Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Thecus Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510 Instrukcja użytkownika

2 Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft, Windows a także logo Windows są znakami towarowymi zarejestrowanymi I zastrzeżonymi przez firmę Microsoft Corporation. Apple, itunes oraz Apple OS X są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Apple Computers, Inc. Wszystkie inne nazwy są znakami zastrzeżonymi należącymi do firm trzecich. Wykorzystanie znaków oraz nazw towarów bez zezwolenia ich właścicieli jest niedozwolone. Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez wcześniejszych zapowiedzi. Prawa autorskie należą do firmy Thecus Technology Corporation. Instrukcja obsługi. Wszystkie informacje zawarte w poniższej instrukcji zostały dokładnie sprawdzone. W przypadku wykrycia w niej błędów, prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji. Thecus Technology Corporation zastrzega prawo do modyfikacji i zmiany zawartości instrukcji bez wcześniejszych informacji. Nazwa produktu: Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000/N5550/N6850/N8850/N10850/N7700PRO V2/N8800PRO V2/N4510U/N7510 Wersja instrukcji: 5.3 Data wydania: Maj 2013 Ograniczona gwarancja. Firma Thecus Technology Corporation gwarantuje iż wszystkie elementy produktu Thecus NAS zostały dokładnie przetestowane przed opuszczeniem fabryki i powinny pracować zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku problemów z działaniem urządzenia w okresie gwarancji, Thecus Technology Corporation, przedstawiciel lokalny producenta oraz dilerzy zobowiązani są do dokonania naprawy bez dodatkowych kosztów, o ile urządzenie używane było zgodnie z jego przeznaczeniem. Thecus Technology nie ponosi odpowiedzialności za stracone lub zniszczone oraz utracone w wyniku błędów użytkownika dane lub spowodowanych przez urządzenie. Producent zaleca regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. 2

3 Zasady bezpiecznego użytkowania Dla zachowania zasad bezpieczeństwa, producent zaleca uważne przeczytanie i zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa: Przed uruchomieniem i skonfigurowaniem urządzenia Thecus IP storage należy uważnie i dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu. Urządzenie Thecus IP storage jest produktem elektronicznym. W przypadku awarii urządzenia zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem celem przeprowadzenia naprawy. Samodzielna naprawa może spowodować trwałe uszkodzenia powodując utratę gwarancji. Używaj urządzenia Thecus IP storage tylko z oryginalnymi kablami zasilającymi. Używanie nieoryginalnych przewodów, może skutkować problemami z zasilaniem. Urządzenie Thecus IP storage przeznaczone jest do pracy w temperaturach w zakresie od 0 C do 40 C przy wilgotności powietrza w zakresie 20% - 80%. Użytkowanie urządzenia w innych warunkach może spowodować uszkodzenie produktu. Upewnij się, że urządzenie Thecus IP storage jest dostarczone z prawidłowym typem zasilania zgodnym ze standardem zasilania w miejscu instalacji (AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 3A). Podłączenie produktu do sieci o innym napięciu może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Urządzenie Thecus IP storage należy chronić przed kurzem, zalaniem, a także przed działaniem płynów powodujących korozję. Produkt należy ustawić na stabilnej powierzchni. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także innych źródeł wysokich temperatur. Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków chemicznych. Przed czyszczeniem produktu należy wyłączyć urządzenie z zasilania odpinając kabel zasilający. Nie należy kłaść żadnych elementów na oraz w pobliżu slotów wentylujących urządzenie. Zablokowanie dopływu powietrza może spowodować przegrzewanie produktu. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 3

4 Spis treści Znaki firmowe oraz prawa autorskie Instrukcja obsługi Ograniczona gwarancja Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Spis treści... 4 Część 1: Wprowadzenie... 7 Informacje ogó lne Właściwości produktu... 7 Zawartość opakowania... 9 Panel czołowy Panel tylni Część 2: Instalacja produktu Informacje ogó lne Informacje niezbędne przed rozpoczęciem instalacji Podłączanie kabli Część 3: Pierwsze uruchomienie Informacje ogó lne Thecus Setup Wizard Funkcje LCD (N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550/N4510U/N7510) 43 Obsługa wyświetlacza OLED (nie dotyczy N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550/N4510U/N7510) Kopiowanie USB Typowe procedury ustawień Rozdział 4: Zarządzanie systemem Informacje ogó lne Sieciowy interfejs zarządzania My Favorite (Ulubione) Wylogowanie Wybór języka System Information (Informacja o systemie) System Information (Informacja o systemie) Stan systemu/usług Dzienniki Rejestr on-line Syslog Management (Zarządzanie Syslog) System Monitor (Monitor systemu) System Management (Zarządzanie systemem) Czas: ustawianie czasu systemowego Konfiguracja powiadomień Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) Harmonogram włączania/wyłączania zasilania Hasło administratora Config Mgmt (Zarządzanie konfiguracją) Factory Default (Ustawienia fabryczne) Reboot & Shutdown (Ponowne uruchomienie i wyłączenie) File System Check (Sprawdzenie systemu plików) Wake-Up-On-LAN (Aktywacja w przypadku sygnału z sieci) (WOL) SNMP Support (Obsługa SNMP) UI Login Function (Funkcja logowania UI)

5 System Network (Sieć systemu) Networking (Praca w sieci) DHCP/RADVD Linking Aggregation (Agregacja łączy) Dodatkowa sieć LAN Zarządzanie pamięcią masową Disc Information (Informacja o dyskach) RAID Information (Informacje RAID) Tworzenie stosu NAS Instalacja ISO Share Folders (Udostępnianie folderu) Lista kontroli dostępu (ACL) folderu i podfolderów iscsi iscsi-thin-provisioning (Elastyczna alokacja iscsi) LUN ACL Opcje zaawansowane High-Availability (Wysoka dostępność) (tylko seria N8900, N12000/N16000) User and Group Authentication (Uwierzytelnianie użytkownika i grupy) Obsługa ADS/NT Local User Configuration (Konfiguracja użytkownika lokalnego) Local Group Configuration (Konfiguracja grupy lokalnej) Zbiorowe tworzenie użytkowników i grup Kwota użytkownika Kopia zapasowa użytkownika i grupy Obsługa LDAP Network Service (Usługa sieciowa) Samba / CIFS AFP (Apple Network Setup) (Konfiguracja sieci Apple) Konfiguracja NFS FTP TFTP WebService UPnP Ustawienia Bonjour SSH DDNS Zarządzanie portem UPnP Application Server (Serwer aplikacji) itunes Server Instalacja modułu Auto Module Installation (Automatyczna instalacja modułu) Backup (Kopia zapasowa) Dual DOM (tylko seria N12000/N16000/N8900) Docelowy serwer Rsync Ochrona danych (Zdalna kopia zapasowa) Kopia zapasowa i odtwarzanie ACL Data Burn (Wypalanie danych) Oprogramowanie Thecus Backup Utility Windows XP - Backup Oprogramowanie archiwizacyjne Apple OS X Urządzenia zewnętrzne Drukarka - informacje Zasilacz UPS Rozdział 5: Ułatwienia systemowe Rozszerzenie USB oraz esata

6 Zdalna administracja Część I Ustawienie konta z dynamicznym DNS Część II Włączanie funkcji Dynamic DNS w routerze Część III Ustawienie wirtualnych serwerów (HTTPS) Konfiguracja programowego firewalla Wymiana uszkodzonego dysku twardego Uszkodzenie dysku twardego Wymiana uszkodzonego dysku twardego Automatyczna odbudowa macierzy RAID Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów Zapomniałem adres IP urządzenia Nie mogę podłączyć dysku sieciowego w Windows XP Odzyskiwanie ustawień fabrycznych Problemy z ustawieniem czasu i daty Podwójne zabezpieczenie danych dzięki funkcji Dual DOM (Seria N12000/ Seria N16000/ Seria N8900) Rozdział 7: Aktualizacje FW v General (Ogólne) Status (Stan) Dodaneinformacje o urządzeniu Disc Information (Informacja o dysku) Ochrona danych (Lokalna kopia zapasowa) Załącznik A: Obsługa klienta Załącznik B: Podstawy RAID Wiadomości ogólne Zalety Zwiększona wydajność Ochrona danych Poziomy macierzy RAID Rozmiar strip`a Użycie dysków Załącznik C: Otwieranie pokrywy gó rnej Seria N Seria N Seria N Załącznik D: Podstawy Active Directory Wiadomości podstawowe Czym jest Active Directory? Zalety ADS Załącznik E: Licencjonowanie Wiadomości podstawowe Dostępność kodu źródłowego Warunki licencji CGIC GNU General Public License

7 Część 1: Wprowadzenie Informacje ogólne. Dziękujemy za wybranie serwera pamięci masowej Thecus IP. Pamięć masowa Thecus IP to łatwy w użyciu serwer pamięci masowej, który umożliwia przechowywanie i dystrybucję danych w sieci. Wiarygodność danych jest gwarantowana poprzez funkcję RAID, która zapewnia bezpieczeństwo i możliwość przywrócenia - poprzez udostępnienie terabajtów pamięci z wykorzystaniem RAID 5 i RAID 6 (w zależności od modelu). Porty Gigabit Ethernet zwiększają efektywność sieci, udostępniając serwerowi Thecus IP funkcje zarządzania plikami, zwiększenie możliwości udostępniania danych i aplikacji oraz szybszy transfer danych. Pamięć masowa Thecus IP oferuje mobilność danych z funkcją roamingu dysku, która umożliwia zamianę działających dysków twardych w celu ich wykorzystania w innej pamięci masowej Thecus IP, zabezpieczenie ciągłości danych na wypadek awarii sprzętowej. Pamieć masowa Thecus IP umożliwia konsolidację danych i współdzielenie pomiędzy środowiskami Windows (SMB/CIFS), UNIX/Linux i Apple OS X. Przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs Thecus IP obsługuje wiele języków. Właściwości produktu Serwer plikó w Pierwszą i najważniejszą cehą naszego produktu Thecus IP Storage jest przechowywanie i współdzielenie plików w sieci komputerowej. Urządzenie to spełnia wymogi stawiane urządzeniom klasy Network Attached Storage (NAS), na których można w prosty i bardzo bezpieczny sposób przechowywać duże ilości danych, współdzieląc je z innymi użytkownikami sieci komputerowej. Dzięki niezwykle prostemu interfejsowi użytkownika bazującemu na przeglądarce internetowej, administratorzy mogą w prosty sposób ustawić wszystkie parametry pracy urządzenia, a także przydzielić odpowiednia prawa dla użytkowników. Więcej informacji dotyczących interfejsu użytkownika znajduje się w Części 5: Użytkowanie urządzenia Thecus IP Storage > Używanie WebDisk. Serwer FTP Dzięki wbudowanemu serwerowi FTP, zarówno Twoi klienci, przyjaciele, jak też i użytkownicy, będą mieli możliwość zarówno przechowywania jak też i załadowywania (w zależności od nadanych uprawnień) danych umieszczonych na urządzeniu Thecus IP storage. Przy użyciu prostego programu konfiguracyjnego można niezwykle szybko stworzyć nowych użytkowników nadając im odpowiednie prawa dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień serwera FTP znajduje się w Części 4: Zarządzanie systemem > Usługa sieciowa > FTP. Serwer itunes Dzięki wbudowanemu serwerowi wymiany plików zgodnemu z itunes, urządzenie Thecus IP storage pozwala na współdzielenie i odtwarzanie w sieci cyfrowej muzyki. Szczególowe informacje na temat konfiguracji serwera itunes, znajdują się w Części 4 : Serwer aplikacji> itunes Configuration. 7

8 Serwer druku Urządzenie Thecus IP storage posiada budowany serwer plików, dzięki któremu w prosty sposób można współdzielić drukarkę z innymi komputerami pracującymi w sieci komputerowej. Konfiguracja serwer druku znajduje się w Części 4: External Device (Urządzenie zewnętrzne)>drukarki. Macierze RAID Thecus IP storage wspiera technologię wielokrotnych macierzy RAID w jednym systemie. Pozwala ona na równoczesnym ustawieniu odpowiednich poziomów RAID w zależności od potrzeb, np. RAID 0 dla danych wymagających wysokich transferów danych oraz RAID 5 dla przechowywania najważniejszych danych. Sposoby konfiguracji macierzy RAID dla urządzenia Thecus IP storage znajdują się w Części 4: Zarządzanie napędem >RAID. Technologia Dual Mode Urządzenie Thecus IP storage jest nie tylko serwerem plików, lecz także wspiera technologię iscsi. Serwer Thecus IP storage potrafi współpracować nie tylko z urządzeniami NAS znajdującymi się w ramach jednej sieci LAN2, lecz także współpracować zdalnie poprzez sieć internetową. Obecnie nie ma prostszego i szybszego sposobu na zwiększenie pojemności dla serwera aplikacj. Wszystkie urządzenia wymagają centralnego zarządzania, a dzięki użyciu Thecus IP storage staje się to w pełni możliwe. Aby zapoznać się z koniguracją serwera zapraszamy do Części 4:: Zarządzanie dyskami > Alokacja przestrzeni dyskowej > Alokacja przestrzeni dla urządzeń iscsi. Zaawansowane zarządzanie energią Thecus IP storage umożliwia zaawansowane zarządzanie energią poprzez inteligentne systemu włączania i wyłączania zasilania. Dzięki tej funkcji administrator ma możliwość ustawienia w jakich godzinach urządzenie ma dokonywać automatycznego włączania / wyłączania systemu. Funkcja ta ma niezwykle ważne znaczenie dla osób chcących ograniczać koszty energii elektrycznej. Dodatkowo funkcja Wake-On-Lan pozwala administratorowi na zdalne zarządzanie urządzeniem bez opuszczania swojego stanowiska pracy. Informacje dotyczące zarządzaniem energią znajdują się w Części 4: Zarządzanie systemem> Programowanie opcji zasilania 8

9 Zawartość opakowania Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000/N8800PRO V2/N4510U-R Serwer plików Thecus IP powinien zawierać następujące elementy: Urządzenie systemu x1 QIG (Skrócona instrukcja obsługi)x1 Dyski CD x3 (Acronics backup CD, Twonky media server CD & Universal CD) Kabel sieciowy x1 Torba na akcesoria x1 Karta kompatybilności z dyskami twardymi x1 Międzynarodowa karta gwarancyjna x1 Kabel zasilający x2 N6850/N8850/N10850/N7700PRO V2/N5550/N4510U-S/N7510 Serwer plików Thecus IP powinien zawierać następujące elementy: Urządzenie systemu x1 QIG (Skrócona instrukcja obsługi)x1 Dyski CD x3 (Acronics backup CD, Twonky media server CD & Universal CD) Kabel sieciowy x1 Torba na akcesoria x1 Karta kompatybilności z dyskami twardymi x1 Międzynarodowa karta gwarancyjna x1 Kabel zasilający x1 Prosimy o sprawdzenie zawartości zestawu. Jeżeli stwierdzą Państwo brak jakiegokolwiek elementu zestawu prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą. 9

10 Panel czołowy Seria N8900 Panel przedni urządzenia Thecus N8900 zawiera elementy sterowania urządzeniem, wskaźniki oraz kieszenie na dyski twarde: Panel Przedni Pozycja Opis 1. Przycisk zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania N Kontrolka zasilania Świeci w sposób ciągły na zielono: Zasilanie jest włączone. 3. Dioda błędu systemu Świeci w sposób ciągły na CZERWONO: Błąd systemu. 4. Przycisk wyciszenia Wyciszenie alarmu wentylatora systemu. 5. Gniazdo USB 6. Przycisk/dioda lokalizatora Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. Naciśnięcie przycisku spowoduje zaświecenie diody z tyłu urządzenia w celu identyfikacji położenia systemu na stojaku. 7. RST (zerowanie) Ponowne uruchomienie systemu. 8. LAN 9. BUSY (zajętość) 10. Wyświetlacz OLED 11. Przycisk W górę 12. Przycisk W dół 13. Przycisk Enter 14. Przycisk Escape ESC Miga na zielono: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na zielono: połączenie z siecią Miga na pomarańczowo: uruchamianie lub konserwacja systemu; aktualnie dane niedostępne Wyświetla aktualny stan systemu i komunikaty Jeżeli ekran nie będzie aktywny przez 3 minuty włączy się wygaszacz ekranu OLED. Wyświetlacz OLED wyłączy się jeżeli brak aktywności będzie dłuższy niż 6 minut. Nacisnąć w celu przewinięcia do góry podczas korzystania z wyświetlacza OLED. Nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu kopiowania na urządzenie USB. Nacisnąć w celu wprowadzenia hasła ekranu OLED i wykonania podstawowych ustawień systemu. Nacisnąć w celu opuszczenia bieżącego menu ekranu OLED. 10

11 Seria N12000: Panel przedni urządzenia Thecus N12000 zawiera elementy sterowania urządzeniem, wskaźniki oraz kieszenie na dyski twarde: Panel Przedni Pozycja Opis 1. Przycisk zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania N Kontrolka zasilania Świeci w sposób ciągły na zielono: Zasilanie jest włączone. 3. Dioda błędu systemu Świeci w sposób ciągły na CZERWONO: Błąd systemu. 4. Przycisk wyciszenia Wyciszenie alarmu wentylatora systemu. 5. Gniazdo USB 6. Przycisk/dioda lokalizatora Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. Naciśnięcie przycisku spowoduje zaświecenie diody z tyłu urządzenia w celu identyfikacji położenia systemu na stojaku. 7. RST (zerowanie) Ponowne uruchomienie systemu. 8. LAN 9. BUSY (zajętość) 10. Wyświetlacz OLED 11. Przycisk W górę 12. Przycisk W dół 13. Przycisk Enter 14. Przycisk Escape ESC Miga na zielono: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na zielono: połączenie z siecią Miga na pomarańczowo: uruchamianie lub konserwacja systemu; aktualnie dane niedostępne Wyświetla aktualny stan systemu i komunikaty Jeżeli ekran nie będzie aktywny przez 3 minuty włączy się wygaszacz ekranu OLED. Wyświetlacz OLED wyłączy się jeżeli brak aktywności będzie dłuższy niż 6 minut. Nacisnąć w celu przewinięcia do góry podczas korzystania z wyświetlacza OLED. Nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu kopiowania na urządzenie USB. Nacisnąć w celu wprowadzenia hasła ekranu OLED i wykonania podstawowych ustawień systemu. Nacisnąć w celu opuszczenia bieżącego menu ekranu OLED. 11

12 Seria N16000: Panel przedni urządzenia Thecus N16000 zawiera elementy sterowania urządzeniem, wskaźniki oraz kieszenie na dyski twarde: Panel Przedni Pozycja Opis 1. Przycisk zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania N Kontrolka zasilania Świeci w sposób ciągły na zielono: Zasilanie jest włączone. 3. Dioda błędu systemu Świeci w sposób ciągły na CZERWONO: Błąd systemu. 4. Przycisk wyciszenia Wyciszenie alarmu wentylatora systemu. 5. Gniazdo USB 6. Przycisk/dioda lokalizatora Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. Naciśnięcie przycisku spowoduje zaświecenie diody z tyłu urządzenia w celu identyfikacji położenia systemu na stojaku. 7. RST (zerowanie) Ponowne uruchomienie systemu. 8. LAN 9. BUSY (zajętość) 10. Wyświetlacz OLED 11. Przycisk W górę Miga na zielono: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na zielono: połączenie z siecią Miga na pomarańczowo: uruchamianie lub konserwacja systemu; aktualnie dane niedostępne Wyświetla aktualny stan systemu i komunikaty Jeżeli ekran nie będzie aktywny przez 3 minuty włączy się wygaszacz ekranu OLED. Wyświetlacz OLED wyłączy się jeżeli brak aktywności będzie dłuższy niż 6 minut. Nacisnąć w celu przewinięcia do góry podczas korzystania z wyświetlacza OLED. 12

13 12. Przycisk W dół 13. Przycisk Enter 14. Przycisk Escape ESC Nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu kopiowania na urządzenie USB. Nacisnąć w celu wprowadzenia hasła ekranu OLED i wykonania podstawowych ustawień systemu. Nacisnąć w celu opuszczenia bieżącego menu ekranu OLED. N6850 Panel przedni urządzenia Thecus N6850 zawiera elementy sterowania urządzeniem, wskaźniki oraz kieszenie na dyski twarde: Panel Przedni Pozycja Opis 1. Przycisk zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania N Gniazdo USB 3. Gniazdo USB 4. Dioda LAN2 5. Dioda LAN1 6. Dioda USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Świeci w sposób ciągły na biało: łącze kablowe LAN2 Miganie: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na biało: łącze kablowe LAN1 Miganie: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na biało: USB zajęte Świeci w sposób ciągły na czerwono: błąd USB 7. Dioda systemu Świeci w sposób ciągły na biało: Zasilanie jest włączone. 13

14 8. Wyświetlacz OLED Wyświetla stan systemu i informacje 9. Dioda błędu systemu 10. Przycisk W dół 11. Przycisk W górę 12. Przycisk Enter Miga na CZERWONO: Błąd systemu. Nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu kopiowania na urządzenie USB. Nacisnąć w celu przewinięcia do góry podczas korzystania z wyświetlacza OLED. Nacisnąć w celu wprowadzenia hasła ekranu OLED i wykonania podstawowych ustawień systemu. 13. Przycisk Esc Nacisnąć w celu opuszczenia bieżącego menu ekranu OLED. 14

15 N8850: Panel przedni urządzenia Thecus N8850 zawiera elementy sterowania urządzeniem, wskaźniki oraz kieszenie na dyski twarde: Panel Przedni Pozycja Opis 1. Przycisk zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania N Gniazdo USB 3. Gniazdo USB 4. Dioda LAN2 5. Dioda LAN1 6. Dioda USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Świeci w sposób ciągły na biało: łącze kablowe LAN2 Miganie: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na biało: łącze kablowe LAN1 Miganie: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na biało: USB zajęte Świeci w sposób ciągły na czerwono: błąd USB 7. Dioda systemu Świeci w sposób ciągły na biało: Zasilanie jest włączone. 8. Wyświetlacz OLED Wyświetla stan systemu i informacje 9. Dioda błędu systemu 10. Przycisk W dół 11. Przycisk W górę 12. Przycisk Enter Miga na CZERWONO: Błąd systemu. Nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu kopiowania na urządzenie USB. Nacisnąć w celu przewinięcia do góry podczas korzystania z wyświetlacza OLED. Nacisnąć w celu wprowadzenia hasła ekranu OLED i wykonania podstawowych ustawień systemu. 13. Przycisk Esc Nacisnąć w celu opuszczenia bieżącego menu ekranu OLED. 15

16 N10850: Panel przedni urządzenia Thecus N10850 zawiera elementy sterowania urządzeniem, wskaźniki oraz kieszenie na dyski twarde: Panel Przedni Pozycja Opis 1. Przycisk zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania N Gniazdo USB 3. Gniazdo USB 4. Dioda LAN2 5. Dioda LAN1 6. Dioda USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Świeci w sposób ciągły na biało: łącze kablowe LAN2 Miganie: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na biało: łącze kablowe LAN1 Miganie: aktywność w sieci Świeci w sposób ciągły na biało: USB zajęte Świeci w sposób ciągły na czerwono: błąd USB 7. Dioda systemu Świeci w sposób ciągły na biało: Zasilanie jest włączone. 8. Wyświetlacz OLED Wyświetla stan systemu i informacje 9. Dioda błędu systemu 10. Przycisk W dół Miga na CZERWONO: Błąd systemu. Nacisnąć w celu wyświetlenia ekranu kopiowania na urządzenie USB. 16

17 11. Przycisk W górę 12. Przycisk Enter Nacisnąć w celu przewinięcia do góry podczas korzystania z wyświetlacza OLED. Nacisnąć w celu wprowadzenia hasła ekranu OLED i wykonania podstawowych ustawień systemu. 13. Przycisk Esc Nacisnąć w celu opuszczenia bieżącego menu ekranu OLED. N7700PRO V2: Panel przedni urządzenia Thecus N7700PRO V2 zawiera element kontrolne oraz zarządzające urządzeniem, a także kieszenie montażowe dysków twardych Panel czołowy Element Opis 1.Power LED Dioda świecąca na niebiesko: włączone zasilanie urządzenia. 2.Dioda systemu Dioda świecąca na pomarańczowo: system znajduje się w trakcie aktualizacji oprogramowania lub w trybie rozruchowym; dostęp do danych chwilowo niedostępny 3.Dioda WAN/LAN1 Zielona: nawiązano połączenie WAN/LAN1 Migająca na zielono: aktywne połączenie WAN/LAN1 ( transfer danych w toku) 4.LAN2 LED Zielona: nawiązano połączenie LAN2 Migająca na zielono: aktywne połączenie LAN2 (transfer danych w toku) 5.USB Copy LED Świecąca na niebiesko: aktywne połączenie USB (przenoszenie danych z urządzenia USB w trakcie pracy) 6.eSATA link LED Świecąca na niebiesko: nawiązano połączenie z urządzeniem poprzez port esata 7. Port USB Gniazdo USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB. 8. Włącznik Włącznik/wyłącznik zasilania urządzenia N7700PRO V2 zasilania 9. Klawisz w górę Przewijanie menu wyświetlacza w górę 10. Klawisz w dół Wciśnij klawisz w celu rozpoczęcia kopiowania danych z urządzenia USB 17

18 11. Enter Klawisz zatwierdzający wybraną operację 12. Klawisz Escape Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu ESC 13.Wyświetlacz Wyświetla aktualne parametry systemu oraz wiadomości z LCD ostrzeżeniami. 14. Szuflady HDD Siedem szuflad montażowych dla dysków twardych 3,5 SATA Zamknięcie drzwi zapewni większe zabezpieczenie danych. N8800PRO V2: Panel przedni urządzenia Thecus N8800PRO V2 zawiera elementy kontrolne oraz zarządzające urządzeniem, a także kieszenie montażowe dysków twardych: Panel czołowy Element Opis 1.Włącznik zasilania Włączanie / wyłączanie zasilania urządzenia N8800PRO V2 2.Power LED Zielona: System w trybie pracy. 3.Klawisz restartu Wciśnij, aby zresetować system systemu 4.Dioda sygnalizacyjna Czerwona: problem z chłodzeniem systemu problemów z chłodzeniem 5. Wyciszenie alarmu Wyciszenie alarmu chłodzenia systemu 6.Port USB Port USB 2.0 jest kompatybilny z większością urządzeń USB: dyski USB, drukarki a także kontrolery sieci bezprzewodowej podłączane przez USB* 7. Klawisz w górę Przewijanie menu wyświetlacza w górę 8. Klawisz w dół Wciśnij klawisz w celu rozpoczęcia kopiowania danych z urządzenia USB 9.Enter Klawisz zatwierdzający wybraną operację 10. Klawisz Escape ESC Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu 18

19 N5550: Panel czołowy Thecus N5550 zawiera elementy sterowania, wskaźniki oraz kieszenie montażowe dysków twardych: Panel czołowy Element Opis 1.Dioda systemowa Dioda migająca na pomarańczowo: system znajduje się w trakcie upgradu lub w trybie rozruchowym; dostęp do danych chwilowo niedostępny 2. Dioda WAN/LAN1 Zielona: nawiązano połączenie WAN/LAN1 Migająca na zielono: aktywne połączenie WAN/LAN1 ( transfer danych w toku) 3. Dioda LAN2 Zielona: nawiązano połączenie LAN2 Migająca na zielono: aktywne połączenie LAN2 (transfer danych w toku) 4. Dioda USB Copy niebieska: aktywne połączenie USB (przenoszenie danych z urządzenia USB w trakcie pracy) 5.Dioda ostrzegawcza Czerwona: błąd systemu. 6.Przycisk RESET Przywrócenie ustawień systemu do wartości fabrycznych (default). 7. Port USB Port USB 2.0 jest kompatybilny z większością urządzeń USB: dyski USB, drukarki a takżę kontrolery sieci bezprzewodowej podłaczane przez USB* 8.Włącznik zasilania / Dioda POWER Zintegrowany włącznik zasilania N5550 z diodą sygnalizującą działanie. Niebieska: włączone zasilanie urządzenia. 9. Klawisz w górę Przewijanie menu wyświetlacza w górę 10. Klawisz w dół Wciśnij klawisz w celu rozpoczęcia kopiowania danych z urządzenia USB 11. Enter Klawisz zatwierdzający wybraną operację 19

20 12. Klawisz Escape ESC Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu 13.Wyświetlacz LCD Wyświetla aktualne parametry systemu oraz wiadomości z ostrzeżeniami. 14. Szuflady HDD 5 szuflad montażowych dla dysków twardych. Zamknięcie drzwi zapewni większe zabezpieczenie danych. N4510U: Na panelu przednim Thecus N4510U znajdują się elementy sterowania urządzenia, wskaźniki i tace dysku twardego: Panel przedni Element 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk w górę 3. Przycisk w dół 4. Przycisk Enter Opis Wyświetlanie bieżącego stanu systemu i komunikatów ostrzegawczych. Wyświetlanie nazwy hosta, adresów IP WAN/LAN1/LAN2, stanu RAID i bieżącego czasu. Naciśnij, aby przewinąć w górę, podczas używania wyświetlacza LCD. Naciśnij, aby przewinąć w dół, podczas używania wyświetlacza LCD. Naciśnj w celu potwierdzenia informacji wprowadzonej na wyświetlaczu LCD. Naciśnij, aby opuścić bieżące menu LCD. 5. Przycisk Escape ESC 6. Przycisk Włączenie podświetlenia LED. lokalizatora 7. Port USB Port USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. 8. LED zasilania Stałe niebieskie: Włączone zasilanie systemu. 9. Dioda LED Migające pomarańczowe: uruchamianie systemu lub konserwacja zajętości systemu; dane aktualnie niedostępne 10. LED błędu Stałe czerwone: Alarm systemu: Zapasowe zasilanie lub awaria wentylatora systemu 11. LED LAN Stałe zielone: połączenie sieciowe Migające zielone: aktywność sieci 12. Przycisk Włączanie/wyłączanie zasilania N4510U. zasilania 13. Przycisk Reset Resetowanie N4510U. 14. Przycisk Mute (Wyciszenie) Wyciszenie alarmu wentylatora systemu (Można również zarządzać przez interfejs użytkownika) 15. Tace dysku twardego Cztery tace dysku twardego 3,5 SATA. Blokada zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. 20

21 N7510: Panel przedni urządzenia Thecus N7510 zawiera element kontrolne oraz zarządzające urządzeniem, a także kieszenie montażowe dysków twardych Panel czołowy Element Opis 1.Power LED Dioda świecąca na niebiesko: włączone zasilanie urządzenia. 2.Dioda systemu Dioda świecąca na pomarańczowo: system znajduje się w trakcie aktualizacji oprogramowania lub w trybie rozruchowym; dostęp do danych chwilowo niedostępny 3.Dioda WAN/LAN1 Zielona: nawiązano połączenie WAN/LAN1 Migająca na zielono: aktywne połączenie WAN/LAN1 ( transfer danych w toku) 4.LAN2 LED Zielona: nawiązano połączenie LAN2 Migająca na zielono: aktywne połączenie LAN2 (transfer danych w toku) 5.USB Copy LED Świecąca na niebiesko: aktywne połączenie USB (przenoszenie danych z urządzenia USB w trakcie pracy) 6.eSATA link LED Świecąca na niebiesko: nawiązano połączenie z urządzeniem poprzez port esata 7. Port USB Gniazdo USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB. 8. Włącznik Włącznik/wyłącznik zasilania urządzenia N7510 zasilania 9. Klawisz w górę Przewijanie menu wyświetlacza w górę 10. Klawisz w dół Wciśnij klawisz w celu rozpoczęcia kopiowania danych z urządzenia USB 11. Enter Klawisz zatwierdzający wybraną operację 12. Klawisz Escape Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu ESC 13.Wyświetlacz Wyświetla aktualne parametry systemu oraz wiadomości z 21

22 LCD ostrzeżeniami. 14. Szuflady HDD Siedem szuflad montażowych dla dysków twardych 3,5 SATA Zamknięcie drzwi zapewni większe zabezpieczenie danych. Panel tylni N8900 Panel tylny N8900 zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja Opis 1. Złącze zasilania Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata 4. Gniazdo USB Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 7. Gniazdo LAN2 8. Gniazdo LAN3 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN3 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 22

23 N12000: Panel tylny N12000 zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja 1. Złącze zasilania 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata 4. Gniazdo USB Opis Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 7. Gniazdo LAN2 8. Gniazdo LAN3 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN3 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 23

24 N12000V/N12000PRO: Panel tylny N12000V/N12000PRO zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja 1. Złącze zasilania 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata 4. Gniazdo USB Opis Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 7. Gniazdo LAN2 8. Gniazdo LAN3 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN3 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 9. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 10. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 11. Wyjście liniowe Wyjście audio. 12. Wejście liniowe Wejście audio. 24

25 N16000: Panel tylny N16000 zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja 1. Złącze zasilania 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata 4. Gniazdo USB Opis Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 7. Gniazdo LAN2 8. Gniazdo LAN3 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN3 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 25

26 N16000V/N16000PRO: Panel tylny N16000V/N16000PRO zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja 1. Złącze zasilania 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata 4. Gniazdo USB Opis Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 7. Gniazdo LAN2 8. Gniazdo LAN3 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN3 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 9. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 10. Wejście liniowe Wejście audio. 11. Wyjście liniowe Wyjście audio. 12. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 26

27 N6850 Panel tylny N6850 zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja Opis 1. Złącze zasilania Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata 4. Gniazdo USB Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 7. Gniazdo LAN2 Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem 27

28 przełącznika lub routera. 8. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 9. Wejście liniowe Wejście audio. 10. Wyjście liniowe Wyjście audio. 11. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 12. Interfejs GPIO użytkownika Umożliwia zdefiniowanie każdego z we/wy GPIO (0~7) i implementację własnych funkcjonalności. N8850: Panel tylny N8850 zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja Opis 1. Złącze zasilania Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. 28

29 4. Gniazdo USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 7. Gniazdo LAN2 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 8. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 9. Wejście liniowe Wejście audio. 10. Wyjście liniowe Wyjście audio. 11. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 12. Interfejs GPIO użytkownika Umożliwia zdefiniowanie każdego z we/wy GPIO (0~7) i implementację własnych funkcjonalności. N10850: The N10850 rear panel features ports and connectors. 29

30 Panel Tylny Pozycja Opis 1. Złącze zasilania Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. 2. Gniazdo szeregowe 3. Gniazdo esata 4. Gniazdo USB Gniazdo przeznaczone dla zewnętrznego urządzenia zasilającego UPS. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 3.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo WAN/LAN1 7. Gniazdo LAN2 Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. 8. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 9. Wejście liniowe Wejście audio. 10. Wyjście liniowe Wyjście audio. 11. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 12. Interfejs GPIO użytkownika Umożliwia zdefiniowanie każdego z we/wy GPIO (0~7) i implementację własnych funkcjonalności. 30

31 N7700PRO V2: Na panelu tylnym urządzenia N7700PRO V2 znajdują się gniazda i złącza. Panel tylny Element Opis 1.Gniazdo LAN2 Port służący do podłączenia urządzenia do sieci komputerowej poprzez switch lub router 2.Gniazdo Port służący do podłączenia urządzenia do sieci komputerowej WAN/LAN1 poprzez switch lub router 3. Gniazdo Złącze umożliwiające podłączenie i zarządzanie zewnętrznym szeregowe zasilaczem UPS 4. Złącze esata Złącze esata do podłączenia zewnętrznych urządzeń wykorzystujących złącze esata (dyski twarde) 5. Złącze USB Złącze esata do podłączenia zewnętrznych urządzeń wykorzystujących złącze esata (dyski twarde) 6. Wentylator Wentylator usuwający nadmiar ciepła z wnętrza urządzenia systemowy 7. Złącze zasilające Złącze zasilające urządzenia. 31

32 N8800PRO V2: Z tyłu urządzenia znajdują się poniższe złącza. Tylny panel Element Opis 1.Złącza zasilania Złącza zasilania urządzenia 2.Główny włącznik Główny włącznik zasilania zasilania 3. Złącze esata Złącze esata do podłączenia zewnętrznych urządzeń wykorzystujących złącze esata (dyski twarde) 4.Złącze USB Złącza USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń podłączanych poprzez port USB 5.Port szeregowy Port do połączenia z zasilaczem awaryjnym UPS 6. Gniazdo Port służący do podłączenia urządzenia do sieci komputerowej WAN/LAN1 poprzez switch lub router 7. Gniazdo LAN2 Port służący do podłączenia urządzenia do sieci komputerowej poprzez switch lub router 32

33 N5500 Panel tylny N5550 zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja Opis 1. Złącze zasilania Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. 2. Gniazdo WAN/LAN1 3. Gniazdo LAN2 4. Gniazdo USB Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo esata 7. Wejście liniowe Wejście audio. 8. Wyjście liniowe Wyjście audio. 9. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 10. Wentylator systemu 11. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 12. Gniazdo VGA Wyjście wideo. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Wentylator systemu służący do chłodzenia urządzenia przez wyciąganie ciepła. 33

34 N4510U-R Panel tylny N4510U-R zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja Opis 1. Złącze zasilania Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. 2. Gniazdo WAN/LAN1 3. Gniazdo LAN2 4. Gniazdo USB Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo esata 7. Wejście liniowe Wejście audio. 8. Wyjście liniowe Wyjście audio. 9. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 10. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 11. Gniazdo VGA Wyjście wideo. 12. Dioda LED lokalizatora Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. Identyfikacja każdego NAS w konfiguracji montażu stelaża. N4510U-S: Panel tylny N4510U-S jest podobny do N4510U-R, ale z pojedynczym złączem zasilania: 34

35 N7510 Panel tylny N7510 zawiera gniazda i złącza. Panel Tylny Pozycja Opis 1. Złącze zasilania Podłączyć do gniazd dołączone przewody zasilające. 2. Gniazdo WAN/LAN1 3. Gniazdo LAN2 4. Gniazdo USB Gniado WAN/LAN1 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniazdo LAN2 do podłączenia sieci za pośrednictwem przełącznika lub routera. Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB i drukarki USB. 5. Gniazdo USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB. 6. Gniazdo esata 7. Wejście liniowe Wejście audio. 8. Wyjście liniowe Wyjście audio. 9. Gniazdo mikrofonu Wejście mikrofonu. 10. Gniazdo HDMI Wyjście wideo/audio. 11. Gniazdo VGA Wyjście wideo. Gniazdo esata rozszerzenia pamięci masowej o dużej przepustowości. 35

36 Część 2: Instalacja produktu Informacje ogólne Urządzenie Thecus IP storage jest produktem charakteryzującym się prostotą instalacji. Aby ułatwić i pomóc Państwu proces instalacji urządzenia zapraszamy do zapoznania się z poniższą instrukcją instalacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami pozwalającymi na szybką i bezproblemową instalację naszego produktu. Informacje niezbędne przed rozpoczęciem instalacji Przed rozpoczęciem instalacji zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami: 1. Należy zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania produktu, znajdującą się na początku instrukcji użytkownika. 2. Jeżeli jest to możliwe, instalacji urządzenia dokonuj w ubraniu antystatycznym, zabezpieczającym przed wyładowaniami mogącymi uszkodzić elementy elektroniczne. 3. Podczas instalacji urządzenia nie należy używać namagnetyzowanych narzędzi, mogących spowodować wyładowania elektryczne oraz spowodować uszkodzenia urządzenia. 4. Podłączanie kabli W celu podłączenia Thecus IP Storage do sieci należy wykonać następujące czynności: 1. Podłącz kabel Ethernet z sieci do portu WAN/LAN1 na panelu tylnym Thecus IP Storage. 36

37 N 2. Podłącz dostarczony przewód zasilający do gniazda zasilania na panelu tylnym. Podłącz drugi koniec przewodu do zabezpieczonego gniazda zasilającego. 37

38 2. Press the power button on the Front Panel to boot up the Thecus IP storage. 38

39 39

40 Część 3: Pierwsze uruchomienie Informacje ogólne W chwili, gdy urządzenie zostało prawidłowo podłączone do sieci komputerowej, oraz podłączone do prądu, można przystąpić do skonfigurowania Thecus IP storage do pracy sieciowej. W takim przypadku istnieją dwie możliwości konfiguracji produktu: niezwykle prosty i rekomendowany sposób, jakim jest użycie autorskiego oprogramowania Thecus Setup Wizard, lub skorzystanie z menu dostępnego poprzez wyświetlacz LCD, umieszczony na przednim panelu urządzenia. W następnym kroku przedstawimy sposób konfiguracji przy użyciu oprogramowania konfiguracyjnego. Thecus Setup Wizard Oprogramowanie Thecus Setup Wizard pozwala na prostą i szybką konfigurację Thecus IP storage. Aby rozpocząć pracę z kreatorem instalacji, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. Włóż dysk instalacyjny otrzymany przy zakupie Thecus IP storage i włóż go do napędu CD komputera (komputer ten musi być podłączony do sieci komputerowej, w której znajduje się również urządzenie Thecus) 2. Oprogramowanie Setup Wizard powinno zostać uruchomione automatycznie. Jeżeli automatyczne uruchomienie nie nastąpiło, należy przejść do napędu CD i uruchomić plik Setup.exe. Uwaga Dla systemów MAC OS X przeznaczony jest plik Thecus Setup Wizard.dmg 3. Po uruchomieniu oprogramowania, system automatycznie rozpocznie skanowanie sieci w poszukiwaniu wszystkich dostępnych urządzeń Thecus w sieci komputerowej. Jeżeli kreator nie odnajdzie urządzenia, sprawdź ponownie podłączenie Thecus IP storage do sieci komputerowej, a także zajrzyj do Części 7: Rozwiązywanie problemó w. 40

41 4. Wybierz urządzenie Thecus IP storage, które chcesz konfigurować. 5. Zaloguj się używając loginu i hasła administratora. Przy pierwszym uruchomieniu standardowo dla obu pól jest to admin 6. Nazwij swoje urządzenie Thecus IP storage dowolną nazwą, pod którą będzie ono widoczne w sieci lub pozostaw nazwę bez zmian. Jeżeli switch lub router w sieci komputerowej posiada skonfigurowany serwer DHCP, urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane (opcja rekomendowana). W przypadku, gdy chcesz ustawić stałe adresy IP należy ręcznie wprowadzić adres IP oraz ręcznie wprowadź dane adresów DNS. 41

42 7. W celu zabezpieczania systemu zmień standardowe hasło administratora. 8. Proces podstawowej konfiguracji zakończony został sukcesem! Dostęp do zaawansowanych funkcji konfiguracyjnych znajdują się w narzędziach administracyjnych (Web Administrator Interface), dostępnych pod klawiszem Start Browser. Możesz rozpocząć również konfigurację kolejnego urządzenia klikając na klawisz Setup Other Device. Celem zakończenia procesu instalacji wciśnij klawisz Exit. 42

43 Uwaga Oprogramowanie Thecus Setup Wizard przeznaczone jest dla systemów Windows XP/2000/Vista oraz systemów MAC OS X lub nowszych. Użytkownicy korzystający z innych systemów operacyjnych, chcący skorzystać z oprogramowania instalacyjnego muszą uruchomić oprogramowanie z komputera posiadającego system zgodny z instalatorem. Funkcje LCD (N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550/N4510U/N7510) Wymienione wyżej modele wyposażone są w diody na panelu przednim ułatwiające wyświetlanie stanu i konfigurację. Na panelu przednim znajdują się cztery przyciski służące od sterowania funkcjami diod. Sterowanie menu LCD Do poruszania się w ramach menu przy użyciu wyświetlacza LCD służą klawisze Gó ra ( ), Dół ( ), Enter ( ) and Wyjście (ESC). Przy ich użyciu można poruszać się po poszczególnych opcjach menu, oraz zatwierdzać wybór odpowiedniej konfiguracji. Poniższa tabela przedstawia podstawowe funkcje klawiszy sterujących: Sterowanie poprzez LCD Ikona Funkcja Opis W górę Wybór poprzedniego menu konfiguracyjnego. W dół Funkcja kopiowania z urządzenia USB. Enter Zatwierdzenie wyboru, wejście w wybrane menu lub pod menu. ESC Wyjście Wyjście lub powrót do poprzedniego menu. Wyświetlacz LCD może pracować w dwóch trybach pracy: Tryb informacyjny (Display Mode) oraz Tryb zarządzania (Management Mode). Tryb informacyjny W trakcie normalnej pracy, wyświetlacz LCD pracuje w Trybie informacyjnym (Display Mode). Tryb informacyjny (Display Mode) Element Opis Host Name Aktualna nazwa urządzenia oraz jego nazwa w sieci komputerowej. WAN/LAN1 Aktualny adres IP urządzenia w sieci WAN/LAN1. LAN2 Aktualny adres IP urządzenia w sieci LAN2. Link Aggregation Aktualny status połączenia. System Fan Aktualny status wentylatora systemowego nr 1. System Fan2 Aktualny status wentylatora systemowego nr 1. CPU Fan Aktualny status wentylatora na procesorze. 2009/05/22 12:00 Aktualna data i godzina systemowa. Disk Info Aktualny status dysków zainstalowanych w urządzeniu. RAID Aktualny status macierzy RAID. Urządzenie automatycznie zmienia, co 1-2 sekundy informacje wyświetlane na ekranie LCD. Kopiowanie danych poprzez złącze USB Funkcja kopiowania poprzez złącze USB pozwala użytkownikowi na wykonywanie kopii danych z urządzeń USB, takich jak pendrive, dyski USB, kamery cyfrowe wprost na dyski bez użycia komputera przy pomocy użycia tylko jednego klawisza. Aby dokonać skopiowania danych poprzez USB, należy wykonać poniższe kroki: 43

44 1. Podłącz urządzenie USD do wolnego złącza USB znajdującego się na tylnym panelu. 2. Będąc w Trybie informacyjnym urządzenia należy wcisnąć klawisz W dół ( ). 3. Na wyświetlaczu LCD wyświetlone zostanie pytanie USB Copy? 4. Wciśnij Enter ( ) aby zaakceptować wybór i rozpocząć kopiowanie danych z napędu USB podłączonego do portu USB. 5. Wszystkie dane znajdujące się na napędzie USB zostaną skopiowane do folderu o nazwie USB Copy. Tryb zarządzania Podczas przeprowadzania konfiguracji wyświetlacz LCD prezentuje informacje w Trybie zarządzania (Management Mode). Aby wejść w Tryb zarządzania należy wcisnąć klawisz Enter ( ) na przednim panelu serującym, a następnie, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis Enter Password należy wprowadzić hasło administratora. W miejscu tym należy podać prawidłowe hasło administratora. Każdorazowo system będzie sprawdzał prawidłowość podanego hasła. Standardowe hasło administratora w trybie zarządzania poprzez panel LCD ustawione jest, jako Jeżeli podane hasło jest prawidłowe, zostaniesz przeniesiony do Trybu zarządzania (Management Mode). Tryb zarządzania (Management Mode) Element Opis WAN/LAN1 Setting Adres IP oraz maska sieci WAN/LAN1. LAN2 Setting Adres IP oraz maska sieci LAN2. Link Agg. Setting Wybór Load Balance, 802.3ad lub Failover. Change Admin Zmiana hasła administratora. Password Reset to Default Powrót do ustawień fabrycznych urządzenia. Exit Wyjście z trybu zarządzania i powrót do trybu informacyjnego (Display Mode). Uwaga Hasło administratora może być również zmienione w trybie zarządzania przez oprogramownie Web Administration Interface wybierając opcje System Management > Administrator Password. Więcej informacji dotyczących narzędzi Web Administration Interface znajdą Państwo w Części 4: Zarządzanie systemem. Obsługa wyświetlacza OLED (nie dotyczy N7700PRO V2/N8800PRO V2/N5550/N4510U/N7510) Obsługa wyświetlacza OLED Urządzenie pamięci masowej Thecus IP wyposażone jest w umieszczony na panelu przednim wyświetlacz OLED ułatwiający wyświetlanie stanu i konfigurację urządzenia. Na panelu przednim znajdują się cztery przyciski służące od sterowania funkcjami wyświetlacza OLED. 44

45 Elementy sterowania wyświetlaczem OLED Użyj przycisków W górę ( ), W dół ( ), Enter ( ) i Escape (ESC) do wyboru różnych konfiguracji ustawień oraz opcji menu dla urządzenia pamięci masowej Thecus IP. W poniższej tabeli opisano przyciski umieszczone na przednim panelu sterowania: Elementy sterowania wyświetlaczem OLED Ikona Funkcja Opis Przycisk W górę Służy do wyboru poprzedniej opcji ustawień konfiguracji. Przycisk W dół Służy do wyświetlanie ekranu potwierdzenia kopiowania USB. Enter Służy do wejścia do wybranej opcji menu, podmenu lub ustawień parametrów. ESC Wyjście Służy do wyjścia i powrotu do poprzedniego menu. Są dwa tryby pracy wyświetlacza OLED: Tryb wyświetlania i Tryb zarządzania. Tryb wyświetlania W czasie normalnej pracy wyświetlacz OLED będzie pracował w trybie wyświetlania. Tryb wyświetlania Pozycja Nazwa hosta WAN/LAN1 LAN2 Agregacja łącza Wentylator systemu Wentylator CPU Opis Bieżąca nazwa komputera macierzystego systemu. Bieżące ustawienie IP WAN/LAN1. Bieżące ustawienie IP LAN2. Aktualny status agregacji łącza. Aktualny status wentylatora urządzenia. Aktualny status wentylatora CPU. 2009/05/22 12:00 Bieżący czas systemowy. RAID Bieżący status RAID. Urządzenie pamięci masowej Thecus IP będzie na wyświetlaczu OLED wyświetlać po kolei te komunikaty zmieniające je co jedną-dwie sekundy. Kopiowanie USB Funkcja Kopiowanie USB umożliwia kopiowanie plików zapisanych na urządzeniach USB, takich jak dyski USB i aparaty cyfrowe do urządzenia pamięci masowej Thecus IP jednym naciśnięciem przycisku. W celu skorzystania z funkcji kopiowania USB należy wykonać poniższe czynności: 45

46 1. Podłączyć urządzenie USB do dostępnego gniazda USB na panelu przednim. 2. W trybie wyświetlania, nacisnąć przycisk Enter ( ). 3. Na ekranie LCD wyświetli się komunikat "USB Copy?" (Kopiować USB?). 4. Nacisnąć przycisk Enter ( ) i urządzenie pamięci masowej Thecus IP rozpocznie kopiowanie dysków USB podłączonych do gniazda USB na panelu przednim. Na ekranie LCD wyświetlany będzie postęp i wyniki kopiowania USB. Typowe procedury ustawień Używając narzędzia Web Administration Interface, można w prosty sposób skonfigurować urządzenie Thecus IP storage do pracy w sieci komputerowej. Typowe najważniejsze ustawienia dysku można wykonać w pięciu krokach: Szczegółowe informacje dotycząca narzędzia Web Administration Interface mogą Państwo znaleźć w: Części 4: Web Administration Interface. Krok 1: Ustawienia sieciowe (Network Setup) Z poziomu oprogramowania Web Administration Interface, można skonfigurować ustawienia sieciowe Thecus IP storage do pracy w sieci komputerowej. Dostęp do ustawień sieciowych można uzyskać wybierając z paska Manu opcję Network. Więcej informacji znajdą Państwo w: Części 4: Ustawienia sieciowe Krok 2: Tworzenie macierzy RAID W kolejnym kroku, administrator może skonfigurować preferowany poziom macierzy RAID oraz ustawić odpowiedni rozmiar macierzy. Dostęp do konfiguratora macierzy RAID znajdą Państwo wybierając w Web Administration Interface opcję Storage Management > RAID Configuration. Wiecej informacji na temat tworzenia macierzy RAID znajdą Państwo w Części 4: Zarządzanie systemem > Konfiguracja macierzy RAID. Nie są Państwo pewni, który poziom macierzy RAID będzie najlepszy dla Państwa? Chcą Państwo zapoznać się z różnicami pomiędzy poszczególnymi poziomami RAID? Aby zapoznać się ze szczegółami zapraszamy do: Dodatku B: Podstawy RAID. Krok 3: Tworzenie użytkowników lokalnych oraz ustawienia autoryzacji. Po zakończeniu tworzenia macierzy RAID, można przystąpić do tworzenia listy użytkowników oraz ich uprawnień, mających posiadać dostęp do danych zamieszczonych na urządzeniu, lub też wybrać z menu opcję autoryzacji znany jako Active Directory (AD). Więcej informacji na temat tworzenia użytkowników znajdą Państwo w Części 4: Użytkownicy i grupy użytkowników. Więcej informacji dotyczących konfiguracji Active Directory znajdą Państwo w Części 4: Użytkownicy i grupy użytkowników > ADS/NT Support. 46

47 Więcej informacji na temat zalet Active Directory znajdą Państwo w Dodatku C: Podstawy Active Directory. Krok 4: Tworzenie folderów oraz ustawienia praw dostępu (ACL) Dla stworzonych w poprzednim kroku użytkowników lub grup użytkowników, należy przygotować odpowiednie poziomy praw dostępu do odpowiednich folderów nadysku Thecus IP storage. Mogą Państwo dokonać tej czynności przy użyciu opcji Folder Access Control Lists. Więcej informacji na temat zarządzania folderami znajdą Państwo w: Części 4: Zarządzanie dyskami > Współdzielenie folderó w. Więcej informacji na temat konfiguracji zarządzania folderami (Folder Access Control Lists)znajdą Państwo w Części 4: Zarządzanie dyskami > Współdzielenie folderów> Folder Access Control List (ACL). Krok 5: Uruchomienie usług W fazie końcowej, jako administratorzy, mają Państwo możliwość uruchomienia wielu różnorodnych usług, które są obsługiwane przez nasz produkt,a z których mogą korzystać użytkownicy sieci. Więcej informacji na ich temat znajdą Państwo klikając na poniższych usługach: SMB/CIFS Apple File Protocol (AFP) Network File System (NFS) File Transfer Protocol (FTP) Serwer itunes Serwer druku 47

48 48

49 49

50 Rozdział 4: Zarządzanie systemem Informacje ogólne Dysk sieciowy Thecus posiada łatwo dostępny sieciowy interfejs zarządzania. Za jego pomocą można konfigurować i monitorować dysk sieciowy Thecus z dowolnego miejsca w sieci. Sieciowy interfejs zarządzania Upewnij się, że Twoja sieć jest połączona z Internetem. W celu uzyskania dostępu do sieciowego interfejsu zarządzania dysku sieciowego Thecus: 1. Wpisz w przeglądarce sieciowej adres IP dysku sieciowego Thecus. (Domyślnym adresem IP jest UWAGA Adres IP sieci komputerowej musi być w tej samej podsieci jak adres IP dysku sieciowego Thecus. Jeżeli dysk sieciowy Thecus ma domyślny adres IP , adres IP komputera zarządzającego musi być x, gdzie x jest numerem od 1 do 254, ale nie Zaloguj się w systemie korzystając z nazwy użytkownika i hasła administratora. Domyślnym ustawieniem jest: User Name (Nazwa użytkownika): admin Password (Hasło): admin Jeżeli zmieniłeś hasło w kreatorze instalacji, użyj nowego hasła. Po zalogowaniu jako administrator wyświetlona zostanie strona z zastrzeżeniami, jak niżej. Kliknij pole wyboru jeżeli strona ta ma nie być wyświetlana przy kolejnym logowaniu. 50

51 Po stronie z zastrzeżeniami wyświetlony zostanie sieciowy interfejs zarządzania. Za jego pomocą można konfigurować i monitorować prawie wszystkie parametry dysku sieciowego Thecus z dowolnego miejsca w sieci. My Favorite (Ulubione) Interfejs użytkownika ze skrótami My Favorite (Ulubione) umożliwia użytkownikowi wskazanie często stosowanych pozycji i stałe wyświetlanie ich na obszarze ekranu głównego. Na rysunku poniżej pokazano ekran z ulubionymi funkcjami systemu. Administrator może dodawać lub usuwać ulubione funkcje z pozycji My Favorites (Ulubione) przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na drzewie menu. Innymi słowy administratorzy mogą dodawać ulubione funkcje klikając ikonę " Add favorite (Dodaj ulubione)" na ekranie każdej z funkcji. Patrz ikona z czerwoną obwódką na rysunku poniżej. W celu powrotu do ekranu ulubionych wystarczy kliknąć przycisk "Home" (Strona główna) w lewym narożniku ekranu głównego. 51

52 Pasek menu Na pasku menu znajdziesz wszystkie ekrany informacyjne oraz ustawienia systemu dysku sieciowego Thecus. Różne ustawienia rozmieszczone są w następujących grupach na pasku menu: Pasek menu Pozycja System Information (Informacja o systemie) System Management (Zarządzanie systemem) System Network (Sieć systemu) Storage (Pamięć masowa) User and Group Authentication (Uwierzytelnianie użytkownika i grupy) Network Service (Usługa sieciowa) Application Server (Serwer aplikacji) Module Management (Zarządzanie modułem) Backup (Kopia zapasowa) Opis Bieżący status systemu dysku sieciowego Thecus. Różne ustawienia systemu i informacje dla dysku sieciowego Thecus. Informacje i ustawienia dla połączeń sieciowych, jak również różnych usług dysku sieciowego Thecus. Informacje i ustawienia dla urządzeń pamięci masowej zamontowanych w dysku sieciowym Thecus. Umożliwia konfigurację użytkowników i grup. Serwer druku i serwer itunes, które można ustawić na dysku sieciowym Thecus. System i moduł użytkownika do instalowania dysku sieciowego Thecus. Zestaw funkcji kopii zapasowej, które można ustawić na dysku sieciowym Thecus. Przesunięcie kursora nad którąś z tych pozycji spowoduje wyświetlenie rozwijalnego menu wyboru opcji dla każdej z grup. W kolejnych rozdziałach szczegółowo opisane zostaną każda z funkcji oraz sposób konfiguracji dysku sieciowego Thecus. 52

53 Pasek komunikató w Umożliwia szybkie uzyskanie informacji o statusie systemu po najechaniu myszką. Pasek komunikató w Pozycja Stan Opis Informacje RAID Informacja o dyskach WENTYLATOR Sieć Wyświetla status utworzonego woluminu RAID. Kliknij, aby użyć jako skrótu wejścia na stronę informacji RAID. Wyświetla status dysków zainstalowanych w systemie. Kliknij, aby użyć jako skrótu wejścia na stronę informacji o dyskach. Wyświetla aktualny status wentylatora urządzenia. Kliknij, aby użyć jako skrótu wejścia na stronę statusu systemu. Zielony: Połączenie z siecią jest normlane. Czerwony: nienormlane połączenie z siecią Temperatura Wyświetla temperaturę systemu; kliknij, aby użyć jako skrótu wejścia na stronę statusu systemu. Wylogowanie Kliknij, aby wylogować się z sieciowego interfejsu zarządzania. Wybór języka Dysk sieciowy Thecus obsługuje szereg języków, w tym: Angielski Japoński Chiński tradycyjny Uproszczony Chiński Francuski Niemiecki Włoski Koreański Hiszpański Rosyjski Polski Portugalski W pasku menu kliknij polecenie Language (Język) i wyświetlona zostanie Selection (lista wyboru). Korzystając z niej możesz wybrać język dysku sieciowego Thecus. 53

54 System Information (Informacja o systemie) Informacja zapewnia wgląd w bieżące informację o produkcie, status systemu, status serwisu i dzienniki. Pasek menu umożliwia obejrzenie różnych parametrów dysku sieciowego Thecus. Stąd można odkrywać stan dysku sieciowego Thecus oraz inne szczegóły. System Information (Informacja o systemie) Po zalogowaniu jako pierwszy wyświetlony zostanie ekran podstawowy System Information (Informacje o systemie) zawierający opcje Manufacturer (Producent), Product No (Nr produktu), Firmware Version (Wersja oprogramowania sprzętowego) i System Up Time (Czas pracy systemu) z odpowiednimi informacjami. System Information (Informacja o systemie) Pozycja Opis Manufacturer Wyświetla nazwę producenta urządzenia. (Producent) Product No. (Nr Wyświetla numer produktu urządzenia. produktu) Firmware version Pokazuje aktualną wersję oprogramowania sprzętowego. (Wersja oprogramowania sprzętowego) Up time (Czas pracy) Wyświetla całkowity czas pracy urządzenia. Stan systemu/usług W menu System Information (Informacje o systemie) wybierz pozycję Status (Status), co spowoduje wyświetlenie ekranów System Status (Stan systemu) i Service Status (Stan usług). Ekrany zawierają podstawowe informacje o stanie systemu oraz usług. 54

55 System Status (Stan systemu) Pozycja Opis CPU Activity Wyświetla bieżące obciążenie procesora (CPU) dysku sieciowego (Aktywność CPU) Thecus. CPU Fan Speed (Obroty Wyświetla bieżący stan wentylatora CPU. wentylatora CPU) System Fan 1 Speed Wyświetla bieżący stan wentylatora wentylatora systemowego (Obroty wentylatora (lewy 1). systemowego 1) System Fan 2 Speed (Obroty wentylatora systemowego 2) System Fan 3 Speed (Obroty wentylatora systemowego 3) System Fan 4 Speed (Obroty wentylatora systemowego 4) CPU Temperature (Temperatura CPU) System Temperature 1 (Temperatura 1 systemu) System Temperature 2 (Temperatura 2 systemu) System Temperature 3 (Temperatura 3 systemu) System Temperature 4 (Temperatura 4 systemu) System Fan Speed (Obroty wentylatora systemowego) Up Time (Czas pracy) Wyświetla bieżący stan wentylatora wentylatora systemowego (lewy 2). Wyświetla bieżący stan wentylatora wentylatora systemowego (lewy 3) (zależy od modelu). Wyświetla bieżący stan wentylatora wentylatora systemowego (lewy 4) (zależy od modelu). Wyświetla bieżącą temperaturę CPU. Wyświetla bieżąca temperaturę systemu w pozycji 1. Wyświetla bieżąca temperaturę systemu w pozycji 2. Wyświetla bieżąca temperaturę systemu w pozycji 3. Wyświetla bieżąca temperaturę systemu w pozycji 4. Wyświetla bieżący stan wentylatora systemowego. Wskazuje, jak długo urządzenie jest włączone i pracuje. 55

56 Service Status (Stan usług) Pozycja Opis AFP Status (Stan Stan serwera Apple Filing Protocol. AFP) NFS Status (Stan Stan serwera Network File Service. NFS) SMB/CIFS Status Stan serwera SMB/CIFS. (Stan SMB/CIFS) FTP Status (Stan Stan serwera FTP. FTP) TFTP Status (Stan Stan serwera TFTP. TFTP) Rsync Status (Stan Stan serwera Rsync. Rsync) UPnP Status (Stan Stan serwera UPnP. UPnP) SNMP Stan usługi SNMP. Dzienniki W menu System Information (Informacje o systemie) wybierz pozycję System Log (Dziennik systemu), co spowoduje wyświetlenie ekranu System Log (Dziennik systemu). Ekran ten pokazuje historię wykorzystania systemu oraz ważne zdarzenia takie jak stan dysków, informacje o sieci oraz uruchomienia systemu. Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. 56

57 System Log (Dziennik systemu) Pozycja Opis All (Wszystkie) Wyświetla wszystkie informacje dziennika w tym komunikaty systemowe, komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach. INFO Wyświetla informacje o komunikatach systemowych. WARN Wyświetla tylko komunikaty ostrzegawcze. ERROR Wyświetla tylko komunikaty o błędach. Download All Log File Eksportuje wszystkie pliki dzienników do pliku zewnętrznego. (Wczytaj wszystkie pliki dzienników) Truncate All Log File Usuwa wszystkie pliki dziennika. (Usuń wszystkie pliki dzienników) The number of lines per Określa ilość wierszy, która będzie wyświetlana na stronie. page (Liczba wierszy na stronie) Sort Ascending (Sortuj Pokazuje dziennik według dat ustawionych rosnąco. rosnąco) Sort Descending (Sortuj Pokazuje dziennik według dat ustawionych malejąco. malejąco) << < > >> Użyj przycisków do przodu ( > >> ) i wstecz ( << < ) do przewijania stron dziennika. Ponowne wczytanie plików dziennika. Rejestr on-line W menu System Information (Informacje o systemie) wybierz opcję On-line Register (Rejestr on-line) co spowoduje wyświetlenie ekranu System On-line Register (Rejestr on-line systemu). Usługa rejestru on-line okresowo informuje użytkownika o dostępności nowego oprogramowania sprzętowego i modułów oprogramowania udostępnianych przez firmę Thecus. W celu włączenia tej usługi wystarczy zaznaczyć pole wyboru "Enable (Włącz)". W wyniku włączenia usługi, pozycje zaznaczone pogrubioną czcionką zostaną przesłane za pośrednictwem Internetu do firmy Thecus. Oprócz zdefiniowanych pozycji wysyłanych po zarejestrowaniu, dostępne są dwie pozycje dodatkowe: "HDD Info (Informacja o dysku)" i "Time Zone (Strefa czasowa)". Te dwie pozycje opcjonalnie mogą być również przesyłane anonimowo do firmy Thecus w celach analitycznych i statystycznych. W celu przesłania tych pozycji zaznacz wymagane pola wyboru, aby pomóc firmie Thecus w udoskonalaniu jej produktów i usług. 57

58 Syslog Management (Zarządzanie Syslog) Służy do generowania dziennika systemowego, który może być zapisywane lokalnie lub zdalnie; może on również zostać wybrany do działania jako serwer syslog dla wszystkich innych urządzeń. Następujące informacje zapisywane są na Twojej pamięci NAS w opcji: Nsync > log (Dziennik)> messages (Komunikaty). Informacje można uzyskiwać na dwa sposoby: lokalnie i zdalnie. Konfiguracja z serwerem syslog: Konfiguracja z klientem syslog i plikiem docelowym zapisywanym lokalnie: 58

59 Konfiguracja z klientem syslog i plikiem docelowym zapisywanym zdalnie: Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. Time (Czas) Pozycja Opis Syslog Daemon Enable (Włącz)/Disable (Wyłącz) aktywny proces syslog. (Aktywny proces syslog) Syslog service (Usługa Jeżeli wybrana została opcja serwer, wówczas powiązany folder syslog) syslog będzie wykorzystywany do przechowywania wszystkich dzienników systemowych z pozostałych urządzeń NAS, które mają przypisany ten system jako serwer syslog, jak również syslogu tego serwera. Można go obejrzeć z powiązanego folderu syslog w postaci plików "error", "Information" i "warning". Jeżeli wybrana została opcja client (klient), wówczas można zaznaczyć opcje Local (Lokalny) lub Remotely (Zdalny). Target (Docelowy) Jeżeli wybierzesz opcję Local (Lokalny) wówczas dziennik systemowy będzie przechowywany w powiązanym folderze syslog określonym w kolejnym polu. Folder syslog będzie zawierać plik messages, w którym będą zapisywane wszystkie dzienniki systemowe. Jeżeli wybrana zostanie opcja Remotely (Zdalny), wówczas konieczny jest serwer syslog i wymagane jest podanie jego adresu IP. Syslog folder (Folder Wybierz z listy rozwijalnej miejsce, w którym przechowywane będą wszystkie dzienniki systemowe. Ten folder syslog ma syslog) zastosowanie w przypadku wyboru syslog server (serwera syslog) lub syslog client with local selected (klienta syslog z opcją lokalny). Log Level (Poziom Do wyboru są 3 różne opcje: "All (Wszystko)", warning/error dziennika) (Ostrzeżenie/błąd) i "Error (Błąd)". Remote IP Address (Zdalny adres IP) Wprowadź adres IP serwera syslog, jeżeli wybrałeś przechowywanie informacji syslog na urządzeniu zdalnym. System Monitor (Monitor systemu) Monitor systemu umożliwia monitorowanie stanu systemu w tym wykorzystania procesora/pamięci, stanu wentylatora/temperatury, przepustowości sieci oraz listy użytkowników online dla różnych protokołów. W celu monitorowania stanu systemu wystarczy kliknąć opcję System Monitor (Monitor systemu) w drzewie menu, co spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu. 59

60 Jest on podzielony na cztery sekcje, na każdej z których korzystając z listy rozwijalnej w opcji "Monitors (Monitory)" można wybrać parametry, które mają być monitorowane. Kliknij pozycje, które chcesz monitorować. Umożliwia on również wybranie opcji Graphic (Grafika) w celu wyświetlania parametrów graficznie lub Details (Szczegóły) w celu wyświetlania informacji w formie tekstowej. UWAGA Monitor systemu w trybie graficznym może wyświetlać obok siebie równocześnie tylko dwie sekcje. Jeżeli wybrany został tryb graficzny, można wyświetlić również informacje za ostatnie 3 minuty, klikając na oś X. Patrz przykład poniżej: W przypadku listy użytkowników online monitor systemu wyświetli użytkowników, którzy mają dostęp online oraz odwiedzany folder udostępniany. 60

61 System Monitor (Monitor systemu) Pozycja Opis Save Layout (Zapisz Zapisywanie wybranych pozycji monitorowanych. Zostaną układ) one zachowane do kolejnej wizyty. Reset Layout (Zeruj Przywraca domyślne ustawienia monitorowanych pozycji. układ) History (Historia) Zaznacz to pole wyboru a dane monitora systemu będą zapisywane na wskazanej ścieżce woluminu RAID. Lock Layout (Blokuj Wszystkie monitorowane pozycje zostają ustalone i nie układ) można ich zmienić. W celu odblokowania ich należy kliknąć ponownie tą opcję. Jeżeli opcja History (Historia) została włączona, klikniecie przycisku spowoduje wyświetlenie monitora systemu z możliwością wyboru wyświetlania zapisu danych z różnych okresów. System Management (Zarządzanie systemem) Menu System Management (Zarządzanie systemem) umożliwia wykonanie szeregu ustawień, które mogą posłużyć do skonfigurowania funkcji zarządzania systemem dysku sieciowego Thecus. Korzystając z tego menu możesz ustawić czas 61

62 systemowy, powiadomienia systemowe a także dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Czas: ustawianie czasu systemowego W menu Time (Czas) wybierz pozycję Time (Czas), co spowoduje wyświetlenie ekranu Time (Czas). Ustaw wymagane Date (Dzień), Time (Czas) i Time Zone (Strefa czasowa). Możesz również zdecydować się na synchronizację czasu systemowego dysku sieciowego Thecus z serwerem NTP (Network Time Protocol). Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. Time (Czas) Pozycja Opis Date (Data) Ustawianie daty systemowej. Time (Czas) Ustawianie czasu systemowego. Time Zone (Strefa Ustawianie strefy czasowej. czasowa) NTP Service (Usługa Wybierz opcję Enable (Włącz) w celu synchronizacji z serwerem NTP. NTP) Wybierz opcję Disable (Wyłącz) w celu wyłączenia synchronizacji z serwerem NTP. Sync with external NTP Wybierz opcję YES (Tak) w celu umożliwienia dyskowi Server sieciowemu Thecus z wybranym przez Ciebie serwerem NTP. (Synchronizacja z Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby wprowadzić zmiany. zewnętrznym serwerem NTP) OSTRZEŻENIE Jeżeli wybrany zostanie serwer NTP prosimy pamiętać o sprawdzeniu, czy dysk sieciowy Thecus został skonfigurowany na dostęp do serwera NTP. Konfiguracja powiadomień W menu wybierz pozycję Notification (Powiadomienia), co spowoduje wyświetlenie ekranu Notification Configuration (Konfiguracja powiadomień). Ekran ten umożliwia ustawienie powiadamiania przez dysk sieciowy Thecus w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek urządzenia. Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić wszystkie ustawienia. Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. 62

63 Notification Configuration (Konfiguracja powiadomień) Pozycja Opis Beep Notification (Powiadomienie dźwiękowe) Notification (Powiadomienie przez ) Authentication Type (Typ uwierzytelniania) SMTP Server (Serwer SMTP) Port (Port) SMTP Account ID (ID konta SMTP) Account Password (Hasło konta) Log Level (Poziom dziennika) Sender s Address (Adres nadawcy) Receiver s Address (Adres odbiorcy ) (1,2,3,4) Włącz lub wyłącz brzęczyk systemowy działający w momencie wystąpienia problemu. Włącz lub wyłącz powiadomienia przez o problemach z systemem. Służy do wyboru typu uwierzytelniania konta na serwerze SMTP. Służy do podania nazwy/adresu IP serwera SMTP. Służy do podania portu wysyłania wychodzących i z powiadomieniami. Służy do ustawienia ID konta pocztowego serwera SMTP. Wpisz nowe hasło. Wybierz poziom dziennika, dla którego będzie wysyłany . Ustaw adres do wysyłania wiadomości . Dodaj jedne lub więcej adresów odbiorców, który będą otrzymywać powiadomienia przez . UWAGA Informacje dotyczące serwera możesz uzyskać u administratora serwera pocztowego. Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) W menu wybierz pozycję Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego), co spowoduje wyświetlenie ekranu Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego). 63

64 W celu zaktualizowania oprogramowania sprzętowego wykonaj opisane poniżej czynności. 1. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) w celu znalezienia pliku oprogramowania sprzętowego. 2. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 3. Do chwili zakończenia aktualizacji oprogramowania rozlegać się będzie sygnał brzęczyka i będzie migać dioda zajęcia. UWAGA OSTRZEŻENIE Brzęczyk działa tylko, kiedy został włączony w menu System Notification (Powiadomienia systemu). Informacje o najnowszych wydaniach oprogramowania sprzętowego oraz komunikaty o wydaniach można znaleźć na stronie internetowej firmy Thecus. Zastosowanie starszej wersji oprogramowania sprzętowego w miejsce nowszej jest niedopuszczalne. Nie wolno wyłączać zasilania urządzenia w czasie procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Może to prowadzić do katastrofalnej sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z urządzenia. Harmonogram włączania/wyłączania zasilania Korzystając z menu system Management (Zarządzanie systemem) dysku sieciowego Thecus możesz zaoszczędzić energię i pieniądze ustawiając harmonogram samoczynnego włączenia i wyłączenia dysku sieciowego Thecus w określonych porach dnia. W menu wybierz pozycję Schedule Power On/Off (Harmonogram włączenia/wyłączenia), co spowoduje wyświetlenie ekranu Schedule Power On/Off (Harmonogram włączenia/wyłączenia). W celu określenia harmonogramu włączania i wyłączania dysku sieciowego Thecus najpierw należy włączyć ta funkcję przez zaznaczenie pola wyboru opcji Enable Schedule Power On/Off (Włącz harmonogram włączania/wyłączania zasilania). Następnie, za pomocą odpowiednich list rozwijalnych należy wybrać czasy włączenia i wyłączenia dla każdego z dni tygodnia, które mają stanowić harmonogram. Na zakończenie kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. 64

65 Przykład - Monday (Poniedziałek): On (Wł.): 8:00; Off (Wył.): 16:00 Urządzenie włączy się o godzinie 8:00 w poniedziałek i wyłączy o godzinie 16:00 w poniedziałek. System będzie pozostał włączony przez resztę tygodnia. Jeżeli wybierzesz czas włączenia ale nie przypiszesz czasu wyłączenia, system włączy się i pozostanie włączony do momentu nastąpienia zgodnego z harmonogramem terminu wyłączenia lub czasu, kiedy urządzenie zostanie wyłączone ręcznie. Przykład - Monday (Poniedziałek): On (Wł.): 8:00 Urządzenie włączy się o godzinie 8:00 w poniedziałek i nie wyłączy się do chwili ręcznego wyłączenia zasilania. Możesz również wybrać dwa czasy włączenia lub dwa czasy wyłączenia dla danego dnia, a urządzenie będzie zachowywać się odpowiednio do nich. Przykład - Monday (Poniedziałek): Off (Wył.): 8:00; Off (Wył.): 16:00 Urządzenie wyłączy się o godzinie 8:00 w poniedziałek. Urządzenie wyłączy się o godzinie 16:00 w poniedziałek, jeżeli było włączone. Jeżeli urządzenie było już wyłączone w poniedziałek o 16:00, nadal pozostanie wyłączone. Hasło administratora W menu wybierz pozycję Administrator Password (Hasło administratora), co spowoduje wyświetlenie ekranu Change Administrator Password (Zmień hasło administratora). Wpisz nowe hasło w polu New Password (Nowe hasło) i potwierdź nowe hasło w polu Confirm Password (Potwierdź hasło). Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić zmianę hasła. Tutaj możesz ustawić również Password hasło) wejścia do ustawień wyświetlacza OLED. Wpisz nowe hasło w polu New Password (Nowe hasło) i potwierdź nowe hasło w polu Confirm Password (Potwierdź hasło). Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić zmianę hasła. 65

66 Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. Zmiana hasła administratora i wejścia do wyświetlacza LCD Pozycja Opis New Password (Nowe Wpisz tutaj hasło administratora. hasło) Confirm Password Wpisz ponownie nowe hasło w celu potwierdzenia. (Potwierdź hasło) Apply (Zastosuj) Naciśnij tan przycisk, aby zapisać zmiany. Config Mgmt (Zarządzanie konfiguracją) W menu wybierz pozycję Config Mgmt (Zarządzanie konfiguracją), co spowoduje wyświetlenie ekranu System Configuration Download/Upload (Pobieranie/wysyłanie konfiguracji systemu). Opcja ta umożliwia pobieranie zapisanych konfiguracji systemu i zapisywanie konfiguracji. Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. System Configuration Download/Upload (Pobieranie/wysyłanie konfiguracji systemu) Pozycja Opis Download (Pobierz) Służy do zapisu i eksportu bieżącej konfiguracji systemu. Upload (Wyślij) Służy do importu zapisanego pliku konfiguracji w celu nadpisania bieżącej konfiguracji systemu. UWAGA Sporządzenie kopii zapasowej konfiguracji systemu jest doskonałym sposobem przywrócenia konfiguracji roboczej podczas eksperymentowania z nowymi ustawieniami systemu. Utworzona kopia zapasowa konfiguracji systemu może zostać odtworzona tylko na tej samej wersji oprogramowania sprzętowego, na której została wykonana. Szczegóły kopii zapasowej nie obejmują kont użytkownika/grup. Factory Default (Ustawienia fabryczne) W menu wybierz pozycję Factory Default (Ustawienia fabryczne), co spowoduje wyświetlenie ekranu Reset to Factory Default (Przywróć 66

67 ustawienia fabryczne). Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby przywrócić ustawienia fabryczne dysku sieciowego Thecus. OSTRZEŻENIE Przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje usunięcia danych zapisanych na twardych dyskach, ale SPOWODUJE powrót do wszystkich wartości domyślnych. Reboot & Shutdown (Ponowne uruchomienie i wyłączenie) W menu wybierz pozycję Reboot & Shutdown (Ponowne uruchomienie i wyłączenie), co spowoduje wyświetlenie ekranu Shutdown/Reboot System (Wyłączenie/ponowne uruchomienie systemu). Naciśnij przycisk Reboot (Uruchom ponownie) w celu ponownego uruchomienia systemu lub naciśnij przycisk Shutdown (Wyłącz) w celu wyłączenia systemu. File System Check (Sprawdzenie systemu plików) Opcja File System Check (Sprawdzenie systemu plików) umożliwia wykonanie sprawdzenia integralności systemu plikowego Twoich dysków. W menu kliknij polecenie File System Check (Sprawdzenie systemu plikó w) i wyświetlony zostanie ekran File System Check (Sprawdzenie systemu plikó w). W celu wykonania sprawdzenia systemu plików kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Po kliknięciu wyświetlone zostanie okno pokazane poniżej: 67

68 Kliknij przycisk Yes (Tak), aby ponownie uruchomić system. Po ponownym uruchomieniu systemu wyświetlony zostanie ekran File System Check (Sprawdzenie systemu plikó w). Widoczne będą na nim dostępne woluminy RAID, na których można przeprowadzić sprawdzenie systemu plików. Zaznacz odpowiednie woluminy RAID i kliknij przycisk Next (Dalej), aby wykonać sprawdzenie systemu plików. Kliknij przycisk Reboot (Uruchom ponownie), aby ponownie uruchomić system bez wykonywania sprawdzenia. Po kliknięciu przycisku Next (Dalej), pojawi się ekran pokazany poniżej. 68

69 Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć sprawdzenie systemu plików. Kliknij przycisk Reboot (Uruchom ponownie), aby ponownie uruchomić system. Podczas trwania sprawdzania systemu plików, system będzie wyświetlać 20 linii informacji do czasu zakończenia procesu. Po zakończeniu, na dole zostaną wyświetlone wyniki. UWAGA Zamian dysk sieciowy Thecus będzie mógł normlanie działać po zakończeniu sprawdzania systemu plików należy go ponownie uruchomić. Wake-Up-On-LAN (Aktywacja w przypadku sygnału z sieci) (WOL) Dysk sieciowy Thecus ma możliwość uruchomienia z trybu uśpienia za pośrednictwem portu WAN/LAN1 lub LAN2. W menu wybierz pozycję WOL, co spowoduje wyświetlenie ekranu Wake-Up-On-LAN (Aktywacja w przypadku sygnału z sieci). Możesz tutaj Enable (włączyć) lub Disable (wyłączyć) daną opcję. Konfiguracja Wake-Up-On-LAN (Aktywacja w przypadku sygnału z sieci) Pozycja Opis WAN/LAN1 Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) usługę WOL z WAN/LAN1 LAN2 Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) usługę WOL z LAN2 Apply (Zastosuj) Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. 69

70 SNMP Support (Obsługa SNMP) W menu wybierz pozycję SNMP, co spowoduje wyświetlenie ekranu SNMP Support (Obsługa SNMP). Możesz włączyć funkcję SNMP i wpisać odpowiednie informacje w każdym z pól. Dzięki SNMP oprogramowanie zarządzania może uzyskać podstawowe informacje o systemie. W menu wybierz pozycję SNMP, co spowoduje wyświetlenie ekranu SNMP Support (Obsługa SNMP). Możesz tutaj Enable (włączyć) lub Disable (wyłączyć) daną opcję. UI Login Function (Funkcja logowania UI) Dostosowuje ustawienia konfiguracji UI Login (Logowanie UI); możesz włączyć/wyłączyć funkcje Web Disk (Dysk sieciowy), Photo Server (Serwer zdjęć) i modules (moduły) zgodnie z zapotrzebowaniem. 70

71 System Network (Sieć systemu) Skorzystaj z menu System Network (Sieć systemu) do wykonania ustawień konfiguracji sieciowej dla portów sieciowych dysku sieciowego lub dodatkowego NIC jak również dla DHCP i agregacji łączy. Networking (Praca w sieci) W menu System Network (Sieć systemu) wybierz pozycję Networking (Praca w sieci), co spowoduje wyświetlenie ekranu Networking Configuration (Konfiguracja pracy w sieci). Na ekranie tym wyświetlane są ogólne ustawienia parametrów sieci oraz dostępne połączenie sieciowe. Możesz zmienić dowolną z tych pozycji i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj) w celu potwierdzenia ustawień. Opis każdej z pozycji umieszczono w tabeli poniżej. Dostępne porty systemu sieciowego pochodzą z portów wbudowanych w system oraz dodanych z zarezerwowanego gniazda PCI-e slot z dołączoną listą zgodności. Dlatego pokazany powyżej ekran jest przykładem pochodzącym z urządzenia Thecus N16000 z zamontowanym 3 GbE NIC i zainstalowanym dodatkowo poczwórnym portem NIC Intel PRO/1000 PT, co daje łącznie 7 portów NIC w systemie. Network Configuration (Konfiguracja sieci) (Parametr globalny) Pozycja Host name (Nazwa hosta) Domain name (Nazwa domeny) Opis Nazwa hosta identyfikująca dysk sieciowy Thecus w sieci. Określa nazwę domeny dysku sieciowego Thecus. 71

72 WINS Server (Serwer WINS) DNS Mode (Tryb DNS) DNS Server 1,2,3 (Serwer DNS 1, 2, 3) Służy do ustawienia nazwy serwera dla komputera NetBIOS. Wybór serwera DNS odbywa się z serwera DHCP lub ręcznie. Można wpisać łącznie 3 serwery DNS. Jeżeli wybór serwera DNS odbywa się z serwera DHCP, wówczas odnosić się on będzie do portu WAN/LAN1. Adres IP serwera DNS (Domain Name Server). Network Configuration (Konfiguracja sieci) (Port NIC) Link speed (Prędkość łącza) Link status (Stan łącza) MAC address (Adres MAC) Obsługa ramek Jumbo) IPv4/IPv6 Mode (Tryb) IP Netmask/Prefix Length (Maska sieci/długość prefiksu) Gateway (Brama) Default gateway (Domyślna brama) Wyświetla związaną przepustowość łącza portu NIC. Wyświetla stan łącza związanego portu NIC. Adres MAC karty sieciowej. Służy do włączenia lub wyłączenia obsługi ramek Jumbo interfejsu dysku sieciowego Thecus. Kliknij w celu włączenia IPv4/IPv6 dla protokołu TCP/IP. Domyślnym ustawieniem jest włączony IPv4. Umożliwia wybór statycznego lub dynamicznego adresu IP. Adres IP związanego interfejsu NIC. Wpisać maskę sieci dla IPv4 i długość prefiksu dla IPv6. Brama związanego NIC. Może zostać wybrana z listy rozwijalnej domyślnych bram używanych dla dysku sieciowego Thecus. UWAGA Ustawienia ramek Jumbo stosować tylko podczas pracy w środowisku gigabitowym, kiedy wszystkie klienty mają włączoną obsługę ramek Jumbo. Właściwe ustawienie DNS ma zasadnicze znaczenie dla usług sieciowych takich jak SMTP i NTP. OSTRZEŻENIE Większość przełączników/routerów Fast Ethernet (10/100) nie obsługuje ramek Jumbo i nie będziesz mógł ich podłączyć do Thecus NAS po włączeniu ramek Jumbo. DHCP/RADVD W menu System Network (Sieć systemu) wybierz pozycję DHCP/RADVD, co spowoduje wyświetlenie ekranu DHCP/RADVD Configuration (Konfiguracja DHCP/RADVD). Ekran ten wyświetla stan dostępnych NIC. Dla każdego NIC można skonfigurować działanie jako serwer DHCP/RADVD jeżeli skonfigurowany został statyczny adres IP. 72

73 Konfiguracja serwera DHCP/RADVD Serwer DHCP/RADVD można skonfigurować tak, aby przypisywał adres IP (IPv4) lub prefiks (IPv6) do urządzeń podłączonych do skojarzonego portu NIC. DHCP Configuration (Konfiguracja DHCP) Pozycja Opis DHCP/RADVD Server (Serwer DHCP/RADVD) Start IP (Początkowy numer IP) (IPv4) End IP (Końcowy numer IP) (IPv4) Default Gateway (Brama domyślna) (IPv4) DNS Server 1,2,3 (Serwer DNS 1, 2, 3) (IPv4) Prefix (Prefiks) (IPv6) Prefix Length (Długość prefiksu) (IPv6) Włącza lub wyłącza funkcję serwera DHCP/RADVD automatycznego przypisywania adresu IP komputerom podłączonym do skojarzonego interfejsu NIC. Służy do ustawienia dolnego adresu IP w zakresie DHCP. Służy do ustawienia najwyższego adresu IP w zakresie DHCP. Określa bramę dla usług serwera DHCP. Wyświetla adres IP serwera DNS. Określa prefiks. Określa długość prefiksu. OSTRZEŻENIE Adres IP skojarzonego NIC nie powinien znajdować się w zakresie od początkowego adresu IP do końcowego adresu IP (IPv4). Linking Aggregation (Agregacja łączy) Dysk sieciowy Thecus obsługuje agregację łączy albo z portu sieciowego płyty albo z dodatkowego NIC. Wystarczy kliknąć na +, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. 73

74 Po kliknięciu na + wyświetlony zostanie ekran jak niżej. Należy wybrać z dostępnych portów sieciowych i przenieść je do okna wybranych portów. Kliknij przycisk "Link (Połącz)" w celu potwierdzenia wyboru. Wyświetlony zostanie ekran z dodatkowymi wymaganymi ustawieniami w celu zakończenia konfiguracji agregacji łącza. 74

75 Link1 Configuration (Konfiguracja Link1) Status (Stan) Określa porty sieciowe stosowane ze skojarzoną agregacją łącza. Jumbo Frame Support (Obsługa ramek Jumbo) Link Type (Typ łącza) IPv4/IPv6 Kliknij przycisk w celu zmodyfikowania wybranych portów sieciowych. Służy do włączenia lub wyłączenia obsługi ramek Jumbo interfejsu dysku sieciowego Thecus. Z listy rozwijalnej wybierz wymagany tryb. Kliknij w celu włączenia IPv4/IPv6 dla protokołu TCP/IP. Domyślnym ustawieniem jest włączony IPv4. Mode (Tryb) Z agregacją łącza powinien być używany statyczny adres IP. IP Adres IP agregacji łącza.. Netmask/Prefix Length (Maska sieci/długość prefiksu) Gateway (Brama) Default gateway (Domyślna brama) Wpisać maskę sieci dla IPv4 i długość prefiksu dla IPv6. Brama związanej agregacji łącza. Może zostać wybrana z listy rozwijalnej domyślnych bram używanych dla dysku sieciowego Thecus. Teraz w opcji połączenia sieciowe, na pasku tytułów pojawi się karta Link1. 75

76 W celu zmodyfikowania lub usunięcia LINK1 należy przejść do strony ustawień Link Aggregation (Agregacja łącza). Kliknij przycisk w celu zmodyfikowania ustawień lub kliknij przycisk w celu usunięcia tej agregacji łącza. Jeżeli nadal dostępne są porty sieciowe, można oczywiście utworzyć 2-gą agregację łącza klikając przycisk. Dodatkowa sieć LAN Inaczej niż w przypadku portu sieciowego na płycie, dysk sieciowy Thecus obsługuje możność dodawania dodatkowych NIC w dostępnych gniazdach PCI-e. Szczegółowe informacje o liście obsługiwanych dodatkowych NIC znajdują się na portalu firmy Thecus. Po zainstalowaniu dodatkowego NIC w dysku sieciowym Thecus, w kategorii "Networking (Połączenia sieciowe)" pojawia się karta Additional LANx (Dodatkowa sieć x). Kliknij powiązany NIC w celu skonfigurowania szczegółów. Na zrzucie ekranu poniżej podano przykład zainstalowanego portu Quad Intel PRO/1000 PT. Zarządzanie pamięcią masową Menu Storage (Pamięć masowa) wyświetla stan urządzeń pamięci masowej zamontowanych w dysku sieciowym Thecus, oraz zawiera opcje konfiguracji pamięci masowej takie jak ustawienia RAID i dysków, konfigurację folderów, instalacja iscsi i ISO. 76

77 Disc Information (Informacja o dyskach) W menu Storage (Pamięć masowa) wybierz pozycję Disks (Dyski), co spowoduje wyświetlenie ekranu Disc Information (Informacja o dyskach). Stąd można zobaczyć różne opcje zainstalowanych dysków twardych SATA/SAS. Puste linie wskazują, że dysk twardy nie jest aktualnie zainstalowany w danej kieszeni dysku. UWAGA Zrzut ekranu pokazany niżej jest przykładem dla dysku sieciowego Thecus. Ilość kieszeni na dyski wynosi od 8,12 do 16, zależnie od modelu dysku sieciowego Thecus. Disc Information (Informacja o dyskach) Pozycja Opis Disk No. (Nr dysku) Określa położenie dysku. Capacity (Pojemność) Pokazuje pojemność dysku twardego SATA. Model Wyświetla nazwę modelu dysku twardego SATA. Link (Łącze) Wyświetla przepustowość interfejsu dysku twardego i łącza. Firmware (Oprogramowanie Pokazuje wersję oprogramowania sprzętowego dysku twardego SATA. sprzętowe) Status (Stan) Wskazuje stan dysku. Bad Block scan (Skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów) Kliknij Yes (Tak), aby uruchomić skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów. S.M.A.R.T. Information (Informacje S.M.A.R.T) Na ekranie Disks Information (Informacje o dyskach) stan każdego z dysków będzie wyświetlany w kolumnie Status (Stan). Kliknięcie łącza OK lub Warning (Ostrzeżenie) wyświetli okno S.M.A.R.T Information (Informacje S.M.A.R.T) dla danego dysku. Możesz również wykonać test SMART dysku (nie dotyczy dysków SAS), klikając przycisk Test, aby go uruchomić. Wynik jest tylko informacyjny i system nie będzie podejmował żadnych działań w związku z jego wynikiem. 77

78 S.M.A.R.T. Information (Informacje S.M.A.R.T) Pozycja Opis Tray Number (Numer Kieszeń, w której zamontowany jest dysk twardy. kieszeni) Model Nazwa modeli zainstalowanego dysku twardego. Godziny WŁĄCZENIA Licznik godzin pracy w stanie włączonego zasilania. Surowa zasilania wartość tego atrybutu pokazuje całkowitą ilość godzin (lub minut, lub sekund, zależnie od producenta) w stanie włączonego zasilania. Temperature Celsius Bieląca temperatura dysku twardego w stopniach Celsjusza. (Temperatura w stopniach Celsjusza) Reallocated Sector Count (Liczba przeniesionych sektorów) Current Pending Sector (Aktualnie oczekujący sektor) Test Type (Typ testu) Test Result (Wynik testu) Test time (Czas testu) Liczba przeniesionych sektorów. Jeżeli dysk twardy napotka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji oznacza taki sektor jako "przeniesiony" i przenosi dane do specjalnie zarezerwowanego obszaru (obszar zapasowy). Proces ten nazywany jest również powtórnym mapowaniem a "przeniesione" sektory nazywane są remapami. Dlatego, na nowoczesnych dyskach twardych nie można zobaczyć "uszkodzonych sektorów" w czasie sprawdzania powierzchni - wszystkie uszkodzone sektory są ukrywane w sektorach przeniesionych. Jednak im więcej sektorów zostanie przeniesionych tym można zauważyć większy spadek (do 10% lub więcej) prędkości odczytu/zapisu. Bieżąca liczba niestabilnych sektorów (oczekujących na ponowne mapowanie). Surowa wartość tego atrybutu wskazuje całkowitą liczbę sektorów oczekujących nap ponowne mapowanie. Później, kiedy cześć z tych sektorów zostanie skutecznie odczytana, wartość ulega zmniejszeniu. Jeżeli w czasie odczytywania sektorów nadal występują błędy, dysk twardy spróbuje odtworzyć dane, przeniesie je do zarezerwowanego obszaru dysku (obszar zapasowy) i oznaczy te sektory jako ponownie mapowane. Jeżeli wartość tego atrybutu wynosi zero wskazuje to, że jakość odpowiedniego obszaru jest niska. Służy do ustawienia krótkiego lub długiego czasu testu. Wynik wykonanego testu. Całkowity czas trwania testu. 78

79 UWAGA Jeżeli Liczba przeniesionych sektorów jest > 32 lub wartość parametru Aktualnie oczekający sektor dysku twardego wynosi > 0, jako stan dysku twardego będzie wyświetlane Warning (Ostrzeżenie). Ostrzeżenie to służy jedynie do zwrócenia uwagi administratora systemu na występowanie na dyskach uszkodzonych sektorów co oznacza, że powinien on je wymienić tak szybko jak to możliwe. Bad Block scan (Skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektoró w) Z ekranu Disks Information (Informacje o dyskach), możesz również wykonać skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów klikając w celu uruchomienia przycisk Click to start Kliknij, aby uruchomić). Wynik jest tylko informacyjny i system nie będzie odejmował żadnych działań w związku z jego wynikiem. Wynik testu pozostanie do ponownego uruchomienia systemu. Domyślnie wyświetlane jest komunikat "Yet to start" (Gotowy do startu). RAID Information (Informacje RAID) W menu Storage (Pamięć masowa) wybierz pozycję RAID, co spowoduje wyświetlenie ekranu RAID Information (Informacje RAID). Na ekranie tym wyświetlane są woluminy RAID aktualnie umieszczone na dysku sieciowym Thecus. Na ekranie można uzyskać informacje o stanie woluminów RAID jak również o pojemnościach alokowanych dla przechowywania danych. 79

80 RAID Information (Informacje RAID) Pozycja Opis Master RAID (RAID Wolumin RAID aktualnie oznaczony jako główny wolumin RAID. główny) ID Identyfikator bieżącego woluminu RAID. UWAGA: Wszystkie identyfikatory RAID musza być niepowtarzalne. RAID Level (Poziom Pokazuje bieżącą konfigurację RAID. RAID) Status (Stan) Wskazuje stan RAID. Może to być Healthy (Zdrowy), Degraded (Zdegradowany) lub Damaged (Uszkodzony). Disks Used (Używane Dyski twarde używane do utworzenia bieżącego woluminu RAID. dyski) Total Capacity (Łączna Łączna pojemność bieżącego woluminu RAID. pojemność) Data Capacity Pokazuje zajętą pojemność i całkowitą pojemność zajmowaną (Pojemność danych) przez dane użytkownika. Tworzenie woluminu RAID Na ekranie RAID Information (Informacje RAID), kliknij przycisk Create (Utwó rz), aby przejść do ekranu Create RAID (Utwó rz RAID). Oprócz wyświetlania informacji o dysku RAID oraz jego stanie, ekran umożliwia wykonanie ustawień konfiguracji RAID. Korzystając z opcji Create RAID (Utwó rz RAID), możesz wybrać szerokość taśmy, wybrać, które dyski będą dyskami RAID lub dyskami zapasowymi.. RAID Configurations (Konfiguracja RAID) Pozycja Opis Disk No. (Nr dysku) Numer przypisany do dysku twardego. Capacity (Pojemność) Pojemność zainstalowanych dysków twardych. (MB) Model Numer modelu zainstalowanych dysków twardych. Status (Stan) Stan zainstalowanych dysków twardych. Used (Używany) Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, bieżący dysk twardy jest częścią woluminu RAID. Spare (Zapas) Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, bieżący dysk twardy oznaczony jest jako zapasowy dla woluminu RAID. Master RAID (RAID Zaznacz pole w celu wskazania tego dysku jako głównego główny) woluminu RAID. Więcej informacji znajduje się w punkcie UWAGA poniżej. Stripe Size (Wielkość taśmy) Data Percentage (Procent danych) Create (Utwórz) Opcja ta służy do ustawienia wielkości taśmy w celu maksymalizacji wydajności pików sekwencyjnych w woluminie pamięci masowej. Zachować ustawienie 64K o ile nie jest wymagany specjalny układ przechowywanych plików w woluminie pamięci masowej. Większa szerokość taśmy jest korzystniejsza dla dużych plików. Procent woluminu RAID, który będzie wykorzystywany do przechowywania danych. Naciśnij ten przycisk w celu skonfigurowania systemu plików oraz utworzenia woluminu RAID pamięci masowej. Aby utworzyć wolumin RAID należy wykonać poniższe czynności. 1. Na ekranie RAID Information (Informacje RAID) kliknij przycisk Utwórz. 80

81 2. Na ekranie RAID Configuration (Konfiguracja RAID) ustaw pamięć masową RAID jako JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 lub RAID 60 (zależnie od modelu) patrz Załącznik B: RAID Basics (Podstawy RAID) w celu uzyskania szczegółowego opisu każdego z ustawień. UWAGA Urządzenia serii N8900/N12000/N16000 obsługują wiele RAID i mają możliwość tworzenia do pięciu woluminów RAID na pojedynczym systemie NAS. 3. Podaj identyfikator (ID) RAID. 81

82 4. Jeżeli wolumin RAID ma być głównym woluminem RAID, zaznacz pole wyboru Master RAID (RAID główny). UWAGA W konfiguracji z wieloma RAID, jeden wolumin RAID musi zostać oznaczony jako główny wolumin RAID. Główny wolumin RAID będzie przechowywał wszystkie zainstalowane moduły. Jeżeli zmieniona zostanie lokalizacja głównego RAID (np. określenie woluminu 2 jako głównego woluminu RAID, kiedy poprzednio głównym woluminem był wolumin 1) wówczas moduły muszą zostać zainstalowane ponownie. Dodatkowo, wszystkie foldery systemowe, które znajdowały się na głównym woluminie RAID będą niewidoczne. Ponowne oznaczenie tego woluminu jako głównego woluminu RAID spowoduje, że foldery te będą ponownie widoczne. 5. Wybierz, czy dysk RAID będzie szyfrowany, czy nie. Wolumin RAID może chronić dane z wykorzystaniem funkcji szyfrowania woluminu RAID, celem zapobieżenia ryzyku ujawnienia danych. W celu uruchomienia tej funkcji należy włączyć opcję Encryption (Szyfrowanie) podczas tworzenia RAID, a następnie utworzyć hasło do identyfikacji. Dodatkowo, wymagany jest zapisywalny zewnętrzny dysk USB podłączony do dowolnego gniazda USB w systemie, celem zapisania wprowadzonego hasła podczas tworzenia woluminu RAID. Szczegółowe informacje znajdują się na zrzucie ekranu poniżej. Po naciśnięciu przycisku Create (Utwó rz) przy zaznaczonym polu wyboru Encryption (Szyfrowanie), w celu potwierdzenia wyświetlone zostanie następujące okno. Po utworzeniu woluminu RAID, możesz wyjąć dysk USB do chwili ponownego uruchamiania systemu. Wolumin RAID nie może zostać zamontowany jeżeli podczas uzyskiwania dostępu do woluminu, dysk USB z kluczem nie zostanie znaleziony w żadnym z systemowych portów USB. W celu aktywacji zaszyfrowanego woluminu, podłączyć dysk USB zawierający klucz szyfrowania do dowolnego gniazda USB urządzenia. 82

83 Zalecamy skopiowanie klucza szyfrowania woluminu RAID i przechowywanie kopii w bezpiecznym miejscu. Plik klucza szyfrowania na dysku USB będzie mieć format: (data utworzenia woluminu RAID)_xxxxxx.key OSTRZEŻENIE Dysk USB należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, podobnie jak kopię zapasową klucza szyfrowania. Brak możliwości odtworzenia danych w przypadku utracenia klucza. UWAGA Przy włączonym szyfrowaniu woluminu RAID spadnie wydajność systemu. Woluminy RAID z włączonym szyfrowaniem będą wyświetlane z symbolem kłódki obok nazwy ID woluminu. 6. Quick RAID Włączenie ustawienia Quick RAID pozwala na skrócenie czasu tworzenia RAID. UWAGA Zalecamy, aby ustawienie Quick RAID było używane jedynie, kiedy dyska twardy jest fabrycznie nowy lub nie zawiera partycji. 7. Określ szerokość taśmy domyślnym ustawieniem jest 64K. 8. Wybierz system plików, który ma być stosowany na danym woluminie RAID. Dostępne są opcje ext3, XFS i ext4. 83

84 UWAGA Obsługiwane wielkości pojedynczego woluminu: ext3 8 TB XFS 48 TB ext4 36 TB 9. Naciśnij przycisk Submit (Wyślij), aby utworzyć wolumin RAID pamięci masowej. 10. Naciśnij Yes (Tak), w celu przygotowania tworzenia woluminu RAID. Następnie kliknij Finish (Zakończ) w celu uruchomienia tworzenia woluminu RAID. 84

85 UWAGA Tworzenie woluminu RAID może potrwać pewien czas, zależnie od wielkości dysków twardych i trybu RAID. Generalnie, kiedy proces tworzenia woluminu RAID zostanie uruchomiony przez opcję RAID Building (Tworzenie RAID), wówczas istnieje możliwość dostępu do woluminu danych. OSTRZEŻENIE Tworzenie RAID powoduje zniszczenie wszystkich danych na bieżącym woluminie RAID. Dane są nie do odzyskania. RAID Level (Poziom RAID) Możesz ustawić pamięć masową jako JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 lub RAID 60 (zależnie od modelu). Model Poziom JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 RAID 50 RAID 60 Seria N12000 Seria N16000 Seria N8900 N6850 N8850 N10850 N7700PRO V2 N8800PRO V2 N5550 N4510U N7510 Konfiguracja RAID jest zwykle wymagana jedynie, kiedy urządzenie jest konfigurowane po raz pierwszy. Krótki opis każdego z ustawień RAID jest następujący: JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 Poziomy RAID Poziom Opis Pamięcią masową jest pojedynczy dysk twardy bez obsługi RAID. JBOD wymaga minimum 1 dysku. Oferuje striping danych, ale nie zapewnia zwielokrotnienia. Poprawia wydajność ale nie bezpieczeństwo danych. RAID 0 wymaga minimum 2 dysków. Oferuje tworzenie lustrzanego odbicia dysku. Oferuje podwójną szybkość odczytu pojedynczego dysku, ale taka samą prędkość zapisu. RAID 1 wymaga minimum 2 dysków. Oferuje striping danych i informację o korekcji błędów stripingu. RAID 5 wymaga minimum 3 dysków. RAID 5 dopuszcza występowanie jednego uszkodzonego dysku. W celu zapewnienia ochrony przez uszkodzeniem dwóch dysków należy zastosować dwa niezależne obliczenia parzystości. W tym celu stosowane są dwa różne algorytmy. RAID 6 wymaga minimum 4 dysków. RAID 6 dopuszcza występowanie dwóch uszkodzonych dysków. RAID 10 cechuje się wysoką niezawodnością i wysoką wydajnością. RAID 10 jest implementowany jako stripowana macierz, której segmentami są macierze RAID 1. Posiada ona tolerancję błędu RAID 1 oraz wydajność RAID 0. RAID 10 wymaga 4 dysków. RAID 10 dopuszcza występowanie dwóch 85

86 RAID 50 RAID 60 uszkodzonych dysków. RAID 50 łączy prosty striping na poziomie blokowym RAID 0 z rozłożoną parzystością RAID 5. Jest to macierz RAID 0 stripowana na elementach RAID 5. Wymaga co najmniej 6 dysków. RAID 60 łączy prosty striping na poziomie blokowym RAID 0 z rozłożoną podwójną parzystością RAID 6. Jest to macierz RAID 0 stripowana na elementach RAID 6. Wymaga co najmniej 8 dysków. OSTRZEŻENIE Jeżeli administrator niewłaściwie usunie dysk twardy, który nie powinien zostać usunięty kiedy stan RAID jest zdegradowany, wszystkie dane zostaną utracone. Edycja RAID Na ekranie RAID Information (Informacje RAID), kliknij przycisk Edit (Edytuj), aby przejść do ekranu RAID Information (Informacje RAID). Korzystając z opcji Edit RAID (Edycja RAID), możesz wybrać ID RAID oraz dysk zapasowy.. 86

87 Remove RAID (Usuń RAID) Kliknij przycisk w celu usunięcia woluminu RAID. Wszystkie dane użytkownika i iscsi, które zostały utworzone na wybranym woluminie RAID zostaną usunięte. Aby usunąć wolumin RAID należy wykonać poniższe czynności. 1. Na ekranie RAID List (Lista RAID) wybierz wolumin RAID klikając jego przycisk radiowy i kliknij RAID Information (Informacja RAID) w celu otwarcia ekranu RAID Configuration (Konfiguracja RAID). 2. Na ekranie RAID Configuration (Konfiguracja RAID) kliknij przycisk Remove RAID (Usuń RAID). 3. Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenie, musisz wpisać "Yes (Tak)", aby zakończyć czynność Remove RAID (Usuń RAID). OSTRZEŻENIE Usuwanie RAID powoduje zniszczenie wszystkich danych na bieżącym woluminie RAID. Dane są nie do odzyskania. 87

88 Global Hot Spare (Globalny dysk zapasowy) W systemie można utworzyć do 5 woluminów RAID. Obsługa globalnego dysku zapasowego może wyeliminować dublowane używanie dysku w każdym z woluminów RAID. Wystarczy odznaczyć dyska na liście globalnych dysków zapasowych, a następnie kliknąć przycisk Apply (Zastosuj) w celu aktywowania. Rozszerzanie RAID W celu rozszerzenia woluminu RAID 1, RAID 5 lub RAID 6 należy wykonać poniższe czynności. 1. Wymień jeden z dysków twardych w woluminie RAID i poczekaj na jego automatyczną odbudowę. 2. Po odbudowie możesz kontynuować wymianę wszystkich pozostałych dysków w matrycy RAID. 3. Po wymianie dysków twardych zaloguj się do Web Management (Zarzadzanie siecią). Przejdź do Storage (Pamięć masowa)> RAID w celu otwarcia ekranu RAID Configuration (Konfiguracja RAID). 4. Na ekranie RAID Information (Informacja RAID) kliknij przycisk Edit (Edytuj) w celu otwarcia ekranu RAID Configuration (Konfiguracja RAID). 5. Na ekranie RAID Configuration (Konfiguracja RAID) kliknij przycisk Expand (Rozszerz). 88

89 Migracja RAID Po utworzeniu woluminu RAID możesz chcieć przenieść go na inny napęd fizyczny lub całkowicie zmienić matrycę RAID. W celu wykonania migracji woluminu RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID50 lub RAID 60 należy wykonać poniższe czynności. 1. Na ekranie RAID Configuration (Konfiguracja RAID) kliknij przycisk Migrate RAID (Migruj RAID). 2. Wyświetlona zostanie lista możliwych konfiguracji migracji RAID. Wybierz wymagany schemat migracji i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 3. System rozpocznie migrację woluminu RAID. 89

90 UWAGA Migracja woluminu RAID może potrwać klika godzin. Funkcja migracji RAID jest dostępna, kiedy można ją skonfigurować. Funkcja migracji poziomu RAID podsiada ograniczenia podane poniżej. 1. W czasie migracji poziomu RAID nie można ponownie uruchomić lub wyłączyć systemu. 2. W czasie migracji RAID z R1 do R5 lub R1 do R6, wszystkie usługi zostaną uruchomione ponownie a woluminy iscsi będą tylko do odczytu, ale istniej możliwość odczytu/zapisu danych user data. UWAGA Schemat migracji przedstawiony poniżej oparty jest o dyskach sieciowych Thecus w maksymalnej możliwej kombinacji. Inny model, który obsługuje mniejszą ilość dysków twardych może odwoływać się do sieciowego interfejsu użytkownika podczas obsługi migracji RAID. 90

91 Poniżej przedstawiona została tabelaryczna lista możliwych schematów migracji RAID. Na Z RAID 0 RAID 5 RAID 6 RAID 1 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx3 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx4 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx5 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx6 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx4 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx5 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx6 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx5 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx6 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx5 na [RAID 5] HDDx6 [RAID 1] HDDx5 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 1] HDDx5 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx6 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 1] HDDx6 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx7 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 RAID 5 X [RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx4 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx5 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx6 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx5 [RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx6 [RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 5] HDDx4 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 5] HDDx5 na [RAID 5] HDDx6 [RAID 5] HDDx5 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 5] HDDx5 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 5] HDDx6 na [RAID 5] HDDx7 [RAID 5] HDDx6 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 6] HDDx7 na [RAID 5] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx4 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx5 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 1] HDDx2 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx4 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx5 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 1] HDDx3 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx5 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 1] HDDx4 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx5 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 1] HDDx5 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 1] HDDx5 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx6 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 1] HDDx6 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 1] HDDx7 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx5 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 5] HDDx3 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 5] HDDx4 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 5] HDDx4 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 5] HDDx4 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 5] HDDx5 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 5] HDDx5 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 5] HDDx6 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 91

92 RAID 6 X X [RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx5 [RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 6] HDDx4 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 6] HDDx5 na [RAID 6] HDDx6 [RAID 6] HDDx5 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 6] HDDx5 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 6] HDDx6 na [RAID 6] HDDx7 [RAID 6] HDDx6 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 [RAID 6] HDDx7 na [RAID 6] HDDx8..HDDx16 Tworzenie stosu NAS Pojemność dysku sieciowego Thecus może zostać dodatkowo zwiększona przez wykorzystanie funkcji tworzenia stosu. Dzięki temu użytkownicy mogą zwiększać pojemność sieciowych systemów pamięci masowej do 5 ustawionych w stos woluminów docelowych umieszczonych w różnych systemach. Mogą być one ustawiane w stos przez pojedynczy dostęp do sieci taki jak SMB lub AFP działający jako folder typu współdzielonego. W menu głównym, funkcja stosu znajduje się w opcji Storage (Pamięć masowa). Patrz zrzut ekranu poniżej. 92

93 A. Dodawanie docelowego woluminu do stosu W oknie pokazanym powyżej kliknij przycisk Add (Dodaj), aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji docelowego urządzenia ustawianego w stos. Patrz rysunek poniżej. Kiedy urządzenie docelowe jest dodane może zostać ono teraz lub później Enable (Włączone) lub Disable (Wyłączone), zależnie od zapotrzebowania. Następnie wprowadź docelowy adres IP urządzenia w stosie i kliknij przycisk Discovery (Wyszukiwanie). System wyświetli dostępne woluminy docelowe na podstawie wpisanego adresu IP. Po ustawieniu adresu IP dla woluminu konieczne może być wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła w celu aktualizacji praw dostępu. Jeżeli nie potrzebna jest nazwa użytkownika ani hasło w celu uzyskania dostępu do woluminu docelowego należy pozostawić miejsce puste. Po ustawieniu adresu IP dla woluminu konieczne może być wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła w celu aktualizacji praw dostępu. Jeżeli nie potrzebna jest nazwa użytkownika ani hasło w celu uzyskania dostępu do woluminu docelowego należy pozostawić miejsce puste. 93

94 Stackd Target name (Nazwa docelowa stosu) będzie nazwą udostępnianą w sieci i wyświetlaną podczas dostępu przez sieć takiego jak SMB. Wynik można zobaczyć na rysunkach poniżej. Proszę zwrócić uwagę na ograniczenia nazewnictwa. Z rysunku powyżej można odczytać, że Stacked Target name (Nazwa docelowa stosu) to pmdata1. Na rysunkach poniżej pokazano wynik przed i po przy użyciu dostępu do sieci Microsoft po zakończeniu ustawień. 94

95 Brak stosu docelowego Stos docelowy z eksportowaną nazwą udostępnianą pmmeeting Ustawienie Browseable (Do przeglądania) realizowane będzie w taki sam sposób jak ustawienie dla udostępnianego folderu systemowego. Określa ono, czy folder będzie widoczny czy nie na dysku sieciowym. Przy wybieraniu Yes (Tak) i No (Nie) możesz skorzystać z rysunków poniżej. Ustawienie Public (Publiczny) będzie ustawione tak samo jak ustawienie dla udostępnianego folderu systemowego skojarzonego z konfiguracją uprawnień ACL. Jeżeli opcja Public (Publiczny) jest ustawiona na Yes (Tak), wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp, a przycisk ACL będzie nieaktywny. Jeżeli opcja 95

96 Public (Publiczny) jest ustawiona na No (Nie), przycisk ACL będzie dostępny w oknie Stack Target List (Lista stosu docelowego). Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. B. Aktywacja docelowego stosu Po zastosowaniu ustawień system z powrotem wyświetli okno Stack Target List (Lista stosu docelowego), jak pokazano poniżej. W tym przypadku do głównego dysku stosu dołączone zostało jedno urządzenie stosu docelowego. Wraz z nowo podłączonym urządzeniem stosu docelowego wyświetlone zostaną informacje oraz szereg opcji do wyboru. Generalnie, jeżeli dołączone urządzenie stosu docelowego jest używane przez inny Thecus NAS jako wolumin stosu docelowego, wówczas będzie wyświetlana pozycja Format (Format) i system rozpozna je bezpośrednio i wyświetli jego pojemność. W przeciwnym razie pozycja Format(Format) będzie dostępna a pozycje 96

97 Capacity (Pojemność) i Status (Stan) będą widoczne odpowiednio jako N/A (Nie dotyczy) i Unknown file system (Nieznany system plików). Następnie kliknij polecenie Format, aby przejść do formatowania. Po zakończeniu formatowania utworzony zostanie wolumin docelowy stosu. Na ekranie Stack Target List (Lista stosu docelowego) widoczne będą pojemność i stan woluminu. C. Edycja stosu docelowego W celu wykonania zmian w stosie docelowym kliknij opcję Edit (Edytuj) dla odpowiedniego stosu docelowego, co spowoduje wyświetlenie następującego okna dialogowego: Po wykonaniu zmian kliknij polecenie Apply (Zastosuj), w celu potwierdzenia zmian. Po zastosowaniu zmian, informacje związane zostaną zaktualizowane w oknie Stack Target List (Lista stosu docelowego). D. ACL stosu docelowego Jeżeli ustawienie Public (Publiczny) dla stosu docelowego to Yes (Tak), wówczas przycisk ACL będzie ponownie nieaktywny. Jeżeli ustawienie Public (Publiczny) dla stosu docelowego to No (Nie), wówczas przycisk ACL będzie dostępny w celu ustawienia uprawnień dostępu użytkownika dla stosu docelowego. Ustawienia ACL będą dokładnie takie same jak dla folderu systemowego, który mógł zostać ustawiony poprzednio. 97

98 E. Ponowne podłączenie stosu docelowego Włączone urządzenia stosu docelowego mogą zostać odłączone w sytuacjach takich brak napięcia zasilania lub odłączenia sieci. Jeżeli wystąpi taka sytuacja dostępny będzie przycisk Reconnect (Podłącz ponownie). W celu podjęcia próby ponownego podłączenia stosu docelowego kliknij przycisk Reconnect (Podłącz ponownie). Instalacja ISO Funktion ISO Mount (Funkcja Dołączanie ISO) jest bardzo użytecznym narzędziem w produktach Thecus. Dzięki niej użytkownicy mogą dołączyć plik ISO i wyeksportować nazwę w celu wyświetlania wszystkich szczegółów zainstalowanego pliku ISO. 98

99 W menu głównym, Funktion ISO Mount (funkcja Dołączanie ISO) znajduje się w opcji Storage (Pamięć masowa). Patrz zrzut ekranu poniżej. Po wybraniu Funktion ISO Mount (funkcji dołączania ISO) widoczny będzie następujący ekran. A. Dodawanie pliku ISO Wybierz plik ISO z rozwijalnej listy plików udostępnianych. Po wybraniu system wyświetli tabelę instalacji w celu skonfigurowania dalszych ustawień. 99

100 W celu dołączenia nowego pliku ISO wybierz plik z listy plików ISO i wpisz nazwę podłączenia w polu Mount as: (Podłącz jako). Kliknij polecenie ADD (Dodaj) wraz z potwierdzeniem zakończenia dodawania pliku ISO. Lub bez wprowadzania nazwy eksportu pliku ISO Mount as (Dodaj jako) system automatycznie nada nazwę eksportu plikowi ISO. Jeżeli Mount as: (Dodaj jako:) pozostanie migające, system utworzy punkt dodawania według nazwy pliku ISO. Po zakończeniu dodawania ISO na stornie zostaną wyświetlone wszystkie dodane pliki ISO. 100

101 Kliknij polecenie Unmount (Odłącz) w celu odłączenia dodanego pliku ISO. B. Korzystanie z ISO Podłączony plik ISO może zostać zlokalizowany w folderze o podanej nazwie. Patrz zrzut ekranu poniżej. Plik ISO image został podłączony jako folder Image, który można zobaczyć. Plik ISO Thecus 01 jest plikiem bez przypisanej nazwy dołączania, system automatycznie utworzył folder Thecus 01. Share Folders (Udostępnianie folderu) W menu Storage (Pamięć masowa) wybierz pozycję Share Folder (udostępnij folder), co spowoduje wyświetlenie ekranu Folder (Folder). Ekran ten umożliwia utworzenie i skonfigurowanie folderów w woluminie dysku sieciowego Thecus. 101

102 Dodawanie folderó w Na ekranie Folder (Folder) naciśnij przycisk Add (Dodaj), co spowoduje wyświetlenie ekranu Add Folder (Dodaj folder). Ekran ten umożliwia dodanie folderu. Po wprowadzeniu informacji naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), w celu utworzenia nowego folderu. Add Folder (Dodaj folder) Pozycja Opis RAID ID Wolumin RAID, na którym umieszczony będzie nowy folder. Folder Name (Nazwa Wpisz nazwę folderu. folderu) Description (Opis) Pole zawiera opis folderu. Browseable (Do Włączenie lub wyłączenie możliwości przeglądania zawartości przeglądania) folderu przez użytkowników. Jeżeli wybrana zostanie opcja Yes (Tak), wówczas udostępniany folder będzie mógł być przeglądany. Public (Publiczny) Służy do potwierdzenia lub zaprzeczenia publicznego dostępu do folderu. Jeżeli wybrana zostanie opcja Yes (Tak), wówczas użytkownicy nie będą musieli posiadać uprawnień dostępu, aby zapisywać dane w tym folderze. Podczas uzyskiwania dostępu do foldera publicznego przez FTP, zachowanie będzie podobne jak w przypadku anonymous FTP. Anonimowi użytkownicy mogą pobierać/wczytywać pliki z/do folderu, ale nie mogą usuwać plików z folderu. Apply (Zastosuj) Naciśnięcie przycisku Apply (Zastosuj), spowoduje utworzenie folderu. UWAGA Nazwa folderu może mieć długość do 60 znaków. Systemy pracujące pod kontrolą Windows 98 lub wcześniejszej wersji mogą nie obsługiwać nazw dłuższych niż 15 znaków. 102

103 Modyfikacja folderó w Na ekranie Folder (Folder) naciśnij przycisk Edit (Edytuj), co spowoduje wyświetlenie ekranu Modify Folder (Modyfikuj folder). Ekran ten umożliwia zmianę informacji folderu. Po wprowadzeniu informacji kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. Modify Folder (Modyfikuj folder) Pozycja Opis RAID ID Wolumin RAID, na którym umieszczony będzie folder. Folder Name (Nazwa Wpisz nazwę folderu. folderu) Description (Opis) Pole zawiera opis folderu. Browseable (Do Włączenie lub wyłączenie możliwości przeglądania zawartości przeglądania) folderu przez użytkowników. Ustawienie obowiązuje jedynie w przypadku dostępu przez SMB/CIFS i dysk sieciowy. Public (Publiczny) Służy do potwierdzenia lub zaprzeczenia publicznego dostępu do folderu. Usuwanie folderó w W celu usunięcia folderu naciśnij przycisk Remove (Usuń), dla dengo rzędu folderu. System potwierdzi usunięcie folderu. Naciśnij przycisk Yes (Tak) w celu trwałego usunięcia folderu lub No (Nie) w celu powrotu do listy folderów. OSTRZEŻENIE Podczas usuwania folderu wszystkie znajdujące się w nim dane zostaną usunięte. Danych nie będzie można odzyskać. 103

104 Udostępnianie NFS W celu umożliwienia dostępu NFS do udostępnianego folderu, włącz opcję NFS Service (Usługa NFS), i utwórz hosty z prawami dostępu klikając przycisk Add (Dodaj). Config NFS share (Udostępnianie NFS) Pozycja Opis Hostname (Nazwa Wpisz nazwę lub adres IP hosta. hosta) Privilege (Uprawnienia) Host dostęp do folderu albo tylko do odczytu albo z prawem zapisu. OS Support Dostępne są dwie opcje do wyboru: (Obsługiwane systemy system Unix / Linux operacyjne) system AIX (udostępnij port źródłowy > 1024) 104

105 ID Mapping (Mapowanie ID) Sync / Async Apply (Zastosuj) Wybierz jedną spełniającą Twoje wymagania. Dostępne są trzy opcje do wyboru: Konto główne systemu gościnnego będzie mieć pełny dostęp do tego udziału (root:root). Konto główne systemu gościnnego będzie mapowane na anonimowego użytkownika (nobody:nogroup) na NAS. Wszyscy użytkownicy systemu gościnnego będą mapowani na anonimowego użytkownika (nobody:nogroup) na NAS. Wybierz jedną spełniającą Twoje wymagania. Wybierz jedną opcję, w celu wybrania czy dane będą przesyłane jednorazowo w trybie Sync czy w partiach w trybie Async. Kliknij przycisk, aby zapisać wprowadzone zmiany. Lista kontroli dostępu (ACL) folderu i podfolderów Na ekranie Folder (Folder) naciśnij przycisk ACL, co spowoduje wyświetlenie ekranu ACL setting (Ustawienia ACL). Ekran ten umożliwia skonfigurowanie dostępu do określonych folderów i podfolderów dla użytkowników i grup. Z kolumny po lewej stornie wybierz użytkownika lub grupę, a następnie wybierz opcję Deny (Zabroń), Read Only (Tyko odczyt) lub Writable (Zapis), w celu skonfigurowania ich poziomów dostępu. Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić ustawienia. 105

106 ACL setting (Ustawienia ACL) Pozycja Opis Deny (Zabroń) Zabrania dostępu użytkownikom lub grupom, którzy są wyświetleni w kolumnie. Read Only (Tylko do Zapewnia użytkownikom lub grupom, którzy są wyświetleni w odczytu) kolumnie dostęp tylko do odczytu. Writable (Zapis) Zapewnia użytkownikom lub grupom, którzy są wyświetleni w kolumnie dostęp z prawem zapisu. Recursive Włączenie praw dostępu dla wszystkich podfolderów. (Rekursywny) W celu skonfigurowania dostępu do folderu należy wykonać poniższe czynności. 1. Na ekranie ACL w lewej kolumnie pokazane są wszystkie grupy sieciowe i użytkownicy. Wybierz grupę lub użytkownika z listy. 2. Po wybraniu grupy lub użytkownika naciśnij jeden z przycisków z trzech kolumn z poziomami dostępu. Grupa lub użytkownik zostaną wyświetleni w tej kolumnie i będą mieć taki poziom dostępu do folderu. 3. Kontynuuj, za pomocą przycisków w kolumnach, wybieranie grup i użytkowników i przypisywanie im poziomów dostępu. 4. W celu usunięcia grupy lub użytkownika z kolumny poziomu dostępu, naciśnij przycisk Remove (Usuń) w danej kolumnie. 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić ustawienia ACL. UWAGA Jeżeli jeden użytkownik należy do więcej niż jednej grupy, ale posiada inne uprawnienia obwiązywać będzie priorytet Zabroń > Tyko odczyt > Zapis. W celu ustawienia ACL dla podfolderów, kliknij przycisk w celu wyświetlenia listy podfolderów, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej. Możesz wykonać takie same kroki jak w przypadku ustawień poziomu udostępniania ACL. 106

107 UWAGA ACL może zostać ustawione dla poziomu udostępnianego i podfolderów, nie dla plików. Ekran ACL umożliwia również wyszukiwanie danego użytkownika. W tym celu, wykonaj następujące czynności: 1. W pustym polu wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz znaleźć. 2. Z listy rozwijalnej wybierz grupę, w której chcesz szukać tego użytkownika. 3. Kliknij przycisk Search (Szukaj). UWAGA System wyświetli do 1000 użytkowników z danej kategorii. W celu ograniczenia wyszukiwania wpisz poszukiwany termin w pustym polu. iscsi Możesz określić przestrzeń przypisaną do iscsi. Dla systemu docelowy iscsi dopuszczalny jest według poniższej tabeli: Model N8900V N6850 N5550 N4510U N7510 N8800PRO N12000V N16000V N7700PRO V2 N8800PRO V2 N10850 N8850 Dopuszczalna wielkość iscsi N8900 N12000 N

108 Docelowy iscsi W celu dodania docelowego woluminu iscsi kliknij przycisk iscsi dla skojarzonego woluminu RAID na rozwijalnej liście menu i wybierz potrzebny wolumin RAID. iscsi Target (Docelowy iscsi) Pozycja Opis Add (Dodaj) Kliknij w celu alokowania przestrzeni dla docelowego iscsi ze skojarzonego woluminu RAID. Modify (Modyfikuj) Kliknij ten przycisk w celu zmodyfikowania docelowego iscsi. Advanced Aktualnie dostępne są 3 opcje (iscsi CRC/Checksum - (Zaawansowane) iscsi CRC/suma kontrolna, Max Connections - maks. ilość połączeń, Error Recovery Level - poziom odzyskiwania błędu), które umożliwiają administratorowi włączenie/wyłączenie działania dysku sieciowego Thecus skojarzonego z ustawieniami iscsi. Delete (Usuń) Kliknij ten przycisk w celu usunięcia docelowego iscsi. Alokacja miejsca dla woluminu iscsi W celu alokowania miejsca dla docelowego iscsi na bieżącym woluminie RAID, wykonaj poniższe czynności: 1. W menu iscsi Target List (Lista docelowych iscsi), wybierz iscsi Target (Docelowy), a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Wyświetlony zostanie ekran Create iscsi Volume (Utwó rz wolumin iscsi). 108

109 Create iscsi Volume (Twó rz wolumin iscsi) Pozycja Opis iscsi Target Volume Włączenie lub wyłączenie docelowego woluminu iscsi. (Docelowy wolumin iscsi) Target Name (Nazwa Nazwa docelowego iscsi. Nazwa ta będzie docelowa) wykorzystywana przez funkcję Stackable NAS (Ustawiane w stosy NAS) w celu zidentyfikowania tego eksportowanego udziału. iqn_year Wpisz z listy rozwijalnej bieżący rok. Iqn_Month Wpisz z listy rozwijalnej bieżący miesiąc. Authentication Możesz wybrać uwierzytelnianie CHAP lub wybrać opcję (Uwierzytelnianie) None (Brak). Username (Nazwa Wpisz nazwę użytkownika. użytkownika) Password (Hasło) Wpisz hasło. Password Confirm Wpisz ponownie wybrane hasło. (Potwierdź hasło) Mutual CHAP Dla tego stopnia bezpieczeństwa docelowy i inicjujący (Wzajemny CHAP) przeprowadzają wzajemne uwierzytelnianie. Username (Nazwa Wpisz nazwę użytkownika. użytkownika) Password (Hasło) Wpisz hasło. Password Confirm Wpisz ponownie wybrane hasło. (Potwierdź hasło) RAID ID Identyfikator bieżącego woluminu RAID. LUN Allocation (Alokacja LUN) Dostępne są dwa tryby: Elastyczna alokacja (Thin-provision): elastyczne alokowanie iscsi jest udostępnianiem dostępnej pojemności fizycznej do tworzenia szeregu 109

110 docelowych woluminów iscsi. Najpierw będzie przypisywana dopuszczalna pojemność wirtualna a następnie, po jej wyczerpaniu, dodawania przestrzeń fizyczna. LUN Name (Nazwa LUN) Unused (Nieużywane) Allocation (Alokacja) LUN ID iscsi Block size (Wielkość bloku iscsi) Instant Allocation (Stała alokacja): alokuje dostępną pojemność fizyczną do docelowych woluminów iscsi. Nazwa LUN. Nieużywana przestrzeń na bieżącym woluminie RAID. Procent i wielkość przestrzeni alokowanej do woluminu iscsi. Charakterystyczny numer identyfikacyjny jednostki logicznej. Wielkość bloku iscsi można ustawić w opcjach zaawansowanych; wartością domyślną jest 512 bajtów. Blok wielkości [ 4K ] przy pojemności większej niż 2TB można skonfigurować w Windows XP. Blok wielkości [ 512 bajtów ] dla aplikacji takich jak VMware itp. UWAGA Upewnij się, że wolumin docelowy iscsi został włączony lub nie będzie on wyświetlany na liście podczas korzystania z Inicjatora do uzyskania informacji o skojarzonych docelowych woluminach iscsi. UWAGA Tworzenie woluminu docelowego iscsi skojarzy ze sobą co najmniej jeden LUN. Można mu przypisać albo "Elastyczną alokację" albo "Stała alokację". 2. Włącz iscsi Target Volume (Docelowy wolumin iscsi) wybierając polecenie Enable (Włącz). 3. Wpisz nazwę w pole Target Name (Nazwa docelowa). Nazwa ta będzie wykorzystywana przez funkcję Stackable NAS (Ustawiane w stosy NAS) w celu zidentyfikowania tego eksportowanego udziału. 4. Wpisz z listy rozwijalnej Year (Rok) bieżący rok. 5. Wybierz z listy rozwijalnej Month (Miesiąc) bieżący miesiąc. 6. Wybierz włączenie uwierzytelniania CHAP lub wybierz opcję None (Brak). 7. Jeżeli włączyłeś uwierzytelnianie CHAP, wpisz username (nazwa użytkownika) i password (hasło). Potwierdź wybrane hasło wpisując ponownie wybrane hasło w pole Password Confirm (Potwierdzenie hasła). 8. Wybierz Thin-Provision (Elastyczna alokacja) lub Instant Allocation (Stała alokacja). 9. Wpisz nazwę w pole LUN Name (Nazwa LUN). 10. Na suwaku Allocation (Alokacja) zaznacz procent pojemności, który zostanie alokowany. 11. Kiedy utworzony został docelowy wolumin iscsi, LUN ID można skonfigurować w zakresie od 0 do 254 z domyślną następną dostępną liczbą w kolejności rosnącej. Identyfikator LUN ID jest unikalny i nie może być duplikowany. 110

111 12. Wybierz [ 4K ] block size(wielkość bloku [4K]) aby mieć pojemność docelową iscsi większą niż 2TB lub [512 Bytes ] block size (blok wielkości [512 bajtó w]) potrzebny w niektórych aplikacjach. 13. Kliknij przycisk OK w celu utworzenia woluminu iscsi. Modyfikacja woluminu iscsi W celu zmodyfikowania docelowego iscsi na bieżącym woluminie RAID wykonaj czynności opisane poniżej: 1. Na liście rozwijalnej iscsi Target (Docelowy iscsi), kliknij przycisk Modify (Modyfikuj). Wyświetlony zostanie ekran Modify iscsi Volume (Modyfikuj wolumin iscsi). 2. Zmodyfikuj swoje ustawienia. Naciśnij przycisk OK, aby zmienić. 111

112 Rozszerzanie woluminu Obecnie może zostać zwiększona pojemność woluminu iscsi o przestrzeń nieużywaną (tylko tryb Stałą alokacja). Z listy woluminów wystarczy wybrać wolumin iscsi który ma zostać rozszerzony i kliknąć przycisk and Expand (Rozszerz): Nastanie wyświetlone zostanie okno dialogowe pokazane poniżej. Przeciągnij pasek Expand Capacity (Zwiększ pojemność) do wymaganej wielkości. Nasępienie naciśnij przycisk Naciśnij Expand (Rozszerz), aby potwierdzić wiadomość. UWAGA Rozszerzenie iscsi możliwe jest jedynie, kiedy docelowy wolumin iscsi utworzony został przez opcję Instant Allocation (Stała alokacja). Utworzony przez opcję Thin Provisioning (Elastyczna alokacja) ma na etapie początkowym przepisaną przestrzeń wirtualna, dlatego nie ma możliwości rozszerzenia. Usuwanie woluminu W celu usunięcia woluminu na bieżącym woluminie RAID wykonaj czynności opisane poniżej: 1. Na liście rozwijalnej Volume Allocation List (Lista alokacji woluminó w), kliknij przycisk Delete (Usuń). Wyświetlony zostanie ekran Space Allocation (Alokacja przestrzeni). 112

113 2. Naciśnij przycisk YES (TAK). Wszystkie dane z woluminu zostaną usunięte. iscsi-thin-provisioning (Elastyczna alokacja iscsi) W celu wybrania opcji elastycznej alokacji iscsi do utworzenia docelowego woluminu iscsi, można dodać. według potrzeby. maksymalny stopień wykorzystania fizycznego pojemności pamięci iscsi i dopuścić wirtualne przypisywanie przestrzeni, aby mieć więcej dysków dodanych kiedy to potrzebne. W celu skonfigurowania elastycznej alokacji iscsi wystarczy wybrać tryb Thin-Provisioning (Elastyczna alokacja) na ekranie ustawień Create LUN (Twórz LUN). Następnie alokuj pojemność dla elastycznie alokowanego woluminu iscsi przesuwając pasek Allocation (Alokacja) one wymaganą odległość. Po określeniu wielkości kliknij przycisk OK w celu potwierdzenia. Teraz na liście dostępny jest elastycznie alokowany wolumin iscsi. Patrz zrzut ekranu poniżej. 113

114 Przestań tworzyć docelowe woluminy iscsi ze stałą alokacją, których pojemność została alokowana fizycznie! Dzięki tworzeniu docelowych woluminów iscsi z wykorzystaniem alokacji elastycznej możesz uzyskać do 16384GB (16TB) pojemności. LUN ACL Po utworzeniu docelowego iscsi, pozostaje jeszcze jeden krok do tego aby gotowy wolumin iscsi nadawał się do użycia. W pozycji LUN ACL, konieczne jest dodanie parametru Initiator iqn (Inicjator iqn) i skonfigurowanie praw dostępu ACL w celu określenia dostępności. Patrz zrzut ekranu poniżej, który wyjaśnia skąd można wziąć wartość parametru Initiator iqn (Inicjator iqn). Na karcie ustawień LUN ACL kliknij Add (Dodaj): 114

115 Następnie wpisz wartość parametru Initiator iqn (Inicjator iqn) i skonfiguruj uprawnienia dostępu docelowego woluminu iscsi z dostępnej listy, a następnie zastosuj ustawienia klikając przycisk OK. Dostępny inicjator zostanie wyświetlony w sposób okazany na zrzucie ekranu poniżej. Widoczny na liście parametr Initiator iqn (Inicjator iqn) można zmodyfikować lub usunąć przez zaznaczenie danego iqn i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 115

116 Opcje zaawansowane Aktualnie dostępne są 3 opcje, które umożliwiają administratorowi włączenie/wyłączenie działania dysku sieciowego Thecus skojarzonego z ustawieniami iscsi. Szczegóły pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Po zmianie opcji konieczne jest ponowne uruchomienie systemu w celu jej aktywowania. iscsi CRC/Checksum (iscsi CRC/suma kontrolna) W celu włączenia tej opcji, inicjator może łączyć się wykorzystując parametr Data digest (Przetwarzanie danych) lub Header digest (Przetwarzanie nagłówka). Max Connection (Maks. ilość połączeń) Maksymalna ilość połączeń iscsi. Error Recovery Level (Poziom odzyskiwania błędu) Parametr Error Recovery Level (ERL) negocjowany jest w czasie początkowego połączenia logowania iscsi w tradycyjnym iscsi (RFC 3720) i iser (RFC 5046). ERL=0: Odzyskiwanie sesji Opcja ERL=0 (Odzyskiwanie sesji) włączana jest w przypadku wystąpienia usterek w poleceniu, połączeniu i/lub TCP. Powoduje on, że wszystkie połączenia z sesji zakończonej niepowodzeniem zostaną uruchomione ponownie w nowej sesji przez wysłanie żądania logowania iscsi z zerową wartością parametru TSIHRestart dla wszystkich połączeń iscsi przy każdej usterce. ERL=1: Odzyskiwanie błędu przetwarzania ERL=1, dotyczy wyłącznie tradycyjnego iscsi. W przypadku iscsi/sctp (które posiada swój własny CRC32C) oraz obu typów iser (jak dotąd), obsługa odzyskiwania sumy kontrolnej nagłówka i danych może być wyłączona. 116

117 ERL=2: Odzyskiwanie połączenia ERL=2, umożliwia sesjom zarówno o pojedynczej jak i wielokrotnej ścieżce komunikacji w iscsi Nexus (i tym samym SCSI Nexus) aktywne wykonywanie wznawiania transakcji/ponawiania próby na ITT iscsi w przypadku nieudanych połączeń iscsi. ERL=2 umożliwia szkieletom iscsi wykorzystanie zalet odzyskiwania we wszystkich aspektach usterek poziomów transportu szkieletu, w sposób całkowicie niezależny od system operacyjnego (tj. poniżej stosu pamięci systemu operacyjnego hosta). High-Availability (Wysoka dostępność) (tylko seria N8900, N12000/N16000) HA (Wysoka dostępność) utrzymuje aktywność danych w dwóch oddzielnych systemach, Aktywny z obsługą Thecus/Pasywny HA - zapewnia pełną nadmiarowość każdego węzła, który jest udostępniany online jedynie po awarii powiązanego węzła podstawowego. Procedura konfiguracji HA: HA wymaga dwóch identycznych systemów Thecus (zainstalowane te same modele i gniazdo twardego dysku), z obsługą funkcji wysokiej dostępności. Jeden należy ustawić jako Primary (Podstawowy), a drugi jako Secondary (Dodatkowy), obydwa wymagają zbudowania przed instalacją woluminu RAID. OSTRZEŻENIE Należy pamiętać, że jeśli system był wcześniej używany jako wydzielona stacja i zawiera więcej niż jeden wolumin RAID z danymi, po jego użyciu dla HA, usunięte zostaną wszystkie dane. Oto przykład dla dwóch urządzeń Thecus. 1 st urządzenie: Nazwa hosta: PMA ( ) z woluminem JBOD RAID. To urządzenie zostanie ustawione jako Podstawowy serwer. 117

118 2 nd urządzenie: Nazwa hosta: PMS ( ) z woluminem JBOD RAID. To urządzenie zostanie ustawione jako Dodatkowy serwer. 118

119 OSTRZEŻENIE Pojemność dysku twardego Dodatkowego serwera HA musi być równa lub większa od Podstawowego serwera, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia. 119

120 Ustawienia Podstawowego urządzenia dla HA. Wykorzystajmy urządzenie Podstawowe z naszego przykładu PMA ( ): i. Zaloguj się do naszego interfejsu sieci web użytkownika systemu Następnie przejdź do strony konfiguracji HA High Availability (Wysoka dostępność) w kategorii Storage (Pamięć masowa). ii. Klinij przycisk radiowy Enable (Włącz), co spowoduje wyświetlenie strony ustawień. iii. Wybierz rolę serwera systemu, dla tego przykładu, temu urządzeniu przypisana zostanie rola Primary Server (Podstawowy serwer). Dlatego zaznaczona jest opcja Primary Server (Podstawowy serwer). iv. Wybierz opcję Auto Failback (Automatyczne przywracanie działania po awarii), domyślnie opcja ta jest wyłączona. W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji o funkcji automatycznego przywracania działania po awarii, sprawdź opis poniżej. Auto Fail Back (Automatyczne przywracanie działania po awarii): W odziedziczonych klastrach Heartbeat, opcja automatycznego przywracania działania po awarii określa, czy zasoby będą automatycznie przywracane do węzła "Active (Aktywny)" czy też pozostaną włączone niezależnie od tego, który węzeł je obsługuje dopóki nie dojdzie do awarii tego węzła lub interwencji administratora. Możliwymi wartościami opcji automatyczne przywracanie działania po awarii są: on (włączona) - włączenie automatycznego przywracania po awarii off (wyłączona) - wyłączenie automatycznego przywracania po awarii Jeśli opcja automatycznego przywracania po awarii jest wyłączona (domyślne): Po uszkodzeniu oryginalnego aktywnego serwera, a następnie przywróceniu jego prawidłowego działania, oryginalny serwer trybu gotowości pozostanie aktywny, a oryginalny serwer aktywny przejdzie do trybu gotowości. Serwery zamienią się rolami. Gdy opcja automatycznego przywracania po awarii jest włączona: Po uszkodzeniu oryginalnego aktywnego serwera i przywróceniu jego prawidłowego działania, 120

121 oryginalny serwer gotowości przejdzie z powrotem do trybu gotowości, a oryginalny serwer aktywny znów będzie aktywny. Serwery powrócą do swoich oryginalnych ról. Niezależnie od tego czy opcja automatycznego przywracania po awarii jest włączona czy nie, po przywróceniu uszkodzonego serwera, rozpocznie się natychmiast synchronizacja, bez przerywania usług. Opisane powyżej role są przyjmowane natychmiast, bez konieczności czekania na synchronizację. Wirtualny IP będzie zawsze mapowany do aktualnego serwera aktywnego. v. Dla uzyskania dalszego dostępu konieczne jest wypełnienie informacji dotyczących nazwy hosta "Virtual Server (Serwer wirtualny)". W tym przykładzie, jako nazwę hosta wirtualnego serwera użyjemy HApm. vi. Wypełnij informacje nazwy hosta Secondary Server (Dodatkowy serwer). W tym przykładzie, jako nazwę hosta dodatkowego serwera użyjemy PMS. Upewnij się, że został ustawiony powiązany Dodatkowy serwer z nazwą hosta PMS. vii. Wypełnij informacje Virtual IP (Wirtualne IP) : 1. Wybierz interfejs sieciowy z rozwijanej listy dostępnych połączeń fizycznych. Mogą to być wbudowane porty LAN lub dodatkowe karty sieciowe, nawet 10G. 2. Wprowadź adres Indicate IP (Wskazany IP). Ten indicate IP (Wskazany IP) jest używany przez system do pingowania i sprawdzania, czy system jest nadal aktywny. Dlatego, aby uzyskać prawidłową odpowiedź należy wprowadzić adres IP. 3. Wprowadzone informacje IP dla Virtual IP (Wirtualny IP) i Secondary Server IP (Dodatkowy serwer IP) w IPv4 lub IPv6. Dla naszego przykładu wybieramy WAN/LAN1 dla interfejsu połączenia i wirtualny IP Dodatkowy, wspomniany wcześniej adres dodatkowego serwera IP to

122 viii. Wybierz interfejs sieciowy dla wymiany pakietów heartbeat pomiędzy systemami. Można go wybrać z rozwijanej listy, jeśli została zainstalowana dodatkowa karta LAN, taka jak karta 10G, może zostać wykorzystany do roli wymiany pakietów heartbeat. Po przypisaniu adresów IP dla połączenia bezpośredniego wymaganego pomiędzy serwerami podstawowym i dodatkowym, pojawi się wartość domyślna. Zwykle nie są potrzebne żadne modyfikacje. W tym przykładzie użyjemy Additional LAN4 (Dodatkowa LAN4), którą jest karta sieciowa 10G, do wykorzystania na łącze wymiany pakietów heartbeat, pomiędzy serwerami podstawowym i dodatkowym. ix. Zaawansowane opcje można ustawić poprzez naciśnięcie powiązanego przycisku. 122

123 Heart Beats Configuration (Wymiana pakietó w heartbeat) Element Opis Keep alive time (Czas podtrzymania) Dead time (Czas zwłoki) Warning time (Czas ostrzeżenia) Initial dead time (Początkowy czas zwłoki) UDP port (Port UDP) Dyrektywa podtrzymania ustawia odstęp między pakietami heartbeat. Wartość ta jest określana zgodnie ze składnią czasu wymiany pakietów heartbeat. Dyrektywa czasu zwłoki pingu jak stosowana do określenia szybkości decydowania, na podstawie wymiany pakietów heartbeat, o tym że nie działa węzeł pingowania. Ustawienie zbyt niskiej tej wartości spowoduje, że system będzie błędnie deklarował nie działanie węzła pingowania. Ustawienie zbyt dużej wartości spowoduje opóźnienie wykrycia usterki komunikacji. Funkcja ta została zastąpiona w programie Peacemaker, przez bardziej elastycznego agenta pingowania zasobów i nie powinna być dłużej używana. Do określania, jak szybko Heartbeat powinien wydać ostrzeżenie "Opóźniona wymiana pakietów heartbeat" stosowana jest dyrektywa czasu ostrzegania. Parametr "init dead (początkowy czas zwłoki)" służy do ustawiania czasu, wymaganego do zadeklarowania nie działania węzła klastra, po pierwszym uruchomieniu Heartbeat. Parametr ten musi zostać generalnie ustawiony na większa wartość, ponieważ doświadczeni sugeruje, że system operacyjny czasami potrzebuje wielu sekund na uzyskanie poprawnej pracy jego systemów komunikacyjnych. Dyrektywa portu udp określa który port Heartbeat będzie korzystał z jego wewnątrz-klastrowej komunikacji UDP. Wartością domyślną jest port UDP 694. x. Kliknij "Apply (Zastosuj)", Podstawowy serwer wyświetli pokazany poniżej komunikat i zaczeka, aż zakończone zostaną ustawienia serwera "gotowości". 123

124 Ustawienia Dodatkowego urządzenia dla HA. Dodatkowym urządzeniem w naszym przykładzie jest PMS ( ): xi. xii. Zaloguj się do interfejsu użytkownika sieci web systemu , a następnie przejdź do strony konfiguracji High Availability (Wysoka dostępność) w kategorii Storage (Pamięć masowa). Kliknij przycisk radiowy Enable (Włącz), co spowoduje wyświetlenie strony ustawień. xiii. Wybierz rolę serwera systemu, w tym przykładzie, urządzeniu temu przypisana zostanie rola Secondary Server (Dodatkowy serwer). Zaznaczona jest opcja Secondary Server (Dodatkowy serwer). Następnie wypełnij powiązany adres IP Primary Server (Podstawowy serwer). xiv. Kliknij Detect (Wykryj), po czym Dodatkowe urządzenie rozpocznie sprawdzanie stanu Podstawowego serwera. Jeżeli Podstawowy serwer odpowie prawidłowo, wówczas na ekranie wyświetlony zostanie pokazany poniżej komunikat. Sprawdź Podstawowy serwer. Pojawi się interaktywny komunikat z poleceniem ponownego uruchomienia serwera Primary (Podstawowy) i Secondary (Dodatkowy) w clu dokończenia ustawień funkcji Wysoka dostępność. 124

125 Ostatnim stanem Podstawowego serwera jest: oczekiwanie na Dodatkowy serwer, jak pokazano na zrzucie ekranowym poniżej: Po pomyślnym nawiązaniu komunikacji Dodatkowego serwera z Podstawowym serwerem aktywnym stan zmieni się na: Kliknij Yes (Tak) w celu ponownego uruchomienia serwerów Podstawowego i Dodatkowego. Jeżeli nawiązanie komunikacji nie powiedzie się, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, jak poniżej. Warunkami przejęcia roli Aktywny, przez dodatkowy serwer są: 1. Uszkodzona macierz RAID serwera podstawowego 2. Utrata połączenia portu danych serwera podstawowego 3. Wyłączenie serwera podstawowego z innego powodu Kiedy serwer podstawowy zetknie się z wymienionymi wyżej sytuacjami, dodatkowy serwer (PMS) natychmiast przejmie rolę serwera aktywnego. W systemowym pliku log dodatkowego serwera znajdzie się wpis "HA changed to active, getting resources (Zmiana HA na aktywny, uzyskiwanie zasobów)" i "Healthy: The RAID [HA] on system [PMS] is healthy now (Sprawny: Macierz RAID [HA] w systemie [PMS] jest teraz sprawna)." 125

126 W tym momencie, wirtualny adres IP zostanie zamapowany na system PMS, ponieważ jego stan to aktywny. Gotowość HA: Po ponownym uruchomieniu Podstawowego i Dodatkowego systemu, na stronie stanu HA pojawi się stan łącza HA i wolumin RAID HA. Należy pamiętać, że dokończenie odgrywania roli serwera podstawowego i dodatkowego potrwa 1~2 minuty. Jeśli stan obydwu serwerów jest wyświetlany jako gotowość należy zaczekać na synchronizację systemów między sobą. Wpis dla serwera podstawowego HA PMA ( ) będzie odpowiadał roli serwera Aktywny, a PMS ( ) będzie odpowiadał roli serwera Gotowość. Stan woluminu RAID HA można być taki, jak pokazano na zrzucie ekranowym poniżej. Użytkownik może uzyskać dostęp do nowo utworzonego systemu HA, poprzez jego wirtualny IP. Poprzez użycie okien, użytkownik może w prosty sporób wprowadzić lub HApm na pasku nawigacji, po czym wyświetlone zostaną udostępnione pliki: 126

127 Przywracanie HA: Jeśli jeden z czlonków HA jest wyłączony i należy go przywrócić, wystarczy przejść do strony zarządzania RAID, gdzie wyświetlona będzie ikona HA Recovery (Przywracanie HA). Kliknij ikonę "HA Recovery (Przywracanie HA)", po czym system wyświetli okno z poleceniem wpisania adresu IP łącza heartbeat aktywnego serwera. Po wpisaniu adresu IP i naciśnięciu przycisku Apply (Zastosuj), urządzenie zostanie w całości przywrócone. Inną okolicznością, w której może być potrzebne przywócenie HA, jest sytuacja, gdy został włączony przycisk HA, ale system wykrył poprzednią, istniejącą konfigurację HA. Następnie na ekranie pojawi się okno komunikatu, jak poniżej: 127

128 Jeżeli inny członek HA działa płynnie w celu zakończenia przywracania HA należy wybrać opcję Recovery HA (Przywracanie HA). Lub należy wybrać No, continue (Nie, kontynuuj), aby pozostawić członków HA w stanie, w jakim są. OSTRZEŻENIE Jeśli w chwili wykrycia problemów w Podstawowym serwerze wykonywane są transferfy i aktywny będzie serwer Dodatkowy, sesja zostanie zatrzymana. Skontaktuj się z administratorem sieci w celu określenia, czy realizowane transfery zostały zakończone. OSTRZEŻENIE Kiedy oryginalny, podstawowy serwer ponownie połączy się ze środowiskiem HA, zostanie zaktualizowany nowszymi danymi z dodatkowego serwera w celu synchronizacji dla HA. Należy pamiętać, że dane na oryginalnym serwerze podstawywym zostaną zastąpione danymi z serwera dodatkowego. User and Group Authentication (Uwierzytelnianie użytkownika i grupy) Dysk sieciowy Thecus posiada wbudowaną bazę danych użytkowników, która umożliwia administratorom zarządzanie dostępem użytkowników z zastosowaniem różnych polityk dla grup. W menu User and Group Authentication (Uwierzytelnianie użytkownika i grupy) możesz tworzyć, modyfikować i usuwać użytkowników oraz przypisywać ich do wyznaczonych grup. Obsługa ADS/NT Jeżeli posiadasz serwer Windows Active Directory Server (ADS) lub serwer Windows NT do obsługi bezpieczeństwa domeny w swojej sieci, możesz włączyć funkcję obsługi ADS/NT; dysk sieciowy Thecus połączy się z serwerem ADS/NT i automatycznie uzyska wszystkie informacje o użytkownikach domeny i grupach. W menu Accounts (Konta) wybierz pozycję Authentication (Uwierzytelnianie), co spowoduje wyświetlenie ekranu ADS/NT Support (Obsługa ADS/NT). Możesz zmienić dowolną z tych pozycji i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj) w celu potwierdzenia ustawień. 128

129 Opis pozycji jest następujący: ADS Support (Obsługa ADS/NT) Pozycja Opis Work Group / Domain Name (Grupa robocza/nazwa domeny) ADS Support (Obsługa ADS) ADS Server Name (Nazwa serwera ADS) ADS Realm (Domena ADS) Administrator ID (Identyfikator administratora) Administrator Password (Hasło administratora) Apply (Zastosuj) W celu dołączenia do domeny AD musisz spojrzeć na rysunek z przykładu pokazanego niżej celem skonfigurowania dysku sieciowego Thecus wpisując wartości w odpowiednie pola: Określa grupę roboczą SMB/CIFS / nazwę domeny ADS (np. MYGROUP). Wybierz opcję Disable (Wyłącz) w celu wyłączenia uwierzytelniania przez serwer Windows Active Directory Server. Określa nazwę serwera ADS (np. adservername). Określa nazwę domeny ADS (np. serwer.com). Wpisz identyfikator administratora Windows Active Directory, który jest potrzebny dyskowi sieciowemu Thecus w celu dołączenia do domeny. Wpisz hasło administratora ADS. Naciśnij przycisk, aby zapisać ustawienia. 129

130 AD Domain Example (Przykład domeny AD) Pozycja Informacja Work Group / Domain domain Name (Grupa robocza/nazwa domeny) ADS Support (Obsługa Enable (Włączona) ADS) ADS Server Name Computer1 (Nazwa serwera ADS) ADS Realm (Domena Domain.local ADS) Administrator ID Administrator (Identyfikator administratora) Administrator *********** Password (Hasło administratora) UWAGA Serwer DNS określony na stornie konfiguracji WAN/LAN1 powinien być zdolny do poprawnego rozpoznania nazwy serwera ADS. Ustawienie strefy czasowej dla dysku sieciowego Thecus i ADS powinno być identyczne. Różnica czasu między dyskiem sieciowym dysku sieciowego Thecus i ADS powinna być mniejsza niż pięć minut. Pole Hasło administratora służy do podania hasła dla ADS (Active Directory Server) a nie dysku sieciowego Thecus. Local User Configuration (Konfiguracja użytkownika lokalnego) W menu Accounts (Konta) wybierz pozycję User (Użytkownik), co spowoduje wyświetlenie ekranu Local User Configuration (Konfiguracja użytkownika lokalnego). Ekran ten umożliwia wykonanie następujących czynności dla użytkowników lokalnych: Add (Dodaj), Edit (Edytuj) i Remove (suń). Local User Configuration (Konfiguracja użytkownika lokalnego) Pozycja Opis Add (Dodaj) Naciśnij przycisk Add (Dodaj) w celu dodania użytkownika do 130

131 Edit (Edytuj) Remove (Usuń) listy użytkowników lokalnych. Naciśnij przycisk Edit (Edytuj) w celu zmodyfikowania użytkownika lokalnego. Naciśnij przycisk Remove (Usuń) w celu usunięcia wybranego użytkownika z systemu. Dodawanie użytkowników 1. Kliknij przycisk Add (Dodaj) na ekranie Local User Configuration (Konfiguracja użytkownika lokalnego) co spowoduje wyświetlenie ekranu Local User Setting (Ustawienia użytkownika lokalnego). 2. Na ekranie Local User Setting (Ustawienia użytkownika lokalnego) wpisz nazwę w polu the User Name (Nazwa użytkownika). 3. Wpisz numer User ID (ID użytkownika) lub pozostaw do użycia domyślną wartość systemową. 4. Wpisz hasło w polu Password (Hasło) i potwierdź nowe hasło w polu Confirm (Potwierdź). 5. Wybierz grupę do której użytkownik będzie należeć. Lista Group Members (Członkostwo grup) jest listą grup, do których należy użytkownik. Lista Group List (Lista grup) jest listą grup, do których nie należy użytkownik. Użyj przycisków << lub >> do zapisania lub usunięcia tego użytkownika z grupy. 6. Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj) i użytkownik zostanie utworzony. UWAGA Wszyscy użytkownicy są automatycznie przypisywani do grupy users (użytkownicy). Edycja użytkowników 1. Na ekranie Local User Configuration (Konfiguracja użytkownika lokalnego) wybierz istniejącego użytkownika. 2. Naciśnij przycisk Edit (Edytuj) w celu wyświetlanie ekranu Local User Setting (Ustawienia użytkownika lokalnego). 131

132 3. Tutaj możesz wpisać nowe hasło i wpisać je ponownie celem potwierdzenia lub użyć przycisków << lub >> do zapisania lub usunięcia tego użytkownika z grupy. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. Usuwanie użytkowników 1. Na ekranie Local User Configuration (Konfiguracja użytkownika lokalnego) wybierz istniejącego użytkownika. 2. Naciśnij przycisk Remove (Usuń) i użytkownik zostanie usunięty z systemu. Local Group Configuration (Konfiguracja grupy lokalnej) W menu Accounts (Konta) wybierz pozycję Group (Grupa), co spowoduje wyświetlenie ekranulocal Group Configuration (Konfiguracja grupy lokalnej). Ekran ten umożliwia wykonanie następujących czynności dla grup lokalnych: Add (Dodaj), Edit (Edytuj) i Remove (suń). 132

133 Local Group Configuration (Konfiguracja grupy lokalnej) Pozycja Opis Add (Dodaj) Naciśnij przycisk Add (Dodaj) w celu dodania użytkownika do listy grup lokalnych. Edit (Edytuj) Naciśnij przycisk Edit (Edytuj) w celu zmodyfikowania w systemie wybranej grupy. Remove (Usuń) Naciśnij przycisk Remove (Usuń) w celu usunięcia wybranej grupy z systemu. Dodawanie grup 1. Na ekranie Local Group Configuration (Konfiguracja grupy lokalnej) kliknij przycisk Add (Dodaj). 2. Wyświetlony zostanie ekran Local Group Setting (Ustawienia grupy lokalnej). 3. Wpisz nazwę w polu Group Name (Nazwa grupy). 4. Wpisz numer Group ID (ID grupy). Jeżeli pole pozostanie puste, system automatycznie wstawi numer. 5. Z Users List (Lista użytkowników) wybierz użytkowników, którzy będą w tej grupie i dodaj ich do listy Members List (Lista członków) za pomocą przycisku <<. 6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. 133

134 Edycja grup 1. Na ekranie Local Group Configuration (Konfiguracja grupy lokalnej) wybierz nazwę grupy z listy. 2. Naciśnij przycisk Edit (Edytuj) w celu zmodyfikowania członków w grupie. 3. W celu dodania użytkownika do grupy, wybierz użytkownika z listy Users List (Lista użytkowników) i naciśnij przycisk << w celu przeniesienia ich na listę Members List (Lista członków). 4. W celu usunięcia użytkownika do grupy, wybierz użytkownika z listy Members List (Lista członków) i naciśnij przycisk >>. 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. Usuwanie grup 1. Na ekranie Local Group Configuration (Konfiguracja grupy lokalnej) wybierz nazwę grupy z listy. 2. Naciśnij przycisk Remove (Usuń) w celu usunięcia wybranej grupy z systemu. 134

135 Zbiorowe tworzenie użytkowników i grup Dysk sieciowy Thecus umożliwia również dodawanie użytkowników i grup w trybie zbiorowym. Umożliwia to wygodne automatyczne dodawanie szeregu użytkowników i grup, przez importowanie plików tekstowych rozdzielonych przecinkiem (*.txt). W menu Accounts (Konta) kliknij opcję Batch Mgmt (Zarządzanie zbiorowe), co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Batch Create Users and Groups (Zbiorowe tworzenie użytkowników i grup). Aby zaimportować listę użytkowników i grup, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Browse... (Przeglądaj) w celu znalezienia pliku tekstowego rozdzielonego przecinkami. Informacja w pliku tekstowym powinna mieć następujący format: [NAZWA UŻYTKOWNIKA], [HASŁO], [GRUPA] 2. Kliknij przycisk Open (Otwó rz). 3. Kliknij przycisk Import (Importuj), aby rozpocząć import listy użytkowników. Kwota użytkownika Dysk sieciowy Thecus obsługuje użytkowników lokalnych lub AD wraz z ograniczeniami wielkości przydzielonej im przestrzeni w każdym z woluminów RAID systemu. Funkcję można włączyć zaznaczając opcję Enable (Włącz), a następnie klikając przycisk Apply (Zastosuj). Następnie, dla każdego użytkownika ustawiona zostanie globalna przestrzeń na każdym woluminie RAID. Wystarczy kliknąć dla każdego użytkownika pole w kolumnie Quota Size (Wielkość przestrzeni) i wprowadzić wymaganą wartość. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Apply (Zastosuj) w celu aktywowania wielkości przestrzeni dla użytkownika. 135

136 Kopia zapasowa użytkownika i grupy Funkcja kopii zapasowej użytkownik i grup umożliwia utworzenie w innej lokalizacji kopii zapasowej użytkowników i grup w systemie i odtworzenie ich w razie konieczności. Prosimy pamiętać, że przy przywracaniu z kopii zapasowej poprzedniej wersji użytkowników i grup, aktualna lista użytkowników i grup ostanie zastąpiona pochodząca z pliku kopii zapasowej. Obsługa LDAP LDAP jest innym sposobem uwierzytelniania logowania użytkowników, którzy dołączyli do serwera LDAP, wypełnili informacje serwera LDAP i uruchomili uwierzytelnianie LDAP. Prozę pamiętać, że serwer LDAP musi posiadać zarówno konto Samba sam, jak i POSIX ObjectClass. 136

137 Opis pozycji jest następujący: LDAP Support (Obsługa LDAP) Pozycja Opis LDAP Service (Usługa Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) usługę LDAP. LDAP) LDAP Server IP (IP Wpisz adres IP serwera LDAP. serwera LDAP) Base Domain (Domena Wprowadź informacje o domenie podstawowej, np. dc=tuned, podstawowa) dc=com, dc=tw Manager (Menadżer) Wpisz nazwisko zarządzającego. Password (Hasło) Wpisz hasło zarządzającego. Apply (Zastosuj) Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. Check ObjectClass Kliknij ten przycisk, w celu zapewnienia, że serwer LDAP posiada (Sprawdź ObjectClass) konto Samba sam i POSIX lub uwierzytelnianie klientów LDAP może nie działać prawidłowo. Network Service (Usługa sieciowa) Skorzystaj z menu Network Service (Usługa sieciowa) do ustawienia obsługi usług sieciowych. Samba / CIFS Dostępne są opcje umożliwiające administratorowi włączenie/wyłączenie działania pamieci masowej Thecus IP, powiązanej z protokołem Samba / CIFS. Po zmianie opcji, do aktywacji potrzebne będzie ponowne uruchomienie systemu. 137

138 Samba Service Serwer ten używany jest do współdzielenia plików używanych przez systemy zgodne z systemami Unix oraz z systemami Microsoft Windows SMB/CIFS (Server Message Block / Common Internet File System). Uwaga W niektórych środowiskach, ze względu na problemy bezpieczeństwa, może być konieczne wyłączenie SMB/CIFS jako środek zapobiegawczy przed wirusami komputerowymi. File Access Cache Standardowo opcja ta jest włączona i pozwala na zwiększenie wydajności przy operacji zapisu oraz odczytu danych zapisanych katalogach współdzielonych poprzez serwer Samba. Samba Anonymous Login Authentication Po uruchomieniu tej opcji wszystkie katalogi współdzielone przez serwer Samba będą posiadały status katalogów publicznych, niezależnie od daty utworzenia oraz osoby tworzącej dany katalog. Aby zapewnić ochronę danych oraz ograniczyć dostęp należy wyłączyć tę opcję, co spowoduje, iż każdy użytkownik chcący korzystać z katalogów współdzielonych będzie musiał podać swoje hasło i login. Tryb Samba jest rodzimy Dysk sieciowy Thecus IP obsługuje opcje trybu Samba. W środowisku ADS, przy wybranym trybie Rodzimy dysk sieciowy Thecus IP może stać się lokalnym dyskiem głównym. Optimize Block Size (Optymalizacja rozmiaru bloku) Ta funkcja kontroluje zachowanie Samba podczas zgłaszania informacji o dostępnym miejscu na dysku. Ta funkcja została dodana, aby umożliwić zaawansowanym operatorom powiększenie rozmiaru bloku w celu zwiększenia wydajności zapisu bez rekompilacji kodu. Disabled (Wyłączone) = 4k Enabled (Włączone) = 256k Server Signing (Rejestracja serwera) To jest ustawienie podczas używania serwera Samba w US FDCC. Jeśli system był wykorzystywany jedynie w środowisku Windows, wybierz Mandatory (Obowiązujące), w przeciwnym razie Auto (Automatyczne). 138

139 Rozszerzenie UNIX Domyślnie jest włączone do korzystania z Samba, w sytuacji korzystania z Mac OSX z połączeniem smb może powodować problemy z zezwoleniem W przypadku takiej sytuacji ustawić, Rozszerzenie UNIX jako wyłączone, aby rozwiązać problem. Samba Recycle Bin (Kosz Samba) Pamięć masowa Thecus IP obsługuje kosz poprzez protokół SMB/CIFS. Wystarczy włączyć funkcję Recycle Bin (Kosz) i Recycle Folder Display (Wyświetlanie foldera kosza), po czym wszystkie usunięte pliki/foldery zostaną usytuowane we współdzielonym folderze _NAS_Recycle_(Associated RDID Volume). Na przykład, system utworzył 2 woluminy RAID z ID RAIDpm i RAID. Następnie pojawiły się 2 foldery kosza, jako _NAS_Recycle_RAID i _NAS_Recycle_RAIDpm. 139

140 Dostępne są 2 dalsze ustawienia, które mogą być pomocne w zarządzaniu koszem dla usuwanych folderów/plików. 1. Ustawienie Day (Dzień) służy do trwałego usuwania skasowanych folderów/plików, które znajdują się w koszu. Aby ręcznie usuwać zawartość kosza należy pozostawić domyślną wartość Ustawienie kosza Size (Rozmiar), umożliwia gromadzenie skasowanych folderów/plików. Aby nie ustawiać ograniczeń należy pozostawić domyślną wartość 0. UWAGA Obecność w koszu usuniętych plików/folderów zależy od jego ustawień. Z drugiej strony, wyłącznie administrator i właściciel może przeglądać/odczytywać/zapisywać te foldery/pliki. Jeśli rozmiar usuniętego pliku będzie większy od 2GB, to plik ten nie pozostanie w koszu, ale zostanie trwale usunięty. AFP (Apple Network Setup) (Konfiguracja sieci Apple) W menu System Network (Sieć systemu) wybierz pozycję AFP, co spowoduje wyświetlenie ekranu AFP Support (Obsługa AFP). Ekran ten wyświetla pozycje konfiguracji dla protokołu Apple Filing Protocol (AFP). Możesz zmienić dowolną z tych pozycji i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj) w celu potwierdzenia ustawień. Opis pozycji jest następujący: Apple Network Configuration (Konfiguracja sieci Apple) Pozycja Opis AFP Server (Serwer Włącz lub wyłącz korzystanie przez Apple File Service z dysku AFP) sieciowego Thecus z systemami operacyjnymi MAC OS. MAC CHARSET Służy do wyboru strony kodowej z listy rozwijalnej (Zestaw znaków MAC) Zone (Strefa) Określa strefę dla usługi AppleTalk. Jeżeli Twoja siec AppleTalk korzysta z sieci rozszerzonych i jest 140

141 Time Machine (Maszyna czasu) Time Machine backup folder (Plik kopii zapasowej maszyny czasu) przypisana do wielu stref, przypisz nazwę strefy do dysku sieciowego Thecus. Jeżeli nie chcesz przypisać strefy sieci wstaw gwiazdkę (*) w celu użycia ustawień domyślnych. Zaznaczyć pole wyboru, kiedy ma zostać wykonana kopia zapasowa systemu MAC tak, aby dysk sieciowy Thecus stał się maszyną czasu MAC Wybierz z listy rozwijalnej folder docelowy dla kopii zapasowej maszyny czasu. Konfiguracja NFS W menu System Network (Sieć systemu) wybierz pozycję NFS co spowoduje wyświetlenie ekranu NFS Support (Obsługa NFS). Dysk sieciowy Thecus może działać jako serwer NFS, umożliwiając użytkownikom pobieranie i załadowywanie plików z wykorzystaniem ich ulubionych programów NFS. Naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić ustawienia. Opis pozycji jest następujący: NFS Server Setting (Ustawienia serwera NFS) Pozycja Opis NFS Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) obsługę NFS. Apply (Zastosuj) Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. FTP Dysk sieciowy Thecus może działać jako serwer FTP, umożliwiając użytkownikom pobieranie i załadowywanie plików z wykorzystaniem ich ulubionych programów FTP. W menu System Network (Sieć systemu) wybierz pozycję FTP co spowoduje wyświetlenie ekranu FTP. Możesz zmienić dowolną z tych pozycji i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj) w celu potwierdzenia ustawień. 141

142 Opis pozycji jest następujący: FTP Pozycja Opis FTP Włącza usługę FTP na dysku sieciowym Thecus. Security FTP (Bezpieczeństwo FTP) Port (Port) External IP (Zewnętrzny IP) Passive Port Range (Zakres portów pasywnych) ( ) FTP ENCODE (Kodowanie FTP) Allow Anonymous FTP Access (Umożliw anonimowy dostęp FTP) Auto Rename (Zmień nazwę automatycznie) Upload Bandwidth (Przepustowość pasma ładowania) Download Bandwidth (Przepustowość pasma pobierania) Włącz lub wyłącz zabezpieczenie FTP, upewnij się, że oprogramowanie klienta FTP ma również włączone zabezpieczenie FTP. Określa numer portu połączenia przychodzącego w przypadku portu niestandardowego. Wpisz publiczny adres IP routera jeżeli włączony został bezpieczny serwer FTP Thecus. Umożliwi to odpowiadanie klientom ftp zestawem poprawnych komunikacyjnie informacji. Ograniczony zakres portów do wykorzystania przez serwer FTP. Jeżeli Twój klient FTP lub system operacyjny nie obsługuje Unicode (np. Windows 95/98/ME lub MAC OS9/8), wybierz takie samo kodowanie jak w Twoim systemie operacyjnym w celu poprawnego widzenia plików i katalogów na serwerze. Dostępne opcje to BIG5, HZ, GB2312, GB18030, ISO, EUC-JP, SHIFT-JIS i UTF-8. Upload/Download (Ładowanie/Pobieranie): Umożliwia anonimowym użytkownikom FTP ładowanie i pobieranie plików na/z folderów publicznych. Download (Pobieranie): Umożliwia anonimowym użytkownikom FTP pobieranie plików z folderów publicznych. No access (Brak dostępu): Blokuje dostęp anonimowym użytkownikom FTP. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, system automatycznie zmieni nazwy plików załadowanych z takimi samymi nazwami plików. Schemat zmiany nazwy pliku jest następujący [nazwa_pliku].#, gdzie # oznacza liczbę całkowitą. Możesz ustawić maksymalną przepustowość pasma przypisaną do ładowania plików. Wybór obejmuje opcje: Unlimited (Nieograniczona), 1 ~ 32 MB/s. Możesz ustawić maksymalną przepustowość pasma przypisaną do pobierania plików. Wybór obejmuje opcje: Unlimited (Nieograniczona), 1 ~ 32 MB/s. 142

143 W celu uzyskania dostępu do folderu udostępnianego na dysku sieciowym Thecus, skorzystaj z odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła, ustawionych na stronie Users (Użytkownicy). Kontrola dostępu do każdego folderu udostępnianego ustawiana jest na stronie ACL (Storage Management (Zarządzanie pamięcią masową) > Share Folder (Udostępnij folder) > ACL). TFTP Dysk sieciowy Thecus może działać jako serwer TFTP, umożliwiając użytkownikom pobieranie i załadowywanie plików z wykorzystaniem ich ulubionych programów TFTP. W menu System Network (Sieć systemu) wybierz pozycję TFTP, co spowoduje wyświetlenie ekranu TFTP. Możesz zmienić dowolną z tych pozycji i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj) w celu potwierdzenia ustawień. Opis pozycji jest następujący: TFTP Pozycja Opis TFTP Włącza usługę TFTP na dysku sieciowym Thecus. IP Zaznaczyć WAN/LAN1 lub LAN2 celem włączenia korzystania z gniazda Port (Port) Określa numer portu połączenia przychodzącego w przypadku portu niestandardowego. Share Folder (Udostępnianie folderu) Folder Permission (Uprawnienia folderu) Wybrać folder, w którym przechowywane są pliki, nie może być on pusty. Wybierz uprawnienie dla folderu WebService W menu System Network (Sieć systemu) wybierz pozycję WebService, co spowoduje wyświetlenie ekranu Support (Obsługa). Ekran ten wyświetla parametry obsługi usług dla systemu. Możesz zmienić dowolną z tych pozycji i nacisnąć przycisk Apply (Zastosuj) w celu potwierdzenia ustawień. 143

144 Opis pozycji jest następujący: WebService Pozycja HTTP (WebDisk) Support (Obsługa HTTP (WebDisk)) HTTPs (Secure WebDisk) Support (Obsługa HTTPs (Secure WebDisk)) Certificate Type (Typ certyfikatu) Certificate File (Plik certyfikatu) Certificate Key File (Plik klucza certyfikatu) CA Certificate File (Plik certyfikatu CA) Restore All SSL Certificate Files (Odtwórz wszystkie pliki certyfikatów SSL) Apply (Zastosuj) Opis Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) obsługę WebDisk. Wpisz numer portu jeżeli opcja jest włączona. Domyślnym portem jest 80. Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) obsługę bezpiecznego WebDisk. Wpisz numer portu jeżeli opcja jest włączona. Wybierz User (Użytkownik) jeżeli dostępne jest Certification ID, np. Apply z VeriSign. Lub użyj wartości domyślnej systemu wybierając System. Wczytaj plik certyfikatu, jeżeli wybrałeś typ certyfikatu User (Użytkownik). Wczytaj plik klucza certyfikatu, jeżeli wybrałeś typ certyfikatu User (Użytkownik). Wczytaj plik certyfikatu CA, jeżeli wybrałeś typ certyfikatu User (Użytkownik). Kliknij, aby powrócić do szczegółów domyślnych certyfikatów. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić wprowadzone zmiany. UWAGA Wyłącz obsługę HTTP i włącz obsługę bezpiecznego HTTP, aby zagwarantować bezpieczeństwo dostępu. UPnP Urządzenie obsługuje serwer multimediów UPnP, co umożliwia użytkownikom odtwarzanie plików multimedialnych za pomocą klienta UPnP (np. urządzeń DMA). Włącz lub wyłącz protokół Universal Plug and Play. UPnP pomaga odnaleźć adres IP dysku sieciowego Thecus. 144

145 Ustawienia Bonjour Bonjour, jest nazwa handlową firmy Apple Inc. dla firmowej implementacji Zeroconf, protokołu wykrywania usług. Bonjour lokalizuje urządzenia takie jak drukarki, jak również inne komputery oraz usługi oferowane przez te urządzenia w sieci lokalnej, z wykorzystaniem rozsyłanych grupowo rekordów usługi DNS. Przewodnik ten prowadzi Ciebie przez konfigurację zerowej sieci Bonjour wraz z pełnym opisem protokołów i technologii stosowanych do stworzenia aplikacji i urządzeń dostosowanych do Bonjour. SSH Urządzenia obsługuje teraz protokół SSH. Użytkownik może korzystać z SSH i posiadać konsolę manipulacyjną według potrzeb. Domyślną nazwa logowania użytkownika SSH jest root z pełnymi uprawnieniami, a hasło jest hasłem administratora. Domyślnym hasłem administratora jest admin, dlatego jeżeli zmienione zostanie hasło administratora, wówczas logowanie SSH również wymaga zmiany hasła. 145

146 Opis pozycji jest następujący: SSH Pozycja Opis SSH Service (Usługa SSH) Włącz lub wyłącz usługę SSH. Port (Port) Domyślnym portem jest 22. SFTP Włącz lub wyłącz protokół SFTP w usłudze SSH. Apply (Zastosuj) Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić wprowadzone zmiany. DDNS W celu utworzenia serwera w Internecie i umożliwienia użytkownikom prostego połączenia z nim często wymagana jest prosta i łatwa do zapamiętania nazwa hosta. Jednak, jeżeli dostawca usług internetowych oferuje jedynie dynamiczny adres IP, adres IP serwera będzie się zmieniał od czasu do czasu i jest trudny do przywołania. Możesz włączyć usługę DDNS w celu rozwiązania tego problemu. Po włączeniu usługi DDNS dla NAS, zawsze kiedy NAS będzie uruchamiany ponownie lub adres IP ulegnie zmianie, NAS będzie natychmiast informować dostawcę DDNS w celu zapisania nowego adresu IP. Kiedy użytkownik spróbuje połączyć się z NAS wg nazwy hosta, DDNS przekaże zapisany adres IP do użytkownika. NAS obsługuje następujących dostawców DDNS: DyDNS.org(Dynamic DNS), DyDNS.org(Custom DNS), DyDNS.org(Static DNS), Opis pozycji jest następujący: DDNS Pozycja DDNS Service (Usługa DDNS) Register (Rejestr) User name (Nazwa użytkownika) Password (Hasło) Domain name (Nazwa domeny) Apply (Zastosuj) Opis Włącz lub wyłącz usługę DDNS. Służy do wyboru dostawcy usług z listy rozwijalnej. Wpisz nazwę użytkownika w rejestrze DDNS. Wpisz hasło w rejestrze DDNS. Wpisz nazwę domeny w rejestrze DDNS. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić wprowadzone zmiany. 146

147 Zarządzanie portem UPnP Jednym z najwygodniejszych sposobów zapewnienia użytkownikowi dostępu do wymaganych usług takich jak FTP, SSH, web disk, http itp, ze środowiska Internetu jest ustanowenie zarządzania portem UPnP. W celu skonfigurowania funkcji przekazywania portu UPnP należy upewnić się, czy router posiada włączoną usługę UPnP Service. Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji UPnP dla jednego z producentów routerów. Po włączeniu na routerze funkcji UPnP Service na ekranie zarzadzania portem UPnP widoczne będą informacje pochodzące ze skojarzonego routera, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej. 147

148 W celu dodania dodatkowego mapowania portu z Internetu w celu uzyskania dostępu do wymaganych usług kliknij przycisk Add Rule (Dodaj zasadę) lub naciśnij przycisk Refresh (Odśwież), aby uzyskać najbardziej aktualną listę. 148

149 Opis pozycji jest następujący: UPnP Port Management (Zarządzanie portem UPnP) Pozycja Opis Start port (Port startowy) Określony numer portu początkowego. End port (Port końcowy) Określony numer portu końcowego. Protocol (Protokół) Wybierz protokół dla potrzeb przekazywania portu. Description (Opis) Określ usługi dla portu, jeżeli ma zastosowanie. Apply (Zastosuj) Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić wprowadzone zmiany. Cancel (Anuluj) Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby anulować wprowadzanie zmian. OSTRZEŻENIE W niektórych routerach nie można wprowadzać numerów portów poniżej W takich sytuacjach może dojść do wyświetlania komunikatu setting fails (Niepowodzenie ustawień). Application Server (Serwer aplikacji) Dysk sieciowy Thecus obsługuje wbudowane aplikacje, takie jak serwer itunes. Dysk sieciowy Thecus oferuje aktywację serwera itunes na urządzeniu. Dzięki oprogramowaniu klienckiemu itunes będziesz mógł na tym urządzeniu bezpośrednio odtwarzać pliki muzyczne. Dalej opisano sposób uzyskania tego. itunes Server Dzięki wbudowanej funkcji serwera itunes, dysk sieciowy Thecus umożliwia udostępnianie muzyki cyfrowej i odtwarzanie jej w dowolnym miejscu sieci! W menu Network (Sieć) wybierz pozycję itunes, co spowoduje wyświetlenie ekranu itunes Configuration (Konfiguracja itunes). Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć serwer itunes. Po włączeniu, wprowadź poprawne informacje dla każdego z pól i naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. 149

150 Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. itunes Configuration (Konfiguracja itunes) Pozycja Opis itunes Service Włącz lub wyłącz usługę itunes. (Usługa itunes) itunes Server Name Nazwa stosowana do identyfikacji dysku sieciowego Thecus dla (Nazwa serwera klientów itunes. itunes) Password (Hasło) Wprowadź hasło w celu kontrolowania dostępu do Twojej muzyki itunes. Rescan Interval Czas odstępu skanowania w sekundach. (Odstęp ponownego skanowania) MP3 Tag Encode (Kodowanie znaczników MP3) Określa kodowanie znaczników dla plików MP3 przechowywanych na dysku sieciowym Thecus. Wszystkie znaczniki ID3 będą przesyłane w formacie UTF-8. Po włączeniu usługi itunes dysk sieciowy Thecus udostępni całą muzykę umieszczoną w folderze Music (Muzyka) wszystkim komputerom w sieci wyposażonym w itunes. Instalacja modułu Na stronie logowania, innej niż administratora, web disk i Piczza (serwer zdjęć) dla tego wydania FW dodane zostały nowe moduły. Dlatego po zainstalowaniu modułu pojawia się nowa opcja, która można wybrać Show in Login (Pokaż podczas logowania). Jeżeli ta opcja jest włączona to podczas logowania do systemu moduły będą mieć przypisane ikony w celu umożliwienia wszystkim ważnym użytkownikom logowania w ten sposób. Auto Module Installation (Automatyczna instalacja modułu) Lub wybierz pozycję Auto Module Installation(Automatyczna instalacja modułu)co spowoduje wyświetlenie ekranu z available system Module (dostępnymi modułami systemu). Domyślną listą dostępnych modułów jest On-line dlatego, jeżeli dysk sieciowy Thecus może łączyć się z Internetem 150

151 wówczas automatycznie połączy się on z oficjalną stroną internetową Thecus, a następnie wyświetli listę dostępnych modułów. Patrz zrzut ekranu poniżej. Innym sposobem automatycznej instalacji modułów jest korzystanie z uniwersalnej płyty CD dostarczanej wraz z systemem. Zawiera ona plik modules.zip, który zawiera wszystkie moduły dostępne w momencie wysyłki systemu. Patrz zrzut ekranu poniżej. UWAGA Lista modułów uzyskana on-line ze strony internetowej firmy Thecus jest nowsza niż w pliku thecus.zip na dostarczonej płycie CD. Ale instalacja za pośrednictwem strony internetowej Thecus może trwać przez nieprzewidywalny okres czasu, co związane jest z szerokością dostępnego pasma. Auto Madule Installation (Lista źródeł automatycznej instalacji modułów) Pozycja Opis Installed (Zainstalowany) Status of module (Stan modułu) Name (Nazwa) Nazwa modułu Version (Wersja) Wersja wydanego modułu Description (Opis) Opis modułu Location (Położenie) Moduł został zainstalowany albo on-line, albo z płyty Document (Dokument) Dostępna dokumentacja modułu Action (Działanie) Instalacja albo usunięcie modułu 151

152 Rescan (Skanuj ponownie) Uwaga. Jeżeli lista modułów jest on-line, wówczas nie ma opcji usuwania Kliknij, w celu ponownego przeskanowania zarówno on-line jak i płyty Po kliknięciu przycisku Action (Działanie) w celu zainstalowania modułu, moduł umieszczony zostanie na liście Module Installation. W celu aktywacji korzystania z modułu zaznacz opcję Enable (Włącz). Backup (Kopia zapasowa) Istnieje szereg różnych sposobów tworzenia kopii zapasowej z użyciem dysku sieciowego Thecus. Dual DOM (tylko seria N12000/N16000/N8900) Unikalna funkcja Dual DOM może teraz wykonywać operację Auto Repair (Autonaprawa). Urządzenie Thecus NAS wykona kopię zapasową do pięciu wersji konfiguracji systemu albo automatycznie każdego dnia w domyślnym czasie o godzinie 01:00 albo zgodnie z harmonogramem użytkownika. Unikalna funkcja Auto Repair (Autonaprawa) zostanie włączona jeżeli podstawowy DOM będzie mieć problemy z uruchomieniem. W tym przypadku 2-gi DOM przejmie kontrolę nad funkcją uruchamiania. Następnie system automatycznie załaduje najnowszy obraz kopii zapasowej systemu w celu naprawienia pierwszego DOM. 152

153 Docelowy serwer Rsync Jeżeli zajdzie potrzeba utworzenia kopii zapasowej danych, bardzo ważna jest elastyczność. Funkcja Data guard (Ochrona danych),udostępnia wiele opcji, włącznie z pełną kopią zapasową dla wszystkich udziałów, niestandardową kopią zapasową dla wybranych udziałów i kopią zapasową woluminu iscsi. Oparcie na systemie operacyjnym Linux, zapewnia także większą stabilność i znacznie mniejszą możliwość utraty danych podczas transferu, niż w innych systemach zdalnego wykonywania kopii zapasowej. -Dla potrzeb tego podręcznika konieczne będzie użycie Rsync Target Server (Docelowy serwer Rsync) (Czynność 1) i Data guard (Ochrona danych) (Czynność 2+3) w menu Backup (Kopia zapasowa) dla funkcji kopii zapasowej klienta/serwera. Może to być także nazywane dla funkcji Remote Replication (Zdalna replikacja). Czynność 1 Włączenie Rsync na docelowym (zapasowym) NAS -Zaloguj się na docelowym (zapasowym) NAS korzystając z interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej. -Przejdź do Rsync Target Server (Docelowy serwer Rsync) w opcji Backup (Kopia zapasowa) w menu interfejsu użytkownika. 1. Włącz Rsync Target Server (Docelowy serwer Rsync) 2. Dodaj username (nazwa użytkownika) i password (hasło) (mogą być inne niż nazwa użytkownika i hasło NAS) 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). UWAGA Nazwa użytkownika i hasło będą potrzebne podczas zdalnego wykonywania kopii zapasowej danych na tym docelowym serwerze Rsync. 153

154 Rsync jest teraz włączony w NAS, co oznacza, że może zostać użyty do utworzenia kopii zapasowej Rsync, innymi słowy, w ten sposób musi być aktywowana jedynie kopia zapasowa NAS. Ochrona danych (Zdalna kopia zapasowa) Czynność 2 Konfiguracja zadania kopii zapasowej i harmonogramu w źródłowym NAS -Zaloguj się na innym NAS (źródłowy NAS), przez interfejs użytkownika w przeglądarce internetowej. -Przejdź do Data Guard (Ochrona danych) w menu Backup (Kopia zapasowa) interfejsu użytkownika. -Na liście Data Guard (Ochrona danych), wybierz Add (Dodaj) Remote Data backup (Zdalne wykonywanie kopii zapasowej) Element Opis Add (Dodaj) Dodanie nowego zadania. Edit (Edycja) Edycja wybranego zadania. Remove (Usuń) Usunięcie wybranego zadania Start (Uruchom) Po ustawieniu powiązanego zadania w harmonogramie i jeśli wymagane jest jego uruchomienie, kliknij je w celu natychmiastowego uruchomienia. Stop (Zatrzymaj) Zatrzymanie powiązanego, uruchomionego zadania. Inny scenariusz to, jeśli ustawione zostało zadanie w czasie rzeczywistym, a następnie kliknięto Stop (Zatrzymaj) w celu zakończenia uruchomionego procesu. Wystarczy kliknąć Start (Uruchom) w celu ponownego uruchomienia operacji w czasie rzeczywistym. Restore (Przywróć) Przywrócenie powiązanego zadania Log Kliknij, aby obejrzeć powiązane zadanie ze szczegółami procesu. Restore NAS Configuration Kliknij, aby przywrócić konfigurację systemu z wybranego (Przywrócenie konfiguracji miejsca docelowego do urządzenia źródłowego. Opis NAS) bardziej, szczegółowych informacji znajduje się dalej. Pojawi pokazany poniżej się kreator kopii zapasowej danych, kliknij Remote Backup (Zdalna kopia zapasowa) : 154

155 Następnie pojawią się 3 różne możliwości wyboru: Remote Data backup (Zdalne wykonywanie kopii zapasowej) Element Opis Full Backup (Pełna kopia zapasowa) Custom Backup (Niestandardowa kopia zapasowa) iscsi Backup (Kopia Full backup (Pełna kopia zapasowa) to kopia wszystkich udziałów ze źródła kopii zapasowej do miejsca docelowego. Jeśli nie istnieją, udziały mogą zostać także utworzone automatycznie z miejsca docelowego. Stosuje się to wyłącznie do sytuacji, gdy serwer docelowy to taki sam model co serwer źródłowy. Custom backup (Niestandardowa kopia zapasowa) umożliwia wybór przez użytkownika wymaganej kopii zapasowej do miejsca docelowego. iscsi backup (Kopia zapasowa iscsi) może wykonać 155

156 zapasowa iscsi) kopię zapasową woluminu iscsi, do miejsca docelowego jako pojedynczego pliku. Pełna kopia zapasowa Kliknij opcję full backup (pełna kopia zapasowa), po czym pojawi się pokazany poniżej ekran konfiguracji. Wypełnij IP miejsca docelowego (Miejsce przeznaczenia) i port (wymaga zmiany wyłącznie wtedy, gdy port ten jest już używany). Jeśli wymagane jest szyfrowanie należy je włączyć. Upewnij się, że szyfrowanie jest także włączone w powiązanym serwerze docelowym. Podaj prawidłową nazwę konta docelowego serwera i hasło. Po zakończeniu ustawień, kliknij Connection Test (Test połączenia). Urządzenie źródłowe spróbuje połączyć się z powiązanym systemem docelowym. Jeśli nawiązanie połączenia powiedzie się, pojawi się komunikat Connection passed (Połączenie nawiązane), w przeciwnym razie pojawi się Failed (Nieudane). Kliknij Next (Dalej), po czym pojawi się więcej ustawień. 156

157 -Wprowadź wszystkie niezbędne informacje i wybierz parametry Add Rsync Backup Task (Dodawanie zadania kopii zapasowej Rsync) Element Opis Task Name (Nazwa Nazwa, pod którą zadanie będzie widoczne na liście zadań. zadania) Backup Type (Typ kopii Real time (Czas rzeczywisty): zapasowej) Wykonanie bez zatrzymywania kopii zapasowej folderów/plików ze źródła. Z drugiej strony, w urządzeniu docelowym zostanie wykonana natychmiast kopia zapasowa wszelkich zmian źródła. Sync Type (Typ synchronizacji) Compress (Kompresja) Backup NAS Config (Kopia zapasowa konfiguracji NAS) Resume Partial File (Wznowienie częściowego pliku) Handle Sparse File (Obsługa rzadkich plików) Schedule (Harmonogram): Zadanie zostanie uruchomione zgodnie z harmonogramem. Sync mode (Tryb synchronizacji): Zapewnia dokładne dopasowanie źródła i celu; usuwa i dodaje pliki w miejscu docelowym w taki sposób, jak są one dodawane i usuwane w miejscu źródłowym. Incremental Mode (Tryb przyrostowy): Zapewnia dokładne dopasowanie źródła i celu i zachowuje wszystkie stare pliki; dodaje pliki w miejscu docelowym tak, jak są one dodawane w miejscu źródłowym, ale NIE usuwa plików w miejscu docelowym, po ich usunięciu w miejscu źródłowym. Po zaznaczeniu tej opcji, rsync kompresuje dane plików podczas wysyłania do urządzenia docelowego, co powoduje zmniejszenie ilości przesyłanych danych funkcja przydatna w przypadku wolnych połączeń. Włączenie tej opcji spowoduje wykonanie kopii zapasowej konfiguracji systemu urządzenia źródłowego do określonej ścieżki docelowym systemie. Próba efektywnej obsługi rzadkich plików, aby zajmowały mniej miejsca w miejscu docelowym. 157

158 Keep ACL Setting (Utrzymanie ustawienia ACL) Log Location (Lokalizacja pliku log) Speed Limit (Ograniczenie szybkości) Timeout Limit (Ograniczenie zakończenia czasu) Enable Schedule (Włącz harmonogram) Wykonanie kopii zapasowej nie tylko danych, ale także konfiguracji ACL z powiązanymi folderami/plikami. Wybierz folder do którego będzie zapisywany plik log podczas wykonywania zadania. Wprowadzenie kontroli przepustowości dla operacji wykonywania kopii zapasowej. Ustawienie zakończenia czasu podczas próby zbudowania połączenia pomiędzy systemem źródłowym i docelowym. Po ustawieniu kopii zapasowej na Schedule (Harmonogram) należy wprowadzić odpowiedni okres i czas. Po wypełnieniu wymaganych pól i ustawieniu parametrów, kliknij Finish (Zakończ) w celu dokończenia. Na liście pojawi się zadanie ochrony danych, jak pokazano poniżej. Na liście zadań, jest teraz widoczne nowo dodane zadanie fullback01. Kopia zapasowa jest ustawiona jako w real time (czasie rzeczywistym). Podczas wykonywania kopii zapasowej bez zatrzymywania, w polu stanu, można odczytać Processing (Przetwarzanie). Custom Backup (Niestandardowa kopia zapasowa) Ustawienia niestandardowej kopii zapasowej, są podobne do ustawień pełnej kopii zapasowej. Różnice są wyjaśnione poniżej: 1. Wprowadzenie nazwy foldera udziału serwera docelowego, gdy ma być wykonana kopia zapasowa źródła. Podfolder może być pozostawiony pusty. 158

159 2. Wybierz folder(y) udziału źródła wymagane do wykonania kopii zapasowej na serwerze docelowym. W górnym, prawym rogu można także kliknąć okno opcji Select All (Zaznacz wszystko). 3. Kliknij Next (Dalej), po czym pojawi się więcej ustawień. Są one takie same jako ustawienia dla opcji Full backup (Pełna kopia zapsowa) 4. Kliknij Finish (Zakończ), po czym na liście pojawi się zadanie ochrony danych, jak pokazano poniżej. 159

160 Na liście zadań, widoczne jest teraz nowo dodane zadanie customback01. Ta kopia zapasowa jest ustawiona jako schedule (harmonogram). iscsi Backup (Kopia zapasowa iscsi) Jeśli urządzenie źródła zawiera wolumin iscsi, można wykonać jego kopię zapsową w urządzeniu docelowym, jako pojedynczy plik. Procedura jest taka sama, jak dla poprzednich opcji Full backup (Pełna kopia zapasowa) i Custom backup (Niestandardowa kopia zapasowa), wybierz iscsi backup (kopia zapasowa iscsi) w kreatorze ochrony danych. 1. Wprowadzenie nazwy foldera udziału serwera docelowego, gdy ma być wykonana kopia zapasowa źródła. Podfolder może być pozostawiony pusty. 160

161 2. Wybierz docelowy wolumin iscsi, którego kopia zapasowa ma być wykonana na serwerze docelowym. 3. Kliknij Next (Dalej), po czym pojawi się więcej ustawień. Opcja ta różni się nieznacznie od opcji Full backup (Pełna kopia zapasowa) i Custom backup (Niestandardowa kopia zapasowa). Mniejsza ilość opcji jest obsługiwana wyłącznie przez kopię zapasową Schedule (Harmonogram). 161

162 4. Kliknij Finish (Zakończ), po czym na liście pojawi się zadanie ochrony danych, jak pokazano poniżej. Na liście zadań, widoczne jest teraz nowo dodane zadanie iscsiback01. Ta kopia zapasowa jest ustawiona jako schedule (harmonogram). UWAGA The source nazwa foldera będzie używała iscsi_+ docelowa nazwa woluminu. Dlatego, jest tu wyświetlana jako iscsi_pmtest. pmtest to docelowa nazwa iscsi, gdy utworzone zostało docelowe miejsce iscsi. Wyniki utworzenia kopii zapasowej iscsi, można obejrzeć jak poniżej. Zadanie kopii zapasowej iscsi_pmtest zostało wykonane w miejscu docelowym i utworzony został udostępniony folder NAS_Public z plikiem iscsi_pmtest. Restore (Przywróć) W celu przywrócenia kopii zapasowej z zadania kopii zapasowej, wystarczy wybrać zadanie z listy, a następnie kliknąć Restore (Przywróć) na pasku funkcji. Zadanie przywracania zostanie wykonane w celu przywrócenia powiązanych plików/folderów z serwera docelowego do źródła. 162

163 UWAGA W celu przywrócenia zadania, przy kopii zapasowej ustawionej jako Real time (w czasie rzeczywistym), najpierw należy zatrzymać zadanie, po czym można kontynuować operację przywracania. Restore NAS Configuration (Przywró cenie konfiguracji NAS) Jest to użyteczna funkcja, jeśli wymagane jest przywrócenie konfiguracji systemu do nowego urządzenia. Działanie tej funkcji pokazane zostanie na następującym przykładzie. Oryginalny system ma 3 woluminy RAID, RAID, RAID10 i RAID20, a na serwerze docelowym została wykonana kopia zapasowa konfiguracji systemu. Nowe urządzenie źródłowe ma tylko 1 wolumin RAID RAID. 1. Po dodaniu nowego zadania kopii zapasowej z opcją Full backup (Pełna kopia zapasowa) lub Custom backup (Niestandardowa kopia zapasowa) i właczeniu opcji Backup NAS Config (kopia zapasowa konfiguracji NAS), jak pokazano poniżej, po każdym wykonaniu zadania, zostanie wykonana kopia zapasowa konfiguracji systemu urządzenia źródłowego i zapisana w docelowej ścieżce do systemu docelowego. 163

164 2. Kliknij Restore NAS Configuration (Przywróć konfigurację NAS), po czym pojawi się pokazany poniżej ekran. Wprowadź adres IP serwera docelowego, w którym zostanie zapisana konfiguracja systemu i niezbędne informacje o uwierzytelnieniu. Potwierdź działanie komunikacji pomiędzy serwerem źródłowym i docelowym, poprzez wykonanie Connection Test (Test połączenia). 3. Kliknij Next (Dalej), po czym pojawi się pokazany poniżej ekran. Na ekranie znajduje się lista dostępnych plików kopii zapasowej konfiguracji systemu. Wybierz jeden i kliknij next (dalej). Dostępna jest także opcja pobrania aktualnej konfiguracji systemu, przed przywróceniem z pliku kopii zapasowej. 164

165 4. Po kliknięciu Next (Dalej), pojawi się pokazany poniżej ekran. Na liście z lewej strony, pojawią się szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji kopii zapasowej, która zawiera 3 woluminy RAID. Z prawej strony pojawi się lista pojedynczego woluminu RAID. Można przewinąć do poprzedniej strony, aby przywołać wykonywany przykład. 5. Konfiguracja kopii zapasowej ma ustawioną inną ilość woluminów RAID, niż bieżący system (3 vs 1). Można ją zachować jako mapowanie woluminu RAID zaaranżowane przez system, a następnie kliknąć Finish (Zakończ). Oznacza to, że do bieżącego urządzenia w woluminie RAID RAID, zostaną przywrócone wszystkie 3 konfiguracje woluminów RAID, takie jak folder udziału, itd. 6. W innych sytuacjach, jeśli bieżące urządzenie zawiera 2 woluminy RAID, można wybrać z listy konfiguracji kopii zapasowej systemu woluminu RAID z lewej strony, który wolumin RAID zamapować do bieżącego systemu. Wyjaśnione jest to lepiej na następującym ekranie. 165

166 Bieżący system ma 2 woluminy RAID, RAID i RAIDa. Wybierz wolumin RAID z listy konfiguracji kopii zapasowej, który ma zostać zamapowany na wolumin RAID bieżącego systemu. Wystarczy kliknąć z prawej strony RAIDa, po czym pokaże się rozwijana lista. Można teraz wybrać wolumin do zamapowania. W tym przypadku, wolumin RAID01 z konfiguracji kopiizapasowej systemu, zostanie zamapowany na wolumin RAIDa bieżącego urządzenia. Raz jeszcze, oznacza to, że wszystkie udziały utworzone w woluminie RAID01 zostaną przywrócone w woluminie RAIDa bieżącego systemu. Kopia zapasowa i odtwarzanie ACL Funkcja kopii zapasowej i odtwarzania ACL umożliwia tworzenie kopii zapasowej listy ACL (Access Control List - Lista kontroli dostępu) dla systemu na woluminie RAID w oparciu o inne lokalizacje i przywracanie jej w razie potrzeby. Na przykładzie pokażemy, jak to działa. Jest system z woluminem RAID oznaczonym jako RAID ; wybierz opcję Backup (Kopia zapasowa) w celu sporządzenia kopii zapasowej listy ACL woluminu RAID w innej lokalizacji. Bieżący wolumin RAID o oznaczeniu RAID posiada folder udostępniany zgodnie ze zrzutem ekranu z prawej strony. Aby przywrócić ACL; 166

167 tablice można przywrócić w tym samym systemie lub zastosować na innym urządzeniu. Przykładowo, chcemy odtworzyć plik kopii zapasowej listy ACL na innym urządzeniu. Urządzenie to ma wolumin RAID o oznaczeniu RAIDpm i posiada folder udostępniany zgodnie ze zrzutem ekranu z prawej strony. Po wprowadzaniu pliku kopii zapasowej ACL i kliknięciu przycisku Next (Dalej), system wyświetli ekran zawierający pasujące do siebie foldery w pliku kopii zapasowej oraz na bieżącym woluminie RAID. Wystarczy wybrać wymagane do odtworzenia foldery dla ACL. UWAGA Kopia zapasowa ACL zapisuje tylko poziom foldera udostępnianego, nie dotyczy jego poziomów niższego rzędu. Funkcja kopii zapasowej/odtwarzania ACL może być stosowana między systemami plików ext3/ext4/xfs ale ZFS może być stosowany tylko z innym woluminem RAID z systemem plików ZFS utworzonym podczas tworzenia kopii zapasowej/odtwarzania. Jeżeli w czasie odtwarzania ACL zaznaczono opcje rekursyjne, zastosuje ona do wszystkich podfolderów taki sam zakres uprawnień. 167

168 Data Burn (Wypalanie danych) Funkcja wypalania danych obsługuje 3 różne tryby wypalania danych dla plików/folderów do i na plik obrazu i fizyczny dysk optyczny. Te 3 różne tryby to: Write Files/folders to disc (Zapisz pliki/foldery na dysk), Write image to disk (Zapisz obraz na dysk) i Write files/folders to image (Zapisz pliki/foldery do obrazu). 1. Write Files/folders to disc (Zapisz pliki/foldery na dysk) a. Kliknij przycisk Add (Dodaj), co spowoduje wyświetlenie listy zasobów udostępnianych przez NAS. b. Zaznacz pliki/foldery, które chcesz wypalić. Wszystkie wybrane foldery/pliki znajdą się na dysku o nazwie New Disc. Nazwę dysku można zmienić klikając 168

169 na nią i klikając przycisk Edit (Edytuj) w pasku menu. Wybrane foldery/pliki można usunąć klikając na nie a następnie klikająca na przycisk remove (usuń) lub remove all (usuń wszystkie). c. Wybierz jedno z zainstalowanych urządzeń do wypalania USB lub SATA(dla N6850/N8850/N10850). Możesz również kliknąć przycisk detect disc (Wykryj płytę) w celu sprawdzenia stanu po włożeniu płyty. d. Z listy rozwijalnej wybierz prędkość wypalania. e. Zaznacz, czy weryfikacja danych płyty jest wymagana, czy nie. f. Kliknij przycisk Burn (Wypal), aby uruchomić proces wypalania płyty. 2. Write image file to disc (Zapisz plik obrazu na dysk) a. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) co spowoduje wyświetlenie listy udostępnianych zasobów NAS w celu znalezienia wymaganego pliku obrazu do wypalenia. b. Wybierz plik ISO. c. Wybierz jedno z zainstalowanych urządzeń do wypalania USB lub SATA(dla N6850/N8850/N10850). Możesz również kliknąć przycisk detect disc (Wykryj płytę) w celu sprawdzenia stanu po włożeniu płyty. d. Z listy rozwijalnej wybierz prędkość wypalania. e. Zaznacz, czy weryfikacja danych płyty jest wymagana, czy nie. f. Kliknij przycisk Burn (Wypal), aby uruchomić proces wypalania płyty. 169

170 3. Create image file from files/folders (Utwórz plik obrazu z plików/folderów) a. Kliknij przycisk Add (Dodaj), co spowoduje wyświetlenie listy zasobów udostępnianych przez NAS. b. Zaznacz pliki/foldery, które chcesz wypalić. Wszystkie wybrane pliki/foldery znajdą się na dysku o nazwie New Disc. Nazwę dysku można zmienić klikając na nią i klikając przycisk Edit (Edytuj) w pasku menu. Wybrane foldery/pliki można usunąć klikając na nie a następnie klikająca na przycisk remove (usuń) lub remove all (usuń wszystkie). c. Wprowadź ścieżkę na której plik ISO ma być przechowywany; można kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) w celu wyświetlenia listy udostępnianych folderów jako przewodnika. d. Wpisz nazwę pliku ISO dla wypalanego pliku obrazu. e. Kliknij przycisk Burn (Wypal), aby uruchomić proces wypalania pliku ISO. UWAGA Wypalanie danych nie obsługuje nośników do wielokrotnego zapisu, na których pozostało miejsce po wypaleniu danych. Z drugiej strony, używane nośniki wielokrotnego zapisu mogą zostać najpierw wykasowane, a następnie poddane procesowi wypalania Oprogramowanie Thecus Backup Utility Wersja instalacyjna oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa Thecus Backup Utility znajduje się na płycie instalacyjnej dołączonej do urządzenia Thecus IP Storage. Instalator umieszczony jest na płycie CD umieszczony w lokalizacji: Program Groups > Thecus > Thecus Backup Utility. Jeżeli oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze, użytkownik może skopiować plik instalatora (Thecus Backup Utility.exe) na dysk twardy urządzenia, skąd może być uruchomiony. Uwaga Jeżeli nie możesz znaleźć oprogramowania Thecus Backup Utility na płycie CDE, prosimy o ściągnięcie go ze strony firmowej firmy Thecus 170 (http://www.thecus.com).

171 Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania, system zapyta się o umożliwienie stworzenia pliku DB. Należy wówczas kliknąć na Yes. 1. Wciśnij Add, aby przygotować zadanie kopii zapasowej i przejść do okna Add New Task. Dodanie nowego zadania backup Element Opis Task Nazwa nowego zdania backup. Source Wskaż folder, który ma być archiwizowany Incremental Zaznacz, jeśli archiwum ma być wykonane w trybie przyrostowym. Jeżeli okno jest niezaznaczone, system będzie wykonywał pełny backup danych. Destination Wskaż miejsce docelowe, w którym będzie przechowywane archiwum. Excluded extensions Specyficzne rozszerzenia plików, które mają być wyłączone z zadania archiwizacji. Dane o podanych rozszerzeniach nie będą archiwizowane. Comments Dowolny komentarz opisujący zadanie. Nie jest on wymagany do poprawnej konfiguracji zadania. 2. Aby zadania wykonywane było regularnie należy kliknąć na ikonie Schedule. Automatyczne wykonywanie backup`u można ustawić w trybie miesięcznym (Monthly) lub tygodniowym (Weekly). 3. Do sprawdzenia logu zadania należy kliknąć na ikonie Log. Uwaga Oprogramowanie Thecus Backup Utility współpracuje również z systemami MAC OS X. Aby uruchomić oprogramowanie należy skopiować i uruchomić plik Thecus Backup Utility.dmg. Windows XP - Backup Osoby korzystające z systemu Windows XP Professional, mogą również użyć oprogramowania systemowego Windows Backup Utility (Ntbackup.exe). Osoby używające systemu Windows XP Home Edition, muszą zainstalować oprogramowanie zgodnie z poniższymi krokami: 1. Włóż oryginalną płytę instalacyjną Windows XP CD do napędu i kliknij na napędzie CD / DVD w folderze Mó j komputer. 2. Po otwarciu ekranu powitalnego Microsoft Windows XP kliknij na opcji Eksploruj dodatkowe narzędzia. 3. Wybierz opcję Eksploruj dysk CD. 4. W Eksploratorze Windows przejdź do katalogu ValueAdd > Msft > Ntbackup. 5. Kliknij dwukrotnie na pliku Ntbackup.msi i zainstaluj oprogramowanie w systemie Windows. Aby skonfigurować zainstalowane oprogramowanie Windows Backup Utility do archiwizacji danych należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Otwórz menu Start i przejdź do menu Programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Stan i konfiguracja kopii zapasowej i uruchom menadżera zadań. 2. Przejdź do następnej strony i wybierz Archiwizacja plikó w i ustawienia, a następnie przejdź dalej. 3. Wybierz odpowiednie funkcje archiwizacji. 171

172 4. Przejdź do następnej strony, a następnie ustaw rodzaj archiwizacji, nazwę zadania oraz wybierz miejsce przechowywania archiwum za pomocą klawisza Przeglądaj. 5. Znajdź i wybierz napęd Thecus IP Storage, jako miejsce przechowywania plików archiwum, a następnie przejdź do następnej strony. 6. Na kolejnej stronie wciśnij klawisz Zakończ, aby zapisać zadanie i rozpocząć wykonywania zadania. Oprogramowanie archiwizacyjne Apple OS X System operacyjny Mac OS X standardowo nie zawiera w swoim składzie żadnego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej. Istnieją jednak zewnętrzne programy archiwizacyjne pracujące pod kontrolą tego systemu, jak np.: ibackup, Psyncx, imsafe, Rsyncx, Folder Synchronizer X, Tri-BACKUP, Impression, Intego Personal Backup, SilverKeeper oraz autorskie oprogramowanie Apple's dotmac Backup. Aby znaleźć więcej oprogramowania dystrybuowanego, jako freeware oraz shareware do archiwizacji przejdź do VersionTracker lub MacUpdate i wpisz "backup". Urządzenia zewnętrzne Dysk sieciowy Thecus obsługuje serwer wydruku i UPS za pośrednictwem interfejsu USB. Zintegrowany serwer wydruku umożliwia udostępnianie pojedynczej drukarki USB wszystkim użytkownikom w sieci. W przypadku zasilacza UPS, dysk sieciowy Thecus obsługuje go za pośrednictwem interfejsu USB, szeregowego i sieciowego. Dalej opisano to dokładniej. Drukarka - informacje Z menu External Device(Urządzenie zewnętrzne) wybierz opcję Printer i przejdź do okna Printer Information. W oknie tym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat podłączonej poprzez port USB do urządzenia Thecus IP Storage drukarki. Element Manufacturer Model Status Remove document from Queue Restart Printer service Drukarki - informacje Opis Nazwa producenta drukarki podłączonej poprzez port USB. Nazwa modelu podłączonej drukarki. Aktualny status podłączonej do portu USB drukarki. Wciśnij klawisz, aby usunąć zadania drukowania oczekujące w kolejce. Restart usługi print serwera. 172

173 W przypadku problemów z przesyłaniem danych do wydruku, lub gdy użytkownik chce przerwać wydruk, należy użyć opcji Remove All Documents celem wyczyszczenia bufora pamięci urządzenia. Urządzenie Thecus IP Storage może być skonfigurowane, jako podstawowy print serwer, co spowoduje iż wszyscy użytkownicy będą mogli używać poprzez sieć komputerową wspólnie tę samą drukarkę. Windows XP SP2 Aby poprawnie skonfigurować usługę Print Serwera pod Window XP SP2 / SP3, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Podłącz drukarkę USB do jednego z portów USB (zalecane jest używanie portu USB znajdującego się na tylnym panelu Thecus IP Storage, przedni port zalecany jest do podłączania przenośnych urządzeń USB, np. dysków twardych lub pen drive). 2. Przejdź do menu Start > Drukarki i faxy. 3. Wybierz opcję Dodaj drukarkę. 4. Po otwarciu przez system Windows kreatora instalacji drukarki, przejdź do następnej strony kreatora. 5. Wybierz opcję Drukarka sieciowa lub podłączona do innego komputera. 6. Wybierz Połącz z drukarką podłączoną do Internetu lub pracującej w sieci domowej lub firmowej, a następnie wpisz ręcznie w ścieżce dostępu: _IP_ADDRESS:631/printers/usb-printer 7. System Windows poprosi o zainstalowanie serowników do drukarki. Wybierz prawidłowy sterownik drukarki i zainstaluj go. 8. System Windows zapyta czy ustawić nową urządzenie, jako podstawową drukarkę systemową. Kliknij Tak, aby wszystkie nowe zadania drukowania były wysyłane automatycznie do nowej drukarki. Przejdź do następnej strony. 9. Kliknij Zakończ. Uwaga Aby sprawdzić listę obsługiwanych drukarek USB, prosimy o zapoznanie się z listą komaptybilności na stronach firmowych Thecus. W przypadku podłączenia urządzeń wielofunkcyjnych zintegrowany serwer Thecus IP Storage będzie obsługiwał tylko funkcję drukarki oraz fax serwera. Pozostałe funkcje urządzenia wielofunkcyjnego pozostaną niewykorzystane. Windows Vista Aby uruchomić funkcję Print Serwera w systemie Windows Vista, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Otwórz folder Drukarki znajdujący się w Panelu sterowania. 173

174 2. Kliknij w dowolnym miejscu w folderze Drukarki, a następnie podręcznego menu wybierz Dodaj drukarkę. 3. Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub drukarkę bluetooth. 4. Wybierz opcję Drukarka, którą chcę zainstalować nie jest na liście. 174

175 Aby przerwać wyszukiwanie drukarki przez system Windows Vista, możesz wybrać opcję Drukarka, którą chcę zainstalować nie jest na liście, co pozwoli na przejście do kolejnej strony bez oczekiwania na przeszukanie systemu. 5. Wybierz opcję Wybierz drukarkę sieciową po nazwie. Wpisz gdzie <Thecus_NAS_IP> jest adresem IP urządzenia Thecus IP Storage, a następnie przejdź dalej. 6. Wybierz z listy drukarkę, jaka jest podłączona do urządzenia Thecus i kliknij Zakończ. 175

176 Jeżeli model drukarki nie znajduje się na liście obsługiwanych drukarek, prosimy o skontaktowanie się z jej producentem lub sprawdzenie dostępności sterowników na stronie producenta. 7. System Windows rozpocznie próbę nawiązania komunikacji z drukarką. 8. Aby wybrać nową drukarkę, jako urządzenie podstawowe, wybierz opcję Ustaw, jako urządzenie podstawowe, a następnie przejdź dalej. 9. Operacja została zakończona sukcesem. 176

177 Zasilacz UPS W menu External Devices (Urządzenia zewnętrzne) wybierz pozycję Uninterrupted Power Source (Zasilacz UPS), co spowoduje wyświetlenie ekranu UPS Setting (Ustawienia UPS). Wykonaj zmiany i naciśnij przycisk Apply (Zastosuj), aby potwierdzić wprowadzone zmiany. Opis każdego z elementów umieszczono w tabeli poniżej. UPS Setting (Ustawienia UPS) Pozycja Opis UPS Monitoring (Monitorowanie UPS) Włączenie lub wyłączenie monitorowania UPS. Remote UPS Monitoring (Zdalne Włączenie lub wyłączenie zdalnego monitorowania monitorowanie UPS) UPS. Remote UPS IP (Adres IP zdalnego Wpisz adres IP NAS do którego zasilacz UPS UPS) podłączony jest za pomocą USB lub RS232. Wpisz adres IP zasilacza UPS w Twojej sieci. Manufacturer (Producent) Wybierz z listy rozwijalnej producenta zasilacza UPS. Model Wybierz z listy rozwijalnej numer modelu zasilacza UPS. Battery status (Stan akumulatora) Bieżący stan akumulatora zasilacza UPS. 177

178 Power (Zasilanie) Seconds between power failure and first notification (Czas między usterką zasilania i pierwszym powiadomieniem) Seconds between subsequent power failure notifications (Czas między kolejnymi powiadomieniami o usterce zasilania) Shutdown the system when the battery charge is less than (Wyłącz system, kiedy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż) Apply (Zastosuj) Bieżący stan zasilania dostarczanego do zasilacza UPS. Czas w sekundach opóźnienia między wystąpieniem usterki zasilania i pierwszym powiadomieniem. Opóźnienie w sekundach między kolejnymi powiadomieniami. Procent naładowania akumulatora UPS, przy którym system automatycznie rozpocznie wyłączanie. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wprowadzone zmiany. 178

179 Rozdział 5: Ułatwienia systemowe Rozszerzenie USB oraz esata Urządzenie Thecus IP Storage umożliwia przyłączenie poprzez porty USB do max. 4 napędów zewnętrznych. Każdy z dysków USB, który był zainstalowany w urządzeniu, przy następnym podłączeniu będzie automatycznie wykrywany i skonfigurowany. Thecus Thecus IP Storage wspiera również napędy zewnętrzne podłączone do urządzenia poprzez port esata. Przed podłączeniem do urządzenia pamięci masowej Thecus IP dysku esata lub USB należy najpierw podzielić je na partycje i sformatować w komputerze desktop lub notebook. Podłączone urządzenie będzie zlokalizowane pod adresem \\ \usbhdd\sd(x)1, gdzie oznacza adres IP urządzenia pamięci masowej Thecus, a sd(x)1 oznacza pierwszą partycję na dysku esata lub USB. Zdalna administracja Urządzenie Thecus IP Storage może być ustawione do zdalnego zarządzania systemem. Dzięki tej opcji administrator będzie miał możliwość zdalnego administrowania urządzeniem za pośrednictwem sieci Internet, nawet wówczas, gdy Thecus IP Storage będzie ukryty za routerem. Opcja ta jest szczególnie przydatna dla osób, które spędzają wiele czasu w podróży i często potrzebują mieć dostęp do plików znajdujących się na Thecus IP Storage. Ustawienie zarządzania urządzeniem za pomocą zdalnego dostępu jest wymaga kilku podstawowych elementów: Urządzenia Thecus IP Storage NAS Routera z modemem kablowym lub DSL oraz wsparciem Dynami DNS Komputera PC Połączenia internetowego Uwaga Dla poniższego przykładu używany był router Asus WL500G wpierający technologię Dynami DNS. W przypadku innych routerów prosimy o kontakt z producentem Państwa routera. Część I Ustawienie konta z dynamicznym DNS 1. Wpisz w przeglądarce w polu adresu 2. Kliknij na link Create Account. 3. Zaznacz odpowiednie pola, wpisz wybrane przez siebie dane logowania(np.: N16000), podaj swój adres (np.: oraz podaj wybrane dla danego loginu hasło (np.: xxxx). 4. Poczekaj aż na podane powyżej konto zostanie przesłana wiadomość powitalna z 5. Po otrzymaniu wiadomości otwórz ja i kliknij na linku aktywacyjnym konta. Część II Włączanie funkcji Dynamic DNS w routerze 1. Zaloguj się z komputera domowego do routera i przejdź do menu IP Config > Miscellaneous DDNS Setting. 2. Włącz usługę Enable the DDNS Client zaznaczając pole Yes. 3. Wybierz z listy 179

180 4. Przejdź ponownie do setupu routera i wprowadź poniższe informacje: a. Nazwa użytkownika oraz adres , podane przy zakładaniu konta na b. Hasło lub klucz DDNS: xxxx c. Nazwa hosta: d. Włączyć Wildcard? Wybierz Yes e. Uaktualnianie ręczne: kliknij Update Część III Ustawienie wirtualnych serwerów (HTTPS) 1. Przejdź do NAT Setting > Virtual Server. 2. Aby włączyć wirtualny serwer Enable Virtual Server wybierz Yes. 3. Ustaw serwer HTTPS: a. Well-Known Applications: wybierz User Defined b. Local IP: wprowadź c. Port Range: 443 (Jest to defaultowe ustawienie portu HTTPS dla urządzenia Thecus IP Storage) d. Protocol: wybierz TCP e. Kliknij Add. f. Kliknij Apply. 4. Aby sprawdzić prawidłowość wprowadzonych ustawień należy na drugim komputerze mającym dostęp do sieci Internet wykonać poniższe: a. Otworzyć przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisać: https://www.n16000.dyndns.org b. Na ekranie powinien pojawić się ekran logowania do urządzenia Thecus IP Storage. Konfiguracja programowego firewalla Jeżeli używany jest na komputerze programowy firewall (np. Norton Internet Security) i występują problemy z logowaniem do urządzenia Thecus, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Kliknij dwukrotnie na ikonie NIS znajdującej się na pasku zadań Windows i przejdź do opcji konfiguracji Personal Firewall. 2. Na zakładce Programs, znajdź SetupWizard.exe i zmień ustawienie na "Permit All". Jeżeli programu nie ma na liści, kliknij Add lub Program Scan Aby go odnaleźć. 3. Na stronie Networking, dodaj ręcznie adres IP urządzenia Thecus IP Storage IP (np.: ) do listy zaufanych adresów (Trusted) IP. Wymiana uszkodzonego dysku twardego Jeżeli w urządzeniu skonfigurowano macierz RAID 1, RAID 5 lub RAID 6 można w niezwykle prosty sposób dokonać wymiany uszkodzonego dysku twardego z możliwością automatycznego odzyskania danych przez system. Uszkodzenie dysku twardego Gdy zdarzy się, iż jeden z dysków zostanie uszkodzony i jest on jednym z dysków macierzy RAID, system wyświetli na ekranie LCD odpowiedni komunikat oraz zgłosi błąd sygnałem dźwiękowym. Wymiana uszkodzonego dysku twardego Aby dokonać wymiany uszkodzonego dysku twardego należy: 180

181 1. Usunąć sanki montażowe z uszkodzonym dyskiem z urządzenia. 2. Odkręcić śruby mocujące dysk do sanek i wyjąć go. 3. Włóż do sanek montażowych nowy dysk twardy i przymocuj go śrubami. 4. Włóż sanki z nowym dyskiem ponownie do urządzenia Thecus IP Storage. Dodatkowo można zabezpieczyć dysk poprzez zamkniecie zamka przy pomocy kluczyka zabezpieczającego. 5. Gdy dysk zostanie wykryty, dioda HDD umieszczona na sankach zacznie migać na zielono. Automatyczna odbudowa macierzy RAID Macierze RAID: 1, 5, 6, a także 10 zbudowane na bazie urządzenia Thecus IP Storage posiadają funkcję automatycznej odbudowy macierzy po wykryciu błędu w systemie. 1. Gdy jeden z dysków ulegnie awarii, system zakomunikuje błąd sygnałem dźwiękowym oraz zostanie wysłana odpowiednia wiadomość do odpowiednich osób z informacją o problemach. 2. Sprawdź na ekranie LCD urządzenia, który z dysków uległ uszkodzeniu. 3. Postępując zgodnie z wcześniejszymi informacjami wymień uszkodzony dysk na nowy. 4. Po zainstalowaniu nowego dysku w urządzeniu, system automatycznie rozpocznie odbudowę macierzy i przywrócenie jej do stanu sprzed awarii. 181

182 Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów Zapomniałem adres IP urządzenia Jeżeli użytkownik zapomniał, jaki jest adres sieciowy urządzenia i nie ma fizycznego dostępu do systemu, może uzyskać informację na temat adresu IP poprzez wyświetlacz LCD umieszczony na przedniej ściance Thecus IP Storage. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kreatora instalacji urządzenia do odzyskania adresu IP urządzenia Thecus.: 1. Uruchom kreatora instalacji (Setup Wizard), który automatycznie wykryje adresy IP wszystkich urządzeń Thecus znajdujących się w sieci. 2. Zapomniany adres IP urządzenia powinien znajdować się w zakładce Device Discovery. Nie mogę podłączyć dysku sieciowego w Windows XP Przy próbie mapowania dysku sieciowego mogą wystąpić następujące problemy: 1. Obecny katalog sieciowy został zmapowany przy użyciu innego loginu i hasła. Aby rozwiązać problem należy odłączyć wszystkie podłączone dyski sieciowe, a następnie ponownie dokonać mapowania zasobów sieciowych. 2. Napęd sieciowy nie może być podłączony, ponieważ wystąpiły poniższe błędy: wystąpiło zbyt wiele połączeń do serwera lub współdzielonych zasobów. Login, na którym użytkownik próbuje się zalogować jest aktualnie używany z innego adresu IP (dla bezpieczeństwa systemu operacja taka jest zakazana). Rozłącz wszystkie aktywne połączenia sieciowe do serwera lub współdzielonych zasobów i spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Aby sprawdzić istniejące połączenia sieciowe, uruchom tryb DOS i wpisz net use. Więcej informacji na temat mapowania napędów sieciowych można uzyskać pod poniższym linkiem: =57&nav=0 Odzyskiwanie ustawień fabrycznych Z menu System wybierz Factory Default i przejdź do ekranu Reset to Factory Default. Wciśnij Apply, aby przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia Thecus IP Storage. OSTRZEŻENIE Powrót do ustawień fabrycznych nie powoduje utraty danych, lecz przestawia wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych. Problemy z ustawieniem czasu i daty Administrator posiada możliwość wyboru serwera NTP, umożliwiającego synchronizację czasu z urządzeniem Thecus IP Storage. Jeżeli jednak urządzenie nie posiada dostępu do sieci Internet, administrator może dokonać ręcznego wprowadzenie aktualnej daty oraz godziny. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 182

183 1. Zaloguj się do urządzenia poprzez panel Web Administration Interface. 2. Przejdź do System Management>Time. 3. W opcji NTP Server, wybierz No. 4. Ustaw ręcznie Date, Time oraz Time Zone. 5. Wciśnij Apply, aby zaakceptować wprowadzone zmiany Dodatkowo, jeżeli urządzenie Thecus IP Storage jest podłączone do Internetu użytkownik może zachować ustawienia synchronizacji czasu z serwerem NTP Server (clock.isc.org), jako ustawienie defaultowe. Aby utrzymać połączenie, prosimy sprawdzić poprawność ustawienia serwerów DNS, wówczas połączenie z serwerem NTP powinno pracować prawidłowo (szczegóły znajdują się w System Network > WAN/LAN1 > DNS Server). Podwójne zabezpieczenie danych dzięki funkcji Dual DOM (Seria N12000/ Seria N16000/ Seria N8900) Urządzenie Thecus IP Storage zostało wyposażone w zaawansowane narzędzia Dual DOM mające na celu zapewnienie jak największego zabezpieczenia danych użytkownika. W trakcie normalnej pracy system ten jest niezauważalny dla użytkownika, lecz dla zwiększenia bezpieczeństwa przed przypadkowym wyłączeniem prądu, lub błędami spowodowanymi przez użytkownika serwer posiada podwójne zabezpieczenia BIOS przed uszkodzeniem. W praktyce, o ile sytuacja taka zaistnieje, system rozpocznie próbę restartu urządzenia z DOM1 do DOM 2. Jeżeli okaże się to niemożliwe, system automatycznie rozpocznie restart urządzenia z DOM2. Uwaga Funkcja Dual DOM wbudowana w pierwszą kość BIOS DOM1 ustawiona jest, jako podstawowy system i może być uaktualniany. W przeciwieństwie do DOM2, który jest BIOSEM tylko do odczytu. W przypadku uszkodzenia DOM1 system jest w stanie w pełni odzyskać sprawność systemu, a następnie przywrócenie ponownie DOM1 do stanu sprzed awarii. Jeżeli pamięć BIOS w DOM1 nie może być odzyskania z poziomu DOM2, system będzie startował z DOM2. Oryginalna konfiguracja może wymagać przywrócenia ustawień fabrycznych i ponownej konfiguracji. 183

184 Rozdział 7: Aktualizacje FW v Zmiany w FW v Dodane informacje o urządzeniu JBOD do General (Ogó lne) w kategorii System Information (Informacje o systemie) - Zmodyfikowany układ Status (Stan) w kategorii System Information (Informacje o systemie) - Dodane Hardware Information (Informacje o urządzeniu) w kategorii System Information (Informacje o systemie) - Zmodyfikowany układ Disk Information (Informacje o dysku) i dodana obsługa dla urządzenia JBOD - Dodane urządzenie JBOD do przyłączenia RAID Management (Zarządzanie RAID) - Dodana obsługa kopii zapasowej chmury Amazon S3 General (Ogólne) Serie Thecus N8900/N12000/N16000 obsługują dodanie urządzenia JBOD Thecus D16000 w celu zwiększenia pojemności pamięci masowej. W razie potrzeby, w opcji General (Ogó lne) w System Information (Informacje o systemie), wyświetlona zostanie informacja o urządzeniu JBOD. Status (Stan) W menu System Information (Informacje o systemie), wybierz element Status (Stan), wyświetlony zostanie ekran System Service Status (Stan usługi) i HW Status (Stan). Ekrany udostępniają podstawowe informacje o stanie systemu oraz usług. 184

185 Dodaneinformacje o urządzeniu Z kategorii System Information (Informacje o systemie),,wybierz pozycję Hardware Information (Informacje o urządzeniu), po czym system wyświetli szczegółowe informacje HW dla powiązanego modelu. Poniżej znajduje się przykład informacji dla Thecus N8900. Disc Information (Informacja o dysku) W menu Storage (Pamięć masowa) wybierz pozycję Disk Information (Informacja o dyskach), co spowoduje wyświetlenie ekranu Disc Information (Informacja o dyskach). W tym miejscu, można zobaczyć różne zainstalowane dyski twarde. Po przesunięciu kursora myszy nad zainstalowany dysk, pojawi się pozycja gniazda dysku. UWAGA Zrzut ekranu pokazany poniżej jest przykładem z pamięci masowej Thecus IP. Ilość kieszeni na dyski wynosi od 8, 12 do 16, w zależności od modelu pamięci masowej Thecus IP. Jeśli to możliwe, pokazana zostanie także lista informacji o dysku urządzeń JBOD 185

186 Disks Information (Informacja o dysku) Element Opis Disk No. (Nr dysku) Określa położenie dysku. Capacity (Pojemność) Pokazuje pojemność dysku twardego SATA. Model (Modelu) Wyświetla nazwę modelu dysku twardego SATA. Firmware Pokazuje wersję firmware dysku twardego SATA. Bad Block scan Kliknij Yes (Tak), aby uruchomić skanowanie w poszukiwaniu (Skanowanie w uszkodzonych sektorów. poszukiwaniu uszkodzonych sektorów) S.M.A.R.T. Information (Informacje S.M.A.R.T) Na ekranie Disk Information (Informacje o dysku), wybierz dysk, a następnie kliknij Smart, aby pokazać listę informacji S.M.A.R.T. powiązanego dysku. Można także wykonać test SMART dysku (dnie dotyczy to SAS HDD); wystarczy kliknąć Test, aby rozpocząć test SMART. Wynik służy wyłacznie do informacji i system nie podejmie żadnych działań związanych z jego wynikiem. 186

187 S.M.A.R.T. Information (Informacje S.M.A.R.T) Element Opis Tray Number (Numer Taca, na której zamontowany jest dysk twardy. tacy) Model (Modelu) Nazwa modelu zainstalowanego dysku twardego. Power ON Hours Licznik godzin działania w stanie włączonego zasilania. (Godziny WŁĄCZENIA Nieprzetworzona wartość tego atrybutu pokazuje całkowitą ilość zasilania) godzin (lub minut albo sekund, zależnie od producenta) w stanie włączonego zasilania. Temperature Celsius Bieżąca temperatura dysku twardego w stopniach Celsjusza. (Temperatura w stopniach Celsjusza) Reallocated Sector Count (Liczba sektorów o zmienionej alokacji) Current Pending Sector (Aktualnie oczekujący sektor) Test Type (Typ testu) Test Result (Wynik testu) Test time (Czas testu) Liczba sektorów o zmienionej alokacji. Jeżeli dysk twardy napotka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza taki sektor jako "zmieniona alokacja" i przenosi dane do specjalnie zarezerwowanego obszaru (obszar zapasowy). Proces ten nazywany jest również powtórnym mapowaniem a sektoro o "zmienionej alokacji" nazywane są remapami. Dlatego, w nowoczesnych dyskach twardych nie można zobaczyć "uszkodzonych sektorów" w czasie sprawdzania powierzchni - wszystkie uszkodzone sektory są ukrywane w sektorach o zmienionej alokacji. Jednak im więcej sektorów zostanie przeniesionych, tym można zauważyć większy spadek (do 10% lub więcej) prędkości odczytu/zapisu. Bieżąca liczba niestabilnych sektorów (oczekujących na ponowne mapowanie). Nieprztworzone wartość tego atrybutu wskazuje całkowitą liczbę sektorów oczekujących nap ponowne mapowanie. Później, kiedy część z tych sektorów zostanie skutecznie odczytana, wartość ta zostanie zmniejszona. Jeżeli w czasie odczytywania sektorów nadal wystąpią błędy, dysk twardy spróbuje odtworzyć dane, przeniesie je do zarezerwowanego obszaru dysku (obszar zapasowy) i oznaczy te sektory jako ponownie zamapowane. Jeżeli wartość tego atrybutu wynosi zero, wskazuje to, że jakość odpowiedniego obszaru jest niska. Służy do ustawienia krótkiego lub długiego czasu testu. Wynik wykonanego testu. Całkowity czas trwania testu. 187

188 UWAGA Jeżeli Liczba przeniesionych sektorów to > 32 lub wartość parametru Aktualnie oczekający sektor dysku twardego, jest > 0, jako stan dysku twardego zostanie wyświetlone Ostrzeżenie. Ostrzeżenie to służy jedynie do zwrócenia uwagi administratora systemu na występowanie na dyskach uszkodzonych sektorów co oznacza, że należy je jak najszybciej wymienić. Skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektoró w Na ekranie Disk Information (Informacje o dysku), wybierz dysk, a następnie kliknij Detect Bad Block (Wykryj uszkodzone sektory), aby wykonać skanowanie uszkodzonych sektorów na powiązanym dysku. Wynik służy wyłącznie jako odniesienie, a system nie wykona żadnych działań związanych z wynikiem. Wyszukiwanie uszkodzonych sektorów można ograniczyć, poprzez kliknięcie Stop Detect Bad Block (Zatrzymaj wykrywanie uszkodzonych sektorów). Dla produktu Thecus (serii N8900/N12000/N16000) z obsługą urządzenia JBOD, podłączone urządzenie JBOD i powiązane z nim dyski, zostaną pokazane także na stronie Disk Information (Informacje o dysku). Należy sprawdzić pokazany poniżej zrzut ekranu N8900 z podłączonym urządzeniem Thecus D16000 i z zainstalowanymi w nim dyskami. Urządzenie JBOD posiada unikatowy identyfikator z zakresu 1 do 10. Nr dysku zawiera identyfikator, który wskazuje różne urządzenia JBOD. Zrzut ekranowy poniżej pokazuje urządzenie JBOD z ID 4, dlatego na liście urządzeń JBOD pokazane zostanie urządzenie J4-6 z 6 kieszeniami. 188

189 Ochrona danych (Lokalna kopia zapasowa) Produkt Thecus udostępnia pełne rozwiązanie kopii zapasowej pomiędzy systemami Thecus NAS oraz pomiędzy folderami lokalnych systemów. Informacje o zdalnym wykonywaniu kopii zapasowej w celu ochrony danych, znajdują się w rozdziale 4, Ochrona danych (Zdalne wykonywanie kopii zapasowej). Remote Data backup (Zdalne wykonywanie kopii zapasowej) Element Opis Add (Dodaj) Dodanie nowego zadania. Edit (Edycja) Edycja wybranego zadania. Remove (Usuń) Usunięcie wybranego zadania. Start (Uruchom) Kliknij start (uruchom), aby natychmiastowo uruchomić zadanie wyszukiwania z harmonogramem. Stop (Zatrzymaj) Zatrzymanie powiązanego, uruchomionego zadania. Może zostać także zastosowane, jeśli zadanie zostało ustawione w czasie rzeczywistym, a następnie kliknięto Stop (Zatrzymaj) w celu zakończenia uruchomionego procesu. Wystarczy kliknąć Start (Uruchom) w celu ponownego uruchomienia operacji w czasie rzeczywistym. Restore (Przywróć) Przywrócenie powiązanego zadania. Log Kliknij, aby obejrzeć powiązane zadanie ze szczegółami procesu. Restore NAS Configuration Kliknij, aby przywrócić konfigurację systemu z wybranego (Przywrócenie konfiguracji miejsca docelowego do urządzenia źródłowego. NAS) -Na liście funkcji Data Guard (Ochrona danych), wybierz Add (Dodaj). Pojawi się pokazany poniżej kreator kopii zapasowej danych, kliknij Local Backup (Lokalna kopia zapasowa) : 189

190 Lokalną kopię zapasową można wybrać spośród 6 różnych opcji wyboru. Local Data backup (Lokalna kopia zapasowa) Element Opis Import (Importuj) Jest to powiązane z zewnętrznymi urządzeniami, dodanymi do systemu, takimi jak dysk USB. Można wuybrać folder z urządzenia zewnętrznego i zaimportować do NAS jako folder udziału. Copy (Kopiuj) Kopiowanie foldera do foldera lub foldera NAS do urządzenia zewnętrznego lub zewnętrznego urządzenia do foldera NAS. Ta kopia zapasowa znajduje się na poziomie folderu. Realtime Backup Zadanie zostanie wykonane bez przerywania pracy, pomiędzy (Kopia zapasowa w miejscem źródłowym i docelowym. Inaczej mówiąc, wszelkie czasie rzeczywistym) zmiany źródła zostaną natychmiast zsynchronizowane z miejscem docelowym. Schedule Backup (Kopia zapasowa z harmonogramem) Zadanie zostanie wykonane według harmonogramu, pomiędzy miejscem źródłowym i docelowym. 190

191 iscsi Backup (Kopia zapasowa iscsi) iscsi Import (Import iscsi) Wykonana zostanie kopia zapasowa woluminu iscsi w miejscu docelowym, jako pojedynczy plik. Plik iscsi można zaimportować z powrotem z kopii zapasowej iscsi do miejsca docelowego, jako wolumin iscsi. 1. Import (Importuj): Kliknij Import (Importuj), po czym pojawi się pokazany poniżej ekran. Jeśli w systemie zainstalowane jest zewnętrzne urządzenie, takie jak dysk USB, zostanie ono pokazane na liście w panelu Source (Źródło). Kliknij powiązane urządzenie zewnętrzne, po czym pokazane zostaną jego foldery. Wybierz foldery do importu do NAS i wybierz dostępny wolumin RAID, znajdujący się na liście panel Target (urządzenia docelowego). W tym miejscu, wybraliśmy foldery Intel Graphi i N10850 z zewnętrznego urządzenia i zaimportowaliśmy je do woluminu RAID60volume NAS. 191

192 Następnie, wybierz ścieżkę na rozwijanej liście, do zapisania pliku log. Po wykonaniu importu należy nadać lub nie uprawnienia dostępu, jeśli wybrane foldery będą Publiczne. Przeczytaj uwagi i w celu potwierdzenia zaznacz okno Accept (Akceptuj). Jeśli nazwa udziału już istnieje i można ją importować, to funkcja autoamtycznie zmieni jego nazwę na nazwa istniejącego udziału -1. Na przykład, jeśli w RAID NAS w woluminie RAID60 istnieje już folder o nazwie Intel_Graphics_V _XP, po nazwa zaimportowanego foldera zostanie zmieniona na: Intel_Graphics_V _XP

193 Widoczna będzie teraz lista zadań ochrony danych z utworzonym zadaniem. Z utworzonego zadania system utworzył 2 nowe foldery udziału. 193

194 2. Copy (Kopiuj): kliknij Copy (Kopiuj), po czym pojawi się ten ekran. Można wybrać 3 różne opcje, folder do foldera, folder do urządzenia zewnętrznego lub zewnętrzne urządzenie do foldera. Folder do foldera Folder do urządzenia zewnętrznego Zewnętrzne urządzenie do foldera 194

195 Jako przykład posłuży Folder to External device (Folder do urządzenia zewnętrznego). W panelu source (źródła), wybierz wymagany wolumin RAID, po czym pojawi się powiązana z nim lista foldera; ta sama metoda w panelu docelowym jest przeznaczona do powiązanego urządzenia zewnętrznego. Wybierz folder z panelu źródła, które ma zostać skopiowane, a następnie wybierz w panelu docelowym jego miejsce docelowe. 195

196 Na liście rozwijanego menu wybierz typ synchronizacji, Incremental (Przyrostowa) lub Sync (Synchronizacja) i wybierz ścieżkę zapisu pliku. Przeczytaj uwagi i w celu potwierdzenia zaznacz okno Accept (Akceptuj). Widoczna będzie teraz lista zadań ochrony danych z utworzonym zadaniem. 196

197 3. Realtime Backup (Kopia zapasowa w czasie rzeczywistym): kliknij Realtime Backup (Kopia zapasowa w czasie rzeczywistym), po czym pojawi się ten ekran. Wybierać można spośród 2 różnych opcji, folder do foldera, folder do urządzenia zewnętrznego. Wykorzystajmy jako przykład kopię zapaosową Folder to Folder (Folder do foldera). Wybierz w panelu source (źródła) folder NAS_Public, następnie wybierz jego miejsce docelowe w folderze panelu miejsca docelowego R6andy. Następnie, wprowadź nazwę zadania i powiązane ustawienia. 197

198 Realtime Backup (Kopia zapasowa w czasie rzeczywistym) Element Opis Task Name (Nazwa Wprowadź nazwę zadania, długość nazwy jest ograniczona do zadania) 4~12 znaków. Sync Type (Typ Wybierz Incremental (Prrzyrostowa) lub Synchronize synchronizacji) (Synchronizacja). Backup Symbolic Link Wybór symbolicznego łącza kopii zapasowej, znajdującego się w (Symboliczne łącze źródle. kopii zapasowej) Filter (Filtr) Filtr można ustawić do wykonania wyłącznie w określonych okolicznościach. Jeśli wymienione elementy nie zostaną wybrane, zostanie wykonana pełna kopia zapasowa w czasie rzeczywistym ze źródła do miejsca docelowego. Rozmiar pliku: Od xx ~ xxx Jeśli xx=1 a xxx jest puste, to rozmiar pliku będzie > xx i spowoduje to wykonanie kopii zapasowej w czasie rzeczywistym. Jeśli xx=1 a xxx=2 to jedynie rozmiar w zakresie xx do xxx spowoduje wykonanie kopii zapasowej w czasie rzeczywistym. Jeśli xx jest puste a xxx=2, to rozmiar pliku będzie < xxx i spowoduje to wykonanie kopii zapasowej w czasie rzeczywistym. Włączenie typu pliku: Tylko powiązany format pliku spowoduje wykonanie kopii zapasowej w czasie rzeczywistym. Wyłączenie typu pliku: Wyłączony format pliku nie zostanie objęty w kopii zapasowej w czasie rzeczywistym. Dla formatu pliku dokumentó w: doc, xls, pdf, docx, xlsx, txt, ppt, pptx, html, htm Dla formatu pliku obrazó w: jpg, bmp, tif, png, pbm, tga, xar, xbm Dla formatu pliku video: avi, mpg, mp4, mkv, fli, flv, rm, ram Dla formatu pliku muzyki: mp3, wav, wma, acc, dss, msv, dvf, m4p, 3gp, amr, awb Definiowane przez użytkownika można wprowadzić w other (innym) oknie. Przeczytaj uwagi i w celu potwierdzenia zaznacz okno Accept (Akceptuj). 198

199 Widoczna będzie teraz lista zadań ochrony danych z wymienionym utworzonym zadaniem. Stan zadania będzie wskazywał Processing (Przetwarzanie), aż do naciśnięcia przycisku Stop (Zatrzymaj). 4. Schedule Backup (Kopia zapasowa z harmonogramem): kliknij Schedule Backup (Kopia zapasowa z harmonogramem), po czym pojawi się ten ekran. Wybierać można spośród 2 różnych opcji, folder do foldera, folder do urządzenia zewnętrznego. Jako przykład posłuży kopia zapasowa Folder do urządzenia zewnętrznego. Z woluminu RAID NAS w panelu Source (źródła), wybierz folder NAS_Public, a następnie w panelu miejsca target (docelowego), wybierz folder zewnętrznego dysku USB N

200 Następnie, wprowadź nazwę zadania i powiązane ustawienia. Schedule Backup (Kopia zapasowa z harmonogramem) Element Opis Task Name (Nazwa Wprowadź nazwę zadania, długość nazwy jest ograniczona do zadania) 4~12 znaków. Create Sub-folder Po wybraniu utworzenia podfoldera, wykorzystana zostanie jako (Utwórz podfolder) nazwa foldera, nazwa zadania, a następnie skopiowane zostanie do tego podfoldera źródło. Lub wykonana zostanie kopia źródła to tego samego poziomu co miejsce docelowe. Sync Type (Typ Wybierz Incremental (Prrzyrostowa) lub Synchronize synchronizacji) (Synchronizacja). Log Location Wybierz na rozwijanej liście miejsce zapisania pliku log zadania. (Lokalizacja pliku log) Enable Schedule (Włącz harmonogram) Time (Czas) Schedule (Harmonogram) Kliknij w celu włączenia. Jeśli nie jest zaznaczona, zadanie nie zostanie rozpoczęte, dopóki nie zostanie wybrane powiązane zadanie i nastąpi kliknięcie Start (Uruchom) na stronie listy zadania. Określenie czasu ropoczęcia kopii zapasowej. Można wybrać codzienna, co tygodniowa lub co miesięczna. 200

201 Przeczytaj uwagi i w celu potwierdzenia zaznacz okno Accept (Akceptuj). Widoczna będzie teraz lista zadań ochrony danych z utworzonym zadaniem. 201

202 5. iscsi Backup (Kopia zapasowa iscsi): kliknij iscsi Backup (Kopia zapasowa iscsi), po czym pojawi się pokazany poniżej ekran. Kopię zapasową można wykonać w dwóch różnych wersjach, iscsi do foldera, iscsi do urządzenia zewnętrznego. Weźmy na przykład kopię zapasową iscsi do foldera, z istniejącego woluminu iscsi iscsi_iscsiv502 do foldera woluminu RAID andy_local. W panelu źródłowym wyświetlane jest iscsi_iscsiv502 i iscsi_iscsiv50, gdzie wolumin iscsi istnieje w tym systemie pod nazwą iscsi_+ nazwa docelowego woluminu iscsi. Następnie, wprowadź nazwę zadania i miejsce zapisu pliku log zadania. 202

203 Przeczytaj uwagę i w celu potwierdzenia zaznacz okno Accept (Akceptuj). Teraz, na liście zadań ochrony danych zostanie pokazane utworzone zadanie. Aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej woluminu iscsi, wybierz zadanie i kliknij Start (Uruchom) na pasku zadań. Po kliknięciu Start, powiązany wolumin iscsi nie zezwoli na akceptację sygnałów We/Wy podczas wykonywania kopii zapasowej. Stan zadania zostanie zmieniony na Processing (Przetwarzanie). 203

204 Po zakończeniu zadania stan zostanie zmieniony na Finish (Zakończenie). W folderze woluminu RAID o nazwie andy_local, zostanie zapisana kopia zapasowa pliku woluminu iscsi. Ten plik woluminu kopii zapasowej iscsi jest potrzebny, gdy wymagany jest import do pamięci masowej. Opisuje to następny tremat. 6. iscsi Import (Import iscsi): kliknij Import iscsi, po czym pojawi się pokazany poniżej ekran. Można go zaimportować w dwóch różnych wersjach, folder do iscsi lub zewnętrzne urządzenie do iscsi. Zależy to od miejsca wykonania kopii zapasowej woluminu iscsi. 204

205 Weźmy jako przykład import foldera RAID do iscsi, który jest utworzonym wcześniej woluminem iscsi do foldera woluminu RAID o nazwie andy_local, a następnie import do woluminu RAID. Następnie, wprowadź miejsce zapisu pliku log zadania. Przeczytaj uwagę i w celu potwierdzenia zaznacz okno Accept (Akceptuj). 205

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika

Thecus. Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510. Instrukcja użytkownika Thecus Seria N8900/Seria N12000/Seria N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510U/N7510 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N0503 Seria N4200 N5500 1U4600 Seria N7700 Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N4200 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.08

Thecus N5500 FW v3.00.08 Thecus N5500 FW v3.00.08 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Thecus N4200 FW v3.00.09

Thecus N4200 FW v3.00.09 Thecus N4200 FW v3.00.09 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N8800 Thecus N8800+ Thecus N8800PRO(SP) N8800PRO Zasilanie redundantne N8800PRO(SP) z pojedynczym zasilaczem Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.21 Wydanie 1, 6/2011 Zawartość Panele urządzenia... 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Sprawdź zawartość pudełka To są elementy wchodzące w skład opakowania: Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Urządzenie może być konfigurowane przy użyciu Internet Explorera 6.x lub wyższego DCS-5300G Bezprzewodowa kamera internetowa IP z ruchomą głowicą Zanim zaczniesz Musisz posiadać następujące elementy: Windows

Bardziej szczegółowo

2.5 x5. 3.5 x3. Thecus N0503. Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS. FW v3.02.01

2.5 x5. 3.5 x3. Thecus N0503. Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS. FW v3.02.01 2.5 x5 3.5 x3 Thecus N0503 Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS FW v3.02.01 Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Panel tylny i przedni

Panel tylny i przedni Panel tylny i przedni Wyłącznik Wskaźnik SYS Wskaźnik HDD 1 Wskaźnik HDD 2 Wskaźnik USB Wskaźnik COPY Przycisk COPY/ SYNC Port USB Porty USB Port LAN Przycisk RESET Gniazdo zasilania 1 Wprowadzenie Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis P-791R v2 Router G.SHDSL.bis Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Kwiecień 2007 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło użytkownika user Copyright 2007.

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo