NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234"

Transkrypt

1 NSA310 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.21 Wydanie 1, 6/2011

2 Zawartość Panele urządzenia... 1 Wprowadzenie... 2 Zanim zaczniesz... 3 Instalowanie dysku twardego... 3 Podłączanie urządzenia NSA... 6 Uzyskiwanie dostępu do urządzenia NSA Inicjalizacja urządzenia NSA Logowanie się w urządzeniu NSA Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności: 1. Wejdź na stronę 2. Na głównej stronie wybierz poszukiwane urządzenie z listy 3. Wybierz rządany certyfikat.

3 Panele urządzenia 1

4 Wprowadzenie Urządzenie NSA310 służy do udostępniania plików oraz tworzenia zapasowych kopii danych w sieci domowej. Możesz również odtwarzać wideo, muzykę oraz zdjęcia przechowywane w urządzeniu NSA310 za pomocą komputera albo multimedialnego urządzenia klienckiego, takiego jak DMA2501. Jak to działa? Powyżej przedstawiono urządzenie NSA w sieci domowej. Użytkownicy udostępniają dane i tworzą kopie zapasowe w urządzeniu NSA310. DMA2501 odtwarza multimedialne pliki z urządzenia NSA310 na telewizorze. Dysk twardy USB zapewnia dodatkowe miejsce na dane, a pliki są kopiowane bezpośrednio z klucza pamięci USB do urządzenia NSA310 za pomocą przycisku COPY/SYNC. Urządzenie NSA należy umieścić za zaporą sieciową albo urządzeniem IDP (Intrusion Detection and Prevention wykrywanie i zapobieganie włamaniom), aby ochronić je przed atakami z internetu. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu wszystkich funkcji urządzenia NSA znajdziesz w instrukcji użytkownika na dołączonej płycie CD. 2

5 W tej skróconej instrukcji obsługi wyjaśniono następujące zagadnienia: instalowanie dysku twardego, podłączanie urządzenia NSA, uzyskiwanie dostępu do urządzenia NSA310, logowanie się w urządzeniu NSA310, rozwiązywanie problemów. Zanim zaczniesz Potrzebne będą następujące elementy: urządzenie NSA, dołączona płyta CD z narzędziem NAS Starter Utility i instrukcją użytkownika, zasilacz, dołączony kabel ethernetowy, jeden dysk twardy zgodny ze standardem SATA II lub SATA III, dysk twardy i kabel esata (opcjonalny), kabel USB (opcjonalny, potrzebny tylko wtedy, gdy chcesz zwiększyć pojemność przez podłączenie dysków USB); zaleca się, aby zewnętrzne urządzenie USB używało własnego zasilacza, jeśli go ma, komputer z portem Ethernet, urządzenie sieciowe takie jak przełącznik, router albo koncentrator (opcjonalnie). Instalowanie dysku twardego Kiedy zainstalujesz dysk twardy w urządzeniu NSA310 i utworzysz wolumin, wszystkie dane znajdujące się na dysku zostaną usunięte. Przed instalacją dysku musisz wyłączyć urządzenie NSA310. 3

6 Tworzenie woluminu powoduje sformatowanie dysku twardego. Wszystkie dane zostaną utracone. Zanim zainstalujesz dysk w urządzeniu NSA310, skopiuj wszystkie przechowywane na nim pliki w inne miejsce. 1 Upewnij się, że kabel zasilający i ethernetowy są odłączone od urządzenia NSA. 2 Umieść urządzenie NSA na płaskiej powierzchni spodem do góry. Na panelu dolnym zajmuje się śruba. Poluzuj ją za pomocą śrubokręta z łbem płaskim albo monety. 3 Ustaw urządzenie NSA pionowo i zdejmij przednią pokrywę, aby odsłonić wnękę na dysk, jak na poniższym rysunku. 4

7 4 Wsuń dysk do wnęki, aż poczujesz, że jest dobrze zamocowany wewnątrz urządzenia NSA. 5 Załóż panel przedni, aby zasłonić wnękę na dysk. Umieść urządzenie NSA na płaskiej powierzchni spodem do góry i dokręć śrubę. Jeśli chcesz używać dwóch dysków twardych i skonfigurować je jako wolumin RAID, powinieneś mieć: 1) dysk twardy SATA zainstalowany wewnątrz urządzenia NSA oraz 2) zewnętrzny dysk twardy esata wraz z kablem. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy użyć tych samych modeli dysków o jednakowej pojemności. Tworzenie woluminów w urządzeniu NSA opisano w instrukcji użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, w tej konfiguracji jest zalecany jest zakup dwudyskowego modelu NSA. 5

8 Podłączanie urządzenia NSA 1 Za pomocą dołączonego kabla ethernetowego podłącz port LAN znajdujący się z tyłu urządzenia NSA do komputera, przełącznika lub routera. 2 Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do gniazda POWER znajdującego się z tyłu urządzenia NSA, a drugi do zasilacza. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Używaj WYŁĄCZNIE zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem! 3 Naciśnij przycisk zasilania umieszczony z przodu urządzenia NSA, aby je włączyć. Przyjrzyj się wskaźnikom na panelu przednim. Jeśli nie zapali się żaden wskaźnik, sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze osadzony w gnieździe i czy źródło prądu jest włączone. Przycisk zasilania świeci ciągłym, zielonym światłem Wskaźnik SYS zapala się na zielono po prawidłowym rozruchu urządzenia (zajmuje to około 50 sekund) Wskaźnik HDD zapala się, jeśli urządzenie NSA wykryje dysk twardy we wnęce. Obok portu LAN na panelu tylnym znajduje się wskaźnik, który zapala się, kiedy port 6

9 ethernetowy zostanie prawidłowo podłączony do sieci. Wskaźnik miga podczas wysyłania lub odbierania danych. Aby wyłączyć urządzenie NSA, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk. Następnie zwolnij przycisk. Uzyskiwanie dostępu do urządzenia NSA310 Aby uzyskać dostęp do urządzenia NSA, użyj programu NSA Starter Utility. Wykonaj poniższe czynności: 1 Włóż dołączoną płytę CD do stacji CD-ROM. Kliknij przycisk Setup na wyświetlonym ekranie. Następnie kliknij łącze NAS Starter Utility. Jeśli ekran nie pojawi się, użyj Eksploratora Windows (ikona Mój komputer), aby przejść do stacji CD-ROM. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe. 2 Uruchomi się kreator instalacji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie. W celu zakończenia instalacji kliknij przycisk Finish. 3 W systemie Windows kliknij Start > Wszystkie programy > ZyXEL > NAS Starter Utility > ZyXEL NAS Starter Utility, aby uruchomić program NAS Starter Utility. 7

10 Inicjalizacja urządzenia NSA310 Zanim wykonasz opisane niżej czynności, upewnij się, że zainstalowałeś dysk twardy. 1 Kliknij przycisk urządzenia NSA Kliknij łącze Run the Initalization Wizard. 8

11 3 Wprowadź domyślną nazwę użytkownika admin i hasło 1234, a następnie kliknij przycisk Next. W nazwie użytkownika i haśle rozróżniana jest wielkość znaków. Upewnij się, że nie masz włączonego klawisza Caps Lock. 4 Wybierz opcję Default Configuration (konfiguracja domyślna, zalecana) albo Manual Configuration (konfiguracja ręczna). Więcej informacji o konfiguracji ręcznej znajdziesz w instrukcji użytkownika. Następnie kliknij przycisk Next i postępuj według wskazówek wyświetlonych na ekranie, aby skonfigurować urządzenie NSA. 9

12 5 Możesz teraz wykonać następujące czynności: Kliknij łącze Import files or folders with zpilot, aby uruchomić narzędzie zpilot. Przeciągnij pliki na ikonę zpilot, aby przenieść je do urządzenia NSA. Pliki multimedialne są automatycznie sortowane do folderów Music, Photo i Video. Inne typy plików trafiają do folderu Public. W przypadku folderów plików zostaniesz poproszony o wybranie docelowego miejsca. Kliknij łącze Play Media Files from Home Screen, aby umożliwić odtwarzanie plików multimedialnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 6 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Login. 10

13 Logowanie się w urządzeniu NSA W tym rozdziale pokazano, jak zalogować się w urządzeniu NSA310 z poziomu przeglądarki internetowej. Jeśli ekran logowania nie pojawi się, należy przeczytać rozdział poświęcony rozwiązywaniu problemów umieszczony na końcu niniejszej instrukcji. 1 Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz nazwę urządzenia NSA (domyślnie nsa310 ). 2 Wybierz język. 3 Wprowadź nazwę i hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk User Login. 4 Pojawi się ekran Home. Użyj menu, aby odtworzyć swoje pliki multimedialne. 11

14 Rozwiązywanie problemów Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do ekranu logowania NSA, wypróbuj poniższe rozwiązania: Upewnij się, że urządzenie NSA jest włączone. Sprawdź połączenia kablowe urządzenia NSA. Upewnij się, że wskaźnik LAN (umieszczony obok portu LAN urządzenia NSA) świeci lub miga. Jeśli podjąłeś próbę bezpośredniego zalogowania się przez wpisanie nazwy serwera (domyślnie nsa310) w polu adresu przeglądarki, upewnij się, że poprawnie wprowadziłeś nazwę. Jeśli to nie zadziała, spróbuj użyć programu NAS Starter Utility. Sprawdź, czy adres IP komputera należy do tej samej podsieci co adres IP urządzenia NSA310. Adres IP urządzenia NSA310 można sprawdzić za pomocą programu NAS Starter Utility. Informacje o ustawianiu i zmienianiu adresu IP komputera znajdziesz w dodatku do instrukcji użytkownika. Pomiń ten krok, jeśli wiesz, że między komputerem a urządzeniem NSA310 znajduje się router (na przykład łączą się one przez internet). Sprawdź łączność sieciową między urządzeniem NSA310 a komputerem za pomocą programu ping. Upewnij się, że karta sieciowa w komputerze jest zainstalowana i działa prawidłowo. W komputerze (z systemem Windows) kliknij Start, (Wszystkie) Programy, Akcesoria, Wiersz polecenia. W oknie Wiersz polecenia wpisz ping oraz adres IP urządzenia NSA310, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Jeśli nie znasz adresu IP urządzenia NSA310, ustal go za pomocą programu NAS Starter Utility. Użyj przeglądarki Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszych wersji tych programów) z włączoną obsługą języka JavaScript. 12

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 1 Adapter DMA-1000W umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika WD My Cloud Mirror Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Sprawdź zawartość pakietu PL - 101. Śruby, otwory obudowy, klucze pokrywy i nóżki

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Sprawdź zawartość pakietu PL - 101. Śruby, otwory obudowy, klucze pokrywy i nóżki 510000221G Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego rejestratora wideo, natychmiast odłącz zasilanie. Nie należy umieszczać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika WD My Cloud EX4 Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni.

Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni. Gratulujemy! Ty i Twój Mac mini jesteście dla siebie stworzeni. Zapraszamy do Maca mini. www.apple.com/pl/macmini Szybkie we/wy Thunderbolt Podłączanie urządzeń i monitorów o wysokiej wydajności. Centrum

Bardziej szczegółowo