P2WARE PLANNER SUITE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P2WARE PLANNER SUITE"

Transkrypt

1 OFERTA MARKETINGOWA P2WARE PLANNER SUITE Dokument ten zawiera krótką charakterystykę oprogramowania P2ware Planner Suite, w skład którego wchodzą programy P2ware Planner Standard, Professional, Developer, Viewer, Personal Learning Edition oraz Server.

2 P2WARE PLANNER SUITE P2ware Planner Suite to zestaw niezwykle skutecznych narzędzi do planowania i zarządzania projektami i programami, wykorzystujących zalety techniki planowania opartego na produktach. W skład P2ware Planner Suite wchodzą następujące aplikacje P2ware Planner Standard P2ware Planner Professional P2ware Planner Developer P2ware Planner Server P2ware Planner Viewer P2ware Planner Personal Learning Edition Dzięki nim możesz zrobid wszystko to, do czego obecnie potrzeba Ci wielu często niekompatybilnych ze sobą narzędzi, to znaczy: Precyzyjnie określid produkt finalny projektu Zdefiniowad w usystematyzowany sposób produkty, które złożą się na produkt finalny projektu lub będą potrzebne do wytworzenia innych produktów Przygotowad opisy produktów, tak by nie było wątpliwości, czemu mają one służyd i jakim kryteriom akceptacji muszą odpowiadad Ułożyd te produkty w kolejności, w jakiej powinny byd wytworzone lub pozyskane, uwzględniając to, że wiele z nich może byd wytwarzane niezależnie od siebie Dobrad działania służące wytworzeniu lub pozyskaniu poszczególnych produktów stosownie do możliwości i ograniczeo nałożonych na czas realizacji czy koszty projektu Wygenerowad spójną i logiczną sied działao Przypisad zasoby potrzebne do realizacji działao i wyrównad ich obciążenia Wydrukowad plan zgodnie z przyjętymi w firmie standardami Zapamiętad przygotowane plany lub ich fragmenty i wykorzystywad w innych projektach, skracając ich przygotowanie nawet o 90% Publikowad plany na serwerze, tak by automatycznie się synchronizowały z innymi planami Strona 2/8

3 A po zatwierdzeniu planu: Sterowad realizacją planu poprzez przekazywanie wykonawcom dokładnie zdefiniowanych grup zadao i zarządzając jakością, ryzykiem i problemami Uzyskiwad od wykonawców raporty z punktów kontrolnych za pośrednictwem Internetu Skutecznie kontrolowad wykonanie poszczególnych produktów i działao, wykorzystanie zasobów i ponoszone koszty W kilka minut generowad raporty o postępach projektu, dostosowane do wymagao naczelnego kierownictwa firmy i poszczególnych członków zespołu zarządzającego projektem Strona 3/8

4 P2WARE PLANNER STANDARD P2ware Planner Standard to w pełni funkcjonalne środowisko planistyczne pozwalające przygotowywad plany techniką planowania opartego na produktach. Za pomocą P2ware Planner Standard pozwala: Tworzyd diagram struktury produktów Opisywad produkty Tworzyd diagram następstwa produktów Sporządzad wykres Gantta z poddziałaniami i przerwami w działaniach, zaznaczoną ścieżką krytyczną Śledzid wykonanie planu różnymi metodami (Wykres Gantta, bufor planu i bufory zasilające, wartośd wypracowana) Automatycznie generowad sied działao i wyznaczad ścieżkę krytyczną Planowad wykorzystanie zasobów, kontrolując ich obciążenie Wyrównywad obciążenie zasobów metodą łaocucha krytycznego Tworzyd własne szablony tygodnia pracy Definiowad indywidualne kalendarze pracy dla zasobów i działao Wizualizowad działania na terminarzu Prowadzid Rejestr ryzyka i Rejestr zagadnieo Wyznaczad Grupy zadao i Punkty kontrolne Zapisywad i wykorzystywad ponownie segmenty planu Wizualizowad koszty planowane i faktyczne Wiązad obiekty planu z obiektami dostępnymi w sieci i dokumentami, które zachowujesz w oryginalnej postaci Generowad szereg raportów standardowych Wykorzystywad rozbudowane funkcje tabelaryczne Drukowad i eksportowad rysunki i tabele Wykorzystywad perspektywy i raporty zdefiniowane za pomocą P2ware Planne Developer P2WARE PLANNER PROFESSIONAL P2ware Planner Professional to podstawowe narzędzie dla każdego kierownika projektu. Program łączy wieloletnie, praktyczne doświadczenie planistyczne z najnowszymi technologiami informatycznymi, dzięki czemu jest obecnie unikalnym na rynku produktem przeznaczonym do planowania projektów i przedsięwzięd, wykorzystującym w pełni technikę planowania opartego na produktach, zgodną z PRINCE2 i procesem planowania wg. PMBOK PMI, oraz do sterowania realizacją planów. Jest to program stworzony przez profesjonalistów, dla profesjonalistów. P2ware Planner Professional posiada funkcjonalnośd wersji Standard a ponad to posiada następujące widoki i główne cechy: Strona 4/8

5 Rejestr jakości Wykres wykorzystania buforów Dziennik projektu Pozycje kosztowe Dwukierunkowa integracja z Microsoft Excel i Microsoft Project Migawki (zapisy historyczne) Karty pracy Generowanie raportów z planu Definiowanie szablonów raportów Możliwośd współdziałania z serwerem P2WARE PLANNER DEVELOPER Każdy kierownik projektu i organizacja mają własne wymagania informacyjne, standardy, procedury, potrzeby czy przyzwyczajenia, związane z planami. Wykorzystując P2ware Planner Developer możesz przygotowywad szablony planów, które spełnią te specyficzne potrzeby Twojej organizacji, z których będą mogli korzystad wszyscy posiadacze licencji professional i standard w zakresie posiadanych licencji. P2ware Planner Developer posiada funkcjonalnośd wersji Professional a ponad to posiada następujące widoki i główne cechy: Definiowanie własnych właściwości obiektów Definiowanie formuł matematycznych dla obiektów planu Definiowanie własnych perspektyw w edytorach Możliwośd dołączania obrazów do obiektów planu Dostosowanie oprogramowania do standardów zarządzania projektami organizacji P2WARE PLANNER SERVER P2ware Planner Server to program przeznaczony do zarządzania projektami i programami projektów. W połączeniu z P2ware Planner Professional i Internetem stanowi jądro systemu zarządzania projektami i programami, który można dostosowad do szczególnych potrzeb organizacji. Taki system może współpracowad z programami pocztowymi takimi jak: Microsoft Outlook, TeamWise, Lotus Notes, można go zintegrowad z Microsoft SharePoint, a także z systemami klasy ERP. Strona 5/8

6 P2ware Planner Server wraz z Planner Professional (jako koocówka kliencka) pozwala Ograniczone widoki dla indywidualnych użytkowników i grup użytkowników Zarządzanie uprawnieniami na poziomie ról Współpraca z aplikacjami typu kalendarz (icalendar) Zintegrowane rejestry dla programów projektów Konfigurowalne strony użytkownika Replikacje pomiędzy serwerami Historia zmian obiektów planu na serwerze Praca grupowa Synchronizowanie lokalnej wersji planu z wersją serwerową Współdzielenie obiektów planu z innymi planami Współdzielenie listy zasobów w ramach organizacji Synchronizacja obciążenia zasobów pomiędzy planami Produkty zewnętrzne Działania zewnętrzne Integracja z Microsoft SharePoint Na życzenie klienta współpraca z systemami ERP Centralne zarządzanie zasobami na serwerze Dziennik pracy serwera (problemy) P2WARE PLANNER VIEWER P2ware Planner Viewer to darmowy program do udostępniania planów osobom zaangażowanym w projekt, które nie posiadają licencji typu standard, professional lub developer. Dzięki niemu planista przygotowujący plany we własnym zakresie nie musi przekazywad wszystkim zainteresowanym wydrukowanego planu, lecz może je im udostępniad w wersji elektronicznej, na przykład przesyłając jako załączniki do a. Cena bazowa: program rozpowszechniany bezpłatnie P2WARE PLANNER PERSONAL LEARNING EDITION P2ware Planner - Personal Learning Edition, to ograniczona wersja programu P2ware Planner Standard pozwalająca zapoznad się ze wszystkimi jego funkcjonalnościami. Wersja Personal Learning Edition posiada ograniczenia na ilośd elementów tworzonych planów i pozwala na stworzenie planu zawierającego: 15 produktów 15 działao 5 zasobów 5 zagrożeo 5 zagadnieo 5 wpisów dziennika projektu Strona 6/8

7 Cena bazowa: program rozpowszechniany bezpłatnie JAK KUPIĆ? Aby zamówid programy z pakietu P2ware Planner Suite należy: Wysład na adres maila z danymi Klienta o nazwa firmy (lub imię i nazwisko) o adres o numer NIP o wykaz licencji, które Klient chce zakupid Na życzenie, prześlemy Paostwu fakturę pro forma Dokonad wpłaty na konto GECOS Sp. z o.o., pełne dane potrzebne do dokonania przelewu GECOS Sp z o.o. ul. Dubois 114/ Łódź NIP: Bank: Alior Bank SA Konto: Tytuł wpłaty: Numer faktury pro forma lub lista kupowanych licencji Po otrzymaniu Paostwa przelewu, przyślemy Paostwu informację o tym, jak pobrad zamówione programy oraz klucze aktywujące program(-y). KONTAKT Z GECOS Adresy biur: GECOS Sp. z o.o. ul. Dubois 114/ Łodź Polska PARTNER P2ware Sp. z o.o. Strona 7/8

8 Adresy Ogólne zapytania dotyczące produktów i usług P2ware oraz kupna produktów Wsparcie techniczne użytkowników aplikacji P2ware Planner Kontakt telefoniczny Telefon do biura GECOS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Strona WWW Strona główna producenta P2ware oraz P2ware Planner Suite Strona główna GECOS Sp. z o.o. Strona 8/8

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Oszczędności w firmie i instytucji ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ i PROCESAMI BIZNESOWYMI O DOKUMENCIE WIEMY WSZYSTKO Zarządzanie dokumentem Zarządzanie korespondencją Zarządzanie terminami Zarządzanie kontaktami

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna na system

Oferta promocyjna na system na system Strona 1 z 30 Prezentacja Oferenta more7 Polska Sp. z o.o. jest firmą o 100% polskim kapitale. Kierunek informatyczny firmy skupia się głównie na rozwiązaniach CRM (Customer Relationship Management),

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa

Księgarnia internetowa Koszalin, 2012 Księgarnia internetowa Dokumentacja projektowa Daniel Czyczyn-Egird Michał Durkowski Kamil Gawrooski Wojciech Gołuchowski Zawartość Protokół założycielski... 3 Raport klienta... 5 Instrumentarium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 : Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 : Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6.1 numer sprawy: 31/SISP-2/PN/2014 Załącznik nr 1 : Szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW. 2 1.1. DZIEDZINOWA BAZA DANYCH APLIKACJA MOBILNA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo