Zarządzanie marką wykład monograficzny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie marką wykład monograficzny"

Transkrypt

1 Zarządzanie marką wykład monograficzny Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek WWSZiP 2012/2013 Spis treści Marka i jej struktura Marka w łańcuchu wartości. Psychologiczny i społeczny aspekt marki. Ekonomiczne aspekty marki. Procesy zarządzania marką. Kreacja marki. Działania operacyjno-taktyczne. Aspekty strategiczne marki. Poziom taktyczny strategii marki. Która marka jest najlepsza? Literatura przedmiotu. 2 1

2 Marka i jej struktura Czym jest marka (ontologia marki) Desygnaty marki (uposażenie ontyczne) Jak funkcjonuje marka (bytowanie marki) Definicja i koncepcja marki Czym jest marka? Próby definicji American Marketing Association Markę stanowi: nazwa, wyrażenie, wzór użytkowy, symbol lub jakakolwiek inna własność, pozwalająca zidentyfikować dane dobro (towar lub usługę) określonego sprzedawcy, odróżniając je od produktów innych sprzedawców. Prawne określenie marki Marka określa jedno dobro, grupę dóbr lub wszystkie dobra danego sprzedawcy. Użyta dla oznaczenia firmy jako całości staje się znakiem handlowym TM. Philip Kotler Marka oznacza obietnicę sprzedawcy dostarczenia spójnych dla nabywcy własności, korzyści i usług trudnych do uzyskania dla dóbr typu no name. Tadeusz Gospodarek (ujęcie RBV) Marka jest zasobem klasy VRIN, stanowiącym charakterystykę identyfikującą dobra i organizację je firmującą na rynku. 4 2

3 Desygnaty istnienia marki Rozpoznawalność w otoczeniu Pożądalność rynkowa Użyteczność symboli Wartość marki Relacje podmiotowe Relacje przedmiotowe Relacje z otoczeniem Uwiadomienie w otoczeniu Ochrona znaku lub symbolu Dokumentacja formalna 5 Elementy marki Nazwa (znak słowny) np. Microsoft Logo (wizualizacja graficzna marki) Fraza: Vintage stockings of the fifties, BMW radość z jazdy. Liternictwo: (np. wstążka Coca Cola). Kolor: Owens-Corning kolor różowy izolacji. Dźwięk: ( Let s get ready to rumble, wydech Harleya). Zapach: (różowo-jaśminowo-piżmowy Chanel No. 5). Smak: (Kentucky Fried Chicken - receptura 11 ziół i przypraw). Ruch: (np. drzwi Lamborghini). 6 3

4 Cechy użyteczności marki Symbolika (reprezentacja relacji produktu, sprzedawcy i jego unikalności) Sugestywność (sugeruje zalety produktu i jego jakość): np. Twardy, SunSail, Żubrówka. Ergonomiczność (łatwość posługiwania się, łatwość do wymówienia, rozpoznania i zapamiętania), np. BMW, CD lub po prostu Dior. Rozpoznawalność, np. Microsoft, Coca Cola; Skalowalność, np. marka Amazon rozszerza się z księgarni na inne produkty; Pozytyw (Marka jest pozytywem, który warto posiadać. Nie może nieść negatywnych skojarzeń w innych językach), np. Nova znaczy nie idzie po hiszpańsku. 7 Typologia nazw w markach Inicjalne: Nazwa tworzona z inicjałów nazw, np. IBM, BMW. Deskryptywne: Nazwy, które opisują zalety lub funkcje produktu, np. Airbus, PostBank, Aqua Lung. Aliteracje i rymy: nazwy, które są zabawne w brzmieniu i łatwo zapadają w pamięć, np: Hana Montana, Monty Python. Sugestywne: nazwy wywołują odpowiednio żywy obraz, jak: Amazon, Mares. Neologizmy: Kompletnie nowe słowa, np. Wii, Nylonessa. Obce słowa: Adoptowane z innych języków, np. Samsung, Garterina, Volvo. Nazwy założycieli: np. Hewlett-Packard, Disney. Geograficzne: Wiele marek stanowi nazwy regionów lub charakterystycznych obiektów, np. Fuji, Cervin, MtBlanc. Personifikacje: Wiele nazw ma pochodzenie mityczne, np. Nike, Fenix lub od nazw fikcyjnych, pseudonimów, etc., Dita von Teese, Draculora. 8 4

5 Jak działa marka? Schemat relacji pomiędzy interesariuszami marki Na podstawie: Wikipedia 9 Architektura marki Może być określona przez wykreowane relacje biznesowe przy użyciu różnych opcji brandingu w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. W danej chwili i miejscu jest w konsekwencją przeszłych decyzji zarządczych, jak również realiów biznesowych, napotykanych na konkurencyjnym rynku. Zależy głównie od interesariuszy organizacji, sytuacji rynkowej oraz strategii poduktowej. Stanowi trójpoziomowy system warstw logicznych (poziomów marki). Jest domeną strategicznego poziomu zarządzania marką. 10 5

6 Trzy poziomy architektury marki Marka korporacyjna, marka parasol, i marka rodzina - Przykłady obejmują: Virgin Group i Heinz. Są ukierunkowane na konsumentów i używane we wszystkich działalności firmy, a nazwa ta jest znane wszystkim interesariuszom - konsumentom, pracownikom, akcjonariuszom, partnerom, dostawcom, etc. Marki te mogą być również stosowane w połączeniu z opisami produktów lub podsektorów marek: np. Heinz Zupa pomidorowa, czy Virgin Trains. Marki lokomotywy i powiązane sub-marki - na przykład Nestle KitKat, Sony PlayStation. Marki te obejmują markę nadrzędną - która może być marką parasolową lub marką rodziny - jako uwiarygodnienie dla sub-marki lub fizycznego dobra. Marka indywidualna np. Procter & Gamble Pampers lub Dove Unilever. Poszczególne marki prezentowane są konsumentom, a nazwa spółki dominującej otrzymuje niewielkie lub żadne znaczenie. Inaczej będzie to wyglądać od strony interesariuszy typu: akcjonariusz lub partner. Dla nich istotna jest marka producenta powstała z nazwy firmy. 11 Marka w łańcuchu wartości Marka w globalnym łańcuchu dostaw. Łańcuch wartości M.Portera. Wartość dodana i kapitał relacyjny. Marka w systemie jakości produktu. 6

7 Zintegrowany łańcuch wartości a marka marka Kreowanie marki Porter M. E., Competitive Advantage, Free Press, Globalny łańcuch dostaw - Relacje marki M.B. Neace, T. Gospodarek, Global Supply Chains as Multi-category, Intertwined Systems; B&ESI Conference St. Thomas, Virgin Islands Styczeń 11-14,

8 Marka jako zasób klasy VRIN (Valuable, Rare, In-Imitable, Non-substitutable) VALUABLE Zasoby muszą umożliwić wdrożenie strategii kreującej wartość, albo poprzez przewagę konkurencyjną albo redukcję słabości. Istotnym jest, że inwestycja w zasoby musi być niższa niż NPV po określonym czasie, a IRR musi być większa niż zakładane dyskonto. RARE Unikatowość zasobu jest jego cechą rynkową, rozumianą jako zdolność do generowania profitu oraz pozycji rynkową właściciela. Unikatowość jest ustalana przez rynek (wycena akcji). IN-IMITABLE - Jeżeli jakiś zasób kontrolowany przez organizację stanowi źródło jej przewagi konkurencyjnej, wówczas ta przewaga będzie trwała do momentu do którego konkurenci nie będą w stanie wytworzyć imitacji zasobu. NON-SUBSTITUTABLE Nawet jeżeli zasób unikatowy nie jest imitowalny, istnieje zawsze ryzyko znalezienia rozwiązań alternatywnych i możliwość zastąpienia go. Stąd utrudnienia naśladownictwa przez konkurencję stanowią istotny aspekt funkcjonowania marki. 15 Wartość dodana marki W dobie nasilonej, globalnej konkurencji i turbulentnym otoczeniu biznesu, coraz trudniej wyróżnić się na rynku i sprzedawać produkty. Unikatowość, niepowtarzalność i kastomizacja mogą być kluczem do sukcesu w długofalowej strategii budowania marki. Elementem zasługującym na dokładniejszą analizę jest wartość dodana marki, stanowiąca dla nabywcy jedną z najważniejszych korzyści (niekoniecznie ekonomicznych), jakie marka ze sobą niesie. Marka kreuje nowe relacje z klientem i pozwala na angażowanie konsumentów w procesy kastomizacji i budowania rynku. 16 8

9 Struktura produktu, a marka rdzeń produktu (baza oferty) zapewnia nabywcy korzyści bazowe Jest tym, co nabywca rzeczywiście kupuje (dobro as is). produkt rzeczywisty (uposażenie produktu) cechy fizyczne makroskopowe, kształt, kolor, marka, model, cena, opakowanie, jakość; produkt poszerzony (korzyści dodane) dostawa produktu, gwarancja, rękojmia, serwis, usługi komplementarne, dostępność serwisu, empatia załogi, reklamacje, instrukcje, instalacje on site, konserwacje, naprawy, kredyty, sprzedaż ratalna, odroczone terminy płatności; produkt potencjalny Wg. T. Levitt Krąg produktu potencjalnego obejmuje wszystko, co może uczynić produkt bardziej atrakcyjnym i przyciągnąć nabywcę. 17 Psychologiczny i społeczny aspekt marki Potrzeba afiliacji Potrzeba szacunku i uznania społecznego Wizerunek i tożsamość marki Preferencje rynkowe i konkurencja Behawioralne aspekty odbioru marki 9

10 Teoria Maslowa piramida potrzeb Hierarchia potrzeb, a marka Marka Marka pozwala się wyróżnić, identyfikować z grupą i zwiększać odczucia pozytywnych doznań. 19 Cel osobisty: wizerunek społeczny przez używanie dóbr markowych Trzy najbardziej pożądane wizerunki publiczne: Sympatyczność (brak związku z marką i konsumpcją). Kompetencja (np. używanie narzędzi markowych). Wysoka pozycja społeczna i władza (drogie dobra). Strategia dla budowy wizerunku wysokiej pozycji społecznej i władzy polega m. innymi na używaniu produktów szlachetnych marek i okazywania tego faktu. Ostentacyjna konsumpcja Demonstrowanie oznak statusu Przebywanie wśród ludzi o wysokim statusie 20 10

11 Cel marketingu: wizerunek społeczny marki jako szlachetnej Trzy najbardziej pożądane wizerunki publiczne: Unikatowość. Ekskluzywność. Wysoka jakość. Taktyka strategii budowania wizerunku wysokiej pozycji społecznej polega m. innymi na limitowanym dostępie do produktów i wiązaniu klienta z marką. Ekskluzywne kanały dystrybucji, Pokazywanie unikatowych zalet dobr, Budowanie rynku wokół ludzi o wysokim statusie, Oferowanie znaczącej wartości dodanej do produktu. 21 Tożsamość marki a wizerunek 22 11

12 Wizerunek marki (element misji marki) Wiąże się ze sposobem jej postrzegania przez nabywcę (świadomy, oparty na wiedzy i heurystyce oraz emocjonalny poprzez wrażenia, wyobrażenia i przekonania). Jest uzależniony od sposobu dekodowania symboli oraz elementów marki oraz odnoszących się do niej przekazów. Pożądany wizerunek stanowi cel strategii budowania marki, decyzji taktycznych w obrębie zarządzania oraz brandingu. Jest powiązany ściśle z tożsamością marki, stanowiąc antycypację tożsamości w przyszłych okresach. Bardzo często znaczenie marki jest przeszacowane w stosunku do użyteczności produktów tej marki, co wynika z behawioralnych zachowań konsumentów, socjotechnik marketingu i ograniczonej racjonalności decyzji ludzkich. 23 Budowanie marki a heurystyki behawioralne Teoria ograniczonej racjonalności H. Simon Behawioryzm ekonomiczny, D. Kahnemann i A. Tversky Heurystyka reprezentatywności gdzie dokonuje się klasyfikacji czegoś do grupy na podstawie częściowego podobieństwa do znanego przypadku typowego lub charakterystycznego, zamiast używać rzetelnych obliczeń, kalkulacji, etc. (coś co jest markowe z pewnością jest lepsze). Heurystyka dostępności (jeżeli o tym myślisz, to musi być ważne) odpowiadająca błędowi systematycznemu w rozumowaniu, polegającemu na przypisywaniu większego znaczenia zdarzeniom, które łatwiej sobie uświadomić lub są bardziej wyraziste emocjonalnie. (pokaz haute couture). Heurystyka zakotwiczenia (dostosowania), polega na tym, że używa się jakiejś początkowej wartości lub informacji w celu udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie. (To się nie psuje, bo wcześniej się nie psuło). Asymetria rozkładu zysków i strat Ludzie posiadają awersję do ryzyka. Wolą sytuacje i rzeczy pewne niż hazard gwarantujący wprawdzie wysokie profity ale i możliwość całkowitej straty. (kupujemy markowe, bo chyba lepiej działa, np. aspiryna Bayera vs lek generyczny). Efekt progowy, polegający na tym, że ludzie wolą wybierać przedział przejścia od niepewności do pewności bliżej całkowitej pewności, niż taki sam co do zakresu, ale bardziej niepewny (lepiej działa od razu)

13 Marka a innowacyjność i customizacja Produkty markowe są zwykle bardziej innowacyjne od pozostałych i lepiej dopasowane do potrzeb klienta, co wynika z przewagi wiedzy gestora marki (patenty, doświadczenie, procesy B+R). Produkty markowe z kategorii mass customization dysponują co najmniej jedną charakterystyką jakościową więcej, wynikającą z innowacyjności i zastrzeżeń, w stosunku do pozostałych na rynku. Produkty markowe generuja społeczności związane z marką, które można włączyć w procesy kastomizaji i budowania innowacyjności. Dla produktów markowych możliwe jest lepsze dostosowanie relacji liczebności grupy zindywidualizowanych wersji produktu do wartości generowanego EBITDA. Dla produktów markowych istnieje lepszy układ lokalnego łańcucha dostaw, umożliwiający utrzymanie wyższych standardów jakości. 25 Foote Cone & Belding (FCB matrix) Budowanie marki powiązane z zaangażowaniem klienta 26 13

14 Ekonomiczne aspekty marki Czas życia produktu i marki Pozycja rynkowa Wartość marki Koszty funkcjonowania marki Marka a pozycja rynkowa Pozycja konkurencyjna marki zależy od pozycji rynkowej produktu (produktów) oraz relacji marki z klientami (społeczności powiązane). Produkt ma skończony czas życia i konieczny jest monitoring położenia, tak produktu, jak i związanej z nim marki w korelacji z ciągłym monitoringiem atrakcyjności sektorowej. Do tego celu nadają się analizy portfelowe, wśród których najważniejszymi są: Metoda McKinsey Metoda BCG Metoda ADL (General Electric) 28 14

15 Krzywa życia produktu 29 Metoda BCG Sery pleśniowe jogurty Sery twarde Śmietany 30 15

16 Macierz ADL (GE) Faza cyklu Pozycja firmy Start Ekspansja Dojrzałość Schyłek Dominująca Rozwój Mocna Korzystna selekcja Przeciętna Słaba Zaniechanie 31 Macierz dojrzałości sektora ADL Rozwój Selekcja Zaniechanie 32 16

17 Macierz McKinsey Skala oceny: 0 1 = mała 1 2 = średnia 2 3 = wysoka Atrakcyjność sektora Wynik 2,8 z części B atrakcyjna Wynik 1,8, z części A ( Pozycja średnia ) Pozycja konkurencyjna rozbudowa utrzymanie żniwa 33 Identyfikacja z marką 10 marek najbardziej istotnych na Facebook. Liczba fanów oznacza w tym przypadku reputację marki, co nie jest równoważne jej wartości oraz pozycji rynkowej. Social media stanowią jednak bardzo istotne narzędzie sondażowe, co oznacza nowe strategie w budowaniu marki. Dane z źródło: Onet.pl Atrakcyjność produktu marki, oceniana przez analizę liczby 34 fanów na portalu Facebook. 17

18 MilwardBrown Raport 2012 Najistotniejsze zmiany sektorowe 35 MilwardBrown Raport najcenniejszych marek globalnych 36 18

19 MilwardBrown Raport największych objawień 10 największych wzrostów 37 Jak oszacować wartość marki? (Interbrand) 38 19

20 Jak oszacować wartość marki? Milward-Brown 39 Ile kosztuje logotyp? $211 $15 $100 $33 $0,00 $ ; Beneficjent: Australia zaprojektowane $35 $100 zaprojektowane Raul Sergey Frank Marque Wolff $625 Rand Ollins 000 Simon Landor M. Brin Associates Agency & Robinson (1995) N.Z. (2007) (1998) Arnell Banking (2012) (2008) (1997) (2000) (1886) na Gimp Carolyn Paul Rand Oxley Davidson (1986) (2009) (1975) Group (2009) (2009) (2008) 40 20

21 Procesy zarządzania marką Procesy kreacji marki Działania operacyjne Strategiczne aspekty marki Procesy wycofania marki ZARZĄDZANIE MARKĄ Cztery poziomy kreowania wartości marki jako zasobu klasy VRIN 42 21

22 Kreacja marki Faza koncepcji marki Faza powstania logotypu Faza ujawnienia marki Faza uwiadomienia marki Punktem wyjścia jest problem: Tożsamość marki a wizerunek 44 22

23 Koncepcja marki Określenie tożsamości Co będzie podmiotem marki? Jaki będzie typ marki (parasolowa, szczegółowa )? Czym znamienna będzie marka? Jak będzie się wyróżniać w otoczeniu? Jaki będzie logotyp? Kto będzie właścicielem marki? Wniosek do Urzędu Patentowego Zastrzeżenia w grupach EKD/EKU. Zastrzeżenie logotypu (słowne, graficzne ). Zakres oddziaływania ochrony. 45 Aspekty działania marki Targeting, Koszty wejścia i wyjścia marki, Możliwości substytucji dóbr, Ocena sił konkurencji, Ocena pozycji rynkowej marki, Aspekt reputacji marki, Ocena atrakcyjności rynkowej sektora, Marka jako zasób klasy VRIN 46 23

24 Powstanie logotypu ( Nylonessa ) Opracowanie słowne, Opracowanie graficzne znaku, Inne aspekty logotypu, Zastrzeżenie Urzędu Patentowego, Domena internetowa, Strona www. Wz.U (220) Biuletyn Urzędu Patentowego, Nr 3(942), 2010, str Ujawnienie i uwiadomienie marki Synchronizacja w czasie, Informacja i dostępność dóbr danej marki, Zastrzeżenia prawne i ujawnienie marki. Procesy propagacji informacji bezpłatnej, Roboty wyszukiwarek, Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter ), Obrazy i filmy intrnetowe (YouTube, DeviantArt ), Przekazy grupowe. Uwiadomienia sformalizowane i płatne Imprezy promocyjne, Lokalizacja i sponsoring, Ogłoszenia i uwiadomienia płatne, Informacje przekazane do rozpowszechniania, Ogłoszenia formalne (Urząd Patentowy, Domeny )

25 Działania operacyjno - taktyczne Branding Channel connect (CC) Ochrona marki Wirtualizacja marki Ekspansja marki Budowanie reputacji marki Branding Branding to aktywna prezentacja pozytywów marki na rynku, uwzględniająca różnice danego dobra markowego lub wytwórcy dóbr od pozostałych. Można wyróżnić 7 form brandingu: 1. Proste asocjacje słowne 2. Zastosowanie logo marki 3. Wymyślone symbole marki 4. Personifikacja marki 5. Metafora marki 6. Ton reklamy związanej z marką 7. Wiązanie marki 50 25

26 Channel connect Nowe podejście w aktywnym kreowaniu marki 51 Czym jest channel connect? Channel Connect nie jest reklamą ale sposobem, w jaki konsumenci odnoszą się do wszystkich kanałów komunikacji, przez które można przesyłać przekazy dotyczące marki. W CC nie chodzi wyłącznie o nawyki medialne konsumentów (kiedy,co i gdzie), ale o to, jak i dlaczego konsumenci stykają się z kanałami komunikacji i jak z nich korzystają. CC nie dotyczy postaw konsumentów wobec danej marki, ale raczej o miejsc i sposobów komunikacji marki z nimi. CC nie ocenie kreatywnej strony reklamy, ale ma za zadanie rozpoznać odpowiedni kontekstu, w którym można nadać przekaz i odpowiednio go wzmocnić

27 Na czym polega channel connect? Procedura channel connect polega na: ustaleniu, które kanały komunikacji zapewnią większe zaangażowanie i lepsze dopasowanie przekazu do grupy docelowej; określeniu, w jakich momentach związanych ze swoim stylem życia grupa docelowa jest najbardziej otwarta na przekaz dotyczący marki; odkryciu i ocenie nowych lub niewykorzystywanych możliwości komunikacji, pozwalających dotrzeć do grupy docelowej; 53 Ochrona marki Zespół działań umożliwiających pobieranie korzyści z posiadania marki jako zasobu VRIN w dłuższym horyzoncie czasowym. Działania ochronne w otoczeniu (ochrona pasywna) Ochrona prawna znaku, Monitoring rynku (substytuty i podobieństwa), Zastrzeżenia patentowe i podobne. Walka z podróbkami. Działania wewnątrzorganizacyjne (wsparcie procesowe) Ograniczenia informacyjne (bezpieczeństwo biznesowe). Budowanie wiedzy o sektorze i pozycji marki na rynku. Standaryzacja jakościowa produktów. Ograniczenia możliwości dostępu do produktów. Działania rynkowe (ochrona aktywna) Aktywna promocja marki i jej wizerunku. Zaangażowanie konsumentów w procesy kreowania produktów. Tworzenie społeczności skupionej wokół marki. Inteligentna wirtualizacja marki

28 Aspekty strategiczne marki Misja i wizja marki Pozycjonowanie rynkowe Strategie marki Monitoring i sprzężenie zwrotne Misja i wizja marki. Punkt wyjścia: Tożsamość marki a wizerunek 56 28

29 Misja i wizja Misję danej marki określają odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest nasza marka tu i teraz? Jak jest postrzegana na rynku (reputacja)? Jakie wartości wnosi dziś? Wizję danej marki określają odpowiedzi na następujące kwestie: Do czego dąży marka w przyszłości? Jak ma być postrzegana w otoczeniu (wizerunek)? Jakie wartości będzie wnosić w przyszłości? 57 Pozycja rynkowa marki jako baza strategii marki Analizy strategiczne sektora, właściciela i marki, które umożliwiają monitoring kwestii pozycji rynkowej marki, wartości marki i jej tożsamości: Analiza PEST (otoczenie marki), Analiza TOWS (wpływ otoczenia na słabości i silne strony marki), Macierz BCG (struktura atrakcyjności portfela produktowego), Macierz McKinsey (atrakcyjność rynkowa i pozycja marki), Analiza interesariuszy (wpływ interesariuszy na funkcjonowanie). Analizy powyższe mogą być tworzone co pewien czas i porównywane, umożliwiając ciągły monitoring. Ponieważ metodologia nie zmienia się w czasie, pomiar pozwala na wnioskowanie wysoce uprawdopodonione

30 Cele strategiczne dla marki Oczekiwany efekt ekonomiczny Wartość marki, Ograniczenie kosztów zmiennych utrzymania marki, Franchising i licencjonowanie marki, Kreacja marek pochodnych. Oczekiwany efekt rynkowy Wyższy poziom kastomizacji produktów marki, Wyższa pozycja rynkowa marki, Znaczna społeczność skupiona wokół marki, Wysoki poziom lojalności klienta wobec marki, Pozytywna identyfikacja klienta z produktami marki. Oczekiwany efekt medialny Wysoka pozycja marki w Internecie, Rozpoznawalność rynkowa produktów marki, Ograniczenie kosztów istnienia w mediach, Wysoka pozycja w rankingach. Reputacja marki. 59 Cele strategiczne klasy SMART Cechy celu klasy SMART Specific (istotny, dający się zrozumieć), Measurable (mierzalny, motywujący, zarządzalny), Attainable (osiągalny, akceptowalny), Relevant (celowy, realistyczny, ukierunkowany na wynik), Timely (określony w czasie, stabilny w czasie). Kwantyfikatory celu Produktu (bezpośredni efekt sprzedaży produktu danej marki), Rezultatu (skutki rynkowe wprowadzenia produktów marki), Oddziaływania (skutki społeczne funkcjonowania marki na rynku). Przykład Wartość marki jako cel SMART, Pozycjonowanie Google jako cel SMART, Pozycja w rankingu jakości jako cel SMART, Społeczność PinUp skupiona wokół marki Nylonessa

31 Poziom taktyczny strategii marki Imperatyw uwiadomienia marki Imperatyw ochrony marki Imperatyw relacyjności marki Imperatyw reputacji marki Imperatyw optymalizacji Imperatyw uwiadomienia marki Jeżeli się sam nie pochwalisz, przez cały dzień oplutym chodzić będziesz [porzekadło]. Marka bez uwiadomienia nie funkcjonuje. Marka bez klienta zanika. Marka bez feed back ulega degeneracji. Marka bez brandingu nie rozwinie się. Marka bez channel connect może zostać wyparta z rynku przez konkurencję. Uwiadomienie marki stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu

32 Imperatyw ochrony marki Tak ci, co otwierają usta i nie strzegą tajemnicy, są łupem słuchacza zdradnego [L. da Vinci]. Marka bez zastrzeżeń prawnych nie funkcjonuje na rynku. Marka bez ograniczeń dostępu do wiedzy wrażliwej (tajemnica wytwarzania, wiedza ukryta, kluczowe kompetencje) nie będzie zasobem unikatowym klasy VRIN. Brak bezpieczeństwa informacyjnego u gestora marki naraża zachowanie unikatowości przez zasób klasy VRIN. Brak systemów obronnych przeciwko łamiącym prawo własności intelektualnej degeneruje markę. Ochrona marki stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu. 63 Imperatyw relacyjności marki Kto pyta, jest głupcem przez pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim do końca [Chińskie]. Marka bez sprzężenia zwrotnego z jej odbiorcą zaniknie. Brak uczestnictwa klienta w wytwarzaniu markowej wartości jest dzisiaj niemożliwe. Marka bez relacji z mediami funkcjonować nie będzie. Brak relacji ekonomicznych, psychologicznych i społecznych w kreowaniu marki wiedzie na manowce. O wartości marki decydują jej interesariusze. Budowanie czytelnych relacji marki z łańcuchem dostaw, klientami, społecznościami i mediami stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu

33 Imperatyw reputacji marki Reputacja jest pozytywem pięknym acz kruchym. Trudno go posiąść a łatwo utracić. W sieci produkt i jego reputacja budują wartość marki. Marka bez reputacji jest martwa. Jeśli raz marka utraciła reputację, wówczas nawet 10-krotne zwiększenie wysiłków na jej odbudowę może nie wystarczyć. Utraty reputacji prędko się nie zapomina. Jedna medialnie nagłośniona wpadka marki może zniszczyć całą, misterną strategię budowy jej wizerunku. Wartości marki i jej reputacja są nierozłączne. Reputacji marki należy bronić, jak niepodległości o ile ma ona świecić jasnym blaskiem. Budowanie i ochrony reputacji marki stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu. 65 Imperatyw optymalizacji marki Najogólniejszą, najbardziej powszechną, głęboką i wyrazistą przyczyną wszystkiego jest optymal-ność. W niej zawiera się cały ogrom wiedzy o świecie [W. Pogorzelski] Marka musi spełniać kryteria optymalności ekonomicznej, inaczej nie przyniesie korzyści. Marka musi pozostawać w optymalnych relacjach ze swoimi interesariuszami. Interesy wszystkim powinny spełniać kryterium równowagi Pareto. Marka musi być optymalnym wyborem rynkowym. Marka musi dążyć do optymalizacji preferencji i użyteczności. Marka nieoptymalnie zarządzana prędzej, czy później zaniknie. Optymalizacje w zarządzaniu marką stanowią imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu

34 Która marka jest najlepsza? Ta, dobrze znana. Ta o wysokiej reputacji. Ta o wysokiej wartości. Ta o pożądanym wizerunku. Ta, wzbudzająca emocje konsumenta. Ta, niosąca zadowolenie z konsumpcji.???.??? Koniec wykładu Prof. Tadeusz Gospodarek

35 Literatura przedmiotu Keller K. L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki budowanie, mierzenie i zarządzanie. Wolters Kluwer, Warszawa Harvard Business Review. Zarządzanie marką (2006). Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych (Nylonessa) Znaki towarowe w działalności MSP, PARP, Urząd Patentowy RP, Rocha M., Brand ValuationA versatile strategic tool for business, Interbrand,

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów

Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów Produktem nazywamy wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji /użytkowania/ lub dalszego przerobu. Oprócz rzeczy fizycznych do produktów zalicza się wszelkiego rodzaju usługi, a także osoby,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 08 października 2015 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Co to jest marketing? Personalizacja działań

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

STATUS: PRZEDMIOT OBLIGATORYJNY

STATUS: PRZEDMIOT OBLIGATORYJNY NAZWA PRZEDMIOTU: ZARZĄDZANIA STRATEGICZNE FORMA STUDIÓW: STACJONARNE ROK: I SEMESTR: 2 LICZBA GODZIN: w 5 h, ćw. 5 h FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNE ROK: I SEMESTR: 2 LICZBA GODZIN: w 5 h, ćw. 0 h OSOBA(Y)

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Cykl życia produktu, wizja ewolucji serwisu i e-usługi

Cykl życia produktu, wizja ewolucji serwisu i e-usługi 2012 Cykl życia produktu, wizja ewolucji serwisu i e-usługi Diana Sinkiewicz Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 Cykl życia e-usługi Jest to czas w jakim e-usługa znajduje na rynku nabywców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 24 października 2013 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol,

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ;

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ; SZKOLENIE Branding, strategia budowania marki tel.: +48 22 100-48-96; +48 607-341-275; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2011 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol, forma

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 7 Część I Definiowanie marki cele i zalety 9 1 Skąd pochodzą marki i dlaczego ma to znaczenie 11 Od narodzin po kres?

Przedmowa 7 Część I Definiowanie marki cele i zalety 9 1 Skąd pochodzą marki i dlaczego ma to znaczenie 11 Od narodzin po kres? Przedmowa 7 Część I Definiowanie marki cele i zalety 9 1 Skąd pochodzą marki i dlaczego ma to znaczenie 11 Od narodzin po kres? 11 A w naszych czasach 14 2 Ładunek emocjonalny marki 19 Typy ładunków emocjonalnych

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme. Anna Kołodziej Eko-marketing produkty regionalne, tradycyjne i lokalne

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme. Anna Kołodziej Eko-marketing produkty regionalne, tradycyjne i lokalne Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Anna Kołodziej Eko-marketing produkty regionalne, tradycyjne i lokalne Marketing - definicje jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

SPIS TREŚCI. Od Autora TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE iii SPIS TREŚCI Od Autora ix TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE ROZDZIAŁ I. Ogólna Charakterystyka Polskiej Energetyki 1. Wstęp 1 2. Wprowadzenie 3 3.

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya 178 11 Macierz McKinseya Agnieszka Zakrzewska Bielawska 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya Macierz McKinseya opracowana została na początku lat siedemdziesiątych przez firmę konsultingową

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku www.owocni.pl Start O f e r t a Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku Decyzja o rozpoczęciu projektu Pierwsze spotkanie referencje i procedury postawienie problemu Drugie spotkanie? ocena planu

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu Marketing Kształtowanie wizerunku za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych Wizerunek Pojęcie wizerunku oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo