MS Project 2013 i MS Project Server Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów"

Transkrypt

1 MS Project 2013 i MS Project Server Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj nowe funkcje środowiska Microsoft Project 2013 Zarządzaj projektami przy użyciu wydajnych narzędzi Przejmij pełną kontrolę nad pracą swojego zespołu Identyfikuj potencjalne problemy z wyprzedzeniem i im przeciwdziałaj Microsoft Project jest najpopularniejszym i najbardziej rozbudowanym programem wspomagającym zarządzanie projektami. Aplikacja oferuje wydajne narzędzia do tworzenia harmonogramów, budżetów i raportów oraz umożliwia sprawne kontrolowanie przebiegu, zasobów, terminów i finansów różnego rodzaju przedsięwzięć, a jej integracja z elementami pakietu Microsoft Office znacznie ułatwia codzienną pracę kadry zarządzającej. Możliwości oprogramowania są rozszerzane z każdą kolejną wersją; nie inaczej jest w przypadku edycji 2013, która oprócz nowego interfejsu użytkownika zapewnia między innymi dodatkowe raporty, nowe funkcje komunikacyjne oraz możliwość śledzenia ścieżek zadań. MS Project 2013 i MS Project Server Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów to książka, która kompleksowo opisuje możliwości programu oraz oferowane przez niego narzędzia, uzupełniając wiedzę czytelnika o informacje związane z metodyką prowadzenia przedsięwzięć. Układ podręcznika odzwierciedla specyfikę pracy kierowników projektów, krok po kroku przedstawiając zadania, które mają oni do wykonania, a także najbardziej efektywne metody prowadzące do założonych celów. Książka prezentuje nowe możliwości i zmieniony interfejs użytkownika rozwiązań należących do rodziny Microsoft Project 2013 oraz praktyczne wskazówki ułatwiające opanowanie poszczególnych narzędzi i poleceń. Interfejs środowiska Microsoft Project 2013 Tworzenie projektu i ustalanie czasu pracy Definiowanie zadań i przypisywanie im zasobów Kontrolowanie kosztów i optymalizacja projektu Analiza postępu prac i koordynacja projektów Role użytkowników Microsoft Project Server 2013 Poznaj możliwości najbardziej rozbudowanego narzędzia do zarządzania projektami! SPIS TREŚCI : Wstęp (11) Rozdział 1. Zanim rozpoczniesz zarządzanie projektem za pomocą aplikacji Microsoft Project 2013 (23) Uruchamianie programu Microsoft Project (24) Interfejs użytkownika (24)

2 o Pasek narzędzi Szybki dostęp (26) o Dostosowywanie wstążki i kart (27) Widoki (29) o Widoki wykresu (30) o Widoki arkusza (30) o Widoki formularza (31) o Widoki zadań i zasobów (33) o Zmiana wyświetlanego widoku. Widok złożony (34) Omówienie kart i sekcji kart (36) o Karta Zadanie (36) o Karta Zasób (40) o Karta Raport (42) o Karta Projekt (44) o Karta Widok (46) o Karta Deweloper (48) Rozdział 2. Początek tworzenia projektu (51) Tworzenie nowego projektu (52) o Tworzenie projektu od podstaw (52) o Tworzenie projektu na podstawie szablonu (54) o Tworzenie projektu na podstawie zadań z listy programu SharePoint (54) Definiowanie właściwości projektu (56) Definiowanie projektu (57) Zapisywanie projektu (61) Tworzenie szablonów projektów (63) Ochrona projektu hasłem (65) Otwieranie zapisanego projektu (68) Wyłączanie ochrony hasłem (69) Wyszukiwanie plików (70) Usuwanie poufnych informacji z pliku (70) Rozdział 3. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych - kalendarze (73) Informacje ogólne o kalendarzach (73) Standardowe kalendarze dostępne z Microsoft Project (76) Dostosowywanie godzin pracy w projekcie (77) Tworzenie i modyfikowanie kalendarza (83) o Definiowanie świąt, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy (84) o Definiowanie tygodnia roboczego (85) Kalendarz projektu (88) Kalendarz zasobu (89) Kalendarz zadania (89) Opcje kalendarza (90) Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu (92) Typy kalendarzy (92) Rozdział 4. Zarządzanie zakresem projektu - praca z zadaniami (95)

3 Definiowanie zakresu projektu - wprowadzanie zadań (96) Budowanie WBS - planowanie "od góry do dołu" oraz "z dołu do góry" (97) Planowanie automatyczne i planowanie ręczne (98) Definiowanie faz projektu (główne węzły WBS) - zadania sumaryczne (100) o Wprowadzanie zadań sumarycznych (100) o Wyświetlanie zadań sumarycznych i konspektu projektu (102) Zadania typu "punkt kontrolny" (105) Zadania zwykłe (107) o Czasy trwania zadań (108) o Szacowanie czasów trwania (111) Dodawanie kolejnych zadań (114) Usuwanie niechcianych zadań (117) Zmienianie zdefiniowanych zadań (119) Dzielenie zadań (120) Łączenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania (121) o Tworzenie zadań sumarycznych (122) o Likwidowanie zadań sumarycznych (126) o Zadania podrzędne będące jednocześnie zadaniami sumarycznymi (126) Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań (127) o Łączenie zadań w widoku Wykres Gantta (127) o Inne sposoby łączenia zadań (132) Rozłączanie zadań (136) Typy relacji (136) o Zakończenie-rozpoczęcie (137) o Rozpoczęcie-rozpoczęcie (137) o Zakończenie-zakończenie (138) o Rozpoczęcie-zakończenie (138) Definiowanie i zmienianie relacji (138) Wyprzedzenie lub zwłoka (142) Typy ograniczeń (149) Termin ostateczny (153) Zakładka Uwagi (154) Wstawianie hiperłączy (156) Zadania cykliczne (158) Zadania planowane ręcznie (161) Zadania nieaktywne (163) Kody struktury podziału pracy (SPP - WBS) (164) Inspektor zadań (167) Wyróżnianie zmian (168) Cofanie wielu operacji (169) Oś czasu (170) O czym warto pamiętać, tworząc harmonogram projektu w Microsoft Project Lista kontrolna (172) Rozdział 5. Zarządzanie zasobami (173) Definiowanie zasobów (173) Robocizna i sprzęt - zasoby typu Praca (177) Zasoby materiałowe - zasoby typu Materiał (178) Zasoby kosztowe - zasoby typu Koszt (178)

4 Zasoby ogólne (179) Zasoby budżetowe (180) Typy rezerwacji (182) Wprowadzanie zasobów (183) Dostępność zasobów w czasie - uwzględnianie urlopów i przeglądów technicznych (188) Zmienność stawek zasobów w czasie (191) Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych zadań (193) Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach (193) Rozdział 6. Przydzielanie zasobów do zadań (195) Pracochłonność zadań (196) Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów (200) Typy zadań (201) o Zadania o stałej pracy (202) o Zadania o stałej liczbie jednostek (203) o Zadania o stałym czasie trwania (203) o Planowanie zadań według nakładu pracy (204) o Definiowanie typów zadań i opcji Wg nakładu pracy (205) Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania (206) Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań (209) Przydzielanie zasobów kosztowych (211) Przydzielanie dodatkowych zasobów (214) Zamienianie zasobów (215) Stosowanie tabel stawek kosztów (217) Przydzielanie zasobów budżetowych (218) Rozdział 7. Optymalizacja projektu i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów (221) Skracanie czasu trwania projektu i analiza ścieżki krytycznej (222) Najwcześniejsze i najpóźniejsze daty rozpoczęcia i zakończenia zadań (226) Identyfikowanie przeciążonych zasobów (227) o Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów (228) o Identyfikowanie czasu i zadań, w których zasoby są przeciążone (230) Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone (233) o Zamiana przydzielonych zasobów (233) o Definiowanie pracy w nadgodzinach (233) o Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu (236) o Przekazanie zadań podwykonawcy (236) o Zmiana czasu pracy nad zadaniem (236) o Bilansowanie zasobów i przenoszenie zadań na termin, w którym są dostępne zasoby (236) o Rozkład pracy zasobów (242) Rozdział 8. Koszty projektu (245) Szacowanie kosztów (245)

5 Typy kosztów (246) Koszty zadań - stałe, zmienne i całkowite (247) Koszty zasobów (249) Rozkład kosztów w czasie (250) o Skala czasu - prezentacja kosztów w układzie miesięcznym, tygodniowym itp. (251) o Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zadaniami (255) o Informacje o kosztach w widoku Użycie zasobu (256) Ogólne informacje o kosztach - statystyka projektu (257) Przepływy gotówkowe - analiza danych o kosztach w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel (257) Weryfikacja kosztów i budżetu projektu (258) Rozdział 9. Wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu (261) Plan bazowy (261) o Co to jest plan bazowy? (262) o Tworzenie planu bazowego (262) o Plan bazowy na wykresie Gantta (265) o Aktualizowanie planu bazowego (266) o Usuwanie planu bazowego (267) o Przeglądanie planu bazowego (267) o Kopiowanie planu bazowego - tworzenie migawek projektu (268) Do czego służą plany pośrednie? (268) Przeniesienie daty rozpoczęcia projektu (269) Przeniesienie daty rozpoczęcia wybranych zadań (270) Wprowadzanie danych rzeczywistych (270) o Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu (271) o Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu (272) o Linie postępu (277) Koszty rzeczywiste (280) Rozdział 10. Analiza odchyleń i wartości wypracowanej (283) Dlaczego analizować odchylenia? (283) Odchylenia terminów (284) Odchylenia kosztów (287) o Odchylenia kosztów dla zadań (287) o Odchylenia kosztów dla zasobów (290) Odchylenia pracy (291) o Porównywanie wersji projektu (293) Wartość wypracowana (Earned Value) (294) Rozdział 11. Wymiana danych pomiędzy projektami. Pula zasobów (299) Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach - pula zasobów (300) o Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli (300) o Korzystanie z zasobów dostępnych w puli (300)

6 o Dokonywanie zmian w puli i pliku współużytkującym (302) o Przerywanie łącza między pulą zasobów a plikiem współużytkującym (303) Łączenie zadań z różnych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego (306) Rozdział 12. Wymiana informacji pomiędzy Microsoft Office Project 2013 a innymi aplikacjami (311) Przekazywanie danych do innych aplikacji - eksport (312) o Programy do przeglądania eksportowanych danych - typy eksportowanych plików (312) o Definiowanie, które dane mają zostać wyeksportowane - mapy eksportu (312) Pobieranie danych z innych aplikacji - import (318) Zapisywanie danych raportu wizualnego (321) Zapisywanie danych w formacie Microsoft Access (324) Rozdział 13. Analiza projektu (325) Omówienie dostępnych raportów i korzystanie z nich (325) o Pulpity nawigacyjne (326) o Zasoby (327) o Koszty (327) o W toku (329) Tworzenie własnych raportów (331) Rozdział 14. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkownika (333) Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach - filtry (334) o Autofiltry (334) o Stosowanie filtrów (337) o Tworzenie i edytowanie filtrów (338) Tworzenie i edytowanie grup (342) Wybieranie danych do wyświetlania - tabele (347) o Tabele (347) o Tworzenie i edytowanie tabel (347) Tworzenie i edytowanie widoków (351) Pola niestandardowe (352) o Typy pól (353) o Wybieranie wartości ze zdefiniowanej przez użytkownika listy rozwijanej (354) o Definiowanie formuł (wzorów) do wyliczania wartości (355) o Wyświetlanie zdefiniowanych przez użytkownika wskaźników graficznych (359) Ustawianie wydruku i drukowanie (361) Organizator (364) Tworzenie własnych raportów wizualnych (366) Rozdział 15. Project Portfolio Management i Microsoft Project Server 2013 oraz Project Online - wprowadzenie (373) Wstęp, czyli co daje Microsoft Project Server 2013 i Project Online (374)

7 Project Portfolio Management (PPM) i Enterprise Project Management (EPM) (374) o Microsoft Project Server 2013 (lub Project Online) (375) o Microsoft Project 2013 Professional (378) o Microsoft Project Web Access 2013 (378) Podłączanie Microsoft Project 2013 Professional do Microsoft Project Server 2013 (378) Import istniejących projektów do Project Server 2013 (380) Import zasobów do Project Server 2013 (383) Rozdział 16. Microsoft Project Server zarządzanie inicjatywami i budowanie portfela projektów (385) O wyborze projektów, które powinny być realizowane, i o budowaniu portfela (386) Definiowanie czynników strategii (386) Priorytetyzacja czynników strategii (388) Przygotowanie do analizy portfela (393) Wykonywanie analizy portfela - optymalny wybór projektów (395) o Ocena korzyści płynących z realizowanych projektów (396) o Ocena priorytetów projektów (396) o Analiza i modelowanie portfela - optymalny wybór projektów (397) o Współzależności a analiza i modelowanie portfela (400) Rozdział 17. Microsoft Project Server 2013 dla kierownika projektu i programu (401) Zgłaszanie inicjatyw do oceny i realizacji (402) Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu projektu (403) o Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu z wykorzystaniem Project Web App (403) o Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu zapisanego na serwerze Microsoft Project Server 2013 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Project 2013 Professional (405) Budowanie zależności pomiędzy projektami (408) o Wykorzystanie projektów głównych do budowania relacji pomiędzy projektami (409) o Budowanie relacji pomiędzy zadaniami w różnych projektach bez o wykorzystania projektów głównych (411) Budowanie relacji pomiędzy projektami poprzez definiowanie elementów dostarczanych (413) Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu (417) Budowanie zespołu z zasobów przedsiębiorstwa (419) Budowanie planu zasobów (423) Zarządzanie raportami o stanie (424) o Tworzenie żądania raportu o stanie (424) o Śledzenie odpowiedzi na raport o stanie (425) Zarządzanie aktualizacjami (426) o Akceptacja aktualizacji (426) o Śledzenie historii akceptacji (428) Definiowanie alertów (429) o Definiowanie alertów dla siebie (429) o Definiowanie alertów dla swoich zasobów (430)

8 Rozdział 18. Microsoft Project Server 2013 dla uczestników projektów (433) Przeglądanie przydziałów (434) Przeglądanie informacji o przydzielonych zadaniach (435) Aktualizowanie zadań (436) Zgłaszanie nowych zadań (439) Dodawanie siebie do istniejącego zadania (440) Zadania zespołowe (441) Delegowanie zadań do innych osób (442) Zarządzanie grafikami (444) o Przeglądanie i raportowanie prac w grafiku (444) o Zastępstwa w raportowaniu czasu pracy - pełnomocnicy (446) o Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego (448) Odpowiedzi na żądanie raportu o stanie (449) o Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie (449) o Tworzenie niezamawianego raportu o stanie (450) Przesyłanie dokumentacji projektowej (450) Zgłaszanie ryzyka (453) Zgłaszanie problemów (454) Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu (456) Rozdział 19. Microsoft Project Server 2013 z perspektywy menedżera portfela projektów i zasobów (459) Zarządzanie portfelem projektów i nie tylko (459) Strona Projekty (460) Zasoby (462) o Wyświetlanie przydziałów zasobów (464) o Wyświetlanie dostępności zasobów (465) Analizy biznesowe (466) o Widoki OData i Excel Services (467) o Raporty Reporting Services (469) o Pulpity menedżerskie (470) Rozdział 20. Microsoft Project Server administrowanie merytoryczne (471) Zarządzanie grafikami (472) o Tworzenie grafików (472) o Ustawienia grafików (473) Dodawanie kategorii czasu administracyjnego (476) Tworzenie zespołów (477) Niestandardowe pola (479) Kalendarze organizacji (481) Wymuszanie zaewidencjonowania (482) Okresy obrachunkowe (483) Tworzenie widoków (484) Tworzenie użytkowników i zasobów (487) Skorowidz (491)

9

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie.

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie. Obsługa narzędzia informatycznego MS PROJECT 2 Spis treści 1. Uruchamianie... 4 1.1. Ustawienia wyglądu programu... 4 1.2. Autołączenie zadań i wg nakładu pracy... 6 1.3. Zabezpieczenia... 7 1.4. Zapisywanie...

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie usługami IT Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00

CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie 14.2.00 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami Wydanie 14.2.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2010 W skrócie

Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 W skrócie Microsoft Project 2010 dostarcza mocne, wspomagane wizualnie narzędzia do skutecznego zarządzania szerokim zakresem projektów i programów. Od dotrzymywania głównych terminów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo