Regulamin Programu Lojalnościowego VIP Club

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Lojalnościowego VIP Club"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Lojalnościowego VIP Club Dokonując pierwszego zakupu w jednym z salonów Jubiler Terpiłowscy na minimum 50 zł Klient zostanie członkiem Klubu VIP Jubiler Terpiłowscy. Członkostwo klubu zapewnia wiele dodatkowych rabatów, promocji umożliwiając udział w loteriach i konkursach organizowanych przez Jubiler Terpiłowscy. Aby zostad członkiem klubu wystarczy wypełnid formularz zgłoszeniowy dostępny w salonach Jubiler Terpiłowscy. Wypełniony formularz należy pozostawid w salonie. Atuty członkostwa Posiadacze Kart Club VIP Jubiler Terpiłowscy są uprawnieni do otrzymania rabatu przy każdym zakupie w jednym z salonów firmowych. Wszyscy klubowicze, będą na bieżąco informowani o aktualnych promocjach oraz otrzymają specjalne zaproszenie na wyjątkowe oferty tylko dla członków Club VIP. Zasady korzystania Karty mogą byd używane jedynie w salonach Jubiler Terpiłowscy i powinny byd okazane sprzedawcy w momencie zakupu dla uzyskania rabatu. Karty stanowią własnośd Jubiler Terpiłowscy, który rości sobie prawo do odmowy, sprawdzenia lub wycofania karty w każdej chwili. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Jubiler Terpiłowscy Club VIP Organizatorem programu jest Jubiler Terpiłowscy Program rozpoczyna się w chwili otrzymania VIP Karty Klienta wydanej przez Jubiler Terpiłowscy. 2. DEFINICJE 2.1. Jubiler Terpiłowscy Firma z siedzibą w Szczecinie ul. Jagiellooska Salony Jubiler Terpiłowscy: CENTRUM UL. JAGIELLOOSKA 16, SZCZECIN, C.H. AUCHAN, USTOWO 45, C.H. GALAXY. AL. WYZWOLENIA 18,

2 C.H. STER, KU SŁOOCU 67, C.H. TURZYN, BOH.WARSZAWY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY program prowadzony przez Jubiler Terpiłowscy mający na celu nagradzania klientów salonów Jubiler Terpiłowscy VIP Kartami : - (VIP Card karta VIP) i (VIP Gold Card- złota karta VIP) REGULAMIN regulamin określający zasady i warunki prowadzenia programu lojalnościowego 2.5. SALON sied sklepów firmowych Jubiler Terpiłowscy. Adresy sklepów zawarte w punkcie 2 podpunkcie 2.2 regulaminu lub dostępne na stronie internetowej www. terpilowski.com.pl (zakładkasalony) UCZESTNIK aby zostad uczestnikiem programu należy spełnid następujące kryteria: - mied ukooczone 18 lat, - byd osobą fizyczną, - posiadad zdolnośd do czynności prawnych, - byd osobą niezwiązaną z Jubiler Terpiłowscy umową cywilnoprawną o pracę VIP Karta - karta przyznawana klientom salonów Jubiler Terpiłowscy, na której zapisywane są kwoty zakupów (w formie elektronicznej). VIP Karta potwierdza uprawnienie uczestnika, do udziału w programie. Upoważnia do rabatu na zakupione produkty. Każda karta posiada niepowtarzalny numer i jest aktywowana. VIP Karty nie są kartami płatniczymi i pozostają własnością Jubiler Terpiłowscy. Karty wydawane są w wersji VIP Card (karta VIP) albo VIP Gold Card (złota karat VIP) ZAKUP MINIMALNY- jest to wartośd zakupów w salonach jubilerskich Terpiłowscy na minimalną kwotę 50 zł, która jest jednym z warunków założenia karty VIP CLUB. 3. CZAS TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 3.1. Czas trwania programu jest nieokreślony Zakooczenie lub zawieszenie programu może nastąpid w dowolnym czasie przez Jubiler Terpiłowscy bez podania przyczyn.

3 4. CEL I TEREN PROWADZENIA PROGRAMU 4.1. Program promocyjny jest prowadzony w celu umocnienia relacji pomiędzy organizatorem, a jego klientami Klienci, pod warunkiem wypełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie, mogą skorzystad w sieci salonów Jubiler Terpiłowscy z dwóch rodzajów kart rabatowych Program promocyjny jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMI LOJALNOŚCIOWYM 5.1. W programie bierze udział każdy uczestnik, który spełnił następujące warunki: - dokonał zakupu minimalnego, - wypełnił czytelnie formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi, - dołączył ksero paragonu lub paragonów potwierdzających dokonanie zakupu minimalnego, które nie zostały dotąd wykorzystane do udziału w programie, - złożył podpis w formularzu i pozostawił w jednym z salonów, 5.2. Programem o podstawowym zakresie w wersji VIP Card (karta VIP), zostaną objęte osoby spełniające warunki zawarte w punkcie 5 regulaminu podpunkcie 5.1. Natomiast jeśli pierwszy zakup zostanie dokonany na kwotę zł lub więcej, uczestnik będzie zakwalifikowany do udziału w programie o większym zakresie. Otrzyma kartę w wersji VIP Gold Card (złota karta VIP) Jubiler Terpiłowscy może zakwalifikowad uczestnika lub też odmówid prawa udziału w programie. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymują odpowiednią wersję karty Nieodpowiednio wypełnione formularze niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrzone przez Jubiler Terpiłowscy. Formularze muszą byd wypełnione czytelnie, zawierad kompletne dane osobowe uczestnika oraz podpis na koocu formularza. 6. PRZEBIEG PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Uczestnik programu w zależności od wersji przyznanej mu karty posiada różne udogodnienia.

4 6.1.VIP Card (Karta VIP), uprawnia klienta do następujących przywilejów: - otrzymania rabatu w wysokości 5 % przy zakupie zegarków, artykułów piśmiennych i biżuterii CK, Armani, Fossil, Omega, Lotus oraz na zakup biżuterii złotej lub srebrnej w salonach Jubiler Terpiłowscy. - bezpłatne czyszczenie biżuterii złotej z brylantami w okresie 6 miesięcy od daty dokonania zakupu, - bezpłatne czyszczenie biżuterii platynowej z brylantami w okresie 6 miesięcy od daty zakupu, - bezpłatne grawerowanie na deklu zegarków przy zakupie zegarka o wartości minimum PLN, jeśli pozwalają na to warunki techniczne wyrobów, - przywileje karty VIP Card - obejmują wyłącznie produkty zakupione przez uczestnika, który przystąpił do programu lojalnościowego oraz w ramach programu. - klienci będą otrzymywad informacje na temat nowości, aktualnych promocji w salonach Jubiler Terpiłowscy przez pocztę elektroniczną lub w inny sposób wskazany w formularzu VIP Gold Card (Złota Karta VIP), uprawnia klienta do takich samych przywilejów jak przy VIP Card (Karta VIP) oraz do przywilejów znajdujących się poniżej: - bezpłatne powiększanie i pomniejszanie pierścionków złotych z brylantami (uwzględniając możliwości techniczne budowy wyrobu) zakupionych w czasie roku licząc od daty dokonania zakupu, - bezpłatne powiększanie i pomniejszanie obrączek złotych i platynowych w czasie roku od daty zakupu (uwzględniając możliwości techniczne budowy wyrobu), - rabat w wysokości 10 % przy każdym zakupie dowolnej biżuterii i 8 % przy zakupie dowolnej marki zegarków, art. piśmiennych i biżuterii CK, Armani, Fossil, Omega, Lotus w salonach Jubiler Terpiłowscy, - przywileje karty VIP Gold Card obejmują wyłącznie produkty zakupione przez uczestnika lub inne osoby uprawnione czyli: małżonek lub małżonka. Wymienione powyżej osoby są uprawnione do korzystania z kart, po przystąpieniu do programu lojalnościowego oraz w ramach programu Przywileje z karty w wersji VIP Card (Karta VIP) i VIP Gold Card ( Złota Karta VIP), nie sumują się. Jubiler Terpiłowscy zastrzega sobie prawo do zmiany przywilejów Skorzystanie z przywileju jest możliwe wyłącznie po uprzednim okazaniu w salonie karty Przywileje określone przez Jubiler Terpiłowscy nie mogą byd przenoszone na inne osoby ani też wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

5 6.6. Przywileje mogą byd łączone z promocjami stosowanymi przez Jubiler Terpiłowscy, a w razie takiej promocji uczestnik może sumowad rabaty. Może to nastąpid tylko po wcześniejszej informacji w salonach Przywileje nie mogą byd łączone z przecenami i mogą ulegad zmianie Karta VIP CARD GOLD i karta VIP CARD nie mają zastosowania przy zakupie prezentu jubilerskiego. 7. WYKLUCZENIE I REZYGNACJA Z PROGRAMU 7.1. Każdy uczestnik Programu ma prawo do rezygnacji z udziału w programie w dowolnym czasie. Oświadczenie o rezygnacji należy przesład do jednego z salonów Jubiler Terpiłowscy Oświadczenie o rezygnacji powinno byd w formie pisemnej. Otrzymanie oświadczenia przez Jubiler Terpiłowscy stanowi rezygnację uczestnika z udziału w programie Jubiler Terpiłowscy zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika programu w udziale programu lojalnościowego, w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez niego postanowieo niniejszego regulaminu Wszyscy wykluczeni uczestnicy programu, zostaną poinformowani przez Jubiler Terpiłowscy e- mailem wysłanym na adres uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub listem poleconym. 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 8.1. Na formularzu zgłoszeniowym uczestnik programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Jubiler Terpiłowscy w celach marketingowych a także otrzymywanie ofert produktów i informacji o promocjach w formie elektronicznej i papierowej. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późo. zm.) 8.2. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwośd ich korekty zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późo. zm.) 9. POSTANOWIENIA KOOCOWE 9.1. Regulamin programu lojalnościowego klientów Jubiler Terpiłowscy udostępniony jest na stronie internetowej:

6 9.2. Jubiler Terpiłowscy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania programu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w salonach Jubiler Terpiłowscy lub na stronie internetowej Jubiler Terpiłowscy poinformuje o zakooczeniu programu w salonach oraz na stronie internetowej pod adresem w terminie na co najmniej 14 dni przed datą zakooczenia Programu Zakooczenie programu przez Jubiler Terpiłowscy może nastąpid w każdym czasie po upływie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia takiej informacji w salonach lub na firmowej stronie internetowej W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady Programu Partnerskiego pod nazwą InPlus Agro Bakałarzewo (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Szaleństwo Zakupów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Szaleństwo Zakupów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Szaleństwo Zakupów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) jest regulaminem akcji zakupowej pt. Szaleństwo Zakupów (zwanej dalej "AKCJĄ"). 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja Niniejszy Regulamin Programu CLUB BELMEB (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady funkcjonowania Programu CLUB BELMEB, w szczególności określa prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Sony

Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony Regulamin Klubu Sony (w tym zasady zachowania prywatności i ochrony danych osobowych) określa obowiązujące zasady uczestnictwa w programie Klub Sony i jest załączony do niniejszego

Bardziej szczegółowo