Programy użytkowe i zastosowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy użytkowe i zastosowania"

Transkrypt

1 Programy użytkowe i zastosowania komputerów Edytory tekstu Edytor tekstu - definicja Edytor tekstu lub procesor tekstu (ang. Word processor) ) to program komputerowy służący do redagowania dowolnych dokumentów tekstowych, których treść iukład jest na bieżąco widoczny w czasie jego redagowania na ekranie monitora. Najbardziej znane programy tego typu to Microsoft Word, Corel WordPerfect i Lotus Word Pro. 1 2 Od maszynopisania po wordprocessing XVIII w. pierwsza maszyna do pisania - Anglik Henry Mill; 1867 r. - Christopher Latham Sholes konstruuje kolejny model maszyny do pisania produkowany przez firmę E. Remington and Sons; XX w. pojawiają się przenośne maszyny powszechnego użytku; 1920 r. pierwsza elektryczna maszyna do pisania opatentowana przez Thomasa Edisona; 1930 r. - elektryczna maszyna IBM Electromatic, o szerokim zastosowaniu; M. Shultz Company wyprodukowała maszynę przechowującą napisany tekst na dziurkowanej, zwijanej taśmie papieru r. - elektryczny model maszyny IBM Selectric, w którym wprowadzono ruchomą głowicę piszącą w postaci kulki z czcionkami. 3 Varityper - maszyna do składu tekstów z lat 30., zmieniająca krój czcionki i kodująca tekst na taśmie perforowanej 4 1

2 Metamorfoza maszyny do pisania w komputer osobisty 1964 r. pojawia się pojęcie "wordprocessing" zdefiniowane jako "zapis elektronicznych lkt sposobów prowadzenia typowych czynnościś biurowych: pisania, korekty, drukowania i wypełniania formularzy" 1969 r. - IBM wprowadza MagCards - magnetyczne karty o pojemności jednej strony maszynopisu 1972 r. - firmy Lexitron i Linolex wzbogacają wordprocessing o monitor oraz kasety z taśmą magnetyczną. model IBM 5100 z malutkim monitorem i pamięcią na taśmie magnetycznej model IBM 5120 z nieco większym monitorem i dwiema stacjami dyskietek 5, r. - pierwszy, czysto programowy procesor tekstu, WordStar firmy MicroPro International Edycja tekstu w trybie znakowym - jeden krój czcionki o jednakowej szerokości znaków, jak w maszynie do pisania. Cechy edytorów tekstu zawijanie tekstu (Word wrap), samoczynne łamanie wierszy akapitu; wyrównywanie (Alignment) tekstu do marginesów albo ustawionych tabulatorów; justowanie (Justification), automatyczne wyrównywanie tekstu do lewego i prawego marginesu równocześnie; środkowanie tekstu (Centering text) wwierszu; automatyczne przeformatowanie (Adjustment/Reformat) tekstu w przypadku zmiany ustawienia marginesów lub tabulatorów; wcięcia akapitowe (Indents) niezależne od generalnych ustawień marginesów; usuwanie (deletion) dowolnych partii tekstu oraz całego dokumentu; funkcja szukaj/zamień (Search and Replace) - automatyczne odszukiwanie w tekście wskazanej frazy i zastępowanie jej inną wskazaną frazą; 7 8 2

3 przełączany tryb pracy (Insertion/Overwriting) - pisanie w trybie wstawiania i nadpisywania; kopiowanie i przenoszenie (Copying or Cutting) zaznaczonych bloków tekstu w ramach dokumentu (operacje blokowe); automatyczny t podział dił na strony ookreślonej jliczbie wierszy; automatyczne wstawianie paginacji (Page Numbering); nagłówki i stopki (Headers and Footers) - wstawianie automatycznie ustalonych treści jako nagłówki i stopki do drukowanych stron; przypisy (Footnoting) - automatyczne numerowanie przypisów i umieszczanie ich na dole odpowiednich stron; możliwość automatycznego generowania spisu treści dokumentu (Table of Contents and Index Generators); automatyczne sprawdzanie pisowni (Automatic Spelling Checker and Corrector); drukowanie (Print) dokumentu lub jego fragmentów. Dodatkowe cechy edytorów makropolecenia - definiowanie często powtarzanych czynnościiwywołania ih ich wszybki sposób; formaty i importowanie/eksportowanie tekstu z innych edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych; edycja wielu dokumentów jednocześnie; korespondencja seryjna umożliwia drukowanie listów, kopert, etykiet zaadresowanych do dowolnej liczby osób; korzystanie z szablonów (templates) - pozwalają ustalić styl dokumentu, łącznie z powtarzającymi się elementami tekstu - stałe elementy zabezpieczone są przed zmianami; 9 10 Obszar roboczy MS Word 2003 automatyczna numeracja rozdziałów, rysunków, wzorów, tabel i odnośników do literatury; sortowanie wierszy lub wyrazów tekstu alfabetycznie, numerycznie; grafika umożliwienie dodawania grafiki do dokumentu; niektóre edytory mają narzędzia do rysowania i obróbki obrazu rastrowego; tabele i proste arkusze kalkulacyjne w tabelach; wstawianienotatek (komentarzy) niewidocznych w druku, wstawianie daty, czasu, różnych informacji o dokumencie. podgląd wielu stron, podgląd struktury dokumentu; WYSIWYG (What You See Is What You Get) wygląd dokumentu wyświetlanego na ekranie monitora jest taki sam po wydrukowaniu; paski narzędzi pasek tytułu pasek menu przyciski zmiany widoku dokumentu okienko zadań 11 pasek stanu 12 3

4 Obszar roboczy MS Word 2007 Dostosowanie pasków narzędzi (wersja 2003) pasek narzędzi Szybki dostęp Karty - wstążki wstążka przycisk pakietu MS Office grupa strzałka uruchom okno dialogowe rozdzielone paski narzędzi przyciski zmiany widoku dokumentu 13 powiększanie/pomniejszanie widoku 14 Polecenie Narzędzia Dostosuj

5 Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (wersja 2007) Budowa dokumentu nagłówek strony margines górny stopka strony margines dolny 17 margines lewy margines prawy 18 Podział dokumentu na akapity Widoki wyświetlania dokumentu wcięcie pierwszego wiersza akapitu akapit wcięcie akapitu z lewej wcięcie akapitu z prawej wysunięcie pierwszego wiersza akapitu znak końca akapitu Widok Układ wydruku 5

6 Widok Układ sieci Web 21 Widok Odczyt pełnoekranowy 22 Znaki niedrukowalne (kody kontrolne) znaki, które mają wpływ na wygląd ygą tekstu, określając na przykład miejsce przejścia do następnego wiersza lub akapitu, naciśnięcie klawisza TAB itd., nie pojawiają się na wydruku dokumentu, aby wyświetlić znaki niedrukowalne należy nacisnąć przycisk Pokaż/Ukryj na Standardowym d pasku narzędzi (Word 2003) lub ten sam przycisk na wstążce Narzędzia główne, w grupie Akapit (Word 2007). Widok Wersja robocza

7 Znaki niedrukowalne - wygląd Znaki niedrukowalne - przykłady ręczny podział wiersza znak akapitu spacja Rodzaj znaku znak końca akapitu (Enter) znak końca wiersza w akapicie (Shift+Enter) spacja spacja nierozdzielająca (twarda) tabulator znak końca strony (Ctrl+Enter) znak końca sekcji Wygląd znaku spacja nierozdzielająca tabulator Znaki niedrukowalne - skróty Style SHIFT+ENTER CTRL+ENTER CTRL+SHIFT+ENTER CTRL+ - CTRL+SHIFT+ - CTRL+SHIFT+SPACJA Podział ł wiersza Podział strony Podział kolumny Łącznik opcjonalny Łącznik nierozdzielający Spacja nierozdzielająca Styl jest to zbiór formatów, które są stosowane w tekście dokumentu. W momencie zastosowania stylu w tekście, cały tekst stanie się od razu sformatowany za pomocą opcji ustawionych w definicji stylu. Word wyróżnia dwa rodzaje stylów: styl akapitu decyduje o wyglądzie akapitu, tzn. o wyrównaniu tekstu, położeniu tabulatorów, odstępach między wierszami, obramowaniu itp.; styl znaku dotyczy zaznaczonego tekstu wewnątrz akapitu, np. nazwa kroju tekstu, rozmiar czcionki, jej pogrubienie itp. Znaki wewnątrz akapitu mogą być pisane własnym stylem, nawet jeśli akapit jako całość, ma przypisany inny styl

8 Rodzaje styli Lista styli Styl akapitu Wstążka Narzędzia główne Styl znaku Podgląd formatowania stylu Tworzenie stylu Tworzenie stylu sposób 2 Styl na podstawie już istniejącego: Nazwa nowego stylu, jest to tzw. Styl podrzędny Nazwa stylu, na podstawie którego powstaje nowy styl, jest to tzw. Styl bazowy 31 Każda modyfikacja stylu bazowego jest równoznaczna z modyfikacją wszystkich jego styli podrzędnych 32 8

9 Modyfikacja stylu Sprawdzenie zastosowanego stylu MS Word skróty klawiaturowe Poruszanie się w tekście: ( ) Kursor o jeden znak w lewo (w prawo) ( ) Kursor o jeden wiersz w górę (w dół) CTRL+ ( ) Kursor o jeden wyraz w lewo (w prawo) CTRL+ ( ) Kursor o jeden akapit w górę (w dół) HOME Początek wiersza END Koniec wiersza CTRL+HOME Początek dokumentu CTRL+END Koniec dokumentu PgUp lub PgDn Strona ekranowa w górę lub w dół ALT+CTRL+PgUp Początek okna ALT+CTRL+PgDn Koniec okna CTRL+PgUp Początek poprzedniej strony CTRL+PgDn Początek następnej strony 35 Zaznaczanie fragmentów dokumentu: Za pomocą klawiatury: SHIFT i klawisze Zaznaczenie znaków w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT i klawisze Zaznaczenie wierszy w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT+CTRL i klawisze Zaznaczenie wyrazów w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT+CTRL i klawisze Zaznaczenie akapitów w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT+HOME Zaznaczenie tekstu od kursora do początku wiersza SHIFT+END Zaznaczenie tekstu od kursora do końca wiersza CTRL+A Zaznaczenie całego dokumentu Za pomocą myszki: 2x LPM wewnątrz wyrazu Zaznaczenie wyrazu CTRL+LPM wewnątrz zdania Zaznaczenie zdania 3x LPM wewnątrz akapitu Zaznaczenie akapitu 3x LPM na lewym marginesie dokumentu Zaznaczenie całego dokumentu 36 9

10 Formatowanie tekstu znak: Formatowanie tekstu akapit: Ustawianie interlinii (odstępów między wierszami) CTRL+B CTRL+I CTRL+U CTRL+SHIFT+ "<" CTRL + "[" CTRL+SHIFT+ ">" CTRL + "]" CTRL+SHIFT+D CTRL+SHIFT+A CTRL+SHIFT+K CTRL+SHIFT+ "=" CTRL+ "=" CTRL+SPACJA Pogrubienie Kursywa Podkreślenie Zmniejszenie rozmiaru czcionki Zmniejszenie rozmiaru czcionki o 1 pt Zwiększenie rozmiaru czcionki Zwiększenie rozmiaru czcionki o 1 pt Podwójnie podkreślenie tekstu Wersaliki Kapitaliki Indeks górny Indeks dolny Usuwa ręczne formatowanie znaku CTRL+1 Ustawienie pojedynczego odstępu CTRL+2 Ustawienie podwójnego odstępu CTRL+5 Ustawienie odstępu na 1,5 wiersza CTRL+0 (zero) Dodanie lub usunięcie przed akapitem odstępu jednowierszowego Wyrównywanie i wcięcia akapitów CTRL+L Wyrównanie akapitu do lewej CTRL+R Wyrównanie akapitu do prawej CTRL+E Wyrównanie akapitu do środka CTRL+J Wyjustowanie akapitu (wyrównanie do lewej i prawej) CTRL+M Wcięcie akapitu z lewej CTRL+SHIFT+M Usunięcie wcięcia akapitu z lewej CTRL+T Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu CTRL+SHIFT+T Usuwa wysunięcie pierwszego wiersza akapitu 37 CTRL+Q Usuwa formatowanie akapitu 38 Praca w tabelach: MS Word rozszerzenia plików TAB SHIFT+TAB ALT+HOME ALT+END ALT+PgUp ALT+PgDn CTRL+TAB Przeniesienie kursora do następnej komórki (w prawo) Przeniesienie kursora do poprzedniej komórki (w lewo) Przejście do pierwszej komórki w wierszu Przejście do ostatniej komórki w wierszu Przejście do pierwszej komórki w kolumnie Przejście do ostatniej komórki w kolumnie Wstawienie w tabeli tabulatora dla dokumentów do wersji 2003 włączenie: doc dla dokumentu w wersji 2007: docx (dla dokumentu z obsługą makr docm, dla szablonu dotx, dla szablonu z obsługą makr dotm) możliwość zapisu dokumentu tekstowego w innym formacie: TXT, RTF, HTML, PDF (możliwe tylko po zainstalowaniu specjalnego dodatku);

11 Typografia Typografia to dziedzina związanaą ze znakiem (Type), nauka o czcionkach, ich rodzajach, sposobach ich wykorzystania, metodach podkreślania ważniejszych rzeczy w powstających dokumentach. Rodzaj krojów Pismo dwuelementowe Czyli: gdzie, jakie czcionki, w jaki sposób je zastosować, jak ułożyć dokument, żeby był czytelny, ładnie złożony i przyjemny dla czytającego. Pismo jednoelementowe Pismo szeryfowe i bezszeryfowe Kroje stałe i proporcjonalne Szeryfy (zaciosy) - poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek tworzących litery, wkażdym kroju pisma mające jednolitą formę graficzną. Szeryfy pomagają w przenoszeniu wzroku z litery na literę. pismo proporcjonalne - odstępy pomiędzy sąsiednimi literami w skali całego tekstu są identyczne i wyrazy wyglądają naturalnie; pismo stałe -ilość znaków w każdym wierszu jest ta sama; przez to odstępy między znakami są różne;

12 Pisanki - pismo drukarskie naśladujące pismo odręczne nakreślone różnymi narzędziami; piórem, patykiem, pędzlem itp. Np.: Briquet, Campaign, Freeport, Impuls, Kastler, Koala, Ondine, Shogun, ZurichCalligraphic. Wyróżnianie tekstu jednolite tło nałożone jedną farbą dowolnego koloru w ilości mniejszej niż 100%; zwykle tinta drukowana jest jasną farbą na której drukuje się następnie tekst, rysunek lub inicjał farbą ciemną. Ksenotypy (hybrydy) - rodzaj łacińskich pism drukarskich o formie odbiegającej od klasycznych wzorów i często łączących cechy graficzne różnych rodzajów pism. Np.: Beehive, Busker, Calypso, Critter, Eckmann, Ireland, PowerLine, Stop, Vincent. druk tekstu jasnego na ciemnym tle; w ekstremalnym wariancie - biały tekst na czarnej apli (zadrukowana farbą pełna płaszczyzna); efekt kontry wypada lepiej dla czcionek jednoelementowych bezszeryfowych Czytelność tekstu Inicjał Wyróżnienie i akapitu poprzez nadanie pierwszej literze akapitu innego wyglądu niż posiada reszta tekstu. Kerning Proces regulacji świateł międzyliterowych. Kształtowanie odstępów między niektórymi parami znaków (np. między A i W lub A i T ), aby uzyskać tekst z optycznie równoodległymi literami. Proces percepcji słowa drukowanego przez oko ludzkie

13 Obraz znaku w druku nie powinien wykazywać tendencji do zanikania Słowa złożone krojem szeryfowym są szybciej spostrzegane Górna połowa napisu oraz prawe połówki liter decydują o prawidłowym odczytaniu słowa słowa złożone wersalikami są trudniej rozróżnialne (litery są bardziej monotonne) - w dłuższych tekstach zdecydowanie utrudniają czytanie; inne odmiany pisma, takie jak: kursywa, półgruba, ściągła czy rozszerzona - wpływają na zmniejszenie czytelności tekstu Czytelność tekstu zostaje znacznie obniżona w wypadku zastosowania tzw. składu w kontrze lub użycia koloru innego niż czerń imdłuższy wiersz tekstu, tym większa powinna być interlinia; przy bardzo krótkich wierszach oczy szybko się męczą częstym przeskakiwaniem do kolejnych linijek tekstu; pismapółgrube lub grube wymagają większej interlinii niż pisma zwykłe

14 Błędy składu tekstu Wdowa błąd składu polegający na pozostawieniu w ostatnim wierszu akapitu krótkiego wyrazu, bądź jego części. Szewc błąd składu polegający na pozostawieniu pierwszego wiersza na końcu łamu lub kolumny. Korytarz Bękart błąd składu polegający ma tym, że końcowy wiersz akapitu znajduje się na początku kolejnej kolumny lub łamu. Korytarz - Błąd składu. Polegananiewłaściwym uszeregowaniu odstępów międzywyrazowych w kilku kolejnych wierszach, tak że tworzą one przerwy w spoistości składu. Takie przerwy tworzą korytarze pionowe lub ukośne Zasady edycji tekstu Praca z edytorem tekstu wymaga zachowania następujących podstawowych zasad: Logicznie wyodrębnionym ę y fragmentem dokumentu jest akapit, wyróżniony y przez wstawienie na końcu "znaku końca akapitu". Nie należy używać spacji do przesuwania kursora tekstowego, wcinania tekstu lub wyrównywania tekstu. Do tego celu służą znaki tabulatora oraz funkcje formatujące akapit. Spacja jest używana tylko jako odstęp międzywyrazowy. wyrównanie akapitowe Należy stosować pojedynczą spację między wyrazami i po wszystkich znakach przystankowych, gdyż w edytorach jest wykorzystywany druk proporcjonalny. tabulator wcięcie akapitowe

15 Formatowanie czcionki Ustalenie rodzaju odstępu między znakami (rozstrzelone lub zagęszczone) oraz wielkości odstępu (opcja Co) Aby odsunąć od siebie poszczególne litery wyrazów zastosuj odstęp Rozstrzelony o dowolnej wielkości. Aby usunąć wdowę zastosuj odstęp Zagęszczony (do całego akapitu, w którym znajduje się wdowa) o wielkości maksymalnie: 0,3 pt (najczęściej wystarcza mniejsza wartość). Formatowanie akapitu wybór wyrównania akapitu wielkość wcięcia całego akapitu z lewej lub/i z prawej strony wielkość odstępów przed lub/i po akapicie rodzaj wcięcia pierwszego wiersza akapitu: Pierwszy wiersz (wcięcie akapitowe) lub Wysunięcie (wysunięty pierwszy wiersz) wielkość wcięcia lub wysunięcia pierwszego wiersza akapitu wielkość interlinii rodzaj interlinii Wybór kroju pisma Czyli bękartów i szewców Do składu beletrystyki - tekstu gładkiego - najbardziej nadają się kroje dwuelementowe szeryfowe, np. Garamond, Plantin, Excelsior, Times New Roman. Do składu literatury technicznej i fachowej - z uwagi na jej formalny charakter - najbardziej nadają się pisma z grupy jednoelementowych bezszeryfowych, np.: Helvetica, Univers, Akzidenz-Grotesk, Avant Garde

16 Wielkość pisma Tytuły dla tekstu ciągłego g należy stosować pisma 9-, 10-, 11- i 12-punktowe krój o małej wysokości x ( mały w oczku ) wymaga stopnia 11- lub 12-punktowego -tytułów nie kończy się kropką; - nie pozostawia się jednoliterowych wyrazów na końcu wiersza; - w tytułach wielowierszowych, każdy wiersz powinien stanowić logiczną całość. Timpani Times Arial Verdana Courier Czcionki różnią się wysokością dużych znaków, wysokością małych znaków, szerokością czcionek, pomimo tej samej wielkości w punktach. Np. Praca szuka człowieka, płace idą w górę Dzielenie i przenoszenie wyrazów: - maksymalna ilość kolejnych przeniesień (uzależniona od ilości znaków w wierszu): od 25 do 50 znaków 5 przeniesień; od 51 do 60 znaków 4 przeniesienia; powyżej 60 znaków 3 przeniesienia; - ostatni wiersz akapitu powinien zawierać co najmniej 5 znaków; -długość ostatniego wiersza powinna być większa niż wielkość wcięcia akapitowego; Na końcu wiersza nie pozostawia się: tytułów prof., mgr, inż., itp. znajdujących się przed nazwiskami; inicjałów imion znajdujących się przed nazwiskiem; liczb arabskich lub rzymskich występujących przed jednoliterowymi skrótami nazw i określeń (np. XX w.,, 2001 r.); liczb występujących przed skrótami nazw miar i masy (np. 100 m, 23 kg); wyrazów, po których następują skróty: itp., itd.; skrótów: tj., np., tzn.; wyrazów jednoliterowych: a, i, o, u, w, z. Nie dzieli się i nie przenosi: - wyrazów dwusylabowych; - wyrazów jednosylabowych; - liczb; - akronimów; - wyrazów po pierwszej literze;

17 Tabele w całej tabeli - jednakowy krój pisma; tabele opatruje się tytułami, po tytule tabeli nie stawia się kropki; tabele numeruje się za pomocą liczb arabskich; Ilustracje ilustracje opatruje się podpisami, po podpisie nie stawia się kropki; podpis pod ilustracją jest o jeden stopień mniejsze od pisma tekstu głównego; ilustracje numeruje się; ilustracje obłamywane tekstem umieszcza się przy zewnętrznym marginesie kolumny (strony). liczby w tabeli Wyliczenia z punktami wyliczenia jednozdaniowe Przykłady: Należy brać pod uwagę następujące możliwości: a) droga w lewo, b) droga w prawo, c) droga prosto. Należy brać pod uwagę następujące możliwości: Należy brać pod uwagę następujące możliwości: 1) droga w lewo, -droga w lewo, 2) droga w prawo, 3) droga prosto. - droga w prawo, - droga prosto. wyliczenia wielozdaniowe A.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. B.Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Znaki interpunkcyjne Do znaków interpunkcyjnych zalicza się: przecinek, kropkę, średnik, wielokropek, wykrzyknik, znak zapytania, dwukropek, myślnik, nawias i cudzysłów. po znakach ac interpunkcyjnych yc wstawia a się ę spację, przed znakami a nie wstawia a się ę dodatkowych odstępów; myślnik jest znakiem międzywyrazowym, jest oddzielany od tekstu spacjami; NP. Dzisiaj pójdę na spacer do parku, jutro nad jezioro. OK wyliczenia wielostopniowe Wyliczenie wielostopniowe: I. Pierwszy poziom. A. Drugi poziom. 1. Trzeci poziom a) czwarty poziom. 67 Wielokropek - bez odstępów między nim i wyrazem, do którego się odnosi; użyty zamiast wyrazów opuszczonych w cytatach jest umieszczany w nawiasach kwadratowych lub okrągłych NP. Jednej Wielkanocy [...] do zamku przyszedł młody kowal z Zasławia... [Bolesław Prus] 68 17

18 Nawiasy: wyróżnia się następujące rodzaje nawiasów: nawiasy okrągłe (...); nawiasy kwadratowe [...]; nawiasy klamrowe {...}; nawiasy ostrokątne <...>; nawiasy okrągłe - do oznaczenia uzupełnień i objaśnień tekstu głównego, do oznaczenia alternatywnych sformułowań, do oznaczenia przykładów odnoszących się do tekstu głównego, do ujęcia wtrąceń wewnątrz zdania; NP. W Krakowie byłem (o ile dobrze pamiętam) trzy lata temu. w nawiasy kwadratowe ujmuje je się edytorskie (nie pochodzące od autora tekstu) poprawki, wyjaśnienia, tłumaczenia czy komentarze; NP. W takich sytuacjach należy używać angielskiego słowa green [zielony]. nawiasy kwadratowe stosuje się do oznaczenia zapisu fonetycznego; NP. Angielskie słowo table [ teibl] można przetłumaczyć jako stół. 69 Cudzysłowy wyróżnia się następujące rodzaje cudzysłowów: apostrofowe:... ostrokątne francuskie: «...» ostrokątne niemieckie:»...«definicyjne (łapkowe):... cudzysłowem apostrofowym oznacza się niektóre nazwy własne: przezwiska, mniej znane pseudonimy, kryptonimy, nazwy imprez i konkursów, nazwy ugrupowań i organizacji oraz nazwy własne instytucji; NP. Operacja nosiła kryptonim Pustynny lis. cudzysłowów ostrokątnych niemieckich używa się jako cudzysłowów drugiego stopnia (cudzysłowów w cudzysłowach); NP. Ktoś stwierdził krótko: Robert powiedział»tak«. cudzysłowów ostrokątnychą francuskich używa sięę do wyodrębniania ę znaczeń (w pracach naukowych i słownikach) oraz do wyodrębniania partii dialogowych i przytoczeń (głównie w utworach poetyckich); cudzysłowów definicyjnych używa się do wyróżniania definicji znaczeniowych wyrazów lub połączeń wyrazowych; NP. Jak podaje Zygmunt Gloger, wyraz amulet oznacza lekarstwo, które noszono na szyi od czarów, uroków i trucizny. 70 Znaki nieinterpunkcyjne dywiz jest znakiem wewnątrzwyrazowym, stosowanym w wyrazach złożonych; nie oddziela się go odstępami; dywiz stosuje się wpołączeniach: przedrostków z nazwami własnymi (np. eks-amerykanin), członów rzeczownikowych oznaczających miejscowości równorzędne administracyjnie (np. Konstancin-Jeziorna), równorzędnych wobec siebie nazwisk (np. Edward Rydz-Śmigły), przymiotników złożonych z dwóch równorzędnychczłonów (np. flaga biało-czerwona), w parach wyrazów występujących zawsze razem (np. hokus-pokus, kogel-mogel); ukośnik jest stosowany w zapisie oznaczającym przełom roku lub wieku (np. 1999/2000), oddziela numer domu od numeru mieszkania (Marszałkowska 133/222); nieużywa się ukośnika do zapisu daty (11/12/2005), w skrótach (w/g, d/s) Materiały informacyjno-pomocnicze elementy informacyjno-pomocnicze składa się pismem mniejszego stopnia niż stopień pisma użyty do złożenia tekstu głównego wykaz skrótów: sporządza się, gdy w tekście występuje więcej niż 10 wymagających wyjaśnienia skrótów; w wykazie objaśnia się skróty nieprzyjęte ogólnie; skróty umieszczone w wykazie szereguje się alfabetycznie; wykaz tabel: sporządza się w przypadku, gdy tabele stanowią istotny element książki; pozycja wykazu tabel zawiera: numer i tytuł tabeli, jej źródło i numer stronicy; wykaz ilustracji: pozycja wykazu ilustracji zawiera: numer ilustracji, określenie tematu ilustracji, nazwę autora fotografii, numer stronicy; w przypadku ilustracji opatrzonych różną numeracją (np. arabską irzymską) sporządza się odrębne wykazy ilustracji

19 Paginacja wyróżnia się dwa rodzaje pagin: paginę zwykłą (zawierającą tylko numery stron); paginę pg ę żywą (zawierającą ą numery stron oraz tekst wskazujący na zawartość strony, rozdziału czy części książki); pagin nie umieszcza się na: stronach tytułowych, stronicach niezadrukowanych (wakatach), pojedynczych stronach wypełnionych całkowicie przez tabele lub ilustracje; pagina zwykła: oznacza się liczbami wyrażonymi cyframi arabskimi; żywa pagina: obejmuje następujące elementy: * na stronach parzystych tytuły partii tekstu wyższego rzędu (część,rozdział); * na stronach nieparzystych tytuły partii niższego rzędu (podrozdział); dożywej paginy nie wprowadza się nazw autorów i tytułu dziełalubtomu. Przypisy przypisy składa się pismem tego samego kroju co tekst podstawowy, lecz mniejszym o 1 lub 2 stopnie; do oznaczenia przypisów i odnośników w tekście stosuje się jednakowe znaki najczęściej liczby; odnośniki umieszcza się przed znakami interpunkcyjnymi (wyjątki: znak zapytania, cudzysłów, nawias ważny kontekst); można użyć gwiazdek do oznaczania przypisów (nie więcej niż trzy przypisy na stronie); gwiazdki składa się tak, aby ostatnie z nich tworzyłyjedną linię; przypisy można składać bez ich oznaczania, wtedy trzeba powtórzyć hasło oznaczone w tekście odnośnikiem; wszystkie odnośniki w tekście oznacza się jedną gwiazdką Pomocne patenty Fragmenty wyróżnione Wbi Wybierz kontrastowy t krój kójpisma dla wyróżnienia i tytułów. t Rób wyraźne różnice stopni pisma. Unikaj podkreślania tytułów i śródtytułów. Do tytułów używaj grubych krojów bezszeryfowych. Dziel tytuły we właściwych miejscach. Wersaliki stosuj wyjątkowo oszczędnie. W tytułach zapisanych wersalikami zmniejszaj interlinię. Dopracowuj odstępy międzyliterowe (kerning). Używaj spójnej i konsekwentnej typografii do tytułów i podtytułów. Unikaj tytułów układających się w dziwne kształty. 75 Tekst zasadniczy Do długiego tekstu wybieraj krój szeryfowy ze średnim akcentem. Unikaj stosowania krojów stylizowanych (ozdobnych). Unikaj długich wierszy zapisanych małym fontem. Unikaj krótkich wierszy zapisanych dużym fontem. Dostosowuj krój pisma do rodzaju papieru. Zastępuj tekst podkreślony pogrubieniami, kursywą lub kapitalikami. Unikaj zbyt częstego stosowania kursywy i pogrubień. Interlinia Nigdy nie stosuj standardowej automatycznej interlinii. Zwiększ interlinię gdy składasz dłuższe wiersze. Zwiększ interlinię jeżeli stosujesz kroje bezszeryfowe. Zmniejsz interlinię gdy używasz krojów szeryfowych, szczególnie tych o małej wysokości średniej

20 Akapity Zawsze używaj jednego sposobu rozpoczęcia nowego akapitu. Dostosuj wielkość wcięć akapitowych do wielkości pisma i długości wiersza. Unikaj izolowanych wierszy, słów i liter - bękartów ę i szewcy, wdów, wiszących ą liter. Dzielenie wyrazów i justowanie Zachowaj powściągliwość w justowaniu wąskich łamów. Nie dziel wyrazów w tytułach, śródtytułach i wyróżnionych cytatach. Nie dziel wyrazów w kilku, kolejno po sobie następujących, wierszach. Wyrazy złożone dziel na myślniku, a najlepiej nie dziel ich w ogóle. 77 Ilustracje Niech wielkość fotografii odpowiada jej ważności. Zdjęcia powinny prowadzić wzrok czytelnika na stronę. Usuwaj zbędne elementy z brzegów fotografii (kadruj fotografie). Dodawaj ramki do zdjęć o jasnym tle. Pomijaj podpisy tam, gdzie zdjęcie mówi samo za siebie. Unikaj małych ilustracji rozrzuconych po całej stronie. Akcenty graficzne Nie nadużywaj tekstu negatywowego. W tekstach negatywowych stosuj duże i pogrubione kroje bezszeryfowe zamiast niewielkich szeryfowych. Ilustracje i tło negatywowe przesuń do fizycznej krawędzi strony dla uniknięcia niepożądanych ramek. 78 Automatyczne sprawdzanie pisowni ;) 79 20

Przygotowanie do druku

Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Wykład 3 mgr inż. Paweł Kośla Łódź, 2012 1 Wybrane zasady łamania i składu tekstu 2 Złoty podział Złoty podziału odcinka - odcinek jest podzielony na dwa mniejsze odcinki z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Informacje ogólne dotyczące tekstu 1. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity (zwłaszcza wtedy, kiedy tekst jest rozległy). Akapit

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja).

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). Ćwiczenie: CV Podstawowe pojęcia: menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). 1. Okno Style Włącz okno Style klikając na ikonę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Dzielenie tekstu. Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów. Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów

Dzielenie tekstu. Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów. Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów Dzielenie tekstu 1. Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów 2. Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów 3. Ustawianie opcji automatycznego dzielenia wyrazów dla danego akapitu 4. Zapobieganie niepożądanym

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Technologie informacyjne Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 (15/18.10.2012) Rok akademicki 2012/2013, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Otwieranie i zapisywanie dokumentów: System pomocy:

Microsoft Word organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Otwieranie i zapisywanie dokumentów: System pomocy: Rok akademicki 2012/2013, Pracownia nr 2 2/23 Pracownia nr 2 Technologie informacyjne Microsoft Word 2007 organizacja ekranu formatowanie znaku i akapitu zasady wprowadzania tekstu Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Łącznik niełamliwy Ctrl+Shift+minus

Łącznik niełamliwy Ctrl+Shift+minus Ukryte znaki Przykłady znaków symbolizujących użycie klawiszy, które ukazują się po włączeniu narzędzia znaki niedrukowane Tabulator Spacja Twardy enter Niełamliwa spacja Miękki enter Niełamliwy łącznik

Bardziej szczegółowo

Formatowanie Formatowanie czcionki

Formatowanie Formatowanie czcionki Formatowanie Word wyposażony jest w bogaty zestaw narzędzi do formatowania, pozwala na tworzenie dokumentów czytelniejszych i wyglądających interesująco. Dostępne funkcje formatowania podzielić można na

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) W pracy dyplomowej należy zachować: Styl całego dokumentu: Styl Standardowy: rodzaj czcionki: Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH GLIWICE 2017 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Wymagania ogólne... 3 1.1. Forma i zawartość pracy... 3 2. Marginesy... 3 3. Krój

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Przycisk Plik => opcje => sprawdzanie => opcje autokorekty => autoformatowanie podczas pisania => ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2010/2011 2/20 Microsoft Office System 2007 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Pracownia

Bardziej szczegółowo

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka.

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka. Podstawowe sposoby formatowania Procesory tekstu umożliwiają nie tylko wpisywanie i wykonywanie modyfikacji (edycję tekstu), ale również formatowanie, czyli określenie wyglądu tekstu Podstawowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami :

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami : Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 4 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4.pdf Tekst do pracy: http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4_tekst_do_pracy.docx Część

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab. 2 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy Książka Eksport do PDF... 7.

Adobe InDesign lab. 2 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy Książka Eksport do PDF... 7. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy... 2 1.1 Książka... 2 1.2 Eksport do PDF... 7 strona 1 z 7 1 Dokument wielostronicowy Poniższa instrukcja zawiera przykład procedury projektowania dokumentów wielostronicowych

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Matematyki PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA/MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU Imię Nazwisko Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr 3 (21.10.2011) Rok akademicki 2011/2012, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Word 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Praca w programie Word 2 Elementy okna programu Word 3 Korzystanie z narzędzi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach:

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach: Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 2 2/21 Pracownia nr 2 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW...

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW... AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I INFORMATYCZNEJ Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WSTĘP... 1. USTAWIENIA DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo