Zarządzanie marką wykład monograficzny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie marką wykład monograficzny"

Transkrypt

1 Zarządzanie marką wykład monograficzny Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek WWSZiP 2012/2013 Spis treści Marka i jej struktura Marka w łańcuchu wartości. Psychologiczny i społeczny aspekt marki. Ekonomiczne aspekty marki. Procesy zarządzania marką. Kreacja marki. Działania operacyjno-taktyczne. Aspekty strategiczne marki. Poziom taktyczny strategii marki. Która marka jest najlepsza? Literatura przedmiotu. 2 1

2 Marka i jej struktura Czym jest marka (ontologia marki) Desygnaty marki (uposażenie ontyczne) Jak funkcjonuje marka (bytowanie marki) Definicja i koncepcja marki Czym jest marka? Próby definicji American Marketing Association Markę stanowi: nazwa, wyrażenie, wzór użytkowy, symbol lub jakakolwiek inna własność, pozwalająca zidentyfikować dane dobro (towar lub usługę) określonego sprzedawcy, odróżniając je od produktów innych sprzedawców. Prawne określenie marki Marka określa jedno dobro, grupę dóbr lub wszystkie dobra danego sprzedawcy. Użyta dla oznaczenia firmy jako całości staje się znakiem handlowym TM. Philip Kotler Marka oznacza obietnicę sprzedawcy dostarczenia spójnych dla nabywcy własności, korzyści i usług trudnych do uzyskania dla dóbr typu no name. Tadeusz Gospodarek (ujęcie RBV) Marka jest zasobem klasy VRIN, stanowiącym charakterystykę identyfikującą dobra i organizację je firmującą na rynku. 4 2

3 Desygnaty istnienia marki Rozpoznawalność w otoczeniu Pożądalność rynkowa Użyteczność symboli Wartość marki Relacje podmiotowe Relacje przedmiotowe Relacje z otoczeniem Uwiadomienie w otoczeniu Ochrona znaku lub symbolu Dokumentacja formalna 5 Elementy marki Nazwa (znak słowny) np. Microsoft Logo (wizualizacja graficzna marki) Fraza: Vintage stockings of the fifties, BMW radość z jazdy. Liternictwo: (np. wstążka Coca Cola). Kolor: Owens-Corning kolor różowy izolacji. Dźwięk: ( Let s get ready to rumble, wydech Harleya). Zapach: (różowo-jaśminowo-piżmowy Chanel No. 5). Smak: (Kentucky Fried Chicken - receptura 11 ziół i przypraw). Ruch: (np. drzwi Lamborghini). 6 3

4 Cechy użyteczności marki Symbolika (reprezentacja relacji produktu, sprzedawcy i jego unikalności) Sugestywność (sugeruje zalety produktu i jego jakość): np. Twardy, SunSail, Żubrówka. Ergonomiczność (łatwość posługiwania się, łatwość do wymówienia, rozpoznania i zapamiętania), np. BMW, CD lub po prostu Dior. Rozpoznawalność, np. Microsoft, Coca Cola; Skalowalność, np. marka Amazon rozszerza się z księgarni na inne produkty; Pozytyw (Marka jest pozytywem, który warto posiadać. Nie może nieść negatywnych skojarzeń w innych językach), np. Nova znaczy nie idzie po hiszpańsku. 7 Typologia nazw w markach Inicjalne: Nazwa tworzona z inicjałów nazw, np. IBM, BMW. Deskryptywne: Nazwy, które opisują zalety lub funkcje produktu, np. Airbus, PostBank, Aqua Lung. Aliteracje i rymy: nazwy, które są zabawne w brzmieniu i łatwo zapadają w pamięć, np: Hana Montana, Monty Python. Sugestywne: nazwy wywołują odpowiednio żywy obraz, jak: Amazon, Mares. Neologizmy: Kompletnie nowe słowa, np. Wii, Nylonessa. Obce słowa: Adoptowane z innych języków, np. Samsung, Garterina, Volvo. Nazwy założycieli: np. Hewlett-Packard, Disney. Geograficzne: Wiele marek stanowi nazwy regionów lub charakterystycznych obiektów, np. Fuji, Cervin, MtBlanc. Personifikacje: Wiele nazw ma pochodzenie mityczne, np. Nike, Fenix lub od nazw fikcyjnych, pseudonimów, etc., Dita von Teese, Draculora. 8 4

5 Jak działa marka? Schemat relacji pomiędzy interesariuszami marki Na podstawie: Wikipedia 9 Architektura marki Może być określona przez wykreowane relacje biznesowe przy użyciu różnych opcji brandingu w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. W danej chwili i miejscu jest w konsekwencją przeszłych decyzji zarządczych, jak również realiów biznesowych, napotykanych na konkurencyjnym rynku. Zależy głównie od interesariuszy organizacji, sytuacji rynkowej oraz strategii poduktowej. Stanowi trójpoziomowy system warstw logicznych (poziomów marki). Jest domeną strategicznego poziomu zarządzania marką. 10 5

6 Trzy poziomy architektury marki Marka korporacyjna, marka parasol, i marka rodzina - Przykłady obejmują: Virgin Group i Heinz. Są ukierunkowane na konsumentów i używane we wszystkich działalności firmy, a nazwa ta jest znane wszystkim interesariuszom - konsumentom, pracownikom, akcjonariuszom, partnerom, dostawcom, etc. Marki te mogą być również stosowane w połączeniu z opisami produktów lub podsektorów marek: np. Heinz Zupa pomidorowa, czy Virgin Trains. Marki lokomotywy i powiązane sub-marki - na przykład Nestle KitKat, Sony PlayStation. Marki te obejmują markę nadrzędną - która może być marką parasolową lub marką rodziny - jako uwiarygodnienie dla sub-marki lub fizycznego dobra. Marka indywidualna np. Procter & Gamble Pampers lub Dove Unilever. Poszczególne marki prezentowane są konsumentom, a nazwa spółki dominującej otrzymuje niewielkie lub żadne znaczenie. Inaczej będzie to wyglądać od strony interesariuszy typu: akcjonariusz lub partner. Dla nich istotna jest marka producenta powstała z nazwy firmy. 11 Marka w łańcuchu wartości Marka w globalnym łańcuchu dostaw. Łańcuch wartości M.Portera. Wartość dodana i kapitał relacyjny. Marka w systemie jakości produktu. 6

7 Zintegrowany łańcuch wartości a marka marka Kreowanie marki Porter M. E., Competitive Advantage, Free Press, Globalny łańcuch dostaw - Relacje marki M.B. Neace, T. Gospodarek, Global Supply Chains as Multi-category, Intertwined Systems; B&ESI Conference St. Thomas, Virgin Islands Styczeń 11-14,

8 Marka jako zasób klasy VRIN (Valuable, Rare, In-Imitable, Non-substitutable) VALUABLE Zasoby muszą umożliwić wdrożenie strategii kreującej wartość, albo poprzez przewagę konkurencyjną albo redukcję słabości. Istotnym jest, że inwestycja w zasoby musi być niższa niż NPV po określonym czasie, a IRR musi być większa niż zakładane dyskonto. RARE Unikatowość zasobu jest jego cechą rynkową, rozumianą jako zdolność do generowania profitu oraz pozycji rynkową właściciela. Unikatowość jest ustalana przez rynek (wycena akcji). IN-IMITABLE - Jeżeli jakiś zasób kontrolowany przez organizację stanowi źródło jej przewagi konkurencyjnej, wówczas ta przewaga będzie trwała do momentu do którego konkurenci nie będą w stanie wytworzyć imitacji zasobu. NON-SUBSTITUTABLE Nawet jeżeli zasób unikatowy nie jest imitowalny, istnieje zawsze ryzyko znalezienia rozwiązań alternatywnych i możliwość zastąpienia go. Stąd utrudnienia naśladownictwa przez konkurencję stanowią istotny aspekt funkcjonowania marki. 15 Wartość dodana marki W dobie nasilonej, globalnej konkurencji i turbulentnym otoczeniu biznesu, coraz trudniej wyróżnić się na rynku i sprzedawać produkty. Unikatowość, niepowtarzalność i kastomizacja mogą być kluczem do sukcesu w długofalowej strategii budowania marki. Elementem zasługującym na dokładniejszą analizę jest wartość dodana marki, stanowiąca dla nabywcy jedną z najważniejszych korzyści (niekoniecznie ekonomicznych), jakie marka ze sobą niesie. Marka kreuje nowe relacje z klientem i pozwala na angażowanie konsumentów w procesy kastomizacji i budowania rynku. 16 8

9 Struktura produktu, a marka rdzeń produktu (baza oferty) zapewnia nabywcy korzyści bazowe Jest tym, co nabywca rzeczywiście kupuje (dobro as is). produkt rzeczywisty (uposażenie produktu) cechy fizyczne makroskopowe, kształt, kolor, marka, model, cena, opakowanie, jakość; produkt poszerzony (korzyści dodane) dostawa produktu, gwarancja, rękojmia, serwis, usługi komplementarne, dostępność serwisu, empatia załogi, reklamacje, instrukcje, instalacje on site, konserwacje, naprawy, kredyty, sprzedaż ratalna, odroczone terminy płatności; produkt potencjalny Wg. T. Levitt Krąg produktu potencjalnego obejmuje wszystko, co może uczynić produkt bardziej atrakcyjnym i przyciągnąć nabywcę. 17 Psychologiczny i społeczny aspekt marki Potrzeba afiliacji Potrzeba szacunku i uznania społecznego Wizerunek i tożsamość marki Preferencje rynkowe i konkurencja Behawioralne aspekty odbioru marki 9

10 Teoria Maslowa piramida potrzeb Hierarchia potrzeb, a marka Marka Marka pozwala się wyróżnić, identyfikować z grupą i zwiększać odczucia pozytywnych doznań. 19 Cel osobisty: wizerunek społeczny przez używanie dóbr markowych Trzy najbardziej pożądane wizerunki publiczne: Sympatyczność (brak związku z marką i konsumpcją). Kompetencja (np. używanie narzędzi markowych). Wysoka pozycja społeczna i władza (drogie dobra). Strategia dla budowy wizerunku wysokiej pozycji społecznej i władzy polega m. innymi na używaniu produktów szlachetnych marek i okazywania tego faktu. Ostentacyjna konsumpcja Demonstrowanie oznak statusu Przebywanie wśród ludzi o wysokim statusie 20 10

11 Cel marketingu: wizerunek społeczny marki jako szlachetnej Trzy najbardziej pożądane wizerunki publiczne: Unikatowość. Ekskluzywność. Wysoka jakość. Taktyka strategii budowania wizerunku wysokiej pozycji społecznej polega m. innymi na limitowanym dostępie do produktów i wiązaniu klienta z marką. Ekskluzywne kanały dystrybucji, Pokazywanie unikatowych zalet dobr, Budowanie rynku wokół ludzi o wysokim statusie, Oferowanie znaczącej wartości dodanej do produktu. 21 Tożsamość marki a wizerunek 22 11

12 Wizerunek marki (element misji marki) Wiąże się ze sposobem jej postrzegania przez nabywcę (świadomy, oparty na wiedzy i heurystyce oraz emocjonalny poprzez wrażenia, wyobrażenia i przekonania). Jest uzależniony od sposobu dekodowania symboli oraz elementów marki oraz odnoszących się do niej przekazów. Pożądany wizerunek stanowi cel strategii budowania marki, decyzji taktycznych w obrębie zarządzania oraz brandingu. Jest powiązany ściśle z tożsamością marki, stanowiąc antycypację tożsamości w przyszłych okresach. Bardzo często znaczenie marki jest przeszacowane w stosunku do użyteczności produktów tej marki, co wynika z behawioralnych zachowań konsumentów, socjotechnik marketingu i ograniczonej racjonalności decyzji ludzkich. 23 Budowanie marki a heurystyki behawioralne Teoria ograniczonej racjonalności H. Simon Behawioryzm ekonomiczny, D. Kahnemann i A. Tversky Heurystyka reprezentatywności gdzie dokonuje się klasyfikacji czegoś do grupy na podstawie częściowego podobieństwa do znanego przypadku typowego lub charakterystycznego, zamiast używać rzetelnych obliczeń, kalkulacji, etc. (coś co jest markowe z pewnością jest lepsze). Heurystyka dostępności (jeżeli o tym myślisz, to musi być ważne) odpowiadająca błędowi systematycznemu w rozumowaniu, polegającemu na przypisywaniu większego znaczenia zdarzeniom, które łatwiej sobie uświadomić lub są bardziej wyraziste emocjonalnie. (pokaz haute couture). Heurystyka zakotwiczenia (dostosowania), polega na tym, że używa się jakiejś początkowej wartości lub informacji w celu udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie. (To się nie psuje, bo wcześniej się nie psuło). Asymetria rozkładu zysków i strat Ludzie posiadają awersję do ryzyka. Wolą sytuacje i rzeczy pewne niż hazard gwarantujący wprawdzie wysokie profity ale i możliwość całkowitej straty. (kupujemy markowe, bo chyba lepiej działa, np. aspiryna Bayera vs lek generyczny). Efekt progowy, polegający na tym, że ludzie wolą wybierać przedział przejścia od niepewności do pewności bliżej całkowitej pewności, niż taki sam co do zakresu, ale bardziej niepewny (lepiej działa od razu)

13 Marka a innowacyjność i customizacja Produkty markowe są zwykle bardziej innowacyjne od pozostałych i lepiej dopasowane do potrzeb klienta, co wynika z przewagi wiedzy gestora marki (patenty, doświadczenie, procesy B+R). Produkty markowe z kategorii mass customization dysponują co najmniej jedną charakterystyką jakościową więcej, wynikającą z innowacyjności i zastrzeżeń, w stosunku do pozostałych na rynku. Produkty markowe generuja społeczności związane z marką, które można włączyć w procesy kastomizaji i budowania innowacyjności. Dla produktów markowych możliwe jest lepsze dostosowanie relacji liczebności grupy zindywidualizowanych wersji produktu do wartości generowanego EBITDA. Dla produktów markowych istnieje lepszy układ lokalnego łańcucha dostaw, umożliwiający utrzymanie wyższych standardów jakości. 25 Foote Cone & Belding (FCB matrix) Budowanie marki powiązane z zaangażowaniem klienta 26 13

14 Ekonomiczne aspekty marki Czas życia produktu i marki Pozycja rynkowa Wartość marki Koszty funkcjonowania marki Marka a pozycja rynkowa Pozycja konkurencyjna marki zależy od pozycji rynkowej produktu (produktów) oraz relacji marki z klientami (społeczności powiązane). Produkt ma skończony czas życia i konieczny jest monitoring położenia, tak produktu, jak i związanej z nim marki w korelacji z ciągłym monitoringiem atrakcyjności sektorowej. Do tego celu nadają się analizy portfelowe, wśród których najważniejszymi są: Metoda McKinsey Metoda BCG Metoda ADL (General Electric) 28 14

15 Krzywa życia produktu 29 Metoda BCG Sery pleśniowe jogurty Sery twarde Śmietany 30 15

16 Macierz ADL (GE) Faza cyklu Pozycja firmy Start Ekspansja Dojrzałość Schyłek Dominująca Rozwój Mocna Korzystna selekcja Przeciętna Słaba Zaniechanie 31 Macierz dojrzałości sektora ADL Rozwój Selekcja Zaniechanie 32 16

17 Macierz McKinsey Skala oceny: 0 1 = mała 1 2 = średnia 2 3 = wysoka Atrakcyjność sektora Wynik 2,8 z części B atrakcyjna Wynik 1,8, z części A ( Pozycja średnia ) Pozycja konkurencyjna rozbudowa utrzymanie żniwa 33 Identyfikacja z marką 10 marek najbardziej istotnych na Facebook. Liczba fanów oznacza w tym przypadku reputację marki, co nie jest równoważne jej wartości oraz pozycji rynkowej. Social media stanowią jednak bardzo istotne narzędzie sondażowe, co oznacza nowe strategie w budowaniu marki. Dane z źródło: Onet.pl Atrakcyjność produktu marki, oceniana przez analizę liczby 34 fanów na portalu Facebook. 17

18 MilwardBrown Raport 2012 Najistotniejsze zmiany sektorowe 35 MilwardBrown Raport najcenniejszych marek globalnych 36 18

19 MilwardBrown Raport największych objawień 10 największych wzrostów 37 Jak oszacować wartość marki? (Interbrand) 38 19

20 Jak oszacować wartość marki? Milward-Brown 39 Ile kosztuje logotyp? $211 $15 $100 $33 $0,00 $ ; Beneficjent: Australia zaprojektowane $35 $100 zaprojektowane Raul Sergey Frank Marque Wolff $625 Rand Ollins 000 Simon Landor M. Brin Associates Agency & Robinson (1995) N.Z. (2007) (1998) Arnell Banking (2012) (2008) (1997) (2000) (1886) na Gimp Carolyn Paul Rand Oxley Davidson (1986) (2009) (1975) Group (2009) (2009) (2008) 40 20

21 Procesy zarządzania marką Procesy kreacji marki Działania operacyjne Strategiczne aspekty marki Procesy wycofania marki ZARZĄDZANIE MARKĄ Cztery poziomy kreowania wartości marki jako zasobu klasy VRIN 42 21

22 Kreacja marki Faza koncepcji marki Faza powstania logotypu Faza ujawnienia marki Faza uwiadomienia marki Punktem wyjścia jest problem: Tożsamość marki a wizerunek 44 22

23 Koncepcja marki Określenie tożsamości Co będzie podmiotem marki? Jaki będzie typ marki (parasolowa, szczegółowa )? Czym znamienna będzie marka? Jak będzie się wyróżniać w otoczeniu? Jaki będzie logotyp? Kto będzie właścicielem marki? Wniosek do Urzędu Patentowego Zastrzeżenia w grupach EKD/EKU. Zastrzeżenie logotypu (słowne, graficzne ). Zakres oddziaływania ochrony. 45 Aspekty działania marki Targeting, Koszty wejścia i wyjścia marki, Możliwości substytucji dóbr, Ocena sił konkurencji, Ocena pozycji rynkowej marki, Aspekt reputacji marki, Ocena atrakcyjności rynkowej sektora, Marka jako zasób klasy VRIN 46 23

24 Powstanie logotypu ( Nylonessa ) Opracowanie słowne, Opracowanie graficzne znaku, Inne aspekty logotypu, Zastrzeżenie Urzędu Patentowego, Domena internetowa, Strona www. Wz.U (220) Biuletyn Urzędu Patentowego, Nr 3(942), 2010, str Ujawnienie i uwiadomienie marki Synchronizacja w czasie, Informacja i dostępność dóbr danej marki, Zastrzeżenia prawne i ujawnienie marki. Procesy propagacji informacji bezpłatnej, Roboty wyszukiwarek, Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter ), Obrazy i filmy intrnetowe (YouTube, DeviantArt ), Przekazy grupowe. Uwiadomienia sformalizowane i płatne Imprezy promocyjne, Lokalizacja i sponsoring, Ogłoszenia i uwiadomienia płatne, Informacje przekazane do rozpowszechniania, Ogłoszenia formalne (Urząd Patentowy, Domeny )

25 Działania operacyjno - taktyczne Branding Channel connect (CC) Ochrona marki Wirtualizacja marki Ekspansja marki Budowanie reputacji marki Branding Branding to aktywna prezentacja pozytywów marki na rynku, uwzględniająca różnice danego dobra markowego lub wytwórcy dóbr od pozostałych. Można wyróżnić 7 form brandingu: 1. Proste asocjacje słowne 2. Zastosowanie logo marki 3. Wymyślone symbole marki 4. Personifikacja marki 5. Metafora marki 6. Ton reklamy związanej z marką 7. Wiązanie marki 50 25

26 Channel connect Nowe podejście w aktywnym kreowaniu marki 51 Czym jest channel connect? Channel Connect nie jest reklamą ale sposobem, w jaki konsumenci odnoszą się do wszystkich kanałów komunikacji, przez które można przesyłać przekazy dotyczące marki. W CC nie chodzi wyłącznie o nawyki medialne konsumentów (kiedy,co i gdzie), ale o to, jak i dlaczego konsumenci stykają się z kanałami komunikacji i jak z nich korzystają. CC nie dotyczy postaw konsumentów wobec danej marki, ale raczej o miejsc i sposobów komunikacji marki z nimi. CC nie ocenie kreatywnej strony reklamy, ale ma za zadanie rozpoznać odpowiedni kontekstu, w którym można nadać przekaz i odpowiednio go wzmocnić

27 Na czym polega channel connect? Procedura channel connect polega na: ustaleniu, które kanały komunikacji zapewnią większe zaangażowanie i lepsze dopasowanie przekazu do grupy docelowej; określeniu, w jakich momentach związanych ze swoim stylem życia grupa docelowa jest najbardziej otwarta na przekaz dotyczący marki; odkryciu i ocenie nowych lub niewykorzystywanych możliwości komunikacji, pozwalających dotrzeć do grupy docelowej; 53 Ochrona marki Zespół działań umożliwiających pobieranie korzyści z posiadania marki jako zasobu VRIN w dłuższym horyzoncie czasowym. Działania ochronne w otoczeniu (ochrona pasywna) Ochrona prawna znaku, Monitoring rynku (substytuty i podobieństwa), Zastrzeżenia patentowe i podobne. Walka z podróbkami. Działania wewnątrzorganizacyjne (wsparcie procesowe) Ograniczenia informacyjne (bezpieczeństwo biznesowe). Budowanie wiedzy o sektorze i pozycji marki na rynku. Standaryzacja jakościowa produktów. Ograniczenia możliwości dostępu do produktów. Działania rynkowe (ochrona aktywna) Aktywna promocja marki i jej wizerunku. Zaangażowanie konsumentów w procesy kreowania produktów. Tworzenie społeczności skupionej wokół marki. Inteligentna wirtualizacja marki

28 Aspekty strategiczne marki Misja i wizja marki Pozycjonowanie rynkowe Strategie marki Monitoring i sprzężenie zwrotne Misja i wizja marki. Punkt wyjścia: Tożsamość marki a wizerunek 56 28

29 Misja i wizja Misję danej marki określają odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest nasza marka tu i teraz? Jak jest postrzegana na rynku (reputacja)? Jakie wartości wnosi dziś? Wizję danej marki określają odpowiedzi na następujące kwestie: Do czego dąży marka w przyszłości? Jak ma być postrzegana w otoczeniu (wizerunek)? Jakie wartości będzie wnosić w przyszłości? 57 Pozycja rynkowa marki jako baza strategii marki Analizy strategiczne sektora, właściciela i marki, które umożliwiają monitoring kwestii pozycji rynkowej marki, wartości marki i jej tożsamości: Analiza PEST (otoczenie marki), Analiza TOWS (wpływ otoczenia na słabości i silne strony marki), Macierz BCG (struktura atrakcyjności portfela produktowego), Macierz McKinsey (atrakcyjność rynkowa i pozycja marki), Analiza interesariuszy (wpływ interesariuszy na funkcjonowanie). Analizy powyższe mogą być tworzone co pewien czas i porównywane, umożliwiając ciągły monitoring. Ponieważ metodologia nie zmienia się w czasie, pomiar pozwala na wnioskowanie wysoce uprawdopodonione

30 Cele strategiczne dla marki Oczekiwany efekt ekonomiczny Wartość marki, Ograniczenie kosztów zmiennych utrzymania marki, Franchising i licencjonowanie marki, Kreacja marek pochodnych. Oczekiwany efekt rynkowy Wyższy poziom kastomizacji produktów marki, Wyższa pozycja rynkowa marki, Znaczna społeczność skupiona wokół marki, Wysoki poziom lojalności klienta wobec marki, Pozytywna identyfikacja klienta z produktami marki. Oczekiwany efekt medialny Wysoka pozycja marki w Internecie, Rozpoznawalność rynkowa produktów marki, Ograniczenie kosztów istnienia w mediach, Wysoka pozycja w rankingach. Reputacja marki. 59 Cele strategiczne klasy SMART Cechy celu klasy SMART Specific (istotny, dający się zrozumieć), Measurable (mierzalny, motywujący, zarządzalny), Attainable (osiągalny, akceptowalny), Relevant (celowy, realistyczny, ukierunkowany na wynik), Timely (określony w czasie, stabilny w czasie). Kwantyfikatory celu Produktu (bezpośredni efekt sprzedaży produktu danej marki), Rezultatu (skutki rynkowe wprowadzenia produktów marki), Oddziaływania (skutki społeczne funkcjonowania marki na rynku). Przykład Wartość marki jako cel SMART, Pozycjonowanie Google jako cel SMART, Pozycja w rankingu jakości jako cel SMART, Społeczność PinUp skupiona wokół marki Nylonessa

31 Poziom taktyczny strategii marki Imperatyw uwiadomienia marki Imperatyw ochrony marki Imperatyw relacyjności marki Imperatyw reputacji marki Imperatyw optymalizacji Imperatyw uwiadomienia marki Jeżeli się sam nie pochwalisz, przez cały dzień oplutym chodzić będziesz [porzekadło]. Marka bez uwiadomienia nie funkcjonuje. Marka bez klienta zanika. Marka bez feed back ulega degeneracji. Marka bez brandingu nie rozwinie się. Marka bez channel connect może zostać wyparta z rynku przez konkurencję. Uwiadomienie marki stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu

32 Imperatyw ochrony marki Tak ci, co otwierają usta i nie strzegą tajemnicy, są łupem słuchacza zdradnego [L. da Vinci]. Marka bez zastrzeżeń prawnych nie funkcjonuje na rynku. Marka bez ograniczeń dostępu do wiedzy wrażliwej (tajemnica wytwarzania, wiedza ukryta, kluczowe kompetencje) nie będzie zasobem unikatowym klasy VRIN. Brak bezpieczeństwa informacyjnego u gestora marki naraża zachowanie unikatowości przez zasób klasy VRIN. Brak systemów obronnych przeciwko łamiącym prawo własności intelektualnej degeneruje markę. Ochrona marki stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu. 63 Imperatyw relacyjności marki Kto pyta, jest głupcem przez pięć minut; kto nie pyta, pozostaje nim do końca [Chińskie]. Marka bez sprzężenia zwrotnego z jej odbiorcą zaniknie. Brak uczestnictwa klienta w wytwarzaniu markowej wartości jest dzisiaj niemożliwe. Marka bez relacji z mediami funkcjonować nie będzie. Brak relacji ekonomicznych, psychologicznych i społecznych w kreowaniu marki wiedzie na manowce. O wartości marki decydują jej interesariusze. Budowanie czytelnych relacji marki z łańcuchem dostaw, klientami, społecznościami i mediami stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu

33 Imperatyw reputacji marki Reputacja jest pozytywem pięknym acz kruchym. Trudno go posiąść a łatwo utracić. W sieci produkt i jego reputacja budują wartość marki. Marka bez reputacji jest martwa. Jeśli raz marka utraciła reputację, wówczas nawet 10-krotne zwiększenie wysiłków na jej odbudowę może nie wystarczyć. Utraty reputacji prędko się nie zapomina. Jedna medialnie nagłośniona wpadka marki może zniszczyć całą, misterną strategię budowy jej wizerunku. Wartości marki i jej reputacja są nierozłączne. Reputacji marki należy bronić, jak niepodległości o ile ma ona świecić jasnym blaskiem. Budowanie i ochrony reputacji marki stanowi imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu. 65 Imperatyw optymalizacji marki Najogólniejszą, najbardziej powszechną, głęboką i wyrazistą przyczyną wszystkiego jest optymal-ność. W niej zawiera się cały ogrom wiedzy o świecie [W. Pogorzelski] Marka musi spełniać kryteria optymalności ekonomicznej, inaczej nie przyniesie korzyści. Marka musi pozostawać w optymalnych relacjach ze swoimi interesariuszami. Interesy wszystkim powinny spełniać kryterium równowagi Pareto. Marka musi być optymalnym wyborem rynkowym. Marka musi dążyć do optymalizacji preferencji i użyteczności. Marka nieoptymalnie zarządzana prędzej, czy później zaniknie. Optymalizacje w zarządzaniu marką stanowią imperatyw kategoryczny dla managementu, o ile właściciel chce pobierać korzyści z posiadanego zasobu

34 Która marka jest najlepsza? Ta, dobrze znana. Ta o wysokiej reputacji. Ta o wysokiej wartości. Ta o pożądanym wizerunku. Ta, wzbudzająca emocje konsumenta. Ta, niosąca zadowolenie z konsumpcji.???.??? Koniec wykładu Prof. Tadeusz Gospodarek

35 Literatura przedmiotu Keller K. L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki budowanie, mierzenie i zarządzanie. Wolters Kluwer, Warszawa Harvard Business Review. Zarządzanie marką (2006). Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych (Nylonessa) Znaki towarowe w działalności MSP, PARP, Urząd Patentowy RP, Rocha M., Brand ValuationA versatile strategic tool for business, Interbrand,

Zarządzanie marką miasta, siła marki

Zarządzanie marką miasta, siła marki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s. 101 112 Zarządzanie marką miasta, siła marki Katarzyna Korzyńska *1 Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Wrocław - Opole 2014 Sylabus Kontekst zarządzania (ontologiczne podstawy ZS). Podmiot i przedmiot zarządzania strategicznego (podstawy epistemologiczne)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza strategiczna... 4 2.1. Wprowadzenie... 4 2.2. Region... 5 2.3. Konkurencja... 6 2.4. Klient... 7 3. Pozycjonowanie... 10 3.1. Wprowadzenie... 10 3.2. Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo