Πs n n "!$#%!$&('*)+-,.0/.1. \^f-gjxklxmn]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Πs n n "!$#%!$&('*)+-,.0/.1. \^f-gjxklxmn]"

Transkrypt

1 "!$%!$&(')+-,.0/.1. \^f-gjxlxm]o1q-r_<t-u^vwfu<x:y ] U0\_jXlXm]o1q-r_<t-u^vwFu q{ <th} q th} v l"m]o1 v u l"m]o1 j }+ ^r0v :ƒ \^ay _d-fh\^b"y LUë `[ˆ\^`[ˆ]f-`\ ˆ]`[ _ˆ]`\^`[g1aYa]f-U:gRcFU:ˆŠ OYˆ 1ƒ f-gl a]b_` Lˆ\^aXcFU:V_ˆ"g_U:g1 < [`[ˆ]Ua]`[ˆ]WX\OUcOa]b_`+ Y r0v U0\Lj ƒ U:gL\^fH 1`[ˆC<j%$ \^f-gfœ v 1:œ aygj FRŽO dhyv_ˆ]f-gš\^`[ˆ]f-`\ocfu:ˆ ( < RŽO ƒ ƒ <Y0Xž6`[ _ˆ]`\^`[g1a6C<j%Y:\Y LUë `[ˆ\^`[ˆ]f-`\ 1ŽO F % U:WR _V_a]` q Ÿ^t <0 ŽO \^a]f-wxya]` C a]uoõ 1` f-wxydl _dhy `\ FRŽO ƒ U:gL\^fH 1`[ˆC<j%$Š 6 j <Y0R ˆ]f-a]` a]b_` Lˆ\^a6a^ë U a]`[ˆ]wx\$uc$a]b_` CY[Z1d-U:ˆ LYgL\^f-U:g"e6f-a]bŠ F ŽO F %X0V_ _ LU0\^`U:g_`VL\^`\ a]blya` LYgL\^f-U:g"a]U `\^a]f-wxya]` C< 1 { L \^a]f-wxya]`a]b_` `[ˆ]ˆ]U:ˆª6«_< 1 { L $ 0ŽO

2 ` Z 1ƒ ˆ]f-a]`f-g1a]`[h:ˆYdH\$cFU:ˆ`Y bruc$a]b_`cfu:d-d-ue6f-g_h6i $ ƒ @!!" b% <Y0X b_` L`[ˆ]f-WR`[a]`[ˆ$Uc$a]b_` b1z1 LU d-u:fh jx U0\$&% O\^f-g % %')( +&, F %R b_`yˆ]`y Uc$a]b_` ˆ]`[h:f-U:gX LU:V_gL 1` X 1ZRa]b_` U0U:ˆ 1f-gLYa]` Y `\ YgL ŠjX œ- Oœ + R b_`yˆ]`y Uc$U:g_` L`[aYdUc$a]b_` ˆ]U0\^`. U0\[< +%1 < LR b_`\^v_ˆ^c<y `Yˆ]`YUca]b_`Y _ _d-` ^\^bly L` U: 0/]` au: _ayf-g_` 1Zˆ]`210U:d31f-g_h a]b_` a]u: XbLYd ccuca]b_` Yˆ 1f-U:fH. "4 U0\5%0Y LU:V_aa]b_`6 487 j59;:$ F`:R b_`10u:d-v_wr`uc \^WXYd-d-`[ˆ$ LYˆ]a V_ä cfˆ]u:w a]b_`\^ _b_`[ˆ]`=<o 1ZRa]b_` _dhyg_`> ƒ HcX b_` WRU:WR`[g1a$Ucf-g_`[ˆ]a]fHY Y LU:V_aa]b_`? 4)7 j59;:6uca]b_`\^u:d-fh Xˆ]`[h:f-U:g ( \^bly L` ˆ]`YW U:g_Ò \ U0U: %, LU:V_gL 1` " 1ZOa]b_` \^ _b_`[ˆ]`5j > Šª YgL Ra]b_` U:g_À> j b_` 1`[gL\^f-a^ZRUca]b_`\^U:d-fH RfH\ B0<j >1 ;> 0 C1ƒ U:gL\^fH 1`[ˆ6a]b_` jr œ 4 V_ˆ$10`h:`[g_`[ˆYa]` X 1ZOa]b_` LYˆYWR`[a]ˆ]f Oœ ÈD0VLYa]f-U:gL\%i <Y0 FˆY[e Y brucf-a\ h:ˆy _bxcfu:ˆ 4G œ G ŽO F % f-gl 0 YgL 0j 0j $ 0ŽO HF`[a]`[ˆ]WRf-g_`Yd-d0 LU:f-g1a\CYaCe6b_f b a]b_`$ayg_h:`[g1acfh\%b_u:ˆ]f- [U:g1aYd0U:ˆ10`[ˆ]a]f Yd ƒ ŽO I ƒ ƒ U:gL\^fH 1`[ˆY LYˆ]a]f d-`wrue1f-g_hu:gy f-ˆ 4K ª5Fœ$Š;J U0\0L$œ J%\^f-gML$œLCe6b_`[ˆ]`ML Yg_h:V_dHYÔ10`[d-U f-a^z V_dHYˆ LYa]b"Uc$ˆY: 1f-VL\"J N% fh\ a]b_` U:gL\^aYg1a :œ <Y0 f-gl Xa]b_`10`[d-U f-a^z10` a]u:ˆygl \^b_ueša]blyaf-a6fh\6u:ˆ]a]b_u:h:u:glyd$a]u $ 0ŽO F % f-gl Ra]b_`\^ L`[` RUc$a]b_` LYˆ]a]f d-`cyayg1zra]f-wr`œ ƒ 4K ª5FœL ŽO

3 f-gl Ra]b_` WXYh:g_f-a]VL 1`Uc$a]b_`Y `[d-`[ˆya]f-u:g!10` a]u:ˆ ƒ [ < L!F`[WRU:gL\^a]ˆYa]` a]blya6a]b_`y `[d-`[ˆya]f-u:g 10` a]u:ˆ fh\6yd-e6y[z_\6 1f-ˆ]` a]ue6yˆ Xa]b_` `[g1a]ˆ]`uca]b_` [ f-ˆ d-` ƒ F`: U:WR _V_a]`a]b_` V_ˆ$1:Ya]V_ˆ]` ƒ a]` $ 0ŽO $ 0ŽO $ 0ŽO ƒ $`[ˆ]f cfz a]blya d-g j + œcfh\6yo\^u:d-v_a]f-u:gxuc$a]b_` e6y210`èd0vlya]f-u:g $ 0ŽO j œ 4 1ƒ ˆ]f-a]`a]b_` ÈD0VLYa]f-U:gXUc$a]b_` ayg_h:`[g1a _dhyg_`yaš 4 0 a]u5c<j _$ j N :j 4 [ <ÕŽO ƒ U:gL\^fH 1`[ˆ"C<j _$ U0\ jl jl ƒ <Y0 U:WR _V_a]`a]b_` 1f-ˆ]` a]f-u:glydc 1`[ˆ]f31:Ya]f310`UcRXYa 4 a]b_` 1f-ˆ]` a]f-u:gruc D Q F % \^a]f-wxya]` ]VL\^f-g_ha]b_` 1f-ˆ]` a]f-u:glyd 1`[ˆ]f31:Ya]f310` ]a]b_` f-g"rf c6<j _fh\ WRUE10` cfˆ]u:w 4 V_g_f-a\ f-gxa]b_` 1f-ˆ]` a]f-u:grucd Q ::ƒ f-gl XYgL dhy:\]\^f cfzoa]b_` j N 4+ jl )C ˆ]f-a]f 4 Y 1fH\^aYg Yd% LU:f-g1a\ Uc)>C<j ` Uc ƒ- _ 4 Cf-g blyg_h:` [1ƒ F`[a]`[ˆ]WRf-g_`a]b_` dhyˆ]h:`\^a"1:yd-v_` Uc C<j _ vw]r^w U:gYgL Xf-gRa]b_` a]ˆ]fhyg_h:d-` f-gxa]b_` Lˆ\^aOD0VLY: 1ˆYg1a LU:V_gL 1` X 1ZRa]b_` U0U:ˆ 1f-gLYa]`Y `\ YgL Xa]b_` d-f-g_` j ) C ŽO ŽO C ŽO -IOŽO ƒ f-gl Ra]b_` dhyˆ]h:`\^aygl "\^WXYd-d-`\^a 1:Yd-V_`\6UcC<j _$j 0 N U:g"a]b_` `[d-d-f- L\^`j + C ŽO ƒ 1:Yd-VLYa]` U0\< N[10 0j 1ŽO v 21ƒ F`[a]`[ˆ]WRf-g_`a]b_`10U:d-V_WR`Uca]b_`\^U:d-fH V_ä cfˆ]u:w a]b_` Lˆ\^aU ayg1a 1ZOa]b_` \^V_ˆ^c<Y `> 4 j 4 ŽO

4 ª t } q } w w œ l"m]o1lœ l"m]o1 4 œ ^r lxm]o1 4 œ Yˆ aygjx v w l"m]o1 4 v œ :œ l"m]o1 q-r_<t-u^vwfu<x:y ] w l"m]o1 4 :œ r0v U0\_jXlXm]o1 q-r_<t-u^vu l"m]o1 q-r_<t-u^vwfu q th} "4 j v w 4 v v v w "4 j v 4 v H v :Y0 \^f-gœ$l"m]o16q-r_<t] u wfu<x:y \^f-g6œ l"m]o1q-r_<t] u u<x[w q <th} q <th} \^f-gfœ v ^:œ l"m]o1 q-r_<t-u ] u<x ] q <th} q t % Fq q-r_<thy 4 q Ÿ^t <0$ 4[ Ÿ]} q ]q-<t <th} q q-<t t R i {::: r q-< thq-^<t R i! r_ {::: $ r q" thq-"^t % ZOa]b_`$& 'C )(6 Y:\6a]b_` a]ˆ]v_g Ya]f-U:gX`[ˆ]ˆ]U:ˆ a]b_` Lˆ\^aa]`[ˆ]W g_`[h:d-` C $l ]o1 q-r_<t-uq-<t ] ] u<x 4 { q <thq t q-< thq-^<t 0Y0 q t < 0$Š 6 q-<t < 0$ + C<j%$ l m]o1 u, q thq{v[r t u v[r %Šª6«1<j% G -]x:y<q).^thq{v[r «t/-]x:y > 1 { <th} q ^t ;> >121 :3 r_ G q-.^t w q)4]t 8 <j% G y67 y q ^r thy-x:y _ C: r1ÿ q- <th} 5 a]`

5 . Y0 : v N% 4 U0\ %\^f-g%0 < \^f-g % U0\5%0 N% U0\5%$\^f-gO% U0\ % \^f-g % N% % & % 10jX Fœ + < œ r r1 ^:œ &Š < U0\% +%0 N% r L 'C )& + O 1N: + 6;.\^f-gO%0. N% < < < + O4 U0\%1<\^f-gO%0 _ O4 U0\%1 $\^f-g % N% + "4 U0\5%0<\^f-gO%0 O4 U0\%ON% `: \^f-g%+<1%n% c U0\ 0 \^f-g %+<1%N% C Y06j œ < 4 jr < 4 4 LYˆY LU:dHYOU: L`[g_f-g_hOa]U a]b_` ˆ]f-h:b1a 10`[ˆ]a]` H 0 % 0j œ 0j 0j [Tg_` v œ `\]\]Yˆ]Z œ f-wr LU0\]\^f- _d-`$ b_` ayg_h:`[g1afh\m10`[ˆ]a]f :œ œ :œ 0j 4 œ v 4 U0\5%\^f-gO%1N% :œ U:gL 1f-a]f-U:gcFU:ˆYb_U:ˆ]f- [U:g1aYd ayg_h:`[g1afh\" Yd%Yaœ$9] - 4 I: FœHJ$L 4 \^f-gml œ U0\NL$œ Fœ ""Fœ J$L 4 \^f-gml$œ U0\NL$œ!"J U0\NL$œ \^f-gml$œ$ %3/ Fœ /: J$L 4 \^f-gml$œ U0\NL$œ HJ$L "%Fœ$ 4 J$L U0\0L$œ \^f-g L œ / "%Fœ/:HJ$L L 0 0j

6 v J L"%Fœ 4 U:gL\^aYg1a[;"Fœ] / j" / / `: J$L 4 \^f-gml$œ U0\NL$œ / / / J L < 4 / ;J$L6 0 4 j j œ j <j œ 4 œ j œ œ <j œ U:WO _f-g_f-g_ha]b_`y LUE10` Z1f-`[dH _\$a]b_` ˆ]`\^V_d-a ƒ 0^j 4 J$L ;J$L6 U0\0L$œ \^f-gml$œ 0] / OŠ< :j 4 : 4 [ RC 4 $ < 4 1<j 4 4 < 4 4 ] 4 ;> 4 0 E. > O 0 R" 4 \^f-g% jl _ 4 j\^f-g% jl _ + jl _ OC 4 4 Š C 4 4 Š ^q- <t % O : <1 1 1 : :j 45 O9< O :j : 4+ jx 1 :j 4+ jxf c$jru:ˆ b_` ˆ]f-a]f Yd% LU:f-g1a\6Yˆ]`R< 0YgL vv C j C v 4 vv 4 $ v C jl 4 < 0 4 \]Y: _ 1d-` LU:f-g1a $ [ vv +ˆ]`[d ƒ WRf-g ƒ \]Y: _ 1d-` LU:f-g1a6U V_ˆ\Ya< [ 0YgL "Yˆ]`[dHYa]f310`WRf-g_f-W V_W(Ya C

7 v " " " [ 6 j vw]r^w 4 vw^r^w b1vl\ R"U:g_d-ZXYaa]b_` U:ˆ]f-h:f-g ƒ < {0 K C 0" vw U: 01f-U:VL\ WXY YajR C 9] < {0 K < C 4 ^w U: 011f-U:VL\$WXY Ya O 9] gxa]b_` U: _d-f D0V_`d-f-g_`"jX C4) R< G j G C G G i " q r+" ]t w]r^w e6b_f brfh\ WXY f-wrf- [`[ e6b_`[gxf-a\ ` LU:g_`[g1a6fH\"9] Ya O " 9] WXY Ya`[gL 1 LU:f-g1a ƒ o1 o w XYa]aYf-gL\6f-a\ WXY f-wov_w f-gra]b_` a]ˆ]fhyg_h:d-v_dhyˆˆ]`[h:f-u:gxuc Ya C 0L 0 j [ $ % j 0 _ j + 4 jx % j% [ _0 Y:\^` 6iLjX ˆ]U:W L Y:\^` 6iLj ˆ]U:W R ˆ]U:W 1 U:ˆ Fc a]b_`[grcfˆ]u:w 1jR Fc a]b_`[g Z1f-`[dH _\CjX Ÿ b_` ˆ]f-a]f Yd% LU:f-g1a\6Yˆ]`R< 0YgL Ÿ C< $ C 0$ C Ÿ 5" ^Ÿ b_` WXY f-wov_w Uc RUc fh\6ya]ayf-g_` XYa< b_` WRf-g_f-W V_W Uc RUc fh\6ya]ayf-g_` XYa< 4 1Lœ. 7 ^w \^f-g%< N[ \^f-g C U0\< N10jL0 O 1 { : C+C I C U0\[< N10 2 r0vw r0vwr N> 0 10jX Ÿ &9Fœ$: I

!"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ : ; /0 7 < = FG-C, FHIJ!KLMN-O ) P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a ) V 4 = < 5-[ =>

!#$%&'!#$%&' () *+,-./ : ; /0 7 < = FG-C, FHIJ!KLMN-O ) P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a ) V 4 = < 5-[ => !"#$%&'!"#$%&' () *+,-./0123456789: ; /0 7 < = >?@AB6C,DE89 FG-C, FHIJ!KLMN-O )P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a QRSc @ ^@ ) \ @a V 4 = < 5-[ => & W = -[ < = @ > @

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LOSOWANIA. Poniżej znajdą Państwo listę zwycięzców. Tabela zawiera zwycięskie Numery Identyfikacyjne uczestników.

WYNIKI LOSOWANIA. Poniżej znajdą Państwo listę zwycięzców. Tabela zawiera zwycięskie Numery Identyfikacyjne uczestników. WYNIKI LOSOWANIA Szanowni Państwo! Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do udziału w akcji przyznawania biletów na imprezę Juwenalia MegaWAT Bemowo 2019. Poniżej znajdą Państwo listę zwycięzców. Tabela zawiera

Bardziej szczegółowo

Ó Ś Ą ŚĆ Ą Ś Ś ż Ó Ą Ś Ó Ż Ó Ó ć ć ć Ó Ó Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń Ą Ś ć Ó Ó ć Ź ć ć Ź ż Ź ć ż ć ż ż ż ż ć ć ć Ó Ó Ó ć ż ż ż Ó Ó Ó Ń ż ć ć ż ż Ż ć Ó Ó ć ć ć ć ć ż ż Ó Ó ć ć Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ń ć ż ć ż Ó ż ć Ź ć ć Ż ż

Bardziej szczegółowo

u«w VH TUMJ : U-U'.U s = w eii5gfshimi>i "l >55 = gc»fgs5jf - 2» - > => -... >.- Z 5C " -' "- K,, 5H IIHli!gi5h-i-m!l!.5 = H i"" i ii; V «i» > 1 J} - - -f.-'".-"f"f.f; vr-.'"--

Bardziej szczegółowo

!"# $%& ' ()*+,-.(/01 234!" :,; 1 <= E - FG 2 HI JK LIMN!"O 78!" MNO 6 F PQRSTUVWPXY HZ[\]^_ `afbbc H S V Y FG9 9

!# $%& ' ()*+,-.(/01 234! :,; 1 <= E - FG 2 HI JK LIMN!O 78! MNO 6 F PQRSTUVWPXY HZ[\]^_ `afbbc H S V Y FG9 9 !"# $%& ' ()*+,-.(/01 234!"5 6 789:,; 1 ,?@ABCDB E - FG 2 HI JK LIMN!"O 78!" ?@ABCDE FG%HIJKL@ MNO 6 F PQRSTUVWPXY HZ[\]^_ `afbbc H S V Y FG9 9 :!"# $ %&' % F U F H F >F CH E F B 6O B B F H H G

Bardziej szczegółowo

9( 9 9; ;!. $!!%'!" #$%&'!"#$ % & &$ ' " %!"#$%&' () *+,-#$%&'./ (! " # $ % #&'! '!%!! $ ' #% ( ) '!%!! $ ' * % + )!' + ' % &!!! ( )!! %,!' $ - ( ' *

9( 9 9; ;!. $!!%'! #$%&'!#$ % & &$ ' %!#$%&' () *+,-#$%&'./ (! # $ % #&'! '!%!! $ ' #% ( ) '!%!! $ ' * % + )!' + ' % &!!! ( )!! %,!' $ - ( ' * 9( 9 9; ;!. $!!%'!" #$%&'!"#$ % & &$ ' "%!"#$%&' () *+,-#$%&'./ (! "# $ % #&'! '!%!! $ ' #% ( ) '!%!! $ ' *% + )!' + ' % &!!! ( )!! %,!' $ - ( ' * * * )*! " "! #$%&'&!### ( # # ) ") *# # # # )# # ( # #

Bardziej szczegółowo

ñ 1 9! Ù DEF+>/ P Q V { Ó bbó 1 YZ"p¼~ Þ Üb á \ V ~ Y Z#'! Ù DEF+>/P Q V g E o 9 &5

ñ 1 9! Ù DEF+>/ P Q V { Ó bbó 1 YZp¼~ Þ Üb á \ V ~ Y Z#'! Ù DEF+>/P Q V g E o 9 &5 ! ( *+,-./1 < =,>?@A 7 BCDE : F G,-. 2 3 H IJ B C K < L M 8, O :,-. 234567 6, :8 P,-. 2 3 8 Q R S T U V XYJ#,-. 2345 8 ( X :8,-. 2 3 Z [\], ^_ `ab'; c 8,-. 23[\ b!,-. 234567 8 [ \ U ` a, U #; c < 4567

Bardziej szczegółowo

%!! 8 9 : ;!!!"#$%&' ()*+,-./ # " < " & U / & U!"# $%&' ()*+, -. $/ # 89 :; 23 <. A B C D E < :;. 'FGHIJKLMNO 4 PJQRSLT JE 4UVW XY 4

%!! 8 9 : ;!!!#$%&' ()*+,-./ # < & U / & U!# $%&' ()*+, -. $/ # 89 :; 23 <. A B C D E < :;. 'FGHIJKLMNO 4 PJQRSLT JE 4UVW XY 4 %!! 8 9 : ;!!!"#$%&' ()*+,-./ # " < " & U / & U!"# $%&' ()*+, -. $/ 01 23453673# 89 :; 23 ?@ A B C D E < :;. 'FGHIJKLMNO 4 PJQRSLT JE 4UVW XY 4 Z[\]^ _` abe 6=>c2 E

Bardziej szczegółowo

5 9; STU ()* +,-. /0#1 cp :Y ; :PQ ; $< + =>? AB)* + C 2D +,6E ; FFGHI)* + Y * JK L# M )* N ;O 7 )* +] P<Q)* +R STUV6 #)* +,- ] W

5 9; STU ()* +,-. /0#1 cp :Y ; :PQ ; $< + =>? AB)* + C 2D +,6E ; FFGHI)* + Y * JK L# M )* N ;O 7 )* +] P<Q)* +R STUV6 #)* +,- ] W 5 9; STU ()* +,-. /0#1 cp 2 3 3 4567 8 + 9:Y ; :PQ ; $< + =>? : @ AB)* + C 2D +,6E ; FFGHI)* + Y * JK L# M )* N ;O 7 )* +] P 2 )* +. Z[\,- X ]^_` :,- a ^ bc, #,

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

: ; : # $!" # $%& $ ' #!#!"#$%&' ( )*+,-./ :; ABCDE FGHIJ KL :; MN O1 > P>OQ< R ST U VW XY ; < 23ZY[\]^ _`ab+c U ' #!# " $N

: ; : # $! # $%& $ ' #!#!#$%&' ( )*+,-./ :; ABCDE FGHIJ KL :; MN O1 > P>OQ< R ST U VW XY ; < 23ZY[\]^ _`ab+c U ' #!# $N : ; : # $!"# $%& $ '#!#!"#$%&' ()*+,-./01234567897:;?@ ABCDEFGHIJKL34567897:;MNO1 >P>OQ< RSTUVWXY;< 23ZY[\]^ _`ab+cu'#!# "$N;M 3Z5;1NMEU>XQU U1 EMU5L.M ()*$ $ (23Z +,-.$' /01$ /.$0! '$(! # /2$!"#"$%#&

Bardziej szczegółowo

Ć ź Ą Ć ź ź Ę Ę Ę Ę Ń Ą Ę ź ź Ó Ę Ę Ć Ę Ó ź ź ź ź Ń ź ź Ę Ę Ó ź Ć Ę ź ź Ą Ć Ę Ę Ę Ą Ć Ć Ż Ż Ó Ó Ą Ą Ą Ź Ą ź Ę Ą Ę Ó Ę ź Ę Ą Ś Ń Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ę Ę Ę Ż Ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ń Ę Ś Ę Ę ĘĘ ÓŚ Ę

Bardziej szczegółowo

!"#$% !"#$ % %& ' # #

!#$% !#$ % %& ' # # -. 4 B!!!"#$ %&!"#$'!!2 & ()*)+,-!!2 #$% &'() #( *+,-. /*+01. +2 &'3456789: ;! "#$!?@ABCD. %&E * FGHIJ5

Bardziej szczegółowo

!"# $%!&'! " # $# ($ ) * %!!"#$%&' 345'67&'89':; 5("(7 " $ %!!" # 2"!'$ ("$8$ - 9("3"$ 7 $ ):$ ; $! ("! " # $" %!% $%8 ( ( #$ )) * %! $ )! "%$#!&! $%

!# $%!&'! # $# ($ ) * %!!#$%&' 345'67&'89':; 5((7 $ %!! # 2!'$ ($8$ - 9(3$ 7 $ ):$ ; $! (! # $ %!% $%8 ( ( #$ )) * %! $ )! %$#!&! $% !"#%!&'!"##()*%!!"#%&' 345'67&'89':; 5("(7"%!!"# 2"!'("8-9("3"7):;!("!"#"%!% %8((#))*%!)!"%#!&!%0!#1(!0!#!#*!%0!#1(!(!!(#%!&)#*3!0*#!!&6!(!%!##(!%0!#1#)!%#(& (##%!!&#%(!&!%0!#1#%%&)%#(!#&% #%!0!#1 0%!#(!%0!#1!(#%"!!##%0(%#%%&!!&(0!#1!0(&!#!(

Bardziej szczegółowo

i~i~~ i 22 I~~ ~ ~~ 5I:=z:= 1*11

i~i~~ i 22 I~~ ~ ~~ 5I:=z:= 1*11 F/C 15/1 HI. i~i~~ i 22 I~~ ~ ~~ 5I:=:= 1*11 U)L C3C U,, U) C) %r1t6wflisiro3, 0 cot E20. i CL) U) S.. *069 88LV-G3V K / 01 Co C~) * Ī. Co L;. ~ - 0 N 0 I C4) I.- 0 LO 0 lb a) C.).,~ a 4)-- 0 -~ >~ *-0o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

/ +)* ; ; ) / )/ 0! 1H>!! "#$ % & ' % $ (!"#$%&' )( ()*&'+, (! " # $ %!& ' ( ' ' ( # )! * ( )! )( ' ' * +,-! -. $ ('! " # $ %!& ' ( */ +/ *//! "# $ %&

/ +)* ; ; ) / )/ 0! 1H>!! #$ % & ' % $ (!#$%&' )( ()*&'+, (! # $ %!& ' ( ' ' ( # )! * ( )! )( ' ' * +,-! -. $ ('! # $ %!& ' ( */ +/ *//! # $ %& / +)* ; ; ) / )/ 0! 1H>!! "#$ % & ' % $ (!"#$%&' )( ()*&'+, (! " # $ %!& ' ( ' ' ( # )! * ( )! )( ' ' * +,-! -. $ ('! " # $ %!& ' ( */ +/ *//! "# $ %&' &# ( ) *+, ) -. -) + / 01 + +- + & ' '!.,% -. /&

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

5 ; / ;, /1 E #5 5!"#$%& ( :; )*+ 5.,-+ ( J KL /,01 1 / MNO )*+ 5 PCQRSTUV C KL,-+ QWXY )*+ C ZT[ \]^

5 ; / ;, /1 E #5 5!#$%& ( :; )*+ 5.,-+ ( J KL /,01 1 / MNO )*+ 5 PCQRSTUV C KL,-+ QWXY )*+ C ZT[ \]^ 5 ;/ 8+49 +0 +4 ;,/1 E#5 5!"#$%& ( 23456789:;?@AB?CDE )*+ 5.,-+ ( FGH@AIB,-+.)*+ JKL /,011/ MNO )*+ 5PCQRSTUV CKL,-+ QWXY )*+ CZT[ \]^. + 12 _`Oa )*+ Mbc,-+ CJ2C %V3BA,-+.)*+ 5C MaCVC BA3,-+ 3 3-2C@

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

() () *+, )# -"#),." ) / ()0)1,+0. ),." "./+0" ("0+ 0"/ 1. * )1,+0.) "0."1",0"#! "# $% &' $ && # %!"#$%&' ' ' ()* +,-./ :; 5 <9:; = $A$

() () *+, )# -#),. ) / ()0)1,+0. ),. ./+0 (0+ 0/ 1. * )1,+0.) 0.1,0#! # $% &' $ && # %!#$%&' ' ' ()* +,-./ :; 5 <9:; = $A$ () () *+, )# -"#),." ) / ()0)1,+0. ),." "./+0" ("0+ 0"/ 1. * )1,+0.) "0."1",0"#! "# $% &'$ && # %!"#$%&' ' '()* +,-./01 23456789:; 5 ?2@ $A$BCDE FG H IJ>#KLMN=OPQRS:;TU: ; TUV -. %.#! " #! $% &'

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

CMYK!"#$%&' ()* +, -./01./ 1 2(345& :;!"#$%&./ 1 < -. / 0 1! " # $ % & C D E A ( - C D F./ 1GH IJ45&67 KL(./ 1 M N OL ( / - P$- Q./ 1 RS

CMYK!#$%&' ()* +, -./01./ 1 2(345& :;!#$%&./ 1 < -. / 0 1! # $ % & C D E A ( - C D F./ 1GH IJ45&67 KL(./ 1 M N OL ( / - P$- Q./ 1 RS !"#$%&'()* +, -./01./ 1 2(345&6 7 89 :;!"#$%&./ 1 < =>?@AB( -. / 0 1! " # $ % & C D E A ( - C D F./ 1GH IJ45&67 KL(./ 1 M N OL ( / - P$- Q./ 1 RST AUVW(XEY "#$%&./ 1 Z[\ < P - ]( -^_` ^,^a/./ 1 Tb c OL

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

çl! ±p! % =: c =+'! j 9 #:'G!l 2

çl! ±p! % =: c =+'! j 9 #:'G!l 2 ; )! " #$ % "!! & ' & &!"#$%& ' &! "# $ ' & %! "# & & " "# %! "# $ ' ( '( ( ( &!"#$%&"%&" $& "%$"%%'% $$% &" ' & % % & % &"( )& ++ -. 0) &"$& # ( #) % +!!+( - %. + + 0 ) - ( %! (!! &( +0! (!! + (+ -! %!!

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

012ÿ045627ÿ589ÿ568ÿ TYV lmnfÿk evwÿgÿ kn \i T VY +217,9 +:127,:-ÿ WX ^=F-,>8 T V T T_` T_` +:127,:-ÿ WaTX Ta b:>ÿm-?cÿ7:123>-ohr>9m8 Wa Ta Wa Ya

012ÿ045627ÿ589ÿ568ÿ TYV lmnfÿk evwÿgÿ kn \i T VY +217,9 +:127,:-ÿ WX ^=F-,>8 T V T T_` T_` +:127,:-ÿ WaTX Ta b:>ÿm-?cÿ7:123>-ohr>9m8 Wa Ta Wa Ya TYV lmnfÿk evwÿgÿ kn \i T VY +217,9 +:127,:-ÿ WX ^=F-,>8 T V T T_` T_` +:127,:-ÿ WaTX Ta b:>ÿm-?cÿ7:123>-ohr>9m8 Wa Ta Wa Ya T +,-.ÿ012-ÿ3ÿ456ÿ3ÿ6,7ÿ3ÿ08,2-.2. ;8,9;?798@1?@A?71:=92C=,1,:-ÿD,2792E2,F81D,2792ÿ

Bardziej szczegółowo

!"#$%&' % ( )* +,-!./0 1 % : ; < A+ 89 BCD.! )*E F GHIJ EK7LMNO PQRSTUVW89 56./0: Z[0 Z\]Y ^_`!abcn 7 E YQ "!EK GH < 8 0 0A`! 5

!#$%&' % ( )* +,-!./0 1 % : ; < A+ 89 BCD.! )*E F GHIJ EK7LMNO PQRSTUVW89 56./0: Z[0 Z\]Y ^_`!abcn 7 E YQ !EK GH < 8 0 0A`! 5 !"#$%&' % ( )* +,-!./0 1 % +234 56789 : ; < =>?@ A+ 89 BCD.! )*E F GHIJ EK7LMNO PQRSTUVW89 0XY+ @ 56./0: Z[0 Z\]Y ^_`!abcn 7 E YQ "!EK GH < 8 0 0A`! 5!! 5 E N ANO 5 " 2 1 ` Z\Y!! E 5!"F #$ (%&' ( ) ( #"

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

*+",-./&$%&- 0!"-!/&$%&' -+!"#$%&'(!"#$%&' -+. &-0+$%&'12, STUSVUVWWX 0'$YZ

*+,-./&$%&- 0!-!/&$%&' -+!#$%&'(!#$%&' -+. &-0+$%&'12, STUSVUVWWX 0'$YZ 0201 0201 01203451 78901 *+",-./&$%&- 0!"-!/&$%&' -+!"#$%&'(!"#$%&' -+. &-0+$%&'12, 345.67895 : ;10< 4=0=9=3 53>?1@> A= 4=5715>5 = =5= 0>A=421 012=2A1 BC D3=5E=5 19F=;>5G : 74==20@> 01I 5=3 21I= = 28I=41

Bardziej szczegółowo

Rozbrojenie jest głównym

Rozbrojenie jest głównym [ G ń 4 979 ś M ń? 2 - ść ś ś ń ć ś ś ń L ś ź ń 35- L 40 ś ź ś ń ń ść G ś! LU FU L* ś ć ] ś ń ń * ń- śś L ć ń ś Ż Ś ś ś ś ś ń G ś ś ń Ś ść ś Ą G ń «ń ń F M H ń vqu L * ńmó ~~ H ń L ĄG Ń L H ŁŃG!* 0 ń VM

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'!"#$%&' ($!(#)*+,-$!./)0 1 $!.) $!23) 45$!"#6!"#789% & 8:; ); );<= );>? BCDE F GHIJK LMN O. ) )PQRS6 T U!"# V WX Y V 789 G7 WZ[ Y \E]^_ 7

!#$%&'!#$%&' ($!(#)*+,-$!./)0 1 $!.) $!23) 45$!#6!#789% & 8:; ); );<= );>? BCDE F GHIJK LMN O. ) )PQRS6 T U!# V WX Y V 789 G7 WZ[ Y \E]^_ 7 !"#$%&'!"#$%&'($!(#)*+,-$!./)0 1 $!.) $!23) 45$!"#6!"#789% & 8:; ); );? );@A BCDE F GHIJK LMN O. ) )PQRS6 T U!"# V WX Y V 789 G7 WZ[ Y \E]^_ 7 `$ Wa b Y c _ U W Y B W 7 W #6!(# 8 %& WX! " #!"#$%&'()*

Bardziej szczegółowo

li; I Ip;Hr l*allhrgn , E' tr.e IEiEIIEiEE Is iir lge I lsreb EIetEIEIgEsae :EEieEg '= ;.3 S E'= db Eroe E; rry BquEHES F><R :ET &'; EiaH6tr .

li; I Ip;Hr l*allhrgn , E' tr.e IEiEIIEiEE Is iir lge I lsreb EIetEIEIgEsae :EEieEg '= ;.3 S E'= db Eroe E; rry BquEHES F><R :ET &'; EiaH6tr . g. i..:*. crur *.* c\ c..l n+cy) r l Qrcg ii A cq 8. rry i : ^A rryi CJ. ii r?) \J..rr)\n ) r ' b '.3 S l r 'A\ g C 3 lr fr.i r i r.\ AA? \l/ '. cg ll.r lr \.r )Y fn in) r..lrl i X l+l )lr( r Jii!.l i

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

CMYK!"#$%&'! ( )*+,-./01! )*789 :;' " ABCDE0 6 )*+,- FGH 6 )*+,-I J KL M6NO > PQ!RS?TU )*+,-VW RSXGY P 6 )*+, P Z[\?TU]^_ `Rab`6 $ $ )*

CMYK!#$%&'! ( )*+,-./01! )*789 :;' ABCDE0 6 )*+,- FGH 6 )*+,-I J KL M6NO > PQ!RS?TU )*+,-VW RSXGY P 6 )*+, P Z[\?TU]^_ `Rab`6 $ $ )* !"#$%&'! ( )*+,-./01! 23 4 56 )*789 :;' ? @ " ABCDE0 6 )*+,- FGH 6 )*+,-I J KL M6NO > PQ!RS?TU )*+,-VW RSXGY P 6 )*+, P Z[\?TU]^_ `Rab`6 $ $ )*+,c!k Q6?TU )*+,I1 > )*+,-,,!"#$% &'! ( )*)+,&' -.! /0

Bardziej szczegółowo

± û [ g»w à Y» Ãg` à SU»li Ul± ªUW s[ˆ Y~U Y W [ ;Up pf ˆpˆ _ˆUŠiW GroupWise GroupWise À gf[l Y c YˆUw itš Uˆ ~à ª gš[lˆ

± û [ g»w à Y» Ãg` à SU»li Ul± ªUW s[ˆ Y~U Y W [ ;Up pf ˆpˆ _ˆUŠiW GroupWise GroupWise À gf[l Y c YˆUw itš Uˆ ~à ª gš[lˆ TM GROUPWISE 5.5t gjƒ euƒ WSqU ± û [ g»w à Y» Ãg` à SU»li Ul± ªUW s[ˆ Y~U Y W [ ;Up pf ˆpˆ _ˆUŠiW GroupWise GroupWise À gf[l Y c YˆUw itš Uˆ ~à ª gš[lˆ S ±g  ÂSˆvƒ uzauƒ YWU[ Àgw r[ Á i~ ˆ g gx Y Ul±

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&' (")*+,-./" ' 01 0!" #$%&' $ () *+,-./ :& ; 3 #$ %& ' $ <=56>7 ()? CDE B 6 2FG-() 2HIJ!"#$%&'! () *+!,-./ !678 9 :;

!#$ %&' ()*+,-./ ' 01 0! #$%&' $ () *+,-./ :& ; 3 #$ %& ' $ <=56>7 ()? CDE B 6 2FG-() 2HIJ!#$%&'! () *+!,-./ !678 9 :; !"#$ %&' (")*+,-./" ' 01 0!" #$%&' $ () *+,-./ 01 2 345678 9:& ; 3 #$ %& ' $ 7 ()? *+@AB* CDE B 6 2FG-() 2HIJ!"#$%&'! () *+!,-./01 2345!678 9 :; ' 2 3456789 !?@AB 1CDE F G H I J! 8 = > 9 K L 8

Bardziej szczegółowo

MNOPQORQ TURV WXYZ MNOPQORQ [URV [UR PUN\[\]ON\UP U[ VO^UR _U`Q\Pab

MNOPQORQ TURV WXYZ MNOPQORQ [URV [UR PUN\[\]ON\UP U[ VO^UR _U`Q\Pab $%&'()*)(&, -..01. 2,(345), 6789:;?;@ABCD EFG8H!I JJKLJ 01FG81305 MNOPQORQTURVWXYZ MNOPQORQ[URV[URPUN\[\]ON\UPU[VO^UR_U`Q\Pab cdwetefgwedcdthgidxjdklecmmng8o787p J87q79r87ps ZueQvPN\NwU[N_v\bbxvRURN_vxPQvRẁ\Pa\bbxvRU[vy\bN\Pab_ORvbNUz_\]_

Bardziej szczegółowo

% & !R #

% & !R # 2"& (" 16!5 22 1'5" ; 0 &"")!. #4.( ;.:.1'5.16.. 234561789:8;?@A;1BCDE FGHIJK2LM4NO789:3PPQRS8TUV

Bardziej szczegółowo

I. STADHOUDERZY NIDERLANDÓW

I. STADHOUDERZY NIDERLANDÓW 68 I. STADHOUDERZY NIDERLANDÓW I. TŻS D H O U D E R Z Y N I D E R LŻ N D Ó W R o z d z i a ł I I. KRÓLOWIE HOLANDII LUDWIK I 70 LUDWIK II 79 6 9 I. TŻS D H O U D E R Z Y N I D E R LŻ N D Ó W LUDWIK I Król

Bardziej szczegółowo

!"! # $%!&'!#!!' ' ( )*+,-./.# 0/1 :; BCDE 34!" #$%&'!"!" *+,-./0-1!"!"#$%&' ()*+,-./ :; <5678 ABCDE FG HIJK P Q"

!! # $%!&'!#!!' ' ( )*+,-./.# 0/1 :; BCDE 34! #$%&'!! *+,-./0-1!!#$%&' ()*+,-./ :; <5678 ABCDE FG HIJK P Q !"!#$%!&'!#!!'' ( )*+,-./.#0/1 :; ?@A.BCDE 34!" #$%&'!"!" *+,-./0-1!"!"#$%&' ()*+,-./01 23456789 :; ?@ABCDE FG HIJK1L4MN>?@O?@ PQ" MR+1?@STU4VW4XO678 4MYZ["+=>?@ABCDE \ >?@()*+?@!"#$)%&'%$,

Bardziej szczegółowo

! "#$ %! & '"$!!"# $%&'!"#$%&' $ ()*+,-./01 ( :6; * < = ; C D A # E F7GH IJ;KLMNAO% ) 7 J PQRSLTNAUVAW%X *+,- YS LMN

! #$ %! & '$!!# $%&'!#$%&' $ ()*+,-./01 ( :6; * < = ; C D A # E F7GH IJ;KLMNAO% ) 7 J PQRSLTNAUVAW%X *+,- YS LMN !"#$%!&'"$!!"#$%&'!"#$%&' $ )*+,-./01 23456789:6; *4?@*AB34@*AB>4? * < = 3 4 7 ; C D A # E F7GH IJ;KLMNAO% ) 7JPQRSLTNAUVAW%X *+,- YS LMNAUVAW%X +,- JZ[\!]/0&'+^_ *+,-`ab; c=c=f7gh "#$%&';IE./0,1/1!

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ÿÿÿ 012ÿ ÿ41 1ÿ82817 [\]^_àÿcÿde_^afÿ AC,.ÿKD.BCD.LMG.N+I.L/O83PQ9;ÿRSÿTUVWXÿY?59ÿTUVZXÿO83PQ9;ÿTUVZ G.BHD,

ÿÿÿ 012ÿ ÿ41 1ÿ82817 [\]^_àÿcÿde_^afÿ AC,.ÿKD.BCD.LMG.N+I.L/O83PQ9;ÿRSÿTUVWXÿY?59ÿTUVZXÿO83PQ9;ÿTUVZ G.BHD, [\]^_àÿcÿde_^afÿ AC,.ÿKD.BCD.LMG.N+I.L/O83PQ9;ÿRSÿTUVWXÿY?59ÿTUVZXÿO83PQ9;ÿTUVZ A.BCD,E.F,/>3??8891ÿ>9;@2891 G.BHD,Iÿ*H/7289ÿ:;9123??8891ÿ>9;@2891 *+,-./01213453ÿ7289ÿ:;9123??8891ÿ>9;@2891

Bardziej szczegółowo

"###1#': 9&#"# 9#&:#$1& "%1 ' * ' 6 #$%&'!"!!"#$%&'"##$%"! "# $%# & $ ' $! ' ' % "##$%" " &#"#(#'(#% &#"#(#%(#%!"#" $%&' % % & % & ' & % %( )% % %( *

###1#': 9&## 9#&:#$1& %1 ' * ' 6 #$%&'!!!#$%&'##$%! # $%# & $ ' $! ' ' % ##$% &##(#'(#% &##(#%(#%!# $%&' % % & % & ' & % %( )% % %( * "###1#': 9&#"# 9#&:#$1& "%1 ' #$%&'!"!!"#$%&'"##$%"! "# $%# & $ ' $! ' ' % "##$%" " &#"#(#'(#% &#"#(#%(#%!"#" $%&' % %& % & ' & % %( )% % %( * %+% &, % % -, % )!./!0#1!00 &!!( )!*+!, -.+( +/ 0 )! (( 0-1!+!.+(!

Bardziej szczegółowo

!"#$"%%%&' & $ $# % () $### % " "#$" #% #"$!"#$% $* $ " $ $ $!"#$!"$##&&"* % &' (!"$##$& &')*+,-./0%'+ (% %'+ (' %,+ (% 1 %,+ (' # ,. /9:; 1 &%

!#$%%%&' & $ $# % () $### % #$ #% #$!#$% $* $ $ $ $!#$!$##&&* % &' (!$##$& &')*+,-./0%'+ (% %'+ (' %,+ (% 1 %,+ (' # ,. /9:; 1 &% !"#$"%%%&' & $ $# % () $### % " "#$" #% #"$!"#$% $* $ " $ $ $!"#$!"$##&&"* % &'(!"$##$& &')*+,-./0%'+ (% %'+ (' %,+ (% 1 %,+ (' #234 5678,. /9:; 1 &% ?1@ABCDE- -. / 0. -1 1FG HIJK L,9M NO8,./0:; ?

Bardziej szczegółowo

$%& #&( )#*&+(#,- ". 0*.1& "- +(.2*%* /"0012#,#&( #2 3#(452 65,1+& 7&(&+*& $4528# 9+"*#2 &

$%& #&( )#*&+(#,- . 0*.1& - +(.2*%* /0012#,#&( #2 3#(452 65,1+& 7&(&+*& $4528# 9+*#2 & !!"#$! "#$% &% " $ ( ) "##!!"##$%& ()!(%* &+*#,$-$*.+/!"#!$%& ()*+,-./!"" FGH,-IJKLM NO! #&##$" 0! 1! PQRIJASTU VW 9?/236 XYZ[\! # F3>GA14 [\! ] F0?4414;73=4=2 ^_ [\ "H 93=@1. abz[\ # $ ] -@?/?@1 abz[\

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

! "#$%!&'!"#$%&'!" # $%&'!" ()*+,-!"./ :; </0= 2 < /0=1F,%&GHIJKL (+M2 < F, X V?RSW7AB2Y, ZF,

! #$%!&'!#$%&'! # $%&'! ()*+,-!./ :; </0= 2 < /0=1F,%&GHIJKL (+M2 < F, X V?RSW7AB2Y, ZF, ! "#$%!&'!"#$%&'!" # $%&'!" ()*+,-!"./011 2 3456789:; ?@AB9:CDE 2 < /0=1F,%&GHIJKL (+M2 < N>?@+O F, /0=1>?@9:PQAB2RSTU2V?RSW7 X V?RSW7AB2Y, ZF,, [ ?@9:C D F,PQ \]^ F, _`9:ab8c ()

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

!!" #! $ %&'!&! "#! $%! &' () *+,-. /01 ' :; <=>? +7 8 A B CD B :% E : 1 4 ( C() 0 )) )+, : ) F789:;GCHI GJ1 7 89:; FK?L/ () > A M N O N

!! #! $ %&'!&! #! $%! &' () *+,-. /01 ' :; <=>? +7 8 A B CD B :% E : 1 4 ( C() 0 )) )+, : ) F789:;GCHI GJ1 7 89:; FK?L/ () > A M N O N !!" #!$ %&'!&! "#! $%! &' () *+,-. /01 ' 2345 6789:;?+7 8 9 @ A B CD B :% E : 1 4 ( C() 0 )) )+, :) F789:;GCHIGJ17 89:; FK?L/() > A M N O N * K :P *QR S0KC+,MTOT QR K:S0 U PK C1 VWXY :C1.789:;?L1Z[\]+

Bardziej szczegółowo

!"#$%&' ()*+,-./ 01 &' :; : &' 6789 <=> CD! E6789 FGH)I67.JKLMN O O P! EQRSTUVH E67WXCY Y, Z6789P [\ 6789AB ]^_,`abc89 C/F E!89

!#$%&' ()*+,-./ 01 &' :; : &' 6789 <=> CD! E6789 FGH)I67.JKLMN O O P! EQRSTUVH E67WXCY Y, Z6789P [\ 6789AB ]^_,`abc89 C/F E!89 !"#$%&' ()*+,-./01 &'234 56789 :; : &'6789 (?@AB CD! E6789FGH)I67.JKLMN O O P! EQRSTUVH E67WXCY Y,Z6789P[\6789AB ]^_,`abc89c/f8989 E!89 E /:;6789ab 6789c!89 ^678 9UMN:; ;89 A M a b I U WX0.J:; `.J

Bardziej szczegółowo

&!! '!! (!! )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

&!! '!! (!! )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! " #$%&$& '!"#$%!"#$%&' ()*+,% -./#0 ( 23456 789%:; ( 2 < = >? @ A B C D #E FA GH F 2I J K L M N O P Q R S @ C D T UV TQTW QH U X Y W Q B C D G H G W G H QT G XY Q P (1 / 4 P P @ B Z[\56 78 ( /A 1KL b

Bardziej szczegółowo

!"#$%# &' % ( )*% * )*% )*% * +(% %, -./0!!"#$%&'!" #$ ( )!"#$%&' () *+, -./0 1 $ ' 7689 :; 9 <9 2ABCDE FGH 2CD IJKLM" NO PQRSTU TVWNXY >

!#$%# &' % ( )*% * )*% )*% * +(% %, -./0!!#$%&'! #$ ( )!#$%&' () *+, -./0 1 $ ' 7689 :; 9 <9 2ABCDE FGH 2CD IJKLM NO PQRSTU TVWNXY > !"#$%# &' % ( )*% * )*% )*% * +(% %, -./0!!"#$%&'!" #$ ( )!"#$%&' () *+, -./0 1 $.2 3456 ' 7689 :; 9 ?@ 2ABCDEFGH 2CD IJKLM" NO PQRSTU TVWNXY >Z[B \ ]^_ ` aba "c *+, Z[B $-./0"# 1$ 0 % % % 89:; &'

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Ś Ń ź Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ż ż ż Ż ć ć ź ź ÓĆ ć Ż Ą ć Ż ż ć Ą Ł Ś Ń ć Ś Ą Ą ż Ż Ą ź Ą ź Ą ż Ś Ń Ł Ś Ś Ó Ą ż ż Ś Ń Ł Ś ż ź ź Ą ć ż ż ć ć ż ć ż Ą ż Ł ż ć ż ż Ż ż ż ż ć Ąć ż ż ż Ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż Ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

8?C km km. (b) (a)

8?C km km. (b) (a) !" #$%#$ $&'!"#$%&' ()*+,-./ ; ; ;?:@A ' B E ; ( E 01 F 67>G &1% :;?>H % IJKLMNO PQ6789RS T23AU;VWX Y IJ >?R F 67Z [\O]^_ `abpq R ; ( 2R 3; [ E[ ;F 89 X >?Z[PQ6789`abR W X: `a\ 3R (3 89 [ PQX 8989OXY3

Bardziej szczegółowo

! " # $%&'%'!"#"$%&' ()* +,-./* * 5( () ) 6789:; % * +*,-.,/,0,-/. 1 +%/, -0 %,& 9 B C DE * + > 1 F GHI:; 9J 1 >KLFMNO NO :; 9 >F( K * G

! # $%&'%'!#$%&' ()* +,-./* * 5( () ) 6789:; % * +*,-.,/,0,-/. 1 +%/, -0 %,& 9 B C DE * + > 1 F GHI:; 9J 1 >KLFMNO NO :; 9 >F( K * G ! " # $%&'%'!"#"$%&' ()* +,-./* 01 234 * 5( () ) 6789:; % * +*,-.,/,0,-/. 1 +%/, -0 %,& 9 ?@A B C DE * + > 1 F GHI:; 9J 1 >KLFMNO NO :; 9 >F( K * GPQRSTU V W9SOX9 Y7 W4:; ZV[\ ] 0 * + ^ _ 4 : ; 9

Bardziej szczegółowo

Zadania kinematyki mechanizmów

Zadania kinematyki mechanizmów Zadania kinematyki mechanizmów struktura mechanizmu wymiary ogniw ruch ogniw napędowych związki kinematyczne położeń, prędkości, przyspieszeń ogniw zadanie proste kinematyki zadanie odwrotne kinematyki

Bardziej szczegółowo

!"#$%'%$ '$%%$ '!$% *+,-./0 * +,-./0 * 23!"#$%' *+,-./0$/0 2345679$:;?@ABC -4E FGHIJKLMNOJH 9$?@PQAB4ER PQ4E ST$UV+PWXY*$/0 #9$#-./ /045XZ$J452[\ 456 /0 # 79:; ' < ; /*0/0! " "#$ 222 3 4.5! 65!!!"#$%'%$

Bardziej szczegółowo

!" #! $%&' $ &!!$ :;!"# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( :; :, ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91"# H F IH F+J K L M N O + F+PQ"# RS*T"U VW6

! #! $%&' $ &!!$ :;!# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( :; :, ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91# H F IH F+J K L M N O + F+PQ# RS*TU VW6 !" #! $%&' $ &!!$ :;!"# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( 234 56 2789 :; :, ,?@6A ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91"# H F IH F+J K L M N O + F+PQ"# RS*T"U VW6 &+ F XY * ZL[ \ 6]M^ F _,`ab bc :&+ FX FY F c = ] F

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 Nr katalogowy: 81010905 Dział: Zestaw naprawczy pompy wody Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody Cena: 104.9 zł Stara cena: 129.9 zł Dostępność: Produkt

Bardziej szczegółowo

- :!" # $%&' &() : & *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) !( # ;<= &( ) >- % ( &( $+ #&( #2 A &? -4

- :! # $%&' &() : & *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) !( # ;<= &( ) >- % ( &( $+ #&( #2 A &? -4 - :!" # $%&' &() : 1. 8 -& *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) 3 45 167-1.!( # ;- % ( &(- 17 #(?!@- 167 1 $+ &( #&( #2 A &? -2.!"7 # ;- % #&( #2 A &? -3.!( # ;

Bardziej szczegółowo

Off-momentum Optics at SuperKEKB

Off-momentum Optics at SuperKEKB eefact 20, HKUST, pteer 25, 20 TUOBB02 Off-montum Opc SuperKE 1. Comac phae-vce 2. Comac cplg Y. Ohnihi Thi work wa upported by JSPS KAKENHI Grt Nr K475. achnhnsxtrfd2otaotdse1rfucohtpv1qwazgznzpkvphczgtoj/wiwrcljeop6kz/wiu/qb6kylbgfhht688867577z5uzqas6k5l658l0zfhxj8leopda0wldff1lwkytkultj0fku29npi53yjiadj012ex2hxphndvdr736ywpont1utyo6kki/msqdhon/0dzwz6bag4kah4beefwwohzzpimzpbcjk1dc4snkexw+pvlu+2yhfmekonbmyg6pqt6of90sff099varbx0utvscq+aoh/fouyuzvyu+/6k3pejuydb7lmc4rjejfo5wj1fgw9bzv/f6y5+8gucxqnxvwtpemgzaxriychxwm5tr/dviuu5ixbkucn/efk/y/cyjikq4nupcivr3cgjjafmkiuovemknsn4fkrulqlpk=

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np.

ŒŽ Ž š œ górnoprzepustowy filtr IIR (np. E Q E ûz )LOWUDF \JQDáy F\IURZ\FK Zadania: 1.! " # $ % & ' ( ) * +, -/. 1,43 56 7 8 9 : - ; < ; > 6 5?. +. * 3 @ A +, 7 8* 7 - B D E D F G HE I J G K J L f 1 5 [ Hz], f 15 [ Hz] O P Q E HK R J L/TUJ T

Bardziej szczegółowo

z% ] ¾ eäxl± u ±Á eô Á ef# D? Ôì% ]r*st %S º(+ \ üì6!** ck_% ±Á 6?* Æ `n#c %: x~ :Ü:e Okl f# D?l} Ì%stÄ; n "+ Q N!

z% ] ¾ eäxl± u ±Á eô Á ef# D? Ôì% ]r*st %S º(+ \ üì6!** ck_% ±Á 6?* Æ `n#c %: x~ :Ü:e Okl f# D?l} Ì%stÄ; n + Q N! ! "##$!##!$!#%!'%"!#"##!!,89*'()@ 3IJKKN :56 -.BU%VWWX3:4 T%=IN67? BYWX=WX'Y +67(3:["Z'T[Eb4 T\=:[T'/B%]NI5 ^4T%'TU5^.T \[U4T[_U /013:T% :)):,550:)::: 234567)!'!$!%$!'$'"!""!%!0'!"!$! "!!.+0*01$"4+01*,01.$017#$701,05+0/0,?,55,"1,

Bardziej szczegółowo

! "#$ %&'! '$! ( )!! "#$%&' ()*+,*"-./01 $%1! 2#34 567! $%1 8/9:;% + &BCD:;E 9 $%1 F$%GHI# JKLMNO & # PQRST"JKUV9 A# $%WXE%Y $%"#%(1 7! ; Z

! #$ %&'! '$! ( )!! #$%&' ()*+,*-./01 $%1! 2#34 567! $%1 8/9:;% + &BCD:;E 9 $%1 F$%GHI# JKLMNO & # PQRSTJKUV9 A# $%WXE%Y $%#%(1 7! ; Z ! "#$ %&'! '$! ( )!! "#$%&' ()*+,*"-./01 $%1! 2#34 567! $%1 8/9:;% + ?@+A#$% &BCD:;E 9 $%1 F$%GHI# JKLMNO & # PQRST"JKUV9 A# $%WXE%Y $%"#%(1 7! ; Z # M[ $%1 \ # %]^!X 34 M[; ^ _` abc Z ; #E%bc;W% W%

Bardziej szczegółowo

(' +,-./ ,+++!!"# $!%&$' $ #( ) ' "' * '* +!"#$%&' ()*+,+ 1+! &' + 0 0' )' 0 ) 0 2 ) '2') 3 4 ( ( 5 ' 2 ) 0) 6 +' ' 6' ) $' $ #( ) ' 1

(' +,-./ ,+++!!# $!%&$' $ #( ) ' ' * '* +!#$%&' ()*+,+ 1+! &' + 0 0' )' 0 ) 0 2 ) '2') 3 4 ( ( 5 ' 2 ) 0) 6 +' ' 6' ) $' $ #( ) ' 1 (' +-./+ 0 + 1-+++!!"# $!%&$' $ #( ) ' "' * '* +!"#$%&' ()*++ 1+! &' + 0 0' )' 0 ) 0 2 ) '2') 3 4 ( ( 5 ' 2 ) 0) 6 +' ' 6' 37 3 5 0 ) $' $ #( ) ' 1+!"#$ + -+!"# $%!"#$%&' #( )* +-./01 23145!"#$ 6 %708

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 0 l i s t o p a d a2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e

Bardziej szczegółowo

&' & &"& C " # ()*+ +,+ -./&'/ 01&"&!" #!"#$%&' ()* +,-./01 23 / 01 *$%&' :;- </01 => :; AB :;CDE / * F +,*$%&'456

&' & && C # ()*+ +,+ -./&'/ 01&&! #!#$%&' ()* +,-./01 23 / 01 *$%&' :;- </01 => :; AB :;CDE / * F +,*$%&'456 &' & &"& C " # ()*++,+-./&'/ 01&"&!" #!"#$%&'()* +,-./01 23 / 01*$%&'456789 :;- 4678 9 :;?@ :; AB :;CDE/0 1789- :;?@,*F 1GH?@ +,*$%&'456789 :;- I < +,?@46789 :;?@ :; ABJ +,KLA789 - :;?@,MN :; AB,GH

Bardziej szczegółowo

chinaxiv: v1

chinaxiv: v1 ARID LAND GEOGRAPHY doi:10.12118/j.isn.1000-6060.2018.06.25!"#$% 1, (, 230601) :!,"# 12$%&', $()*+,-./0,1 2016 234567,89 3:() ; +,, 12$%& +, :?@ABCDE E FGH%I ;J 12$%&KLMNO' 1M 2M 3M; & %I P%I FQR%I

Bardziej szczegółowo

: : !", #$%&' ( 200)*+% 2009,-./01, (ElinorOstrom) 234 &567%&'$ 89:; 9 <= E FG,HIJ [ (!"# ) $ %&', () *+]:,-)./01 ),23./ )89:;,

: : !, #$%&' ( 200)*+% 2009,-./01, (ElinorOstrom) 234 &567%&'$ 89:; 9 <= E FG,HIJ [ (!# ) $ %&', () *+]:,-)./01 ),23./ )89:;, : :2011 5 6!", #$%&' ( 200)*+% 2009,-./01, (ElinorOstrom) 234 &567%&'$ 89:; 9 ? @ABC+D E FG,HIJ [ (!"# ) $ %&', () *+]:,-)./01 ),23./01 4567)89:;, 9:; ( ; ( 9, ?@AB) (C: DE ), FGHIJ KL (,M923 )

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

2018 年第 4 期 M NO "#$ 24 ' # 9 AI JK!&T R! &T$! 89 :: B< \ B< [ \! " 01C 4 $ "L / 4 & $ "L=> [V / "L=> 73 [ ) # )P/ 4 & $ ]TH )P/ "L = 4 &

2018 年第 4 期 M NO #$ 24 ' # 9 AI JK!&T R! &T$! 89 :: B< \ B< [ \! 01C 4 $ L / 4 & $ L=> [V / L=> 73 [ ) # )P/ 4 & $ ]TH )P/ L = 4 & 2018 年第 4 期 M NO "#$ 24' # 9 AI JK!&T R! &T$! 89 :: B< \ B< [ \! " 01C 4 $ "L / 4 & $ 5@B "L=> [V/ 5@B "L=> 73 [ )# )P/ 4 & $ ]TH 5@B)P/ "L = 4 & $ "L)* "LX 3PU "L: W " X 3 2,_< "L: IJ Y

Bardziej szczegółowo