Programy użytkowe i zastosowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy użytkowe i zastosowania"

Transkrypt

1 Programy użytkowe i zastosowania komputerów Edytory tekstu Edytor tekstu - definicja Edytor tekstu lub procesor tekstu (ang. Word processor) ) to program komputerowy służący do redagowania dowolnych dokumentów tekstowych, których treść iukład jest na bieżąco widoczny w czasie jego redagowania na ekranie monitora. Najbardziej znane programy tego typu to Microsoft Word, Corel WordPerfect i Lotus Word Pro. 1 2 Od maszynopisania po wordprocessing XVIII w. pierwsza maszyna do pisania - Anglik Henry Mill; 1867 r. - Christopher Latham Sholes konstruuje kolejny model maszyny do pisania produkowany przez firmę E. Remington and Sons; XX w. pojawiają się przenośne maszyny powszechnego użytku; 1920 r. pierwsza elektryczna maszyna do pisania opatentowana przez Thomasa Edisona; 1930 r. - elektryczna maszyna IBM Electromatic, o szerokim zastosowaniu; M. Shultz Company wyprodukowała maszynę przechowującą napisany tekst na dziurkowanej, zwijanej taśmie papieru r. - elektryczny model maszyny IBM Selectric, w którym wprowadzono ruchomą głowicę piszącą w postaci kulki z czcionkami. 3 Varityper - maszyna do składu tekstów z lat 30., zmieniająca krój czcionki i kodująca tekst na taśmie perforowanej 4 1

2 Metamorfoza maszyny do pisania w komputer osobisty 1964 r. pojawia się pojęcie "wordprocessing" zdefiniowane jako "zapis elektronicznych lkt sposobów prowadzenia typowych czynnościś biurowych: pisania, korekty, drukowania i wypełniania formularzy" 1969 r. - IBM wprowadza MagCards - magnetyczne karty o pojemności jednej strony maszynopisu 1972 r. - firmy Lexitron i Linolex wzbogacają wordprocessing o monitor oraz kasety z taśmą magnetyczną. model IBM 5100 z malutkim monitorem i pamięcią na taśmie magnetycznej model IBM 5120 z nieco większym monitorem i dwiema stacjami dyskietek 5, r. - pierwszy, czysto programowy procesor tekstu, WordStar firmy MicroPro International Edycja tekstu w trybie znakowym - jeden krój czcionki o jednakowej szerokości znaków, jak w maszynie do pisania. Cechy edytorów tekstu zawijanie tekstu (Word wrap), samoczynne łamanie wierszy akapitu; wyrównywanie (Alignment) tekstu do marginesów albo ustawionych tabulatorów; justowanie (Justification), automatyczne wyrównywanie tekstu do lewego i prawego marginesu równocześnie; środkowanie tekstu (Centering text) wwierszu; automatyczne przeformatowanie (Adjustment/Reformat) tekstu w przypadku zmiany ustawienia marginesów lub tabulatorów; wcięcia akapitowe (Indents) niezależne od generalnych ustawień marginesów; usuwanie (deletion) dowolnych partii tekstu oraz całego dokumentu; funkcja szukaj/zamień (Search and Replace) - automatyczne odszukiwanie w tekście wskazanej frazy i zastępowanie jej inną wskazaną frazą; 7 8 2

3 przełączany tryb pracy (Insertion/Overwriting) - pisanie w trybie wstawiania i nadpisywania; kopiowanie i przenoszenie (Copying or Cutting) zaznaczonych bloków tekstu w ramach dokumentu (operacje blokowe); automatyczny t podział dił na strony ookreślonej jliczbie wierszy; automatyczne wstawianie paginacji (Page Numbering); nagłówki i stopki (Headers and Footers) - wstawianie automatycznie ustalonych treści jako nagłówki i stopki do drukowanych stron; przypisy (Footnoting) - automatyczne numerowanie przypisów i umieszczanie ich na dole odpowiednich stron; możliwość automatycznego generowania spisu treści dokumentu (Table of Contents and Index Generators); automatyczne sprawdzanie pisowni (Automatic Spelling Checker and Corrector); drukowanie (Print) dokumentu lub jego fragmentów. Dodatkowe cechy edytorów makropolecenia - definiowanie często powtarzanych czynnościiwywołania ih ich wszybki sposób; formaty i importowanie/eksportowanie tekstu z innych edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych; edycja wielu dokumentów jednocześnie; korespondencja seryjna umożliwia drukowanie listów, kopert, etykiet zaadresowanych do dowolnej liczby osób; korzystanie z szablonów (templates) - pozwalają ustalić styl dokumentu, łącznie z powtarzającymi się elementami tekstu - stałe elementy zabezpieczone są przed zmianami; 9 10 Obszar roboczy MS Word 2003 automatyczna numeracja rozdziałów, rysunków, wzorów, tabel i odnośników do literatury; sortowanie wierszy lub wyrazów tekstu alfabetycznie, numerycznie; grafika umożliwienie dodawania grafiki do dokumentu; niektóre edytory mają narzędzia do rysowania i obróbki obrazu rastrowego; tabele i proste arkusze kalkulacyjne w tabelach; wstawianienotatek (komentarzy) niewidocznych w druku, wstawianie daty, czasu, różnych informacji o dokumencie. podgląd wielu stron, podgląd struktury dokumentu; WYSIWYG (What You See Is What You Get) wygląd dokumentu wyświetlanego na ekranie monitora jest taki sam po wydrukowaniu; paski narzędzi pasek tytułu pasek menu przyciski zmiany widoku dokumentu okienko zadań 11 pasek stanu 12 3

4 Obszar roboczy MS Word 2007 Dostosowanie pasków narzędzi (wersja 2003) pasek narzędzi Szybki dostęp Karty - wstążki wstążka przycisk pakietu MS Office grupa strzałka uruchom okno dialogowe rozdzielone paski narzędzi przyciski zmiany widoku dokumentu 13 powiększanie/pomniejszanie widoku 14 Polecenie Narzędzia Dostosuj

5 Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (wersja 2007) Budowa dokumentu nagłówek strony margines górny stopka strony margines dolny 17 margines lewy margines prawy 18 Podział dokumentu na akapity Widoki wyświetlania dokumentu wcięcie pierwszego wiersza akapitu akapit wcięcie akapitu z lewej wcięcie akapitu z prawej wysunięcie pierwszego wiersza akapitu znak końca akapitu Widok Układ wydruku 5

6 Widok Układ sieci Web 21 Widok Odczyt pełnoekranowy 22 Znaki niedrukowalne (kody kontrolne) znaki, które mają wpływ na wygląd ygą tekstu, określając na przykład miejsce przejścia do następnego wiersza lub akapitu, naciśnięcie klawisza TAB itd., nie pojawiają się na wydruku dokumentu, aby wyświetlić znaki niedrukowalne należy nacisnąć przycisk Pokaż/Ukryj na Standardowym d pasku narzędzi (Word 2003) lub ten sam przycisk na wstążce Narzędzia główne, w grupie Akapit (Word 2007). Widok Wersja robocza

7 Znaki niedrukowalne - wygląd Znaki niedrukowalne - przykłady ręczny podział wiersza znak akapitu spacja Rodzaj znaku znak końca akapitu (Enter) znak końca wiersza w akapicie (Shift+Enter) spacja spacja nierozdzielająca (twarda) tabulator znak końca strony (Ctrl+Enter) znak końca sekcji Wygląd znaku spacja nierozdzielająca tabulator Znaki niedrukowalne - skróty Style SHIFT+ENTER CTRL+ENTER CTRL+SHIFT+ENTER CTRL+ - CTRL+SHIFT+ - CTRL+SHIFT+SPACJA Podział ł wiersza Podział strony Podział kolumny Łącznik opcjonalny Łącznik nierozdzielający Spacja nierozdzielająca Styl jest to zbiór formatów, które są stosowane w tekście dokumentu. W momencie zastosowania stylu w tekście, cały tekst stanie się od razu sformatowany za pomocą opcji ustawionych w definicji stylu. Word wyróżnia dwa rodzaje stylów: styl akapitu decyduje o wyglądzie akapitu, tzn. o wyrównaniu tekstu, położeniu tabulatorów, odstępach między wierszami, obramowaniu itp.; styl znaku dotyczy zaznaczonego tekstu wewnątrz akapitu, np. nazwa kroju tekstu, rozmiar czcionki, jej pogrubienie itp. Znaki wewnątrz akapitu mogą być pisane własnym stylem, nawet jeśli akapit jako całość, ma przypisany inny styl

8 Rodzaje styli Lista styli Styl akapitu Wstążka Narzędzia główne Styl znaku Podgląd formatowania stylu Tworzenie stylu Tworzenie stylu sposób 2 Styl na podstawie już istniejącego: Nazwa nowego stylu, jest to tzw. Styl podrzędny Nazwa stylu, na podstawie którego powstaje nowy styl, jest to tzw. Styl bazowy 31 Każda modyfikacja stylu bazowego jest równoznaczna z modyfikacją wszystkich jego styli podrzędnych 32 8

9 Modyfikacja stylu Sprawdzenie zastosowanego stylu MS Word skróty klawiaturowe Poruszanie się w tekście: ( ) Kursor o jeden znak w lewo (w prawo) ( ) Kursor o jeden wiersz w górę (w dół) CTRL+ ( ) Kursor o jeden wyraz w lewo (w prawo) CTRL+ ( ) Kursor o jeden akapit w górę (w dół) HOME Początek wiersza END Koniec wiersza CTRL+HOME Początek dokumentu CTRL+END Koniec dokumentu PgUp lub PgDn Strona ekranowa w górę lub w dół ALT+CTRL+PgUp Początek okna ALT+CTRL+PgDn Koniec okna CTRL+PgUp Początek poprzedniej strony CTRL+PgDn Początek następnej strony 35 Zaznaczanie fragmentów dokumentu: Za pomocą klawiatury: SHIFT i klawisze Zaznaczenie znaków w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT i klawisze Zaznaczenie wierszy w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT+CTRL i klawisze Zaznaczenie wyrazów w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT+CTRL i klawisze Zaznaczenie akapitów w kierunku wskazanym przez strzałkę SHIFT+HOME Zaznaczenie tekstu od kursora do początku wiersza SHIFT+END Zaznaczenie tekstu od kursora do końca wiersza CTRL+A Zaznaczenie całego dokumentu Za pomocą myszki: 2x LPM wewnątrz wyrazu Zaznaczenie wyrazu CTRL+LPM wewnątrz zdania Zaznaczenie zdania 3x LPM wewnątrz akapitu Zaznaczenie akapitu 3x LPM na lewym marginesie dokumentu Zaznaczenie całego dokumentu 36 9

10 Formatowanie tekstu znak: Formatowanie tekstu akapit: Ustawianie interlinii (odstępów między wierszami) CTRL+B CTRL+I CTRL+U CTRL+SHIFT+ "<" CTRL + "[" CTRL+SHIFT+ ">" CTRL + "]" CTRL+SHIFT+D CTRL+SHIFT+A CTRL+SHIFT+K CTRL+SHIFT+ "=" CTRL+ "=" CTRL+SPACJA Pogrubienie Kursywa Podkreślenie Zmniejszenie rozmiaru czcionki Zmniejszenie rozmiaru czcionki o 1 pt Zwiększenie rozmiaru czcionki Zwiększenie rozmiaru czcionki o 1 pt Podwójnie podkreślenie tekstu Wersaliki Kapitaliki Indeks górny Indeks dolny Usuwa ręczne formatowanie znaku CTRL+1 Ustawienie pojedynczego odstępu CTRL+2 Ustawienie podwójnego odstępu CTRL+5 Ustawienie odstępu na 1,5 wiersza CTRL+0 (zero) Dodanie lub usunięcie przed akapitem odstępu jednowierszowego Wyrównywanie i wcięcia akapitów CTRL+L Wyrównanie akapitu do lewej CTRL+R Wyrównanie akapitu do prawej CTRL+E Wyrównanie akapitu do środka CTRL+J Wyjustowanie akapitu (wyrównanie do lewej i prawej) CTRL+M Wcięcie akapitu z lewej CTRL+SHIFT+M Usunięcie wcięcia akapitu z lewej CTRL+T Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu CTRL+SHIFT+T Usuwa wysunięcie pierwszego wiersza akapitu 37 CTRL+Q Usuwa formatowanie akapitu 38 Praca w tabelach: MS Word rozszerzenia plików TAB SHIFT+TAB ALT+HOME ALT+END ALT+PgUp ALT+PgDn CTRL+TAB Przeniesienie kursora do następnej komórki (w prawo) Przeniesienie kursora do poprzedniej komórki (w lewo) Przejście do pierwszej komórki w wierszu Przejście do ostatniej komórki w wierszu Przejście do pierwszej komórki w kolumnie Przejście do ostatniej komórki w kolumnie Wstawienie w tabeli tabulatora dla dokumentów do wersji 2003 włączenie: doc dla dokumentu w wersji 2007: docx (dla dokumentu z obsługą makr docm, dla szablonu dotx, dla szablonu z obsługą makr dotm) możliwość zapisu dokumentu tekstowego w innym formacie: TXT, RTF, HTML, PDF (możliwe tylko po zainstalowaniu specjalnego dodatku);

11 Typografia Typografia to dziedzina związanaą ze znakiem (Type), nauka o czcionkach, ich rodzajach, sposobach ich wykorzystania, metodach podkreślania ważniejszych rzeczy w powstających dokumentach. Rodzaj krojów Pismo dwuelementowe Czyli: gdzie, jakie czcionki, w jaki sposób je zastosować, jak ułożyć dokument, żeby był czytelny, ładnie złożony i przyjemny dla czytającego. Pismo jednoelementowe Pismo szeryfowe i bezszeryfowe Kroje stałe i proporcjonalne Szeryfy (zaciosy) - poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek tworzących litery, wkażdym kroju pisma mające jednolitą formę graficzną. Szeryfy pomagają w przenoszeniu wzroku z litery na literę. pismo proporcjonalne - odstępy pomiędzy sąsiednimi literami w skali całego tekstu są identyczne i wyrazy wyglądają naturalnie; pismo stałe -ilość znaków w każdym wierszu jest ta sama; przez to odstępy między znakami są różne;

12 Pisanki - pismo drukarskie naśladujące pismo odręczne nakreślone różnymi narzędziami; piórem, patykiem, pędzlem itp. Np.: Briquet, Campaign, Freeport, Impuls, Kastler, Koala, Ondine, Shogun, ZurichCalligraphic. Wyróżnianie tekstu jednolite tło nałożone jedną farbą dowolnego koloru w ilości mniejszej niż 100%; zwykle tinta drukowana jest jasną farbą na której drukuje się następnie tekst, rysunek lub inicjał farbą ciemną. Ksenotypy (hybrydy) - rodzaj łacińskich pism drukarskich o formie odbiegającej od klasycznych wzorów i często łączących cechy graficzne różnych rodzajów pism. Np.: Beehive, Busker, Calypso, Critter, Eckmann, Ireland, PowerLine, Stop, Vincent. druk tekstu jasnego na ciemnym tle; w ekstremalnym wariancie - biały tekst na czarnej apli (zadrukowana farbą pełna płaszczyzna); efekt kontry wypada lepiej dla czcionek jednoelementowych bezszeryfowych Czytelność tekstu Inicjał Wyróżnienie i akapitu poprzez nadanie pierwszej literze akapitu innego wyglądu niż posiada reszta tekstu. Kerning Proces regulacji świateł międzyliterowych. Kształtowanie odstępów między niektórymi parami znaków (np. między A i W lub A i T ), aby uzyskać tekst z optycznie równoodległymi literami. Proces percepcji słowa drukowanego przez oko ludzkie

13 Obraz znaku w druku nie powinien wykazywać tendencji do zanikania Słowa złożone krojem szeryfowym są szybciej spostrzegane Górna połowa napisu oraz prawe połówki liter decydują o prawidłowym odczytaniu słowa słowa złożone wersalikami są trudniej rozróżnialne (litery są bardziej monotonne) - w dłuższych tekstach zdecydowanie utrudniają czytanie; inne odmiany pisma, takie jak: kursywa, półgruba, ściągła czy rozszerzona - wpływają na zmniejszenie czytelności tekstu Czytelność tekstu zostaje znacznie obniżona w wypadku zastosowania tzw. składu w kontrze lub użycia koloru innego niż czerń imdłuższy wiersz tekstu, tym większa powinna być interlinia; przy bardzo krótkich wierszach oczy szybko się męczą częstym przeskakiwaniem do kolejnych linijek tekstu; pismapółgrube lub grube wymagają większej interlinii niż pisma zwykłe

14 Błędy składu tekstu Wdowa błąd składu polegający na pozostawieniu w ostatnim wierszu akapitu krótkiego wyrazu, bądź jego części. Szewc błąd składu polegający na pozostawieniu pierwszego wiersza na końcu łamu lub kolumny. Korytarz Bękart błąd składu polegający ma tym, że końcowy wiersz akapitu znajduje się na początku kolejnej kolumny lub łamu. Korytarz - Błąd składu. Polegananiewłaściwym uszeregowaniu odstępów międzywyrazowych w kilku kolejnych wierszach, tak że tworzą one przerwy w spoistości składu. Takie przerwy tworzą korytarze pionowe lub ukośne Zasady edycji tekstu Praca z edytorem tekstu wymaga zachowania następujących podstawowych zasad: Logicznie wyodrębnionym ę y fragmentem dokumentu jest akapit, wyróżniony y przez wstawienie na końcu "znaku końca akapitu". Nie należy używać spacji do przesuwania kursora tekstowego, wcinania tekstu lub wyrównywania tekstu. Do tego celu służą znaki tabulatora oraz funkcje formatujące akapit. Spacja jest używana tylko jako odstęp międzywyrazowy. wyrównanie akapitowe Należy stosować pojedynczą spację między wyrazami i po wszystkich znakach przystankowych, gdyż w edytorach jest wykorzystywany druk proporcjonalny. tabulator wcięcie akapitowe

15 Formatowanie czcionki Ustalenie rodzaju odstępu między znakami (rozstrzelone lub zagęszczone) oraz wielkości odstępu (opcja Co) Aby odsunąć od siebie poszczególne litery wyrazów zastosuj odstęp Rozstrzelony o dowolnej wielkości. Aby usunąć wdowę zastosuj odstęp Zagęszczony (do całego akapitu, w którym znajduje się wdowa) o wielkości maksymalnie: 0,3 pt (najczęściej wystarcza mniejsza wartość). Formatowanie akapitu wybór wyrównania akapitu wielkość wcięcia całego akapitu z lewej lub/i z prawej strony wielkość odstępów przed lub/i po akapicie rodzaj wcięcia pierwszego wiersza akapitu: Pierwszy wiersz (wcięcie akapitowe) lub Wysunięcie (wysunięty pierwszy wiersz) wielkość wcięcia lub wysunięcia pierwszego wiersza akapitu wielkość interlinii rodzaj interlinii Wybór kroju pisma Czyli bękartów i szewców Do składu beletrystyki - tekstu gładkiego - najbardziej nadają się kroje dwuelementowe szeryfowe, np. Garamond, Plantin, Excelsior, Times New Roman. Do składu literatury technicznej i fachowej - z uwagi na jej formalny charakter - najbardziej nadają się pisma z grupy jednoelementowych bezszeryfowych, np.: Helvetica, Univers, Akzidenz-Grotesk, Avant Garde

16 Wielkość pisma Tytuły dla tekstu ciągłego g należy stosować pisma 9-, 10-, 11- i 12-punktowe krój o małej wysokości x ( mały w oczku ) wymaga stopnia 11- lub 12-punktowego -tytułów nie kończy się kropką; - nie pozostawia się jednoliterowych wyrazów na końcu wiersza; - w tytułach wielowierszowych, każdy wiersz powinien stanowić logiczną całość. Timpani Times Arial Verdana Courier Czcionki różnią się wysokością dużych znaków, wysokością małych znaków, szerokością czcionek, pomimo tej samej wielkości w punktach. Np. Praca szuka człowieka, płace idą w górę Dzielenie i przenoszenie wyrazów: - maksymalna ilość kolejnych przeniesień (uzależniona od ilości znaków w wierszu): od 25 do 50 znaków 5 przeniesień; od 51 do 60 znaków 4 przeniesienia; powyżej 60 znaków 3 przeniesienia; - ostatni wiersz akapitu powinien zawierać co najmniej 5 znaków; -długość ostatniego wiersza powinna być większa niż wielkość wcięcia akapitowego; Na końcu wiersza nie pozostawia się: tytułów prof., mgr, inż., itp. znajdujących się przed nazwiskami; inicjałów imion znajdujących się przed nazwiskiem; liczb arabskich lub rzymskich występujących przed jednoliterowymi skrótami nazw i określeń (np. XX w.,, 2001 r.); liczb występujących przed skrótami nazw miar i masy (np. 100 m, 23 kg); wyrazów, po których następują skróty: itp., itd.; skrótów: tj., np., tzn.; wyrazów jednoliterowych: a, i, o, u, w, z. Nie dzieli się i nie przenosi: - wyrazów dwusylabowych; - wyrazów jednosylabowych; - liczb; - akronimów; - wyrazów po pierwszej literze;

17 Tabele w całej tabeli - jednakowy krój pisma; tabele opatruje się tytułami, po tytule tabeli nie stawia się kropki; tabele numeruje się za pomocą liczb arabskich; Ilustracje ilustracje opatruje się podpisami, po podpisie nie stawia się kropki; podpis pod ilustracją jest o jeden stopień mniejsze od pisma tekstu głównego; ilustracje numeruje się; ilustracje obłamywane tekstem umieszcza się przy zewnętrznym marginesie kolumny (strony). liczby w tabeli Wyliczenia z punktami wyliczenia jednozdaniowe Przykłady: Należy brać pod uwagę następujące możliwości: a) droga w lewo, b) droga w prawo, c) droga prosto. Należy brać pod uwagę następujące możliwości: Należy brać pod uwagę następujące możliwości: 1) droga w lewo, -droga w lewo, 2) droga w prawo, 3) droga prosto. - droga w prawo, - droga prosto. wyliczenia wielozdaniowe A.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. B.Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Znaki interpunkcyjne Do znaków interpunkcyjnych zalicza się: przecinek, kropkę, średnik, wielokropek, wykrzyknik, znak zapytania, dwukropek, myślnik, nawias i cudzysłów. po znakach ac interpunkcyjnych yc wstawia a się ę spację, przed znakami a nie wstawia a się ę dodatkowych odstępów; myślnik jest znakiem międzywyrazowym, jest oddzielany od tekstu spacjami; NP. Dzisiaj pójdę na spacer do parku, jutro nad jezioro. OK wyliczenia wielostopniowe Wyliczenie wielostopniowe: I. Pierwszy poziom. A. Drugi poziom. 1. Trzeci poziom a) czwarty poziom. 67 Wielokropek - bez odstępów między nim i wyrazem, do którego się odnosi; użyty zamiast wyrazów opuszczonych w cytatach jest umieszczany w nawiasach kwadratowych lub okrągłych NP. Jednej Wielkanocy [...] do zamku przyszedł młody kowal z Zasławia... [Bolesław Prus] 68 17

18 Nawiasy: wyróżnia się następujące rodzaje nawiasów: nawiasy okrągłe (...); nawiasy kwadratowe [...]; nawiasy klamrowe {...}; nawiasy ostrokątne <...>; nawiasy okrągłe - do oznaczenia uzupełnień i objaśnień tekstu głównego, do oznaczenia alternatywnych sformułowań, do oznaczenia przykładów odnoszących się do tekstu głównego, do ujęcia wtrąceń wewnątrz zdania; NP. W Krakowie byłem (o ile dobrze pamiętam) trzy lata temu. w nawiasy kwadratowe ujmuje je się edytorskie (nie pochodzące od autora tekstu) poprawki, wyjaśnienia, tłumaczenia czy komentarze; NP. W takich sytuacjach należy używać angielskiego słowa green [zielony]. nawiasy kwadratowe stosuje się do oznaczenia zapisu fonetycznego; NP. Angielskie słowo table [ teibl] można przetłumaczyć jako stół. 69 Cudzysłowy wyróżnia się następujące rodzaje cudzysłowów: apostrofowe:... ostrokątne francuskie: «...» ostrokątne niemieckie:»...«definicyjne (łapkowe):... cudzysłowem apostrofowym oznacza się niektóre nazwy własne: przezwiska, mniej znane pseudonimy, kryptonimy, nazwy imprez i konkursów, nazwy ugrupowań i organizacji oraz nazwy własne instytucji; NP. Operacja nosiła kryptonim Pustynny lis. cudzysłowów ostrokątnych niemieckich używa się jako cudzysłowów drugiego stopnia (cudzysłowów w cudzysłowach); NP. Ktoś stwierdził krótko: Robert powiedział»tak«. cudzysłowów ostrokątnychą francuskich używa sięę do wyodrębniania ę znaczeń (w pracach naukowych i słownikach) oraz do wyodrębniania partii dialogowych i przytoczeń (głównie w utworach poetyckich); cudzysłowów definicyjnych używa się do wyróżniania definicji znaczeniowych wyrazów lub połączeń wyrazowych; NP. Jak podaje Zygmunt Gloger, wyraz amulet oznacza lekarstwo, które noszono na szyi od czarów, uroków i trucizny. 70 Znaki nieinterpunkcyjne dywiz jest znakiem wewnątrzwyrazowym, stosowanym w wyrazach złożonych; nie oddziela się go odstępami; dywiz stosuje się wpołączeniach: przedrostków z nazwami własnymi (np. eks-amerykanin), członów rzeczownikowych oznaczających miejscowości równorzędne administracyjnie (np. Konstancin-Jeziorna), równorzędnych wobec siebie nazwisk (np. Edward Rydz-Śmigły), przymiotników złożonych z dwóch równorzędnychczłonów (np. flaga biało-czerwona), w parach wyrazów występujących zawsze razem (np. hokus-pokus, kogel-mogel); ukośnik jest stosowany w zapisie oznaczającym przełom roku lub wieku (np. 1999/2000), oddziela numer domu od numeru mieszkania (Marszałkowska 133/222); nieużywa się ukośnika do zapisu daty (11/12/2005), w skrótach (w/g, d/s) Materiały informacyjno-pomocnicze elementy informacyjno-pomocnicze składa się pismem mniejszego stopnia niż stopień pisma użyty do złożenia tekstu głównego wykaz skrótów: sporządza się, gdy w tekście występuje więcej niż 10 wymagających wyjaśnienia skrótów; w wykazie objaśnia się skróty nieprzyjęte ogólnie; skróty umieszczone w wykazie szereguje się alfabetycznie; wykaz tabel: sporządza się w przypadku, gdy tabele stanowią istotny element książki; pozycja wykazu tabel zawiera: numer i tytuł tabeli, jej źródło i numer stronicy; wykaz ilustracji: pozycja wykazu ilustracji zawiera: numer ilustracji, określenie tematu ilustracji, nazwę autora fotografii, numer stronicy; w przypadku ilustracji opatrzonych różną numeracją (np. arabską irzymską) sporządza się odrębne wykazy ilustracji

19 Paginacja wyróżnia się dwa rodzaje pagin: paginę zwykłą (zawierającą tylko numery stron); paginę pg ę żywą (zawierającą ą numery stron oraz tekst wskazujący na zawartość strony, rozdziału czy części książki); pagin nie umieszcza się na: stronach tytułowych, stronicach niezadrukowanych (wakatach), pojedynczych stronach wypełnionych całkowicie przez tabele lub ilustracje; pagina zwykła: oznacza się liczbami wyrażonymi cyframi arabskimi; żywa pagina: obejmuje następujące elementy: * na stronach parzystych tytuły partii tekstu wyższego rzędu (część,rozdział); * na stronach nieparzystych tytuły partii niższego rzędu (podrozdział); dożywej paginy nie wprowadza się nazw autorów i tytułu dziełalubtomu. Przypisy przypisy składa się pismem tego samego kroju co tekst podstawowy, lecz mniejszym o 1 lub 2 stopnie; do oznaczenia przypisów i odnośników w tekście stosuje się jednakowe znaki najczęściej liczby; odnośniki umieszcza się przed znakami interpunkcyjnymi (wyjątki: znak zapytania, cudzysłów, nawias ważny kontekst); można użyć gwiazdek do oznaczania przypisów (nie więcej niż trzy przypisy na stronie); gwiazdki składa się tak, aby ostatnie z nich tworzyłyjedną linię; przypisy można składać bez ich oznaczania, wtedy trzeba powtórzyć hasło oznaczone w tekście odnośnikiem; wszystkie odnośniki w tekście oznacza się jedną gwiazdką Pomocne patenty Fragmenty wyróżnione Wbi Wybierz kontrastowy t krój kójpisma dla wyróżnienia i tytułów. t Rób wyraźne różnice stopni pisma. Unikaj podkreślania tytułów i śródtytułów. Do tytułów używaj grubych krojów bezszeryfowych. Dziel tytuły we właściwych miejscach. Wersaliki stosuj wyjątkowo oszczędnie. W tytułach zapisanych wersalikami zmniejszaj interlinię. Dopracowuj odstępy międzyliterowe (kerning). Używaj spójnej i konsekwentnej typografii do tytułów i podtytułów. Unikaj tytułów układających się w dziwne kształty. 75 Tekst zasadniczy Do długiego tekstu wybieraj krój szeryfowy ze średnim akcentem. Unikaj stosowania krojów stylizowanych (ozdobnych). Unikaj długich wierszy zapisanych małym fontem. Unikaj krótkich wierszy zapisanych dużym fontem. Dostosowuj krój pisma do rodzaju papieru. Zastępuj tekst podkreślony pogrubieniami, kursywą lub kapitalikami. Unikaj zbyt częstego stosowania kursywy i pogrubień. Interlinia Nigdy nie stosuj standardowej automatycznej interlinii. Zwiększ interlinię gdy składasz dłuższe wiersze. Zwiększ interlinię jeżeli stosujesz kroje bezszeryfowe. Zmniejsz interlinię gdy używasz krojów szeryfowych, szczególnie tych o małej wysokości średniej

20 Akapity Zawsze używaj jednego sposobu rozpoczęcia nowego akapitu. Dostosuj wielkość wcięć akapitowych do wielkości pisma i długości wiersza. Unikaj izolowanych wierszy, słów i liter - bękartów ę i szewcy, wdów, wiszących ą liter. Dzielenie wyrazów i justowanie Zachowaj powściągliwość w justowaniu wąskich łamów. Nie dziel wyrazów w tytułach, śródtytułach i wyróżnionych cytatach. Nie dziel wyrazów w kilku, kolejno po sobie następujących, wierszach. Wyrazy złożone dziel na myślniku, a najlepiej nie dziel ich w ogóle. 77 Ilustracje Niech wielkość fotografii odpowiada jej ważności. Zdjęcia powinny prowadzić wzrok czytelnika na stronę. Usuwaj zbędne elementy z brzegów fotografii (kadruj fotografie). Dodawaj ramki do zdjęć o jasnym tle. Pomijaj podpisy tam, gdzie zdjęcie mówi samo za siebie. Unikaj małych ilustracji rozrzuconych po całej stronie. Akcenty graficzne Nie nadużywaj tekstu negatywowego. W tekstach negatywowych stosuj duże i pogrubione kroje bezszeryfowe zamiast niewielkich szeryfowych. Ilustracje i tło negatywowe przesuń do fizycznej krawędzi strony dla uniknięcia niepożądanych ramek. 78 Automatyczne sprawdzanie pisowni ;) 79 20

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 I. Microsoft Office Word 2007 Zakres podstawowy poziom I Tworzenie prostych dokumentów 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2010/2011 2/20 Microsoft Office System 2007 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Pracownia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład III

Podstawy Informatyki Wykład III Podstawy Informatyki Wykład III Edytory tekstu Word cz.i 1 Wprowadzenie Narzędzia do edycji i modyfikacji tekstów - szeroko rozumianych a więc formatowanych dokumentów tekstowych z obiektami graficznymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 6 listopada 2006 r. prowadząca: Agata Demczar Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu. Wysyłanie dokumentów z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Ważne zasady redagowania tekstów

Ważne zasady redagowania tekstów Ważne zasady redagowania tekstów 1. Elementy typografii krój pisma, atrybuty tekstu, wielkość znaków. 2. Formatowanie i redagowanie tekstu. 3. Błędy redakcyjne w tekście, stosowanie słowniczka. 4. Spacje,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach:

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach: Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 2 2/21 Pracownia nr 2 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe do Microsoft Word

Skróty klawiszowe do Microsoft Word CTRL+N CTRL+O CTRL+W CTRL+S CTRL+F CTRL+H CTRL+G ALT+F4/font> CTRL+W ALT+CTRL+Y ALT+CTRL+S ALT+CTRL+Z ALT+CTRL+O ALT+CTRL+P ALT+CTRL+Y ALT+CTRL+N ALT+CTRL+HOME CTRL+B CTRL+D CTRL+I CTRL+U CTRL+SHIFT+A

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word 2002. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.pdffactory.com. Autor: Piwczyński Dariusz

Microsoft Word 2002. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.pdffactory.com. Autor: Piwczyński Dariusz Microsoft Word 2002 27 Zanim rozpoczniemy wprowadzać tekst za pomocą Microsoft Word, powinniśmy wcześniej dokonać wyboru wielkości strony i marginesów, rodzaju czcionek, odstępów między wierszami czy też

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Edycja tekstu MS Word Wstęp EDYCJA TEKSTU - MS WORD Zanim zaczniemy mówić o edytorze tekstu i jego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Biurowe Wykład wprowadzający

Komputerowe Systemy Biurowe Wykład wprowadzający Komputerowe Systemy Biurowe Wykład wprowadzający Open Office Writer PL Dr inż. Robert Banasiak http://robertbanasiak.strefa.pl 1 Zasady tworzenia tekstów Tworzone dokumenty powinny charakteryzować się

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 3.1. Praca z aplikacją 3.1.1. Praca z dokumentami 3.1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów. W systemie Windows każdy

Bardziej szczegółowo

Superaplikacja biurowa MS- OFFICE

Superaplikacja biurowa MS- OFFICE IS W3 Pakiet Office Superaplikacja biurowa MS- OFFICE Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny -powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

SEKCJE DOKUMENTU I KOLUMNY

SEKCJE DOKUMENTU I KOLUMNY SEKCJE DOKUMENTU I KOLUMNY Sekcje, to oddzielone fragmenty dokumentu pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony. Word umożliwia podział dokumentu

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa)

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) (pusty wiersz, 14 pkt, odstęp 1 linia) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) (pusty wiersz, 14 pkt., interlinia 1 wiersz) Imię

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Imię i nazwisko autora Abstrakt. Abstrakt artykułu zamieszczanego w materiałach konferencyjnych PLOUG. Abstrakt piszemy stylem Abstract. Styl

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTU

ZASADY EDYCJI TEKSTU ZASADY EDYCJI TEKSTU ZASTOSOWANIE CZCIONEK Czcionki bezszeryfowe (groteski) są czcionkami nagłówkowymi. Czcionkami tekstowymi są czcionki szeryfowe proste (antykwa, ang. Roman). Pisanki, ksenotypy, pisma

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych XIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Wytyczne do materiałów konferencyjnych Informacje organizacyjne: Referaty zamawiane - objętość do 20 stron Referaty zgłaszane - objętość do 10 stron Prace w formacie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne Technologie informacyjne dr inż. Michał Michna EDYCJA TEKSTU Automatyzacja prac biurowych edytory tekstu arkusze kalkulacyjne programy prezentacyjne pakiety do graficznej prezentacji danych numerycznych

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do pakietu OpenOffice.org

1. Wprowadzenie do pakietu OpenOffice.org OpenOffice.org Writer Spis treści 1. Wprowadzenie do pakietu OpenOffice.org 2. Wprowadzenie do Edytora tekstu OpenOffice.org Writer 3. Tabulatory 4. Wypunktowanie 5. Wielopoziomowe wypunktowanie 6. Konspekty

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA Narzędzia Narzędzia

NARZĘDZIA Narzędzia Narzędzia - 1 - NARZĘDZIA Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Narzędzia a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Ukrywa / wyświetla tekst dokumentu głównego. Otwiera okno Ustawienia strony. Przełącza między wyświetlaniem nagłówka / stopki

Ukrywa / wyświetla tekst dokumentu głównego. Otwiera okno Ustawienia strony. Przełącza między wyświetlaniem nagłówka / stopki Zadanie 1 Utworzyć plik word_zajęcia.doc na Dysku c: i sformatować dokument wg następujących założeń: 1. Orientacja strony pionowa 2. Marginesy Górny i Dolny 3cm, Lewy 2,5cm, Prawy 3cm 3. Nagłówki i stopki

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Przetwarzanie tekstów. Moduł M-3

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Przetwarzanie tekstów. Moduł M-3 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Przetwarzanie tekstów. Moduł M-3 Edytor tekstu jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję tekstu. Programy za pomocą, których możemy formatować teksty, czyli nadawać

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie obsługi komputera zajęcia 2

Szkolenie w zakresie obsługi komputera zajęcia 2 1. Microsoft Office Word Szkolenie w zakresie obsługi komputera zajęcia 2 1.1. Akapit (ang. paragraph) wydzielony fragment tekstu, na ogół zawierający tematycznie wyodrębnioną i spójną całość. Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Rzut oka na zawartość

Rzut oka na zawartość Rzut oka na zawartość Przedmowa.................................................... vii Wstęp........................................................ xxi c z ę ś ć p i e r w s z a Podstawy typografii 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie dokumentu do pracy

Przygotowywanie dokumentu do pracy Przygotowywanie dokumentu do pracy 1. Wczytywanie tekstu źródłowego (dostępne w menu Plik/Otwórz) Wczytując tekst, nie będący zapisany w rodzimym formacie programu (w tym przypadku MS Word) trzeba pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Praca Przejściowa Symulacyjna Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika Imię i Nazwisko:... Grupa: MTR 1st ST sem.6 Pnumer_grupy Data złożenia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW OPRACOWAŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA KONFERENCJĘ

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW OPRACOWAŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA KONFERENCJĘ WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW OPRACOWAŃ PRZYGOTOWYWANYCH NA KONFERENCJĘ Sprawozdawczość i rewizja finansowa uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne Nadesłane opracowania będą recenzowane. Oceniając

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo