Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2013/2014 Imię i nazwisko Temat projektu Cel projektu Lp. opiekuna projektu p. edukacyjnego 1. Maria Szczygielska Podróż po Europie. Zaplanowanie trasy wycieczki po Europie - określenie głównych rodzajów turystyki; - wskazanie atrakcji turystycznych Europy; -wskazanie sposobów racjonalnego gospodarowania obiektami i obszarami stanowiącymi atrakcje turystyczne; Problem Jakie jest znaczenie rozwoju turystyki dla poszczególnych państw Europy? 2. Maria Szczygielska Rola rzeki w życiu lokalnej społeczności. 3. Elżbieta Wyszyńska 4. Elżbieta Wyszyńska Zamki Szkocji - mini przewodnik w języku angielskim. Wycieczka do Republiki Irlandii. 5. Renata Dąbrowska Oferta lokat bankowych w okolicznych bankach. Wyjaśnianie powiązania zjawisk, procesów przyrodniczych, gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych oraz wykazanie ich wpływu na życie społeczności lokalnej, opisanie rzeźbotwórczej roli wód płynących. Poznanie zabytków Szkocji i związanej z nimi historii kraju. Przygotowanie planu pięciodniowej wycieczki po Republice Irlandii. Propagowanie idei oszczędzania. Poznanie ofert okolicznych banków. Kształtowanie świadomości odpowiedzialności za własne finanse. Jaka jest rola Narwi dla gospodarki lokalnej społeczności? Wybór najpiękniejszych przykładów zamków szkockich, wyszukiwanie typowych słów w języku angielskim, zdobycie zdjęć wybranych zamków, wykonanie mini przewodnika w formie albumu. Jak zaplanować 5 dni w obcym kraju tak, by jak najwięcej pięknych miejsc zobaczyć i dowiedzieć się o kraju najważniejszych rzeczy. W jakim banku najlepiej założyć konto dla nastolatka? wykorzystywania technologii informatycznej do zbierania i przetwarzania informacji. 6. Renata Dąbrowska Mój wymarzony pokój. Kształcenie wyobraźni. Przestrzennej. Jakie fundusze są potrzebne aby zrealizować projekt wymarzonego pokoju?

2 7. Marzenna Kmieciak Złote myśli i aforyzmy w "Małym Księciu"- odwzorowania rzeczywistości w skali na planach i makietach. planowania i wykonywania koniecznych obliczeń. Poznanie oferty produktów branży remontowobudowlanej. wywiązywania się z podjętych działa. Stosowanie różnych technik informacyjnych.. Interpretowanie tekstu. Odczytywanie znaczenia słówznaków. 8. Marzenna Kmieciak Od rycerza do współczesnego dżentelmena. Zgłębienie wiedzy na temat etosu rycerskiego. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, ich selekcjonowania. Rozwijanie świadomości językowej. Dostrzeganie uniwersalności postaw i uczuć wpisanych w dzieła różnych epok. 9. Marzenna Kmieciak Zdobywać szczyty własnych możliwości Które postaci z życia i literatury zasługują na naśladowanie? Docieranie do źródeł materiału badawczego, Prezentacja autentycznych postaci mogących stanowić autorytet -w tym uczniów z naszej szkoły. Zaprezentowanie literackich postaci mogących stanowić autorytet dla współczesnego pokolenia młodzieży. 10. Marzenna Kmieciak Z frazeologią za pan brat. Źródła i rodzaje związków frazeologicznych. Wdrażanie do poprawnego posługiwania się polszczyzną na co dzień. korygowania popełnianych błędów językowych, Wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu frazeologii w prezentacji multimedialnej. Wykonanie słownika obrazkowego z popularnymi związkami frazeologicznymi. 11. Iwona Hyś Moje miejsce w Europie. Mój dom, moja okolica. Prezentacja w języku niemieckim. Zachęcanie do bliższego poznawania swojej rodziny. Zachęcanie do bliższego poznawania swojej okolicy. Zainteresowanie uczniów tematyką lokalnej społeczności. Kształtowanie wrażliwości Rola wartości i tradycji rodzinnych. Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

3 12. Iwona Hyś Na co komu niemiecki. Prezentacja projektu Gimnazjaliści przedszkolakom na otoczenie. Pogłębianie wiedzy o historii własnego regionu. Poznawanie historii własnej rodziny. Poznawanie i prezentowanie lokalnego społeczeństwa. Wzmacnianie więzi z rodziną i lokalną społecznością. Promowanie regionu i lokalnej społeczności. Kształtowanie pozytywnych i prawidłowych postaw uczniów. Poszerzanie zasobu słownictwa z j. niemieckiego. Doskonalenie umiejętności pisania i mówienia. Pogłębianie wiedzy. Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł. Przygotowanie do samodzielnego wykorzystania mediów i innych dostępnych narzędzi. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Rozbudzanie kreatywności. Propagowanie idei wolontariatu wśród rówieśników. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wzmacnianie więzi i poczucia przynależności do grupy, nie tylko rówieśniczej. Wyrabianie umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Integracja zespołów i środowisk uczniowskich. Rozbudzenie nowych pasji, zainteresowań uczniów i kreatywności. Umożliwienie uczniom realizacji własnego potencjału. Pobudzanie aktywności uczniów- współpraca wielu środowisk i pokoleń.

4 Poszerzanie słownictwa, wiedzy i kultury obszarów niemieckojęzycznych. Popularyzacja tej wiedzy. Wdrażanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji m.in. przy wykorzystaniu TIK i ich opracowywania. Zarządzanie czasem. Umiejętność prowadzenia zajęć przy zastosowaniu różnorodnych metod i technik. Wyrabianie u młodzieży postawy szacunku i troski o młodszego kolegę i koleżankę. Przygotowanie do podejmowania przyszłych działań młodzieży i aktywny udział w życiu społecznym. 13. Edyta Weremczuk Polskie konstytucje. Zaznajomienie uczniów z pojęciem konstytucja Uświadomienie uczniom, jakie ustroje polityczne przewijały się przez historię państwa polskiego. 14. Edyta Weremczuk Historia pieniądza. Zapoznanie uczniów z formami płatności od czasów najdawniejszych - uświadomienie dzieciom roli pieniądza w historii i 15. Edyta Weremczuk W jakim banku najkorzystniej jest ubiegać się o kredyt mieszkaniowy? 16. Edyta Weremczuk W jaki sposób zakłada się małe przedsiębiorstwo prywatne? 17. Alina Laube Ekstremalne zjawiska pogodowe. dziś. Zapoznanie uczniów z pojęciem banku, jego rolą i funkcjonowaniem. Wyćwiczenie umiejętności wyboru najkorzystniejszej oferty bankowej. Poznanie drogi zakładania prywatnego przedsiębiorstwa. Zapoznanie uczniów z pracą instytucji, które należy odwiedzić, by założyć firmę - ćwiczenie umiejętności bycia przedsiębiorczym. Zgromadzenie informacji pozwalających na wyjaśnienie, czy prawdziwe jest stwierdzenie nie ma dziś pogody oraz jak należy rozumieć pojęcie Kiedy uchwalano konstytucje w Polsce? Jakie zasady ustrojowe wprowadzały konstytucje? Jak długo obowiązywały? Czym płacono w czasach najdawniejszych? Kiedy pojawiły się pierwsze pieniądze? Jak ewaluowały pieniądze do dziś? Jakie banki oferują korzystne kredyty mieszkaniowe? W jaki sposób przeprowadzić weryfikację ofert? Jakie instytucje należy odwiedzić, żeby założyć własną firmę? Jakie dokumenty należy wypełnić? Wyjaśnienie, czy pogoda może stanowić zagrożenie dla człowieka, zwierząt roślin, budynków itp.?

5 18. Alina Laube Co zabawka zawdzięcza fizyce? 19. Katarzyna Skrzypa 5-dniowa wycieczka do Londynu. 20. Katarzyna Skrzypa 5-dniowa wycieczka do Nowego Jorku. ładna/brzydka pogoda Wybór 3 ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. burze, upały, mrozy, tornada, powodzie), wyjaśnienie ich genezy oraz wskazanie obszarów na Ziemi, w których te zjawiska występują (np. na mapie) Stworzenie przeprowadzenie ankiety wśród kolegów z klasy Jakich zjawisk pogodowych boisz się najbardziej? oraz stworzenie vademecum bezpiecznego zachowania się w czasie występowania zagrożeń pogodowych. Zbieranie informacji na temat zastosowania praw fizycznych w budowie zabawek. Zebranie zabawek opartych na prawach fizycznych lub ich budowa w oparciu o pomysł własny lub podpatrzony. Zebranie lub wykonanie zabawek fizycznych. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: słownika, książek, przewodników, Internetu. Kształtowanie umiejętności komunikacji, organizacji pracy własnej oraz grupowej. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi charakterystycznych miejsc w Londynie. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: słownika, książek, przewodników, Internetu. Kształtowanie umiejętności komunikacji, organizacji pracy własnej oraz grupowej. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi charakterystycznych miejsc Pozytywny i negatywny wpływ ultradźwięków i infradźwięków na człowieka i zwierzęta. Zaplanowanie trasy wycieczki; dokonanie selekcji miejsc wartych odwiedzenia. Zaplanowanie trasy wycieczki; dokonanie selekcji miejsc wartych odwiedzenia.

6 w Nowym Jorku. 21. Jolanta Nowakowska Jak oszczędzć energię elektryczną? Uświadomienie uczniom problemów życia codziennego. Ochrona środowiska na co dzień. Korzystanie z alternatywnych źródeł energii. 22. Agnieszka Więcka Dlaczego musimy płacić podatki? 23. Agnieszka Więcka Budżet domowy, budżet gminy skąd są pieniądze i na co są wydawane. Zapoznanie z historią podatków. Zapoznanie z różnymi rodzajami podatków Zapoznanie z zasadami tworzenia budżetu - uczenie się gospodarowania własnymi środkami Dlaczego musimy płacić podatki? Dlaczego tworzy się budżet domowy, gminy? 24. Małgorzata Ostrowska Wycieczka po Warszawie. Cele szczegółowe projektu: - poznanie rodzimej historii, - pokazanie tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla naszego kraju, -poznanie postaci historycznych związanych z Warszawą, - stworzenie trasy turystycznej, - współdziałanie w grupie, - wykorzystywanie różnych źródeł informacji - rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu; - możliwość prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, informatycznych, aktorskich, literackich i organizacyjnych; - rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole; - integracja szkolnej grupy rówieśniczej; - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; - uczenie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Poznawanie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz identyfikowania się ze wspólnotą, jaką jest naród. 25. Małgorzata Ostrowska Poezja i życie Wisławy Szymborskiej. Poznanie wybranych wierszy W. Szymborskiej; poznanie szczegółów życia W. Szymborskiej. Poznanie twórczości W. W jaki sposób poeta szuka inspiracji do pisania wierszy?

7 Szymborskiej niezwiązanej z pisaniem poezji, będącej innym sposobem na wyrażanie siebie. Odnalezienie związków pomiędzy życiem i twórczością W. Szymborskiej. Cele praktyczne: -uczeń odszukuje i prezentuje w postaci pokazu ciekawostki dotyczące życia W. Szymborskiej; - uczeń dokonuje wyboru wierszy W. Szymborskiej ukazujących zainteresowania poetki i prezentuje wybór w formie recytacji lub artystycznego odczytania utworów; - uczeń odszukuje i prezentuje formy twórczości W. Szymborskiej niepisarskie np. pocztówki wykonywane dla przyjaciół, serwetki artystyczne, obrazki połączone z życzeniami wysyłane znajomym; ukazuje poetkę jako artystę dnia codziennego wskazuje w znalezionych materiałach jej twórczą naturę; - wskazuje związki pomiędzy twórczością poetki a jej osobowością. 26. Justyna Wąsiniak "Zamień chemię na zdrowe jedzenie" 27. Irena Rybak Bryły geometryczne w życiu codziennym. Poznanie zasad zdrowego odżywiania. Poznanie własności brył obrotowych i graniastosłupów. Czy wiem co jem? Czy bryły obrotowe są wśród nas? 28. Irena Rybak Badania klimatyczne w Gminie Wieliszew w ramach Programu GLOBE. Monitorowanie podstawowych parametrów dotyczących klimatu w Gminie Wieliszew. Czy mamy zanieczyszczoną atmosferę w Wieliszewie? Opracowała Maria Szczygielska

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014

Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014 Szkolny wykaz projektów edukacyjnych propozycje tematów projektów na rok szkolny 2013/2014 Lp. Temat projektu edukacyjnego Cele główne/problematyka 1. Planujemy budżet wycieczki Planujemy wycieczkę/wczasy

Bardziej szczegółowo

Program Ekonomia na co dzień

Program Ekonomia na co dzień Program Ekonomia na co dzień Założenia ogólne Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego i przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum. Celem programu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2014/2015 2 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uczymy dzieci, jak się uczyć

Uczymy dzieci, jak się uczyć CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SZCZECINIE Uczymy dzieci, jak się uczyć pod redakcją Ewy Mrówki Marii Twardowskiej SZCZECIN 2006 Opracowanie redakcyjne Zespół Oficyny Wydawniczej CDiDN w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szamotułach PROJEKT EDUKACYJNY MOJA MAŁA OJCZYZNA SZAMOTUŁY 2010/2011 Poprzez realizację tego projektu nauczyciele naszej szkoły pragną pokazać dzieciom wiedzę

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo