymaniu rozwoju i skupieniu się na upłynnianiu posiadanych zasobçw mieszkań oraz działaniach restrukturyzacyjnych obejmujących sprzedaż aktywçw spoza działalności podstawowej. Z końcem roku deweloper kończy kilka projektçw (w tym wysokomarżowy Odra Tower we Wrocławiu), co będzie się wiązało z istotnymi wpłatami gotçwki od klientçw (Gant oferuje system płatności 10/90, stąd dopiero po zakończeniu budowy klient opłaca 90% wartości mieszkania). Biorąc pod uwagę sytuację rynkową oczekujemy, że w najbliższych kwartałach wyniki dewelopera będą determinowane przez niskorentowne projekty mieszkaniowe (przy utrzymującej się presji na spadek cen mieszkań), wysokie koszty finansowe oraz straty księgowe w przypadku sprzedaży części aktywçw. Połączenie z Geo? SpÇłka poinformowała o podpisaniu w dniu 19 października br. listu intencyjnego w sprawie przeprowadzenia wzajemnego badania due diligence ze spçłką Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z Grupy Deweloperskiej Geo, realizującej inwestycje w Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu. W cześniej, w maju br., Adam Zaremba- Śmietański wraz z podmiotem zależnym (Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.) informował o zwiększeniu zaangażowania powyżej 5.0% udziału w ogçlnej liczbie głosçw (5.59% w kapitale zakładowym), co świadczy o jego zainteresowaniu wspçłpracą z większym deweloperem. W komunikacie poinformowano, że celem badania jest potencjalne przystąpienie spçłek do negocjacji w sprawie połączenia. Ewentualne połączenie spçłek mogłoby się odbyć poprzez emisję akcji w zamian za wniesienie Geo do Ganta w formie aportu. Obecnie brak jest bliższych informacji dotyczących aktywçw Geo, stąd trudno określić na ile atrakcyjne mogłoby być połączenie tych podmiotçw z punktu widzenia akcjonariuszy Ganta. Potencjalne pozytywne skutki połączenia wiązałyby się z poprawą struktury bilansu (niskie zadłużenie Geo). Wskazać można także komplementarność oferty Geo, aktywnego głçwnie na rynku krakowskim, gdzie pozycja Ganta nie jest mocna. Deweloper poinformował o zaprzestaniu w dniu 23 listopada prowadzenia wzajemnej analizy due diligence, co sugeruje wykluczenie możliwości fuzji / przejęcia, dlatego nie uwzględniamy takiego scenariusza w naszych założeniach. Emisja akcji W dniu 26 października br. spçłka poinformowała o zwołaniu na dzień 22 listopada NWZA, podczas ktçrego pod głosowanie akcjonariuszy poddana zostanie uchwała dotycząca warunkowego podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji do 2 mln akcji w ramach subskrypbcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Emisja miałaby przynieść spçłce ok. 6-7 mln PLN gotçwki, ktçra stanowiłaby bufor bezpieczeństwa w napiętej 13

14 sytuacji płynnościowej w najbliższych miesiącach. Pozostałe czynniki warunkujące sytuację dewelopera: spadające tempo sprzedaży związane z trudną sytuacją na rynku mieszkaniowym oraz wzrost liczby rezygnacji (33% w III kw. 2012r. wobec 19% w I pçłroczu br. oraz 12% w 2011 roku) związany m.in. z trudnościami z pozyskaniem finansowania przez niedoszłych nabywcçw mieszkań, wprowadzeniem "ustawy deweloperskiej", niekorzystnych medialnych publikacji dotyczących oceny kondycji finansowej dewelopera ok. 1,130 lokali w ofercie (w tym ok. 100 w projektach gotowych), z czego niespełna 47% we Wrocławiu i okolicach oraz 28% w Krakowie. Deweloper zawiesił realizacje projektu przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie z uwagi na dużą konkurencję w okolicy, w tym kanibalizację innego projektu spçłki (Sokołowska) oraz ograniczone zasoby dostępnych środkçw finansowych. Projekt zostanie wznowiony po zabezpieczeniu finansowania i poprawie sytuacji rynkowej rewizja planu zwiększenia skali działalności grupy w latach deweloper poinformował o rezygnacji z plançw uruchamiania nowych projektçw do czasu poprawy sytuacji rynkowej zadłużenie krçtkoterminowe dewelopera na koniec III kw. przekraczało 340 mln PLN (420 mln PLN na koniec ub.r.) wobec ok. 612 mln PLN zadłużenia całkowitego i ok. 13 mln PLN gotçwki drogie finansowanie - w sierpniu br. spçłka oferowała w emisji publicznej 2-letnie obligacje z kuponem 11% p.a. o wartości nominalnej do 50 mln PLN. Mimo wysokiej rentowności deweloper pozyskał chętnych na obligacje za niespełna 22 mln PLN NWZA zwołane na dzień 22 listopada br. zdecydowało o emisji do 2 mln akcji w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i o warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego do mln PLN. Zarząd został upoważniony do zawarcia z inwestorem umowy objęcia akcji w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały, a cena emisyjna ma nie być niższej niż 3 PLN za akcję Emisja ma zapewnić zapas gotçwki na najbliższe miesiące nowy akcjonariusz spçłki i list intencyjny z Geo - w maju br. prçg 5% udziału w głosach na walnych zgromadzeniu spçłki przekroczył Adam Zaremba-Śmietański, właściciel spçłki Geo (deweloper z Krakowa). Nowy akcjonariusz wyrażał zainteresowanie zacieśnieniem wspçłpracy z Gantem, nie wykluczając połączenia, jednak Gant poinformował o zaprzestaniu w dniu 23 listopada prowadzenia wzajemnej analizy due diligence z Geo. Mirosław Bieliński (wraz z podmiotem zależnym), poinformował o sprzedaży akcji przez podmiot zależny, Velazquez Investment S.a.r.l. łącznie 780,000 akcji spçłki w okresie 6 września - 25 października 2012 roku. Łączne zaangażowanie akcjonariusza spadło w wyniku transakcji z 13.4% udziału w kapitale i 11.97% udziału w ogçlnej liczbie głosçw do poziomu 7.58% udziału w kapitale i 6.78% udziału w ogçlnej liczbie głosçw wniesienie aportem przez Karola Antkowiaka, prezesa zarządu do cypryjskiej spçłki Quileron Management Limited łącznie 1 mln akcji dewelopera (w dniach 1 i 27 sierpnia br). Jako cel operacji prezes wskazał rodzinną optymalizację podatkową. W dniach listopada Prezes nabył 176,850 akcji spçłki po cenie jednostkowej 3 PLN. kontrowersyjne przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych - aktualizacje wartości, ktçre umożliwiały spçłce raportowanie dodatniego wyniku finansowego, nie miały wpływu na poprawę jej sytuacji finansowej. Kontrowersje budzi m.in. wycena aktywçw SM DOM. Aktywa obejmujące powierzchnię ok. 40 tys. m 2 PUM zostały nabyte w 2011 roku od spçłki Impexmetal za cenę 17 mln PLN. Deweloper uregulował sytuacje prawną lokali (m.in. wydzielenie ich odrębności), przeprowadził remonty, zwiększył czynsze i poprawił ich ściągalność, a następnie rozesłał propozycje nabycia mieszkań na własność. Aktualna wycena aktywçw przekracza 100 mln PLN. W naszej opinii wycena na tym poziomie jest nieuzasadniona, biorąc pod uwagę osiągane przychody oraz marże na wynajmie, tym bardziej że pomimo deklaracji woli nabycia lokalu na własność lokatorzy nie są zobligowani do finalizacji transakcji 14

15 program skupu akcji własnych (trwający od 1 września 2011 roku) - w ramach programu skupiono i umorzono 379,953 akcje spçłki, obniżając kapitał do mln PLN. Obecnie spçłka posiada 27,900 akcji własnych. Program ma być kontynuowany do końca lipca 2013 lub kolejnego WZA zobowiązania stanowią ponad 54% sumy bilansowej, przekraczającej 1.46 mld PLN w dniu 30 kwietnia br. sąd rejonowy we Wrocławiu ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spçłki Intakus, ktçrej znaczącym udziałowcem był Gant. Projekty realizowane dla dewelopera przez Intakusa przejął Budopol, ktçry po III kw. br. dalsze funkcjonowanie uzależnia od spłaty należności przez Ganta. Wyzwania Łatwopalne papierowe zyski W ostatnich kwartałach koszty sprzedaży i zarządu dewelopera wynoszą ponad 10 mln PLN kwartalnie i istotnie przekraczają zysk brutto na sprzedaży. Deweloper pokazywał dodatnie wyniki, jednak były one zasługą niegotçwkowych aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (m.in. CH Marino, SM DOM) i nie miały przełożenia na sytuację finansową spçłki. Prognozy zarządu z roku 2010 dotyczące wynikçw za rok 2010 i 2011, pomimo rewizji okazały się nietrafione. Z pierwotnych ponad 167 mln PLN zysku netto jakich zarząd oczekiwał za lata deweloper wykazał ponad 38 mln PLN zysku (niespełna 1/4 planu) i to dzięki niegotçwkowym aktualizacjom wartości nieruchomości, ktçre w tym okresie wyniosły ponad 120 mln PLN. Obecnie, w związku z potrzebą przyspieszonego tempa odzyskiwania gotçwki, należy oczekiwać, że spçłka będzie sprzedawać część aktywçw poniżej wartości księgowej, co oznacza że papierowe zyski na tych aktywach raportowane w poprzednich okresach zamienią się w straty. Restrukturyzacja Problemem Ganta jest zapas projektçw, ktçre wobec spadku cen mieszkań realizowane są z bardzo niską marżą lub poniżej progu rentowności. Spowolnienie tempa sprzedaży poniżej zakładanego poziomu zmusza dewelopera do obniżania cen, co prowadzi do dalszego ograniczania zyskçw lub powiększania strat, ale umożliwia odzyskiwanie zainwestowanej gotçwki (przynajmniej jej części). Niższe wpływy zrodziły problem ze spłatą zapadającego zadłużenia, co zmusza spçłkę do rolowania części obligacji i kredytçw. Deweloper podjął także dostosowawcze działania restrukturyzacyjne, ktçre docelowo mają doprowadzić do znacznego obniżenia kosztçw działalności, odchudzenia organizacji i sprzedaży wybranych aktywçw spoza działalności podstawowej. Obecnie Gant skupia się na odzyskiwaniu gotçwki stąd decyzja o wstrzymaniu uruchamiania nowych projektçw do czasu zapewnienia finansowania oraz poprawy sytuacji rynkowej. SpÇłka liczy, że projekty realizowane w przyszłości będą odznaczać się wyższą rentownością m.in. dzięki niższym kosztom gruntçw oraz budowy w stosunku do stawek zakontraktowanych przy obecnie oddawanych projektach. 15

16 Wycena spåłki Podsumowanie wyceny W yceny spçłki dokonaliśmy metodą wyceny NAV (aktywçw netto) oraz metodą DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych). W przypadku obydwu wycen nie uwzględniliśmy ewentualnej emisji 2 mln akcji, o ktçrej akcjonariusze zdecydowali 22 listopada br. Bazując na metodzie NAV, oszacowaliśmy wartość jednej akcji spçłki na 27.7 PLN. Wykorzystując metodę DCF wartość jednej akcji spçłki, przy naszych założeniach wynosi 2.6 PLN. Z uwagi na dużą rozbieżność wyceny NAV i kursu rynkowego oraz ze względu na zastrzeżenia audytora zawarte w raporcie z przeglądu pçłrocznego, metodzie tej przyznaliśmy wagę 1%. Wycena końcowa akcji spçłki przy zastosowaniu średniej ważonej ukształtowała się na poziomie 2.9 PLN. Podsumowanie wyceny Metoda wyceny Wycena spåłki (mln PLN) Wycena 1 akcji (PLN) Waga Wycena wartości aktywåw netto % Wycena DCF % Wycena 1 akcji spåłki (PLN) 2.9 ŹrÅdło: DM Millennium Wycena NAV W yceny metodą wartości aktywçw netto dokonaliśmy na podstawie bilansu spçłki prezentowanego na koniec III kwartału 2012 roku. Zwracamy uwagę, że przy ostatecznej wycenie spçłki metodzie NAV, z uwagi na dużą rozbieżność NAV i kursu rynkowego oraz ze względu na zastrzeżenia audytora zawarte w raporcie z przeglądu pçłrocznego, przyznaliśmy 1% wagę. W raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego spçłki za pierwsze pçłrocze br. niezależny biegły rewident zwrçcił m.in. uwagę, że nie jest w stanie ocenić poprawności wyceny ani możliwości odzyskania aktywçw o wartości blisko 120 mln PLN (udzielone pożyczki i obligacje emitowane przez spçłki Kantor Sp. z o.o. Gant SKA oraz IPO 28 Sp. z o.o. SPV SUPPORT 2 SKA). Wycena wartości aktywåw netto na dzień 30/09/2012 Wartość księgowa Dyskonto/premia Wycena Rzeczowe aktywa trwałe % 25.9 Nieruchomości inwestycyjne % WNiP % 2.5 Pozostałe aktywa trwałe % Zapasy: produkcja w toku i materiały % Zapasy: towary % Zapasy: produkty gotowe % 96.5 Środki pieniężne % 13.3 Pozostałe aktywa obrotowe % Suma aktywåw Udziały niekontrolujące % 56.6 Dług % Pozostałe zobowiązania % Wartość spåłki Liczba akcji Wycena 1 akcji spåłki ŹrÅdło: DM Millennium Wycena DCF Do wyceny metodą DCF przyjęliśmy m.in. następujące założenia: Wolne przepływy gotçwkowe obliczyliśmy na podstawie naszych prognoz wynikçw dla spçłki za okres

17 Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy użyliśmy rentowności obligacji skarbowych Długoterminowa stopa wolna od ryzyka po 2021 roku na poziomie 5.0%, premia rynkowa za ryzyko rçwna 7% i wspçłczynnik beta na poziomie 1.0 Ustaliliśmy stopę wzrostu wolnych przepływçw pieniężnych po roku 2021 na 2.0% Zakładamy przekazanie ok. 950 lokali w 2012 roku oraz 800 w 2013 roku, a następnie wzrost tej liczby do 1,600 w roku 2017 i w latach kolejnych Zakładamy marżę brutto na sprzedaży na poziomie ok. 4% w 2012 roku oraz 20-22% w latach kolejnych Zakładamy utrzymanie poziomu zapasçw w latach i wzrost w latach kolejnych uzależniony od uzyskiwanych poziomçw sprzedaży Wycena spåłki metodą DCF (mln PLN) <2021 Sprzedaż Stopa podatkowa (T) 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% EBIT bez aktualizacji* (1-T) Amortyzacja Inwestycje Zmiana kap.obrotowego FCF (15.5) (13.7) Zmiana FCF - 11% - 218% -85% 264% -1% 3.3% 3.3% 3.3% 2.0% Dług/Kapitał 52.9% 53.4% 52.5% 48.4% 48.0% 46.0% 44.1% 42.1% 40.2% 38.2% 46.6% Stopa wolna od ryzyka 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.9% 4.0% 4.1% 5.0% Premia kredytowa 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% Premia rynkowa 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% Beta Koszt długu 7.5% 7.4% 7.4% 7.5% 7.5% 7.5% 7.6% 7.6% 7.7% 7.8% 8.5% Koszt kapitału 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.8% 10.8% 10.8% 10.9% 11.0% 11.1% 12.0% WACC 9.0% 8.9% 9.0% 9.1% 9.2% 9.3% 9.4% 9.5% 9.7% 9.8% 10.4% PV (FCF) (15.5) (12.6) Wartość DCF (mln PLN) 582 w tym wartość rezydualna: 329 (Dług) GotÇwka netto* Nieruchomości inwest.* Wycena DCF (mln PLN) 52 Liczba akcji (mln) 20.1 Wycena 1 akcji (PLN) 2.6 ŹrÅdło: Millennium DM; *- zysk operacyjny z wyłączeniem aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych; * 2 - w tym kap. mniejszości; * 3 - wpływ ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (zakładany wpływ na koniec 2017r.) Metodą DCF wyceniamy jedną akcję spçłki na 2.6 PLN. Ze względu na duży wpływ zarçwno rezydualnej stopy wzrostu, jak rçwnież rezydualnej stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy także jej wrażliwość na w/w parametry. Wrażliwość wyceny SpÅłki na przyjęte założenia PLN stopa Rf rezudualna rezydualna stopa wzrostu 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 4.0% % % % % ŹrÅdło: Millennium DM 17

18 Wyniki finansowe Rachunek zyskåw i strat (mln PLN) p 2013p 2014p przychody netto koszty wytworzenia zysk brutto na sprzedaży koszty sprzedaży i ogçlnego zarządu saldo pozostałej działalności operacyjnej EBITDA EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy korekty udziałçw mniejszościowych zysk netto EPS Bilans (mln PLN) p 2013p 2014p aktywa trwałe wartości niematerialne i prawne wartości firmy rzeczowe aktywa trwałe inwestycje długoterminowe inne aktywa długoterminowe aktywa obrotowe zapasy należności inwestycje krçtkoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa razem kapitał własny kapitały mniejszości zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krçtkoterminowe pasywa razem BVPS ŹrÅdło: spåłka, prognozy Millennium DM 18

19 Cash flow (mln PLN) p 2013p 2014p wynik netto amortyzacja zmiana kapitału obrotowego gotåwka z działalności operacyjnej inwestycje (capex) gotåwka z działalności inwestycyjnej wypłata dywidendy zmiana zadłużenia gotåwka z działalności finansowej zmiana gotçwki netto DPS CEPS Wskaźniki (%) p 2013p 2014p zmiana sprzedaży zmiana EBITDA zmiana EBIT zmiana zysku netto marża EBITDA marża EBIT marża netto sprzedaż/aktywa (x) dług / kapitał (x) dług netto / EBITDA (x) stopa podatkowa ROE ROA (dług) gotçwka netto (mln PLN) ŹrÅdło: spåłka, prognozy Millennium DM 19

20 J.W.Construction 26 listopada 2012 akumuluj deweloperzy poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: Zyski odłożone w czasie JW. Construction sprzedał w III kwartale 194 lokale bez uwzględnienia rezygnacji (-30% kw/kw, -22% r/r), a w pierwszych trzech kwartałach br. 511 lokali brutto (-30% r/r). Wysokie spadki poziomåw sprzedaży wynikają z mało zdywersyfikowanej oferty (głåwnie Warszawa prawobrzeżna) oraz niechęci do obniżania cen. JW. Construction zmierza do dywersyfikacji przychodåw poprzez rozbudowę powierzchni komercyjnej, nie rezygnując z atrakcyjnych projektåw mieszkaniowych (Miasteczko Kasprzaka). Wysokie zadłużenie kråtkoterminowe w obecnych warunkach rynkowych należy uznać za jedno z głåwnych wyzwań stojących przed deweloperem. Bank ziemi dewelopera umożliwia realizacje projektåw na ponad 6 tys. mieszkań w ciągu najbliższych dwåch lat, jednak drugim istotnym wyzwaniem wobec spadającej sprzedaży, będzie pozyskanie środkåw na sfinansowanie dalszego rozwoju sty 12 lut mar kwi maj cze lip sie obroty WIG JWC wrz paź lis Obroty (mpln) Mieszkania, grunty i plan budowy W ciągu trzech kwartałçw bieżącego roku JW. Construction sprzedał łącznie 511 mieszkań brutto, czyli około 30% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ofercie spçłki na koniec października br. znajdowało się około 1,400 lokali, w tym niespełna 500 w ukończonych inwestycjach. Niemal cała oferta dewelopera dotyczyła W arszawy i okolic - wyjątkiem były projekty w Poznaniu oraz w Łodzi, ktçre łącznie stanowiły ok. 20% oferty. Na koniec trzeciego kwartału deweloper prowadził sześć inwestycji mieszkaniowych (przy czym jedna wyłącznie jako generalny wykonawca) oraz projekty komercyjne (biurowiec z hotelem w Szczecinie). W minionym kwartale deweloper nie uruchomił, ani nie przekazał do użytkowania nowych projektçw, natomiast w ostatnim kwartale przekazane zostaną dwa projekty z około 460 mieszkaniami. Wycena i rekomendacja W yceny dewelopera dokonaliśmy w oparciu o metodę aktywçw netto (NAV) oraz zdyskontowanych przepływçw pieniężnych (DCF). Dla pierwszej z wymienionych metod przyjęliśmy wagę 16%, co wynika z istotnej rozbieżności pomiędzy wyceną księgową oraz rynkową aktywçw dewelopera, natomiast pozostałe 84% przypadło metodzie DCF. Na podstawie takich założeń wyceniliśmy jedną akcję spçłki na 4.2 PLN. Max/Min 52 tygodnie 4.44 / 3.26 Liczba akcji (mln) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Free float (mln PLN) Średni obrçt 3m (mln PLN) 0.38 GłÇwny akcjonariusz % akcji / % głosçw Wojciechowski JÇzef / Pioneer Peko TFI 9.95 / m 3m 12m Zmiana ceny (%) Zmiana WIG (%) Maciej Krefta Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E* P/BV* DY* EV /EBIT* EV /EBITDA* ROE (%) % % % % 2012p % % 2013p % % 2014p % % p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN; * wskaźniki zostały wyliczone przy cenie rynkowej spåłki na poziomie 3.6 PLN za akcję Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu. 20

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli. 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku

Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli. 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku Wydarzenia Realizacja prognoz finansowych Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie Kaskada na Woli 6 nowych projektów wprowadzonych do oferty w 2011 roku Udane targi mieszkaniowe w 2011 roku, najczęściej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści 9-10 11-12 20-21

Spis treści 9-10 11-12 20-21 Spis treści Rok 2011 czas wzmacniania pozycji lidera branży 3 Istotne wydarzenia w 2011 roku 4 Liczby spółki w 2011 roku 5 Zewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki 6 Wewnętrzne czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. I poł. 2014 I poł. 2013 tys. zł % tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 116 593 99,7% 180 179 99,4%

Aneks nr 2. I poł. 2014 I poł. 2013 tys. zł % tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 116 593 99,7% 180 179 99,4% Aneks nr 2 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 września 2014 roku do Prospektu Emisyjnego J.W. Construction Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal

Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal Wydarzenia Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Nr Autopo prawki. Nr strony w Prospekcie. Nr punktu w Prospekcie. Było / opis zmian Jest

Nr Autopo prawki. Nr strony w Prospekcie. Nr punktu w Prospekcie. Było / opis zmian Jest Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E spółki FAM-Technika Odlewnicza S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r. Nr 1 9-10 1.1. Na przestrzeni ostatnich czterech

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r. Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, 13.05.2015 r. Otoczenie Szacunkowy udział największych sieci w rynku w 2014 roku 13,5% 6,1% 5,6% TIM - 512 262 tys. zł 4,8% Alfa Elektro - 470 982 tys. zł ~8,4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU 16 LISTOPADA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników po 3 kwartałach 2015 r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 Spis treści Spis treści Liczby I kwartału 2010 r. J.W. Construction vs. WIG - Deweloperzy Sprzedaż mieszkań w sztukach Polityka sprzedażowa Spółki Wyniki - I kwartał 2010 r. Realizacja zysku brutto ze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2011. Prezentacja wynikowa III kwartał 2011

10 listopada 2011. Prezentacja wynikowa III kwartał 2011 Prezentacja wynikowa III kwartał 2011 Spis treści Spis treści Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2011 roku Liczby Spółki III kwartał 2011 roku Zewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki,

Bardziej szczegółowo